www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


Kody kreskowe. Zastosowania 1. Opis ogólny 2. Kody kreskowe na dokumentach 3. Kody kreskowe na etykietach 4. Przychody do zamówień zakupu w MG 5. Przychody wyrobów z produkcji w ZP 6. Etykiety miejsc składowania WMS 7. Kody kreskowe na dokumentach produkcyjnych 8. Kompletacja wysyłki, Sprawdzanie wysyłki (beta) 9. Inwentaryzacja w magazynie 10. Płatności kodem QR. Skanuj i płać 11. EAN produktów leczniczych 12. Kody kreskowe w firmie handlowej 132. Tematy powiązane 1. Opis ogólny Zastosowanie kodów kreskowych jest coraz powszechniejsze. Kody kreskowe zapewniają szybkie, łatwe i bezbłędne wprowadzanie danych. Odpowiednie zastosowanie i użycie kodów zwiększa efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa. W programie Trawers można czytać kody kreskowe (skanować), aby przyśpieszyć rejestrację danych: * Wystawianie dokumentów sprzedaży * Rejestrowanie stanów z natury podczas inwentaryzacji * Przyjmowanie dostaw do magazynu * Przyjmowanie zwrotów od klientów * Wydawanie towarów z magazynu * Ustalanie miejsc składowania w magazynie * Rejestrowanie danych produkcyjnych * Identyfikowanie dokumentów (RefNo) Magazyny. Automatyzacja DC Data Collection RefNo Numery referencyjne Można drukować kody kreskowe: * Drukować etykiety na asortyment przyjmowany do magazynu * Drukować kody na dokumentach wydania z magazynu * Drukować etykiety na opakowaniach towarów wysyłanych do klientów * Drukować etykiety oznaczające miejsca składowania w magazynie * Drukować kody na przewodnikach warsztatowych na produkcji Wzorce etykiet Przykłady W programie Trawers można drukować kody kreskowe na drukarkach zwykłych lub drukarkach specjalizowanych do masowego drukowania kodów, np. DataMax. Dane można skanować czytnikami klawiaturowymi lub specjalizowanymi, przenośnymi kolektorami danych. Informacje z kolektorów można pobierać bezpośrednio (on-line) lub pośrednio przy użyciu plików tekstowych (off-line). Terminal przenośny HandHeld 2. Kody kreskowe na dokumentach Automatyzują rejestrowanie dokumentacji firmowej: finansowej, magazynowej i produkcyjnej. Można: * Drukować kody kreskowe na dokumentach * Automatyczne wprowadzać dane z kodów kreskowych do pól na ekranach * kod kreskowy rachunku do zapłaty, drukowany na poleceniach przelewu * kod kreskowy identyfikujący dokumenty przechodzące przez różne działy * kod kreskowy identyfikujący asortyment na zamówieniach zakupu Wzorce dokumentów Przykłady Wzorce etykiet Przykłady Dokumenty magazynowe 3. Kody kreskowe na etykietach Opakowania Na paletach lub kartonach (box) naklejone są etykiety zapisane kodem kreskowym. Wzorce etykiet Przykłady Miejsca składowania Do magazynu trafia asortyment na paletach, z zakupu lub produkcji. Miejsca składowania (lokalizacje) oznaczone są kodami kreskowymi. W przypadku asortymentu masowego, oznaczenia kodowe mogą być na przywieszkach, na ścianie, na regałach. WMS Miejsca składowania Opis Etykiety logistyczne Na paletach lub kartonach (box) naklejone są etykiety logistyczne zapisane kodem kreskowym, np. GS1-128. Etykiety GS1-128 Zastosowania Kod wagowy Kod wagowy, to kod EAN który służy do stosowania wewnętrznego, do znakowania towarów ważonych, zwykle w handlu detalicznym. Kod EAN wagowy zaczyna się od cyfry 2. [2] to kod wewnętrzny jednostki. Pozostałe cyfry to kod towaru i waga lub cena. Np. [29 0517 0 00195 7] W programie Trawers można drukować i czytać (skanować) etykiety z kodem EAN wagowym. Waga (masa) asortymentu 4. Przychody do zamówień zakupu w MG MG > Przychody > Do zam zakupu: skaner, klawiatu [MG_DPZ2D] MG > Przychody > Do zam zakupu: etykiety GS1-128 [MG_DPZ2A] Etykiety GS1-128 Zastosowania Do magazynu przyjmowane są przychody zamówionego asortymentu. Program skanuje etykiety na opakowaniach i łączy (kojarzy) je z pozycjami na zamówieniu zakupu. Realizacja zamówień zakupu Można usprawnić proces wysyłając dostawcy naklejki z kodem kreskowym (naszym). Dostawca oklei nimi wysyłkę. My je skanujemy, identyfikujemy asortyment i łączymy z zamówieniem zakupu. 5. Przychody wyrobów z produkcji w ZP ZP > Dokumenty > Przychód z produkcji > Z etykiet z kodem GS1-128 [ZP_DPZ1F] Do magazynu przyjmuje się wyroby z produkcji. Na opakowaniach lub bezpośrednio na wyrobach naklejone są etykiety zapisane kodem kreskowym GS1-128 Dokumenty w produkcji Etykiety GS1-128 Zastosowania 6. Etykiety miejsc składowania WMS WMS Miejsca składowania Opis * Miejsca składowania mają swoje unikalne oznaczenia (numery, kody). Oznaczenia te, zwykle wydrukowane na etykietach, umieszczone są półkach, pojemnikach, itp. WMS Miejsca składowania Inwentaryzacja * Na bramce wejściowej do magazynu skanuje się etykiety nalepione na paletach. Na podstawie odczytanych danych tworzy się pozycje dokumentu przychodu. Jednocześnie program wyznacza miejsce w przestrzeni magazynowej R-R-P-M Rząd-Regał-Półka-Miejsce wg strategii: [W] Pierwsze wolne Następnie program drukuje etykietę wskazującą miejsce. Etykietę nakleja się na paletę. Jest to wskazanie dla wózkowego, gdzie postawić paletę. WMS Miejsca składowania Przykład * Przykład zastosowania w magazynie hurtowni słodyczy WMS Miejsca składowania Kody kreskowe 7. Kody kreskowe na dokumentach produkcyjnych * Dokumenty wydania materiałów do produkcji a) kod na materiale --> skanowanie wprowadza indeks na ekranie b) kod na dok rozchodu --> skanowanie wprowadza indeks na ekranie * Dokumenty realizacji operacji procesu technologicznego Rejestrowanie przebiegu produkcji * Dokumentacja warsztatowa (przewodniki) z kodami kreskowymi zleceń, materiałów i operacji przekazywane razem z partiami obrabianych podzespołów Dokumenty transakcyjne w produkcji * Przyjmowanie na magazyn produktów gotowych z produkcji Wzorce etykiet Przykłady Etykiety GS1-128 Zastosowania Wycena przychodu z produkcji 8. Kompletacja wysyłki, Sprawdzanie wysyłki MG > Rozchody > Do zam sprzedaży > Klawiatura, Skaner [MG_DRO2D] Cele: a) Kompletacja asortymentu do wydania (wysyłki) wg zamówienia sprzedaży. b) Sprawdzenie czy asortyment został prawidłowo przygotowany do wysyłki. Tzn. których towarów brakuje a które są w nadmiarze. Na ekranie widać różnicę między zapisem na dokumencie a zestawem towarów. Kroki: * Zarejestrowanie zamówienia sprzedaży Realizacja zamówień sprzedaży * Wydruk pozycji zamówienia jako listy wysyłkowej wg lokalizacji w magazynie (opcja) Wyświetlenie pozycji zamówienia na terminalu przenośnym * Pobranie asortymentu z miejsc składowania i złożenie w polu wydań * Sprawdzenie wysyłki: Otwarcie okna z listą towarów przygotowanych do wysyłki. Okno z pozycjami zamówienia sprzedaży. Zawiera wszystkie zamówione towary. Operator kolejno skanuje towary. Towary do wysyłki: --------------------------------------------------------------- Indeks Nazwa Ilość Ilość Różnica do wysłania zeskanowana --------- --------- ----------------- ------------- ---------- 33311 Oack 4 0 4 44413 Platinum 8 8 0 ..... ........ ... ... ... --------------------------------------------------------------- Po zeskanowaniu kolejnego indeksu: Gdy odczytany towar jest na liscie, to pole: Ilość zeskanowana jest zwiększane o 1. Ilość można wpisać też z klawiatury. Program wyświetla automatycznie różnicę między ilością do wysłania a ilością zeskanowaną. * Program dopisuje kolejne pozycje dokumentu [RO] Rozchód. Numer nadaje automatycznie wg tabeli: Serie dokumentów. Pozycje dokumentu pozostają niezatwierdzone. 9. Inwentaryzacja w magazynie Stany asortymentu można rejestrować do programu bezpośrednio na terenie magazynu. Terminal można postawić na wózku i skanować czytnikiem kodu kreskowego wg kodu EAN13 (w karcie KIM) lub wg kodu KID. Przeznaczona jest do tego grupa funkcji: MI > Inwentaryzacja > Dokumenty spisu on-line [MI_DIW10] DC > Data Collection > MI > Dokumenty spisu on-line [DC_DMI01] Inwentaryzacja on-line Inwentaryzacja zapasów magazynowych WMS Miejsca składowania Inwentaryzacja Stany można rejestrować przy użyciu bezprzewodowego terminala przenośnego Hand-Held. Terminal przenośny HandHeld 10. Płatności kodem QR. Skanuj i płać Dyspozycje płatności z naszego rachunku można przekazać elektroniczne (przelew elektroniczny) korzystając z kodu kreskowego QR. Dane do przelewu program odczytuje np. z kartoteki zobowiązań wobec dostawcy, wyświetla lub drukuje kod QR, który zawiera wszystkie niezbędne dane: - nr rachunku naszego - nr rachunku obcego - kwota płatności - treść (tytuł płatności): tu kod RefNo, który identyfikuje płatność i pozwala odszukać dokument w zbiorze rozrachunków po otrzymaniu wyciągu Kod QR można skanować telefonem (smartfonem) i wysłać polecenie do banku. Patrz opis: Skanowanie kodu QR dla poleceń przelewu Drukowanie kodów kreskowych Kody kreskowe, opis ogólny E-Płatności 11. EAN produktów leczniczych Zwykle kod EAN nadaje produktowi producent, w uzgodnieniu z koordynatorem krajowym. Na rynku produktów leczniczych jest inaczej. Kody kreskowe EAN13 produktom leczniczym przydziela organ dopuszczający produkt do obrotu. Kod kreskowy identyfikuje każde zarejestrowane w Polsce opakowanie produktu. Na przydzielanie kodu ma wpływ: moc substancji czynnej, postać, dawka, wielkość i rodzaj opakowania. W programie Trawers - Karta KIM opisuje konkretny produkt (lek), np. opakowanie 10 tabl. - Karty LOT/SER opisują kolejne partie/serie tego leku m.in. terminy ważności. LOT/SER Numerowanie partii NOTE: Dyrektywa 2001/83/WE. Zmianie ulega sposób prezentacji numeru EAN-13. Przed 13-cyfrowym numerem GTIN (EAN-13) zostanie umieszczone nieznaczące zero, tworząc 14-cyfrowy kod GTIN. 12. Kody kreskowe w firmie handlowej Każdy towar w firmie posiada swój kod kreskowy. Kody drukuje się na etykietach. Zbudowano własny system kodów zbudowany na kartotece KID. Stworzono system, który automatycznie dopisuje kartotekę KID w momencie utworzenia nowego indeksu w kartotece KIM. KID-em jest unikalny 11-znakowy ciąg drukowany w standardzie CODE 128. Kody kreskowe w handlu. Przykłady 13. Tematy powiązane Kody kreskowe, opis ogólny DC Data Collection Wzorce dokumentów Przykłady Wzorce etykiet Przykłady Dokumenty magazynowe Etykiety GS1-128 Zastosowania WMS Miejsca składowania WMS Miejsca składowania Inwentaryzacja WMS Miejsca składowania Kody kreskowe LOT/SER Numerowanie partii Terminal przenośny HandHeld Magazyny. Automatyzacja RefNo Numery referencyjne


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies