www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


RK Rynek Kontakty 1. Opis ogólny 2. Gromadzone informacje 2.1 Kontakty 2.2 Kartoteka odbiorców 3. Prace w dziale handlowym Prace codzienne Prace okresowe Dokumentowanie procesu sprzedaży 4. Kampanie 5. Zestawienia i statystyki 5.1 Kronika kontaktów 5.2 Kontakty planowane. Wg wzorca 5.3 Statystyki kontaktów 5.4 Kontakty na osi czasu 6. Tabele pomocnicze Dokumenty CRM Procesy CRM 7. Tematy powiązane 1. Opis ogólny System RK Rynek Kontakty służy do zarządzania relacjami z kontrahentami. (en: Customer Relationship Management) RK Rynek Kontakty używany jest w działach handlowym i serwisowym, w połączeniu z systemami: NA Sprzedaż, RZ Projekty Zadania, ZO Zakupy. Patrz szczegóły: Rozwiązania CRM Zarządzanie bazą odbiorców RZ Projekty Zadania Zarządzanie bazą dostawców Serwisowanie. Opis ogólny Kontakty wykonane. Zdarzenia W systemie RK rejestrowane są wszelkie kontakty (zdarzenia). Kontakty planowane (terminarz) W systemie RK ustalane terminy następnych kontaktów (kontakty planowane). Kontakty z osobami u kontrahentów Kontakty powiązane są z kontrahentami i osobami u kontrahentów. Osoby do kontaktu Kampanie Kontakty mogą odbywać się w ramach kampanii marketingowych, kampanii sprzedażowych, w procesach zaopatrzeniowych i serwisowych. Miejsce systemu RK w programie Trawers o-<--------<--- Powiadomienia | v * terminy Param 1109 [1] Powiadom o nast kontakcie RK o--------------o | * e-maile Param 1102 [1] Powiadom o otrzymaniu e-maila | NA Odbiorcy | v --------- | ZO Dostawcy | o--------o-----o ^ Sprzedaż w ramach o--o PL Osoby | | Operatorzy | | kampanii [S] | | e-maile | | (wykonawcy) | | ------------- | o-------o------o o--o-----------o | ^ | | | | o-------o------o | v v | | Karty [I][S] | ^ | | ^ | kampanii | | | | | o-------o------o | o------v v | | | o-o-------o----o o--------o------o [I]| | || RK Kontakty o|--->-----o Kontakty | | | || Terminy || | planowane o--<---o----<----<--o | o--o-------o---o | (terminarz) | | | o--<-------o | o--------o------o | | | ^ | | v | | v v | | | | | | v v | o---------o-----o | | | | | Kronika | o-o-------o-----o o-------o------o o-->o kontaktów | | E-maile | | RZ Projekty | | (archiwum) | o---------------o | Zadania | o---------------o /TrTres/TrEmail o--------------o - projekty e-mail UID - zadania do wykonania ODBDOST (303) 2. Gromadzone informacje 2.1 Kontakty Kontakt Kontakt (czynność, zdarzenie) (en: Activiti, Contact, Business Contact, Event). Czynność (zdarzenie) firmy z jej kontrahentami. np. oferta, wizyta, prezentacja, rozmowa telefoniczna, korespondencja, e-mail. Pojęcia (obiekty) związane z kontaktami kontaktu akceptacja Uprawniony operator (param 0631) może zaakceptować (i zmienić) kontakt innego operatora. Parametr 0631 ma zastosowanie, gdy przewiduje się akceptowanie planowanych kontaktów operatorów przez osobę nadzorującą. Program zapisuje datę akceptacji i symbol operatora akceptującego. Pokazuje wskaźnik [v] gdy kontakt jest zaakceptowany. indeks KIM Kontakt można powiązać z kartą indeksu KIM. Np. rejestracja aktywności podczas realizacji usług. Karta KIM rodzaju: [Uw] Usługa własna. Lub podczas ustalania cech materiału: [Mz] Materiały. kontaktów zbiór W zbiorze kontaktów znajdują się wszystkie kontakty dopisane ręcznie przez operatorów i dopisane automatycznie przez program. Zbiory kontaktów Kontakty znajdują się w dwóch zbiorach: Zbiór kontaktów bieżących (zbiór 114) Zbiór kontaktów archiwalnych (zbiór 113) * Kontakty bieżace Zapisy (rekordy, karty kontaktów), które powstają w kolejnych dniach. Zawierają opisy dokonanych czynności i zdarzeń oraz wyznaczają kolejne terminy do realizacji. * Kontakty archiwalne Zapisy kontaktów archiwalnych, nie używanych w codziennej pracy. Program przenosi zrealizowane (zamknięte) kontakty ze zbioru kontaktów bieżących do zbioru kontaktów archiwalnych w funkcji: RK > Okresowe > Zamykanie roku [RK_OZR10] Archiwum danych kontaktu zapisywanie: * Zapisywanie ręczne -- Operator: AA Adam Abacki ------------------------------------- Kontrahent 100001 Expagres S.A. Osoba Biuro: Janina Kruk ----------------------------------------------------------------- Ostatni - Następny: SH Spotkanie handlowe Data . . godz. : : Data: 20xx.04.30 godz. 08:00 Cel - Cel: PS Złożyć oferte Rezultat - ----------------------------------------------------------------- --------------o---------------- --------------o--------------- | | v v Informacje nt. ostatniego Informacje o następnym (poprzedniego) kontaktu (planowanym) kontakcie W tym, opis rezultatu Kontakty planowane pojawią się w terminarzu * Zapisywanie automatyczne Program może automatyczne zapisać kontakt: 1. Po wydrukowaniu dokumentu (wg wzorca), w którym umieszczono funkcje ţKontakt{} lub ţKontaktOK{} Funkcje TrExtLang 2. Po wystawieniu dokumentu sprzedaży: [FA] [FK] [ZL] [OF] w systemie NA w funkcji: Sprzedaż > Dokument > Rejestracja Param 0111 [1] Zapisuje kontakt o symbolu: [E1] jako zakończony [OK] Parametry ogólne 01xx 02xx 03xx Np. AA 20xx.06.22 [E1] Faktury sprzedaży [FA] OK NA 002410 Castorama Polska Sp.z o.o Dokument: [FA] MB0319/06/22 Zapisał: AA 3. Po wystawieniu dokumentu zakupu: [DA] [FA] [FK] [ZL] w systemie ZO w funkcji: Zakupy > Dokument > Rejestracja Param 0112 [1] Zapisuje kontakt o symbolu: [E1] jako zakończony [OK] Parametry ogólne 01xx 02xx 03xx Np. ZZ 20xx.06.22 [E1] Faktury zakupu [FA] OK NA 001413 TRANSMEBEL S.A. Dokument: [FA] FZ0349/06/22 Zapisał: ZZ 4. Po wysłaniu e-maila seryjnie Zapisuje kontakt o symbolu: [EM] jako zakończony [OK] E-mail używanie poczty elektronicznej kontaktów statystyki Prezentuje liczby zarejestrowanych kontaktów wg różnych układów, np. * Ile jest ogółem, i ile dopisano kontaktów w ostatnim tygodniu, miesiącu ? * Ile jest kontaktów powiązanych z operatorami, ile dopisano ? * Ile jest kontaktów powiązanych z kontrahentami, ile dopisano ? Statystyki działań marketingowych kontaktów symbole W tabeli: Rodzaje kontaktów [RK_TKO10] wymienione są symbole i nazwy kontaktów, np. [EM] E-mail, [TL] Telefon, [SH] Spotkanie handlowe NOTE: program zapisuje automatycznie kontakty o symbolach: [E1] Wystawienie dokumentu sprzedaży (param 0111) i zakupu (param 0112) [EM] Wysłanie e-maili seryjnie [ES] Zmiana etapu sprzedaży [LS] Wydrukowanie listu seryjnego [GE] Zmiana karty produktu (tylko w firmie Tres) [KP] Zmiana poziomu kompetencji partnera W tabeli symboli podaje się także szacunkowy koszt kontaktu oraz opis (remark). Koszt kontaktu może obejmować bezpośrednie koszty osobowe i koszty komunikacji (telefony, delegacje) ale także szacunkowe koszty pośrednie (koszty biura), itp. Obok tabeli kontaktów jest tabela: Cele kontaktów [RK_TCE10], np. [TD] Odebrać podpisane zamówienie, oraz tabela: Rezultaty kontaktów [RK_TCE10]. [UP] Wynegocjowano upust Zaleca się ustalenie ostatecznej i kompletnej treści tabel przed rozpoczęciem użytkowania systemu. W tym celu trzeba precyzyjnie określić i nazwać procesy zachodzące w firmie. Określić co robimy, po co, czego sie spodziewamy, kto robi, kiedy robi, itd. kontaktu delegowanie Przekazanie kontaktu (czynności do wykonania) do innego operatora. Np. Deleguj do: [DD] Damian Demski Kontakt w dniu: 20xx.04.30 Godzina: 08:00 - 09:00 kontaktów kronika Lista kontaktów (zdarzeń) wskazanego operatora z kontrahentami kontakt następny (planowany) Kontakt planowany operatora z osobą u kontrahenta. Terminarz. Kontakty zapisuje się w cyklu: planowane, wykonane. Kontakty zapisuje się chronologicznie. Te planowane (następne) wchodzą do terminarza. --> terminarz kontakt ostatni Kontakt operatora z kontrahentem: zakończony, z najwyższą datą kontakt zakończony, kontakt zamknięty Aby zaplanować następny kontakt, warto zakończyć (zamknąć) poprzedni: F9-zamknij Kontakty zamknięte nie pojawiają sie w terminarzu kontakty archiwalne Przeniesione do rocznego zbioru archiwalnego. Program przenosi kontakty do zbioru archiwalnego podczas zamykania roku. Archiwum danych kontaktu rezultat Wynik kontaktu, np. [OK]. Wpisywany po wykonaniu (zakończeniu) kontaktu kontaktu usuwanie Func (menu wewnętrzne): Usuwanie kontaktu. Kontakty planowane można usuwać. Kontaktów zakończonych nie można usuwać. kontaktu zamknięcie Zapisanie, że kontakt został wykonany. Kontakt zamknięty nie pojawia się w terminarzu kontakt w cyklu sprzedaży (etap w cyklu sprzedaży, w cyklu kontaktów handlowych) Kontakt, np. telefon lub e-mail można powiązać z etapem w cyklu sprzedaży, np. wysłanie oferty celowej. W rekordzie kontaktu pole: SPETAP. Podczas zapisywania kontaktu, program umieszcza w karcie kontaktu symbol etapu z karty odbiorcy. To pozwala zorientować się na jakim etapie w cyklu sprzedaży dopisano rekord kontaktu. Na zestawieniach (kronika kontaktów) program umieszcza symbol etapu. W raporcie: RK > Kampanie > Statystyki ... > Kontakty w lejku sprzedaży [RK_ZSP50] program pokazuje ile operator wykonał kontaktów w powiązaniu z kolejnymi etapami działań handlowych. Np. ile wykonał telefonów na etapie negocjacji. Etapy w cyklu sprzedaży. Lejek opis kontaktu (memo) Opis planowanego lub zrealizowanego kontaktu w polu memo. Treść opis można redagować. Opisać planowane kontakty a następnie opisać efekty i szczegóły planowanego, kolejnego kontaktu. Opisy i notatki. Memo i Remark Terminarz Zestawienie planowanych kontaktów operatora. Uporządkowane chronologicznie. -- Planowane kontakty: AA Adam Abacki ------------------------- -- Data -- -Dni - Godziny - ---------- Kontakt --------- Od 20xx.05.07 Po 8 08:00 08:01 00 Zmienić zasady serwisu JS 20xx.05.10 Cz 11 08:00 08:01 00 Przegląd auta 20xx.06.29 Pi 61 08:00 08:01 00 Zwerbuj Grzegorza Kowala 20xx.06.29 Pi 61 09:00 09:01 00 Urodz Bartosza Kowalskiego ER 20xx.10.01 Po 155 08:00 08:01 E1 Inne informacje 20xx.12.31 Po 246 08:00 08:01 E1 Wysłać ofertę z upustem JS --------------------------------------------------------------- ------o------ -o- -----o----- -------------o--------------- o- | | | | | Data planowanego | O godzinie Rodzaj i opis | kontaktu | planowanego kontaktu | | | | Kontakt delegowany za .. dni przez tego operatora Nazwisko osoby oraz nazwa kontrahenta jest na dole ekranu. ------------------------------ Osoba: Biuro: Janina Kruk Odbiorca: 100001 Expagres S.A. ------------------------------ przypomnienie (powiadomienie) o terminie Program może przypomnieć o planowanym kontakcie na ... dni przed terminem. Program wyświetla planowane kontakty w oknie [RK_ZTE30] Liczbę dni podaje się w parametrach systemu RK. Parametry RK W param operatora wskazuje się moment powiadomienia: 1109 [1] W chwili logowania do programu Trawers ERP 1109 [ ] W chwili wywołania funkcji systemu (modułu) RK alarm Przypomnienie (en: Reminder) Optyczne i akustyczne przypomnienie o terminie. System przypomina o terminie, o podaną liczbę dni przed terminem. Liczbę dni podaje się w parametrach systemu RK. Kampania kampania (en: Campaign) Szereg działań (kontaktów) tworzących pewną całość, np. poszukiwanie klientów w regionie zachodnio-pomorskim (kampania marketingowa). Kampanie handlowe Karta kampanii W karcie kampanii są następujące dane: * Symbol kampanii * Nazwa * Status: [O] Otwarta, [Z] Zamknięta, itp. * Rodzaj: [I] Informacje [S] Sprzedaż, np. sprzedaż promocyjna z upustami * Projekt (opcja) z tabeli projektów w RZ * Zadanie (opcja) z kartoteki zadań w RZ Trzeba podać: Zadanie, gdy podano: Projekt. Zadanie jest powiązane z projektem. * Data rozpoczęcia i data zakończenia * Adresaci kampanii, tj. warunek wyboru (filtr) z kartoteki, np. region = [ZA] i zatrudnionych wiecej niż 100 * Scenariusz działań * Wysyłane dokumenty, materiały promocyjne itp. * Przewidywane koszty kampanii * Inne atrybuty (cechy), które pozwolą analizować przebieg i rezultaty (efekty) kampanii Kontakty w ramach kampanii Symbol kampanii podaje się podczas rejestrowania kontaktów w RK. Można otrzymać zestawienie kontaktów wykonywanych w ramach kampanii. Zestawienia można zawęzić (Query) do kontaktów w ramach wskazanej kampanii. Kronikę kontaktów można filtrować wg kampanii. Query. Zapytania wg warunków Gdy program wysyła e-maile, to automatycznie dopisuje kontakt w zbiorze kontaktów w RK. Dopisywany kontakt o wysłaniu e-maila można powiązać z kampanią. Należy wpisać symbol kampanii do wysyłanego e-maila W raportach można śledzić kontakty, tu: e-maile wysyłane w ramach kampanii. Kampanie powiązane z zadaniami Kampanie można też powiązać z projektami i zadaniami w RZ Projekty Zadania. Powiązanie przydatne, gdy kampanię (działania) wykonuje się w ramach realizacji konkretnych zadań, RZ Projekty Zadania W karcie kampanii: RK > Kampanie wpisuje się numer zadania. Zadanie należy powiązać z projektem. Trzeba podać projekt i zadanie. PS: Z zadaniem można wiązać wiele kampanii. W karcie zadania można zobaczyć kampanię: Enter > Kampania powiązana z zadaniem. RZ Projekty Zadania Kampanie a dokumenty sprzedaży Kampanie można powiązać z pozycjami sprzedaży, np. promocyjna sprzedaż z upustami. W poniższym opisie pokazano jak zapisywać identyfikator kampanii w pozycjach faktur sprzedaży. I po jej zakończeniu oglądać statystyki sprzedaży uzyskanej w ramach kampanii. Kampanie handlowe KIM Karta indeksu Do karty kontaktu można wpisać indeks asortymentu z KIM. Może to być indeks nie-magazynowy, np. oznaczenie usługi, którą planuje się wykonać podczas realizacji kontaktu. Może też to być indeks magazynowy, np. kontakt dotyczy rozmów handlowych lub serwisowych nt. konkretnego asortymentu. Kontakty w RK powiązane z asortymentem (indeksem KIM) można przeglądać w zakładce karty KIM > Kontakty w RK. Kronika KIM Kartoteka indeksów uprawienia do kontaktów Delegować, korygować, zamykać i usuwać może tylko właściciel kontaktu oraz Administrator [A]. Bezpieczeństwo. Mechanizmy Wizyta wizyta Kontakt z kontrahentem. Rejestrowany w kartotece kontaktów. wizyty karta Można utworzyć dokument (wg wzorca): [KW] Karta wizyty [RK_PLS60]. Zawiera dane o kontrahencie, o ostatniej wizycie i jej rezultatach oraz o zadaniach i celu następnej wizyty. Przedstawiciel handlowy raportuje na karcie przebieg wizyty. Wzorce dokumentów i etykiet właściciel kontaktu Właścicielem kontaktu jest operator, który kontakt dopisał (utworzył). zadanie (en: Task, TODO, Case, Ticket) Zadanie (praca, czynność) do wykonania przez wykonawcę (operatora). Także: zgłoszenie serwisowe, incydent, problem do rozwiązania. Zadania zapisuje się w systemie RZ Projekty Zadania, w powiązaniu z kontaktami w RK. RZ Projekty Zadania 2.2 Kartoteka odbiorców W kartotece odbiorców gromadzone są informacje o klientach potencjalnych (en: Prospect), klientach (en: Account) oraz partnerach (en: Partner). Patrz opis kartoteki kontrahentów: odbiorców i dostawców. Zarządzanie bazą odbiorców Należy zwrócić uwagę na wypełnienie następujących pól w karcie odbiorcy: Ekran podstawowy * Nazwa, NIP, adres. U klientów i partnerów, którzy będą fakturowani, należy wypełnić te pola zgodnie z dokumentami rejestrowymi firmy, gdyż drukowane będą na fakturze sprzedaży. * WWW Adres portalu internetowego firmy klienta. Należy wpisać, gdy istnieje. Informacje na portalu są źródłem cennych informacji o firmie. Pozwalają wstępnie ustalić czy mamy szanse pozyskać firmę jako klienta. Dają wiedzę o wielkości firmy, branży, sposobie działania na rynku. * Email (na stronie głównej) Zwykle jest to uniwersalny e-mail firmy, np. biuro.firma.pl. Nie powinien być wypełniany, gdy korespondencja e-mailowa odbywa się z osobami do kontaktu Osoby do kontaktu * Grupa klienta. Np. w firmie Tres, w tym polu podaje się następujące symbole: 00 Baza adresowa KL Klient P1 Kandydat na partnera PA Partner handlowy PT Partner Autoryzowany Raz w miesiącu obliczane są upusty (rabaty) partnerskie zależne od obrotów za ostatnie 12 m-cy. Dane handlowe * Etap w cyklu sprzedaży. Patrz pojęcie: etapy w cyklu sprzedaży. Zawartość pola musi odpowiadać aktualnie wykonywanym czynnościom. Zmiana etapu (w jeden stopień w górę lub w dół) wykonywana jest w RK > Ustalanie etapu w cyklu sprzedaży [RK_PSP10] lub bezpośrednio w karcie kontrahenta (zakładka: Dane handlowe). Etapy w cyklu sprzedaży. Lejek * Wartość kontraktu, Szansa zamknięcia w procentach (%), opis potencjału firmy klienta itd. Pola te należy wypełniać w miarę zdobywania informacji o kliencie. Umożliwiają one ocenę, czy warto i należy podejmować wysiłek w celu pozyskania klienta. Osoby do kontaktu * Imię i nazwisko, stanowisko, dział, pozycja decyzyjna, adres e-mail, T/N W tej sekcji podaje się dane osób do kontaktu, z którymi planuje się utrzymywać kontakty e-mailowe. Osoby do kontaktu Ważne: e-mail osoby do kontaktu identyfikuje odbiorcę. Dlatego adresy e-mail, do powiązania e-maili odbieranych z kontrahentami powinny być oznaczone: [T]. Na podstawie tak oznaczonego adresu program ustala z którą kartą powiązać. Użycie e-maili w kontaktach Dodatkowy opis firmy Tutaj umieszcza się dodatkowe informacje o kliencie. Informacje uzupełniające sekcje: Dane Handlowe. W przypadku klienta pozyskanego, pozwalają ocenić jego przydatność jako np. klienta referencyjnego. Nie należy tutaj umieszczać danych operacyjnych i zadań związanych z bieżącymi kontaktami. 3. Prace w dziale handlowym Prace codzienne * Uzupełnianie bazy adresowej w kartotece. Na bieżąco uzupełnia się kartotekę korzystając z internetu, zawnętrznych baz adresowych, np. Panoramy Firm itd. Osoby do kontaktu Dopisuje się także klientów, którzy rejestrują się w portalu firmy. Dane podane na formularzu portalu należy weryfikować, gdyż często podawane są dane fikcyjne. Przed dopisaniem nowego klienta, należy upewnić się, że nie został dopisany już wcześniej. P. Jak sprawdzać czy już jest taki klient w bazie ? O. Patrz: Zarządzanie baza klientów > Dopisywanie Zarządzanie bazą odbiorców * Utrzymywanie ciągłych kontaktów z potencjalnymi klientami (en: Lead Nurturing). Realizacja kolejnych kontaktów wg terminarza w systemie RK. Terminarz, to jest lista niezakończonych kontaktów. Kolejne kontakty powinny być realizowane w ramach kolejnych etapów w cyklu sprzedaży. Patrz: Etapy w cyklu sprzedaży. Etapy w cyklu sprzedaży. Lejek Rozwiązania CRM Prace okresowe * Kampanie handlowe, np. poszukiwanie partnerów w Polsce północnej, w celu promocji produktu w wybranych branżach. * Analiza skuteczności strategii marketingowej, skuteczności działań handlowych, poprawności materiałów marketingowych, sprawności organizacji, sprawności systemu informatycznego. Dokumentowanie procesu sprzedaży * Kontakty z klientami, w zbiorze kontaktów. * Informacje o klientach, w kartach klientów i w kartach osób * Wysłane oferty, w zbiorze ofert. * Zarejestrowane zamówienia, w zbiorze zamówień. * Wystawione faktury, w miesięcznych zbiorach faktur. Realizacja zamówień sprzedaży 4. Kampanie Kampania, to szereg działań (kontaktów) tworzących pewną całość, np. poszukiwanie klientów w regionie zachodnio-pomorskim. Symbol kampanii podaje się podczas rejestrowania kontaktów w RK. Gdy program wysyła e-maile, to automatycznie dopisuje kontakt w zbiorze kontaktów w RK. Dopisywany kontakt o wysłaniu e-maila można powiązać z kampanią. Należy wpisać symbol kampanii do wysyłanego e-maila W raportach można śledzić kontakty, tu: e-maile wysyłane w ramach kampanii. Patrz też (wyżej) opis karty kampanii i powiązania z zadaniami i kontaktami. Kampanie handlowe 5. Zestawienia i statystyki 5.1 Kronika kontaktów RK > Odbiorcy > Kronika kontaktów [RK_ZOD40] Zestawienie kontaktów wybranych lub wszystkich operatorów z wybranymi lub wszystkimi kontrahentami (odbiorcami lub dostawcami). Wiele warunków wyboru. Warunki wyboru ------------------------------------------- Kontakty: Wszystkie, wyBrane .......(W/B) W Odbiorcy: Wszyscy, wyBrani .........(W/B) W Kampanie: od do Ująć : Kontakty, Cele ...........(K/C) K : Rezultaty, Koszty ........(R/K) R Układ wg: Kontrahentów,Dat,Zapisu (K/D/Z) K Kontakty od: 20xx.03.01 do: 20xx.03.12 ------------------------------------------- Przykład zestawienia ------------------------------------------------------------ IK 20xx.05.20 TL Telefon - prezentacja ? 014201 Atrisa Spj. Ustalić termin prezentacji, Czy ustalił juz resztę potrzeb ? JD 20xx.05.14 Wt 13:24 zamykam kontakt MT 20xx.05.20 TL Telefon - współpraca 014779 Prodaw Sys nie ma pana Muziała w firmie, będzie koło 11-12 MT 20xx.05.20 TL Telefon - współpraca 014779 Prodaw Sys MT 20xx.05.20 TL Telefon - współpraca 016199 T Woźniak nr w karcie, nie ma takiego numeru, brak kontaktu Wysyłam maila MT 20xx.05.20 EM Program Partnerski 016199 T Woźniak E-mail od: MT Program Partnerski ABC firm@firma.pl --> t.wozniak321@gmail.com IK 20xx.05.20 TL Telefon 016951 RybusKomp ----------------------------------------------------------- Kontakty planowane. Terminarz. Diagram o-- Kontakty operatora AA --------------------------------------------------[X]o | Maj 20xx / Czerwiec 20xx | | 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 | o------o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o |Po 31 | | | | | | | | | | | | | o------o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o |Wt 01 | | | | | | | | | | | | | o------o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o |Śr 02 | | | ############# | | | | | | | o------o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o |Cz 03 | | | | | | | | | | | | | o------o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o |Pi 04 | | | ######################### | | | | | | o------o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o |So 05 | | | | ######| | | | | | | | o------o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o |Ni 06 | | | | | | | | | | | | | o------o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o | Enter-zakres 19:00 - 07:00, Esc-koniec | o------------------------------------------------------------------------------o 5.2 Kontakty planowane. Wg wzorca RK > Kronika kontaktów > Kontakty planowane. Wg wzorca [RK_ZOD41] Zestawienie planowanych kontaktów wskazanego operatora (lub wszystkich). Planowanych w okresie od .. do.. np. 20xx.06.02 - 20xx.06.04 Format i zawartość zestawienia można zdefiniować w edytorze wzorców. Zestawienie może mieć układ danych oczekiwanych przez programy zewnętrzene służące do planowania czasu pracy, np. kalendarze internetowe: Kalendarz Google (Google Calendar) Calendly 5.3 Statystyki kontaktów RK > Kampanie > Statystyki działań marketingowych [RK_ZSP50] Prezentuje ilość kontaktów wg różnych układów: * Ile jest, ile dopisano kontaktów w RK ? * Ile jest, ile dopisano kontaktów operatorów ? * Ile kontaktów operatorów w lejku sprzedaży ? * Ile kontaktów powiązanych z kontrahentami ? * Ile kontaktów powiązanych z operatorami ? ----------------------------------------------------- Ile kontaktów powiązanych z operatorami ? ogółem kontaktów (zb. bieżący): 132 964 ----------------------------------------------------- Operator Kontaktów % ----------------------------------------------------- QQ Dla listow seryjnych 113097 85% AN Aleksandra Liklewska 8380 6% IK Izabela Klergon 4685 4% KD Karolina Dembińska 2014 2% MT Magdalena Tarkowska 1719 1% JD Jerzy Dworkowski 913 1% FS Filip Stolarski 362 0% ----------------------------------------------------- Statystyki działań marketingowych 5.4 Kontakty na osi czasu RK > Odbiorcy > Kronika kontaktów > Kontakty na osi czasu [RK_ZOD36] Prezentuje kontakty wybranych lub wszystkich operatorów z wybranymi lub wszystkimi kontrahentami. Można ująć kontakty zapisywane przez operatorów i pominąć kontakty o wskaznych symbolach, np. zapisywane automatycznie. Kontakty uporządkowane są chronologicznie. Najnowsze są na dole listy. Kontrahenci Kontrahentów można uporządkować wg: Symbol, Nazwa, NIP Kontrahentów można wyszukiwać wg ciągów znaków w polach: Symbol, Nazwa, NIP Kontakty Kontakty można pokazywać w przedziałach czasu (en: Time Bucket): [D] Dziennie, [W] Tygodniowo, [M] Miesięcznie i [Q] Kwartalnie. Program pokazuje liczbę kontaktów zarejestrowanych w we wskazanym przedziale czasowym, np. w miesiącu 06/202x było 5 kontaktów telefonicznych. Zestawienie pozwala ocenić działania marketingowe i handlowe operatorów wielu wymiarach: * czas * kontrahenci * operatorzy Można np. ustalić kiedy był ostatni kontakt z wskazanym klientem, jakie były kolejne kontakty w kolejnych dniach (chronologicznie). 6. Tabele pomocnicze Dokumenty CRM W tabeli: Dokumenty CRM można zapisać informacje o dokumentach stosowanych podczas działań marketingowych i handlowych. Podaje się: Dokument nr - identyfikacja dokumentu Nazwa Słowa kluczowe Lokalizacja - katalog Daty: Utworzenie Zmiana Dokumenty można uporządkować w grupy, np. [HA] Handlowe MA0002 folder.pdf ZA0002 Warunki handlowe ZA0004 kroki_sprzedaży-schemat.pdf ZA0001 Wstepna oferta z kalkulacja cenowa [OK] Obsługa klienta OK0002 Ankieta wstepna.handlowa OK0004 Umowa najmu/dzierżawy OK0006 Aneks do Umowy najmu/dzierżawy [PA] Program partnerski PA0001 Ogólne warunki współpracy PA0002 Szablon umowy PA0003 Ankieta kompetencyjna Procesy CRM W tabeli: Procesy CRM można zapisać informacje (instrukcje) o procesach stosowanych podczas działań marketingowych i handlowych. Podaje się: Proces nr - identyfikacja procesu Nazwa Słowa kluczowe Plik, w którym opisano proces Nazwa, format i lokalizacja (katalog) Daty: Utworzenie Zmiana Opisy procesów można uporządkować w grupy, np. [HA] Handlowe PR0001 Kampania handlowa - poszukiwanie nowych klientow PR0003 Kampania handlowa - instrukcja stanowiskowa PR0004 Kampania handlowa - scenariusz rozmowy z klientem [OK] Obsługa klienta PR0003 Realizacja zamowień PR0005 Wystawianie licencji PR0007 Windykacja należności [SE] Serwis SE0002 Opracowanie potrzeby rozwojowej SE0004 Procedura serwisu zdalnego SE0006 Procedura serwisu u klienta SE0007 Szkolenia NOTE: Dokumenty CRM i opisy procesów można gromadzić jako pliki załączników w powiązaniu: * RZ Zadania do wykonania, np. dokumenty marketingowe, opisy działań handlowych * MG Karta indeksu KIM, np. karty usług serwisowych * SE Karta produktu serwisowanego, np. opis procedury serwisowania * NA Kontrakt (dokument), np. szczegóły umowy * ZA Zapytanie ofertowe RFQ. np. parametry urządzenia * ZP Zlecenie produkcyjne, np. opis uzgodnień nt. operacji produkcyjnych 7. Tematy powiązane Rozwiązania CRM Zarządzanie bazą odbiorców Etapy w cyklu sprzedaży. Lejek Oznaczanie rekordów RZ Projekty Zadania Raporty i analizy Statystyki działań marketingowych Wbudowana poczta elektroniczna TrEmail Użycie e-maili w kontaktach Parametry RK Bezpieczeństwo. Mechanizmy Wzorce dokumentów i etykiet Opisy i notatki. Memo i Remark Archiwum danych Query. Zapytania wg warunków KIM Kartoteka indeksów Serwisowanie. Opis ogólny


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies