www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


Trawers w chmurze AWS - Windows 0. Intro 1. Create Windows Instance 2. Connect to your instance 3. Trawers installation 4. Related Articles Trawers w chmurze Trawers może być przetwarzany w chmurze (wirtualizacja) (en: Cloud Computing) Taką usługę oferuje np. Amazon EC2 Program zainstalowany jest na wirtualnym serwerze usługodawcy, a praca na systemach odbywa się w trybie zdalnego dostępu. Patrz pojęcie: chmura obliczeniowa Korzyści pracy w chmurze: * Nie trzeba posiadać własnego sprzętu (serwera) oraz dbać o jego serwisowanie i stan techniczny * Nie trzeba zatrudniać specjalistów IT * Można dowolnie zwiększać zasoby: bazy danych i procesy obliczeniowe. * Ogólnie: niższe koszty użytkowania Przetwarzanie programu Trawers można rozpocząć praktycznie natychmiast konfigurując parametry dostępu przez internet. 0. Intro It is possible to launch Trawers on Amazon Web Services (AWS), using the Amazon Elastic Compute Cloud. Steps * Sign up for Amazon Web Service * Create Windows Instance * Connect to instance * Trawers installation The first thing you need to do is to sign up for Amazon Web Services. https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/get-set-up-for-amazon-ec2.html 1. Create Windows Instance To launch a Windows instance use the AWS Management Console. Console In the tab Services choose EC2. Tab Service The next step is to Launch an Amazon EC2 instance. EC2 Panel Choose Microsoft Windows Server 2019. AWS AMI Choose hardware configuration of your instance. AWS Hardware Now you need to review instance parameters and click launch. review and launch AWS uses public-key cryptography to secure the login information for your instance. You specify the name of the key pair when you launch your instance, for example new key-pair windows_trawers_demo. AWS Key It can take a few minutes for the instance to be ready so that you can connect to it. AMI Init AMI Init 2. Connect to your instance To connect to your windows instance you need a password. To get a password right click the instance and select Get Windows Password. RDP Password Choose previously created AWS key windows_trawers_demo to get a password for windows. RDP Password The window shows you all the information you need to connect to your instance via remote desktop. RDP Password 3. Trawers installation To log in to an Windows instance use Windows remote desktop protocol (RDP), for example Remote Desktop Connection (Windows) or Remmina (Linux). Example of remote connection via Remmina. Remmina Open Web browser and download trawers from https://ftp.tres.pl/demo-windows/ or https://tres.pl/demo Download Install trawers Install trawers Trawers6 4. Related Articles Trawers w chmurze AWS - Linux Trawers. Instalowanie Trawers. Aktualizacja


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies