www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


Profile firm. Użytkownicy programu 1. Opis ogólny 2. Firmy. Tabelarycznie 3. Firmy handlowe [HA] 4. Firmy produkcyjne [PR] Profile użytkownikow TR Produkcja 5. Przedsiębiorstwa usługowe 6. Przedsiębiorstwa komunalne, budżetowe i inne 7. Przedsiębiorstwa budowlane 8. Rozwiązania specjalistyczne 9. Tematy powiązane 1. Opis ogólny Program Trawers ERP składa się z wielu modułów funkcjonalnych przeznaczonych dla różnych obszarów działalności przedsiębiorstw. Sprzedaż towarów i usług, zakupy, gospodarka magazynowa, zarządzanie produkcją, gospodarka pieniężna, księgowość, to tylko niektóre z modułów. Zestawy modułów Moduły te współpracują ze sobą i można je łączyć w zestawy (konfiguracje) odpowiednie dla potrzeb konkretnej firmy. Wśród użytkownikow programu są firmy wykorzystujące minimalne konfiguracje, np. * sprzedaż usług * zakupy (koszty) * płatności Księgowość prowadzi zewnętrzne biuro rachunkowe Są też firmy wykorzystujące bardzo rozbudowaną konfiguracje funkcjonalną, np. * sprzedaż towarów usług * zamówienia zaopatrzeniowe * zakupy materiałów, towarów i usług * płatności w PLN i w walutach obcych * sprzedaż detaliczną i fiskalizacja * produkcja wyrobów: kalkulacja, realizacja, rozliczenie * księgowość, analizy i sprawozdawczość JPK Każda firma, każdy potencjalny użytkownik programu może mieć odmienne, indywidualne potrzeby co do zakresu funkcjonalnego. Poprzez odpowiedni dobór modułów (systemów) i odpowiednią parametryzację dopasowuje się program do potrzeb i oczekiwań poszczególnych firm. Poniżej podajemy przykłady firm z różnych branż, w których użytkowany jest program Trawers ERP. 2. Firmy. Tabelarycznie Niektóre firmy, użytkownicy programu Trawers, w ujęciu tabelarycznym. Kolumny w tabeli * Symbol w bazie danych użytkowników * Profil firmy (branża) * Województwo - siedziba firmy * Liczba sesji (dostępów) Na tyle sesji zakupiono licencję. Zwykle jest to liczna stanowisk komputerowych, na których uruchamia sie program Trawers ERP. * Oznaczenia: [HA] Firmy handlowe [PR] Firmy produkcyjne Tabela firm ----------------------------------------------------------------------- Symbol --- Profil firmy, wojewodztwo --------------------- Sesji PR HA ----------------------------------------------------------------------- 007204 Handel hurtowy. Technika grzewcza Wielkopolskie 35 HA 013661 Produkcja. Konstrukcje dla energetyki Kujawsko-pomor 25 PR 007371 Handel hurt-detal. Oswietlenie Pomorskie 37 HA 008958 Handel hurt-detal. Elektryczne Dolnośląskie 20 HA 010017 Produkcja. Tworzywa sztuczne Kujawsko-pomor 16 PR 014197 Budownictwo. Developerka Pomorskie 8 001850 Produkcja. Handel. Spawalnicze Śląskie 18 HA 211458 Produkcja. Obuwie gumowe Kujawsko-pomor 20 PR 015429 Badania. Wdrozenia. Polimery Kujawsko-pomor 31 001437 Produkcja. Pasze koncentraty Wielkopolskie 17 017148 Handel. Maszyny rolnicze Wielkopolskie 30 HA TP0834 Produkcja. Handel. Zaopatrz rolnictwa Pomorskie 30 HA 011745 Produkcja. Ciagniki rolnicze Warmińsko-mazur 15 PR 015049 Handel. Srodki czystosci Mazowieckie 27 HA TP0242 Produkcja. Elementy elektryczne Pomorskie 15 PR 014370 Handel. Zaopatrz rolnictwa Pomorskie 33 HA 013559 Produkcja. Okucia meblowe Kujawsko-pomor 15 PR 002406 Handel. Wyroby stalowe Śląskie 19 HA 013708 Handel. Armatura sanitarna. Budowlane Kujawsko-pomor 25 HA 001165 Uslugi. Szpital specjalistyczny Pomorskie 10 006807 Handel. Wyroby stalowe Kujawsko-pomor 17 HA 011016 Produkcja. Handel. Filtry Łódzkie 15 HA 006597 Handel. Uslugi. Art pozarnicze Pomorskie 20 HA 008023 Uslugi. Sieci elektryczne Kujawsko-pomor 10 014466 Produkcja. Wyroby gumowe, tworz sztu Kujawsko-pomor 5 007179 Uslugi. Stacja sanitarno-epidem Warmińsko-mazur 12 009014 Produkcja. Handel. Wyd ksiazkowe Mazowieckie 10 009208 Uslugi. Osrodek sportowy Kujawsko-pomor 7 005128 Kom-Bud Przedsiebiorstwo Budowlane Warmińsko-mazur 10 007776 Produkcja. Wyroby elektroniczne Pomorskie 14 PR 010034 Produkcja. Art spozywcze Kujawsko-pomor 10 009028 Produkcja. Przemysl drzewny Wielkopolskie 10 008205 Handel. Art instalacyjne Pomorskie 13 HA 200069 Produkcja. Urzadzenia techniczne Warmińsko-mazur 10 012141 Produkcja. Prefabrykaty z betonu Warmińsko-mazur 10 002452 Handel. Produkcja. Elem betonowe Warmińsko-mazur 10 HA 014290 Transport intermodalny i logistyka Kujawsko-pomor 10 005313 Handel. Urządzenia klimatyzacyjne Podkarpackie 5 HA 996661 Produkcja. Wyroby gumowe, tworz sztu Kujawsko-pomor 30 PR 001051 Produkjca. Wyroby metalowe Pomorskie 10 PR 002406 Produkcja. Materiały spawalnicze Śląskie 18 PR 012135 Produkcja. Meble kuchenne Warmińsko-mazur 13 PR 008447 Produkcja. Soki, wina owocowe Pomorskie 10 PR 990437 Handel. Mat budowlane, sanitarne Wielkopolskie 37 HA 018172 Handel. Serwis. Maszyny rolnicze Pomorskie 26 HA ...... itd. kilkaset firm ----------------------------------------------------------------------- Przedstawiamy ogólne informacje o firmach z niektórych branż, w których użytkowany jest Trawers. Są także inne branże, tutaj nie wymienione. Prosimy pytać o szczegóły. Kategorie ABC. Przychód z licencji Kategorie ABC. Przychód z produktu (licencji) versus liczba firm. Podział na kategorie ABC obrazuje strukturę przychodu ze sprzedaży licencji vs liczba firm. Przychód Liczba firm -- -- % % A --> 70 --> 30 B --> 20 --> 29 C --> 10 --> 41 --- --- 100 100 Tj. 70% przychodu z tytułu sprzedaży licencji dostarcza 30% firm. Struktura jest zbliżona do zasady Pareto (80/20). 3. Firmy handlowe - wielooddziałowe * Handel hurtowy. Technika grzewcza i sanitarna Firma: Marlin Krotoszyn Wielkopolskie Użytkownik programu od 1999 roku Sprzedaż hurtowa Dystrybucja do firm wykonawczych Handel detaliczny Własne wykonawstwo Członek grupy zakupowej SBS SBS Sieć sprzedaży artykułów sanitarnych, grzewczych i instalacyjnych 35 sesji, 3 oddziały (Krotoszyn, Poznań, Warszawa), 65 osób 30 operatorów (użytkowników), w tym 16 pracujących zdalnie z oddziałów 500 tys pozycji zamówień sprzedaży rocznie (41 tys / m-c) 25 tys pozycji asortymentu 80 tys pozycji zamówień zakupu rocznie (6 tys / m-c) 4 terminale magazynowe Systemy: Sprzedaż, Zakupy, Magazyn, Płatności, Księgowość, Analizy i statystyki Warte odnotowania: Kompletacja [d][k] zamówień sprzedaży - kontrola magazynu Wysyłka, organizacja i dokumenty Tworzenie propozycji zamówień zakupu Wzory obliczania potrzeb zakupu Program punktowy (lojalnościowy) Program punktowy. Lojalnościowy Notatki CRM * Dystrybutor urządzeń i środków czystości 20 sesji, 7 oddziałów, 50 osób 2040 tys pozycji dokumentów rocznie (170 tys / m-c) 17 mln obrotów rocznie 400 tys pozycji asortymentu Systemy: Sprzedaż, Zakupy, Magazyn, Płatności, Księgowość Adresy wysyłkowe - w praktyce * Dystrybutor elementów złącznych 30 sesji, 6 oddziałów, 40 osób 72 tys pozycji dokumentów rocznie (6 tys / m-c) 15 mln obrotów rocznie 100 tys pozycji asortymentu Systemy: Sprzedaż, Zakupy, Magazyn, Płatności, Księgowość * Dystrybutor materiałów budowlanych 20 sesji, 4 oddziały, 20 osób 360 tys pozycji dokumentów rocznie (6 tys /m-c) 15 mln obrotu rocznie 30 tys pozycji asortymentu Systemy: Sprzedaż, Zakupy, Magazyn, Płatności, Księgowość, Płace, CRM Firma handlowa wielo-oddziałowa * Dystrybutor oświetlenia 35 sesji, 8 oddziałów, 50 osób 120 tys pozycji dokumentów rocznie (10 tys /m-c) 11 mln obrotu rocznie 190 tys pozycji asortymentu Systemy: Sprzedaż, Zakupy, Magazyn, Płatności, Księgowość Warte odnotowania: Zewnętrzna aplikacja internetowa wymienia dane z Programem Trawers via SOA SOA Przykłady rozwiązań * Gminna Spółdzielnia: Handel - Usługi - Produkcja 30 sesji, 9 oddziałów (powiat Kartuski i Wejherowski), 90 osób 360 tys pozycji dokumentów rocznie (30 tys /m-c) 70 tys pozycji asortymentu Systemy: Sprzedaż, Zakupy, Magazyn, Płatności, Księgowość Warte odnotowania: Inwentaryzacja on-line z użyciem kodów kreskowych Integracja z programami zewnętrznymi: w piekarni, mieszalni pasz, na stacji paliw - polecenia księgowania i dane do JPK Wymiana danych z innymi programami Ujednolicona identyfikacja asortymentu - w kartotece KIM i KID * Dystrybutor urządzeń klimatyzacyjnych 5 sesji Systemy: Sprzedaż, Zakupy, Magazyn, Płatności, Księgowość Warte odnotowania: e-Trawers. Sklep internetowy B2C i platforma B2B do obsługi kontrahentów biznesowych w pełni zintegrowane z programem Trawers (via SOA) SOA Integracja danych 4. Firmy produkcyjne 2.1 Produkcja konstrukcji i elementów metalowych 2.2 Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych dla przemysłu spożywczego 2.3 Wytwórnia okuć meblowych 2.4 Producent urządzeń klimatyzacyjnych 2.5 Producent mebli 2.6 Producent pojazdów z podzespołów 2.7 Produkcja obuwia Profile użytkownikow TR Produkcja 5. Przedsiębiorstwa usługowe * Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 18 sesji, 250 osób Sprzedaż, Zakupy, Magazyn, Płatności, Księgowość, Płace * Szpital Specjalistyczny 15 sesji, 500 osób Sprzedaż, Zakupy, Magazyn, Płatności, Księgowość, Płace, Środki trwałe 6. Przedsiębiorstwa komunalne, budżetowe i inne * Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 14 sesji, 400 osób Sprzedaż, Zakupy, Magazyn, Płatności, Księgowość, Środki trwałe * Wydawnictwo Książek i Czasopism 10 sesji, 30 osób Sprzedaż, Zakupy, Magazyn, Płatności, Księgowość, Środki trwałe * Księgarnia. Hurtownia i sklepy 12 sesji, 40 osób Sprzedaż, Zakupy, Magazyn, Płatności, Księgowość, Środki trwałe Specjalizowane rozwiązania składu konsygnacyjnego Ile sprzedano z tej faktury zakupu * Kancelaria finansowa i biuro rachunkowe 10 sesji, 10 osób 300 klientów biura Sprzedaż, Zakupy, Płatności, Księgowość, Płace, Środki trwałe Warte odnotowania: - W programie można prowadzić ewidencję dla dowolnej liczby podmiotów. Rozpoczęcie ewidencji z kolejnym podmiotem nie wymaga zmiany licencji. - Dokumenty rejestrować mogą także klienci biura na swoich terminalach. Mogą mieć też wgląd w aktualny stan rozliczeń swoich firm. Biuro rachunkowe i klienci pracują jednocześnie na tej samej bazie danych. Kliencji pracują zdalnie na serwerach biura rachunkowego. Klienci używają modułów: gospodarka magazynowa, fakturowanie, raporty kasowe a księgowaniem zajmuje się biuro rachunkowe. System uprawnień i szyfrowane połączenia zapewniają bezpieczeństwo i poufność danych. Nie ma potrzeby wielokrotnego wprowadzania danych. Klienci mają wgląd do raportów, sprawozdań finansowych, deklaracji oraz do danych archiwalnych przechowywanych na serwerach biura. * Urząd Miejski 3 sesje Sprzedaż, Płatności, Księgowość, Środki trwałe * Przedsiębiorstwo Komunalne 10 sesji, 180 osób Sprzedaż, Zakupy, Magazyn, Płatności, Księgowość, Płace, Środki trwałe 7. Przedsiębiorstwa budowlane * Budowa mieszkań Mieszkania, wykonawstwo budowlane, kontrukcje stalowe, beton towarowy, Prefabrykaty żelbetowe, usługi projektowe 10 sesji, 175 osób Systemy Sprzedaż, Zakupy, Magazyn, Płatności, Księgowość, Środki trwałe * Developer Inwestor, Developer i Generalny Wykonawca obiektów budownictwa mieszkaniowego i ogólnego 8 sesji Systemy Sprzedaż, Zakupy, Magazyn, Płatności, Księgowość, Środki trwałe * Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Budowa dróg i infrastruktury 7 sesji Systemy Sprzedaż, Zakupy, Magazyn, Płatności, Księgowość, Środki trwałe, Systemy produkcyjne: Struktury wyrobów (dróg), Zlecenia produkcyjne, Rozliczenie kosztów produkcji ---------------------------------------------------------------------- NOTE: Dopasowanie programu Trawers do potrzeb firm o różnych profilach działalności uzyskano poprzez odpowiedni dobór modułów funkcjonalnych oraz odpowiednie ustalenie parametrów w obszarze całego programu, w poszczególnych systemach oraz parametrów poszczególnych użytkowników. W wielu przypadkach utworzono rozwiązania dedykowane dla wspomagania funkcji i procesów specjalistycznych. 8. Rozwiązania specjalistyczne Możliwości programu Trawers wykraczają poza tradycyjne zastosowania standardowego systemu ERP. W programie jest wiele unikalnych rozwiązań, które stanowią integralną składową zintegrowanego programu. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom specjalistycznym, program obsługuje wiele procesów bez potrzeby korzystania z zewnętrznych aplikacji. Rozwiązania specjalistyczne 9. Tematy powiązane Profile użytkownikow TR Produkcja Poznawanie programu. Jazda próbna Scenariusze procesów Konfiguracja programu Trawers Rozwiązania specjalistyczne Dostosowanie do potrzeb firm


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies