www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers 5 - Spis treści


Aktualizacja programu i krótkie konsultacje e-mailowe 1. Zakres usługi 2. Forma 3. Cena 4. Warunki 5. Obszary konsultacji w ramach abonamentu 6. Opiekun Programu Trawers 7. Co wyróżnia firmę Tres w obszarze konsultacji ? 8. Tematy powiązane 1. Zakres usługi * Aktualizacja, tj. prawo do pobrania najnowszego wydania programu Dostęp do najnowszych wydań programu. Zgodnie z polityką aktualizacji. Polityka aktualizacji * Przyjmowanie zgłoszeń o problemach i potrzebach Zgłoszenie problemu Uwagi i potrzeby * Wyjaśnienia i porady. Konsultacje techniczne i merytoryczne. Dostęp do zasobów: Baza Wiedzy (dokumentacje, opisy, przykłady) Odpowiedzi na zapytania e-mailowe Odpowiedzi na pytania, które nie wymagają analizy konkretnych przypadków, znajdowania rozwiązań, wyjaśnienia, itp. W odpowiedzi: ogólne wskazanie metody poszukiwania rozwiązania a nie szczegółowe opisanie kolejnych kroków postępowania 2. Forma * E-mail, w dni robocze w godz 10-14, odpowiedź w ciągu 6 godz roboczych Godziny robocze: poniedziałek - piątek 10-14 * Zapytania prosimy wysyłać na adres: serwis@tres.pl * Usługa nie przewiduje kontaktów telefonicznych. 3. Cena * Bez dodatkowych opłat: w cenie licencji (opłaconego abonamentu) 4. Warunki * Jest aktualna licencja (abonament) * Nie ma zaległości płatniczych wobec Tres * Nadawcą e-maila jest: Opiekun programu Trawers (patrz niżej) E-maile adresowane na: serwis@tres.pl są automatycznie odsyłane do nadawcy, gdy nie są spełnione podane warunki 5. Obszary konsultacji w ramach abonamentu Konsultacje obejmują obszar funkcjonalności systemów oraz architektury baz danych i ich zawartości. Nie obejmują środowiska użytkowania, konfiguracji urządzeń i systemów współpracujących, w szczególności drukarek i innych urządzeń zewnętrznych, oprogramowania poczty elektronicznej, przeglądania plików załączników, komunikatów EDI, itp. Nie obejmują także wiedzy specjalistycznej, np. rachunkowości, prawa pracy, rachuby płac, zarządzania produkcją, organizacji procesów biznesowych. Konsultacje w szerszym zakresie, obejmujące wymienione obszary udzielane są wg odrębnych reguł. Serwis i konsulting 6. Opiekun Programu Trawers Konsultacje udzielane są jednej osobie, Opiekunowi Programu Trawers Opiekun Programu Trawers: Rola administratora (en: Key User) Kluczowy użytkownik programu (en: Key User) lub Partner, który ma kompetencje w obszarze funkcjonalnym i administracyjnym programu Trawers. Opiekun jest pośrednikiem między pracownikami firmy a firmą Tres Dlatego prosimy o kontakt e-mailowy z konkretną osobą a nie z każdą osobą. Tak ---------------------- adamabacki@tafirma.com ---------------------- Nie ---------------------- biuro@tafirma.com ---------------------- NOTE: Gdy zmienia się Opiekun, to proszę zapewnić, aby poprzedni przekazał następnemu cała niezbędną wiedzę. Najlepiej w formie protokołu przekazania. Opiekunów prosimy, aby stosowali się do procedur komunikacji z firma Tres, szczególnie podczas zgłaszania problemów i potrzeb. Zgłaszanie problemów Zgłaszanie potrzeb Firma Tres zastrzega sobie prawo nadawania i odbierania bez podania przyczyn statusu: Opiekun Programu Trawers. W przypadku Partnerów status odbierany jest w chwili zakończenia współpracy. 7. Co wyróżnia firmę Tres w obszarze konsultacji ? Usługi konsultacji i pomocy serwisowej wykonywane są przez bezpośrednio przez specjalistów, twórców oprogramowania. Inaczej niż w wielu innych firmach informatycznych, w których zadaniem serwisantów jest oddzielenie działu rozwoju od problemów użytkowników. W firmie Tres specjaliści w dziale rozwoju oprogramowania analizują zgłoszenia: * Usuwają przyczyny problemu, aby nie powtarzały się w przyszłości * Realizują potrzeby, gdy ocenią, że inni użytkownicy też mogą mieć podobne Potrzeby i problemy użytkowników bezpośrednio przekładają się na rozwój funkcjonalny i użyteczność oprogramowania. Polityka aktualizacji 8. Tematy powiązane Usługi firmy Tres Polityka aktualizacji Rola administratora (en: Key User) Zgłaszanie problemów Zgłaszanie potrzeb


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers 5 - Spis treści