www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers 5 - Spis treści


Aktualizacja programu i krótkie konsultacje e-mailowe 1. Zakres usługi 2. Forma 3. Cena 4. Warunki 5. Obszary konsultacji 6. Opiekun Programu Trawers 7. Co wyróżnia firmę Tres w obszarze konsultacji ? 8. Tematy powiązane 1. Zakres usługi * Aktualizacja, tj. prawo do pobrania najnowszego wydania programu Dostęp do najnowszych wydań programu. Zgodnie z polityką aktualizacji. Polityka aktualizacji * Przyjmowanie zgłoszeń o problemach i potrzebach Zgłoszenie problemu Uwagi i potrzeby * Wyjaśnienia i porady. Konsultacje techniczne i merytoryczne. Dostęp do zasobów: Baza Wiedzy (dokumentacje, opisy, przykłady) Odpowiedzi na zapytania e-mailowe Odpowiedzi na pytania, które nie wymagają analizy konkretnych przypadków, znajdowania rozwiązań, wyjaśnienia, itp. W odpowiedzi: ogólne wskazanie metody poszukiwania rozwiązania a nie szczegółowe opisanie kolejnych kroków postępowania 2. Forma * E-mail, w dni robocze w godz 10-14, odpowiedź w ciągu 6 godz roboczych Godziny robocze: poniedziałek - piątek 10-14 * Zapytania prosimy wysyłać na adres: serwis@tres.pl * Usługa nie przewiduje kontaktów telefonicznych. 3. Cena * Bez dodatkowych opłat: w cenie licencji (opłaconego abonamentu) 4. Warunki * Jest aktualna licencja (abonament) * Nie ma zaległości płatniczych wobec Tres * Nadawcą e-maila jest: Opiekun programu Trawers (patrz niżej) E-maile adresowane na: serwis@tres.pl są automatycznie odsyłane do nadawcy, gdy nie są spełnione podane warunki 5. Obszary konsultacji Konsultacje obejmują obszar funkcjonalności systemów oraz architektury baz danych i ich zawartości. Nie obejmują środowiska użytkowania, konfiguracji urządzeń i systemów współpracujących, w szczególności drukarek i innych urządzeń zewnętrznych, oprogramowania poczty elektronicznej, przeglądania plików załączników, komunikatów EDI, itp. Nie obejmują także wiedzy specjalistycznej, np. rachunkowości, prawa pracy, rachuby płac, zarządzania produkcją, organizacji procesów biznesowych. 6. Opiekun Programu Trawers Konsultacje udzielane są jednej osobie, Opiekunowi Programu Trawers Opiekun Programu Trawers: Rola administratora (en: Key User) Kluczowy użytkownik programu (en: Key User) lub Partner, który ma kompetencje w obszarze funkcjonalnym i administracyjnym programu Trawers. Opiekun jest pośrednikiem między pracownikami firmy a firmą Tres Dlatego prosimy o kontakt e-mailowy z konkretną osobą a nie z każdą osobą. ---------------------- ----------------- Tak: adamabacki@tafirma.com Nie: biuro@tafirma.com ---------------------- ----------------- NOTE: Gdy zmienia się Opiekun, to proszę zapewnić, aby poprzedni przekazał następnemu cała niezbędną wiedzę. Najlepiej w formie protokołu przekazania. Opiekunów prosimy, aby stosowali się do procedur komunikacji z firma Tres, szczególnie podczas zgłaszania problemów i potrzeb. Zgłaszanie problemów Zgłaszanie potrzeb Firma Tres zastrzega sobie prawo nadawania i odbierania bez podania przyczyn statusu: Opiekun Programu Trawers. W przypadku Partnerów status odbierany jest w chwili zakończenia współpracy. 7. Co wyróżnia firmę Tres w obszarze konsultacji ? Usługi konsultacji i pomocy serwisowej wykonywane są przez bezpośrednio przez specjalistów, twórców oprogramowania. Inaczej niż w wielu innych firmach informatycznych, w których zadaniem serwisantów jest odseparowanie działu rozwoju od problemów użytkowników. W firmie Tres specjaliści w dziale rozwoju oprogramowania analizują zgłoszenia: * usuwają przyczyny problemu, aby nie powtarzały się w przyszłości * realizują potrzeby, gdy ocenią, że inni użytkownicy też mogą mieć podobne Potrzeby i problemy użytkowników bezpośrednio przekładają się na rozwój funkcjonalny i użyteczność oprogramowania. Polityka aktualizacji 8. Tematy powiązane Usługi firmy Tres Polityka aktualizacji Rola administratora (en: Key User) Zgłaszanie problemów Zgłaszanie potrzeb


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers 5 - Spis treści