www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


Motto: --------------------------------------------------- ERP is 90% subject matter and 10% coding --------------------------------------------------- Jorg Janke,twórca Compiere open source ERP software Architektura Trawers ERP. Opis ogólny 1. Informacje ogólne ERP z doświadczeniem 30 lat Niezależność technologiczna Ciągłe inwestycje w badania i rozwój Rozbudowana funkcjonalność Rozwiązanie standardowe Windows i Linux Modułowa budowa Procesy biznesowe Zintegrowany, pracuje on-line Bezpieczne informacje Łatwa obsługa Można dokładnie poznać przed zakupem Szybko wdrożyć Połączony z Internetem Wymiana danych z innymi programami 2. Architektura programu 3. Sprzedaż 4. Zaopatrzenie 5. Zapasy magazynowe 6. Usługi serwisowe 7. Produkcja 8. Rachunkowość 9. Rachuba płac 10 CRM Kontakty Projekty Zadania 11. Wielo-... 12. Informacje techniczne * Podstawowe odmiany * Tryb terminalowy * Wymagania sprzętowe * Metody eksploatacji 13. Kierunki rozwoju programu Trawers ERP 14. Tematy powiązane 1. Informacje ogólne Program Trawers ERP zapewnia kompleksowe narzędzia do zarządzania przedsiębiorstwem, od funkcji zamówień u dostawców, od rejestracji dostaw, poprzez kontrolę jakości, zarządzanie magazynami, wytwarzanie produktów, kalkulację cen, aż po sprzedaż, raportowanie po zapisy księgowe, co przekłada się na efektywność i kontrolę nad procesami zachodzącymi w firmie. Rozbudowany system parametryzacji pozwala na dostosowanie programu do potrzeb firmy. Automatyzacja procesów przyspiesza przepływ informacji co optymalizuje czas pracy, eliminuje błędy i zapewnia szeroką kontrolę nad procesami zachodzącymi w firmie. ERP z doświadczeniem 30 lat Program Trawers jest narzędziem klasy ERP/MRP. Rozwijany jest od ponad 30 lat. Z powodzeniem wspiera pracę w kilkuset przedsiębiorstwach handlowych, usługowych i produkcyjnych z wielu branż. Profile uzytkowników Niezależność technologiczna Program Trawers powstał i jest rozwijany w środowisku informatycznym bazującym na otwartym oprogramowaniu (en: Open Source) rozbudowywanym i uzupełnianym przez naszych inżynierów. Przez wiele lat dopracowaliśmy się zaawansowanych rozwiązań technicznych, które zapewniają stabilny rozwój oraz bezpieczne użytkowanie programu. Ciągłe inwestycje w badania i rozwój Każdego roku inwestujemy ponad 1700 roboczodni w badania i rozwój. Dzięki temu nasz program Trawers ERP ciągle się rozwija zgodnie z potrzebami użytkowników, trandami światowymi i wymaganiami firm i instytucji publicznych. Tres. Firma R&D. Badania i rozwój Program Trawers jest ciągle rozwijany funkcjonalnie i technologicznie. Rozbudowy, zmiany i udoskonalenia wprowadzane są do nowych wydań programu. Nasze wieloletnie doświadczenie, procedury kontroli oraz liczba użytkowników powodują, że ryzyko błędnego działania nowych wydań jest znikome. Polityka aktualizacji Trawers ERP Rozbudowana funkcjonalność Posiada bogatą i kompletną funkcjonalność rozwijaną przez lata w ścisłej współpracy z firmami Użytkowników. Zapewnia wysoką jakość rozwiązań merytorycznych. Rozwój programu stale inspirowany jest analizą polskich realiów oraz światowych trendów w klasie aplikacji ERP/MRP. Procesy biznesowe Rozwiązanie standardowe Program jest rozwiązaniem standardowym, tzn. jest tylko jedna postać (exe) programu w ramach wersji (wersje: [5][6]). Standardowa jest także funkcjonalność. Patrz: Zalety i korzyści standaryzacji Trawers. Standard. Dostosowanie Dopasowanie do potrzeb konkretnej firmy (użytkowników) programu uzyskuje się poprzez konfigurowanie i parametryzowanie. Patrz szczegóły: Dostosowanie do potrzeb firm Architektura i parametryzacja: Architektura programu System parametrów Polityka aktualizacji i rozwiązania indywidualne: Polityka aktualizacji RI Rozwiązania indywidualne Standaryzacja rozwiązań, szczególnie w informatyce, pozwala obniżyć koszty użytkowania, ze względu na zmniejszenie liczby utrzymywanych (konserwowanych) wersji programu oraz uproszczenie komunikacji (wymiany informacji) między producentem a użytkownikami. Dobre praktyki biznesowe Kolejną zaletą rozwiązań standardowych jest przenoszenie dobrych praktyk biznesowych i uznanych standardów między użytkownikami programu. Np. dla firm produkcyjnych standardy wyznacza organizacja APICS a w obszarze logistyki i komunikacji organizacja GS1 W programie Trawers ERP warstwa pojęciowa, model bazy danych, algorytmy i raporty nawiązują do wytycznych organizacji APICS i GS1. Funkcjonalność Out-of-Box Wszystkie podstawowe funkcje obsługujące procesy biznesowe dostępne są od razu w zainstalowanej konfiguracji programu. Nie trzeba instalować dodatkowych modułów ani rozszerzeń. Włączenie kolejnych funkcji odbywa się poprzez parametryzację. Procesy biznesowe Windows i Linux Program rozwijany jest technologicznie z użyciem nowoczesnych narzędzi. Użyte są narzędzia open source: Harbour (bazodanowy język programowania) oraz język C dedykowany dla maszyny docelowej (Linux lub Windows) Program pracuje w systemach Windows oraz Linux. Doskonale sprawdza się w pracy lokalnej oraz wielooddziałowej ze względu na niewielkie wymagania na łącza internetowe. Platformy systemowe Modułowa budowa Trawers ma prostą, logiczną architekturę. Składa się z ponad 40 modułów funkcjonalnych wzajemnie zintegrowanych. Może pracować w różnych konfiguracjach w zależności od branży, modelu organizacyjnego i biznesowego, wielkości itp. Konfiguracje programu Procesy biznesowe Obejmuje wszystkie kluczowe procesy gospodarcze: sprzedaż i marketing, zakupy, płatności, zapasy i gospodarkę magazynową, produkcję, księgowość i środki trwałe. Realizuje transakcje wielowalutowe oraz elektroniczną wymianę dokumentów EDI. Procesy biznesowe Rozwiązania specjalistyczne W programie znajdują się gotowe rozwiązania dla przedsiębiorstw stosujących własne, specjalistyczne rozwiązania biznesowe i techniczne. Magazyny depozytowe, WMS System zarządzania magazynem, Traceability, Skup i sprzedaż surowców, np. zbóż, Konfigurator wersji wyrobu, Kontrola jakości, Przesunięty rok obrotowy, Zarządzanie wysyłkami, e-Faktury i e-Archiwum. Patrz szczegóły: Rozwiązania specjalistyczne Zintegrowany, pracuje on-line Dane wprowadzane są w jednym miejscu i gromadzone we wspólnej bazie danych. Natychmiast wpływają na stan wszystkich powiązanych obszarów. Informacja o stanie przedsiębiorstwa jest zawsze aktualna. Liczne raporty oraz alerty i powiadomienia pozwalają monitorować i analizować stan bieżący oraz dane historyczne i podejmować odpowiednie decyzje. Patrz szczegóły: Raporty i analizy Platformy systemowe Bezpieczne informacje Można precyzyjnie określać role poszczególnych użytkowników programu. Ustala się uprawnienia do funkcji, do danych, parametry pracy, prawo do zmian cen sprzedaży, upustu, i wiele innych. Bezpieczeństwo Łatwa obsługa Trawers jest łatwy w użytkowaniu. Sposób obsługi jest jednolity i łatwy do opanowania. Wiele opisów i podpowiedzi ułatwia poznawanie i użytkowanie programu. Tryb graficzny i znakowy Można dokładnie poznać przed zakupem Aby poznać program Trawers można skorzystać z Jazdy Próbnej. To coś więcej niż demo. To najtańsza metoda oceny przydatności programu, sprawdzenia programu bezpośrednio w firmie. Ta metoda pozwala poznać własne potrzeby i oferowane rozwiązania w praktyce, na własnych danych i w naturalnym środowisku pracy. Jazda próbna Szybko wdrożyć Trawers można szybko wdrożyć. Dostarczone pomoce i dobre praktyki pozwalają też na wdrożenie samodzielne. Proces wdrażania: Wdrożenie Samodzielne wdrożenie Pomoce wdrożeniowe: SUIT Przewodnik wdrożenia Wprowadzanie danych początkowych Połączony z Internetem Wymiana danych z Internetem, to konieczność i wygoda. Wyszukiwanie danych GUS, przekazywanie dokumentów EDI, wykonywanie usług sieciowych (en: WebServices) to funkcje wbudowane do programu Trawers i ciągle rozwijane. Patrz szczegóły: e-Trawers Integracja z Internetem Wymiana danych z innymi programami Dane programu Trawers można wymieniać z innymi systemami wykorzystując formaty CSV, EDI i funkcje SOA (API). Patrz szczegóły: Wymiana danych z innymi programami Metody i techniki wymiany danych: EDI Elektroniczna wymiana dokumentów SOA Integracja danych API Wysyłanie danych do Excela (CSV,KE) Korespondencja z kontrahentami W programie Trawers można prowadzić korespondencję z kontrahentami. Korespondecja może być papierowa, elektroniczna, może być standardowa lub indywidualna (personalizowana). Treści można przechowywać w archiwach. Patrz szczegóły: Komunikacja 2. Architektura programu Funkcje ERP a system zarządzania Systemy Szczegółowo Powiązanie z innymi systemami Podstawowe procesy gospodarcze w programie Trawers Architektura Procesy gospodarcze w programie Trawers o------------o potrzeby rezerwacje o-------------o |Zaopatrzenie|<--------------------o o--<-----------------o Zamówienia | | | | | | sprzedaży | o------------o ^ | o-o---------o-o | v | ^ | | | | | | | | przychody o-o-------------o potrzeby v o-o----------o o-------------->-----------> | Magazyn |<--o rezerwacje <---o | Rynek | | | | | | | | | o--------> o----o----------o | rozchody | | Kontakty | | | rozchody | v | przychody | o------------o | | | JPK | | ^ ^ V | | | | | | | | | | v v o---o----o o----o-----o | o-----------o o--------o o--------------o | Zakupy | | Sprzedaż | | | Produkcja | | Usługi |<-----o Serwisowanie | | |> JPK <| | | | | | | | | o-o----o-o o-o-----o--o | o-----o-----o o---o----o | produktów | | | | | | | | o--------------o | | | | | | | | v v | | | | | o-------------o | | | | o--------o o------------o | | Płatności | | | | | | Środki | | Płace | | | | | | | | | | | i narzuty | | o-----o-------o | | | | | trwałe | | PPK | | | v | | | | o---o----o o-----o------o | | JPK | | | | | | | | | | | | | wynagrodzenia koszty | koszty koszty koszty koszty | | zakupu płatności sprzedaży materiałowe pośrednie | amortyzacja podatki | | | | | | | ZUS | | | | | | | | o----->---o------->----o------->-----o--<-----------o---<-----------o--<---<---o--<----<----<--o | | transakcje syntetycznie | v o-----------------o | Księga główna | > JPK o-----------------o 3. Sprzedaż NA Sprzedaż, należności: Kompleksowa obsługa sprzedaży i kontrola należności. Dzięki systemowi uprawnień, dostęp do rozrachunków poszczególnych klientów mają tylko upoważnione osoby. Zbiór zamówień sprzedaży, w którym rejestruje się między innymi zamówienia na towary i usługi. Trawers ERP wspiera kompleksowo działania handlowe i marketingowe: * Pozyskiwanie klientów * Utrzymywanie kontaktów handlowych * Tworzenie ofert * Rejestrowanie zamówień sprzedaży * Fakturowanie * Zapłaty należności * Analizy sprzedaży Realizacja zmówień sprzedaży Zarządzanie bazą klientów Funkcje zarządzania bazą klientów dostarczają niezbędnych informacji do podejmowania decyzji: * Marketingowych, np. kto powinien być adresatem kampanii, * Handlowych, np. jaką ofertę wysłać, jaki ustalić limit kredytowy, * Windykacyjnych, np. jakie etapy i treść monitów, * itp. Kartoteka klientów zawiera wiele niezbędnych informacji: * Dane tele-adresowe, finansowe, handlowe, profile EDI * Osoby do kontaktu, z którymi prowadzona jest korespondencja * Adresy wysyłkowe (lokalizacje wysyłki towaru) * Informacje o rozrachunkach nierozliczonych i rozliczonych * Szybki dostęp do kroniki ofert, zamówień, faktur * Szybki dostęp do kroniki kontaktów, e-maili, zadań Zarządzanie klientami Limity kredytowe Polityka limitów kredytowych wyznacza sposób nadzoru nad kredytowaniem kontrahentów. Można wyznaczyć i kontrolować wielkość udzielonego kredytu w skali całego przedsiębiorstwa, w skali oddziału, operatora (sprzedawcy), oraz poszczególnych klientów (odbiorców). Limity kredytowe Upusty od cen sprzedaży Reguły ustalania upustów od cen sprzedaży zapisane są indywidualnie w kartach odbiorców. Mogą być zależne od asortymentu, grupy towarowej, grupy upustowej, od ilości czy wartości sprzedaży. Mechanizmy kontroli pozwalają na: * zabronienie operatorowi udzielania upustów * ustalenie maks. % upustu jakiego może udzielić operator * powiązanie % upustu z kontrolą minimalnej marży Upusty Cenniki sprzedaży Trawers pozwala kontrolować politykę cenową poprzez mechanizm cenników. Można tworzyć dowolną liczbę cenników: * Katalogowe ogólne * Katalogowe dla magazynów * Kontraktowe dla wybranych klientów i grup klientów * Promocyjne obowiązujące przez określony czas * Sezonowe * W różnych walutach Można prowadzić archiwum cenników Cenniki tworzą uporządkowaną hierarchię Cenniki sprzedaży Realizacja zamówień sprzedaży Trawers pozwala wybrać różne scenariusze w procesie sprzedaży: * Zamówienie -> wydanie w magazynie -> fakturowanie * Zamówienie -> fakturowanie * Fakturowanie (bez zamówienia) * Wydanie w magazynie -> fakturowanie Zamówienia można pobierać automatycznie z systemów mobilnych, z zamówień internetowych, z EDI, rejestrowane ręcznie oraz tworzone na podstawie ofert sprzedaży. W programie jest wiele raportów: * Stan realizacji zamówień: ile zamówiono, wydano, zafakturowano. * Zamówienia pozostałe do realizacji wg dni/tygodni * Faktury, które wystawiono do zamówień * Asortyment gotowy/brakujący do wydania wg zamówień * Rozchody realizujące zamówienia * Noty wysyłkowe Zamówienia sprzedaży Kontrola marży Program pozwala zbudować złożoną politykę kontroli marży. Kontrola obejmuje wiele składników: sprzedawca, odbiorca, asortyment, cennik, grupa towarowa, upustowa. Można sprawdzać, czy sprzedaż zapewnia ustalony, minimalny procent marży. Można zablokować sprzedaż w cenie, która daje zbyt niską marżę. Można obliczać handlowcom prowizję od marży naliczonej lub zapłaconej. Kontrola marży Płatności Program zarządza płatnościami gotówkowymi i bezgotówkowymi. Można ewidencjonować krajowe i zagraniczne środki pieniężne oraz rejestrować operacje dokonywane w kasie i na rachunkach bankowych. Kontrolowany jest poziom należności i limity kredytowe. Sprzedaż może zostać zablokowana, gdy klient zalega z płatnościami. Płatności Analizy Program dostarcza wielu raportów pozwalających analizować dane sprzedażowe pod różnymi kątami, np. * Ranking sprzedaży i marży: wg odbiorców / wg asortymentu * Zestawienia z faktur zapłaconych: Marża naliczona i zapłacona * Dynamika sprzedaży wg odbiorców / magazynów / asortymentu * Sprzedaż w różnych układach * Sprzedaż w wielu wymiarach * Sprzedaż asortymentu wg tygodni * Sprzedaż wg odbiorców/towarów/m-cy * Prowizje i premie sprzedawców Dostarcza także zestawień przekrojowych takich jak: * Raport o stanie firmy * Planowane płatności wg tygodni * Analiza należności i zobowiązań Raporty 4. Zaopatrzenie ZA Zamówienia zakupu: Wsparcie działu zaopatrzenia. Cenniki zakupu. Zbiór zamówień zakupu, w których rejestruje się zamówienia do dostawców. ZO Zakupy, zobowiązania: Rejestracja faktur i śledzenie zobowiązań. System usprawnia zakup materiałów, towarów i usług i pomaga przewidzieć potrzeby pieniężne. Kartoteki dostawców. Trawers wspiera kompleksowo działania w obszarze zaopatrzenia: * Pozyskiwanie i utrzymywanie kontaktów z dostawcami * Budowanie bazy ofert dostawców * Generowanie propozycji zakupowych * Realizacje zamówień zakupu * Rejestracja dostaw i faktur zakupu * Płatności zobowiązań * Analizy zakupów * Ocena dostawców System zaopatrzenia Zarządzanie bazą dostawców Funkcje zarządzania bazą dostawców dostarczają niezbędnych informacji do podejmowania decyzji: * Zaopatrzeniowych, np. kto powinien być dostawcą towarów i usług * Zakupowych, np. u kogo złożyć zamówienie zakupu Kartoteka dostawców zawiera wiele niezbędnych informacji: * Dane tele-adresowe, finansowe, handlowe, profile EDI * Osoby do kontaktu, z którymi prowadzona jest korespondencja * Informacje o rozrachunkach nierozliczonych i rozliczonych * Szybki dostęp do kroniki kontaktów, e-maili * Szybki dostęp do kroniki faktur oraz ofert dostawców Dostawcy Oferty cenowe dostawców Program gromadzi informacje o cenach i warunkach dostawy towarów i usług od różnych dostawców. Ułatwia to wybór najlepszych dostawców podczas tworzenia propozycji i zamówień zakupu. Umożliwia to też ustalanie terminu dostaw oraz budowanie cenników sprzedaży. Bazę ofert można aktualizować automatycznie z plików CSV udostępnianych przez dostawców np. na stronach internetowych. Ceny u dostawców Propozycje zakupu Program wspomaga i automatyzuje proces tworzenia propozycji zakupu. Posiada wiele wzorów obliczania zapotrzebowania. Wykorzystuje normy i wskaźniki zapasów zapisane w kartach towarów. Pomaga wybrać dostawcę wg różnych reguł. Opracowane propozycje można automatycznie przekształcić w zamówienia zakupu. Zaopatrzenie Realizacja zamówień zakupu Trawers pozwala wybrać różne scenariusze w procesie zakupu: * Zamówienie -> przychód w MG -> faktura w ZO * Zamówienie -> faktura w ZO z dostawą * Zamówienie -> dostawa w ZO (dostawa nie fakturowana) Zamówienia mogą być dopisywane ręcznie, generowane automatycznie z propozycji zakupu lub na podstawie planu potrzeb MRP, wystawiane na podstawie zapytań ofertowych RFQ oraz wczytywane poprzez SOA lub z plików CSV. Zamówienia zakupu można wysyłać w formacie EDI oraz e-mailem. Jest mechanizm akceptowania i potwierdzania zamówień zakupu. W programie jest wiele raportów: * Zamówienia do realizacji - wg dni / tygodni * Faktury realizujące zamówienia * Faktury zakupu czekające na dostawy * Dostawy czekające na faktury zakupu Zakupy Dostawy i faktury zakupu W programie możliwe są różne scenariusze powiązania faktur zakupu z przychodami (dostawami) do magazynu: * Faktura i dostawa równocześnie * Faktura > Dostawa będzie później * Faktura > Dostawa była wcześniej * Dostawa > Faktura będzie później * Dostawa > Faktura była wcześniej Rejestrować można zakupy magazynowe oraz kosztowe. Program ułatwia wyliczanie ceny nabycia zawierającej dodatkowe koszty, np: cło importowe, koszty transportu, akcyzę. Przychody z zakupów Ocena dostawców W programie można okresowo oceniać dostawców wg realizacji zamówień zakupu. Na podstawie uzyskanych ocen, dostawca może zostać wpisany do karty towaru jako główny dostawca lub otrzymać wysoki priorytet w zbiorze ofert. Ocena dostawców 5. Zapasy magazynowe MG Gospodarka magazynowa: Szczegółowe informacje o obrotach towarów. Normy zapasów pozwalają utrzymać stany na bezpiecznym poziomie przy minimalnych kosztach magazynowania. Możliwość tworzenia wielu magazynów własnych i depozytowych. Tu powstają dokumenty przychodu i rozchodu. Trawers ERP realizuje kompleksowe zarządzanie zapasami: * Nadzorowanie zapasów w ujęciu ilościowym i wartościowym * Nadzorowanie ruchu zapasów * Organizowanie inwentaryzacji * Analizy zapasów * Zarządzanie przestrzenią magazynową Umożliwia: * Ewidencja partii LOT i serii SER * Metody wyceny zapasów [E][L][F][S][W][D] * Jednostki miar dla sprzedaży, zakupu i produkcji * Zamienniki * Kontrola terminów ważności * Normy i wskaźniki * Prognozy rozchodu Zapasy magazynowe Kartoteki Do zarządzania zapasami program używa m.in. następujących kartotek: * KIM Kartoteka Indeksów Magazynowych * KID Kartoteka Indeksów Dodatkowych * KIZ Kartoteka Zamienników * KLOT Kartoteka partii LOT * KSER Kartoteka serii SER Kartoteka KIM zawiera karty, które identyfikują i charakteryzują asortyment magazynowany oraz niemagazynowany, np. usługi, cechy, fantomy. Informacje zebrane są w zakładkach tematycznych: dane podstawowe, zakupy i rezerwacje, sprzedaż, produkcja, zestawienia. Karty KIM można dopisywać i eksportować automatycznie przez pliki CSV. Kartoteki indeksów Kartoteka KID pozwala wybierać asortyment wg wielu oznaczeń, np. różnych kodów kreskowych, kodów odbiorcy lub producenta. Kartoteka KID Kartoteka Zamienników pozwala wybierać zamienniki indeksów podstawowych, np. gdy nie ma dostatecznej ilości podstawowego asortymentu. Zamienniki Kartoteki partii i serii pozwalają prowadzić dodatkową identyfikację pozycji magazynowych: konkretnych egzemplarzy (serii) lub grup produktów (partii), np. dla celów serwisowania, śledzenia drogi wyrobu lub kontroli dat ważności. Partie i serie Magazyny (lokalizacje) Zapasy mogą być gromadzone w wielu lokalizacjach (magazynach). Pozwala to na odrębne rejestrowanie dokumentów obrotu i ustalania stanów w poszczególnych lokalizacjach. Magazyny mogą być powiązane z oddziałami firmy. Operatorom można nadać uprawnienia do wybranych magazynów. Lokalizacje zapasów WMS Miejsca składowania System zarządzania miejscami składowania pozwala zarządzać przestrzenią magazynową. Pozwala szczegółowo ustalić lokalizacje towarów/materiałów w magazynie, aż do identyfikacji lokalizacji partii LOT lub serii SER. Przestrzeń magazynowa opisywana jest w czterech wymiarach: Rząd-Regał-Półka-Miejsce (RR-RR-PP-MM) WMS Miejsca składowania Normy i wskaźniki Program pozwala określać normy i wskaźniki, które ułatwiają zarządzanie zapasami magazynowymi: * Norma minimum i maksimum * Ilość zwykle zamawiana * Średni rozchód * Średnia marża * Kategoria ABC Umożliwia: * Stany minimalne towarów o wysokiej marży * Prognozowanie zakupów na podstawie średniego, itp. Normy i wskaźniki Inwentaryzacja Program wspomaga organizowanie inwentaryzacji: * Oznaczanie pozycji do spisu * Wydruk arkuszy spisowych * Rejestrację danych spisanych ręcznie lub automatycznie za pomocą kodów kreskowych lub z plików CSV z kolektora lub on-line * Wydruk stanów spisanych * Aktualizacja stanów kartotekowych wg spisu Inwentaryzacja zapasów Raporty W programie jest wiele raportów prezentujących stany i obroty zapasów, m.in. * Stany: * Stany bieżące oraz stany na dzień * Pozycje o zapasie poniżej normy min. * Pozycje o zapasie powyżej normy max. * Pozycje nie wykazujące ruchu * Pozycje przeterminowane * Zapasy do uzupełnienia * Zapasy zalegające * Wiekowanie zapasów z wyceną L/F * Których nie ma w innym magazynie * Obroty: * Obroty wybranego indeksu * Obroty i stany początkowe * Obroty wybranych operacji * Obroty w okresie od... do... * Obroty wskazanych LOT/SER Raporty o zapasach 6. Usługi serwisowe Program Trawers ERP umożliwia zarządzanie serwisem. Serwisować można produkty własne przekazane klientom oraz produkty innych wytwórców. * Kartoteka produktów serwisowanych * Dokumenty serwisowe * Zlecenia serwisowe * Komponenty produktów serwisowanych * Karty gwarancyjne * Kalnedarz wizyt serwisowych * Koszty. Rentowność serwisowania * Zestawienia, raporty, statystyki Serwisowanie. Opis ogólny 7. Produkcja Program Trawers ERP umożliwia kompleksowe zarządzanie produkcją: * Baza normatywna struktur wyrobów (BOM) * Wzorniki operacji * Stanowiska pracy * Procesy technologiczne * Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi * Planowanie potrzeb materiałowych MRP * Harmonogramowanie prac na stanowiskach * Rozliczanie kosztów produkcji * Analizy rentowności Moduły produkcji Baza normatywna Bazę normatywną dla produkcji tworzą: * Koszty normatywne materiałów zapisane w kartach indeksów, ustalane ręcznie lub automatycznie wg formuł * Struktury wyrobów (BOM) - wielopoziomowe i wielowariantowe - dopisywane ręcznie lub pobierane z plików CSV (np. z programów CAD) - z możliwością kalkulacji kosztów wytworzenia wyrobu BOM * Stanowiska pracy, na których wykonywane są operacje produkcyjne. Są miejscem gromadzenia kosztów i tworzenia harmonogramów. Zawierają normatywy kosztów robocizny bezpośredniej, prac przygotowawczych, kosztów pośrednich, stałych i zmiennych oraz zasoby wykonawcze. Stanowiska robocze * Wzorniki operacji, w których zapisane są definicje typowych operacji wykonywanych w procesie produkcyjnym. Operacje * Procesy technologiczne, w których zapisane są sekwencje operacji wykonywanych podczas wytwarzania wyrobu. Kartoteka technologiczna Zlecenia produkcyjne Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi obejmuje czynności związane z cyklem życia zleceń, od zarejestrowania zlecenia i sprawdzenia dostępności zasobów, poprzez organizowanie pracy na stanowiskach i wydawanie materiałów, aż do przyjęcia wyrobu gotowego do magazynu i rozliczenia kosztów: * Rejestracja zlecenia: ręczna lub automatyczna * Tworzenie specyfikacji materiałowej i specyfikacji operacji * Sprawdzanie dostępności materiałów * Otwieranie zleceń i rezerwacja materiałów * Alokacja stanowisk (harmonogramowanie) * Drukowanie dokumentacji warsztatowej * Wydawanie materiałów * Rejestrowanie kosztów robocizny * Przyjmowanie wyrobu gotowego * Analiza rentowności produkcji * Rozliczenie produkcji na koniec okresu Zlecenia produkcyjne Strategie produkcyjne W programie Trawers można realizować różne strategie produkcyjne, tj. typy produkcji. Program sprawdza się zarówno w przedsiębiorstwach produkujących lub montujących wyroby na zamówienie, produkujących na magazyn, a także w przedsiębiorstwach remontowych i wykonujących usługi. Może być także stosowany w przedsiębiorstwach wykonujących demontaż: * Produkcja na skład (magazyn) (en: MTS make-to-stock) * Produkcja na zamówienie (en: MTO make-to-order) * Prace remontowe i usługi (en: Repair and Service Jobs) * Projekty indywidualne (en: Project Jobs, ETO engineer-to-order) Typy produkcji Planowanie potrzeb materiałowych (MRP) Program zawiera system MRP, który kontroluje stan zapasów, ustala zapotrzebowanie na produkty, określa potrzeby materiałowe, plan produkcji i plan zakupów oraz utrzymuje minimalne stany magazynowe. Proces MRP generuje plan, który zawiera rekomendacje: * Dział Produkcji - rekomendacje produkowania wyrobów * Dział Zaopatrzenia - rekomendacje kupowania materiałów W obliczeniach uwzględnia: * Zamówienia sprzedaży * Prognozy potrzeb * Zlecenia produkcyjne w toku * Zamówienia zakupu * Stany zapasów * Wskaźniki zapasów, np. normy minimum, dni realizacji Obliczenia MRP Koszty W programie identyfikuje się następujące rodzaje kosztów: * Materiały * Robocizna bezpośrednia * Prace przygotowawcze * Usługi obce * Koszty pośrednie stałe i zmienne * Koszty transportu. Wyróżnia się koszty: * Normatywne * Planowane * Rzeczywiste Zestawienia porównawcze pokazują koszty normatywne (planowane), koszty rzeczywiste (zarejestrowane) i różnice wartościowe i procentowe, a także wartość materiałów na produkcji w toku. Koszty produkcji Zestawienia W programie jest wiele zestawień, które pozwalają monitorować realizację zleceń. * Zaawansowanie zleceń * Koszty sumaryczne i szczegółowe zleceń * Komponenty na stanowiskach * Koszty usług obcych Jest wiele zestawień o przebiegu prac na poszczególnych stanowiskach roboczych z wyszczególnieniem operacji, które pozostały do wykonania. Raporty i analizy 8. Rachunkowość Księga Główna Kompletny zestaw narzędzi dla działu finansowo-księgowego. Dane z pozostałych systemów zasilają księgę, zapewniając przejrzystość informacji w całym systemie. Środki Trwałe Ilościowa i wartościowa ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przedsiębiorstwa. Analizy w MS Excel Narzędzie do przetwarzania danych z systemu Trawers w programie MS Excel. Księgi rachunkowe Księgi rachunkowe w programie Trawers ERP zorganizowane są zgodnie z zaleceniami ustawy o rachunkowości i obejmują: * Dzienniki * Konta księgi głównej (ewidencja syntetyczna) * Konta ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna) * Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej Program umożliwia definiowanie budżetu i kontrolę jego realizacji. Umożliwia m.in. pracę na wielu miesiącach, tworzenie automatów księgowych oraz kontrolę kręgu kosztowego. Organizacja ksiąg rachunkowych Plan kont W planie kont występują konta syntetyczne i analityczne, bilansowe i pozabilansowe. Można określać różne atrybuty konta, np. status (otwarte/zamknięte), typ (aktywne, pasywne itp.) czy rodzaj (podatkowe, nie podatkowe). Symbol konta składa się z segmentu syntetyki i może zawierać wiele segmentów analityki. Plan kont Tabele dekretacji W programie tworzy się tabele dekretacji, które określają sposób dekretacji dokumentów, tzn. przekształcenia zapisów w pozycjach dokumentów źródłowych na polecenia księgowania, które przekazywane są do Księgi Głównej. Do budowania numeru konta można używać masek, np. %MM dla magazynu. Operatorom nadaje się uprawnienia do wybierania symboli z tabeli dekretacji. Tabele dekretacji Okresy obliczeniowe Dokumenty gromadzone są w zbiorach miesięcznych odpowiadających okresom obliczeniowym. Rok obrachunkowy może być przesunięty względem roku kalendarzowego. Okresy obliczeniowe Różnice kursowe W programie można prowadzić rozrachunki, tj. należności, zobowiązania i zaliczki w walutach obcych. Program oblicza różnice kursowe operacyjne oraz posiada dwie metody wyceny i ustalania wartości różnic kursowych okresowych. Różnice kursowe Ślad rewizyjny W programie Trawers jest ślad rewizyjny (ścieżka). Jest możliwość prześledzenia każdego zapisu, począwszy od zapisu końcowego, poprzez poszczególne etapy przetwarzania, aż do danych źródłowych, tzn. możliwość identyfikacji źródła pochodzenia zapisu. Ślad rewizyjny Raporty Program posiada szereg zestawień prezentujących stany i obroty kont. Umożliwia także analizy i raporty wg własnych definicji, np. rachunek wyników, bilans, F01, dane do deklaracji itp. uzyskiwane z dzienników i kartotek. Raporty 9. Rachuba płac Obliczanie wynagrodzeń System umożliwia obliczanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: składek i świadczeń ZUS oraz deklaracji podatkowych. Obszar ewidencji kadrowej ogranicza się do prowadzenia kartoteki osobowej z podstawowymi danymi koniecznymi do wykonywania obliczeń wynagrodzeń. Płace. Obliczanie wynagrodzeń PPK Pracownicze Plany Kapitałowe PPK, to jest powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo. W programie Trawers ERP moduł PPK jest częścią systemu PL Płace, kadry. PL Pracownicze Plany Kapitałowe PPK 10. CRM Kontakty Projekty Zadania Rynek. Kontakty Narzędzie pracy dla handlowców, planowanie i rejestrowanie kontaktów z kontrahentami RK Rynek Kontakty Projekty. Zadania System usprawnia komunikację w firmie, szczególnie wewnątrz grupy roboczej skupionej wokół konkretnych projektów. RZ Projekty Zadania. Praca zespołowa 11. Wielo-... Wielo-firmowość Wielo-oddziałowość Wielo-walutowość Wielo-języczność 12. Informacje techniczne Trawers od strony technicznej - pytania i odpowiedzi Program Trawers oferowany jest w kilku odmianach, które mają podobny zakres funkcjonalny, wygląd i obsługę, ale różnią się w kwestiach technicznych. Jakie są podstawowe odmiany programu i jakie jest ich zastosowanie? Program Trawers występuje w odmianach: ---------------------------- Trawers -X Linux Trawers -W Windows ---------------------------- Odmiana -W Windows jest przeznaczona do pracy na sieci lokalnej. -W można skonfigurować do pracy w trybie terminalowym przy zastosowaniu dodatkowych programów. Odmiana -X Linux pracuje na sieci rozległej w trybie terminalowym. Platformy systemowe Na czym polega tryb terminalowy ? Tryb terminalowy polega na tym, że program Trawers jest zainstalowany na serwerze, a użytkownicy łączą się z nim ze swoich zdalnych terminali. Terminal użytkownika służy wyłącznie do wyświetlania ekranów i pobierania znaków z klawiatury, a wszystkie dane są przechowywane i przetwarzane bezpośrednio na serwerze. Trawers. Linux i Windows Dlaczego należy korzystać z trybu terminalowego ? Praca w trybie terminalowym jest szybka i nie wymaga wydajnych komputerów (stacji roboczych) - wystarczy, że mamy wydajny serwer. Wszystkie pliki znajdują się w jednym miejscu, co znacznie upraszcza aktualizację i inne prace serwisowe. Dostęp do danych poprzez terminal daje nam pewność, że przetwarzamy je w sposób bezpieczny. Nie musimy się obawiać, że awaria jednego z komputerów zaburzy pracę całej instalacji. Ponadto, tryb terminalowy pozwala uniknąć problemów, które mogą wystąpić przy współdzieleniu plików i jest jedynym trybem zalecanym do pracy na dwóch lub większej liczbie stanowisk. Jakie są wymagania trybu terminalowego ? Tryb terminalowy jest naturalnym trybem pracy dla platformy Linux, dlatego nie ma szczególnych wymagań w stosunku do serwera lub komputerów pracujących na tej platformie. Jeżeli komputery użytkowników pracują na systemie Windows, trzeba na nich zainstalować program do pracy zdalnej (np. PuTTY). Na platformie Windows tryb terminalowy jest możliwy do osiągnięcia przez wykorzystanie odmiany -W w połączeniu z innym rozwiązaniem, np. pulpitem zdalnym Windows lub Winflectorem firmy OTC (www.winflector.pl). Jakie są wymagania programu dla serwera i stacji roboczych? Jako serwer należy przeznaczyć komputer, który nie jest jednocześnie wykorzystywany do bezpośredniej pracy. Powinny być na nim wyłączone wszystkie usługi, które mogą spowalniać pracę, takie jak wygaszacze ekranu i programy antywirusowe. Konfiguracja serwera Linux: ---------------------------------------------------------------- * System operacyjny: Centos, Fedora, Debian, SUSE Linux i inne * Dysk twardy: zależy od ilości danych (min 2 GB) * Zainstalowany pakiet Gtk3 >= 3.22 ---------------------------------------------------------------- Linux i Windows Wymagania techniczne Konfiguracja serwera Windows: ---------------------------------------------------------------- * System operacyjny: Windows 2008/7/2012/8/2016/10 * Dysk twardy: zależy od ilości danych (min 2 GB) ---------------------------------------------------------------- Konfiguracja stacji roboczych dla odmiany -X Linux: ---------------------------------------------------------------- * System Windows z programem Putty lub Linux * Do wydruków graficznych wymagany jest przynajmniej Windows 2000 i drukarka obsługiwana przez CUPS. ---------------------------------------------------------------- Dla odmiany -W Windows: ---------------------------------------------------------------- * System operacyjny: Windows 2008/7/2012/8/2016/10 ---------------------------------------------------------------- Jakie są metody użytkowania programu ? Program można użytkować w siedzibie firmy na własnym serwerze, ale można też skorzystać z rozwiązań zewnętrznych, np. usług oferowanych przez Data Center, które udostępni serwer do pracy z programem. Platformy systemowe Jest to wygodne rozwiązanie, ponieważ nie trzeba zajmować się stroną techniczną całego przedsięwzięcia, a koszty mogą być porównywalne do kosztów samodzielnej instalacji i obsługi serwera w siedzibie firmy. Inną opcją jest przetwarzanie 'w chmurze' (en: Cloud Computing). Usługę oferuje m.in. Amazon EC2. Wysokość opłat zależy od czasu korzystania z zewnętrznych zasobów oraz od wielkości tych zasobów. Płaci się więc tylko za to, co naprawdę się używa. Dodatkową zaletą jest samodzielność: wszystkie parametry można skonfigurować samemu przez internet. Platformy systemowe Program Trawers może też być oferowany jako usługa (SaaS). 13. Kierunki rozwoju programu Trawers ERP Integrowanie z otoczeniem IT * Jeszcze większa otwartość na inne systemy: * funkcjonalna: ujednolicenie procesów, aby różne programy 'rozmawiały' * technologiczna: SOA, EDI, CSV, Web Services, magistrala ESB EDI Elektroniczna wymiana dok * architektoniczna: struktur baz danych, dokumentów, ... * procesowa: eCommerce, Amazon FBA, IoT, BlockChain, Smart Contract, ... e-gospodarka e-Trawers Opis ogólny * Jeszcze większa współpraca z innymi programami. Potrzeba ta wynika, z tego że przedsiębiorstwa wykorzystują coraz większą liczbę coraz bardziej skomplikowanych systemów informatycznych. I nie są w stanie oprzeć się na jednym kompleksowym systemie. Oczekuje się też dodatkowej korzyści ze współpracy wielu systemów, tzn. efektu synergii ze współpracy. Wymiana danych z innymi programami * Potrzeba współpracy z innymi programami wynika także z obserwowanych trendów rozwoju programów ERP w kierunku: Postmodern ERP. Strategia Postmodern ERP to stopniowe zastępowanie wybranych modułów monolitycznego ERP dostarczonego przez jednego producenta przez specjalizowane moduły od innych dostawców. Najczęsciej zastępowane moduły obsługują obszary pomocnicze przedsiębiorstwa. Funkcje podstawowe (en: Core Business) realizowane są przez główny ERP. Moduły od innych dostawców mogą być umieszczone na serwerach firmowych lub (coraz częściej) w chmurze. Platformy systemowe Automatyzacja procesów * Więcej procesów automatycznych, np. workflow, powiadomienia. Procesy automatyczne Adaptowalność, parametryzacja * Większa elastyczność (łatwo dopasować do specyfiki firmy) połączone ze spójnością (po dopasowaniu, twarde przestrzeganie reguł). System parametrów Dostosowanie do potrzeb biznesowych * Każda firma ma swoje unikalne potrzeby i procesy biznesowe, które muszą być uwzględnione w systemie. Trawers ERP ma mechanizmy takiego dostosowania. Trawers. Standard. Dostosowanie Bezpieczeństwo, niezawodność * Zwiększenie bezpieczeństwa, spójności, niezawodności. Systemy ERP muszą być w stanie zarządzać dużą ilością danych z różnych źródeł i działów. Zapewnienie integralności, bezpieczeństwa i jakości tych danych to duże wyzwanie, któremu jest w stanie sprostać Trawers ERP. Mechanizmy bezpieczeństwa Społeczność * Większe otwarcie na społeczność użytkowników, partnerów, twórców. Partnerzy. Integratorzy * Oferta na start-up dla młodych przedsiębiorców, którzy mogą świadczących usługi dodatkowe, np. szkolenie użytkowników, prace serwisowe. Infrastruktura IT * Eksploatacja na platformach main-frame (Linux), outsourcing, hosting. Odmiany programu: platformy, bazy * Użytkowanie w modelach: SaaS, chmura obliczeniowa. Platformy systemowe Użyteczność * Większa dostępność, wyższa użyteczność programu. TJP Trawers Jazda Próbna * Niższe koszty licencji i wdrożenia. Dlaczego Trawers ? * Niższe i przewidywalne koszty utrzymania. Ceny licencji * Większa dostępność zgromadzonych informacji dla firm współpracujących np. zarządzanie zapasami przez dostawcę, przy zachowaniu bezpieczeństwa. RA Zdalny dostęp odbiorców Przedsiębiorstwo cyfrowe * Transformacja cyfrowa Przedsiębiorstwo cyfrowe 14. Tematy powiązane Skróty i akronimy Terminologia alfabetycznie Galeria rysunków Kurs: Podstawy Kurs: Sprzedaż Kurs: Zakupy Tres. Firma R&D. Badania i rozwój


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies