www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers 5 - Spis treści


Serwis i konsulting 1. Zakres usługi 2. Forma 3. Cena 4. Warunki 1. Zakres usługi * Odpowiedzi na pytania, które wymagają analizy konkretnych przypadków, znajdowania rozwiązań, wyjaśnienia, itp. * W odpowiedzi: szczegółowe opisanie kolejnych kroków postępowania * Konsultacje wymagajace wiedzy specjalistycznej np. z obszaru rachunkowości, kadr i płac, zarządzania produkcją, organizacji i optymalizacji procesów biznesowych, wymiany dokumentów elektronicznych EDI. * Redagowanie dokumentów wg wzorców * Poprawianie danych po awariach i pomyłkach operatorskich * Audyt i diagnozowanie spójności i poprawności danych * Ocena bezpieczeństwa danych w programie Trawers 2. Forma * E-mail Zapytania, zgłoszenia problemów i potrzeb prosimy wysyłać na adres: serwis@tres.pl * Telefon inicjowany przez Tres (rozmowa ze specjalistami informatykami) w godz 10-14 w dni robocze * Dostęp zdalny do instalacji programu u klienta * Tele-konferencja 3. Cena Pre-paid, zależy od rzeczywistej pracochłonności Gdy usługa wymaga znacznej pracochłonności, to może być kupiona w pakietach po 5 godzin wg aktualnego cennika usług firmy Tres NOTE: Zgłoszenia problemów i potrzeb prosimy inicjować e-mailem wg poniższych reguł: Zgłaszanie problemów Zgłaszanie potrzeb Usługi firmy Tres Opis ogólny


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers 5 - Spis treści