www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


Sklep internetowy oscTrawers 1. Opis 2. Funkcjonalność 3. Opis techniczny 4. Warunki użytkowania 5. Demo oscTrawers 6. Kierunki rozwoju 7. Oferta dla wykonawców aplikacji internetowych 8. Tematy powiązane 1. Opis oscTrawers łączy sklep internetowy (WebStore) oparty na platformie osCommerce z programem Trawers5 2. Funkcjonalność * Wybieranie towarów z różnych kategorii i umieszczanie w koszyku * Sprawdzanie cen asortymentu na bieżąco * Po wybraniu produktów, składanie zamówienia * Złożone zamówienie w sklepie internetowym przetwarzane jest automatycznie na zamówienie sprzedaży w Trawersie * Produkty dostępne w sklepie można przydzielać do kategorii (grup) * Lista towarów i ich aktualne ceny są automatycznie transmitowane z Trawersa do sklepu * Klient jest rozpoznawany i wiązany z odpowiednią kartą w kartotece odbiorców 3. Opis techniczny Rozwiązanie wykorzystuje platformę osCommerce (www.osCommerce.com) oraz serwer SOA Trawers5. Na serwerze internetowym: * Uruchomiony jest dostosowany pakiet osCommerce, * Cyklicznie uruchamiany jest program wymiany danych z Trawers5 Na komputerze z programem Trawers5: * Uruchomiona jest funkcja Serwer internetowy SOA Program wymiany danych komunikuje się z serwerem Trawers5. Zależnie od konfiguracji pobiera informacje o produktach i klientach oraz rejestruje złożone zamówienia sprzedaży. Klient sklepu internetowego wiązany jest z odbiorcą w Trawers5 poprzez adres e-mail na pierwszej stronie karty odbiorcy (adres główny). Adres e-mail musi być unikalny, aby uniknąć pomyłek! NOTE: Docelowo powiązać z adresem e-mail osoby do kontaktu Tak jak w rozwiązaniu WOE Zamówienia internetowe WOE Zamówienia internetowe Osoby do kontaktu Nowi klienci sklepu, mogą składać zamówienia i zostaną one przyjęte do Trawersa jako zamówienie od odbiorcy o symbolu NONAME. (parametr $nieznany_klient w pliku konfiguracyjnym) Po otrzymaniu takiego zamówienia, operator Trawersa dopisuje nowego odbiorcę (klienta) do kartoteki. Po dopisaniu odbiorcy do kartoteki i wpisaniu jego adresu e-mail do karty i po wywołaniu synchronizacji tabel klientów, kolejne zamówienia będą rejestrowane bezpośrednio jako zamówienia od danego klienta. Numer obcy dokumentu ("Do dokumentu") zawiera numer zamówienia w sklepie. Pozwala to na identyfikację zamówienia w Trawers5, które nie jest jeszcze powiązane z właściwym odbiorcą. Zamówienie takie można potem skopiować do właściwego odbiorcy, a pierwotne usunąć. Kategorią produktu jest grupa asortymentu (indeksu) w Trawers5. 4. Warunki użytkowania Użytkowanie składowych oscTrawers, do których prawa autorskie ma firma Tres, w obecnie publikowanej postaci, jest nieodpłatne. Pomoc serwisowa ze strony firmy Tres będzie udzielana tylko w ograniczonym zakresie, tj. w formie odpowiedzi na konkretne pytania (tylko e-mail) dotyczące przyjętych założeń i rozwiązań funkcjonalnych. W szczególności, specjaliści serwisu nie będą diagnozować konkretnych rozwiązań sprzętowo-programowych w instalacjach użytkowników. 5. Demo oscTrawers a) instalacja Do uruchomienia przykładowego sklepu konieczna jest wiedza informatyczna. Wersja demo oscTrawers przygotowana jest dla systemu Windows, ale współpracuje także z Trawersem w wersji linuksowej. Należy pobrać i uruchomić [one click demo] tj. oscTrawers.exe z katalogu ftp/integracja ftp.tres.pl Zainstalowany zostanie pakiet XAMPP z dostosowanym programem osCommerce oraz skrypty wymiany danych z Trawers5. Po zainstalowaniu automatycznie uruchomi się przeglądarka ze stroną główną sklepu http://localhost/sklep/catalog/index.php Demo uruchamia się z menu systemu Windows: Start / Programy / oscTrawers / oscTrawers lub c:\Program Files (x86)\oscTrawers\oscTrawers.bat b) konfiguracja Konfiguracja sklepu zapisana jest w pliku c:\xampp\htdocs\config.inc.php Domyślna konfiguracja zakłada, że: * Trawers zainstalowany jest na tym samym komputerze co sklep * anonimowy klient ma symbol NONAME * dla towarów zawsze pobierana jest pierwsza cena netto $adres_serv_trawersa = "http://127.0.0.1:7000/Trawers"; $nieznany_klient = "NONAME"; $pricelist_idx = "1"; Jeżeli Trawers5 zainstalowany jest na innym komputerze niż sklep np. Trawers5 na serwerze Linuksowym, to w parametrze $adres_serv_trawersa należy podać adres tego komputera. Trawers domyślnie wykorzystuje do komunikacji ze sklepem port 7000. Należy umożliwić Trawersowi świadczenie usługi na tym porcie TCP np. upewnić się, że firewall nie blokuje tego portu. c) przygotowanie programu Trawers Do kartoteki odbiorców: * dodać odbiorcę anonimowego o symbolu NONAME * dodać odbiorcę testowego o symbolu ODTEST i na pierwszej stronie karty podać adres e-mail: test@test.pl NOTE: Aby dopisać odbiorcę o symbolu alfanumerycznym może być konieczna zmiana parametru: Schemat symbolu odbiorcy na [!!!!!!] w menu programu Trawers5: Dystrybucja > NA Sprzedaż, należności > Pomocnicze > Parametry Uruchomić drugą sesję Trawersa i wykonać funkcję: AD > Trawers > Usługi SOA > SOA Serwer internetowy [AD_PSOA2] Podać port: 7000 (można pozostawić pusty Adres IP) d) praca z demo Poniżej opisano kolejne kroki jakie należy wykonać, aby zapoznać się z oscTrawers. 1) pobieranie danych z Trawersa do sklepu Na głównej stronie sklepu, jest zakładka [Zarządzanie] Należy kolejno kliknąć: Uzupełnij kategorie - pobierze grupy towarów Uzupełnij produkty - pobierze karty KIM towarów Uzupełnij klientów - pobierze odbiorców, którzy mają podany e-mail na pierwszej stronie karty. Każdy otrzyma hasło 'test' 2) złożenie zamówienia jako ODTEST * na głównej stronie sklepu zalogować się jako test@test.pl z hasłem 'test' * umieścić w koszyku dowolne towary * złożyć zamówienie * w zakładce [Zarządzanie] kliknąć 'Prześlij zamówienie do Trawersa' * w Trawersie przejść do funkcji przeglądania zamówień sprzedaży od odbiorcy ODTEST 3) złożenie zamówienia jako nowy klient * na głównej stronie sklepu założyć nowe konto * umieścić w koszyku dowolne towary * złożyć zamówienie * w zakładce [Zarządzanie] kliknąć 'Prześlij zamówienie do Trawersa' * w Trawersie przejść do funkcji przeglądania zamówień sprzedaży od odbiorcy NONAME 4) administracja Zalogować się jako administrator sklepu: Adres: http://localhost/sklep/catalog/admin/index.php Nazwa uzytkownika: trawers Haslo: trawers123 Jako administrator można przeglądać złożone zamówienia, klientów, towary i zmieniać konfigurację sklepu. 6. Kierunki rozwoju i oferta dla wykonawców aplikacji internetowych Rozwój oscTrawers zależy od potrzeb właściciela sklepu (sprzedawcy). Sklepy internetowe dopasowywane są do potrzeb branży: możliwości wyboru opcji, sposob wyszukiwania towaru itp. Poszczególni sprzedawcy wyróżniają swoje sklepy grafiką, reklamami, promocjami. Dąży sie do tego, żeby sklep nie wyglądał na standardowy. Sklepy rozwijają sie też technologicznie. Powszechna jest integracja z bankowością elektroniczną, porównywarkami cen, przewoźnikami. Także potrzeby dotyczące integracji sklepu z Trawersem zależą od właściciela sklepu. Jednemu wystarczy eksport bazy wszystkich towarów do sklepu. Inny może chcieć np. możliwości wyboru rozmiaru obuwia na zamówieniu, kontrolowania ilości towaru udostępnionego, wskazanie w którym mieście i sklepie towar jest dostępny itd. Dlatego zakres funkcjonalny sklepu oraz technologie wykonania (nie musi to być osCommerce) pozostawiamy otwarte. Ich rozwój zależy od potrzeb właściciela. Istotne jest, aby połączenie z Trawersem odbywało się przez interfejs SOA. SOA Architektura wymiany danych 7. Oferta dla wykonawców aplikacji internetowych Rozwojem funkcjonalnym i technologicznym sklepu mogą zajmować się niezależni wykonawcy, specjalizujący się w technologiach internetowych. W firmie Tres będzie rozwijany interfejs SOA w kierunku oczekiwanym przez wykonawców i ich klientów, właścicieli sklepów. Mamy nadzieje, że dostarczone przykłady i obecny model połączenia Trawersa z osCommerce jest dobrym punktem wyjścia do rozwoju funkcjonalnego i technologicznego. Niezależni wykonawcy mogą też integrować z Trawersem poprzez SOA inne aplikacje internetowe, np. Allegro, eBay, systemy płatności, inne sklepy internetowe, np. Ubercart, Quick.Cart) Prosimy wykonawców aplikacji internetowych oraz integratorów o oferty produktów i usług wykorzystujących interfejs SOA programu Trawers. Wybrane rozwiązania zakupimy a inne możemy sprzedawać przez kanały dystrybucyjne firmy Tres, jako produkty i usługi Partnerów. Prosimy o zgłoszenia na adres: tres@tres.pl 8. Tematy powiązane Integracja z internetem SOA Architektura wymiany danych WOE Zamówienia internetowe RA Zdalny dostęp kontrahentów


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies