www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


FormułyKG i AutomatyKG. Argumenty Wartości kont określone 3-znakowymi symbolami. Symbole oznaczają, które kwoty z kont KSO należy pobrać do obliczeń. Oznaczenia używane są podczas budowania formuł i automatów księgowych jako argumenty wzorów obliczeniowych. KG Księga Główna: Dok użytkowa Formuły i wzory obliczeniowe Oznaczenia używane są także podczas tworzenia zestawień ksiegowych wg wzorców. Na wzorcach dostępne są funkcje o nazwach zgodnych z symbolami wartości kont. Dostępne funkcje można pobrać z tabeli pól dla wzorców np. pole: ţomw{konto;rok;mc} Obroty Wn okresu obliczeniowego lub wywołać funkcję ţWartościKonta{} np. ţWartościKonta{omw;konto;rok;mc} Obroty Wn okresu obliczeniowego Wzorce dokumentów i etykiet Formuły i wzory obliczeniowe Argumenty np. [onw] Obroty Wn narastająco [o1m] Obroty Ma 1-go miesiąca obliczeniowego Formuła np. ----------------------------------------------------------------- Formuła: W001 Wynik z kont bilansowych i1 Zespół 0 0**-***************** snw - Saldo Wn i2 zespół 1 1**-***************** snw - Saldo Wn i3 zespół 2 2**-***************** snw - Saldo Wn i4 zespół 3 3**-***************** snw - Saldo Wn i5 zespół 6 6**-***************** snw - Saldo Wn i6 zespół 8 8**-***************** snm - Saldo Ma i7 Saldo 5 *** na BO 5**-***************** sbw - Saldo Wn i8 Saldo bieżące 5* 5**-***************** snw - Saldo Wn Wzór = i1+i2+i3+i4+i5+i8-i6 ----------------------------------------------------------------- Symbole można wybrać z listy wyboru podczas definiowania formuł i automatów. --> FormułyKG, AutomatyKG omw - Obroty Wn okresu obliczeniowego omm - Obroty Ma okresu obliczeniowego smw - Saldo Wn obrotów okresu obli. (może być < 0) smm - Saldo Ma obrotów okresu obli. (może być < 0) zmw - Saldo Wn obrotów okresu obli. (= 0 gdy < 0) zmm - Saldo Ma obrotów okresu obli. (= 0 gdy < 0) onw - Obroty Wn narastająco onm - Obroty Ma narastająco snw - Saldo Wn obrotów narastająco (może być < 0) snm - Saldo Ma obrotów narastająco (może być < 0) znw - Saldo Wn obrotów narastająco (= 0 gdy < 0) znm - Saldo Ma obrotów narastająco (= 0 gdy < 0) bow - Bilans Otwarcia Wn roku obliczeniowego bom - Bilans Otwarcia Ma roku obliczeniowego sbw - Saldo Wn Bilansu Otwarcia (może być < 0) sbm - Saldo Ma Bilansu Otwarcia (może być < 0) zbw - Saldo Wn Bilansu Otwarcia (= 0 gdy < 0) zbm - Saldo Ma Bilansu Otwarcia (= 0 gdy < 0) 01w - Obroty Wn okresu 01 01m - Obroty Ma okresu 01 02w - Obroty Wn okresu 02 02m - Obroty Ma okresu 02 03w - Obroty Wn okresu 03 03m - Obroty Ma okresu 03 04w - Obroty Wn okresu 04 04m - Obroty Ma okresu 04 05w - Obroty Wn okresu 05 05m - Obroty Ma okresu 05 06w - Obroty Wn okresu 06 06m - Obroty Ma okresu 06 07w - Obroty Wn okresu 07 07m - Obroty Ma okresu 07 08w - Obroty Wn okresu 08 08m - Obroty Ma okresu 08 09w - Obroty Wn okresu 09 09m - Obroty Ma okresu 09 10w - Obroty Wn okresu 10 10m - Obroty Ma okresu 10 11w - Obroty Wn okresu 11 11m - Obroty Ma okresu 11 12w - Obroty Wn okresu 12 12m - Obroty Ma okresu 12 13w - Obroty Wn okresu 13 13m - Obroty Ma okresu 13 rwn - Obroty Wn roku poprzedniego rma - Obroty Ma roku poprzedniego pwn - Obroty Wn roku (planowane) pma - Obroty Ma roku (planowane) ozw - Obroty Wn zakresu okresów ozm - Obroty Ma zakresu okresów szw - Saldo Wn zakresu okresów (może być < 0) szm - Saldo Ma zakresu okresów (może być < 0) saw - Suma sald po str. Wn narast. od BO do mca sam - Suma sald po str. Ma narast. od BO do mca sww - Saldo sald str. Wn zakresu mc-y - wartość [SsKG(w,Wn)] sow - Saldo sald str. Wn zakresu mc-y - strona [SsKG(o,Wn)] swm - Saldo sald str. Ma zakresu mc-y - wartość [SsKG(w,Ma)] som - Saldo sald str. Ma zakresu mc-y - strona [SsKG(o,Ma)] sws - Suma sald zakresu mc-y - wartość [SsKG(w,'')] sos - Suma sald zakresu mc-y - strona [SsKG(o,'')] dww - Saldo obrotów Wn zakresu mc-y - wartość [SzKG(w,Wn)] dow - Saldo obrotów Wn zakresu mc-y - strona [SzKG(o,Wn)] dwm - Saldo obrotów Ma zakresu mc-y - wartość [SzKG(w,Ma)] dom - Saldo obrotów Ma zakresu mc-y - strona [SzKG(o,Ma)] dws - Saldo obrotów zakresu mc-y - wartość [SzKG(w,'')] dos - Saldo obrotów zakresu mc-y - strona [SzKG(o,'')] Zestawienia w KG Księga Główna KG Księga Główna: Dok użytkowa Formuły i wzory obliczeniowe Organizacja ksiąg rachunkowych Plan kont KG Księga Główna Wzorce dokumentów i etykiet


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies