www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


e-Trawers. Gospodarka elektroniczna 1. e-Trawers. Opis ogólny 2. Elektroniczna wymiana dokumentów 3. TrEmail. Wbudowana poczta elektroniczna 4. Funkcje SOA (API) 5. Integracja z internetem 6. Dokumenty elektroniczne 7. Zdalny dostęp kontrahentów 8. Tematy powiązane 1. e-Trawers. Opis ogólny Nazwa e-Trawers to ogólne określenie funkcji programu Trawers, które umożliwiają elektroniczną wymianę danych (dokumentów elektronicznych) oraz integrację programu z zasobami internetowymi. e-Trawers nie jest osobną wersją programu ani modułem. Funkcje te wbudowane są do programu. Są jego integralnym składnikiem. Niektóre funkcje nawiązują współpracę z programami (aplikacjami) zewnętrznymi, np. sklepami internetowymi, bazami danych, np. GUS, NBP, portalami MF, itp. 2. Elektroniczna wymiana dokumentów Modele elektronicznej wymiany danych: * Usługi wymiany danych SOA (API) SOA Architektura wymiany danych * Funkcje zdalnego dostępu wbudowane do programu Trawers np. RA Zdalny dostęp odbiorców, RA Zdalny dostęp dostawców. RA Zdalny dostęp odbiorców * B2C Aplikacje internetowe dla konsumentów. Sprzedaż detaliczna. Sklepy internetowe, np. Prestashop. Integracja z programem Trawers za pośrednictwem programów oferowanych przez niezależne firmy. Integracja. B2B.B2C.D2C * B2B. Aplikacje internetowe dla obsługi przedsiębiorstw. Sprzedaży hurtowa, Wymiana dokumentów sprzedaży i zakupu. Zarządzanie zapasami przez dostawców. Integracja. B2B.B2C.D2C * Komunikaty EDI. Dokumenty sprzedaży i zakupu EDI Elektroniczna wymiana dokumentów * e-deklaracje XML e-deklaracje XML * JPK Jednolity Plik Kontrolny. Dokumenty JPK_FA Jednolity Plik Kontrolny 3. TrEmail. Wbudowana poczta elektroniczna Funkcje poczty elektronicznej są składnikiem programu Trawers. Służą do do redagowania, wysyłania i odbioru maili. TrEmail jest zintegrowany z gromadzonymi danymi oraz powiązany z funkcjami zarządzania klientami, kontaktami, kampaniami, zadaniami i funkcjami masowego wysyłania e-maili. TrEmail wbudowana poczta elektroniczna 4. Funkcje SOA (API) Funkcje (metody) SOA w programie Trawers, to są usługi wymiany danych. Konsument (Inny program) wysyła do Dostawcy (Trawers) żądanie usługi. Trawers wykonuje usługę i odsyła odpowiedź (wynik). Architektura SOA SOA Funkcje OutBound i InBound SOA Przykłady usług (ćwiczenia) 5. Integracja z internetem Współpraca programu Trawers z programami (aplikacjami) zewnętrzymi, np. sklepami internetowymi, bazami danych, np. GUS, NBP, portalami MF, itp. * Platformy Omnichannel. Sprzedaż wielo-kanałowa. Sprzedaż kanałami tradycyjnymi (sklepy) oraz elektronicznymi (e-commerce). Integracja z internetem Integracja z BaseLinker * Sklepy internetowe (en: WebStore) Integracja z internetem * Publikowanie dokumentów na www Publikowanie dokumentów na www * Internetowe platformy handlowe (en: Online Marketplace) Integracja z internetem * Wymiana danych z bankami. Wysyłanie poleceń przelewu. Pobieranie wyciągów. Integracja z internetem 6. Dokumenty elektroniczne * Wysyłanie, pobieranie i przechowywanie dokumentów. Dokumenty tworzone, przeglądane i przesyłane jako pliki elektroniczne. e-faktury, e-archiwum Dokumenty EDI 7. Zdalny dostęp kontrahentów Zdany dostęp (en: Remote Access), to dostęp do programu i danych z oddalonego miejsca. Może mieć różne formy i zakres. * RA Zdalny dostęp odbiorców (klientów) Pracownik zewnętrznej firmy może przeglądać nasze stany magazynowe i składać zamówienia w naszej firmie. Inne określenie: Customer Self-Service (CSS). RA Zdalny dostęp odbiorców * RA Zdalny dostęp dostawców Pracownik zewnętrznej firmy może przeglądać zamówienia zakupu złożone przez nas do jego firmy i kompletować (przygotowywać) asortyment do wysyłki do nas. Inne określenie: Vendor Self-Service (VSS). RA Zdalny dostęp dostawców (beta) Patrz też: Platforma zakupowa Platforma zakupowa, to portal internetowy, na którym spotykają się klienci (odbiorcy) z dostawcami (producentami i sprzedawcami). Integracja z internetem 8. Tematy powiązane Integracja z internetem Integracja. B2B.B2C.D2C Architektura SOA EDI Elektroniczna wymiana dokumentów E-faktury, e-archiwum TrEmail Wbudowana poczta elektroniczna e-deklaracje XML Jednolity Plik Kontrolny


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies