www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


Instalowanie programu Trawers 1. Opis ogólny 1.1 Ogólnie o instalowaniu 1.2 Instalowanie wersji demo 1.3 Instalowanie wersji użytkowej 1.4 Przykłady plików: licencja.txt 1.5 Instalowanie kilku programów na jednym serwerze 1.6 Łączenie danych kilku programów w jedną instalację 2. Wgranie pliku: licencja.txt 3. Instalowanie poszczególnych odmian programu Trawers -X dla Linux Trawers -W dla Windows Trawers w chmurze AWS 4. Tematy powiązane 1. Opis ogólny 1.1 Ogólnie o instalowaniu Program Trawers może pracować w wersji demonstracyjnej (demo) oraz w wersji użytkowej. Wersja Demo Wersja demo zawiera wszystkie funkcje użytkowe. Ograniczona jest liczba rekordów (zapisów) w niektórych kartotekach. W danych demo nie rzeczywistych skrzynek pocztowych ani danych serwera SMTP. Wersja użytkowa Wersja użytkowa, to program na który została udzielona licencja. Licencja określa konfiguracje programu (systemy) oraz liczbę sesji. Szczegóły zapisane są w kluczu licencyjnym, pliku: licencja.txt Program pobrany z https://ftp.tres.pl/ i zainstalowany na dysku użytkownika pracuje w wersji demo. Plik: licencja.txt zawiera zapis (patrz też niżej): klient: Wersja Demonstracyjna odbdost: DEMO00 plik: licencja.txt Aby zamienić wersję demo na użytkową, należy zakupić licencję. Po zakupie użytkownik otrzymuje spersonalizowany plik: licencja.txt (przykład poniżej). Otrzymuje e-mail z plikiem jako załącznik lub link do pobrania pliku. Plik zawiera indywidualne dane użytkownika oraz informacje o konfiguracji programu i liczbie sesji. Konfiguracja programu Plik: licencja.txt otrzymuje się od firmy Tres lub Partnera (dealera). Otrzymany, spersonalizowany plik: licencja.txt należy wgrać na miejsce (zastąpić) pliku: licencja.txt z demo Identyfikacja Trawers ERP 1.2 Instalowanie wersji demo Pobrać program z https://ftp.tres.pl/ Wybrać odpowiednią odmianę programu: platformę i wersję (opisy poniżej). Zainstalować zgodnie z opisem dołączonym do pobranych plików. 1.3 Instalowanie wersji użytkowej Pobrać program z https://ftp.tres.pl/ Wybrać odpowiednią odmianę programu: platformę i wersję. Zainstalować zgodnie z opisem dołączonym do pobranych plików. Wgrać spersonalizowany plik: licencja.txt na miejsce pliku: licencja.txt z wersją demo (patrz opis niżej). Zainstalowanie wersji użytkowej, to początkowy etap wdrożenia programu do eksploatacji w przedsiębiorstwie. Kroki wdrożenia Lista kontrolna Proces wdrożenia 1.4 Przykłady plików: licencja.txt 1. Plik: licencja.txt z wersją demo (fragment) -------------------------------------------- nrwer: 5.00 indeksp: TR-DBF-X nrser: 99911937 datagen: 2012.07.24 datado: 2013.07.23 rokobro: 510112 klient: Wersja Demonstracyjna odbdost: DEMO00 1: 3 AD Administracja 2: 3 BM Struktury produktów BOM ... -------------------------------------------- 2. Plik: licencja.txt z wersją użytkową (fragment) -------------------------------------------- nrwer: 5.00 indeksp: TR-DBF-X nrser: 99911932 datagen: 2012.07.17 datado: 2013.07.17 rokobro: 510112 klient: ALFA Sp.z o.o. Gdynia odbdost: 100000 1: 35 AD Administracja 2: 35 BM Struktury produktów BOM ... -------------------------------------------- 1.5 Instalowanie kilku programów na jednym serwerze Na jednym serwerze można zainstalować kilka programów Trawers. Np. wersję użytkową i demo dla celów szkoleniowych. Programy należy zainstalować w oddzielnych katalogach. * W Windows można wskazać katalog podczas instalacji * W Linux można zmienić katalog i nazwę skryptu uruchmiającego w instalatorze TRAWERS_DIR=/opt BATCH_NAME=tr5demo Każdy program ma własną bazę danych Każda instalacja (użytkowa i demo) pracuje na własnej bazie danych. Z jednej bazy danych może korzystać tylko jedna instalacja. Nie można z jednej instalacji sięgać do zbiorów danych innej instalacji (nie można tworzyć linków - dowiązań). Dane między instalacjami można wymieniać stosująć standardowe mechanizmy: CSV, SOA. Wymiana danych z innymi programami 1.6 Łączenie danych kilku programów w jedną instalację Sytuacja W firmie użytkuje się dwie instalacje programu Trawers: 1. Systemy handlowe i księgowe: AD, MG, NA, ZO, KG 2. System: AD, ST Środki Trwałe, PL Płace Kadry Potrzeba Utworzyć jedną istalację, które obejmie wszystkie systemy: AD, MG, NA, ZO, KG i ST i PL. Rozwiązanie Połączenie kilku instalacji programu Trawers w jedną jest możliwe. Zakres scalenia zależy od konfiguracji i danych zapisanych w instalacjach. Proces scalenia może obejmować: * kopiowanie do instalacji docelowej zbiorów użytkowych modułów używanych tylko w instalacjach dołączanych, np. PL * uzupełnienie w instalacji docelowej kartoteki operatorów i ról o zapisy z dołączanych instalacji * dostosowanie w instalacji docelowej uprawnień, parametrów pracy systemu, parametrów systemów, parametrów pracy operatorów aby uwzględniały ustawienia z instalacji dołączanych * ujednolicenie symbolu firmy W instalacjach dołączanych może być używany inny symbol firmy Symbol firmy jest elementem nazwy plików bazy danych np. firma HA: adtres/addane/ad00opha.dbf Pliki modułów włączanych do głównej instalacji przez kopiowanie muszą mieć w nazwach symbol firmy tej docelowej instalacji. Gdy łączone są instalacje wielofirmowe to dla każdej firmy należy wykonać dostosowanie nazw plików. Symbol firmy zapisany w bazach danych pozostanie bez zmian. * importowanie do instalacji docelowej danych eksportowanych z instalacji dołączanych np. RaportyXML z modułu PM Scalenie modułów używanych w kilku łączonych instalacjach może w ogólności być niemożliwe lub tylko częściowe. Wymagana jest analiza danych zapisanych w tych modułach. Przykład 1 ---------- Firma X ma dwie instalacje #1 Nr seryjny 99911893 z modułem PL #2 Nr seryjny 99912197 z modułami ZA,KB,NA,ZO,KG,JP,MG,MI,NZ,ST W obu instalacjach są ponadto moduły AD,KC,PM,TK,RK,RZ Firma chce utworzyć jedną instalację #2 przez włączenie PL z #1 do #2 W obu instalacjach jest taki sam symbol firmy. Połączenie instalacji oznacza: * wgranie nowej licencji dla #2 łączącej #1 i #2 * skopiowanie katalogu /pltres z #1 do #2 * uzupełnienie tabeli operatorów, ról, uprawnień, parametrów pracy systemu i operatorów w #2 * zaimportowanie z #1 PM RaportyXml do #2 Dane modułów AD,KC,PM,TK,RK,RZ pozostają z instalacji #2. Jeżeli w #2 były używane moduły KC,RK,RZ to danych tych modułów z #1 nie można przenieść. Jeżeli jednak w #2 nie były w ogóle używane te moduły to można je przenieść z #1 przez skopiowanie katalogów. 2. Wgranie pliku: licencja.txt Spersonalizowany plik: licencja.txt otrzymuje użytkownik (licencjobiorca) przy zakupie licencji i zakupie abonamentu (odnowienie licencji). Otrzymuje e-mail z plikiem jako załącznik lub link do pobrania pliku Pliku: licencja.txt nie należy edytować ani dokonywać w nim żadnych zmian. Ew. zmiana treści spowoduje komunikat programu, że plik jest uszkodzony. Warunki licencji Plik: licencja.txt należy wgrać do katalogu: ---------------- {TRAWERS}\adtres ---------------- ^---- {TRAWERS} to katalog z programem: Zwykle: -------------------- * w Linux: /opt/trawers?/dane -------------------- -------------------- * w Windows: c:\trawers\dane\tr?w -------------------- [?] to nr wersji: np. 5 ----^ Aktualizacja programu 3. Instalowanie poszczególnych odmian programu Trawers -X dla Linux Trawers dla systemu Linux można pobrać z: ------------------------------ https://ftp.tres.pl/demo-linux ------------------------------ Opis instalacji Trawers6 GUI jest tu: Trawers6 GUI Instalowanie Podczas instalowania program sprawdza czy w systemie Linux są wszystkie biblioteki wymagane przez Trawers. Dodatkowo: Należy umożliwić wyświetlanie obrazu na zdalnym komputerze, tj. konfiguracja sshd (plik sshd.config): X11Forwarding yes Pliki załączników Dodatkowo, na stacjach roboczych z systemem Windows należy zainstalować program terminala, np. PuTTY i program: Serwer X, np. Xming -------------------------- https://ftp.tres.pl/putty/ -------------------------- Domyślna konfiguracja PuTTY jest w pliku trawers-utf8.reg W PuTTY oznaczyć opcję: Connection/SSH/X11/Enable X11 forwarding Zainstalować program: Serwer X, np. Xming Praca zdalna programu Trawers6 GUI na platformie linuxowej jest możliwa dzięki temu, że program Trawers6 posiadający graficzny interfejs użytkownika wykorzystuje X Window System http://pl.wikipedia.org/wiki/X_Window_System Udostępnić użytkownikom katalog wymiany plików z innymi programami, tj. ../trtres/trinout/, np. za pomocą serwera: Samba Uprawnienia do systemu plików ----------------------------- Trawers -X tworzy pliki z uprawnieniami: -rw-rw---- Użytkownicy programu Trawers muszą należeć do tej samej grupy podstawowej, np. trawers. W przypadku niespełnienia tego warunku program zgłosi błąd dostępu do pliku. Trzeba zmienić podstawową grupę użytkowników na np. trawers i zmienić właściciela plików w katalogach programu Trawers poleceniem: chown Patrz też: Trawers. Linux i Windows Przygotowanie IT do drukowania Trawers -W dla Windows Trawers dla systemu Windows można pobrać z: -------------------------------- https://ftp.tres.pl/demo-windows -------------------------------- Instalacja polega na uruchomieniu instalatora. Patrz też: Trawers. Linux i Windows Przygotowanie IT do drukowania Trawers w chmurze AWS Instalowanie w chmurze - Linux Trawers w chmurze AWS - Linux Instalowanie w chmurze - Windows Trawers w chmurze AWS - Windows 4. Tematy powiązane Platformy systemowe Linux i Windows Wymagania techniczne Utrzymanie instalacji IT Wymiana danych z innymi programami Przygotowanie IT do drukowania Aktualizacja programu Polityka aktualizacji Identyfikacja Trawers ERP Warunki licencji Proces wdrożenia Kroki wdrożenia Lista kontrolna


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies