www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


Etykiety GS1-128 Zastosowania 1. Opis ogólny 2. Przykłady zastosowań 2.1 [PR] Przychody do mag w MG 2.2 [PR] Przychody do mag w MG do zam zakupu [ZL] 2.3 [PR] Przychody do mag z produkcji w ZP 2.4 [RO] Rozchody z mag w MG wg zam sprzedaży [ZL] 2.5 Inwentaryzacja w mag z miejscami składowania 3. Druk etykiet z kodem GS1-128 4. Informacje techniczne GS1-128 5. Przykłady etykiet Zlecenie - etykieta GS1-128 Przychód z produkcji - etykieta GS1-128 6. Tematy powiązane 1. Opis ogólny Etykieta logistyczna (en: Logistics Label, Shipping Label) zapewnia identyfikacje jednostek logistycznych, np. palet (etykieta paletowa), kartonów i innych opakowań. Zawiera zestandaryzowane dane, które pozwalają komunikować się między sobą kolejnym uczestnikom łańcucha dostaw. Informacje zapisane są w kodzie kreskowym. Zwykle wg standardu GS1-128. Na jednej etykiecie jest wiele danych np. kod towaru, ilość w opakowaniu, identyfikacja odbiorcy, itp. GS1 Kody kreskowe. Zastosowania Oznaczenia na etykiecie (IZ) o--- IZ Identyfikatory Zastosowań (en: Application Identifiers AI) | v Asortyment EAN (02) 0000000000178 = FOTEL-J210F Fotel typ JAZZ210F Zlecenie (92) 000002/000 Data (11) 170327 = 2017.03.27 Ilość (37) 5 GNL Wysłać do (413) 000002 Odbiorca: Wysłać do Nr zamówienia (400) Zam001/03/17 GS1-128 Kod kreskowy GS1-128 (dawne określenie EAN128), to kod stosowany jako nośnik wymiany informacji między przedsiębiorstwami logistycznymi, np. transportowymi, magazynującymi. W kodzie można zapisać informacje: numer seryjny, termin ważności, numer zamówienia, waga (masa), itp. Informacje można zapisać na etykiecie w dowolnej kolejności. Wszystkie dane można pobrać jednym odczytem niezależnie od ich układu na etykiecie. Identyfikatory Zastosowań (IZ) (en: Application Identifiers AI) Program identyfikuje specjalne oznaczenia w kodzie GS1-128, tzw. identyfikatory zastosowań i ustala jakie dane znajdują się w kolejnych fragmentach kodu. Opis standardu GS1-128 można znaleźć np. w: www.gs1pl.org i www.gs1.org Oznaczenia AI: https://www.gs1.org/standards/barcodes/application-identifiers NOTE: Patrz też: LPN License Plate Number (numer rejestracyjny, tabliczka ewidencyjna) LPN identyfikuje magazynowany obiekt, tj. indeksy, ilosci, numery LOT/SER 2. Przykłady zastosowań 2.1 [PR] Przychody do mag w MG MG > Przychody > Czytanie z etykiet GS1-128 [MG_DPZ1F] (bez powiązania z [ZL] Zamówienia zakupu) Do magazynu trafia asortyment, z zakupu, z produkcji, ze zwrotów od odbiorców. Na paletach, kartonach lub innych opakowaniach naklejone są etykiety. Etykiety zawierają informacje zapisane kodem kreskowym GS1-128 tzw. kodem samo-opisującym: * Identyfikacja asortymentu w kodzie EAN13 (GTIN) * Nr partii LOT (w numerze LOT można zakodować nr klienta i nr zamówienia sprzedaży) * Data produkcji * Ilość asortymentu na palecie Program czyta kod kreskowy do pola: Kod i następnie szuka w nim: IZ Identyfikator zastosowań ---------------------------------------------------- * indeks / EAN13 / KID: identyfikacja produktu (02) * numer partii LOT (10) * data produkcji (zapisana w nr LOT) * ilość w Jm zapasu lub Jm podanym w KID (30) ---------------------------------------------------- Te informacje można zapisać w kilku kodach kreskowych. Należy odczytać czytnikiem wszystkie kody kreskowe zawarte na etykiecie. Brakujące pola można uzupełnić z klawiatury (klawisz F7-zmień) Kod można także wpisać ręcznie, należy wprowadzić wszystkie cyfry kodu pomijając znaki nawiasów. Dokument przychodu musi być wyceniony. Program pobiera z karty KSOM bieżacego magazynu lub z KIM wartość: Cena ostatniego przychodu Jeżeli nie ma karty KSOM, to pobiera z KIM. Gdy jest system WMS BinLoc WMS Miejsca składowania Opis Następnie program wyznacza miejsce w przestrzeni magazynowej i drukuje etykietę wskazującą miejsce. Etykieta naklejana jest na opakowanie. Jest to wskazanie dla wózkowego, gdzie postawić opakowanie. Opis przypadku użycia w przedsiębiorstwie: WMS Miejsca składowania Przykład 2.2 [PR] Przychody do mag w MG do zam zakupu [ZL] MG > Przychody > Do zam zakupu: etykiety GS1-128 [MG_DPZ2A] Miejsce funkcji w cyklu realizacji zamówień zakupu: Krok 1: Rejestracja zamówienia zakupu w ZA Krok 2: Wysłanie zamówienia zakupu do dostawcy Krok 3: Rejestracja w systemie MG dokumentu [PR] Przychód do zamówienia. Dokument przychodu rejestrowany jest automatycznie wg informacji z etykiety GS1-128 lub wg zapisów w pliku CSV. NOTE: Plik CSV zawiera te same dane, które są na etykiecie. IZ ---------------------------------------------------- * indeks / EAN13 / KID: identyfikacja produktu (02) * numer partii LOT (10) * ilość w Jm zapasu lub Jm podanym w KID (30) ---------------------------------------------------- Krok 4: Rejestracja faktury zakupu w ZO wg dokumentu przychodu w MG ZO > Zakup > Faktury zakupu > Rejestracja [ZL]+[PR] -> [FA] [ZO_DPZ10] Przykład zastosowania: Firma przyjmuje do magazynu produkty na podstawie zamówień zakupu. Dostawcy potwierdzają: indeks, ilość, termin i cenę zakupu. Dostawcy oznaczają dostarczone produkty kodami GS1-128, tzn. nalepiają etykiety zawierające: * indeks * ilość dostarczoną * numer zamówienia Nr zamówienia podany jest wg numeracji zamawiającego (odbiorcy, nr nasz) Po otrzymaniu dostawy, program odczytuje etykietę, odszukuje zamówienie w zbiorze zamówień zakupu i tworzy dokument przychodu na podane ilości, wg ceny z zamówienia zakupu. Przychód może być do wielu zamówień. Po zakończeniu przyjmowania produktów drukuje raport, który zawiera, m.in. różnice ilości zamówionych i dostarczonych. Kody z etykiety można także wpisać ręcznie. Trzeba wpisać wszystkie cyfry kodu bez nawiasów [(][)] Przykład, z użyciem danych demo: MT Meble Tapicerowane * ZA > Zamówienia zakupu > Dopisywanie Zamówienie: 000001/mm/rr <--- [mm] - m-c [rr] -rok Indeks : BEJCA-D Ilość : 10 m3 * MG > Przychody > Rejestracja > Do zam zakupu: etykiety GS1-128 Kod GS1: do pola wczytać skanerem dwa kody kreskowe z etykiety Ich odpowiedniki można wpisać z klawiatury 400000001/mm/rr + Enter (Wskazuje nr zamówienia) 02000000000001093710 + Enter (Wskazuje indeks via Barkod i ilość) (indeks: BEJCA-D) -------------------------------------------------------- Poz Mg Indeks Zamówiono Do przyjęcia Przyjęto Jm --- -- ----------- ---------- ------------ -------- --- 1 10 DESKI-D 10.000 0.000 10.000 m3 -------------------------------------------------------- Użyte IZ (Identyfikatory zastosowań): (900) Nr zamówienia (02) Indeks, Identyfikator jednostek handlowych (GTIN) (37) Ilość, liczba jednostek handlowych 2.3 [PR] Przychody do mag z produkcji w ZP ZP > Dokumenty > Przychód z produkcji > Z etykiet z kodem GS1-128 [ZP_DPZ1F] Do magazynu przekazywane są wyroby z produkcji. Na opakowaniach lub bezpośrednio na wyrobach, naklejone są etykiety zapisane kodem kreskowym GS1-128 * Kod EAN13 * Nr partii LOT/SER * Data produkcji * Data ważności * Nr zlecenia produkcyjnego * Ilość Program czyta kod kreskowy do pola: Kod i następnie szuka w nim: Pole danych Identyfikator zastosowań IZ -------------------------------------------- -- * Indeks / EAN13 / KID: identyfikacja wyrobu (02) * Numer LOT/SER (10) * Data produkcji (11) * Data ważności (15) * Numer zlecenia (92) * Ilość (30) Te informacje można zapisać w kilku kodach kreskowych Należy odczytać czytnikiem wszystkie kody kreskowe zawarte na etykiecie. Na podstawie odczytanych danych, program tworzy dokument przychodu wyrobu. P. Jak drukować etykiety do naklejenia na produktach gotowych ? O. Wykorzystać edytor wzorców dokumentów i etykiet. Utworzyć etykiety zawierające wybrane dane dokumentu [ZL] Karta zlecenia lub [DW] Dok warsztatowa 2.4 [RO] Rozchody z mag w MG wg zam sprzedaży [ZL] MG > Rozchody > Do zam sprzedaży > Klawiatura, Skaner [MG_DRO2D] Miejsce funkcji w cyklu realizacji zamówień sprzedaży: Krok 1: Rejestracja w NA [ZL] Zamówienie sprzedaży otrzymane od odbiorcy Krok 2: Rejestracja w systemie MG [RO] Rozchód do zamówienia. Dokument rejestrowany jest automatycznie wg informacji z etykiety GS1-128 lub wg zapisów w pliku CSV NOTE: Plik CSV zawiera te same dane, które są na etykiecie. Krok 3: Wystawienie w NA [FA] Faktura sprzedaży 2.5 Inwentaryzacja w mag z miejscami składowania Miejsce funkcji w cyklu inwentaryzacji: Krok 1: Czytanie przy pomocy kolektorów danych o asortymencie w magazynie i miejscach jego składowania: kod miejsca i kod asortymentu w kodzie GS1-128 Krok 2: Zapisanie w katalogu \trinout pliku CSV utworzonego w kolektorze Krok 3: Pobranie danych z pliku CSV i zapisanie w bazie danych programu Trawers jako danych spisanych z natury Definicja pliku CSV: MI 002 Spis z natury CSV GS1-128 ---------------------------------- Plik: spisgs1.csv w: \trinout 1 Kod GS1-128 1 64 0 2 Kod GS1-128 2 64 0 Miejsce WMS 3 64 3 ---------------------------------- Krok 4: Aktualizacja danych wg spisu i zakończenie inwentaryzacji WMS Miejsca składowania Inwentaryzacja 3. Druk etykiet z kodem GS1-128 Etykiety z kodem GS1-128 zawierają identyfikację asortymentu (indeks, LOT/SER), ilość, datę produkcji, termin ważności itp. Etykiety GS1-128 można drukować w programie Trawers przy zastosowaniu mechanizmu wzorców dokumentów. System wzorców dokumentów i etykiet Trzeba zbudować wzorce, które drukują zawartość kolejnych pozycji dokumentu w formacie etykiet. W definicji wzorców trzeba wykorzystać funkcje ţEan128{} i możliwość zmiany formatu. Gdyż specyfikacja GS1-128 wymaga zachowania odpowiedniej długości pól zależnej od wartości kodów IZ oraz wymiarów kresek. Wzorce etykiet Przykłady Wzorce dokumentów i etykiet Funkcje TrExt Obecnie, pewnym ograniczeniem jest, to że nie można drukować znaku o kodzie FNC1 (ascii 134). Ale etykiety bez znaku FNC1 też można odczytać. Pewne rodzaje czytników nie rozróżniają kodów EAN128 i GS1-128 i pomijają FNC1. (kodowanie GS1-128 jest bowiem wariantem EAN128). Budowanie wzorca może być procesem mozolnym. W jednej ręce opis standardu GS1, w drugiej ręce instrukcja budowania wzorców dokumentów w Trawersie i jeszcze drukarka i czytnik kodów, aby sprawdzić poprawność wydruku. Jeżeli brakuje czasu lub cierpliwości, to etykiety z kodami GS1, szczególnie te, które wchodzą do międzynarodowego łańcucha logistycznego (różne czytniki), można drukować przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. Specjalistyczne programy: Projektowanie i drukowanie etykiet (en: Label Design & Print) Programy mają edytory graficzne ułatwiające komponowanie układu etykiet oraz parametry sterujące wydrukami na różnych drukarkach. * BarTender Trawers wysyła plik tekstowy z danymi dla etykiety i program BarTender buduje graficzny obraz etykiety i wysyła na drukarkę * NiceLabel Projektowanie, drukowanie i zarządzanie etykietami. NiceLabel Cloud Program dostępny w chmurze. * Zebra Designer 3 Projektowanie, drukowanie i zarządzanie etykietami. Tylko dla drukarek Zebra. Rozbudowane możliwości generowania etykiet. * Avery Templates Avery Design & Print Online Korzystny cenowo (wiele opcji bezpłatnie). Wydruki na etykietach Avery. Warto używać aby zapoznać się z tematyką drukowa etykiet. Etykiety z kodami kreskowymi GS1 można stosować wewnętrz firmy. Na zewnątrz, dopiero po sprawdzeniu, że zapisy na etykiecie są odczytywane przez oprogramowanie partnera biznesowego. Prosimy zgłaszać potrzeby rozbudowy programu Trawers w obszarze etykiet logistycznych do firmy Tres: tres@tres.pl 4. Informacje techniczne GS1-128 IZ Identyfikatory Zastosowań Zapisy w kodzie kreskowym identyfikowane są za pomocą: IZ Identyfikatory Zastosowań (en: AI Application Identifiers) -------------------------------------- (02)00512602222233(11)120228(37)000146 -------------------------------------- Kod Ean13 --> IZ (01) lub (02) 01 GTIN-14 14 digits - numeric 02 Number of containers 14 digits - numeric Numer partii --> IZ (10) albo część --> IZ (00) 10 Batch Number 1-20 alphanumeric Data produkcji --> IZ (11) 11 Production Date 6 digits: YYMMDD Ilość --> IZ (30) lub (37) 30 Quantity Each 37 Number of Units Contained 1-8 digits Info i IZ stosowanych w programie Trawers ERP Application Identifier Values https://www.gs1-128.info/application-identifiers/ http://www.gs1.org/barcodes/technical/application_identifiers 5. Przykłady etykiet Zlecenie - etykieta GS1-128 NOTE: wzorzec jest w katalogu ftp: https://ftp.tres.pl/wzorce/tr5i6/zp_zl_prgs1128.xml Przykład wydruku wg wzorca: zp_zl_prgs1128.xml jest tu: Wzorce etykiet Przykłady Tu informacje zapisane wg standardu: GS1-128: -------------------------------------- (02)5987387842238(37)10 -------------------------------------- (02) Indeks / EAN13 / KID: identyfikacja wyrobu (37) Ilość -------------------------------------- (92)000005/000(11)191217 -------------------------------------- (92) Nr zlecenia (11) Data produkcji -------------------------------------- (413)000001(400)Z10/12/19 -------------------------------------- (413) Odbiorca (wysłać do ..) (400) Id zamówienia GS1 Przychód z produkcji - etykieta GS1-128 (zp_pr_etykieta_logistyczna_gs1.xml ) GS1 Inne przykłady etykiet: Wzorce etykiet Przykłady 6. Tematy powiązane Kody kreskowe. Opis ogólny Kody kreskowe. Zastosowania Wzorce dokumentów i etykiet Wzorce etykiet Przykłady WMS Miejsca składowania Opis WMS Miejsca składowania Przykład DC Data Collection Opisy GS1-128: www.gs1pl.org www.gs1.org


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies