www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers 5 - Spis treści


Samodzielne wdrożenie programu Trawers 1. Opis ogólny 2. Warunki samodzielnego wdrożenia 3. Tematy powiązane 1. Opis ogólny Samodzielne wdrożenie programu jest możliwe i zalecane. Program Trawers nie jest trudny. Ma prostą, logiczną architekturę. Konfiguracja programu Jest wiele opisów, szablonów i narzędzi pomocniczych. Wprowadzanie danych początkowych Dane branżowe. Profile firm Można skorzystać z konsultacji i szkoleń specjalistów z firmy Tres oraz wiedzy i doświadczenia Partnerów. Usługi firmy Tres W opracowaniu planu wdrożenia oraz w koordynacji prac może pomóc przewodnik SUIT. SUIT Przewodnik wdrożeniowy 2. Warunki samodzielnego wdrożenia * Osoby wdrażające mają ogólna wiedzę i umiejętność używania programów do zarządzania firmą * Jest osoba znająca zasady rachunkowości i praktykę ksiegowości Organizacja ksiąg rachunkowych * W przedsiębiorstwach produkcyjnych jest osoba zaznajomiona z problemami struktur wyrobów (BOM), technologii wytwarzania, operacji, stanowisk roboczych, MRP i planowania prac produkcyjnych Opis systemu produkcji * Zapewniona jest pomoc w utrzymaniu infrastruktury komputerowej Utrzymanie instalacji IT * Jest osoba, która zostanie Kierownikiem Projektu i otrzyma szerokie kompetencje do stworzenia i kierowania zespołem wdrożeniowym. Po zakończeniu wdrożenia Kierownik Projektu przejmie rolę: Opiekun programu Trawers (en: Key User) Rola administratora programu Trawers * Kierownictwo firmy zapewnia zasoby (czas, ludzi, sprzęt) niezbędny do przeprowadzenia wdrożenia Proces wdrożenia 3. Tematy powiązane Proces wdrożenia SUIT Przewodnik wdrożeniowy Wprowadzanie danych początkowych Kroki wdrożenia. Lista kontrolna TJP Trawers Jazda Próbna Drzewa projektów


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers 5 - Spis treści