www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


SOA Przykłady rozwiązań 1. Mobilne systemy sprzedaży 2. Sprzedaż i zakupy. Aplikacja internetowa 3. Sklepy internetowe 4. Planner Wizualizacja projektów 5. Pobieranie zamówień sprzedaży 6. Przeglądanie xml w Excelu 7. Platforma internetowa B2B i B2C 8. Rejestrowanie danych produkcyjnych 9. Raportowanie automatyczne: EBI, TZMO 10. Trawers IoT by SOA 11. WMS Miejsca składowania 12. Tematy powiązane 1. Mobilne systemy sprzedaży Systemy mobilne wykorzystują komputery przenośne do sprzedaży bezpośredniej lub zbierania zamówień podczas wizyt u klientów. Najważniejszą właściwością rozwiązania jest możliwość natychmiastowego wysłania zamówienia do centrali dystrybucyjnej firmy. Przedstawiciel handlowy, będąc w siedzibie klienta, rejestruje zamówienie i wysyła do do bazy danych programu Trawers. Architektura rozwiązania: * aplikacja na komputerze przenośnym * program sterujący pracą systemu na komputerze w centrali * program wymiany danych między systemem mobilnym a programem Trawers przy wykorzystaniu funkcji SOA Program wymiany danych używa następujących funkcji Trawers SOA: System mobilny <-- Trawers klienci, adresy, produkty, ceny stany magazynowe, upusty CUSTOMERS, CUSTOMER_GROUPS, LIABILITIES, PRODUCTS, PRODUCT_GROUPS STOCK_INFO, PRICES, DEPOTS, STOCK, CHAINS, DISCOUNTS, USERS System mobilny --> Trawers zamówienie ORDER zapłata PAYMENTS SOA Funkcje (usługi) Zdalny dostęp odbiorców 2. Sprzedaż i zakupy. Aplikacja internetowa Aplikacja internetowa zintegrowana z Trawers ERP. Używana w działach sprzedaży i zakupu firmy handlowej. Dystrybucja i detal sprzętu oświetleniowego. Wymiana danych z wykorzystaniem funkcji SOA. Zadania aplikacji - Zarządzanie cennikami otrzymywanymi od dostawców w formacie xls - Powiązanie produktów z cenników zewnętrznych z indeksami KIM w Trawersie - Zarządzanie cenami produktów w Trawersie z wykorzystaniem cenników zewnętrznych - Dopisywanie nowych indeksów do kartoteki KIM, KID oraz do cenników - Rejestrowanie zamówień sprzedaży od odbiorców na pozycje z kartoteki indeksów KIM i na pozycje z cenników dostawców (indeks tymczasowy). W progamie Trawers indeks tymczasowy można zmienić na docelowy [AD_PDV25]. - Dopisywanie nowych odbiorców - Pobieranie z Trawersa informacji o produktach: cena, EAN, nazwa - Pobieranie z Trawersa aktualnych informacji o stanach magazynowych co ułatwia generowanie zamówień zakupu i obsługę zamówień sprzedaży Stosowane funkcje SOA * Polecenia pobrania z programu Trawers (en: OutBound) (wywoływane ciągle, co 1-2 sekundy) Odbiorcy Customers Indeksy magazynowe KIM Products Indeks wg symbolu ProductGetByKey Opisy dodatkowe z KIM StockInfo Opis dodatkowy z KIM StockInfoGetByKey Ceny sprzedaży Prices Magazyny i stany Depots Stany indeksów Stock Stany indeksu w magazynach StockAtDepot Operatorzy Users Odczyt z bazy danych TableGet * Polecenia wstawienia do programu Trawers (en: InBound) (wywoływane ciągle, co 1-2 sekundy) Zamówienie sprzedaży (skr) OrderNew Faktura sprzedaży SalesInvoice Dopisanie karty KIM ProductNew Korekta karty KIM ProductUpdate Dopisanie karty KID KidNew Dopisanie karty odbiorcy CustomerNew Wywołania przez użytkowników aplikacji (każda funkcja ok 1-100 razy dziennie) - OrderNew (1-2sec) - SalesInvoice (1-2sec) - ProductNew (1-2sec) - CustomerNew (1-2sec) Wywołania cyklicznie (CRON) ok. 3 razy dziennie dla każdego z 20 000 produktów: ProductByKey, PriceUpdate, Stock, StockUpUpdate, StockInfo Czas odpowiedzi Trawers SOA: właściwy, nie ma potrzeby przyśpieszania. 3. Sklepy internetowe Program Trawers może wymieniać dane ze sklepami internetowymi. Do wymiany danych stosuje się funkcje SOA (API) Użytkownik może wybrać odpowiedni dla siebie program wymiany danych. -->Sklepy internetowe WebStore Integracja z internetem 4. Planner Wizualizacja projektów Planner Planner Wizualizacja projektów 5. Pobieranie zamówień sprzedaży Program importuje dane z zewnętrznych źródeł i transmituje je jako zamówienia do Trawersa przez mechanizm SOA. Obecnie importuje (można rozbudować): * pliki Excela * pliki tekstowe o ustalonym formacie * pliki CSV Przed wczytaniem danych, indeksy mogą być tłumaczone z obcych (zawartych w zamówieniach) na własne bazując na słownikach (dla każdego odbiorcy osobny słownik). Po wczytaniu zamówień, do odpowiednich operatorów Trawersa wysyłane są maile z powiadomieniem o wczytanym zamówieniu, jego wartości, adresie dostawy itp. Więcej informacji można uzyskać od autora programu: Jarosław Jastrzębowski jarek@technicomm.pl 6. Przeglądanie xml w Excelu SOA Excel SOA Excel Komunikaty SOAP tworzone przez Trawers są w formacie XML. Program Excel potrafi czytać pliki w tym formacie. NOTE: Ponieważ w odpowiedzi SOA nie ma informacji o typach danych, to program Excel może niewłaściwe pokazać niektóre dane. Np. symbol odbiorcy: 000001 (znakowo) pokaże jako liczba: 1 (numeryk) 7. Platforma internetowa B2B i B2C Platforma B2C, B2B * Pobieranie do platformy produktów z opisami i zdjęciami z uwzględnieniem podziału na B2B i sklep internetowy (B2C) * Aktualizacja listy produktów, ich stanu ilościowego i cen * Przekazywanie zamówień do programu Trawers * Pobieranie na platformę (na żądanie): - Kategorie produktów, powiązanie produktów i kategorii - Producenci, powiązanie produktów i producentów - Zamówienia i historia zamówień klienta - Kontrahenci i ich faktury - Indeksy dodatkowe KID - Stany magazynowe z podziałem na magazyny * Wysyłanie do programu Trawers: - Nowi klienci - Nowe zamówienia Więcej informacji: www.ecommerce.ideo.pl Edito Sklep internetowy i B2B 8. Rejestrowanie danych produkcyjnych Funkcja SOA jest stosowana w firmach, które mają własne programy do rejestrowania danych o przebiegu produkcji i przekazują te dane automatycznie do bazy programu Trawers. Do zapisywania informacji używa funkcji SOA: * Karta wykonania operacji RobociznaZP * Dok rozchodu ZP Dopisanie WOIssue * Dok przychodu ZP Dopisanie WOReceipt * Dok przy odpa ZP Dopisanie WOReceiptWaste * Dok zwrot z ZP Dopisanie WOReturnToStock * Dok zwrot na ZP Dopisanie WOReturnToShopFloor * Dok anulo op ZP Dopisanie WOCancelingOperation SOA Funkcje (usługi) 9. Raportowanie automatyczne: EBI, TZMO Raportowanie automatyczne odnosi się do tych funkcji programu, które automatycznie generują raporty i zapisują je we wskazanych miejscach lub wysyłają pod wskazane adresy e-mailowe. Funkcje generując raporty wykorzystują procesy AutoRun i SOA Przykłady: 1. Dane o sprzedaży oraz o stanach magazynowych towarów, których producentem są TZMO Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Raportowanie do TZMO Toruń 2. Raporty do EBI. System EBI, to platforma wymiany danych handlowych pomiędzy producentem a dystrybutorami Raportowanie do systemu EBI 10. Trawers IoT by SOA Trawers IoT (en: Internet of Things) jest prototypowym, demonstracyjnym przykładem połączenie urządzenia technicznego (Thing) z programem Trawers poprzez Internet (Internet). Urządzeniem technicznym jest mikrokontroler połączony z sensorami odległości, który wysyła dane do serwera internetowego: Trawers SOA (en: WebServer). Zadaniem urządzenia jest mierzenie odległości od sensora (czujnika) do górnej powierzchni składowanego asortymentu (kartonu) i wysyłanie sygnału do serwera, gdy odległość wskazuje, że brakuje asortymentu. Internet rzeczy. Trawers_IoT 11. WMS Miejsca składowania CbisWMS (Warehouse Management System) to system do zarządzania ruchem towarów na magazynie. Usprawnia i koordynuje operacje magazynowe. Wskazuje miejsce towaru lub podaje najbliższą mu lokację. Wykorzystuje urządzenia przenośne: skanery. Integracja CBisWMS z Trawers ERP: off-line Procesy: > przyjęcie towaru > wydania magazynowe > alokacja oraz relokacja towaru > kompletacja z optymalizacją ścieżek magazynowych (marszrut) > inwentaryzacja Program CBisWMS wykorzystuje funkcje SOA: > przyjęcia i wydania magazynowe [InventoryIssue] [InventoryReceipt] > przyjecia i wydania na produkcję [WOIssue] [WOReceipt] > awizacja dostaw: Document-DespatchAdvice [DESADV] NOTE: Dostawy magazynowe: skaner > EDI > SOA --> Transakcja w ZO [DA] Dostawa Operator skanuje dok dostawcy (pistoletem), tworzy EDI Awizo DESADV i wczytuje dane via SOA do ZO [DA] Dostawa. WMS Miejsca składowania Oferty Partnerów 12. Tematy powiązane SOA Architektura wymiany danych SOA Funkcje SOA Przykłady i ćwiczenia SOA Serwer internetowy SOA Programy w Python i PHP Wymiana danych z innymi programami Formaty plików wymiany


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies