www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers 5 - Spis treści


Nowości i zmiany (2019 - 2012) O nowościach i zmianach 25.06.2019 MG, NA ---------- Rozbudowano obliczanie kategorii ABC. * ABC Zapasy magazynowe: dodano kategorię: Udział w łącznym zysku Asortyment z katagorią A, to indeksy dające największą masę zysku w okresie od.. do.. * ABC Odbiorcy: dodano kategorię: Udział w łącznym zysku Odbiorcy z katagorią A, to odbiorcy dający największą masę zysku w okresie od.. do.. * ABC Dostawcy: dodano kategorie: Udział w łącznych zakupach w okresie od.. do.. Klasyfikacje (kategorie) ABC 18.06.2019 JPK ---------- Dodano zapis raportu JPK_FA(2). Obowiązuje od 2019.07.01 JPK Jednolity Plik Kontrolny 12.06.2019 NA ZO 5 ---------- Wydruki należności w dniu: Potwierdzenie sald i Wezwanie do zapłaty. Teraz w kolumnie Zapłaty kwoty podawane są bez znaku (-). Rozrachunki z kontrahentami 07.06.2019 NA 5 ---------- Seryjne e-maile z wezwaniami do zapłaty. Można decydować do kogo wysyłać. Program przygotowuje listę dłużników. Pyta operatora do kogo wysłać a kogo pominąć. Wykorzystano mechanizm alertów. Przykłady definicji alertów są na ftp. ftp://ftp.tres.pl/alerty/ Więcej szczegółów jest w opisie alertów. Alerty 07.06.2019 Trawers ---------- Dodano funkcję pobierania aktualnego wydania programu. AD > Trawers > Konfiguracja i tabele > Pobranie aktualnego wydania z ftp 07.06.2019 Trawers ---------- W funkcji przeglądania wzorców wydruku dodano możliwość zapisu wzorca w katalogu trinout oraz możliwość wysłania wzorca na adres serwis@tres.pl Funkcja ułatwi konsultacje dotyczące stosowania wzorców wydruków. 06.06.2019 ---------- O konferencji w nowej formule 31 maja 2019 w Toruniu odbyło się spotkanie Użytkowników programu, Partnerów i przedstawicieli Tres. Spotkanie (konferencja) odbyła się w nowej formule. Nowością było zaproszenie użytkowników programu do przedstawienia swoich przedsiębiorstw i opisania miejsca programu Trawers ERP w ich funkcjonowaniu. Krótkie podsumowanie spotkania jest tu: Toruń 2019 Konferencja Kolejne materiały pokonferencyjne i wnioski dot. rozwoju programu Trawers będziemy publikować w Bazie Wiedzy i w e-mailach adresowanych do Państwa. Dziękujemy wszystkim, słuchaczom i prelegentom za udział. Zespół Tres. 04.06.2019 Trawers ---------- Zbiory z polami ADDDATE i CHGDATE (Data dopisania i data modyfikacji). Dodano pola typu Data: ADDDATD i CHGDATD. Pola typu Data łatwiej użyć w Query, RaportachXml, Alertach i w KE (Excel) W polach AddDatD i ChgDatD są zapisywane te same daty co w AddDate i ChgDate. Bezpieczeństwo. Mechanizmy Zapytania wg warunków Query Alerty RaportyXML Wysyłanie danych do Excela 21.05.2019 NA5 ---------- Upusty od cen sprzedaży. Rozbudowano tabelę: Upusty od asortymentu: - dodano możliwość podawania % upustu przy sprzedaży asortymentu należącego do [A] Grupa asortymentowa (towarowa). Dotychczas tylko do [G] Grupa upustowa. - dodano wyszukiwanie pozycji tabeli (grup i indeksów) - dodano podgląd cen indeksu w cenniku sprzedaży - dodano nazwę tabeli Upusty od cen sprzedaży i zakupu 17.05.2019 MI5 ---------- Cenniki sprzedaży. Rozbudowano funkcję: MI > Cenniki > Aktualne ceny asortymentu [MI_OC370]. Jest to zestawienie cen wskazanego asortymentu we wszystkich cennikach. Teraz ceny można zmieniać. Jest to wygodna metoda zmiany ceny asortymentu we wszystkich cennikach, w których asortyment występuje. Cenniki sprzedaży i zakupu 16.05.2019 NA5 ---------- Program punktowy (lojalnościowy) Rozbudowano program punktowy. Teraz można naliczać i odliczać (konsumować) punkty lojalnościowe podczas sprzedaży. Przeliczniki punktów są w tabeli punktów lojalnościowych. Więcej: Program punktowy i kupony w: Upusty od cen sprzedaży 15.05.2019 TR5 ---------- Dodano zbiór (tabelę) notatek: NotatkiCRM. Można w nim zapisać treści ustaleń z klientami, szczegóły kampanii marketingowych, informacje o promocjach. Stąd nazwa: NotatkiCRM (relacje z klientami: marketing i sprzedaż). Treści zapisane w tym zbiorze program wyświetla (filtruje) wg kontekstu, tj. w zależności od danych aktualnie wybranych przez operatorów. NotatkiCRM 14.05.2019 MG ---------- Obliczanie norm zapasów magazynowych (min i max). Teraz program oblicza odchylenie standardowe średniego rozchodu. Wartość odchylenia można uwzględnić podczas obliczania norm min i max. Zapasy: normy i wskaźniki 08.05.2019 AD ---------- AD > Tabele > Banki Dodano możliwość pobrania aktualnej tabeli banków z portalu NBP Rachunki bankowe (konta) 26.04.2019 ZP ---------- ZP > Specyfikacja materiałowa zlecenia Teraz można utworzyć specyfikacje wg innego zlecenia będącego w archiwum. Dotychczas wg innego zlecenia w kartotece bieżącej. Specyfikacja materiałowa zlecenia 04.04.2019 MG ---------- Drzewa grup indeksów. Drzewa grup można zbudować wskazując grupy nadrzędne (wierzchołek drzewa) i grupy podrzędne (gałęzie drzewa). Drzewo grup można wykorzystać do ustalania zawartości list wyboru z kartoteki KIM. Można tak ustalić drzewo grup, aby na liście wyboru znalazły się indeksy z grupy nadrzędnej ale także indeksy z grup podrzędnych. Zaleta: gdy jest wiele grup, to nie trzeba sprawdzać dostępności asortymentu w każdej grupie. Wystarczy podać grupę nadrzędną a program pokaże wszystkie indeksy należące do grupy nadrzędnej i grup podrzednych. Opis rozwiązania i przykłady: Zarządzenie zapasami (Drzewa grup i param 0612) 03.04.2019 MI ---------- Miejsce w magazynie (lokalizacja) a spis inwentaryzacyjny. Teraz można wpisać oznaczenie miejsca w magazynie (lokalizacje) do kart KSOM bezpośrednio podczas rejestrowania danych spisanych. Parametr systemu MI. Parametry systemu MI Inwentaryzacja zapasów magazynowych 28.03.2019 SK ---------- Moduł: SK Skup i sprzedaż surowców (zboża). Funkcje modułu przeniesiono z systemu: MG > Kartoteki do systemu: SK Skup i sprzedaż surowców (zboża) (nowy system w konfiguracji). Użytkownicy modułu otrzymają nowy plik licencyjny: licencja.txt z SK w konfiguracji. Po wgraniu nowego wydania programu należy nadać uprawnienia do systemu SK oraz wypełnić parametry SK: symbol dekretacji i schemat numerowania. Parametr 0724 już nie obowiązuje. SK Skup i sprzedaż surowców 28.03.2019 Tr5 ---------- Dodano obsługę komunikatu EDI ORDRSP Potwierdzenie zamówienia: NA: EDI Potwierdzenie zamówienia ORDRSP EDI Dokumenty sprzedaży EDI Elektroniczna wymiana dokumentów 21.03.2019 NA5 ZO5 ------------------ Dodano parametry: [1] 0125 Pozwól sprzedawać usł obce [Uo] Do dokumentów sprzedaży można wpisywać indeksy KIM oznaczone jako [Uo][06] Usługa obca (a nie tylko [Uw][07] Usługa własna) Przydatne gdy firma daną usługę i sprzedaje i kupuje, np. [Transport] [1] 0126 Pozwól kupować usł własne [Uw] Do dokumentów zakupu można wpisywać indeksy KIM oznaczone jako [Uw][07] Usługa własna (a nie tylko [Uo][06] Usługa obca) Rodzaje indeksów asortymentu 19.03.2019 PL ---------- Ankieta nt. modułu PL Płace Kadry. Adresowana jest do tych użytkowników programu Trawers, którzy maja w konfiguracji moduł PL. Rozważamy dalsze losy modułu PL. Czy rozwijać, czy zaprzestać rozwoju? Państwa opinia pozwoli nam podjąć decyzję. Dobrą dla Państwa i dla nas. Treść ankiety: Ankieta PL Na wypełnioną ankietę czekamy do 30 kwietnia 2019. Prosimy przysłać e-mailem na adres: tres@tres.pl 18.03.2019 NA5 MG5 ---------- Indeks u odbiorcy (obcy). W nawiązaniu do informacji z 12.03.2019: W procesie aktualizacji zbiorów program przepisuje indeksy obce z cenników w MI do MG > Kartoteki > Kody u odbiorców. Po przepisaniu usuwa indeksy z cenników. Nie nadpisuje. Jeżeli indeks jest w cennikach w kilku walutach to przepisze pierwszy. 14.03.2019 NA5 ---------- Pieczątka dekretacyjna. Teraz pieczątkę można umieszczać w NA na wydruku noty odsetkowej wg wzorca [FN] Nota odsetkowa. Tabele dekretacji 12.03.2019 NA5 MG5 ---------- Indeks u odbiorcy (obcy). Dodano kartotekę MG > Kartoteki > Kody u odbiorców [MG_KOD1A] Zbiór: 078 Zawiera oznaczenia asortymentu używane przez odbiorców (indeksy obce). Stosowane w programie, gdy odbiorca (kupujący) oczekuje umieszczenia na wydrukach dokumentów MG i NA i w komunikatach EDI jego oznaczenia asortymentu. Dotychczas takie oznaczenie można było zapisać w pozycji cenników kontraktowych. (cenniki odbiorców). Teraz usunięto te oznaczenia z cenników. Zastąpiono je oznaczeniem (kodem) w nowej kartotece. KIM Tabele powiązane 27.02.2019 NA5 ---------- Dodano nowy, bardziej zwarty, wzorzec Noty odsetkowej: na_fn_tres0202.xml Wzorce Pobieranie z ftp 19.02.2019 MI5 ---------- Kopiowanie cenników. Teraz można kopiować także pozycje cenników archiwalnych. Cenniki sprzedaży i zakupu 14.02.2019 TR5 ---------- Tabela współczynników PTU Dodano możliwość określenia współczynników odliczenia podatku rejestrowanego jako [W] Odliczany warunkowo w zakupach. Przebudowano wygląd rejestru zakupów. Przydatne podczas rejestrowanie w ZO faktur zakupu paliwa i części do samochodów. PTU (VAT) Współczynniki PTU 08.02.2019 MI5 MG5 ---------- Indeks odbiorcy (obcy). Dodano kartotekę MG > Kartoteki > Kody u odbiorców. Zawiera oznaczenia asortymentu używane przez odbiorców (indeksy obce). Stosowane w programie, gdy odbiorca (kupujący) oczekuje umieszczenia na dokumentach jego oznaczenia asortymentu. Obecnie takie oznaczenie można było zapisać w pozycji cenników kontraktowych (cenniki odbiorców). Planujemy usunąć te oznaczenia z cenników. Zastąpić je oznaczeniem (kodem) w nowej kartotece. Prosimy o informacje: czy i jak używają obecnie Państwo oznaczeń w cennikach. Opisy pozwolą nam na utworzenie procedur migracji do nowego rozwiązania. Na opisy na adres: tres@tres.pl czekamy do 28 lutego 2019. 07.02.2019 TR5 ---------- Płatność podzielona (Split Payment) Rozdzielono kwoty Netto, PTU, Brutto na zestawieniach: Planowane wpłaty i wypłaty. Zarządzanie płatnościami 31.01.2019 TR5 ---------- Warunki (filtry) operatorów Dodano filtr: Poprzednie sprzedaże Filtr pokazuje indeksy KIM, które zostały kupione przez odbiorcę w ostatnich 3, 6 lub 12 miesiącach. Warunki (filtry) operatorów 14.01.2019 NA5/ZO5 ---------- Zestawienie: PTU do wycofania / przywrócenia Dodano możliwość wskazania ilości dni przeterminowania wierzytelności. 11.01.2019 KG ---------- Sprawozdania finansowe. Rozbudowano opis dot. tworzenia sprawozdań finansowych w KG. * Bilans księgowy * Rachunek Zysków i Strat (Rachunek wyników) * Zestawienie zmian w kapitale * Rachunek przepływów pieniężnych Otrzymane kwoty mogą posłużyć do utworzenia e-sprawozdań. Sprawozdania finansowe 08.01.2019 PL ---------- Udostępniono nowe deklaracje PIT w formacie XML PIT-11(24) PIT-4R(8) PIT-4R(7) e-deklaracje XML Formularze interaktywne MF Nowy wzorzec PIT umieszczono w katalogu /wzorce PIT-11(24) nazwa wzorca: pl_p2_pit11_24.xml Wzorce Pobieranie z ftp 27.12.2018 MG ---------- MG > Zestawienia Wysyłkowe > Statystyki kompletacji Zestawienie prezentuje stan realizacji kompletacji w układzie wg operatorów (można porównywać wydajność poszczególnych osób) i w układzie wg dokumentów. Zawiera dane: ilość dokumentów, ilość skompletowanych pozycji, waga asortymentu. Wysyłka, organizacja i dokumenty 13.12.2018 Tr5 ---------- Dokument EDI: Zamówienie zakupu Teraz można ustalić adresy lokalizacji ILN pozycji zamówienia: [1] z kart magazynów (domyślnie) [2] z karty firmy/oddziału Ustala się w karcie dostawcy w zakładce [Profil EDI dostawcy] EDI Dokumenty zakupu 12.12.2018 KG ---------- Obroty konta. Dodano ujęcie tabelaryczne. KG > Zestawienia > Obroty konta > Tabelarycznie [KG_ZKO1A] Zestawienie można także przesłać w formacie CSV do Excela: Wysyłanie danych do Excela 05.12.2018 ---------- Załączniki: Dodatkowe odsyłacze. Teraz, jako odsyłacze (linki), można podać numery RefNo, które identyfikują dokumenty transakcyjne w bazie danych. Pliki załączników RefNo Numery referencyjne 27.11.2018 KG ---------- Zestawienia, dodatkowy wybór: Typy kont Dodano możliwość wskazania typów kont, które mają być ujęte na zestawieniach. Plan kont KG Księga Główna 26.11.2018 Tr5 ---------- Dodano obsługę (beta) komunikatu EDI DESADV Awizo dostawy: NA: zapisanie wysyłki [SD] jako EDI DESADV ZO: wczytanie DESADV jako [DA] DESADV EDI Dokumenty zakupu EDI Elektroniczna wymiana dokumentów Do katalogu usług SOA (WebServices, API) dodano: * Awizo dostawy EDI Dopisanie Document-DespatchAdvice [DESADV] Funkcje SOA 19.11.2018 Tr5 ---------- Do katalogu usług SOA (WebServices, API) dodano: * Wiadomość - Zapisanie [MessageNew] : Wysyła wiadomość do operatorów Funkcje SOA 16.11.2018 NA5 ZO5 ---------- Płatność podzielona (en: Split Payment). Dodano zestawienia prezentujące rozrachunki nierozliczone i rozliczone z podzieloną płatnością. Oddzielnie kwoty netto i oddzielnie kwoty PTU. Zarządzanie płatnościami 06.11.2018 ---------- Od 2020.01.01 wersja Trawers4 nie będzie wspierana tj: - nie będzie świadczona usługa krótkich konsultacji e-mailowych - nie będzie publikacji nowych wydań (aktualizacji) Prosimy migrować do wersji Trawers5 Trawers 4 --> 5. Migracja 31.10.2018 MG5 ---------- Obliczanie średniego rozchodu w KIM / KSOM. Umożliwiono automatyczne wywołanie obliczeń w mechanizmie Autorun. Procesy AutoRun Funkcja umożliwia także obliczenie norm zapasów: minumum i maksimum. Normy i wskaźniki zapasów 29.10.2018 ---------- Dodano parametr 0537 Pobierze do kompletacji [k] [1] Ten operator pobierze zamówienie do kompletacji, tzn. może oznaczyć zamówienie sprzedaży jako pobrane [k] [ ] Nie pobierze Wysyłka, organizacja i dokumenty Parametry operatorów 05xx 06xx ... 27.10.2018 MG5 ---------- Obroty magazynowe. Dodano ujęcie tabelaryczne. MG > Zapasy > Obroty magazynowe > Obroty magazynowe w okresie - tabelarycznie [MG_ZOB45] 27.10.2018 NA5 ---------- Dodano opisy typu Memo do not uznaniowych i obciążeniowych w NA. (F2-cd) Wprowadzanie opisów typu Memo objaśnione jest w: Klawisze. Mysz. Opisy Memo i Remark 25.10.2018 MG5 ---------- Teraz pobiera znaki symbolu Q12 także w MG Więcej o znakach Q12 w opisie parametru 0140 (przydatne w jednostkach budżetowych) Parametry ogólne 01xx 02xx 08xx 24.10.2018 MG5 ---------- MG > Zapasy > Zapasy bieżące [MG_ZSW10,MG_ZSW20,MG_ZSW30] Dodano możliwość wydruku cen partii LIFO/FIFO 16.10.2018 NA ZO ---------- Rozbudowano parametry 0533 i 0534, które wymuszają wypełnienie pola: NIP Dodano regułę [2] [2] Nie musi wpisywać NIP dla zagranicznego. Musi dla [PL] [1] Nie musi wpisywać NIP [ ] Musi wpisać NIP (domyślnie) Parametry operatorów 05xx 06xx ... 03.10.2018 NA ---------- Dodano możliwość wydruku potwierdzonych zamówień sprzedaży: NA > Zamówienia > Potwierdzanie zamówień [NA_DSP10] Klawisz F4-drukuj 02.10.2018 JPK (Linux) ------------- Dodano sprawdzanie zgodności plików XML JPK_VAT ze schematem XSD. Sprawdzanie wykonywane jest: a) automatycznie: - po wygenerowaniu raportu JPK_VAT - przy dodawaniu pliku do wysyłki JPK_VAT b) ręcznie: - F2-cd w wysyłce JPK_VAT JPK Jednolity Plik Kontrolny 27.09.2018 NA ------------- Rozbudowano parametry NA: SOA, CSV prefix symbolu odbiorcy. Program w funkcji importu karty odbiorcy podpowie prefix symbolu z parametrów. Kartom importowanym przez SOA i CSV, które nie mają ustalonego symbolu, program nada kolejne wolne symbole rozpoczynające się od podanego prefixu. Np. II -> II0001, II0002, II0003,... Parametry NA 21.09.2018 ---------- Dodano tabelę: Klasyfikacja PKD. Program automatycznie dopisuje kod PKD do tabeli podczas pobierania danych kontrahenta z Bazy internetowej GUS. Dopisuje kod PKD wskazany jako: 'przeważająca działalność' (kontrahent może mieć kilka kodów PKD w bazie GUS) Kod PKD można wpisać do karty kontrahenta i wykorzystać do wyszukiwania wg Query. 12.09.2018 ZP ---------- Dodano funkcje ZP > Dokumenty 2 > Wykonane operacje Kontrola [ZP_DRO21] Funkcja przydatna podczas pracy z wieloma dokumentami. Gdy trzeba dotrzeć do operacji znając numer zlecenia, numer pracownika, nr terminala (operator) lub datę rozpoczęcia rejestracji. Rejestrowanie przebiegu produkcji 28.08.2018 Trawers 5 ---------- Dekretacja automatyczna wg KIM (TGD). Dodano kolejną metodę automatyzującą dekretacje: podpowiadanie i wybieranie symboli dekretacji. Metoda zmniejsza liczbę opcji wybieranych przez operatora. Zmniejsza liczbę pomyłek operatorskich. Program automatycznie wybiera lub podpowiada symbol dekretacji w powiązaniu z kartą indeksu KIM. Podczas sprzedaży lub zakupu towaru lub usługi. Zastosowano: TGD Tabela Grup Dekretacji. Opis w p. 11 w dokumencie: Tabele dekretacji 24.08.2018 KC 5 ---------- Płatność podzielona (en: Split Payment). Formaty: VideoTel II i VideoTel NRB teraz zapisują także przelewy Split Payment. Zarządzanie płatnościami Przelewy bankowe. Tworzenie 08.08.2018 JPK ZO5 ---------- Dokumenty ZO. Dodano pole: Numer SAD/PZC. Numer ten można podać dla faktur i faktur korygujących dostawcy spoza UE. (w dodatkowym oknie). Numer SAD/PZC jest widoczny w menu F2 faktury: Dokument Nr-y dodatkowe. Numer SAD/PZC jest drukowany w rejestrze zakupu / sprzedaży i wstawiany w JPK_VAT, zgodnie z wytycznymi MF. (w JPK_VAT poprzednio był tam numer obcy faktury dostawcy: FNUMER). JPK Jednolity Plik Kontrolny PTU (VAT) Rejestry 03.08.2018 JPK ---------- Umożliwiono zapis danych JPK_VAT(3) do pliku XML e-deklaracji VAT-7(18). JPK Jednolity Plik Kontrolny e-deklaracje XML Formularze interaktywne MF 26.07.2018 ZO 5 ---------- Rozbudowano parametr ZO: Sprawdź cenę z zamówienia [T][N] Teraz program sprawdza (porównuje) cenę na dokumencie zakupu i na dokumencie przychodu. Dotychczas tylko na dokumencie zakupu. Parametry ZO 20.07.2018 NA 5 ---------- Nowa tabela: Przyczyny zamknięcia zamówień NA > Tabele > Przyczyny zamknięcia zamówień Program pyta o przyczynę podczas zamykania pozycji zamówienia sprzedaży. Dodano zestawienie tabelaryczne przyczyn zamknięcia pozycji zamówień sprzedaży. Pokazuje ilość pozycji zamkniętych, np. z powodu braków w magazynie oraz ich wartość (sprzedaż utraconą). 12.07.2018 ZO ---------- Rejestr zakupów VAT - zestawienie standardowe: Teraz informacja o dokumencie prezentowana jest w dwóch liniach. Linia 1: Nasz dokument: numer i data zarejestrowania. Linia 2: Faktura obca: data wystawienia, data otrzymania oraz pełny numer. PTU (VAT) Rejestry Standardowy wydruk faktur zakupu w ZO 5: Teraz w kolumnie [Wystawiona] jest data wystawienia faktury przez dostawcę. Dotychczas w kolumnie [Z dnia] była data zarejestrowania naszego dokumentu. Dokumenty zakupu 06.07.2018 Trawers ---------- Dodano możliwość włączenia wydruku dwustronnego (dupleks) w konfiguracji urządzenia wyjściowego rodzaju win32 i cups Właściwości urządzeń wyjściowych 03.07.2018 KC 5 ---------- Płatność podzielona (en: Split Payment). Do formatu Multicash dodano zapis przelewów typu Split Payment. Zarządzanie płatnościami 28.06.2018 Trawers 5 ---------- Dodano obsługę: Płatność podzielona (en: Split Payment). p.8 w Zarządzanie płatnościami NOTE: Tylko Trawers5 i Trawers6 GUI 28.06.2018 ZA ---------- Tworzenie propozycji zamówień zakupu. Podczas przetwarzania wg KIM można użyć zmiennych zawierających wskaźniki sumy zapasów we wszystkich magazynach. Wzory obliczania potrzeb zakupu 14.06.2018 NA ZO ---------- Dokumenty sprzedaży i zakupu - tabelarycznie. Dodano kolumnę NIP. Zestawienia tabelaryczne 06.06.2018 RK ---------- Dot. kontaktów handlowych i etapów w cyklu sprzedaży. Działania handlowe powinny być zorganizowane i mierzalne. Sprawdzonym narzędziem szybkiej oceny stanu aktywności handlowców i ich skuteczności jest lejek sprzedaży (en: Sales pipelines, Sales funnel). Teraz, kontakty rejestrowane w systemie RK Rynek Kontakty, program automatycznie łączy z etapami w cyklu sprzedaży. To pozwala analizować skuteczność prac handlowców. Np. Ile e-maili wysłał operator [DD] do klientów będących na etapie wstępnego zbierania ofert. Etapy w cyklu sprzedaży. Lejek 05.06.2018 ZP5 ---------- Dodano raport: Produkcja w toku (WIP Work in Process) wg dokumentów, dostępny w karcie zlecenia F2-cd.->Koszty->F10-WIP Umożliwiono korektę kosztów planowanych: Dodatkowych operacji (specyfikacja operacji) Dodatkowych zlecenia (kartoteka zleceń) 01.06.2018 ZO5 ---------- Teraz można wybrać cenę zakupu z listy. Dokument zakupu (zamówienie, faktura). W polu: Cena zakupu można zobaczyć panel cen zakupu F2-ceny, tj. możliwe źródła cen zakupu, np. Ostatnia cena zakupu System zaopatrzenia 29.05.2018 Trawers ---------- Umożliwiono umieszczenie notatki w nagłówku wydruku standardowego F5-notatka Drukowanie 29.05.2018 Trawers5 ---------- Rozbudowano wzorce wydruków. Dodano makra TR_RAPORT i TR_RAPORT_CSV eksportujące RaportyXML z systemu PM W połączeniu z t87{} - treść z pliku i makrem TR_CSV pozwalają drukować zawartość raportu i przetwarzać raport w systemie alertów. Znaki sterujące wydrukiem Alerty 29.05.2018 TR ---------- Rozbudowano warunki (filtr) dekretacji: - dodano filtrowanie wg rodzaju dokumentu dla NA i ZO Warunki (filtry) dekretacji 28.05.2018 PM 5 ---------- RaportyXML Teraz dla zbiorów okresowych i rocznych można ustalić okres względem bieżącego w chwili wykonania raportu. Ustalenie okresu względem bieżącego usuwa konieczność każdorazowego podawania okresu podczas wykonania raportu oraz umożliwia wykorzystanie raportu w procesach automatycznych. RaportyXML Generator raportów w systemie PM 28.05.2018 NA 5 ---------- Sprzedaż detaliczna. Teraz w F8-zapłata program podpowiada kwotę pozostałą do zapłaty. Ułatwia to rejestrowanie zapłat częściowo gotówką [G] i kartą płatniczą [L]. Sprzedaż detaliczna 25.05.2018 ZO 5 ---------- Faktury zakupu RR. Teraz program automatycznie podpowiada stawkę zryczałtowanego zwrotu PTU [R]. Faktury VAT RR Rolnik Ryczałtowy 24.05.2018 NA 5 ---------- Umożliwiono rejestrowanie większej ilości dokumentów w zbiorach: NA Oferty sprzedaży NA Zamówienia sprzedaży Np. przy schemacie [!!!NNN] dla jednego prefiksu [!!!] można nadać 46 655 numerów Uzyskano to poprzez zmianę metody ustalania kolejnego numeru dokumentu. Dotychczas: do numeracji stosowano tylko cyfry, [9] to był ostatni znak. Teraz : do numeracji można stosować cyfry i litery (alfanumeryki) [Z] to jest ostatni znak Nowy schemat numeracji: [!!!NNN] stosuje cyfry i litery w kolejnych numerach dokumentów 5AA001 ... 5AA009 5AA00A ... 5AA00Z 5AA010 ... 5AA01Z ... 5AAZZZ Zmianę schematu warto także uwzględnić w tabeli serii dokumentów NA (oferty i zamówienia). Wstawić maskę: [%N%] Numerowanie dokumentów i kartotek 22.05.2018 JPK ---------- Wysyłka JPK. Dodano podgląd F2-cd pliku JPK_VAT w układzie dla deklaracji VAT-7: wydruk, tabela i e-deklaracja JPK Jednolity Plik Kontrolny 21.05.2018 NA 5 ---------- Dodano klawisz ^F7-zamknij wszystkie pozycje zamówienia 11.05.2018 JPK ---------- Dodano możliwość scalania raportów JPK_VAT. Opis jest w p.3.1.15: JPK Jednolity Plik Kontrolny 11.05.2018 Trawers5 ---------- Uprawnienia. Domyślne symbole dekretacji. Teraz: Program podpowie tylko oznaczone [*] symbole dekretacji. Poprzednio: Gdy nie oznaczono [*] żadnego symbolu dekretacji program podpowiadał pierwszy dostępny symbol, także wtedy, gdy dostępnych było wiele symboli. Oznaczenie [*] ustala się w funkcji nadawania uprawnień  dla operatorów i ról. Po wgraniu aktualizacji należy sprawdzić oznaczenie domyślnych symboli dekretacji - w szczególności dla procesów wykonywanych automatycznie (SOA, Autorun). Uprawnienia operatorów 10.05.2018 Trawers5 ---------- Opisano 2-gi model tworzenia i przetwarzania zestawów sprzedażnych. Teraz: Można tworzyć: zestaw magazynowy i nie-magazynowy Poprzednio: Tylko: zestaw nie-magazynowy Zestawy sprzedażne 09.05.2018 Trawers5 ---------- Rozbudowano wzorce wydruków. Dodano makra pozwalające odszukać zapis w bazie danych: TR_INDEKS1, TR_INDEKS1_REG W połączeniu z makrem TR_REKORD pozwalają drukować zawartość baz danych. Znaki sterujące wydrukiem 02.05.2018 MG5 ---------- Udostępniono funkcję: MG > Kartoteki > Salda opakowań własnych (beta) Umożliwia zarządzanie opakowaniami zwrotnymi własnymi z kaucją i bez kaucji. Opakowania zwrotne p. 5 20.04.2018 Trawers ---------- Rozbudowano parametr 0120 Osobne katalogi xxInOut Teraz mogą być 3 stany: [2] Katalogami wymiany plików są podkatalogi operatorów w katalogu TrInOut np. TrInOut\AA, TrInOut\PZ, itp. [1] Katalogami wymiany plików są podkatalogi systemów np. NAInOut, MGInOut, itp. [ ] Katalogiem wymiany jest jeden wspólny katalog: TrInOut Teraz można ustawić [2] i zapewnić, że operator ma dostęp tylko do swoich plików poprzez odebranie uprawnień do katalogów innych użytkowników systemu operacyjnego. Parametry ogólne 01xx 02xx 08xx 16.04.2018 Trawers ---------- Dodano znak sterujący dla wzorców dokumentów. Powtórzenie t92{ilość;tekst} Znak t92 drukuje tekst podaną ilość razy. Umożliwia tworzenie pętli programowych. Umożliwia drukowanie etykiet na opakowania na podstawie pozycji dokumentu. Wzorce Znaki sterujące wydrukiem 11.04.2018 Trawers ---------- Wzorce wydruków, zmieniono działanie znaku t76{} - wyrównanie do środka. Teraz program prawidłowo przesuwa kursor za pole wyrównania, tak samo jak znaki t73-t75. Dotychczas kursor zostawał za tekstem. Zmiana pozwala tworzyć szpaltę tekstu wyśrodkowanego. Trzeba sprawdzić i ewentualnie poprawić używane wzorce wydruku. Korekty wymagają konstrukcje w których tekst jest rozmieszczony względem tekstu środkowanego, np: t76{Indeks;30}t50{+20}t76{Nazwa;60} można zmienić na: t76{Indeks;30}t76{Nazwa;60} Znaki sterujące wydrukiem 03.04.2018 Trawers ---------- Zestawienia tabelaryczne, dodano klawisz K-Query. Teraz przeglądając dowolne zestawienie tabelaryczne np. dokumenty tabelarycznie można filtrować dane przy użyciu Query. Zapytania wg warunków Query 20.03.2018 NA5 ZO5 ---------- Dodano wybór wg Query w zestawieniach: NA > Należności w dniu... > Wg dokumentów ZO > Zobowiązania w dniu... > Wg dokumentów Rozrachunki 14.03.2018 ZO5 ---------- * Termin płatności faktury zakupu ZO Program informuje, że wyznaczony termin przypada na dzień wolny od pracy i proponuje najbliższy dzień roboczy (art. 115 k.c.) * Dotyczy faktur RR. Dodano parametr 0226 [1] pozwalający ujmować w rejestrze zakupu i JPK_VAT tylko zapłaty terminowe. Faktury VAT RR Rolnik Ryczałtowy Parametry ogólne 01xx 02xx 08xx 01.03.2018 ---------- 25 maja 2018 roku wchodzi w życie RODO (GDPR). Dotyczy ochrony danych osobowych. W programie Trawers mogą być gromadzone dane osób fizycznych objęte RODO (#RODO). Mechanizmy bezpieczeństwa w programie pomagają realizować wymagania ochrony danych. Bezpieczeństwo. Mechanizmy p. 11 22.02.2018 PL ---------- Nowy wzorzec PIT umieszczono w katalogu /wzorce PIT-4r(07) nazwa wzorca: pl_z3_pit4r_07.xml Dodano nowe pola dla wzorca PIT-4r(07). Wzorce Pobieranie z ftp 20.02.2018 Trawers ---------- Drukowanie. Zmieniono sposób automatycznego nadawania nazw plikom wydruków. gdy wybrano: <nazwa nadana przez program> Teraz: nazwa jest opisowa, np. ZAMÓWIENIE SPRZEDAŻY [ZL].pdf Było: losowa, np. aa8etg5h.pdf Teraz nazwa może zawierać spacje oraz polskie znaki. Konieczne może być dostosowanie skryptów drukujących, aby ujmowały nazwę ze spacjami, np. cat "$1" zamiast: cat $1 Aktualną wersję standardowego skryptu wydruku dla Putty (Trawers dla Linux) można pobrać z: ftp://tres.pl/dodatki-linux/skrypty/wydruk.putty 14.02.2018 NA5 ---------- Dodano kontrolę. Teraz, podczas dopisywania pierwszego dokumentu o danym symbolu system zapyta: Czy wprowadzić dokument z nowym symbolem [XX] ? Gdzie [XX] to prefix dokumentu np FA dla numeracji FA0001, FA0002, ... Schematy numerowania 07.02.2018 NA5 ---------- QRPay Skanuj i płać Na dokumentach sprzedaży można umieścić kod kreskowy 2D QR Code, który zawiera dane pozwalające odbiorcy (klientowi) utworzyć polecenie przelewu korzystając z telefonu komórkowego (aplikacja: Skanuj i płać) Na dokumencie sprzedaży trzeba umieścić blok danych: QRPay Program wydrukuje kod 2D zgodny z rekomendacją Związku Banków Polskich. Wzorce dokumentów i etykiet Kody kreskowe 23.01.2018 TR5 ---------- Rozbudowano parametr 0608 [2] Teraz operator może wybierać kontrahenta od razu: wg symbolu, wg nazwy, wg Nip Dotychczas: wg symbolu i wg nazwy. Wybór wg Nip-u przydatny jest szczególnie podczas tworzenia bazy odbiorców / dostawców w trakcie wdrożenia, w powiązaniu z funkcją pobierania danych kontrahantów z GUS. Parametry operatorów 05xx 06xx ... 18.01.2018 MG5 ---------- Nowa tabela: Klasy energetyczne EEIndex. Oznaczenie klasy można wpisać do kart KIM i wydrukować na etykietach i dokumentach. 17.01.2018 NA5 ZO5 ---------- Intrastat: - Dodano: Identyfikator VAT kontrahenta (odbiorcy zagranicznego) dla deklaracji [INTRASTAT Wywóz] - Dodano zestawienia danych dla Intrastat dla programu ist@t2 Dane tabelaryczne można zapisać jako CSV i pobrać w programie ist@t2. Intrastat. Dane do deklaracji 15.01.2018 Tr5 ---------- Mechanizm podzielonej płatności (en: Split Payment) będzie w programie Trawers5 i Trawers6 od 1 lipca 2018. 09.01.2018 ST ---------- Teraz można zmienić numer grupy środka trwałego. Od 01/2018 wprowadza się nową klasyfikację środków trwałych. Np. maszyna drukarska teraz jest: 12xxx będzie: 13xxx W programie ST klasyfikacja zobrazowana jest w numerze grupy. Dlatego w karcie ST i wszystkich zbiorach powiązanych (w okresach otwartych) można wpisać inny numer niż był dotychczas. Zmienia się tylko numer, stawki pozostają te same. NOTE: Po wgraniu nowego wydania programu, prosimy wykonać weryfikację w ST. 08.01.2018 MG5 ---------- Zestawienie: MG > Zapasy > Obroty magazynowe > > Obroty i stany początkowe Dodano filtrowanie wg grupy towarowej. 05.01.2018 NZ5 ---------- Zestawienie: Analizy sprzedaży > Zestawienia z faktur zapłaconych: > Netto z faktur zapłaconych 1 Dodano warunek: Pozycje: Wszystkie, Towary, Usługi Raporty i analizy 04.01.2018 MG5 NA5 ---------- Przewóz ładunków niebezpiecznych Na dokumentach [SD] Wysyłka i [LD] Załadunek można umieścić numery ADR tj. oznaczenia ładunków niebezpiecznych. Zarządzanie wysyłkami 28.12.2017 MI5 ---------- Dodano możliwość wczytywania pozycji cennika sprzedaży z CSV Cennik: F2-cd > 4 Pobierz ceny z pliku CSV Cenniki sprzedaży i zakupu 19.12.2017 JPK ---------- Teraz raporty JPK zapisywane są w katalogu trtres/trjpk/<FIRMA>/jpkinout Poprzednio były w trtres/trinout Dodano obsługę raportu JPK_VAT(3). Raport JPK_VAT(3) obowiązuje dla deklaracji składanych za 01/2018 i nowszych. Raport JPK_VAT(3) odpowiada deklaracji VAT-7(17). W JPK_VAT(3): - umożliwiono przekazanie do urzędu adresu email w celu ułatwienia komunikacji - zmieniono Cel złożenia: [0]-pierwotna wersja, [1]..[9]-nr kolejnej korekty Opis zmian jest w p.3.1.13: JPK Jednolity Plik Kontrolny 18.12.2017 ST --------- Zmieniono układ danych w poleceniach księgowania w zestawieniu: Wg Dokumentów źródłowych Obecnie w kolumnie [Ro] Rodzaj dokumentu są znaki [??] Aby uzyskać znaczące dane, to proszę wykonać: Weryfikacja > Ponownie utworzyc = [T] Dokumenty poleceń księgowania 08.12.2017 NA5 ---------- Dodano możliwość przejścia do wybranej pozycji dokumentu: ^F10/P-pozycja Aktywne podczas korekty oferty, zamówienia, faktury i faktury powtarzalnej. Dokumenty sprzedaży 30.11.2017 NA5 ZO5 ---------- Dodano zestawienia należności i zobowiązań wg statusu rozrachunków: NA > Należności > Analizy należności > Należności wg statusów ZO > Zobowiązania > Analizy zobowiązań > Zobowiązania wg statusów Dostępne także w: NA > Należności > Stan należności > F10-Nierozliczone/Rozliczone > F2 ZO > Zobowiązania > Stan zobowiązań > F10-Nierozliczone/Rozliczone > F2 Rozrachunki 29.11.2017 MG5 ---------- Dodano funkcję MG > Kartoteki > Oznaczanie kart KIM wg stanów KIM Kartoteka indeksów 24.11.2017 SE5 ---------- SE Serwisowanie produktu. Zmieniono terminologię (nazwy). Nie zmieniono funkcji programu. Teraz: Dokument: Kontrakt [OB] określa termin i warunki umowy zawartej z klientem, bez precyzowania, że oznacza gwarancję na produkt. Było: Kontrakt [OB] jednoznacznie oznaczał gwarancję SE Serwisowanie produktów 24.11.2017 MG5 ---------- Zestawienia: MG > Zapasy > Analizy zapasów Tabelarycznie Dodano kolumny: Grupa, IloscRazem i WartoscRazem: Zapasy bieżące w KSOM Zapasy dostępne w KSOM Zalegające w KSOM Średnie rozchody dzienne z KSOM Prognoza rozchodu z KSOM na 180 dni Zestawienie: MG > Zapasy > Analizy zapasów Tabelarycznie Dodano kolumnę: Grupa: Nie ma w innym magazynie Zestawienia tabelaryczne 23.11.2017 TR ---------- Rozbudowano warunki (filtr) dekretacji: - dodano filtrowanie wg znacznika RC z pozycji dokumentu - dodano przeglądanie tabelaryczne warunków Warunki (filtry) dekretacji 21.11.2017 ZA5 ---------- ZA > Zamówienia > Ceny zakupu a ceny z zamówień Tabelarycznie przedstawiono różnice: ceny na zamówieniu a ceny na fakturze zakupu NOTE: Teraz można zabronić rejestrowania faktur zakupu, gdy cena odbiega od ceny na zamówieniu zakupu. Można podać procent (%) tolerowanej różnicy. Wybór dostawców 10.11.2017 NZ ---------- Dodano wartość: Średnia cena sprzedaży / zakupu, na zestawieniach NZ > Sprzedaż lat/m-cy (tabelarycznie) / wg asortymentu NZ > Zakupy lat/m-cy (tabelarycznie) / wg asortymentu NZ > W wielu wymiarach (nowa miara) Sumaryczne zapisy roczne 09.11.2017 NZ ---------- Rozbudowano zestawienie: Prowizje od sprzedaży Teraz są dwa warianty liczenia: od sumy sprzedaży i od pozycji dokumentów. Prowizje sprzedawców 03.11.2017 ZP5 ---------- Do katalogu usług SOA (WebServices, API) dodano: * Dok rozchodu materiałów ZP Dopisanie WOIssue * Dok przychodu produktu ZP Dopisanie WOReceipt * Dok przychodu odpadów ZP Dopisanie WOReceiptWaste * Dok zwrotu materiałów z produkcji ZP Dopisanie WOReturnToStock * Dok zwrot produktu na produkcje ZP Dopisanie WOReturnToShopFloor * Dok anulowania operacji ZP Dopisanie WOCancelingOperation 31.10.2017 TR5 ---------- Rozbudowano mechanizm wysyłania i odbierania dokumentów w formacie EDI Umożliwiono bezpośrednią wymianę faktur między firmami, które (obie) użytkują program Trawers. Opis w p. 7. Trawers w firmach EDI Elektroniczna wymiana dokumentów 26.10.2017 NA5 ---------- Zamówienie sprzedaży > zakładka: Dokument Podsumowanie kwot Dodano linię: [ZL] Do realizacji. Zawiera wartość zamówienia, która pozostała do realizacji. Dokumenty sprzedaży 12.10.2017 TR5 ---------- Umożliwiono kopiowanie menu innego operatora. Menu własne operatora 05.10.2017 TR5 ---------- Raporty JPK. Usunięto wysyłkę testową. Miała charakter tymczasowy i techniczny. Teraz jest tylko wysyłka ostateczna. Do podpisu przekazywany jest tylko jeden plik: jpk_wysylka.xml JPK Jednolity Plik Kontrolny 03.10.2017 PL ---------- Dane firmy płatnika przeniesiono z: PL > Pomocnicze do karty firmy w: AD > Tabela firm Dane są potrzebne dla raportów JPK oraz dla e-deklaracji. Funkcja aktualizacji przepisuje dane firmy płatnika z PL do AD. e-Deklaracje XML JPK Jednolity Plik Kontrolny 01.10.2017 NA ---------- Dodano zestawienie: Faktury zaliczkowe do rozliczenia Pokazuje listę wszystkich faktur zaliczkowych [FZ] pozostałych do rozliczenia. 27.09.2017 PM ---------- RaportyXML: Rozbudowano definicje (wzory) pól własnych używanych w obliczeniach. Dodano argument: PM_MGWartosc(), który oblicza bieżącą wartość zapasów magazynowych Raporty XML Generator raportów w systemie PM 26.09.2017 PL ---------- Teraz Kartoteka pracowników dostępna jest zawsze. Gdy w licencji jest system PL, to w: PL > Pracownicy Gdy nie ma PL, to w: AD > Trawers Dodatkowo, Kartoteka stanowisk pracowników została przeniesiona z PL > Tabele do AD > Trawers > Tabele. Słowniki 22.09.2017 MR ---------- Rozbudowano parametryzację obliczeń MRP dot. uwzględniania prognoz rozchodu. Tylko aktualne prognozy ? [T/N] Obniżyć prognozy o zamówienia ? [T/N] Dodano zestawienie: Prognozy na osi czasu i ATP Parametry systemu MR MRP Planowanie potrzeb 20.09.2017 NA5 ---------- Dodano zestawienie: NA > Zamówienia > Ocena dostaw Prezentuje ocenę nas, jako dostawców, wg kryteriów terminowości i kompletności. 12.09.2017 QA ---------- System kontroli jakości QA > Zestawienie wyników testów Dodano prezentacja danych w układzie tabelarycznym. Dane można następnie zapisać w pliku CSV i wysłać do arkusza np. do Excela. QA System kontroli jakości (p. 9.1) 06.09.2017 QA ---------- System kontroli jakości QA Dodano kolejny rodzaj potrącenia: [P] Poniżej i powyżej normy QA System kontroli jakości (p. 11.2) 28.08.2017 MG5 ---------- Parametry MG Dodano wskaźniki, które zakładki trzeba wypełnić podczas dopisywania nowej kart KIM Parametry systemu MG 24.08.2017 TR6 ---------- Umożliwiono dodanie funkcji do menu operatora prawym klawiszem myszy Menu własne operatora 07.08.2017 TR6 ---------- Teraz można wywołać funkcję wpisując id proces w głównym oknie aplikacji np. Kartoteka KIM: MG_KKI Id proces można odczytać po uruchomieniu funkcji w lewym dolnym rogu ekranu, np. [MG_KKI00] Zmiana umożliwia szybkie wywoływanie często używanych funkcji oraz ułatwia komunikację między pracownikami. Zlecając wywołanie funkcji, zamiast ścieżki w menu można przekazać id proces 01.08.2017 MG5 ---------- Kody MPN u producentów Możliwość wyboru indeksu KIM wg kodu MPN producenta (klawisz F7) Możliwość wydruku kodu MPN na wzorcach NA,ZO,MG,ZA Pola: Pozycja - kod MPN u producenta wskazanego w KIM Pozycja - nazwa MPN u producenta wskazanego w KIM Do katalogu usług SOA (WebServices, API) dodano: * Dodanie kodu MPN * Usunięcie kodu MPN 01.08.2017 SH ---------- Zestawienie: SH > Harmonogram stanowisk - możliwość przeglądania w formie tabelarycznej - zmiana układu wydruku wg produktów, rodzin - filtrowanie zestawienia wg jednostki organizacyjnej Umożliwiono automatyczne wywołanie harmonogramowania: SH > Obliczenia Finite SH > Zasoby nieograniczone (Infinite) SH > Lead time scheduling Procesy AutoRun 21.07.2017 NA5 ---------- Ceny sprzedaży katalogowe / dla magazynów Rozbudowa - klawisz Tab-wg, zmiana układu przeglądania, wg: indeksu, nazwy, kodu KID, kodu MPN, ... - klawisz /-szukaj, zawężenie listy wyboru - koszyk sprzedaży z możliwością utworzenia zamówienia sprzedaży Funkcja: Koszyk sprzedaży jest przydatna, gdy trzeba ustalić wartość sprzedaży bez podawania konkretnego klienta (odbiorcy). 21.07.2017 MG5 ---------- Parametry MG Domyślne wartości JJ, KK, XX i symbol opakowania dla kart KIM. Możliwość wskazania, które zakładki karty KIM mają być wypełnione podczas dopisywania. 21.07.2017 ZO ---------- Dodano parametr operatora 0535 Zmieni RC, gdy dopisuje w ZO [1] Ten operator ustala znacznik [RC] podczas dopisywania pozycji dokumentu ZO. Program podpowiada [RC] wg reguł, ale operator może zmienić. Może zmienić [RC] podczas korekty pozycji. [ ] Nie ustala znacznika [RC] podczas dopisywania. Program podpowiada [RC] wg reguł i operator nie może zmienić podczas dopisywania. Może zmienić [RC] podczas korekty pozycji. Parametry operatorów 05xx 06xx ... 21.07.2017 RO5 ---------- Dodano parametr karty operacji (wzornika operacji, pozycji procesu technologicznego i pozycji specyfikacji operacji): ------------ Produkc T/N ------------ [T] Operacja produkcyjna [N] Prace dodatkowe, kody postojowe, itp Operacje oznaczone jako prace dodatkowe nie będą aktualizowały specyfikacji operacji pod względem wykonanej ilości, ilości przepracowanych godzin i kosztów. 12.07.2017 MG5 ---------- Do kartoteki KIM dodano opis Memo (opis dowolnej długości) Wprowadzanie opisów typu Memo objaśnione jest w: Klawisze. Mysz. Opisy Memo i Remark 12.07.2017 ZP5 ---------- Wydruki kaskadowe. Dodano możliwość drukowania kaskadowo dokumentów i specyfikacji w systemie ZP5 Wydruki kaskadowe i składane 12.07.2017 NA5 ---------- Faktury korygujące, ponowna korekta faktury Jeśli zaistnieje konieczność ponownego poprawienia faktury, do której wystawiono już fakturę korygującą, to: - program poinformuje, że pozycja faktury była już korygowana i wyświetli historię korekt (raport) - uwzględni wartości wcześniejszych korekt, obliczając wartości pozycji 'było' - pokaże ekran kalkulacji kolejnej korekty z: - wartościami faktury pierwotnej - sumą dotychczasowych korekt - pozycją - było - pozycją - jest 07.07.2017 RO5 ---------- Zmieniono parametr karty operacji (wzornika operacji, pozycji procesu technologicznego i pozycji specyfikacji operacji): Jest: Czas wykonania [1] Normatywny [2] Wg StarT i EndT [3] Wpisywany ręcznie Było: Normatywny czas wykonania [T] Czas normatywny operacji wg karty operacji [N] Czas rejestrowany (wpisywany do pozycji dok [KR]) Podczas aktualizacji program automatycznie zmienia opcje: [T] -> [1] [N] -> [2] użytkownicy wpisujący ręcznie ilość godzin pracy w pozycji dok wykonania operacji [KR] muszą ustawić opcje [3] w kartach operacji. 27.06.2017 ---------- Dodano makro systemowe: TR_SLOWNIE Pozwoli zapisać słownie każdą wartość, która jest w tabeli pól dla wzorców, np. kwota pozostała do zapłaty. Znaki sterujące wydrukiem 22.06.2017 ---------- Zmieniono parametry, które wymuszają wypełnienie pola: NIP Jest: param operatora: 0533 [1] Nie musi wpisywać NIP-u odbiorcy [ ] Musi wpisywać (domyślnie) 0534 j.w. u dostawcy Parametry operatorów 05xx 06xx ... 07.06.2017 TR5 ---------- Rozbudowano metodę wybierania indeksu z kartoteki KIM: Jest: F2/3-wybór indeksu, Tab-nazwy, F5-BarKod, F6-KID Było: F2/3-wybór indeksu, Tab-nazwy KIM Kartoteka indeksów 30.05.2017 NA ---------- W oknie Ostatnia Sprzedaż (param 0509) teraz pokazuje także ilość. Parametry operatorów 05xx 06xx ... 29.05.2017 TR5 ---------- Rozbudowano parametr 0607 Operator teraz może wybierać pozycję z kartoteki KIM od razu: wg indeksu, wg nazwy, wg BarKod lub wg KID. Dotychczas: wg indeksu i wg nazwy. Parametry operatorów 05xx 06xx ... 24.05.2017 MG5 ---------- Opracowano koncepcję i wykonano prototyp (beta) funkcji do ilościowej ewidencji opakowań zwrotnych. Opakowania zwrotne p. 5 Zainteresowanych rozwojem funkcji prosimy o kontakt: tres@tres.pl 24.05.2017 MG5 ---------- Opracowano koncepcję i wykonano prototyp (beta) funkcji do sprzedaży z magazynów depozytowych [D] Sprzedaż z magazynu depozytowego Zainteresowanych rozwojem funkcji prosimy o kontakt: tres@tres.pl 22.05.2017 MG5 ---------- Na karcie KIM/KSOM dodano pola: Cena i data ostatniego zakupu. Pola te wypełniane są tylko przez transakcje zakupu, w odróżnieniu od pól Cena i data ostatniego przychodu, które aktualizowane są także przez inne transakcje. Normy i wskaźniki zapasów 21.05.2017 TR5 ---------- Parametr NA: Metoda ustalenia kosztu szacunkowego Nr metody [1][2][3][4][5][6][7] można wpisać bezpośrednio do kart KIM. Gdy wpisano, to metoda w KIM jest nadrzędna wobec metody w parametrach NA. Parametry NA 19.05.2017 TR5 ---------- Dodano tabelaryczne zestawienie VAT-UE Umożliwiono zapis deklaracji VAT-UE(4) w formacie XML systemu e-Deklaracje Plik XML z deklaracją można zapisać po utworzeniu zestawienia: Informacja podsumowująca w obrocie krajowym VAT-UE NA > Okresowe > Inf podsumowująca VAT-UE (F5-eDeklaracje) Plik XML można wczytać w formularzu interaktywnym PDF systemu e-Deklaracje tak jak e-deklaracje PIT. e-deklaracje XML Formularze interaktywne MF 12.05.2017 TR ---------- Dodano parametr operatora 0531 [1] Zmieni cenę ewidencyjną Parametry operatorów 05xx 06xx ... 10.05.2017 NA ---------- Fiskalizacja. Teraz program zmieni nazwę wysyłaną do drukarki fiskalnej. Na ostatnich znakach nazwy doda nr stawki PTU, np: 'Towar handlowy ' <-- stawka zwykła [01] 'Towar handlowy |98' <-- stawka 98 odwrotne obciążenie 'Towar handlowy |03' <-- stawka 03 sprzedaż dla odbiorcy z grupy PTU [EX] Zmiana nazwy nastąpi, gdy w pozycji sprzedaży będzie nr stawki PTU inny niż zapisany w KIM (KSOM MG4). Dotyczy to tylko sytuacji, gdy nr stawki PTU został zmieniony automatycznie przez mechanizm matrycy PTU, czyli gdy: - odbiorca należy do grupy PTU [RC] i pozycja sprzedaży ma wskaźnik [RC]=[T] - odbiorca należy do grupy [EX] i stawka PTU towaru w KIM (KSOM MG4) jest inna niż [03] Zmiana nazwy nie dotyczy sytuacji, gdy operator zmienił stawkę podpowiadaną domyślnie z karty towaru, np. podając [98], gdy kontrahent należy do grupy PTU [PL] a towar w KIM ma stawkę [01] W karcie KIM asortymentu należy podawać stawkę PTU zwykłą, np. [01] Stawka specjalna [98]/[03] zostanie wstawiona do pozycji sprzedaży automatycznie, gdy będzie taka potrzeba. Rozliczanie podatku PTU przez nabywcę 09.05.2017 TR5 ---------- Rozbudowano warunki (filtr) dekretacji: - dodano filtrowanie wg grupy PTU kontrahenta - dodano filtrowanie wg kraju kontrahenta: wg listy i/lub wg kategorii Krajowy/Unijny/Inny Grupa PTU oraz kraj kontrahenta są pobierane z karty a nie z dokumentu. - dodano przeglądanie warunków F5/F6 - dodano szybki wybór/korektę warunku z karty dekretu (F10) Warunki (filtry) dekretacji 05.05.2017 TR5 ---------- Raporty JPK. Dodano wydruk UPO w AD > Finanse Jednolity Plik Kontrolny > 6 JPK Wysyłka > F2-cd JPK Jednolity Plik Kontrolny 27.04.2017 NA ~--------- Zmieniono param operatora 1128 Zapyta czy drukować dok sprzedaży w NA Teraz: [ ] Zapyta czy drukować [1] Drukuje bez pytania [2] Nie drukuje 27.04.2017 ZP --------- Program zapamiętuje, że drukowano dokumentację warsztatową [DW] w ZP Podczas próby kolejnego wydruku informuje kto, kiedy i na jakim urządzeniu wykonał pierwszy wydruk Param operatora 1131: [ ] Zapyta czy drukować [1] Drukuje bez pytania [2] Nie drukuje NOTE: Parametr będzie aktywny w zleceniach (kartach zleceń) dopisanych po aktulizacji programu (wymianie .exe) 21.04.2017 TR ---------- Usprawniono proces aktualizacji. Teraz program aktualizuje tylko zbiory wymagające aktualizacji struktury i/lub zawartości. Aktualizacja jest dwuetapowa: 1) program analizuje zbiory i pokazuje raport z listą zbiorów wymagających aktualizacji 2) po zatwierdzeniu wykonuje aktualizację zbiorów Aktualizacja 20.04.2017 NA5 ---------- Rejestracja faktury zaliczkowej. Dodano podgląd zamówienia związanego z fakturą zaliczkową: F3-zamówienie Przedpłaty. Faktury zaliczkowe 19.04.2017 NA5 ---------- Dodano wydruk i zestawienie tabelaryczne: Dokumenty wg warunków. w NA > Sprzedaż > Zestawienia Pozwala przeglądać dokumenty (sumy) z dowolnego okresu czasu wg różnych kryteriów. Zawiera podsumowania wg walut i PLN. 05.04.2017 NA5 ---------- Zamówienia sprzedaży. Dodano możliwość określenia typu zamówienia: [Z] zamówienie Zewnętrzne (od klientów) [W] zamówienie Wewnętrzne (własne) Rozróżnienie dla potrzeb zestawień: * Listy wysyłkowe wg zamówień 04.04.2017 NA5 ---------- Dodano parametr operatora 0529 Zakończy paragon bez zapłaty. Gdy oznaczony [1] to operator może zakończyć paragon fiskalny bez rejestrowania zapłaty. Parametry operatorów 05xx 06xx ... 31.03.2017 ZO5 ---------- Ustalanie upustów od dostawców. Dodano regułę: [7] Upust o % wg oferty dostawcy Dotychczas % upustu zapisany w ofercie dostawcy był wykorzystywany tylko podczas tworzenia propozycji zamówień zakupu i w MRP. Teraz także podczas tworzenia zamówień zakupu. Upusty od cen sprzedaży i zakupu 30.03.2017 NA5 ZO5 ---------- Dopisywanie/korekta karty odbiorcy/dostawcy. Teraz program automatycznie dopisuje pierwszy adres kontrahenta. Adres zawiera dane adresowe podane w karcie kontrahenta. Adresy wysyłkowe odbiorców 29.03.2017 RA ---------- W systemie zdalnego dostępu RA, dodano funkcję: ZP Wykonanie operacji 2 15.03.2017 ZA5 ---------- Tworzenie propozycji zamówień zakupu. Dodano regułę wyboru dostawcy: [8] Główny dostawca z karty KSOM / KIM ZA Tworzenie zamówień zakupu 15.03.2017 BM MI5 ---------- BM > BOM > Obliczanie kosztu materiałów MI5 > Cenniki > Katalogowe ... Promocyjne > Obliczenia Dodano regułę wyboru dostawcy, gdy formuła zawiera argumenty powiązane z dostawcą, np. ceny z oferty dostawcy. Domyślnie: główny dostawca z karty KIM. W raporcie z obliczeń umieszczane są dodatkowo: - symbol wybranego dostawcy - info, gdy nie wypełniony symbol dostawcy - info, gdy brak karty dostawcy - info, gdy brak oferty dostawcy na dany asortyment Formuły i wzory obliczeniowe Wartości zapasów w formułach obliczeniowych Obliczanie kosztów normatywnych produktów 14.03.2017 ZP5 ---------- Udostępniono nowy wzorzec dokumentu: [ZP] Zlecenie - etykieta GS1-128 Etykiety GS1-128 28.02.2017 NA5 ---------- W informacji podsumowującej VAT-27 rozdzielono pozycje magazynowe od usług. Program wypełnia sekcje C i D w pliku XML dla eDeklaracji. 22.02.2017 NA5 ---------- Umożliwiono zapis deklaracji VAT-27(2) w formacie XML. Usunięto VAT-27K(1). Plik XML z deklaracją można zapisać po utworzeniu zestawienia: Informacja podsumowująca w obrocie krajowym VAT-27 NA > Okresowe > Inf podsumowująca VAT-27 (F5-eDeklaracje) Plik XML można wczytać w formularzu interaktywnym PDF systemu e-Deklaracje tak jak e-deklaracje PIT. e-deklaracje XML Formularze interaktywne MF Rozliczanie podatku PTU przez nabywcę 21.02.2017 Trawers ---------- Umożliwiono pobranie danych kontrahenta z Bazy Internetowej Regon (BIR1) GUS. Rejestrację nowego kontrahenta można rozpocząć od wprowadzenia NIP. Program automatycznie uzupełni nazwę i adres. W istniejących kartach można podejrzeć aktualny adres w BIR. Można też przywołać stronę www BIR w celu uzyskania szczegółowego raportu o kontrahencie. 20.02.2017 TR5 ---------- Raport JPK_VAT(2). Dodano możliwość wstawienia pozycji zbiorczej sprzedaży paragonowej. JPK Jednolity Plik Kontrolny 17.02.2017 NA5 ---------- Dodano grupę funkcji o nazwie: Zarządzanie wysyłkami Funkcje te umożliwiają kompletowanie asortymentu do wysyłki. Pozwalają tworzyć dokumenty [SD] Dokument wysyłki i [LD] Dokument załadunku (nowe rodzaje dokumentów) Na ich podstawie można emitować dokumenty: Nota wysyłkowa, Specyfikacja wysyłki, List przewozowy, CMR, itd. Funkcje przydatne w przedsiębiorstwach, które w sposób zorganizowany zajmują się wysyłką wytworzonych wyrobów i towarów handlowych Zarządzanie wysyłkami 16.02.2017 TR5 ---------- Nadawanie uprawnień do symboli dekretacji. Teraz, po dopisaniu dekretu operator zobaczy menu, które pozwoli nadać uprawnienia do tego dekretu dla roli, operatora oraz wybranych ról i operatorów. Menu pokaże się, gdy są uprawnienia oparte na rolach 0240=[1] oraz, gdy operator może nadawać uprawnienia do obiektu: Symbol dekretacji. Uprawnienia operatorów 14.02.2017 NA5 ---------- Przepisywanie Ofert sprzedaży do Zamówień [OF] --> [ZL] Teraz podaje się numer, datę i termin realizacji zamówienia. Dokumenty sprzedaży 13.02.2017 TR5 ---------- Tabela zleceń w AD. Teraz, podczas wyboru symbolu zlecenia dla dekretacji, program pokazuje i pozwala wybrać tylko zlecenia otwarte [O]. Tabela zleceń (obiektów kosztowych) Tabele dekretacji 08.02.2017 ZA5 ---------- Opracowanie propozycji zamówień zakupu. Dodano wydruk wg różnych układów oraz przeglądanie tabelaryczne. ZA Tworzenie zamówień zakupu 03.02.2017 BM ---------- Umożliwiono automatyczne wywołanie obliczeń kosztów normatywnych: BM > Obliczanie kosztu materiałów BM > Obliczanie kosztów normatywnych produktów Należy pamiętać o wywołaniu obliczeń w powyższej kolejności, tak aby proces liczenia kosztów produktów uwzględnił zmiany kosztów materiałów. Procesy AutoRun Obliczanie kosztów normatywnych 27.01.2017 KP ---------- Moduł KP Księga przychodów i rozchodów Od 01.01.2017 jest wymagana zmiana kolumn księgi KPiR (dodanie kolumny 16). Ze względu na to, że koncentrujemy się na rozwoju programu z księgami handlowymi (moduł KG Księga Główna), informujemy, że nie rozwijamy modułu KP, tj. nie dodajemy kolumny 16. System KP pozostaje w konfiguracji programu Trawers, ale nie będzie rozwijany i nie będzie serwisowany. 27.01.2017 NZ ---------- Rozbudowano: Raport o stanie firmy Raport prezentuje sumaryczne dane podstawowych kategorii ekonomicznych przedsiębiorstwa. Dodano: - wartość niefakturowanych przychodów do zamówień zakupu - salda poszczególnych kas i rachunków bankowych - wiekowanie należności i zobowiązań Raport o stanie firmy 26.01.2017 NA ZO ---------- Rozbudowano zestawienia: NA > Należności > Należności w dniu... > Salda odbiorców ZO > Zobowiązania > Zobowiązania w dniu... > Salda dostawców Dodano parametr wydruku, który pomija salda zerowe. Rozrachunki 23.01.2017 RK ---------- Zmieniono typ i sposób rejestracji opisu kontaktu: Jest: Memo (opis dowolnej długości) Było: Remark (16 linii po 64 znaki) Wprowadzanie opisów typu Memo objaśnione jest w: Klawisze. Mysz. Opisy Memo i Remark NOTE: Można (nie trzeba) zmodyfikować wzorce wydruków RK [KW]-Karta wizyty, które używały pól dla wzorców: 'Kontakt planowany - Dodatkowy opis 01' ... 'Kontakt planowany - Dodatkowy opis 15' Program wypełnia te pola wg zawartości opisu Memo (pierwsze 15 linii). Można zamienić te pola, na jedno pole opisu Memo: 'Kontakt planowany - Dodatkowy opis (memo)' 17.01.2017 ZO5 ---------- Dodano parametr operatora 0528 Kupuje zawsze usługi. Gdy oznaczony [1] to podczas rejestracji faktury i zamówienia zakupu program domyślnie ustali rodzaj pozycji: Zakup usług. Parametry operatorów 05xx 06xx ... 16.01.2017 Trawers5 ---------- Rozbudowano wzorce wydruków. Dodano makra pozwalające odczytać dowolny zapis z bazy danych: TR_REKORD Makro TR_REKORD pozwala drukować zawartość pola, które jest w bazie danych ale nie umieszczono go w tabeli pól wzorców. Dodatkowo dodano makra używające TR_REKORD do odczytu kartotek: TR_KIM, TR_KSOM, TR_ODBIORCA, TR_DOSTAWCA, TR_MAG, TR_GRUPA, TR_JM, TR_OPAK, TR_GMINA, TR_POWIAT, TR_WOJEWODZTWO Znaki sterujące wydrukiem 10.01.2017 Trawers5 ---------- Dot. centralizacji rozliczeń PTU (VAT) Przepisy tzw. ustawy centralizacyjnej wymagają, aby jednostki samorządu terytorialnego (JST) dokonywały rozliczeń PTU (VAT) w imieniu podległych jej jednostek organizacyjnych: jednostek i zakładów budżetowych (JO). P. Jakie są rozwiązania w programie Trawers, które zapewniają realizację wymagań ustawy ? O. Rozwiązania opisano w dokumencie: Centralizacja rozliczeń PTU 05.01.2017 ZO5 ---------- Dodano param 0527 [2] Gdy ten operator rejestruje dokumenty zakupu, to program wymusza pobranie danych z pola: Numer zamówienia Pozwala to na kontrolę, aby faktury zawsze były wystawiane do zamówień zakupu W sprzedaży --> param 0623 [2] Realizacja zamówień zakupu 04.01.2017 TR5 ---------- Dodano możliwość ustalanie koloru wyróżnienia na liście wyboru dla indeksów KIM z kategorią [0]. Kolory wyróżnień można teraz ustalać w: * menu wewnętrznym operatora: F12 > Dodatkowe > Kolory wyróżnień * AD > Trawers > Operatorzy i role > Operatorzy > Preferencje operatorów Preferencje operatorów 02.01.2017 ZA5 ---------- Opracowanie propozycji zamówień zakupu. Dodano sortowanie wg grup. ZA Tworzenie zamówień zakupu 28.12.2016 TR5 ---------- Dodano obsługę raportu JPK_VAT(2). Raport JPK_VAT(2) odpowiada deklaracji VAT-7(17). Umożliwiono zapis danych JPK_VAT(2) do pliku XML e-deklaracji VAT-7(17). Zapis pliku dostępny jest w zestawieniu: AD > Finanse > Jednolity Plik Kontrolny > JPK_VAT > F4 - drukuj Plik XML można wczytać w formularzu interaktywnym PDF systemu e-Deklaracje tak jak e-deklaracje PIT. e-deklaracje XML Formularze interaktywne MF JPK Jednolity Plik Kontrolny 22.12.2016 NA5 ---------- Umożliwiono automatyczne dopisywanie pozycji KGO Koszty Gospodarowania Odpadami Po zapisaniu pozycji sprzedaży, np. Lampa ledowa, program sam dopisze pozycje usługi o indeksie: [.KGO-NA ] Koszty Gospodarowania Odpadami NA Trzeba oznaczyć parametr operatora 0526 [1] i odpowiednio przygotować karty KIM KGO Koszty Gospodarowania odpadami 22.12.2016 ZO5 ---------- Zwiększono długość pola: Numer faktury zakupu (obcy) z 18 znaków do 64 znaków. Zmiana umożliwia rejestrowanie pełnych oznaczeń dokumentów. Zwiększyła się długość pola na wydruku wg wzorca. Należy sprawdzić wzorce wydruków, w których to pole było wykorzystane. 07.12.2016 NA5 ---------- Udostępniono nowy wzorzec dokumentu: [RZ] Należności zaległe Nazwa wzorca: TRESRZ01 Zaległe Brutto, netto, VAT Nazwa pliku : na_rz_zaleglebnv.xml Wzorce Pobieranie z ftp 01.12.2016 NA5 ---------- Umożliwiono zapis deklaracji VAT-27(1) i VAT-27K(1) w formacie XML. Zapis pliku dostępny jest w zestawieniu: Informacja podsumowująca w obrocie krajowym VAT-27 NA > Okresowe > Inf podsumowująca VAT-27 (F5 - eDeklaracje) Plik XML można wczytać w formularzu interaktywnym PDF systemu e-Deklaracje tak jak e-deklaracje PIT. e-deklaracje XML Formularze interaktywne MF Rozliczanie podatku PTU przez nabywcę 28.11.2016 TR5 ---------- Wysyłka raportu JPK_VAT: teraz program tworzy dwa dokumenty wysyłki: jpk_wysylka.xml - dla wysyłki ostatecznej (na serwer produkcyjny Ministerstwa jpk_wysylka_test.xml - dla wysyłki testowej (na serwer testowy Ministerstwa Dokumenty zawierają te same informacje. Różnią się tylko sposobem szyfrowania. Są osobne klucze publiczne Ministerstwa dla wysyłki testowej i ostatecznej. Oba pliki trzeba podpisać cyfrowo. JPK Jednolity Plik Kontrolny 25.11.2016 NA5 ---------- Nowa funkcja pobierania zamówień sprzedaży z pliku CSV. Zastępuje dotychczasową, nierozwijaną funkcję. W pliku CSV muszą koniecznie być: - symbol odbiorcy - indeks lub kod produktu - ilość Pozostałe dane zostaną przyjęte domyślnie na podstawie zapisów w kartotekach. Użytkownicy poprzedniej funkcji muszą ponownie utworzyć tabele definicji pliku CSV lub korzystać z funkcji pobierania zamówień z pliku DBF. Wymiana danych z innymi programami 24.11.2016 MG5 ---------- Rozbudowano zestawienie MG > Zapasy > Obroty magazynowe > Obroty wg zleceń Dodano: - Query - zapamiętywanie ostatnich wyborów operatora - wydruk samych podsumowań D/I/S - możliwość wydruku bez legendy Preferencje operatorów 22.11.2016 ZO5 ---------- Dodano drugi kurs waluty na fakturze zakupu dla potrzeb obliczenia podstawy PTU. Ekran wyceny zakupu udostępniono dla wszystkich faktur walutowych. Wycena przychodu z zakupu 21.11.2016 TR5 ---------- Teraz do archiwum można przenosić zamówienia także z miesięcy otwartych. (Do poprzedniego miesiąca włącznie). Zbiory danych okresowych 07.11.2016 TR5 ---------- Do menu głównego AD dodano pozycję CRM. Tam znajdują się teraz systemy RK i RZ. Przeniesiono tabele i słowniki z: AD > Tabele do: AD > Trawers > Tabele.Słowniki. 04.11.2016 RK ---------- W menu Kronika kontaktów dodano kolejne warianty przeglądania kontaktów. 27.10.2016 TR5 ---------- Raport JPK_VAT: dodano kopiowanie definicji JPK_VAT Teraz w dopisywaniu warunku F8-dopisz są trzy opcje: [1] Dopisz definicję standardową [2] Dopisz definicję pustą [3] Kopiuj z innej definicji JPK Jednolity Plik Kontrolny 26.10.2016 ZO5 ---------- Dodano parametr 0525: Usuń symbol dostawcy z ekranu Gdy oznaczony [1], to przy wprowadzeniu kolejnego dokumentu zakupu system ZO usunie z ekranu poprzedni symbol dosawcy Parametry operatorów 05xx 06xx ... 21.10.2016 NA5 ---------- Przepisywanie faktur powtarzalnych [AU] do faktur sprzedaży [FA] dodano wybór: Wszystkie / Pozycja po pozycji 14.10.2016 Trawers ---------- Teraz będzie tylko jedna tabela województw (wg GUS). Dotychczas były dwie: wg GUS i jako tabela symboli (cech) kontrahentów. Jeżeli tabela GUS nie jest wypełniona, to można ją wypełnić w funkcji: AD > Tabele > Podział terytorialny > Dopisywanie jednostek GUS z pliku: gminy.txt Plik można pobrać z ftp 14.10.2016 NA5 ---------- Wystawianie faktury korygującej: pozycję korygująca trzeba skojarzyć z pozycją korygowaną (pierwotną). Teraz pozycję pierwotną można wyszukać wg indeksu lub nazwy asortymentu (F3-szukaj). Dotychczas trzeba było przeglądać pozycje (F2) 14.10.2016 MI5 ---------- Wydruk cennika wg wzorca: dodano układ: wg Grup KIM. MI > Cenniki > .. > F4 Udostępniono przykładowy wzorzec cennika w układzie wg grup KIM: ftp.tres.pl/wzorce/mi_ce_wg_grup.xml Wzorce Pobieranie z ftp Cenniki sprzedaży i zakupu 13.10.2016 TR5 ---------- Raport JPK_VAT: dodano wydruk danych w układzie deklaracji VAT-7(17) JPK Jednolity Plik Kontrolny 06.10.2016 NA5 ---------- Teraz na wydruku Należności w dniu... > Wezwanie do zapłaty drukowana jest długa nazwa kontrahenta (gdy wypełniona). Teraz w adresie ujęte są pola z karty kontrahenta: ulica, nr domu i nr lokalu. 30.09.2016 NA5 ---------- Dodano parametr operatora 0524 [1] Nie usunie pozycji zamówienia sprzedaży NA Parametr pozwala zablokować możliwość usuwania pozycji. Operator nie może usunąć pozycji zamówienia sprzedaży w trybie korekty, może na etapie dopisywania zamówienia. Potrzebne aby: - nie pozostał nadmiar towaru w magazynie kupionego na potrzeby usuniętej pozycji - widzieć pozycje zamówień niezrealizowane z różnych względów (oglądać sprzedaż utraconą) Zamiast usuwać pozycję, operator musi zamknąć [Z] pozycję. Parametry operatorów 05xx 06xx ... 28.09.2016 MG5 ---------- Teraz pole MIEJSCE w kartotekach KSOM/LOT/SER ma długość 18 znaków. Do wzorców MG dodano pole: Miejsce z KSOM 19.09.2016 Trawers dla Linux 64 bit ---------- Wydano wersję 64 bitową programu Trawers dla Linux. Nazwy plików dotyczących wersji 64 bit oznaczone są sufiksem 64: Paczki: tr4x64.tgz, tr5x64.tgz, tr6x64.tgz Programy exe: tr4x64.exe, tr5x64.exe, tr6x64.exe Instalatory demo: trawers4x64.zip trawers5x64.zip trawers6x64.zip Podczas aktualizacji do wersji 64 bit należy zwrócić uwagę na prawidłowe umieszczenie nowej 64 bitowej biblioteki libharbour.so (aktualnie: libharbour.so.3.0.20160810) Zwykle w katalogu /usr/lib64 w odróżnieniu od bibliotek 32 bitowych umieszczanych w /usr/lib/ Aktualizacja programu Wersja 64 bitowa ma inne wymagania niż wersja 32 bitowa. Jeżeli serwer spełnia wymagania wersji 64 bit to można aktualizować do tej wersji. Należy skorygować nazwy exe w użytych skryptach. Wymagania dla poszczególnych wersji zebrane są w opisie: Wymagania techniczne Wersja 32 bitowa nadal jest udostępniana. Wersje 32 64 bit są w pełni zgodne funkcjonalnie. Możliwa jest równoczesna praca Trawers 32 bit i 64 bit. 08.09.2016 NA ZO ---------- Usunięto z menu programów NA i ZO funkcje: Korekta kosztów i PTU Wprowadzona przepisami podatkowymi w 2013 została uchylona. Nie spełniła swojej funkcji. Przestała obowiązywać 1 stycznia 2016 roku Korekta kosztów i PTU 08.09.2016 Trawers5 ---------- Udostępniono przykładowe alerty na ftp://ftp.tres.pl/alerty/ * Faktoring_dla_BPH.xml * Informacja_o_naleznosciach.xml * Sprzedaż-przelew_ponad_10.000.xml * Termin_ważności_karty_LOT.xml * Termin_ważności_karty_SER.xml Alerty 16.08.2016 KB5 ---------- Teraz pobiera znaki Q12 także w KB Więcej o znakach Q12 w opisie parametru 0140 (przydatne w jednostkach budżetowych) Parametry ogólne 01xx 02xx 08xx 16.08.2016 Trawers dla Linux ---------- W związku z rozwojem technologicznym programu Trawers oraz planowanym wydaniem wersji 64 bitowej kończymy wsparcie dla wersji Trawers -X bez GTK (bez CUPS). Wersja -X bez GTK będzie udostępniana na żądanie jedynie do końca 2016 roku. Wymagania dla wersji z GTK (32bit i 64bit) zebrane są w opisie: Wymagania techniczne Zmieniono nazwę paczki dystrybucyjnej z tr5x_cups.tgz na tr5x.tgz 12.08.2016 NA ---------- NA > Okresowe > Rejestr sprzedazy vat (kasowo) Dodano Query na pozycje dokumentów. 12.08.2016 NZ ---------- NZ > Analizy sprzedaży > Prowizje i premie sprzedawców > Obliczanie prowizji Dodano Query na indeksy z KIM. 02.08.2016 ZO5 ---------- Zmieniono ekran: Wycena zakupu Teraz obliczenia wartości nabycia do magazynu i podstawy naliczenia PTU są pokazane w dwóch kolumnach. Dla faktur importowych (spoza UE) użytkownik może wprowadzić wartość celną i wchodzi ona do podstawy naliczenia PTU, natomiast w cenie nabycia jest uwzgledniana wartość netto z faktury. Wycena przychodu z zakupu 26.07.2016 NA5 ---------- Dodano dokument: FN Nota odsetkowa (dotychczas rolę noty odsetkowej spełniał dokument FO Nota obciążeniowa) Wzorzec noty odsetkowej umieszczono w katalogu /wzorce na ftp Odsetki, noty odsetkowe 21.07.2016 Tr5 ---------- Dodano funkcję wysyłania elektronicznie raportów JPK JPK Jednolity Plik Kontrolny 19.07.2016 ZO5 ---------- Dodano parametr operatora 0523, który pozwala zablokować zakup, gdy cena zakupu jest wyższa niż ostatni zakup do tego magazynu. Parametry operatorów 05xx 06xx ... 07.07.2016 MG5 NA5 ---------- Dodano pola dla wzorców dokumentów MG5 i NA5: Opisy dodatkowe (remark) KSOM 06.07.2016 ZP5 Dodano możliwość otwarcia zleceń zamkniętych. Zmiana statusu zlecenia z [Z] Zamknięte na [O] Otwarte . Otworzyć można te zlecenia, które zostały zamknięte w okresach otwartych. 06.07.2016 NA5 ---------- Nowe wzorce podwydruków umieszczono w katalogu /wzorce na ftp Zestawienie wagi wg kodów PCN, nazwa wzorca: na_fa_zest-pcn.xml Zestawienie opłat KGO wg indeksów, nazwa wzorca: na_fa_zest-kgo.xml Wzorce te można wykorzystać do dodania wybranego podsumowania na fakturze poprzez mechanizm wydruków kaskadowych. 05.07.2016 BM ---------- Odpady w wycenie kosztów normatywnych. Teraz podczas obliczania kosztów normatywnych i kalkulacji kosztów wytworzenia można obniżyć koszty wyrobu o koszty (cenę) odpadów. Odpady materiałów i braki 04.07.2016 ---------- Dodano parametr pracy operatora: Blokuj nieaktywną sesję po ... minutach Jest to kolejny mechanizm zwiększający bezpieczeństwo użytkowania programu Trawers. Daje dodatkową ochronę przed nieuprawnionym dostępem. Opis i przykład zastosowania: Blokuj nieaktywną sesję Parametry pracy operatorów 30.06.2016 Tr5 ---------- Dodano funkcje tworzenia raportów JPK: AD > Finanse > JPK Jednolity Plik Kontrolny W opisie zawarte są m.in. uwagi nt wymagań co do sposobu wypełniania danych dla JPK JPK Jednolity Plik Kontrolny 23.06.2016 NA5 ---------- Rozbudowano param 0601, 0701, 0705, 0707 Nie zmieni ceny sprzedaży Dodano: [2] Wybierze cenę z cennika Operator nie może wpisać ceny ręcznie ale może wybrać z cennika. Parametr 0729 pozwala na zmianę ceny w cenniku. Parametry operatorów 05xx 06xx ... 18.06.2016 Tr5 ---------- Do katalogu usług SOA (WebServices, API) dodano: * Usunięcie adresu odbiorcy * Usunięcie adresu dostawcy Funkcje SOA 16.06.2016 Tr5 ---------- Do katalogu usług SOA (WebServices, API) dodano: * Dopisanie adresu odbiorcy * Dopisanie adresu dostawcy * Korygowanie adresu odbiorcy * Korygowanie adresu dostawcy * Usunięcie pozycji cennika Funkcje SOA 15.06.2016 NA5 ---------- Rozbudowano param 0628 Sprzeda poniżej marży minimum Dodano: [3] Sprzeda po autoryzacji (po podaniu hasła) 13.06.2016 ZA5 ---------- Ekran: Propozycja zamówień zakupu. Dodano wiersz: Razem wartość pozycji oznaczonych [*] Pokazuje wartość zamówienia. Można zmieniać listę zamawianego asortymentu aby uzyskać np. tzw. minimum logistyczne tj. min. wartość zamówienia zakupu akceptowaną przez dostawcę ZA Tworzenie zamówień zakupu 09.06.2016 Trawers ---------- Zmieniono format wyświetlania liczb. Teraz separatorem grupującym jest spacja [ ] zamiast przecinka [,] Np. format 9,999,999.999 zmieniono na 9 999 999.999 Zmiana dotyczy ekranów, zestawień i standardowych pól dla wzorców. Ew. należy dostosować własne definicje pól dla wzorców i ich maski użyte we wzorcach wydruków 01.06.2016 MI5 ---------- Zmiany cen w cennikach. Dodano funkcje: Globalna, tabelaryczna zmiana cen Cenniki sprzedaży i zakupu 19.05.2016 Trawers ---------- Na potrzeby JPK Jednolity Plik Kontrolny: * przeniesiono Tabelę Urzędów Skarbowych z PL do AD > Tabele * do karty firmy dodano pole [Urząd skarbowy] (proszę wykonać: AD > Trawers > Globalna gospodarka zbiorami > Aktualizacja bazy danych) JPK Jednolity Plik Kontrolny 17.05.2016 MG4 MG5 ---------- Dodano tabele kodów PCN. Potrzebne dla Intrastat Aktualna tabela jest w ftp://ftp.tres.pl/tabele/pcn.txt Intrastat 17.05.2016 ZO5 ---------- Dodano parametr operatora 0522, który pozwala zablokować zakup, gdy cena zakupu jest zbyt wysoka. Parametry operatorów 05xx 06xx ... 28.04.2016 Trawers ---------- W menu wewnętrznym F12 dodano funkcję: F12 > Dodatkowe > Parametry odczytane Tam można oglądać (i drukować) odczytane ustawienia parametrów ogólnych i operatora. Ustawienia odczytane, to są ustawienia tych parametrów, które program uwzględnił od chwili wybrania funkcji przez operatora do chwili wywołania F12. F12 > Parametry odczytane - pozwala zorientować się, które parametry i ich ustawienia mają wpływ na zachowanie programu w danym kontekście przetwarzania Menu wewnętrzne F12 26.04.2016 KC ---------- Dodano możliwość wyboru list płac, na podstawie których zostaną utworzone propozycje przelewów wypłat dla pracowników. 26.04.2016 NA5 ---------- Nowe pola dla wzorców dokumentów: [SR] Stan należności [RZ] Należności zaległe Pozwalają na wyodrębnienie z kwot należności wartości netto i wartości PTU. 04.04.2016 ZP ---------- Dot. dokumentów: Wykonanie operacji (także na terminalu) Teraz program zapisze datę i numer zmiany (en: Shift), na której została wykonana operacja. Na raportach pokazujących wykonane operacje lista operacji zostanie pokazana wg dat i wg numerów zmian. Po aktualizacji trzeba: 1. Ustalić 3 zmiany w kalendarzu używanym w systemie ZP. W funkcji AD > Tabele > Kalendarze 2. Wykonać weryfikację w systemie ZP, tak aby program ustalił numery zmian w obecnych dokumentach. 14.03.2016 NA ZO ---------- Dot. dokumentów EDI INVOIC Teraz program zapisuje faktury sprzedaży EDI i czyta faktury zakupu EDI zgodnie ze specyfikacją: ECOD XML INVOIC wersja 7.58 (poprzednio: 7.49) Teraz można przetwarzać faktury EDI, na których występuje stawka PTU (VAT) RC Reverse Charge (odwrotne obciążenie) EDI Opis ogólny 09.03.2016 Trawers4 ---------- W funkcji wyboru pola dla wzorca, dodano sortowanie pól oraz wyszukiwanie F3 09.03.2016 NA ZO ---------- W kartotece odbiorców i dostawców rozdzielono pola: Kraj Kraj 1 - dla potrzeb identyfikacji NIP i Intrastat Kraj 2 - dla potrzeb danych tele-adresowych Kraj 2 pole dodane, podczas aktualizacji, program wpisuje: Kraj 1 Np. Firma Derma-Obuwie ma NIP [PL] ale siedziba jest w Irlandii Kraj [PL] NIP [111-111-1-11] Adres [IE]-[LK ] Irlandia, Limerick Kod [V94 CTH7 ] Abbeyfeale Killarney Road 09.03.2016 Trawers4/5 ---------- Rozbudowano: * kartoteka odbiorców i dostawców * tabela firm i oddziałów firm Dodano oznaczenia administracyjne wg GUS: województwa, powiaty, gminy i nazwy urzędów pocztowych Oznaczenia te można wpisać do bazy danych programu w funkcji: AD > Tabele > Podział terytorialny > Dopisywanie jednostek GUS Dodane pola potrzebne są dla: JPK Jednolity Plik Kontrolny 25.02.2016 TR5 ---------- Rozbudowano wzorce wydruków. Dodano makra pozwalające zapisać kontakt planowany i zrealizowany: TR_KONTAKT i TR_KONTAKT_OK Znaki sterujące wydrukiem 16.02.2016 NA5 ---------- Dot. konfiguratora produktu - Na wydruku zamówienia sprzedaży można umieścić listę wybranych opcji produktu (en: Configured String) - Parametr operatora 0521 [1] pozwala ustalać opcje produktu w locie, bezpośrednio po dopisaniu pozycji zamówienia. Dotychczas dopiero po zapisaniu wszystkich pozycji. Konfiguracje produktu 16.02.2016 NA5 ---------- Dodano funkcję: NA > Zamówienia > Zestawienia > Planowane wydania - tabelarycznie Otrzymane dane można zapisać w formacie CSV Zestawienia tabelaryczne 16.02.2016 BM ---------- Dodano funkcje przenoszenia struktur produktów BOM do archiwum (w formacie CSV) BOM Struktury produktów 16.02.2016 RO ---------- Dodano funkcje przenoszenia definicji technologii RO do archiwum (w formacie CSV) Procesy technologiczne RO 16.02.2016 Trawers ---------- Alerty Dodano typ adresata: [P] Przedstawiciel handlowy Adresaci typu [P] otrzymają tylko informacje dotyczącą kontrahentów, dla których są przedstawicielami handlowymi. Alerty i powiadomienia 29.01.2016 Trawers ---------- Dodano specjalny znak sterujący dla wzorców dokumentów. Okno dialogowe t93{...} Znak t93 wyświetla okno dialogowe podczas wydruku i umożliwia pobranie parametrów od operatora. Umożliwia też przerwanie wydruku. Wzorce Znaki sterujące wydrukiem 15.01.2016 PL ---------- Udostępniono nowe deklaracje PIT w formacie XML PIT-11(23) PIT-11Z(23) PIT-11Z(22) PIT-40(22) PIT-4R(6) Teraz podczas zapisu do XML można wybrać wersję deklaracji. e-Trawers / e-deklaracje XML 11.01.2016 PL ---------- Nowe wzorce PIT umieszczono w katalogu /wzorce PIT-11(23) nazwa wzorca: pl_p2_pit11_23.xml PIT-4r(06) nazwa wzorca: pl_z3_pit4r_06.xml Wzorce Pobieranie z ftp 22.12.2015 Tr 5 ---------- Do katalogu usług SOA (WebServices, API) dodano polecenie wstawienia do bazy danych: Dokument przychodu do magazynu Funkcje SOA 22.12.2015 JC ---------- Dodano zestawienie: JC > Koszty > Koszty zsumowane wg zakresu Zestawienie umożliwia analizę kosztów zleceń z wyszczególnieniem operacji, operacji obcych i materiałów zsumowanych wg wybranego zakresu, np. symbolu projektu czy numeru zamówienia. 21.12.2015 NA5 MG5 ---------- Wydawanie z magazynu do zamówienia sprzedaży wg scenariusza: 2.2 Zamówienie -> fakturowanie w NA Dodano funkcje usprawniające proces wydawania: Kompletacja zamówienia Zamówienie otrzymuje stany: [d] Gotowe do kompletacji i [k] Pobrane do kompletacji Wysyłka, organizacja i dokumenty 17.12.2015 MG5 ---------- Kartoteka zamienników KIZ Dodano symbol magazynu powiązanego Gdy symbol jest podany, to program wyświetla zamienniki powiązane z magazynem bieżącym (aktualnie wybranym) Kartoteka zamienników KIZ 17.12.2015 MI5 ---------- Cenniki sprzedaży Dodano tabelaryczne zestawienie cen sprzedaży: Aktualne ceny 2 - tabelarycznie Ceny można przeglądać w różnych układach. Można zapisywać do CSV Parametry wybrane przez operatora zostają zapamiętane i odtworzone podczas następnego wykonania programu Ceny sprzedaży i zakupu 17.12.2015 MI5 ---------- Parametry systemu MI: Jak ustalić cenę przychodu, gdy wystąpi nadwyżka Dodano wskaźnik: [S] Cenę przychodu pobrać z karty magazynowej KSOM Dotychczas [T] pobrać z KIM i [N] podać ręcznie Inwentaryzacja zapasów magazynowych 03.12.2015 PL ---------- Nowe wzorce PIT umieszczono w katalogu /wzorce PIT-40(21) nazwa wzorca: pl_p3_pit40_21.xml PIT-40(22) nazwa wzorca: pl_p3_pit40_22.xml Wzorce Pobieranie z ftp 30.11.2015 ZO5 ---------- Faktury zakupu w walutach obcych: Teraz można korygować kurs walut w niezatwierdzonych fakturach zakupu 30.11.2015 ZA5 ---------- Realizacja zamówień zakupu: Teraz można przepisywać zamówienia zakupu (także walutowe) do faktur zakupu Realizacja zamówień zakupu 20.11.2015 ZA5 ---------- Zapytania ofertowe RFQ do dostawców: * Teraz można przepisywać do zamówień zakupu * Teraz można kopiować i wysyłać do innych dostawców 17.11.2015 MI5 ---------- Wydruk cennika wg wzorca: dodano układ wydruku wg indeksów KIM, wg nazw KIM i kodów KID. Dotychczas tylko wg pozycji cennika. Wydruk wg KIM i KID zawiera wszystkie rekordy z KIM i KID, nawet gdy nie występują w cenniku. Takie pozycje mają cenę 0.00 16.11.2015 MG5 ---------- Dodano kartotekę: Kody MPN u producentów Zawiera asortyment produkowany przez wskazanych producentów Podaje się: * indeks KIM (nasz) * symbol producenta (z kartoteki dostawców) * indeks u producenta (obcy) * nazwa u producenta (obca) Indeks KIM można wyszukać podając indeks u producenta: (klawisz: /-szukaj, odpowiednik: F3-szukaj) 05.11.2015 MI5 ---------- Inwentaryzacja Teraz podczas rejestracji danych spisanych operator nie może przeglądać kart KIM i nie widzi ilości w magazynie. Więcej w opisie parametru operatora: 0515 04.11.2015 NA5 ---------- Do tabeli pól dla wzorców dokumentów NA (zamówień, faktur, not), dodano: e-mail i telefon operatora, który wystawił dokument. Pola te można umieszczać na drukowanych dokumentach. 03.11.2015 MG5 ---------- Teraz, podczas wywoływania funkcji z poziomu F2-menu karty KIM są sprawdzane uprawnienia do odpowiednich funkcji. Dokładny opis funkcji jest pod klawiszem F10-info 18.10.2015 Trawers ---------- Teraz numery rachunków bankowych można zapisywać w schematach: IBAN, IBAN(PL) lub dowolnie, np. [I] IBAN : IE29 AIBK 9311 5212 3456 78 [P] IBAN(PL): 27 1140 2004 0000 3002 0135 5387 (bez kodu PL) [ ] Dowolny : 123-4567890-99 Dodano parametr AD: Format rachunków bankowych [1] Scalony (Nowy) [ ] Łączony (Dotychczasowy) Format [1] jest wymagany dla Trawers6 Jest dodatkowa funkcja, która zmienia zapisy rachunków w kartotekach Parametry AD 16.10.2015 NA5/MI5 ---------- Zestawienia Ceny sprzedaży katalogowe i Ceny sprzedaży dla magazynu Dodano wybór ceny ostatniego przychodu/zakupu z KIM/KSOM 13.10.2015 ST ---------- Zestawienia wartościowe ST, np. Wartość środków na dzień Dodano warunek Query 12.10.2015 KG ---------- KG > zestawienia > Stany i obroty > Tabelarycznie Do tabeli dodano kolumny podsumowania: Razem Wn, Razem Ma i Razem saldo 24.09.2015 Trawers5 ---------- Wyszukiwanie indeksów asortymentu Rozszerzono obszar wyszukiwania indeksu asortymentu w funkcji: F3-szukaj Dodano wyszukiwanie wg pól: ean13 (kod kreskowy) i kod KID Dotychczas wg indeksu i nazwy Wyszukiwanie w bazie danych 02.09.2015 Trawers5 ---------- Rozbudowano informację o tym, że dokument sprzedaży był już drukowany Teraz program pisze: (kto drukował, kiedy, na jakie urządzenie i wg którego wzorca) -------------------------------------------------------- [FA] FA0001/10/15 Dokument już drukował/a: AA 20xx.10.12 na: PDF000 Wydruk do PDF -------------------------------------------------------- Użycie urządzeń wyjściowych 21.08.2015 ZO 5 ---------- Teraz, także w rejestrze zakupów VAT w ZO, można wyróżnić pozycje zakupów: Wszystkie, tylko reverse Charge, Bez rCharge (W/C/B) 06.08.2015 MI 5 ---------- Obliczanie cen w cenniku wg formuł. Teraz, w definicji formuł można użyć argument: Obliczana cena. Zastosowanie: Wartość obliczanej ceny, np. Cena netto 2 można zwiększyć o 10% 23.07.2015 NZ 5 ---------- Rozbudowano zestawienia (raporty) ze zbioru danych symarycznych NA i ZO Teraz można przeglądać dynamikę (zmiany w czasie) sprzedaży i zakupu w latach i miesiącach Można uzyskać ranking (rosnąco i malejąco) ilości i wartości sprzedaży i zakupów Dane tabelaryczne można przesłać do arkusza, np. Excel Sumaryczne zapisy roczne 01.07.2015 AD ---------- Rozbudowano system haseł. Dodano opcję: [1] Rozbudowana kontrola haseł * Ustala się minimalną i maksymalną liczbę dni ważności hasła * Można kontrolować historię haseł * Ustala się minimalną długość hasła * Hasło musi zawierać znaki ze wszystkich grup: * małe litery : abcdefghijklmnopqrstuvwxyz * duże litery : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ * cyfry : 1234567890 * znaki specjalne: !@#$%^&*()_+-=[]{}\|;:,.<>/?`~' Parametry AD 19.06.2015 NA 5 ---------- Dodano zestawienie: Informacja podsumowująca w obrocie krajowym VAT-27 NA > Okresowe > Informacja podsumowująca VAT-27 Zestawienie tabelaryczne: Informacja podsumowująca VAT-27 zawiera sprzedaż krajową (Kraj = PL) ze wskaźnikiem [RC] Rozliczanie podatku PTU przez nabywcę 17.06.2015 NZ ---------- Dodano zestawienia: NZ->Sprzedaż m-ca/roku tabelarycznie NZ->Zakupy m-ca/roku tabelarycznie Sumaryczne zapisy roczne 12.06.2015 TK ---------- Do tabeli kursów można pobrać kursy automatycznie ze strony internetowej NBP. Teraz można pobrać także tabele C (kursy kupna i sprzedaży walut). Dotychczas pobierano tylko tabele A (kursy srednie). Obie tabele mają ten sam numer porządkowy, np. 15A109 15C109 01.06.2015 NA5,ZO5 ---------- Rozbudowano kartotekę odbiorców i dostawców. Teraz podczas dopisywania i korekty pyta, czy wymagany jest NIP. [T] NIP jest wymagany => ustawia Fiskalizować=[N] [N] NIP nie jest wymagany => ustawia Fiskalizować=[T] (odbiorca indywidualny) Podczas dopisywania karty ustawia też pole Fiskalizować. Zarządzanie bazą odbiorców 28.05.2015 NA5 ---------- Rozbudowano kartotekę adresów wysyłkowych odbiorców. Dodano długą nazwę adresu. Można ją umieścić na wzorcach wydruków systemu NA. Adresy wysyłkowe odbiorców 27.05.2015 TR5 ---------- Rozbudowano wzorce wydruków. Dodano makra odczytujące z cennika cenę sprzedaży lub zakupu: TR_CENA_SPR i TR_CENA_ZAK Znaki sterujące wydrukiem 22.05.2015 NA5 ---------- Zestawienia: Zamówienia do realizacji i Zamówienia zrealizowane: Rozbudowano warunki wyboru. Teraz dla każdego układu wydruku można wybrać kontrahentów i indeksy KIM wg zakresu oraz wg Query. 20.05.2015 NA5 ---------- Dodano param operatora 0512 [1] Podczas rejestrowania pozycji faktury sprzedaży i zamówienia program wyświetla liste zarejestrowanych pozycji w górnej części ekranu (analogicznie jak dla paragonu) 14.04.2015 KB5 ---------- Dodano zestawienie: KB > Dokumenty > Dokumenty do zatwierdzenia 14.04.2015 TR5 ---------- Rozbudowano menu wewnętrzne F12: - w menu [Sprzedaż] dodano zestawienia dla odbiorcy/indeksu/mag - w menu [Zakupy] dodano zestawienia dla dostawcy/indeksu/mag 14.04.2015 NZ ---------- Rozbudowano zestawienia Kronika faktur sprzedaży/marży - dodano warunek Query dla dokumentów i Indeksów - dodano sortowanie wg Ilości i Wartości - dodano magazyn Rozbudowano zestawienie Kronika faktur zakupu - dodano magazyn 14.04.2015 NA5 ZO5 ---------- Teraz podczas rejestracji pozycji faktury/zamówienia/oferty sprzedaży i faktury zakupu klawisz F10 wywołuje kartę KSOM aby szybciej oglądać dane indeksu w kontekście magazynu (na karcie KSOM jest F10-KIM) 14.04.2015 MG5 ---------- - Dodano możliwość blokowania kart KSOM/LOT/SER. Dotychczas tylko KIM. - w kartach KIM/KSOM rozbudowano i ujednolicono F2-cd > Kronika dokumentów 10.04.2015 ZA5 ---------- Rozbudowano funkcję pobierania cen dostawców z plików CSV. ZA > Oferty > Pobieranie cen dostawców z CSV Teraz dostępne są dwie opcje: - aktualizacja cen w kartotece dostawców, bez dopisywania nowych indeksów - dopisywanie nowych ofert, plik CSV musi wtedy zawierać mapowanie nasz indeks (z KIM) <--> indeks dostawcy (obcy) 09.04.2015 NA5 ---------- Dodano funkcję przepisywania pozycji wielu zamówień do jednej faktury. NA > Sprzedaż > Faktury sprzedaży > Wiele zamówień sprzedaży -> faktura Umożliwia przepisanie pozycji z wybranych zamówień, których oddział, adres wysyłki i waluta są takie same jak na tworzonej fakurze. 24.03.2015 Odmiana -X (Linux) ---------- Teraz Trawers -X tworzy pliki z uprawnieniami -rw-rw---- Dotychczas: -rw-rw-rw- Użytkownicy programu Trawers w systemie Linux muszą należeć do tej samej grupy, np. trawers W przypadku niespełnienia tego warunku program zgłosi błąd dostępu do pliku. Trzeba zmienić grupę użytkowników na np. trawers i zmienić właściciela plików w katalogach programu Trawers poleceniem chown. 24.03.2015 TR5 ---------- Rozbudowano parametr 0612. Teraz może podpowiadać ostatnio wybraną grupę: [2] Wybiera grupę indeksu. Program podpowiada ostatnio wybraną [1] Wybiera grupę indeksu [0] Nie wybiera grupy indeksu Parametry operatorów 24.03.2015 PL ---------- Teraz przy zapisie do XML deklaracji-korekty PIT program pobiera treść uzasadnienia przyczyn korekty. Zawiera załącznik ORD-ZU(2). e-Trawers / e-deklaracje XML 19.03.2015 NA5 ZA5 ---------- Funkcję seryjnego usuwania zamówień zastąpiono funkcją przenoszenia zamówień do zbiorów archiwalnych. Umożliwia to zachowanie historii zamówień sprzedaży i zamówień zakupu przy jednoczesnym ograniczeniu wielkości zbioru zamówień bieżących (do realizacji). 12.03.2015 NA5 ---------- W systemie NA dodano zastawienie (raport) Kronika należności w okresach. Pozwala analizować należności: salda, zaległości i obroty kontrahentów w kolejnych okresach tak aby śledzić ich zmianę w czasie. 12.03.2015 NZ5 ---------- Rozbudowano raport NZ Sprzedaż w różnych układach o możliwość określenia warunku Query na karcie KIM i karcie kontrahenta. Rozbudowano raport NZ W wielu wymiarach o wymiar TYDZIEN+ROK 06.03.2015 NA5 ZO5 ---------- Parametry operatorów sterujące prawem do przeglądania i korygowania dokumentów. Teraz są oddzielne parametry dla dokumentów sprzedaży NA i dokumentów zakupu ZO. Dotychczas parametry były wspólne dla dokumentów NA i ZO. Parametry 0617 i 0619 (prawo do własnych dokumentów) teraz obejmują tylko dokumenty sprzedaży NA. Nowe parametry 0510 i 0511 obejmują dokumenty zakupu ZO. Prosimy ew. oznaczyć [1] te nowe parametry. Parametry operatorów 24.02.2015 PL ---------- Teraz przy wydruku/zapisie deklaracji PIT program pyta o Cel złożenia deklaracji i ustala pole Informacji o Kosztach Uzyskania Przychodów. * na ekranie wydruku/zapisu deklaracji PIT dodano pytanie: Cel złożenia deklaracji: 1-złożenie, 2-korekta * dodano dwa pola dla wzorców PL: * [L] Cel złożenia deklaracji (1-złożenie, 2-korekta) * [K] Koszty Uzyskania Przychodów (1,2,3,4) Obecnie może być tylko 1 lub 3 Należy aktualizować Tabelę pól dla wzorców PL * udostępniono zaktualizowane wzorce PIT-11(21) i PIT-40(20) zawierają nowe pola Cel[L] i Koszty[K] i automatycznie oznaczają odpowiednie pola PIT-11(A6,D24) i PIT-40(A6,E24) * udostępniono nowy wzorzec PIT-11(22) za rok 2015 zawiera nowe pola Cel[L] i Koszty[K] * umożliwiono zapis deklaracji PIT-11(22) w formacie XML * w deklaracjach PIT XML wypełniane są pola Cel złożenia i Informacja o Kosztach Uzyskania Przychodów e-Trawers / e-deklaracje XML 24.02.2015 MG5 ---------- Karta KIM. Warunki (filtry) operatorów. Dodano parametr: Dostawca. Pozwala przefiltrowac karty KIM wg symbolu oraz nazwy głównego dostawcy zapisanego w karcie KIM Warunki (filtry) operatorów 23.02.2015 NA5 ---------- Działaniem parametru 0118 Zamówienie na dowolną ilość zostały objęte funkcje: * Przepisywanie ofert na zamówienia sprzedaży * Otwieranie zamkniętego zamówienia sprzedaży [Z] -> [N] Sprawdzenie, czy w magazynie jest dostępna ilość pozostała do realizacji Podczas kopiowania dokumentów sprzedaży: * Jest możliwość zamknięcia kopiowanego dokumentu * Jest możliwość przeliczenia ceny netto - brutto gdy kopiowanie między odbiorcami o różnym rodzaju ceny 22.01.2015 PL ---------- Stawki ZUS Umożliwiono wpisywanie tabel stawek ZUS o symbolach literowych A,B,C, ... Teraz można zdefiniować więcej niż 10 tabel. 14.01.2015 NA5 ---------- Na wzorcu faktury sprzedaży korygującej można teraz umieścić pole EAN z KIM. 09.01.2015 NZ MG ---------- Dodano podgląd faktury w Kronice dokumentów sprzedaży i marży 29.12.2014 PL ---------- Nowe wzorce PIT umieszczono w katalogu /wzorce PIT-11(21) nazwa wzorca: pl_p2_pit11_21.xml PIT-40(20) nazwa wzorca: pl_p3_pit40_20.xml PIT-4R(05) nazwa wzorca: pl_z3_pit4r_05.xml Wzorce Pobieranie z ftp 17.12.2014 MI5 ---------- Rozbudowano funkcję, która służy do wykonywania inwentaryzacji on-line. Dane o stanach ilościowych można wczytywać bezpośrednio do komputera. Teraz karty spisu można tworzyć oddzielnie dla poszczególnych magazynów Spisy w poszczególnych magazynach można prowadzić w różnym czasie Dotychczas jedna karta spisu odnosiła się do wszystkich magazynów i trzeba było robić spisy w tym samym czasie NOTE: Przed wgraniem nowego wydania programu prosimy zakonczyć spisy on-line i zamknąć otwarte karty spisowe Inwentaryzacja on-line 21.11.2014 KG ---------- Teraz następujące zestawienia można prezentować także tabelarycznie, i przesyłać w formacie CSV do Excela: * Stany i obroty * Salda kont syntetycznych * Salda kont analitycznych * Wg parametrów o-- Plik CSV -------o | 1 Wywołaj arkusz | np. Excel | 2 Pokaż plik | | 3 Drukuj plik | | 4 Zapisz plik | o-------------------o Wysyłanie danych do Excela 18.11.2014 Tr 5 ---------- Do katalogu usług SOA (WebServices, API) dodano: * Korygowanie kart indeksu KIM * Usunięcie karty KID * Pobranie cennika Prices: dodano indeks ProductKey * Dodatkowe informacje funkcji StockAtDepot Funkcje SOA 18.11.2014 KG Można automatycznie ustalić format kont analitycznych wg szablonu formatu nadrzędnego konta syntetycznego w KG > Plan kont > Ctrl+F7 (w Linux: 'U') (szablon podaje się dla kont syntetycznych w polu: Szablon) np. wg szablonu formatu konta syntetycznego: 501 XXX-XX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX zapisze formaty kont analitycznych: 501-01-401 501-01-402 501-02-401 501-02-402 03.11.2014 NA ZO Dodano parametr wskazujący metodę nadawania kolejnego numeru kartom kontrahentów [1] Nadaj pierwszy wolny [2] Nadaj kolejny (najwyższy) numer (wartość domyślna) Np. W kartotece są numery: AA0001 i AA0005 (wg schematu !!9999) Gdy [1] Nadaj pierwszy wolny: program nada numer AA0002 (stosowane, aby wypełnić przerwy między numerami) Gdy [2] Nadaj kolejny: program nada numer AA0006 31.10.2014 ZO5 ---------- Podczas rejestrowania faktur zakupowych w walucie Teraz można w locie zmienić ceny w cenniku sprzedaży F10-ustalenie cen sprzedaży Przy zakupach walutowych, np. w EUR, można wybrać cennik) * PLN pokażą się cenniki we wszystkich walutach * EUR okażą się cenniki w EUR Cenniki sprzedaży 28.10.2014 KG Dodano możliwość przenumerowania pozycji dokumentów księgowych w systemie KG Np. jest: 1 2 5 6 będzie: 1 2 3 4 Program nada kolejne, rosnące numery Klawisz: Ctrl+F8 (w Linux: 'Z') w funkcji Korekta dokumentu 24.10.2014 NA5 Kopiowanie zamówień i ofert sprzedaży. Teraz można zmienić magazyn na inny (podany) we wszystkich pozycjach tworzonego dokumentu 20.10.2014 ZO5 Dodano zestawienie: ZO > Zakupy > Zestawienia > Wartość faktury a wartość nabycia Pokazuje, w ujęciu tabelarycznym, wartości w pozycjach faktur zakupu: * Wartość faktury (zobowiązanie wobec dostawcy) * Wartość nabycia towaru do magazynu, i jego składowe: - wartość faktury + koszty transportu + cło + koszty dodatkowe 1, 2, 3 Wycena przychodu z zakupu 08.10.2014 PL * Zestawienie: Płace > Ewidencja czasu pracy > Przeciętne zatrudnienie dodano warunki wyboru (query): Pracownicy Wszyscy / wyBrani * Zestawienie ewidencji czasu pracy: dodano legendę tj. wyjaśnienie co oznaczają kody nieobecności 07.10.2014 ZP Karta zlecenia. Warunki (filtry) operatorów. Dodano parametr: Ilości : [0] Wszystkie zlecenia [1] Il zlecona została wykonana [2] Il zlecona nie została wykonana --------- o -------------------------------- v Wskazuje, które karty zlecenia wyświetlać Umożliwia np. pominięcie zleceń, które jeszcze są [O] otwarte a już wykonano całą ilość zleconą Warunki (filtry) operatorów 02.10.2014 Tr 5 ---------- Wzorce dokumentów. Dodano pole z karty firmy: KRS W KRS (pole memo) znajdują się informacje o firmie Np. KRS 0000011111 Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 2 220 000 PLN, Kapitał wpłacony 2 120 000 PLN Wzorce dokumentów i etykiet Wielo-firmowość 30.09.2014 Tr 5 ---------- Do katalogu usług SOA (WebServices, API) dodano: * Pobranie adresów odbiorcy * Pobranie adresów dostawcy * Pobranie nazwy magazynu Funkcje SOA 23.09.2014 NZ5 W systemie NZ dodano zastawienie (raport) Zakupy w wielu wymiarach Zakupy nie-magazynowe, zgromadzone w pozycjach dokumentów zakupu, można przeglądać także w wielu wymiarach. Można np. utworzyć zestawienie kosztów poniesionych w kolejnych okresach wg komórek organizacyjnych [KK] (miejsca powstawania kosztów) oraz indeksów (rodzaje kosztów) Zestawienie można zapisać w pliku CSV i wczytać w Excelu Wysyłanie danych do Excela Przykłady definicji i wyników obliczeń znajdują się w opisie: Zakupy nie-magazynowe (koszty) 16.09.2014 ZO5 NZ5 Dodano pole: Kupił w nagłówku dokumentu zakupu. Wpisuje się tam symbol osoby, która kupiła towar lub usługę Symbol osoby można pobrać z kartoteki osób (zaliczkobiorców) w systemie KB (osoba w KB może być powiązana z pracownikiem w systemie PL) NOTE: Kupił a rejestrował dokument (operator), to zwykle są inne osoby Wypełnione pole: Kupił pozwala ustalić ile poszczególne osoby wydały w danym miesiącu na poszczegolne rodzaje kosztów, w tym np. na paliwo Na zestawieniach w systemie NZ można oglądać koszty w rozbiciu na rodzaje, np. indeksy kosztowe KIM, poniesione przez poszczególnych pracowników Szczególnie przydatne w analizach zakupów jest zestawienie wielo-wymiarowe 27.08.2014 NZ5 Dodano: Raporty PivotTab Pozwala tworzyć dane do tabeli przestawnych Excela i OpenOffice Calc PivoTab, to uniwersalny generator raportów, tj. korzystający ze słownika danych, podobny do CrossTab, ale dający 3 wymiary CrossTab daje 2 wymiary, np. wartość sprzedaży (1) w okresach (2)) A trzeba: wartość sprzedaży (1) w okresach (2) i dodatkowo w grupach (3) Raporty PivotTab 27.08.2014 NZ5 Zestawienie: W różnych układach Dodano podsumowanie sprzedazy wg dostawców. Wg głównych dostawców wpisanych do karty KIM 06.08.2014 ZP Rejestrowanie wykonania operacji na terminalu Dodano parametr: [T] Zatwierdzać dokument po zarejestrowaniu [N] Nie zatwierdzać Parametry rejestracji 01.08.2014 NA5 Rejestrowanie zamówień sprzedazy Rozbudowano parametr ogólny 0118. Teraz ma 3 stany: [2] Sprawdza zapas i blokuje [1] Nie sprawdza zapasu [ ] Sprawdza zapas i ostrzega Parametry ogólne 01xx 02xx 08xx 23.07.2014 ---------- Dodano param operatora 0506 [1] Program podświetli całą linię tekstu Podczas przeglądania i przeszukiwania plików tekstowych np. przeglądanie wydruków na ekranie, tekstów opisów itp. [ ] Program podświetli tylko jeden znak tekstu 16.07.2014 ZP ---------- Dodano warunek (filtr) wskazujący jakie dane doświetlać w liście wyboru zleceń Teraz jest: (dodano 3) -- Doświetl -------------- 1 Ilość zlecona 2 Procent zaawansowania 3 Daty rzeczywiste, ilosci --------------------------- Warunki (filtry) operatorów 14.07.2014 ZP ---------- Dodano zestawienia: o wykonanych operacjach w układzie wg numerów zleceń i wg symboli pracowników Raporty o wykonanych operacjach 02.07.2014 MG5 ---------- Dodano warunek (filtr) wyboru kart KIM: kategoria ABC Warunki (filtry) operatorów 26.06.2014 NA5 Przepisywanie zamówienia sprzedaży do faktury Teraz można podać nowy termin zapłaty faktury Dotychczas, termin zapłaty faktury był taki, jaki ustalono na zamówieniu Realizacja zamówień sprzedaży 13.06.2014 KB5 Dodano parametr KB: Może być saldo ujemne kasy ( < 0.00 ) Domyślnie [N] Nie może być saldo ujemne, tzn. nie można wypłacić więcej niż jest w kasie 06.06.2014 MG 5 Na listach wyboru, karty LOT/SER można ułożyć wg numerów, daty przychodu oraz daty ważności. Decyduje parametr w karcie KIM ------------------------------ 1 wg numerów 2 wg daty ostatniego przychodu 3 wg daty ważności ------------------------------ 27.05.2014 ZP Dodano funkcje: Usuwanie zleceń od.. do.. Program usunie karty zleceń oraz powiązane z nimi specyfikacje materiałowe i specyfikacje operacji 21.05.2014 ZP Rozbudowano diagram Gantta Dodano: Wydruk > Wizualizacja planowanego i rzeczywistego czasu trwania zleceń 19.05.2014 ZP Dodano parametr rejestracji operacji ZP: Auto-wydać materiały do operacji [T] Po zarejestrowaniu rozpoczęcia operacji na terminalu (metoda 3) program automatycznie utworzy dokumenty rozchodu materiałów powiązanych z tą operacją. Dokumenty rozchodu będą na ilość ustaloną do wydania w specyfikacji materiałowej (pozostałą do wydania, jeżeli wcześniej były już rozchody) Rejestrowanie produkcji. Parametry 15.05.2014 ZP Dodano parametr ZP: Jednocześnie jedna operacja T/N [T] Pracownik może wykonywać równolegle tylko jedną operację na terminalu [3] Przed rozpoczęciem nowej, musi zakończyć poprzednią Rejestrowanie produkcji. Parametry 10.05.2014 ZO5 Rozbudowano mechanizm Reverse Charge dotyczący ujmowania zakupów w rejestrze sprzedaży. Rozbudowa polega na rozróżnieniu dostawców krajowych i unijnych. Teraz są następujące reguły: * W rejestrze sprzedaży NA ujmowane są pozycje zakupu ZO oznaczone wskaźnikiem [RC] * Wskaźnikiem [RC] oznaczone są zakupy od dostawców krajowych, gdy w karcie dostawcy Grupa PTU = [RC] a kupowany asortyment podlega mechanizmowi RC, np. wyroby stalowe * Wskaźnikiem [RC] oznaczone są zakupy od dostawców unijnych, gdy w karcie dostawcy Grupa PTU = [RC] Rozliczanie PTU przez nabywcę 30.04.2014 NA5 ---------- Fiskalizacja paragonów Dodano parametr drukarki fiskalnej: [T] W linii paragonu, pod nazwą towaru, wydrukuje nr partii/serii (LOT/SER) zapisany w pozycji paragonu/faktury [N] Nie wydrukuje LOT/SER Nr LOT/SER na paragonie można wydrukować w programie Trawers5, na drukarkach Posnet Thermal od wersji 1.04 Numer drukuje się na paragonie w linii oznaczonej: <opis towaru> Drukarki fiskalne 22.04.2014 NA ---------- Fiskalizacja paragonów Dodano parametr drukarki fiskalnej: Drukować jednostki miar ----------------------- [T] Na paragonie, razem z ilością, program wydrukuje jednostkę miary [N] Nie wydrukuje jednostki miary Nie wszystkie drukarki pozwalają na wydruk jednostki miary Proszę sprawdzić doświadczalnie Pozwalają m.in. drukarki standardu Posnet Thermal od wersji 1.04 Drukarki fiskalne 22.04.2014 ZP ZP > Dokumenty2 (operacje) > Zamykanie niezakończonych operacji W tej funkcji można ręcznie lub automatycznie zamknąć (zakończyć) operacje np. rozpoczęte poprzedniego dnia 16.04.2014 ZO Zmieniono miejsce parametru: [1] Zostaw poprzedni indeks w ZO Dotychczas: parametr ogólny 0225 Teraz : parametr operatora 0505 Parametry operatorów 14.04.2014 MG5 Wydruk obrotów magazynowych na indeksach z numerami LOT/SER Dodano nazwę kontrahenta, odbiorcy lub dostawcy LOT/SER Numerowanie partii 11.04.2014 NA5 Na wzorcu wydruku zamówienia sprzedaży można umieścić blok danych z opcjami konfiguracji produktu i ich wyceną Konfiguracje opcji produktu 11.04.2014 NZ ---------- NZ > Sprzedaż > Rozkład sprzedaży w godzinach i dniach tygodnia Teraz można oglądać w formie panelu i jako zestawienie tabelaryczne Raporty i analizy 11.04.2014 AD > Przeglądanie kroniki zdarzeń: dodano warunek Query Pozwala wybierać zdarzenia, np. tylko wiadomości wysyłane do innych operatorów Powiadomienia o zdarzeniach 07.04.2014 MG5 ---------- Dodano warunek (filtr) wyboru kart KIM: Rodzina Warunki (filtry) operatorów 07.04.2014 ZO4/5 ---------- Dodano parametr: PTU TWN Domyślna metoda odliczania PTU W zależności od wartości parametru, program podpowiada podczas rejestrowania pozycji faktury zakupu: ------------------------------ T - PTU odliczany bezpośrednio W - PTU odliczany warunkowo N - PTU nie odliczany ------------------------------ 03.04.2014 ST ---------- Umożliwiono numerowanie stron na wydruku: Dokument umorzenia / amortyzacji 02.04.2014 BM ---------- Podczas redagowania struktury BOM, teraz można bezpośrednio (zakładka) przejść do redagowania procesów technologicznych produktu 20.02.2014 ---------- Po wywołaniu (uruchomieniu), program sprawdza czy na ftp jest nowe wydanie programu Trawers. Gdy jest, to informuje o tym i wyświetla kronikę zmian Trzeba oznaczyć param 1130 [1] 19.02.2014 ---------- Na fakturze dla klienta można umieścić dwuwymiarowy kod kreskowy QR Code ze szczegółami wystarczającymi do utworzenia polecenia przelewu. Klient może zeskanować kod telefonem komórkowym i wysłać polecenie przelewu Kody kreskowe. QR Code 14.02.2014 ---------- Wzorce dokumentów. Dodano funkcję pobierania wzorców bezpośrednio z ftp Wzorce Pobieranie z ftp 04.02.2014 KG ---------- Listy wyboru kont syntetycznych, np. Salda kont syntetycznych Dodano klawisz F3-szukaj, aby szukać podanej frazy w nazwach kont, nazwie krótkiej i długiej 31.01.2014 NA5 ---------- Dodano zestawienie zwrotów i reklamacji. Tych które powodują zwrot należności z tytułu sprzedaży Ujęte są faktury i paragony korygujące, wystawione do sprzedaży sfiskalizowanej Fiskalizacja sprzedaży 20.01.2014 ---------- Wiadomości (en: Messages) teraz można wysyłać do innych operatorów także w menu wewnętrznym F12. Nie trzeba przerywać aktualnie wykonywanej funkcji Powiadomienia, wiadomości Menu wewnętrzne F12 20.01.2014 MG5 ---------- Dodano możliwość przeglądania podsumowanie kwot zamówienia sprzedaży, podczas wystawiania dokumentów rozchodu WZ do zamówień Realizacja zamówień sprzedaży 17.01.2014 PL ---------- Nowy wzorzec PIT-40 umieszczono w katalogu /wzorce Nazwa wzorca: pl_p3_pit40_19.xml Wzorce Pobieranie z ftp 15.01.2014 ---------- Do katalogu funkcji SOA dodano: 3.33 Wydruk raportu ReportPrint Program wykona funkcję: PM > RaportyXML > Wydruk Wydruk zostanie wykonany na wskazanym urzadzeniu (printer) Funkcje SOA 10.01.2014 RK ---------- Dodano statystyki pokazujące przyrost kontaktów marketingowych wykonywanych przez poszczególnych operatorów Statystyki działań marketingowych 22.12.2013 MG5 ---------- Do karty KIM > Sprzedaż, dodano pole: Model produktu (en: Product Line) Pole jest powiązane z tabelą modeli Typowe wykorzystanie: w sklepie internetowym wyświetla się nazwy i opisy modeli, np. obuwia gumowego. Dopiero po wybraniu modelu, wyświetla się konkretne indeksy z KIM obuwia należącego do tego modelu oraz ich rozmiary i kolory. Kartoteka indeksów KIM 19.12.2013 NZ5 ---------- Zestawienie: NZ > Marże niższe niż kontrolowane minimalne, dodano Query, aby np. wyłączyć z zestawienia faktury korygujące Kontrola marży 19.12.2013 RO ---------- Nowe funkcje o zasięgu globalnym: * usuwanie wskazanej operacji z wielu procesów technologicznych * zamiana wskazanej operacji na inną Procesy technologiczne 12.12.2013 PL ---------- * Dodano nowe kody przerwy ZUS (rodzicielskie) Kody ZUS zapisane są bezpośrednio w programie * Nowe wzory imiennych deklaracji ubezpieczeniowych ZUS-DRA, ZUS-RCA, ZUS-RZA, ZUS-RSA w formacie XML Wg EWD Elektroniczna Wymiana Dokumentów. Specyfikacja wejścia - wyjścia. Wersja 2.2 http://www.zus.pl/bip/default.asp?id=180 Dla Platnik (9) Szczegółowy opis zawartości dokumentu XML podany jest w dokumentacji Aneks 13 Płace i Kadry: Dokumentacja użytkowa * Nowy wzorzec PIT-4 umieszczono w katalogu /wzorce Nazwa wzorca: pl_z3_pitr4_04.xml Wzorce Pobieranie z ftp 12.12.2013 NA5 ---------- Rozbudowano zestawienie: Odsetki potencjalne Dodano wybory: [T] Program uwzględni tylko faktury pozostałe do zapłaty (nierozliczone) [R] Program uwzględni tylko zapłacone [N] Ujmie wszystkie Odsetki, noty odsetkowe 11.12.2013 ZP ---------- Dodano wyświetlanie rysunków konstrukcyjnych Na terminalu produkcyjnym, podczas logowania rozpoczęcia wykonywania operacji produkcyjnych, można wyświetlić rysunki konstrukcyjne powiązane z wykonywanym produktem Rejestrowanie przebiegu produkcji 11.12.2013 ZA5 ---------- Dodano zestawienie: Oferty dostawców na zamienniki Oferty dostawców KIZ Zamienniki 11.12.2013 MG5 ---------- Zestawienie indeksów KIM, dla których wskazane indeksy są zamiennikami KIZ Zamienniki 05.12.2013 Tr5 ---------- Sprawdzono, że Trawers działa na tablecie przemysłowym Casio V-T/N500 z systemem Android. To tablet przeznaczony do eksploatacji w wymagających warunkach: odporny na wstrząsy, zabrudzenia, zachlapania i duże wahania temperatur. Zastosowane konfiguracje: Odmiana -X (Linux) i klient SSH, np. JuiceSSH Odmiana -W (Windows) i program Winflector dla Android, 2X Client Casio 1 Casio 2 Casio 3 05.12.2013 RO ---------- Dodano zestawienia prezentujące rozkład pracy stanowisk roboczych: W dniu, W tygodniu i W miesiącu Rozkład czasu pracy stanowisk 20.11.2013 ZP ---------- Podczas rejestrowania operacji produkcyjnych na terminalu (metoda 3) można wyświetlić menu podręczne, aby oglądać dokumentację warsztatową, listę materiałów potrzebnych podczas wykonywania operacji, kartę zlecenia i inne operacje, które trwają (operacje w toku) Rejestrowanie przebiegu produkcji 18.11.2013 MG5 ---------- Wydanie towaru do zamówienia. Teraz towar można skanować wg indeksu, barkodu i KID-u. (MG > Rozchody > Do zam sprzedaży: klawiatura) Po zarejestrowaniu zamówienia sprzedaży, magazynier kompletując towar, może go identyfikować po kodach kreskowych. 18.11.2013 ZP ---------- * Możliwość drukowania dokumentacji warsztatowej bezpośrednio z panelu sterującego zleceniami * Operacje produkcyjne na przewodniku warsztatowym można ułożyć (sortować) a) rosnąco b) malejąco (można odrywać pozycje od dołu, w miarę wykonywania robót) 15.11.2013 ---------- Dodano pozycję: Drukuj treść e-maili ----------------------- 1 Drukuj listę e-maili 2 Drukuj treść e-maili 3 Drukuj treść e-maili bez cytatów '>' ----------------------- Używanie poczty elektronicznej 15.11.2013 ---------- Teraz na mapie Google pokazuje adres dodatkowy odbiorcy, np. adres wysyłkowy 14.11.2013 NA5 ---------- W pozycji not odciążeniowych i uznaniowych można wpisać dowolny tekst (pole memo), np. opis podstawy obciążenia odbiorcy dodatkowymi kosztami. 14.11.2013 PL ---------- Nowy wzorzec PIT-11 (20) umieszczono w katalogu /wzorce Nazwa wzorca: pl_p2_pit11_20.xml Trawers drukuje PIT-11 (20) na dwóch stronach To czy znajdą się na jednej kartce, zależy od możliwości i ustawień drukarki Trawers nie steruje drukarką w tym zakresie Można ew. włączyć (bezpośrednio na drukarce) tryb druku dwustronnego. 05.11.2013 NA5 ---------- Realizacja zamówień sprzedaży. Dodano ujęcie tabelaryczne, które zawiera komplet danych. Zamówienia sprzedaży 05.11.2013 ZA5 ---------- Realizacja zamówień zakupu. Dodano ujęcie tabelaryczne, które zawiera komplet danych. Zamówienia zakupu 31.10.2013 NA5 ---------- Dodano param 0623 [2] Gdy ten operator wystawia dokumenty sprzedaży, to program wymusza pobranie danych z pola: Numer zamówienia Pozwala to na kontrolę, aby faktury zawsze były wystawiane do zamówień sprzedaży 31.10.2013 ZP5 ---------- ZP5 > Panel sterujący zleceniami dodano: Wydruk dokumentacji warsztatowych Można wydrukować dokumentacje dla oznaczonych [*] zleceń 31.10.2013 MG5 ---------- Rozbudowano zestawienie: Obroty zapasów w okresie od.. do.. Dodano wybór: --------------------------------------- o-- [D] wg Dat dokumentów (chronologicznie) | [N] wg Numerów dokumentów | --------------------------------------- | o---o v W układzie wg Dat dokumentów (chronologicznie) przedstawione są stany na początek wskazanego dnia, zmiany (dokumenty) i stany na koniec wskazanego dnia Raporty stanu i obrotów zapasów 25.10.2013 AD5 ---------- Zestawienie: Scalone polecenia księgowania, łączy polecenia księgowania systemów pomocniczych: KB, MG, NA, PL, ST, ZO, ZP Pokazuje sumy obrotów i sald wynikających z transakcji zapisanych w poszczególnych systemach pomocniczych. Teraz, dodatkowo można sumować kwoty dokumentów poleceń w taki sam sposób w jaki odbywa się to podczas pobierania poleceń w systemie KG Księga Główna o----------------------------------[X]o | K wg symboli Kont | | D wg symboli Dekretacji | | S wg pola Sumuj z definicji dekretu | o-------------------------------------o Dokumenty poleceń księgowania 23.10.2013 NA5 ---------- Rozbudowano system upustów. Procent upustu może zależeć od ilości sprzedaży konkretnego asortymentu. Tzn. powiązano tabelę upustów od asortymentu z tabelą IWGU (schodkową) Upusty od cen sprzedaży i zakupu 18.10.2013 PM ---------- RaportyXML. Dodano przeglądanie tabelaryczne wyników raportu. Wyniki można przekazać do Excela. Zestawienia tabelaryczne 18.10.2013 ---------- Kolejny przykład wzorca etykiet. Na kartce A4 drukowanych jest 16 etykiet w dwóch kolumnach. Liczba etykiet zależy od ilości w pozycji zamówienia sprzedaży Wzorce dokumentów i etykiet 18.10.2013 ZP5 ---------- ZP > Dokumenty2 > Panel wykonywanych operacji Teraz można wybrać wydział (JJ), w którym wykonywane są operacje 16.10.2013 NA5/ZO5 ---------- Rozbudowano mechanizm [RC] Reverse Charge (odwrotne obciążenie) Teraz [RC] może odnosić się do poszczególnych pozycji faktur sprzedaży i zakupu. Poprzednio obejmowało wszystkie pozycje faktur. Rozliczanie PTU przez nabywcę 10.10.2013 MI5 ---------- Kolejny parametr sterujący w systemie MI5 Cenę sprzedaży pobierać z cennika sprzedaży (T/N/W) Parametry systemu MI 08.10.2013 Tr5 ---------- Jak drukować graficznie, np. dokument PDF na drukarce Windows via PuTTY ? Opisano krok po kroku: Urządzenia wyjściowe (opis: Wydruk graficzny przez Putty na drukarce w Windows) 02.10.2013 NA5 ---------- Dodano tabelaryczne przeglądanie należności: faktur i zapłat NA > Należności > Faktury i zapłaty - tabelarycznie 26.09.2013 MG5 ---------- Dodano parametr operatora 0501 [1] Może zmienić grupę w karcie KIM Dodano parametr operatora 0502 [1] Może przychodować w ZP w innej cenie niż stała E 23.09.2013 MG5/MI5 ---------- Można zablokować do rozchodu karty KSOM w poszczególnych magazynach oraz poszczególne karty partii LOT/SER. Blokowanie do rozchodu polega na oznaczeniu, że zapas znajduje się w kontroli jakości (QA/QC). Odbywa się to w nowym systemie QA Kontrola jakości 13.09.2013 NA4 ---------- Dodano zestawienie faktur sprzedaży w walucie transakcji. Dotychczas kwoty przedstawiano tylko po przeliczeniu na PLN. 10.09.2013 Tr5 ---------- Sprawdzono, że program Trawers pracuje na terminalu przenośnym (HandHeld) Motorola MC3190 HandHeld Motorola Przykładowy ekran Czytanie kodów QR Ekran terminala jest wystarczająco czytelny gdy ma rozmiary 35 kolumn 14 wierszy. Dlatego niektóre ekrany programu trzeba zmniejszyć. Które ekrany ? Prosimy o zglaszenie potrzeb na adres tres@tres.pl 10.09.2013 ---------- Nowe możliwości techniczne programu Trawers -W (Windows). Winflector firmy OTC (www.winflector.pl): * zapewnia prace Trawers -W w trybie terminalowym * pozwala pracować z programem Trawers w przeglądarce internetowej Trawers na Windows Platformy systemowe 29.08.2013 ZP ---------- Dokumentacja warsztatowe: pole opisowe dla wzorca. Pole opisu (memo) z pozycji zamówienia sprzedaży można wydrukować na dokumentacji warsztatowej. W polu memo można podać, np. charakterystyki zamówionych wyrobów. 28.08.2013 Tr5 ---------- Wprowadzono identyfikator dokumentu. Numer referencyjny (RefNo) RefNo jednoznacznie identyfikuje dokument. Numer umieszczany jest w nagłówku e-maila, którego załącznikiem jest wysyłany dokument. Np. [HA:SI-123456/01/13] To pozwala ustalić które dokumenty powiązane są z e-mailami i daje odpowiedzi na pytania: * Który dokument jest załącznikim do e-maila ? * Którym e-mailem wysłano dokument ? RefNo można umieścić na wzorcach dokumentów i wydrukować. Można wydrukować znakowo lub kodem kreskowym. Dokument papierowy umieszczony w archiwum ma identyfikator taki jak w programie Trawers. Na podstawie RefNo na wydruku dokumentu można łatwo odszukać jego odpowiednik w bazie danych. 22.08.2013 NA/ZO5 ---------- Dodano możliwość darowania odsetek. Klawisz F8-daruj, podczas przeglądania rozrachunków daruje odsetki. Odsetki, noty odsetkowe 14.08.2013 ---------- Do katalogu usług SOA (WebServices) dodano parametry, które przekazują pola opisów pozycji (memo) 09.08.2013 NZ5 ---------- Dodano zestawienie: NZ > Analizy sprzedaży > Asortyment najczęściej kupowany przez odbiorcę (ulubione towary i usługi) 29.07.2013 ---------- Firma Ideo (www.ideo.pl) zintegrowała z programem Trawers sklep internetowy i platformę B2B. Edito Sklep internetowy i B2B 29.07.2013 NA/ZO ---------- Do kart kontrahentów (odbiorców i dostawców) dodano pole: Weterynaryjny numer identyfikacyjny. Potrzebny na zestawieniach obrotu artykułami pochodzenia roślinnego i zwierzętami. 29.07.2013 SH ---------- Nowe zestawienie: Porównanie dni realizacji (en: Lead Time). Program porównuje dni realizacji zapisane w KIM z dniami faktycznymi wynikającymi z historii zleceń produkcyjnych 26.07.2013 NA5/ZO5 ---------- Różnice kursowe okresowe: Na zestawieniu różnic program drukuje dodatkowo podsumowanie kwot wg krajów i walut dla potrzeb sprawozdawczości NBP Różnice kursowe 23.07.2013 NA5/ZO5 ---------- Zestawienie: PTU do wycofania Dodano kwoty netto należności i zobowiązań 10.07.2013 KG ---------- Zwiększono rozmiar symbolu konta księgowego z 20 do 25 znaków. (w Trawers4, 5 i 6) Zmianę trzeba zapisać w konfiguracji programu (licencja.txt) Zainteresowanych prosimy o kontakt tres@tres.pl 09.07.2013 NA5 ---------- Nowy parametr operatora 1128 Zapyta czy drukować 08.07.2013 ---------- Na liście wyboru z kartoteki kontrahentów (po F2/F3) pojawiają się klawisze: --------------------------------------- F2-warunek, F3-szukaj, F10-karta, Enter ----------- ----o---- ----------------- | v------o-----------------------------------------v Szuka w: NIP, nazwa krótka, miasto, ulica, www, nazwa długa Nowością jest szukanie w 4 liniach długiej nazwy kontrahenta. Zarządzanie bazą odbiorców 24.06.2013 ZP5 ---------- Nowy panel: Operacje na stanowiskach Panel prezentuje zaawansowanie wykonania prac produkcyjnych na poszczgólnych stanowiskach roboczych. Panel operacji jest uzupełnieniem innych paneli i zestawień: * Panel sterujący zleceniami, prezentuje stan zaawansowania zleceń * Zestawienie przychodowanych wyrobów Panel operacji PS: Przy okazji zmieniono układ funkcji w menu w ZP Moduł: Dokumenty rozdzielona na dwa. Pierwszy dla rejestrowania dokumentów magazynowych a drugi do rejestrowania operacji produkcyjnych. 17.06.2013 NZ5 ---------- Rozbudowano: NZ > Przekrojowe > Raporty o kontrahentach Dodano kwoty zalegających zobowiązań wobec dostawców Raporty o kontrahentach 04.06.2013 RK ---------- Kolejne zestawienie statystyczne: Liczna odbiorców i liczba osób do kontaktu. Dodatkowo, liczba osób które wyraziły zgodę na otrzymywanie e-maili Statystyki działań marketingowych 03.06.2013 BM ---------- Automatyczne dopisywanie kart KSOM komponentów produktu. Podczas pobierania struktur BOM z plików CSV program automatycznie dopisze brakujące karty KSOM. BOM Pobieranie z CSV 31.05.2013 JC Zestawienie JC > Materiały w wartości sprzedanej. Dodano Query, aby wybrać tylko niektóre materiały. 31.05.2013 NA4/5 ---------- Dodano funkcję NA > Należności > Korekta PTU Wycofanie i przywrócenie PTU, w zależności od stanu należności zaległych Korekta kosztów i PTU 2013 27.05.2013 MI5 ---------- Inwentaryzacja w magazynie z miejscami składowania. Dodano funkcję rejestrowania spisu z natury zebranego przy pomocy kolektorów danych. Przy pomocy kolektora skanuje się kod miejsca i kod asortymentu, np. z etykiety logistycznej i przekazuje do programu w formie pliku CSV. WMS Miejsca składowania Inwentaryzacja 10.05.2013 Tr4 i Tr5 ---------- Wydruk kodów QR i DataMatrix Kody QR i DataMatrix to kody dwuwymiarowe 2D mieszczące znacznie więcej informacji niż kody kreskowe. Można wykorzystać do: - Identyfikacji produktów - Rozszerzenia informacji o produkcie Drukowany np. na ofercie. Zeskanowany otwiera stronę internetową - Zapisanie wizytówki Po zeskanowaniu telefonem, pozwala zadzwonić, wysłać e-mail, otworzyć stronę internetową, dodać do kontaktów - Zapłata za fakturę Zeskanowany wypełnia formularz przelewu i przedstawia do akceptacji. - itp. Kody QR i DataMatrix można wydrukować przy zostosowaniu znaków sterujących wydrukami wzorców: t83 i t84 Znaki sterujące 07.05.2013 Tr5 ---------- Nowe funkcje dla tzw. małych podatników stosujących metodę kasową. Metoda kasowa, to metoda rozliczania podatku VAT, stosowana przez małych podatników. W metodzie tej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uregulowania całości lub części należności. PTU metodą kasową (mały podatnik) 07.05.2013 ZO5 ---------- Nowa funkcja w systemie zakupów. Dotyczy sytuacji, gdy firma otrzymuje fakture zakupu od tzw. małego podatnika i na fakturze jest oznacznie 'metoda kasowa'. PTU z takiej faktury można odliczyć od PTU należnego w rozliczeniu za okres, w którym ureguluje część lub całość zobowiązania. Teraz można tworzyć rejestr zakupu VAT z uwzględnieniem zapłat dla małego podatnika. PTU (VAT) Rejestry 29.04.2013 ZP5 ---------- Nowe zestawienie planowanego czasu operacji produkcyjnych. W ZP > Specyfikacja operacji > F2 Daty operacji Specyfikacja operacji 23.04.2013 Tr4 i Tr5 ---------- Krótszy wydruk barkodu EAN 128. Program drukując kod EAN 128 wykorzysta zestaw znaków code C. Ten zestaw znaków skraca wydruk ciągów cyfr. Barkod zawierający długi ciąg cyfr będzie zajmował mniej miejsca na wydruku. 19.04.2013 NA5 ---------- Dodatkowy scenariusz realizowania zamówień sprzedaży. Zamówienie + wydanie --> faktura Bazowym (źródłowym) dokumentem jest zamówienie. Program przenosi do faktury wszystkie pozycje zamówienia: - pozycje sprzedaży magazynowej z dokumentami wydania (WZ) - pozycje sprzedaży usług - pozycje opisów dodatkowych Dotychczas, program tworzył fakturę na postawie dokumentu rozchodu. Dlatego nie umieszczał na fakturze pozycji sprzedaży usług znajdujących się na zamówieniu. Realizacja zamówień sprzedaży p. 2.1 [a] 19.04.2013 MI5 ---------- Nowe zestawienie w MI5: Asortyment, którego nie ma w cennikach 19.04.2013 Tr4 i Tr5 ---------- Nowa właściwość programu: Ostatnie wybory operatora. Program zapamiętuje ostatnio wybrane urządzenie wyjściowe, np. drukarkę HP i podpowiada to urządzenie podczas następnego wykonania funkcji programu. NOTE: Po aktualizacji programu, po wywołaniu funkcji wydruku, trzeba wybrać urządzenie, np. drukarkę HP (tylko przy pierwszym wywołaniu). 11.04.2013 KG ---------- Rozbudowano hipotetyczny plan kont. Taki plan kont powstaje wg dekretacji w systemach pomocniczych. Teraz na taki hipotetyczny plan kont można nałożyć konta rzeczywiste z planu kont w KG. Porównanie obu planów kont pozwoli na wyszukanie błędnych dekretacji. Plan kont KG Księgi Głównej 09.04.2013 NA5 ---------- Nowy rodzaj dodatkowego opisu pozycji sprzedaży w NA5. W pozycji dokumentu sprzedaży, zamówienia i faktury, teraz można wpisać dowolny tekst (pole memo), który podczas wyświetlania przywijany jest (skrolowany) w oknie na ekranie. W polu memo można podać, np. charakterystyki zamówionych wyrobów. Zawartość pola memo pozycji zamówienia sprzedaży można umieścić na wydruku wg wzorca i można przepisać do pozycji faktury sprzedaży. W polu memo można teraz umieszczać opisy, które dotychczas zapisywano w oddzielnych pozycjach dokumentów sprzedaży typu [D] Dodatkowy opis. Zapisywanie do pola memo pozycji dokumentu sprzedaży inicjuje się w menu zakładki: c Opis pozycji (memo) | 9 Zapłaty (wpłaty i wypłaty) | | a ------------------------------- | | b Znaczące daty | | c Opis pozycji (memo) | <--- o------------------------------------o 08.04.2013 NA ZO ---------- Nowe funcje: * Lista adresów odbiorców * Lista adresów dostawców 05.04.2013 MG5 -------------- Wydruki kaskadowe. Dodano możliwość drukowania kaskadowo dokumentów magazynowych w systemie MG5 Wydruki kaskadowe i składane 02.04.2013 Tr5 ---------- Do katalogu usług SOA (WebServices) dodano: * Pobranie listy załączników kart indeksów KIM * Pobranie wskazanych załączników KIM, np. zdjęć towarów w celu umieszczenia w katalogu w sklepie internetowym 18.03.2013 ZO5 ---------- Nowe zestawienie: Dokumenty zakupu chronologicznie. Nowe zestawienie: Dokumenty zakupu chronologicznie. Można tworzyć sumy pośrednie, np. wg indeksów (rodzajów kosztów) 15.03.2013 Tr5 ---------- Opisano, z przykładami: * jak wystawiać e-faktury (faktury elektroniczne) * jak je gromadzić w e-archiwum * jak je przekazywać zainteresowanym klientom i instytucjom w trybie Autorespodera, tj. automatycznie odpowiadać na e-maile. E-faktury, e-archiwum 14.03.2013 Tr5 ---------- Nowe znaki sterujące wydrukami wg wzorców: * Dodano znak t57 * Dodano rejestry systemowe, np. TR_URZADZENIE_SYMBOL - symbol wybranego urządzenia wydruku * Dodano makra systemowe, np. TR_% - oblicza procent Znaki sterujące 14.03.2013 MI5 ---------- Cenniki. Obliczanie automatyczne cen wg formuł. Teraz program zapamiętuje datę i parametry ostatniego obliczania z zapisem do cennika. 12.03.2013 PL ---------- Nowy wskaźnik kodów nieobecności Do tabeli kodow nieobecności dodano wskaźnik: Wliczaj dni wolne [T] dla tego kodu, dni wolne są wliczane do dni nieobecności Podczas obliczeń kwoty wynagrodzeń i potrąceń są mnożone przez ilość dni nieobecności i dzielone przez 30 [N] dni wolne nie są wliczane do ilości dni nieobecności Podczas obliczeń kwoty wynagrodzeń i potrąceń są mnożone przez ilość dni nieobecności i dzielone przez ilość dni pracujących Dotychczas dni wolne uwzględniane były tylko dla dla kodu C Dodany wskaźnik może być przydatny podczas obliczania zasiłku macierzyńskiego / ojcowskiego. Gdy trzeba liczyć wolne dni. 12.03.2013 Tr5 ---------- Nowe zestawienie: Scalone polecenia księgowania. Program scala polecenia ksiegowania ze wszystkich systemów pomocniczych. Zestawienie pomaga sprawdzić poprawność poleceń z perspektywy całego Trawersa. 11.03.2013 Tr5 ---------- Nowa funkcja: Pobieranie z plików CSV: * Adresy dodatkowe (wysyłkowe) odbiorców * Adresy dodatkowe dostawców Wymiana plików CSV 11.03.2013 KG ---------- Nowy parametr: Tworzenie dokumentów przeksięgowań w okresie 13. Parametr: Uwzględnić obroty: Wszystkie / Zaksięgowane 07.03.2013 NA5 ---------- Nowe filtry operatorów. Warunki wyboru operatorów (filtry) rozbudowano o kartotekę adresów odbiorców. Teraz można zbudować warunek, który ogranicza listę adresów do adresów oddziału operatora. Przykład zastosowania: Warunki (filtry) operatorów 07.03.2013 NA5 ---------- Nowy komunikat, że już wydrukowano. Program zapamiętuje, że wydrukowano dokument sprzedaży. Podczas próby kolejnego wydruku informuje na jakim urządzeniu był wykonany pierwszy wydruk. Np. ---------------------------------------------------------- FA FA0001/03/13 Dokument już drukował/a: AA 20xx.04.03 na: EMLFA0 Email z fakturą [Email] wg wzorca [LKGRAFTR] Czy kontynuować ? ---------------------------------------------------------- 06.03.2013 ---------- Nowy kalkulator. Wymieniono dotychczasowy kalkulator na nowy Kalkulator 01.03.2013 BM ---------- Funkcja: Kalkulacja kosztów produktu Teraz można otrzymać (F5-operacje) zestawienie kosztów normatywnych, w tym kosztów operacji (kosztów technologicznych) na wszystkich poziomach rozwinięcia struktury produktu. 27.02.2013 PM ---------- Rozbudowano RaportyXML. Teraz: * Można budować raporty obejmujące dane z wielu lat * Można definiować pola własne, np. zawierające iloczyn innych pól Np. Definicja pola (np. wyrażenie): 188->OILOSC/1000 Wartość pola ilość sprzedana podzielona przez 1000, tj. ilość w tonach Raporty XML 27.02.2013 NA5 ---------- Nowa zakładka w dokumentach sprzedaży. Dokumenty sprzedaży. Zakładka F2-cd. Dodano przeglądanie zapłat (wpłat i wypłat) zapisanych w KB 22.02.2013 ---------- Kolejne przykłady SOA Opis SOA rozbudowano o przykłady wywołania funkcji w jezyku Python * Operatorzy Users * Indeks wg symbolu ProductGetByKey * Stany indeksu w mag StockAtDepot SOA Architektura wymiany danych 22.02.2013 MG5 ---------- Kolejne kroniki dot. indeksów KIM a) Karty KIM rodzaju Usługi własne. Teraz w zakładce karty można przeglądać kronikę faktur sprzedazy usług i uzyskanej marży b) Karty KIM rodzaju Usługi obce. Teraz w zakładce karty można przeglądać kronikę faktur zakupu usług obcych 21.02.2013 MG5 ---------- Zawężanie wyboru indeksów KIM. Rozpoczyna się od grupy. Wybieranie indeksu z kartoteki KIM: Teraz można wskazać grupę indeksu. Program pokaże tylko te indeksy które należą do wskazanej grupy. Przydatne w firmach, które migrują z Tr4 do Tr5, którym zależy aby najpierw wybierać grupę asortymentu. Trzeba oznaczyć parametr operatora 0612 o-- Grupa indeksu [X]o | xx | o--------------------o | F2/3-wybór z listy | o--------------------o 21.02.2013 KG ---------- Zestawienie: Obroty konta Dodano parametr: Ująć konto przeciwstawne T/N ? 19.02.2013 Wiele raportów prezentowanych jest w formie zestawień tabelarycznych Zestawienia tabelaryczne Teraz można uzyskać sumy i sumy pośrednie wskazanych kolumn tabeli. 19.02.2013 KG ---------- Zestawienie stanów i obrotów zawiera stany i obroty wybranych kont analitycznych wskazanego okresu. Teraz zestawienie można: a) Wydrukować b) Zapisać w pliku o formacie CSV i dalej przekazać do Excela o-- Plik CSV -------o | 1 Wywołaj arkusz | np. Excel | 2 Pokaż plik | | 3 Drukuj plik | | 4 Zapisz plik | o-------------------o Dotychczas, tylko wydrukować. 14.02.2013 KB5 ---------- Rozrachunki do kompensat, tego samego odbiorcy i dostawcy, teraz można przeglądać także wg numeru PESEL. Dotychczas tylko wg NIP. 11.02.2013 MG5 ---------- Po zakończeniu rejestrowania dokumentu, np. przychodowego, teraz program wyświetla (podobnie jak w innych systemach) zestaw klawiszy funkcyjnych F2-miejsce, F4-drukuj, P-pozycja, F10-karta Poprzednio rozpoczynał rejestrowanie kolejnego dokumentu, pole: Nr dokumentu 08.02.2013 ---------- Poczta e-mail: Teraz Trawers może komunikować się z serwerem poczty przy pomocy połączenia szyfrowanego inicjowanego poleceniem STARTTLS/STLS. Serwer musi obsługiwać te polecenia. AD > Tabele > Skrzynki pocztowe > w polu SSL należy wpisać [T] 05.02.2013 KB NZ ---------- Zestawienie planowanych wpłat i wypłat wynikających z rozrachunków. Teraz kwoty rozrachunków podane w walutach obcych można przeliczyć na walutę bazową (PLN) wg bieżącego kursu. W ten sposób można ustalić kwotę, jaką trzeba dysponować aby rozliczyć się z kontrahentem walutowym. 30.01.2013 ZP ---------- Dodano funkcje: ZP > Zlecenia > Usuwanie > Usuwanie seryjne Seryjnie można usuwać zlecenia o statusie [N]. 29.01.2013 ---------- Poczta e-mail: teraz operator, który ma dostęp do skrzynki, i zna poprzednie hasło, może je zmienić na inne. 29.01.2013 MI5 ---------- Usuwanie pozycji cennika. Teraz można usuwać pozycje cennika wskazane w warunku Query. Dotychczas program usuwał wszystkie pozycje cennika. 25.01.2013 ---------- Dodano funkcje drukowania danych prezentowanych w postaci drzewa (dotychczas tylko przeglądanie). Np. drzewo planu kont, drzewo struktury produktu BOM, drzewo projektu. 25.01.2013 KB5 ---------- Dodano zestawienie prezentujące dokumenty płatności w formie kroniki. 18.01.2013 Trawers 4 i 5 ---------- Zmieniono sposób w jaki operator może ustalić datę systemową podczas rejestrowania dokumentów (transakcji). Obecnie określa to wyłącznie nowy parametr 0718. Domyślnie przyjmuje wartość: [ ] Operator pracuje na bieżąco tzn.: - nie zmieni daty systemowej - nie wybierze okresu - nie zmieni dnia w nagłówku dokumentu Dotychczasowe parametry 0114, 0710 i 0717 już nie obowiązują. Parametry operatorów 17.01.2013 ---------- Uszczegółowiono warunki licencjonowania programu Trawers. Warunki licencji 17.01.2013 SH ------------- Dodano funkcję SH > Harmonogramowanie > Zmiana dat w zleceniach - seryjnie 16.01.2013 ZO ------------- Dodano funkcję ZO > Zobowiązania > Korekta kosztów i korekta PTU. Wycofanie i przywrócenie, w zależności od stanu zobowiązań zaległych Korekta kosztów i PTU 2013 15.01.2013 BM ------------- BM > BOM > Kalkulacja kosztów wytworzenia. Teraz w kalkulacji można w różny sposób ujmować indeksy o niepodzielnych JM: [0] Wg wskaźnika w KIM (W pełnych jm) [1] Wszystkie indeksy: W pełnych jednostkach (zaokrąglić w górę) [2] Wszystkie indeksy: Pozostawić bez zaokrąglenia Kalkulacja kosztów wytworzenia 14.01.2013 ZO5 ---------- Pola dla wzorców: dodano numer i date dokumentu obcego w innych uznaniach i innych obciążeniach. 03.01.2013 NZ5 ---------- W zestawieniu: NZ > Raport o stanie firmy, dodano pozycję: Zakupy niemagazynowe (kosztowe). Zakupy miemagazynowe dają informacje o wszystkich kosztach firmy. Porównane z marżą, dają przybliżony obraz dochodu firmy. Nie trzeba czekać na zestawienia z kont w KG Księga Główna. Raport o stanie firmy 02.01.2013 NZ5 ---------- Dodano zestawienie NZ > Przekrojowe > Raport o kontrahencie Jest zbiorczą fotografią kontrahenta - jako odbiorcy i dostawcy. Szczególnie przydatne do porównania należności i zobowiązań, tj. danych do ew. kompensat. Ten sam raport można także wyświetlić w zakładce karty odbiorcy i dostawcy. 21.12.2012 NZ5 ---------- Dodano zestawienie NZ > Przekrojowe > Polityka warunków płatności Zestawienie pokazuje wartości parametrów, od których zależy skuteczność polityki zarządzania warunkami płatności: * Rozkład metod płatności i dni do zapłaty w kartach odbiorców i dostawców * Parametry operatora * Parametry a wykonanie w praktyce, np. ustalono, że nie można dawać dłuższych terminów niz 30 dni, a operator DD daje 90 dni. 21.12.2012 MG5 ---------- Do karty KIM i KSOM dodano pole: Cena ostatniego zakupu. Jest to cena z faktury zakupu ZO. NOTE: Pole wypełniane będzie sukcesywnie, w miarę kolejnych zakupów. Początkowo będzie cena taka jak cena ostatniego przychodu. Będzie wpisana podczas procesu aktualizacji bazy danych. Normy i wskaźniki zapasów 19.12.2012 NZ5 ---------- Dodano zestawienie NZ > Przekrojowe > Statystyki kartotek handlowych Zestawienia pokazują rozmiary kartotek i transakcji, daja informacje o rozkładzie liczebności i strukturze, np. wg rodzajów dokumentów. Na podstawie przedstawionych danych liczbowych można podejmować decyzje optymalizujące działalność, np. zmiany asortymentu, kanałów sprzedaży. 13.12.2012 NZ ---------- Zestawienia: Ranking odbiorców, asortymentu i marży. Dodano warunek Query, pozwala ująć tylko wybrane faktury, np. gotówkowe lub wystawione przez wskazanego operatora. 11.12.2012 NA5 ---------- Parametry NA: dodano parametr wskazujący ilości podpowiadane na dokumentach sprzedaży: [1] Zawsze 0 [2] Zawsze 1 jm sprzedaży [3] Zawsze 1 opakowanie [4] Ilość dostępna [5] Ilość zwykle sprzedawana z KIM 10.12.2012 MI5 ---------- Dodano grupę funkcji, które służą do wykonywania inwentaryzacji on-line. Dane o stanach ilościowych można wczytywać bezpośrednio do komputera. Inwentaryzacja stanów magazynowych 05.12.2012 MG5 ---------- Dodano zestawienie MG > Miejsca w magazynie wg KSOM/LOT/SER Przydatne w tych firmach, w których miejsca składowania oznacza się w kartach KSOM/LOT/SER a nie w kartotece miejsc składowania KMS. 05.12.2012 JC5 ---------- Dodano przeglądanie produkcji w toku, w układzie tabelarycznym. 05.12.2012 ZO5 ---------- Dodano funkcję ZO > Inne obciążenia (Wn) seryjnie Program tworzy automatycznie noty obciążeniowe do faktur zakupu, które są groszowo niedopłacone lub nadpłacone. Te faktury zostana rozliczone. 29.11.2012 MG5 ---------- Zmieniono miejsce ustalania strategii wydawania asortymentu przeterminowanego. Teraz wskaźnik [0] lub [1] wpisuje się do karty KIM. Mogą być różne strategie. o------------------------------------------[X]o | 0 Nie można wydać, gdy po terminie ważności | | 1 Zapytać i wydać | o---------------------------------------------o Poprzednio był jeden wskaźnik obowiązujący wszystkie karty KIM. Termin ważności zapasów 29.11.2012 NA ZA5 ---------- Dodano funkcję: Szukaj w dokumentach, w zamówieniach sprzedaży i zakupu. 28.11.2012 ---------- Ekran dodatkowego opisu (15 wierszy). Teraz można automatycznie (F3-data) wpisać datownik (pieczątkę czasową), np. 2012.11.28 Śr 13:18 28.11.2012 MG5 ---------- Zestawienie: Wiekowanie zapasów z wyceną L/F Teraz można podać liczbę dni: OD.. w pierwszym wierszu zakresu. Dotychczas była na stałe liczba: 0 26.11.2012 NA5 ---------- W zakładce faktur sprzedaży dodano pozycję: Dokumenty korygujące Można przeglądać pozycje korygujące wystawione do faktury. Dokumenty sprzedaży 22.11.2012 MI5 ---------- Wydruk arkuszy spisowych do inwentaryzacji. Teraz pozycje na arkuszach można uporządkować: (rosnąco i malejąco) * wg indeksu * wg nazwy indeksu * wg miejsca w magazynie (gdy miejsce zapisane jest w kartach KSOM/LOT/SER) 21.11.2012 Tr 5 ---------- Do funkcji SOA (WebServices) Pobranie aktualizacji ceników kontraktowych dodano pobieranie indeksów i nazw obcych, tj. wg oznaczeń odbiorcy. NOTE: docelowo indeksy i nazwy stosowane przez odbiorców, zapisane będą w oddzielnym zbiorze: Indeksy wg odbiorców. 21.11.2012 MG 5 ---------- W oknie wybierania dokumentów magazynowych, dodano klawisz F3-szukaj Program szuka we wszystkich polach widocznych na ekranie, np. o-- Dokumenty RO 2012/11 --------------------------------------o | v MG WM0009 2012.11.06 NM/00 ZAM-527125 TH IW 07.11 | | v MG WM0010 2012.11.06 NM/00 ZAM-147738 TH IW.7.11 G 23:55 | | v MG WM0011 2012.11.06 NM/00 ZAM-14899 TH IW.7.11 G 23:55 | | v MG WM0012 2012.11.06 NM/00 ZAM-149294 TH IW.07.11 | | v MG WM0013 2012.11.06 NM/00 ZAM-923588 TH IW 7.11 | o--------------------------------------------------------------o 16.11.2012 NZ 5 ---------- Dodano zestawienie: Polityka zarządzania zapasami Zestawienie pokazuje wartości parametrów, od których zależy skuteczność polityki zarządzania zapasami magazynowymi: * daty obliczeń średniego rozchodu, marży, danych sumarycznych * wartości norm i wskaźników * liczby wystąpień wartości pól, np. oznaczeń jednostek miar, rodzajów kart magazynowych, itd. 16.11.2012 PM ---------- Rozbudowano moduł statystyk zbiorów danych. Program prezentuje liczby rekordów w zbiorach okresowych, np. MG 2012/05 Dok MG - poz ...12 321 MG 2012/06 Dok MG - poz ...10 293 MG 2012/07 Dok MG - poz ....5 839 MG 2012/08 Dok MG - poz ....6 772 MG 2012/09 Dok MG - poz ...11 614 MG 2012/10 Dok MG - poz ....4 715 MG 2012/11 Dok MG - poz ....9 418 MG 2012/12 Dok MG - poz ....8 550 08.11.2012 NA 5 ---------- Przebudowano menu zamówień sprzedaży. Wyodrębniono oddzielne pod-menu zestawień. Wydruk list wysyłkowych i wydań wg tras przeniesiono do menu zamówień. Zmiany dotyczą tylko układu funkcji w menu. Samych funkcji nie zmieniono. 07.11.2012 KB ---------- Na wydruku sumarycznym rejestrów kasowych i bankowych dodano podsumowanie wpłat i wypłat. 05.11.2012 Zmiany w VAT 2013 ---------------------------- Od stycznia 2013 następują zmiany w VAT. Program Trawers jest przygotowany do użytkowania w nowych warunkach, a w szczególności: 1. Wystawianie faktur uproszczonych (do kwoty 450 zł). W programie Trawers faktury uproszczone można drukować wg odpowiednio przygotowanego wzorca. Można utworzyć jeden wzorzec, którym, w zależności od kwoty, program wydrukuje fakturę VAT lub fakturę uproszczoną. Wzorce dokumentów i etykiet 2. Wystawianie faktur zbiorczych (jedna faktura miesięcznie do wielu rozchodów) W programie Trawers można wystawiać jedną fakturę sprzedaży do wielu dokumentów rozchodu z magazynu. Realizacja zamówień sprzedaży 3. Wystawianie faktur sprzedaży przez nabywcę, np. przez nabywcę towarów i usług w imieniu sprzedającego (podatnika) i na jego rzecz. W programie Trawers nabywca może wystawiać fakture w imieniu sprzedającego. Obecnie ta metoda stosowana jest do wystawiania faktur VAT RR. Faktury VAT RR 4. Większa swoboda w posługiwaniu się fakturami elektronicznymi (e-faktura) W programie Trawers można wystawiać i odbierać faktury elektroniczne w formatach PDF, EDI, CSV, itp. Pliki otrzymanych i wysłanych e-faktur można powiązać z dokumentami w zbiorze dokumentów miesięcznych. Powiązanie odbywa się przy użyciu mechanizmu załączników (plików załączonych). W ten sposób zapewnia się wymaganą przepisami autentyczność pochodzenia, integralność oraz czytelność treści faktur. Dodatkowo, można jednoznacznie powiązać e-faktury z e-mailami, którymi zostały przysłane lub wysłane. W ten sposób zapewnia się ślad kontrolny pochodzenia e-faktury (audit), tzn. autentyczność pochodzenia faktury (tożsamości sprzedającego lub wystawcy e-faktury). EDI Opis ogólny Pliki załączników 5. Zastąpienie faktur wewnętrznych inną dokumentacją W programie Trawers zdarzenia, które dotychczas dokumentowano fakturami wewnętrznymi, można dokumentować metodami opisanymi w tym dokumencie Rozliczanie PTU przez nabywcę 6. Zmiana stawek PTU na wybrane produkty W programie Trawers stawki PTU zapisane są w tabeli, której zawartość można zmienić wraz ze zmianami przepisów. Tabela stawek PTU 7. Pełne nazwy kontrahentów zamiast nazw skróconych. W programie Trawers można zapisywać i drukować pełne (długie) nazwy kontrahentów. Stan prac nad projektem ustawy można śledzić pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=805 05.11.2012 BM ZP NA ---------- Rozbudowano system konfiguracji produktu (cechy i opcje). * konfiguracje można ustalać podczas rejestrowania zamówień sprzedaży * dodano kartotekę produktów skonfigurowanych, która zawiera warianty wyrobów najczęściej wytwarzanych * utworzono zestawienia z wyceną produktów skonfigurowanych * na wydruku dokumentacji warsztatowej można umieścić informacje które opcje zostały wybrane i weszły do specyfikacji materiałowej. Konfiguracje opcji produktu 02.11.2012 ZP ---------- Pola dla wzorców: Dokumentacja warsztatowa Dodano pola opisów (remark) z karty KIM 26.10.2012 NA 5 ---------- W zakładce zamówienia i oferty sprzedaży dodano pozycję: Podsumowanie dokumentu. Dokumenty sprzedaży 26.10.2012 NA 5 ---------- Rozbudowano parametr 0102 Sprzeda niepełne opakowanie Teraz mogą być 3 stany: [ ] Gdy niepełne opakowanie, to program zapyta czy na pewno sprzedać [1] Gdy niepełne opakowanie, to program nie pozwoli sprzedać [2] Można sprzedać niepełne opakowanie, program nie sprawdza. 26.10.2012 NZ ---------- Dodano zestawienie: Polityka limitów kredytowych Zestawienie pokazuje wartości parametrów, od których zależy sprawdzanie limitów kredytowych: * Kartoteka odbiorców - rozkład limitów kredytowych * Kwoty limitów firmy, oddziałów, operatorów 26.10.2012 NA ZO ---------- W oknie wybierania dokumentów w NA i ZO, dodano klawisz F3-szukaj Program szuka we wszystkich polach widocznych na ekranie, np. w NA o--- Dokument ------- Data --- Odbiorca Nazwa ---------------- Op/Od --o | FA0001/10/12 FA 12.10.09 000002 ALFA sp.z o.o AA/00 | 18.10.2012 ZP 5 ---------- Wzorce dokumentow ZP. Teraz na wzorcu można umieścić nazwisko osoby rejestrującej dokument. Dotychczas tylko nazwisko osoby drukującej. 18.10.2012 MR 5 ---------- Automatyczne generowanie zleceń produkcyjnych wg planu MRP: nr obcy zamówienia sprzedaży zapisywany jest do planu MRP i dalej do generowanego zlecenia. 15.10.2012 MG 5 ---------- Teraz program zapamiętuje datę globalnego obliczania średnich marż asortymentu. 15.10.2012 MG 5 ---------- Na ekranie karty KSOM dodano cenę średnią Ilość Cena (F) Wartość ------ -------- ------- 400.500 lt * FIFO = 1,606.00 Średnia 4.01 15.10.2012 MG 5 ---------- Na zestawieniach tabelarycznych, teraz można sumować wartości kolumn. Np. -------------------------------------- BarKod ABC Jm Mag 10[+] -------------------------------------- 0000000000007| |lt | 400.500 0000000000008| |lt | 397.000 0000000000010| |m3 | 390.000 -------------------------------------- W kolumnie oznaczonej [+] można sumować klawiszem [+] gdy kursor wskazuje tę kolumnę. 08.10.2012 Tr 5 ---------- Do katalogu usług SOA (WebServices) dodano: * Pobranie aktualizacji ceników sprzedaży * Pobranie oferty sprzedaży 12.10.2012 AD ZA 5 Preferencje operatorów: dodano nr faksu operatora Tabela pól dla wzorców: dodano nr faksu operatora, który zarejestrował dokument 08.10.2012 ZP 5 Dodano możliwość wycofania zleceń. Zmiana statusu zlecenia z [O] Otwarte na [N] Zarejestrowane. Wycofać można te zlecenia, które jeszcze nie mają zatwierdzonych dokumentów. Dokumenty zerejestrowane (niezatwierdzone) trzeba usunąć. 08.10.2012 ZP 5 Produkcja na zamówienie: W ZP > Zestawienia > Realizacja zamówień sprzedaży można śledzić, na jakim etapie produkcji znajdują się wyroby zamówione przez klientów. 05.10.2012 Tr5 ---------- Dodano system alertów. Alerty to wysyłanie raportów do wskazanych adresatów, gdy wystąpi zdarzenie, lub zostanie spełniony określony warunek. Np. wpłynie nowe zamówienie sprzedaży, poziom zapasów spadnie poniżej minimum, upłynie termin zapłaty zobowiązań. Alerty i powiadomienia 21.09.2012 ---------- ZP5: Panel sterujący zleceniami: dodano F3-szukaj * szukaj wg numeru zlecenia * szukaj wg indeksu produktu 13.09.2012 NA ZO 5 ---------- Przeglądanie rozrachunków. Teraz klawisz F3-faktury/zapłaty pozwala obejrzeć dokument źródłowy fakturę lub zapłatę. Dotychczas tylko fakturę. 07.09.2012 ---------- Rozbudowano katalog usług SOA (WebServices): Dodano: * Pobranie faktur sprzedaży * Wydrukowanie faktury sprzedaży na wskazanej drukarce * Pobranie dowolnych danych z bazy danych, przy wykorzystaniu słownika bazy danych (en: Data Dictionary) * Dopisanie odbiorcy * Dopisanie dostawcy * Zapisanie zdarzenia Funkcja pobierania zamówień sprzedaży, teraz zwraca status zamówienia - zrealizowane FULFILLED - do realizacji UNFULFILLED Funkcje SOA 05.09.2012 MG 5 ---------- Dodano parametr: Dopisywać karty KSOM w locie ? [0] Nie dopisywać [1] Zapytać i pozwolić dopisać [9] Dopisać bez pytania Parametry systemu MG 29.08.2012 PL ---------- Dodano wysyłanie pracownikom e-mailem odcinków nt. wynagrodzeń. Odcinki zawierają szczegółowe informacje o składnikach płacowych. 21.08.2012 ZP ------------- Teraz specyfikację materiałową zlecenia można kopiowac z innego zlecenia, także zlecenia na inny wyrób. Dotychczas tylko na ten sam wyrób. 23.07.2012 ZO 5 --------------- Po zarejestrowaniu faktur zakupu teraz można przeglądać podsumowanie dodatkowych kosztów nabycia, np. kosztów transportu, cła, itp. Wydrukowane sumy można porównać z kwotami na dokumentach celnych. Wycena przychodu z zakupu 05.07.2012 KG ZO 5 ---------- W KG można przeglądać dokumenty księgowe dekretowane na wybrane konto, np. 201 Rozrachunki z dostawcami. Teraz można zobaczyć cały dokument w systemie ZO Zakupy, który utworzył dekret na to konto. Klawisz F10-źródło. Organizacja ksiąg rachunkowych 29.06.2012 ---------- Teraz karty kontrahentów można dopisywać poprzez [1] skopiowanie karty wzorcowej, [2] skopiowanie innej wskazanej karty z tej samej bazy, [3] skopiowanie karty z innej bazy: odbiorców lub dostawców. 28.06.2012 ZO 5 ---------- Na fakturach zakupu (drukowanych wg wzorców) teraz można umieścić podsumowanie dodatkowych kosztów nabycia, np. kosztów transportu, cła, itp. Wydrukowane sumy można porównać z kwotami na dokumentach celnych. 26.06.2012 ---------- Na dokumentach drukowanych wg wzorców teraz można umieścić pieczątkę dekretacyjną. Pieczątka dekretacyjna to kwoty sumowane na konta w ramach dokumentu. Ułatwiają sprawdzenie schematów dekretacji. Np. pieczątka dekretacyjna na fakturze zakupu: | ------- Konto ------- ---- Kwota Wn ---- ---- Kwota Ma ----| | 201- 0.00 61.50| | 222-01 11.50 0.00| | 301-10 50.00 0.00| | ===========================================================| | Razem 61.50 61.50| Pieczątki można umieszczać na dokumentach w systemach MG NA ZO ZP w programie Trawers 5 Organizacja ksiąg rachunkowych 18.06.2012 ---------- We wbudowanej poczcie elektronicznej dodano obsługę bezpiecznych szyfrowanych połączeń SSL/TLS. Szyfrowane połączenia z serwerem pocztowym włącza się w tabeli skrzynek pocztowych. Proszę sprawdzić w dokumentacji dostarczonej przez usługodawcę poczty elektronicznej, czy umożliwia włączenie bezpiecznego połączenia SSL/TLS. 11.06.2012 ---------- Dodano skróty klawiszowe aktywne podczas wprowadzania dat: Obecnie: [+][liczba] Zwiększa datę o podaną liczbę dni kalendarzowych [-][liczba] Zmniejsza datę o podaną liczbę dni kalendarzowych Dodano: [++][liczba] Zwiększa datę o podaną liczbę dni roboczych [--][liczba] Zmniejsza datę o podaną liczbę dni roboczych Dni robocze ustalane są wg kalendarza produkcyjnego, którego numer podany jest w parametrach systemu ZP 11.06.2012 ZP ---------- Dodano panel sterujący zleceniami produkcyjnymi. Daje przegląd realizowanych zleceń. Pozwala otwierać i zamykać zlecenia. Panel sterujący zleceniami 05.06.2012 ZP ---------- * Karta zlecenia produkcyjnego. W zakładce (F2-cd.) dodano przeglądanie zamówienia sprzedaży wytwarzanego produktu. A dalej można przeglądać pliki załączników do zamówienia, np. rysunki lub specyfikacje zamówionego produktu. * Karta zlecenia produkcyjnego. Teraz program doświetla liczbę dni kalendarzowych i dni roboczych od otwarcia do zakończenia zlecenia. 01.06.2012 RZ ---------- Przeglądanie tabelaryczne zadań. Umożliwiono sortowanie zadań (F6) wg dowolnej kolumny. 01.06.2012 PL ------------- Formularze PIT teraz można drukować w kolejności wg nazwisk pracowników. 31.05.2012 NZ ---------- Zestawienie prowizji sprzedaży. Dodano kolejny wymiar i możliwość sumowania wg operatora, tj. osoby która wystawiła dokument. Przypominamy, że sumować można wg wielu innych cech: zespoł sprzedaży, grupa odbiorcy, magazyn itd. 30.05.2012 NA 5 ---------- Faktury wystawione do zamówienia sprzedaży. teraz można przeglądać w zakładce dokumentu (F2-cd.) 30.05.2012 MG 5 ---------- Zetawienie dokumentów (obrotów magazynowych). Dodano nr zlecenia, na które wydano dokument rozchodu materiału. 30.05.2012 NA ZO 5 ---------- Teraz program zapamiętuje parametry wybrane przez operatora podczas tworzenia zestawień rozrachunków zaległych. Parametry te zostają odtworzone podczas następnego tworzenia zestawienia. 19.05.2012 MG 5 --------------- Karta asortymentu w magazynie > zakładki: Kroniki dostaw, zakupów i sprzedaży teraz można sortować: wg kontrahentów, wg dat (chronologicznie), wg numerów dokumentów i wg cen jednostkowych zakupu i sprzedaży. 15.05.2012 NA 5 --------------- Po wystawieniu dokumentu sprzedaży, można wyświetlić ekran posumowania: wartość netto, PTU, wartość brutto oraz marża kwotowo i procentowo. 11.05.2012 NA 5 ---------- Wystawianie dokumentów sprzedaży. Teraz progam sprawdza, czy dopisywany asortyment (indeks) już wcześniej został dopisany w innej pozycje tego dokumentu. 11.05.2012 BM ---------- Dodano obliczanie powierzchni produktów Dla produktów z BOM program obliczy łączną powierzchnię komponentów w m2 i zapisze w karcie KIM produktu w polu: Powierzchnia 11.05.2012 ZP ---------- Na zestawieniu: Raport z produkcji, dodano kolumny (do wyboru) charekteryzujące przyjęte wyroby gotowe: * Waga w kg * Powierzchnia w m2 * Objętość w m3 * Liczba paczek * Liczba opakowań 23.04.2012 NA ZO ---------- Do kart odbiorcow i dostawcow dodano dluga nazwe. Cztery wiersze po 60 znakow. Dluga nazwe mozna umiescic na wzorcach dokumentow. Do pierwszego wiersza dlugiej nazwy mozna automatycznie przeniesc obecna nazwe kontrahenta. Funkcja jest w Pomocnicze > Gospodarka zbiorami > Wypelnianie dlugich nazw Zarządzanie bazą odbiorców 16.04.2012 NA ZO ---------- Dopisywanie kart odbiorcow i dostawcow: a) wpisywanie pol kart od nowa b) kopiowanie z karty wzorcowej, o symbolu podanym w parametrach c) kopiowanie z wskazanej karty 16.04.2012 MG 5 ---------- Dopisywanie kart KIM: a) wpisywanie pol kart od nowa b) kopiowanie z karty wzorcowej, o symbolu podanym w parametrach c) kopiowanie z wskazanej karty 12.04.2012 NA 5 ---------- Rejestrowanie zamowienia sprzedazy. Dodano liste (F2) juz zarejestrowanych zamowien tego odbiorcy. Dodano sprawdzenie, czy juz jest zamowienie sprzedazy o takim numerze nadanym przez odbiorce (numer obcy). 11.04.2012 NA 5 ---------- Sprzedaz gotowkowa (paragonowa). Teraz wpisane pozycje sprzedazy wyswietlane sa w dodatkowym oknie u gory ekranu. 30.03.2012 NA, ZO ---------- W zwiazku z wprowadzeniem PESEL jako identyfikatora podatkowego osob fizycznych (dotychczas NIP). W rejestrach sprzedazy i zakupu PTU (VAT), drukowany jest PESEL, gdy niewypelniony jest NIP w karcie kontrahenta. Gdy oba sa wypelnione, to drukowany jest NIP. 30.03.2012 PM ---------- Obliczenia formul i zestawien formul: teraz mozna tylko raz podac okres obliczeniowy, ktory wskazuje zbior dokumentow z danymi do obliczen. Dotychczas trzeba bylo podawac okres tylko razy, ile razy wzor formuly oczekiwal danych ze zbioru okresowego. 20.03.2012 MG 5 ---------- Z karty KIM usuwamy pole: Nr ceny sprzedazy (netto/brutto), ktory przykrywal nr ceny z karty odbiorcy. Teraz nr ceny (netto i brutto) ustalany jest wg karty odbiorcy dla calej faktury. Prosimy o kontakt (serwis@tres.pl) firmy wykorzystujace to pole. 15.03.2012 Trawers 5 ---------- Nowy projekt: Zamowienia internetowe WOE (Web Order Entry). Udostepniono do bezplatnego uzytkowania modul zamowien internetowych. Pozwala przegladac asortyment i skladac zamowienia przy pomocy przegladarki internetowej. Wiecej informacji w AD > Info (szukac: WOE) i na www.tres.pl 14.03.2012 NA 5 ---------- Dodano parametr operatora 0640: Zaplaci w locie F8 za fakture lub paragon tylko wtedy, gdy dokument bedzie zatwierdzony. 09.03.2012 ZO 5 ---------- Do tabeli pol dla wzorcow RZ Zobowiazania zalegle, dodano pole: Termin zaplaty. A do tabeli znakow sterujacych wydrukiem, dodano znak t58, ktory pozwala obliczyc liczbe dni miedzy datami. Ta rozbudowa pozwala umiescic na wydruku zobowiazan zaleglych liczbe dni zalegania, tj. liczbe dni miedzy dniem dzisiejszym a terminem zaplaty. 05.03.2012 KB 5 ---------- Dodano pole opisowe: Tresc2 (20 znakow) do pozycji rejestru kasowego i bankowego. Informacje zapisane w tym polu, zapisywane sa takze w kartotece rozrachunkow. Dlatego moga zawierac opisy objasniajace charakter rozrachunku. Informacje te mozna zobaczyc na liscie wyboru F2 z kartoteki rozrachunkow np. podczas rejestrowania wplat i wyplat, w kolumnie: Nr obcy/Uwagi/Tresc2 Przyklad wykorzystania pola opisany jest w: Zarzadzanie platnosciami 02.03.2012 PM ---------- Dodano zestawienie ilustrujace schematy numeracji dokumentow i kartotek i liczbe zapisow w poszczegolnych seriach. Np. Schemat numeracji dokumentow sprzedazy: !!9999 FV 1205 dokumentow FK 56 dokumentow 02.03.2012 PL ---------- Drukowanie dokumentow (listow) seryjnie. Teraz dokumenty, np. swiadectwo pracy mozna drukowac w zakladce kazdego pracownika i kandydata. 02.03.2012 ---------- Dodano pole: Regon do kartotek odbiorcow i dostawcow oraz do tabeli firm 28.02.2012 MG, NA, ZO 5 ---------- Dodano parametr 0215. Program pokaze wskaznik [d] gdy karty KSOM/LOT/SER maja wypelniony dodatkowy opis. 27.02.2012 NA 5 ---------- W karcie odbiorcy dodano pole wskazujace liczbe dni prolongaty terminu zaplaty. Podana liczba dni jest nadrzedna (nadpisuje) liczbe dni podana w parametrach systemu NA. Wiecej informacji jest w opisie parametrow NA. 25.02.2012 KG ---------- Dodano parametr KG: Waluta zestawien. Kwoty na zestawieniach beda przeliczone na walute, np. EUR wg aktualnego kursu. 13.02.2012 ZP ---------- Dodano dokument: Korekta produkcji w toku 07.02.2012 NA ---------- Dodano parametr 0127: Zostaw poprzedni indeks 06.02.2012 PL ---------- Na zestawieniu: Podsumowanie list plac, dodano sume podstaw skladek na ZUS. 03.02.2012 RA ---------- W systemie zdalnego dostepu RA, dodano funkcje: ZP Rejestrowanie na terminalu 3 27.01.2012 ---------- W tabeli dekretacji (operacji) dodano druga, dluga nazwe dekretacji. Klawisz F3 pozwala wyszukac dowolny ciag znakow, np. konto 300 <F3>. Przydatne gdy tabela zawiera wiele dekretacji i trzeba wyszukac odpowiednia. Jednoczesnie, wszystkie tabele dekretacji przeniesiono do systemu AD. Poprzednio byly w poszczegolnych systemach. 26.01.2012 PL ---------- Nowy wzorzec PIT-40 (17) umieszczono w katalogu /wzorce Aby uzyskac prawidlowy wydruk PITu na platformie Linux, w systemie musi byc pakiet: msttcorefonts Wiecej informacji: w opisie wzorcow dokumentow i etykiet 23.01.2012 ZO 5 ---------- Teraz we wzorcach faktur zakupu mozna umieszczac kwoty odchylen oraz symbole i nazwy dekretacji odchylen 18.01.2012 MI 5 ---------- Dot. automatycznego (wg wzoru) obliczania cen sprzedazy w cennikach. Do argumentow wzoru dodano: % narzutu. Pozwala to na automatyczne obliczenia: 1. obliczenie ceny do kalkulacji CK, np. wg ceny ostatniego zakupu 2. obliczenie ceny sprzedazy1 = cena do kalkulacji CK + % narzutu 17.01.2012 KG ---------- Plan kont rozbudowano: - dluga nazwe konta, 60 znakow - opis dodatkowy, 15 linii - format konta na wydruku planu kont, np. xxx-xx-xxx-xx-x 17.01.2012 ZO 4 ---------- W pozycji not uznaniowych i obciazeniowych, dodano pole: Tresc (40 znakow). Wpisana tresc przenoszona jest do polecen ksiegowania oraz do dokumentow KG. 11.01.2012 NA 4 ---------- W pozycji not uznaniowych i obciazeniowych, dodano pole: Tresc (40 znakow). Wpisana tresc przenoszona jest do polecen ksiegowania oraz do dokumentow KG. 10.01.2012 ---------- Zastosowano nowy kompilator do tworzenia programu Trawers. W zwiazku z tym, ze wzgledu na roznorodnosc i zlozonosc srodowisk IT, prosimy po aktualizacji sprawdzic te obszary programu, ktore kontaktuja sie bezposrednio z otoczeniem IT: - przegladanie danych, klawisze funkcyjne, mysz - drukowanie: na drukarkach i do plikow .pdf - wymiana plikow zewnetrznych - poczta elektroniczna Na platformie Linux: ------------------- - wgra? now? bibliotek? libharbour.so.nnn zawart? w paczce dystrybucyjnej programu - zapewni? translacje znakow do UTF-8 Np. dla PuTTY ustawi?: Window > Translation > Remote character set => UTF-8 Na platformie Windows: ---------------------- - teraz nie mozna zaznaczac tekstu bezposrednio w edytorze ale mozna uzyc polecenia Mark & Copy, ktore jest w menu widocznym po kliknieciu prawym klawiszem na pasku okna - zmieniono nieco palete kolorow programu Prosimy sygnalizowac ew. problemy 09.01.2012 NZ 5 ---------- Dodano: Raport CrossTab. Pozwala tworzyc tabelaryczne zestawienie (glowka, boczek). Na przecieciu wierszy i kolumn program podaje liczbe wystapien lub sumy wartosci. Opis i przykłady sa w ad > info 04.01.2012 ---------- Dodano wygodna i przydatna funkcje przegladania zapisow logu przy uzyciu warunkow Query. Mozna np. wybrac wszystkie logowania do programu w ostatnim miesiacu. 04.01.2012 NA 5 ---------- Dodano panel pokazujacy kwoty i parametry sterujace polityka limitow kredytowych. 04.01.2012 MI 5 ---------- Dodano funkcje: Zamkniecie inwentaryzacji. Funkcja ma charakter organizacyjny. Pozwala sprawdzic, czy wszystkie kolejne kroki procesu inwentaryzacji zostaly wykonane prawidlowo. NOTE: Nowości i zmiany z roku 2011 i lat wcześniejszych jest w oddzielnym opisie. Na życzenie możemy udostępnić. Oprogramowanie Trawers rozwijane jest od 1990 roku


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers 5 - Spis treści