www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


Raporty i analizy. Opis ogólny 1. Opis ogólny Raporty gotowe do użycia Generatory raportów Dane archiwalne 2. Raporty: CRM, Dystrybucja, Finanse 2.1 Sprzedaż 2.2 Zakupy 2.3 Płatności 2.4 Zapasy i gospodarka magazynowa 2.5 Księgowość 2.6 Marketing i CRM 2.7 Produkcja 2.8 Środki trwałe 2.9 Płace i kadry 2.10 Serwisowanie produktów 3. Raporty przekrojowe 4. Raporty techniczne 5. Generowanie raportów wg własnych definicji RaportyXML, RaportyPM, Formuły Raport TrCrossTab Raport TrPivotTab Analizy w MS Excel - system KE QlikView, QlikSense 6. Alerty i raportowanie 7. Raporty automatyczne 8. Statystyki zgromadzonych danych 9. Ostatnie wybory operatorów 10. Tematy powiązane 11. Kurs szkoleniowy 1. Opis ogólny Zadaniem raportów i analiz jest dostarczanie informacji i wiedzy na podstawie danych zgromadzonych w programie Trawers. Informacje te mogą być w formacie raportów, sprawozdań, wskaźników itp. Raporty można prezentować w postaci wydruków, np. w PDF, w postaci plików, np. XML, CSV, TXT, w postaci graficznej, np. JPG. Urządzenia wyjściowe Dane można prezentować w różnych przekrojach (wymiarach) np. czasowych, geograficznych, czy wg struktur organizacyjnych, np. oddziałów. Raporty gotowe do użycia W programie Trawers jest kilkaset gotowych do użycia raportów, które powstały w czasie ponad 30-letniego rozwoju programu. Wiele z nich ma parametry pozwalające na uzyskanie informacji w oczekiwanym zakresie i układzie. Dla większości użytkowników programu te raporty są wystarczające. Te raporty opisano poniżej. Jak świadczą badania prowadzone w USA, 83% informacji przeznaczonych dla kierownictwa przedsiębiorstw, oferowanych przez systemy ERP nie wymaga żadnych zmian i uzupełnień. Jedynie 17% wymaga zaprojektowania od nowa w specjalizowanych systemach raportujących. Generatory raportów Użytkownicy oczekujący raportów z informacjami w innych zakresach lub w innych układach mogą użyć narzędzi generujących raporty wg własnych definicji. Generatory raportów Dane archiwalne W codziennej pracy z programem używa się danych bieżących. Są to dane dotyczą aktualnej działalności firmy (przedsiębiorstwa lub instytucji). W archiwum danych znajdują się dane zgromadzone podczas użytkowania programu Trawers ERP, które nie są używane podczas bieżącej działalności firmy. Archiwum danych Dane w archiwum są dostępne do przeglądania i analiz. Można porównywać dane z wielu lat z przeszłości z danymi bieżącymi. 2. Raporty: CRM, Dystrybucja, Finanse Raporty i analizy w poszczególnych obszarach działalności firmy. Sprzedaż Zakupy Płatności Zapasy i gospodarka magazynowa Księgowość Marketing i CRM Produkcja Środki trwałe Płace i kadry Serwisowanie produktów Raporty przekrojowe Raporty techniczne TrRaporty. Raporty z przetwarzania 2.1 Sprzedaż Sprzedaż wg różnych kategorii * Sprzedaż: Ogółem * Sprzedaż: Wg odbiorców * Sprzedaż: Wg grup i asortymentu * Sprzedaż: Wg operatorów W latach, w miesiącach, w dniach Zmiany w miesiącach, latach * Sprzedaż w miesiącach i latach, zagregowana wg odbiorców, asortymentu itd. * Śledzenie realizacji zamówień wg dni, tygodni, miesięcy Realizacja zamówień sprzedaży Sprzedaż utracona * Przyczyny zamknięcia zamówień. Utracona sprzedaż. NA > Zamówienia > Zestawienie > Przyczyny zamknięcia zamówień [NA_ZPZ10]. Zestawienie sprzedaży utraconej wg przyczyn zamknięcia. Analizy przekrojowe * Analizy przekrojowe firmy: dynamika rentowności, wskaźniki * Rentowność sprzedaży Rozkład w czasie * Rozkład sprzedaży w dniach tygodnia [NZ_ZDS30] Wartość sprzedaży netto i ilość zarejestrowanych dokumentów w kolejnych dniach tygodnia oraz kolejnych godzinach w ciągu dnia. * Rozkład sprzedaży w godzinach [NZ_ZDS70] W formie panelu i zestawienia tabelarycznego Zestawienia tabelaryczne Zestawienie: Rozkład w godzinach zawiera: wartość sprzedaży netto oraz ilość zarejestrowanych dokumentów w godzinach, wartość sprzedaży narastająco, całkowitą sprzedaż netto z podziałem na stawki PTU, średnią wartość netto dokumentu sprzedaży. Pozwala obserwować, w których godzinach jest największa sprzedaż i wystawia się najwięcej dokumentów sprzedaży. W układzie tabelarycznym jest dodatkowo: Liczba pozycji dokumentów. Pokazuje ile pozycji, np. asortymentu trzeba wydać z magazynu aby zrealizować wystawione faktury sprzedaży. Dynamika * Dynamika sprzedaży wg odbiorców [NZ_ZDS10] wydruk * Dynamika sprzedaży wg odbiorców [NZ_ZDS11] tabelarycznie * Dynamika sprzedaży wg magazynów [NZ_ZDS80] * Dynamika sprzedaży wg asortymentu [NZ_ZDS90] * Dynamika sprzedaży odbiorcy wg grup asort [NZ_ZDS15] i [NZ_ZDS16] Raport pokazuje jak zmienia się w czasie udział wskazanego odbiorcy w sprzedaży poszczególnych grup asortymentowych. Raport jest uproszczoną wersją dynamiki sprzedaży według odbiorców. 1. Prezentacja dynamiki (zmian) tylko procentowo % [NZ_ZDS15] 2. Prezentacja dynamiki (zmian) wartościowo i procentowo % [NZ_ZDS16] Rankingi * Ranking sprzedaży i marży Wg odbiorców (i asortymentu) [NZ_ZSR20] Wg asortymentu (i odbiorców) [NZ_ZSR30] Np. sprzedaż netto od wartości największej do najmniejszej z udziałem procentowym w całości sprzedaży Daje też informacje: jaki % wartości sprzedaży następuje do 5 największych odbiorców, do 10 największych odbiorców, itp. Dodatkowo można otrzymać zestawienie: Asortyment najczęsciej kupowany przez poszczególnych odbiorców (en: Customer Favorite Items). Układy i Wymiary * W różnych układach i wymiarach Funkcje, które pozwalają tworzyć praktycznie dowolne zestawienia dot. wartości i ilości sprzedaży oraz marży i budować wielo-wymiarowe tablice porównujące obiekty powiązane ze sprzedażą. NZ > W różnych układach 1 [NZ_ZDO10] NZ > W różnych układach 2 [NZ_ZDO30] Sprzedaż w różnych układach NZ > W wielu wymiarach [NZ_ZDM10] NZ > W wielu wymiarach [NZ_ZDM20] Sprzedaż w wielu wymiarach Kroniki * Kronika sprzedaży Szczegóły sprzedaży asortymentu: odbiorca, data, ilość, cena uporządkowane: -------------------------------- D wg Odbiorców C Chronologicznie (wg daty) R wg Rodzaju i numeru dokumentów J wg ceny Jednostkowej w PLN -------------------------------- Kroniki można wywołać - w zakładce: Odbiorca > Kroniki sprzedaży - w menu wewnętrznym F12 - NZ > Analizy sprzedaży > Sprzedaż dla odbiorcy > Kronika [NZ_ZKS50] Wg asortymentu w okresie od.. do.. - NZ > Analizy sprzedaży > Sprzedaż dla odbiorcy > Najczęściej kupowane [NZ_ZKS60] Najczęściej kupowane przez odbiorcę (en: Customer Favorite Items) Zestawienie tabelaryczne: ilości i wartości sprzedaży. Struktury * Struktura sprzedaży wg: magazynów, grup, oddziałów, grup odbiorców itp. * Struktura sprzedaży wg: adresów wysyłkowych, regionów, sprzedawców Sprzedaż i zakupy w wielu wymiarach * Struktura wg handlowców i obliczanie prowizji Prowizje sprzedawców * Klasyfikacja ABC asortymentu wg udziału w łącznym zysku ze sprzedaży. Klasyfikacje ABC Zestawienia kontrolne * Zestawienia kontrolne: polityka upustowa, poprawność kartotek itp. Zestawienia prezentują zależności między parametrami sterującymi a zgromadzonymi danymi w zbiorach dokumentów i kartotekach. Zestawienia i raporty Sprzedaż i zakupy w wielu wymiarach Sprzedaż i zakupy w różnych układach Sumaryczne dane roczne Wskaźniki obrotu zapasami Wskaźniki należności i zobowiązań Zestawienia kontrolne 2.2 Zakupy Zmiany w miesiącach, latach * Zakupy w miesiącach i latach, zagregowana wg dostawców, asortymentu itd. Kroniki * Kronika zakupów Szczegóły zakupu asortymentu: dostawca, data, ilość, cena uporządkowane: -------------------------------- D wg Dostawców C Chronologicznie (wg daty) R wg Rodzaju i numeru dokumentów J wg ceny Jednostkowej w PLN -------------------------------- Dynamika * Dynamika zakupów wg dostawców [NZ_ZDZ10] wydruk * Dynamika zakupów wg dostawców [NZ_ZDZ11] tabelarycznie * Dynamika zakupów wg magazynów [NZ_ZDZ80] * Dynamika zakupów wg asortymentu [NZ_ZDZ90] Rankingi * Ranking zakupów W układzie wg dostawców Np. zakupy od dostawców od wartości największej do najmniejszej z udziałem procentowym w całości zakupów Daje też informacje: jaki % wartości zakupów następuje od 5 największych dostawców, od 10 największych dostawców, itp. (en: % of total purchases from 5 largest suppliers of products) * Śledzenie realizacji zamówień wg dni, tygodni, miesięcy * Oferty dostawców: co, za ile, na jakich warunkach ? * Ustalanie potrzeb zakupowych wg różnych kryteriów * Struktura zakupów wg: magazynów, grup, oddziałów, grup odbiorców itp. Oceny * Oceny dostawców, wg terminowości, cen Wybór i ocena dostawców * Zakupy (koszty) dokonane przez poszczególne osoby (Pole: KUPIL) Zakupy nie-magazynowe (koszty) Sprzedaż i zakupy w różnych układach Sumaryczne dane roczne Wskaźniki należności i zobowiązań Rozliczanie zaliczek pracowniczych Koszty działalności firmy * Poniesione koszty działalności firmy rejestrowane fakturami zakupu Dekretowanie. Zakupy nie-magazynowe Raport o stanie firmy 2.3 Płatności Stany i obroty * Stany środków pieniężnych w kasach * Transakcje (operacje) w kasach KB > Dokumenty > Rejest kasowy > Przeglądanie, Wydruki * Stany środków pieniężnych na rachunkach bankowych * Transakcje (operacje) na rachunkach bankowych KB > Dokumenty > Rejest bankowy > Przeglądanie, Wydruki * Bieżący stan kas i banków KB > Zestawienia > Bieżący stan kas i banków [KB_ZPW10] NZ > Przekrojowe > Raport o stanie firmy [NZ_ZPL20] Raport o stanie firmy Rozrachunki * Informacje o należnościach od odbiorców * Informacje o zobowiązaniach wobec dostawców * Stan rozliczeń z zaliczkobiorcami Odsetki i wiekowanie * Informacje o odsetkach należnych i potencjalnych * Wiekowanie należności i zobowiązań * Prognozowanie (preliminarz) płatności wg dni, tygodni * Wyszukiwanie swobodne we wszystkich polach pozycji dokumentów Zarządzanie płatnościami Szukanie w bazie danych 2.4 Zapasy i gospodarka magazynowa Struktury * Analizy stanu zapasów i obrotów w różnych układach, np. stany na dzień Dynamika Zmiany w czasie ilości i wartości przychodów, rozchodów, zwrotów. Zestawienia tabelaryczne na podstawie danych sumarycznych pozwalają obserwować zmiany w czasie wielkości obrotów magazynowych. Sumaryczne dane roczne Wskaźniki * Wskaźniki i normy zapasów: stany minimum, maksimum, średni rozchód, średnia marża, pozycje bez rozchodu, przeterminowane, ostatnie daty i ceny zakupu, średnie ceny zakupu w okresie od... do... Zapasy: normy i wskaźniki * Prognozy rozchodów zapasów - w oparciu o rozchody historyczne: średni rozchód Statystyki * Statystyki miejsc składowania, zajętość miejsc składowania, rotacja * Zestawienie zapasów, które są w magazynie centralnym, a których nie ma w magazynach oddziałowych. * Liczba transakcji w poszczególnych magazynach. EDI INVRPT Zapasy magazynowe * Raport o zapasach magazynowych w formacie komunikatu EDI [NA_PDO55] Zestawienia i raporty Raporty stanu i obrotów zapasów Wskaźniki obrotu zapasami Sumaryczne dane roczne Zapasy: normy i wskaźniki Zestawienia tabelarycznie Zestawienia kontrolne Urządzenie mabilne: Bieżące stany magazynowe * DC MG > Bieżące stany magazynowe [DC_DMG06] Przeglądanie stanu zapasów na urządzeniach mobilnych 2.5 Księgowość * Zestawienia: stany i obroty, salda kont syntetycznych i analitycznych, * Obrotówka syntetyczna i analityczna wg dowolnych poziomów analityki * Sprawozdania finansowe: F-01, Bilans, Cash-Flow, Rachunek Wyników, CIT, VAT, itp. Sprawozdania finansowe * Dzienniki, plan kont * Planowanie budżetu i analiza realizacji * Zestawienia kosztów wg nośników i miejsc powstania * Wskaźniki finansowe, np. zyskowności, obrotu, szybkości spłat zobowiązań Wskaźniki obrotu zapasami Wskaźniki należności i zobowiązań 2.6 Marketing i CRM * Kronika kontaktów z odbiorcami * Kontakty do wykonania dzisiaj * Wyznaczanie terminów następnych kontaktów z klientami Moduł RK Rynek kontakty Statystyki działań marketingowych * Zarządzanie etapami w cyklu sprzedaży, lejek sprzedaży * Analiza kosztów działań handlowych * Szanse sprzedaży * Statystyki: ile kontaktów, ilu dopisano odbiorców, ile było e-maili ? Rozwiązania CRM 2.7 Produkcja Zlecenia produkcyjne * Zaawansowanie realizacji zleceń produkcyjnych Panel sterowania zleceniami Raporty o wykonanych operacjach Raporty o wytworzonych produktach Koszty * Kalkulowanie kosztu produkcji Kalkulacja kosztów wytworzenia * Rozliczanie kosztów produkcji * Produkcja w toku Koszty w systemie produkcji * Porównanie kosztów normatywnych i rzeczywistych Realizacja produkcji * Raporty z realizacji produkcji JC Raporty Zestawienia kontrolne Produkcja. Raporty i analizy 2.8 Środki trwałe * Analizy stanu i obrotów w różnych układach * Plan umorzenia i amortyzacji bilansowo i podatkowo 2.9 Płace i kadry * Kartoteka wynagrodzeń * Ewidencja czasu pracy * Deklaracje podatkowe PIT * Deklaracje ubezpieczeniowe ZUS 2.10 Serwisowanie produktów * Koszty usług serwisowych * Koszty materiałów, robocizny i usług obcych * Sumaryczne koszty usług serwisowych * Zdarzenia serwisowe w ujeciu statystycznym SE Serwisowanie produktów 3. Raporty przekrojowe Raport o stanie firmy * Raport o stanie firmy. Zawiera aktualne, zagregowane dane, pobierane z bazy danych programu. Zawiera informacje w PLN o aktualnym stanie rachunków bankowych, kas, należności, zobowiązań, wartości towarów w magazynach i środków trwałych. Dodatkowo raport przedstawia marże ze sprzedaży od początku roku do dzisiaj i porównanie z marżami uzyskanymi w latach poprzednich. Dane te można też pobrać w usłudze SOA. Raport o stanie firmy Tabelarycznie * Dokumenty tabelarycznie Tabelaryczne przegladanie dokumentów transakcyjnych uporządkowanych (do wyboru) wg dat rejestracji (wpisywanych przez operatora) lub wg dat i godzin systemowych (zapisanych w systemie komputerowym) NA > Sprzedaż > Zestawienia > Dok tabelarycznie [NA_ZDC10] ZO > Zakupy > Zestawienia > Zakupy tabelarycznie [ZO_ZDC10] KB > Dokumenty > Dok tabelarycznie [KB_ZKR10] Zestawienia tabelarycznie Szukanie w bazie danych 4. Raporty techniczne Raporty dotyczą zagadnień technicznych i technologicznych programu. Adresatami są administratorzy i inne osoby odpowiedzialne za poprawność i bezpieczeństwo użytkowania programu. * Analiza bezpieczeństwa dostępu do danych i analiza pracy użytkowników System bezpieczeństwa Procesy automatyczne * Wielkości podstawowych kartotek i zbiorów danych transakcyjnych Statystyki zbiorów danych Statystyki kartotek produkcyjnych * Kronika (log) czynności wykonywanych przez użytkowników. Także zdarzenia systemowe. Kronika operacji (log) * Raporty z przetwarzania zawierają informacje o przebiegu i wynikach funkcji obliczeniowych, kontrolnych i tworzących zestawienia wynikowe. Raporty mają charakter techniczny. Informują, kto, kiedy i z jakim wynikiem wykonał(a) funkcję w programie. TrRaporty. Raporty z przetwarzania 5. Generowanie raportów wg własnych definicji Do generowania raportów można użyć programów generujących, które wchodzą w skład programu Trawers lub specjalizowanych programów raportujących. Generatory raportów W skład programu wchodzi szereg programów generujących, o różnych właściwościach i zastosowaniu: * RaportyXML RaportyXML * RaportyPM i FormułyPM RaportyPM * Raport TrCrossTab Raporty TrCrossTab * Raport TrPivotTab Raporty TrPivotTab * Analizy w MS Excel - system KE KE Analizy w MS Excel * Zestawienia tabelarycznie Zestawienia tabelarycznie * Alerty Alerty i raportowanie Programy te pozwalają na sporządzanie raportów i zestawień danych ad hoc, w dowolnych układach, w oparciu o informacje składowane w bazie danych. Aby utworzyć i zmieniać definicje raportów nie trzeba posiadać umiejętności programowania. Po utworzeniu definicji raportu można od razu uzyskać wyniki, zestawienia z oczekiwaną zawartością, w oczekiwanym układzie i formacie. Zestawienia można wysłać do innego programu, np. do Excela, do dalszego przetwarzania. Generatory raportów 6. Alerty Alerty to wysyłanie raportów do wskazanych adresatów lub publikowanie na www, gdy wystąpi zdarzenie, lub spełniony zostanie określony warunek. Np. wpłynie nowe zamówienie sprzedaży, poziom zapasów spadnie poniżej minimum, lub upłynie termin płatności zobowiązań. Alerty i raportowanie Mechanizm alertów można użyć do automatycznego publikowania i rozsyłania zestawień (raportów) standardowych, np. Dynamika sprzedaży. Cyklicznie, co dwa tygodnie, program (alert) wysyła e-mailem zestawienie do uprawnionych operatorów (sprzedawców). Raporty i analizy Mechanizm alertów wykorzystuje możliwość zapamietywania wyborów operatorów. Można zapamiętać wartości danych, parametry i inne opcje wybrane przez operatora podczas wykonywania funkcji, tu: podczas tworzenia zestawień. Ostatnie wybory operatorów 7. Raporty automatyczne W programie Trawers są funkcje, które automatycznie generują raporty i zapisują je we wskazanych katalogach lub wysyłają pod wskazane adresy e-mailowe. Raporty mogą wysyłać poszczególne systemy dziedzinowe, np. NA Sprzedaż i programy generujące, np. RaportyXML, KE Analizy Excel. Raportowanie automatyczne wykorzystuje: * Autorun (procesy automatyczne) * SOA wymiana danych * Alerty Raportowanie automatyczne 8. Statystyki zgromadzonych danych Raporty przezentują dane liczbowe (statystyczne) odnoszące się do różnych zjawisk i obiektów (informacji) gromadzonych w programie Trawers ERP. * Statystyki baz danych prezentują wielkość, strukturę i dynamikę rozbudowy podstawowych zbiorów danych: kartotek, okresowych zbiorów dokumentów transakcyjnych oraz tabel pomocniczych. Statystyki zbiorów danych * Kontakty z klientami rejestruje się w bazie danych. Zgromadzone zapisy można analizować i badać statystycznie aby ocenić skuteczność działań marketingowych i aby je doskonalić. Statystyki działań marketingowych * Zestawienia pokazują rozmiary kartotek i transakcji, informują o rozkładzie liczebności, o strukturze, o dynamice (przyrostach), o liczbie pozycji w dokumentach. Statystyki kartotek handlowych * Zestawienia pokazują rozmiary kartotek i transakcji w obszarze produkcji. Na podstawie danych liczbowych można podejmować decyzje optymalizujące procesy produkcyjne, np. zmiany technologii (operacji) lub struktury wyrobów. Statystyki kartotek produkcyjnych 9. Ostatnie wybory operatorów Można zapamiętać wartości danych, parametry i inne opcje wybrane przez operatora podczas wykonywania niektórych funkcji, np. podczas tworzenia zestawień, raportów, analiz i statystyk. Podczas następnego wykonania tych funkcji, program odtwarza wybrane dane, parametry i opcje. Operator może zapamiętać parametry pod własną nazwą. Ostatnie wybory operatorów 10. Tematy powiązane Generatory raportów RaportyXML Alerty i raportowanie Alerty i raportowanie KE Analizy w MS Excel KE Analizy w MS Excel Klasyfikacje ABC Dane dla Qlik Przenoszenie danych do baz SQL Ostatnie wybory operatorów Urządzenia wyjściowe Archiwum danych 11. Kurs szkoleniowy F350 Raporty i analizy: Podstawy Wykłady i ćwiczenia dotyczące uzyskiwania raportów z podstawowych obszarów firmy. * Sprzedaż w różnych układach * Ranking sprzedaży i marży * Zakupy w różnych układach * Dynamika sprzedaży i zakupów * Wskaźniki zapasów, sprzedaży i zakupów * Raporty przekrojowe. Stan firmy * Statystyki kartotek * Zestawienia tabelaryczne S130 Raporty i analizy: Zaawansowane Wykłady i ćwiczenia o stosowaniu funkcji i narzędzi do raportowania. * Źródła danych dla raportów. Słownik danych * RaportyXML * Analizy w MS Excel * Alerty * Raporty TrCrossTab, TrPivotTab * Programy zewnętrzne: QlikView, Crystal Reports


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies