www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


Kursy walut 1. Budowa tabeli kursów 2. Wypełnianie tabeli Wpisywanie ręcznie Pobieranie z internetu Pobieranie w AutoRun 3. Zastosowanie tabeli kursów Przeliczanie kwot transakcji Kalkulator walutowy 4. Tabela symboli walut 5. Tabela banków walutowych 6. Tematy powiązane 1. Budowa tabeli kursów Kursy walut, to są przeliczniki wymiany walut innego kraju na walutę bazową (PLN). Kursy zapisane są w tabeli kursów, w systemie TK. W systemie można przechowywać dowolną liczbę tabel różnych banków. o-- Tabela -- Data ------ O[X]o | 12A243 20xx.12.14 Pi AP | | 12A244 20xx.12.17 Po AP | | 12A248 20xx.12.21 Pi AP | | 12A249 20xx.12.24 Po AP | | 12A250 20xx.12.27 Cz AP | | 12A251 20xx.12.28 Pi AP | | 12A252 20xx.12.31 Po AP | | 13A001 20xx.01.02 Śr AP | | 13A002 20xx.01.03 Cz AP | | 13A003 20xx.01.04 Pi AP | o-----------------------------o Numer i data Tabela ma numer oraz datę, od kiedy obowiązują podane w niej kursy. P. W tabeli podaje się: Obowiązuje od ... Do kiedy obowiązują kursy podane w tabeli ? O. Obowiązują do czasu wpisania tabeli z wyższą datą. Np. jest tabela z datą od: 31 stycznia Obowiązuje do dnia następnej tabeli z datą wyższą, np. 4 luty. o-- Tabela kursów ------------------------------------------------o | | | Bank NBP Narodowy Bank Polski | | | | Tabela nr 12A044 Obowiązuje od 20xx.03.02 | | | o-----------------------------------------------------------------o | Symbol D E W I Z Y P I E N I A D Z E Kurs | | waluty Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż średni | <--o | ----- ------- ------- ------- ------- ------- | | | 1 EUR 0 0 0 0 4.1125 | | | 1 USD 0 0 0 0 3.1023 | | | 100 JPY 0 0 0 0 3.8049 | | | -o- | | o-- | ------------------------------------------------------------o | | | o <-- Jednostka przeliczeniowa, która określa sposób przeliczania | | Tu: kurs jena japońskiego podany jest dla 100 jednostek | a kurs euro - dla 1 jednostki | | Rodzaj kursu --<---o W tabeli kursów zapisane są: Symbol banku np. NBP Nazwa banku np. Narodowy Bank Polski Numer tabeli np. 10A129 Obowiązuje od... np. 20xx.03.24 Symbol waluty np. EUR Rodzaj kursu (en: Currency Rate Type): Przeliczniki kwot dla 5 rodzajów kursu: ----------------------------- Kurs średni Waluty (kupno) Waluty (sprzedaż) Pieniądze (kupno) Pieniądze (sprzedaż) + (w Tr5) o-- Uzgodniony (podawany ręcznie) | ----------------------------- o-> Po wybraniu: Uzgodniony, program pozwala pobrać kurs z ekranu Kursy zwykle podaje się tylko dla rodzaju: Kurs średni Inne kursy niż rynkowy lub bankowy można stosować np. do planowania wydatków 2. Wypełnianie tabeli Do tabeli kursy walut można wpisać ręcznie, z ekranu lub automatycznie z internetu, z tabeli NBP. Wpisywanie ręcznie Do tabeli można wpisać kursy ręcznie: TK > Tabela kursów > Dopisywanie [TK_TTK10] Pobieranie z internetu z NBP Do tabeli można pobrać kursy automatycznie ze strony internetowej NBP. Tabela NBP zawiera bieżące kursy średnie walut obcych w złotych (PLN) Program pobiera: * tabela: A, która aktualizowana jest w dni robocze pomiędzy godziną 11:45 a godziną 12:15 (tabela A pobierana jest zawsze) * tabela: C, aktualizowana w dni robocze pomiędzy godziną 7:45 a 8:15 (tabela C pobierana jest na życzenie, ustala się to w parametrze funkcji) Tabele A i C mają ten sam numer porządkowy, np. 15A109 15C109 Pobieranie z NBP Ze strony internetowej NBP kursy można pobierać: * TK > Kursy > Pobierz aktualny kurs NBP [TK_PTK10] * Menu wewnętrzne F12 > Kursy walut * Automatycznie, w procesie AutoRun, np. codziennie o 13.00 Procesy AutoRun (przykład poniżej) Pobieranie w AutoRun Definicja procesu: o-- Tabela AutoRun --------------------------------------------------o | | | -System- --- Nazwa ---- Ostatni-- -Następny- -- Wykonaj -- -Op- R W| | TK kursy walut 20xx.02.12 20xx.02.13 cyklicznie AA v | | | o--------------------------------------------------------------------o o-- Opcje -------------------------------------------------[X]o | | | Nazwa procesu[IdProces] Kursy walut [TK_PTK10] | | | | Proces poprzedzający | | Wykonaj: cyklicznie | | Następne wykonanie: 20xx.02.13 | | | | W dni tygodnia | | PON * WTO * ŚRO * CZW * PIĄ * SOB * NIE * | | W dni miesiąca | | 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 10* | | 11* 12* 13* 14* 15* 16* 17* 18* 19* 20* | | 21* 22* 23* 24* 25* 26* 27* 28* 29* 30* 31* | | | o-------------------------------------------------------------o Jak wypełniać tabelę i wykonywać procesy AutoRun ? Procesy AutoRun 3. Zastosowanie tabeli kursów Przeliczanie kwot transakcji Kursy z tabeli stosowane są do przeliczania wartości transakcji wyrażonych w walutach obcych na walutę bazową (PLN) wg wskazanego kursu, zwykle średniego kursu NBP. Program podpowiada kurs obowiązujący w dniu transakcji lub kurs z dnia poprzedniego. Dzień transakcji (dzień dokumentu), to jest dzień wprowadzenia dokumentu do zbioru dokumentów okresu obliczeniowego. Zwykle jest to dzień bieżący. Jezeli nie ma tabeli z dnia transakcji, to kurs można wybrać z innej tabeli lub podać ręcznie. W parametrach systemu AD Administracja można wskazać co ma podpowiadać program. Parametry systemu AD * Bank walutowy, np. NBP * Rodzaj kursu kursu waluty, zwykle: średni NOTE: Program podpowiada wskazany rodzaj kursu. To ułatwia wybranie odpowiedniej tabeli kursów z tabel kursów NBP. Gdy rodzaj kursu: Średni, to program pozwoli wybrać tabelę A. * Wskaźnik, z której tabeli pobierać podpowiadany kurs waluty: a) Z dnia transakcji (domyślnie) b) Z poprzedniego dnia roboczego Dzień roboczy wyznaczany jest wg kalendarza firmowego NOTE: Gdy nie ma tabeli z oczekiwaną datą, to kurs nie jest podpowiadany Podczas rejestrowania transakcji, np. faktury zakupu w walucie obcej, program wyświetla kurs waluty wyszukany w tabeli kursów wg podanych parametrów. Dzień transakcji: 20xx.08.25 o-- Kurs waluty: EUR ------------------------------o | Szukam tabeli z datą: 20xx.08.24 <------o | | | | Symbol banku .. NBP wczoraj | | | Rodzaj kursu ... Kurs średni | | | Tabela nr ...... 12A164 z 20xx.08.24 <-----------------o | Kurs ........... 1 EUR = 4.1012 PLN | | o--------------------------------------------------o | | | Program szuka tabeli z poprzedniego dnia roboczego <----o (wczoraj), znajduje szukaną tabelę i wyświetla kurs waluty obcej: 1 EUR = 4.1012 PLN Jeżeli są dwie tabele z tą samą datą, np. tabela NBP A i C, to program podpowiada tabelę wskazanego rodzaju, w której kurs waluty jest wypełniony, tj. różny od 0.0000 Patrz przykłady transakcji walutowych: sprzedaż i zakup. Wielo-walutowość Omówienie różnic kursowych: Różnice kursowe okresowe i operacyjne Kalkulator walutowy Kalkulator walutowy (Alt W) wykorzystuje tabelę kursów do przeliczania wartości podanych w walucie obcej na wartości w walucie bazowej (PLN) Podpowiada walutę z bieżącego kontekstu np. podaną w nagłówku faktury. Uaktywniając kalkulator w polu numerycznym np. ilość, cena można wstawić wyliczoną wartość do tego pola (Alt P). Kalkulator automatycznie uaktywnia się podczas rejestracji pozycji dostawy walutowej. Faktury zakupu a dostawy o-- Przeliczenie waluty na PLN ---------o | | | Waluta: EUR | | Kurs: 1 EUR = 4.1294 PLN | | | | Kwota: 100.00 EUR | | Wynik: 412.94 PLN | | | o---------------------------------------o Kalkulator numeryczny 4. Tabela symboli walut TK > Tabele > Waluty [TK_TWA10] W tabeli symboli walut podane są oznaczenia walut wg normy ISO 4217 Podaje się oznaczenie literowe (3 znaki) oraz cyfrowe (3 cyfry) nazwę oraz jednostkę przeliczeniową, np. ----------------------------------- PLN 985 Polish złoty Poland 1 JPY 392 Japan Yen 100 EUR 978 EUR 1 IDR 360 Rupia (Indonezja) 10000 ISK 352 Korona islandzka 100 ----------------------------------- 5. Tabela banków walutowych TK > Tabele > Banki [TK_TBA10] W tabeli banków podane są symbole i nazwy banków, ktorych kursy wpisuje się do tabeli kursów. Zwykle jest to jeden bank, np. -- Banki -------------------------- NBP Narodowy Bank Polski ----------------------------------- Patrz też: System KB Zarządzanie płatnościami > Kasy i rachunki bankowe Kasy i rachunki bankowe 6. Tematy powiązane Wielo-walutowość Różnice kursowe okresowe i operacyjne Zarządzanie płatnościami Rozrachunki z kontrahentami Faktury zakupu a dostawy ZO Kalkulator numeryczny Kasy i rachunki bankowe Rachunki bankowe (konta) NRB


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies