www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


FormułyMI FormułyBM. Wartości zapasów 1. Opis ogólny 2. Lista argumentów 3. Przykłady 4. Tematy powiązane 1. Opis ogólny Formuły obliczeniowe definiują sposób wykonywania obliczeń, np. wartosci dokumentów księgowych, cen w cennikach sprzedaży, kosztów normatywnych zapasów, składników płacowych, itp. Formuły i wzory obliczeniowe Formuły stosuje się w powtarzalnych, masowych obliczeniach, np. zwiększeniu wszystkich (lub wybranych) cen sprzedaży o kwotę lub procent. Formuły (wzory) buduje się z argumentów tj. umownych oznaczeń wartości, np. cena ostatniego przychodu, średnia cena nabycia zapasów. Przykład formuły (wzoru): ---------------------------------------------------------------------- Obliczenie ceny sprzedaży = cena ostatniego przychodu + 50% narzutu i1 + (i1 * 0.50) (wzór) ---------------------------------------------------------------------- gdzie: i1 = Cena ostatniego przychodu (argument) np. 10 + (10 * 0.50) = 15 Poniżej wymieniono argumenty z obszaru zarządzania zapasami magazynowymi a w szczególności, wyznaczania kosztów zapasów, które używane są w argumentach formuł obliczeniowych: a) FormułyMI MI > Tabele > Formuły obliczeń cen [MI_OC511] Do obliczania cen sprzedaży w cennikach sprzedaży. MI > Cenniki > [Typ] > Obliczenia Np. obliczanie cen sprzedaży w cenniku w MI jako średni koszt zapasów powiększony o średnią marżę Cenniki sprzedaży b) FormułyBM BM > Tabele > Formuły obliczeń kosztów [BM_TK411] Do obliczania kosztów normatywnych materiałów. Np. ustalanie kosztu normatywnego materiału do produkcji w KIM wg kosztu ostatniego przychodu. Obliczanie kosztów normatywnych 2. Lista argumentów Argumenty (en: Formula components), które można używać do budowania formuł obliczeniowych (en: Formula). 001 Cena netto 1 z cennika 002 Cena netto 2 z cennika 003 Cena netto 3 z cennika 004 Stawka PTU z karty KIM 005 Średnia cena nabycia zapasów Wartość aktualnych zapasów podzielona przez ilość W formułach w BM: wartość ze wszystkich magazynów 006 Cena [E] Ewidencyjna / [S] Średnia Karta KSOM (tylko cenniki magazynowe) 007 Cena najwyższa gdy LIFO/FIFO KIM Spośród wszystkich magazynów Metody wyceny zapasów 107 Cena najwyższa gdy LIFO/FIFO KSOM W magazynie cennika (tylko cenniki magazynowe) 008 Cena najniższa gdy LIFO/FIFO KIM Spośród wszystkich magazynów 108 Cena najniższa gdy LIFO/FIFO KSOM W magazynie cennika (tylko cenniki magazynowe) 009 Suma kosztów struktury z KIM Karta KIM / Produkcja / Koszty struktury / Ogółem koszt 010 Cena ostatniego przychodu z KIM 029 Cena ostatniego zakupu z KIM 011 Kurs waluty waluty obcej Kurs przeliczenia waluty obcej na bazową, np. EUR na PLN Kurs pobierany jest ze wskazanej tabeli kursów walut. 012 Cena brutto 4 z cennika 013 Cena brutto 5 z cennika 014 Cena brutto 6 z cennika 015 Koszt własny materiału z KIM Karta KIM / Produkcja / Koszty własne / Materiały (tylko BM) 016 Cena do kalk CK z cennika 017 Suma kosztów własnych z KIM Karta KIM / Produkcja / Koszty własne / Suma kosztów 018 Cena zakupu1 z oferty dostawcy 019 Cena zakupu2 z oferty dostawcy 020 Cena zakupu3 z oferty dostawcy Cena zakupu zapisana w pozycji oferty od dostawcy w kartotece w ZA NOTE: Gdy argumenty: 018, 019, 020, 021, 022, to podczas wykonywania obliczeń operator podaje nr reguły, wg której program ustali symbol dostawcy. Np. [4] Główny dostawca z karty KIM lub [5] Główny dostawca z karty KSOM Gdy symbol dostawcy z karty KIM (reguła [4]), to podczas obliczania ceny sprzedaży np. dla indeksu BARWNIK-INDYGO, program zagląda do KIM, szuka głównego dostawcy, np. [000001] a następnie szuka ceny zakupu1 w ofercie tego dostawcy w kartotece w ZA. Do dalszych obliczeń bierze cenę zakupu1 z oferty. Kartoteka cen dostawców (oferty) 021 Upust z oferty dostawcy Upust zapisany w pozycji oferty od dostawcy Symbol dostawcy pobierany wg wskazanej reguły (patrz NOTE wyżej) 022 Stały upust 1 z karty dostawcy Karta dostawcy / Dane finansowe / Stały upust 1 Symbol dostawcy pobierany wg wskazanej reguły (patrz NOTE wyżej) 023 % narzutu na cenę 1 w cenniku 024 % narzutu na cenę 2 w cenniku 025 % narzutu na cenę 3 w cenniku 026 % narzutu na cenę 4 w cenniku 027 % narzutu na cenę 5 w cenniku 028 % narzutu na cenę 6 w cenniku Kontrola marży. Wzory, zestawienia 029 Cena ostatniego zakupu z KIM (patrz też: 010 Cena ostatniego przychodu z KIM) 030 Obliczana cena Aktualnie obliczana cena w cenniku Można zbudować jedną formułę do przeliczania różnych cen wg tego samego wzoru, np. obniżyć cenę o 10% 201 Średnia cena zakupu (z Faktury) KSOM [Śr-F] (zkCenaF) 202 Średnia cena zakupu (wart Nabycia) KSOM [Śr-N] (zkCenaN) 203 Średnia cena zakupu (z Faktury) KIM [Śr-F] (zkCenaF) 204 Średnia cena zakupu (wart Nabycia) KIM [Śr-N] (zkCenaN) Zapasy: normy i wskaźniki 3. Przykłady Obliczanie cen sprzedaży MI > Cenniki > [Typ] > Obliczenia 1. Cena netto1 = Cena ostatniego przychodu z KIM (i1) + 33.33 % marży Wzór: i1/(1-0.3333) np. 10/(1-0.3333) = 15 2. Cena netto1 = Cena ostatniego przychodu z KIM (i1) + 50 % narzutu Wzór: i1+(i1*0.50) np. 10+(10*0.50) = 15 3. Cena netto1 = Cena obliczana (i1) - 10 % obniżka Wzór: i1*0.9 np. 10*0.9 = 9 Obliczanie kosztów własnych materiałów w KIM BM > BOM > Obliczanie kosztu materiałów [BM_OKS50] Zwykle z wykorzystaniem argumentów: * 005 - Średnia cena nabycia zapasów * 029 - Cena ostatniego zakupu * 010 - Cena ostatniego przychodu 1. Koszt własny = Średnia cena nabycia zapasów (i1) Wzór: i1 1. Koszt własny = Cena ostatniego zakupu z KIM (i1) Wzór: i1 2. Koszt własny = Cena ostatniego przychodu z KIM (i1) Wzór: i1 4. Tematy powiązane Formuły i wzory obliczeniowe Metody wyceny zapasów Zapasy: normy i wskaźniki Kartoteka cen dostawców (oferty)


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies