www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


Dane standardowe 1. Opis ogólny 2. Tabele. Dane stałe 3. Dane standardowe 4. Dane techniczne 5. Parametry sterujące 6. Dane do dekretowania 7. Dane branżowe 8. Tematy powiązane 1. Opis ogólny Program w wersji demo oraz program przygotowywamy do wdrożenia, może zostać wypełniony danymi standardowymi oraz branżowymi, odpowiednimi dla różnych profili działalności firm handlowych, usługowych i produkcyjnych. Dane standardowe, to są dane w tabelach i kartotekach programu Trawers ERP, które, w wiekszości instalacji, są takie same lub podobne, niezależnie od profilu firmy, branży, wielkości firmy i liczby użytkowników programu. Przykłady: * Jednostki miary * Stawki PTU (VAT) * Grupy środków trwałych * Parametry drukarek fiskalnych * Metody płatności * Rodzaje rozrachunków itd. 2. Tabele. Dane stałe Do danych standardowych zalicza się dane stałe. Wynikające z obowiązujących przepisów, np. kody Intrastat lub z przyjętych rozwiązań programowych wpływających na procesy i algorytmy obliczeniowe, np. matryce PTU (VAT). Tabele zawierają dane wpisane na stałe do programu. Zawartości tabel nie można zmieniać podczas użytkowania programu Trawers. Dane zapisane w tabelach stałych wyświetlane są na listach wyboru. Dane stałe ---------- * Intrastat. Rodzaj transakcji * Intrastat. Rodzaj transportu * Metody płatności * Kategorie ABC * Kraje UE Unia Europejska * Rodzaje rozrachunków * Rodzaje indeksów KIM Tabele. Dane stałe 3. Dane standardowe Dane, które można automatycznie wpisać do zbiorów, np. jednostki miary, odsetki ustawowe, stawki PTU (VAT), symbole walut, składniki płacowe, typowe dekretacje dokumentów np. faktur zakupu, definicje wzorców dokumentów np. faktur sprzedaży, dokumentów magazynowych. Aby te dane automatycznie wpisać do zbiorów, to należy wybrać odpowiedni profil firmy podczas dopisywania karty nowej firmy do tabeli firm w AD Profil wybiera się z listy wyboru F2. Tam jest też obszerny opis profili Program wypełnia zbiory (bazę danych) kompletem powiązanych informacji. Część z nich może być niepotrzebna. Te można usunąć i wpisać własne. Gdy wszystkie okażą się nieprzydatne, to można utworzyć bazę danych pustą, bez zapisów w zbiorach. Tabele dekretacji i tabele powiązane można wypełnić danymi przykładowymi. AD > Finanse > System dekretacji > Dane przykładowe do dekretowania [AD_PDD10]. Dane standardowe ---------------- * Jednostki miary * Stawki PTU (VAT) * Tabele podatku dochodowego * Tabele odsetek urzędowych * Definicje plików CSV * Symbole języków * Kalendarze i dni wolne * Tabela jednostek organizacyjnych w Polsce Województwa, powiaty i gminy wg GUS * Tabela banków w Polsce * Tabela klasyfikacji EKD * Grupy środków trwałych * Roczne wskaźniki inflacji * Kody pocztowe. Pocztowe Numery Adresowe. Ponad 350 tys kodów Tabele. Słowniki 4. Dane techniczne * Skrzynki pocztowe * Tabela urządzeń wyjściowych i ich konfiguracja * Parametry drukarek fiskalnych * Preferencje operatorów, np. kolory wyróżnień Urządzenia wyjściowe Parametry logu System parametrów 5. Parametry sterujące Program przygotowywamy do wdrożenia ma wstępnie zdefiniowane parametry sterujące. Parametry te można zmienić, dostosowując je do potrzeb i reguł firmy. Param systemów Param ogólne 01xx ... Param operat 05xx ... 6. Dane do dekretowania Dekretowanie dokumentów (transakcji) to jest ustalanie sposobu ujęcia dokumentów w księgach rachunkowych. Dosłownie: dokonywanie dekretacji na dokumenatach. W programie Trawers ERP dekretowanie polega na wskazaniu metody przekształcania dokumentów (transakcji) źródłowych na dokumenty poleceń księgowania i dalej na dokumenty księgowe w systemie KG Księga Główna. o----------o o------------o o----------o | Dokumenty| (1) | Polecenia |-->------> | Dokumenty| | źródłowe |-->----->--> | księgowania| | w KG | | | | | --> | | o----------o o------------o o----------o -------- Księgi pomocnicze -------- -- Księga Główna -- Proces przekształcania dokumentów źródłowych na polecenia księgowania sterowany jest symbolami dekretacji zapisanymi w tabelach dekretacji (1). Symbole, które wskazują na sposób dekretacji, wpisywane są do dokumentów podczas rejestrowania. Mogą być wybrane ręcznie lub mogą zostać wpisane automatycznie. Podczas zatwierdzania dokumentów, program tworzy polecenia księgowania zgodnie z dekretacją w tabeli dekretacji. Tabele dekretacji W procesie tym bierze udział także szereg tabel powiązanych, które zawierają dane dla tzw. masek dekretacji, np. Grupy kontrahentów [%EE] [%FF], itd. Aby przygotować program Trawers do wdrożenia lub prób i testów, można automatycznie wypełnić tabele niezbędne do dekretowania danymi przykładowymi. Funkcja: AD > Finanse > System dekretacji > Dane przykładowe do dekretowania [AD_PDD10] Program wpisuje dane przykładowe, gdy tabele symboli dekretacji i tabele powiązane są niewypełnione. 7. Dane branżowe Program przygotowywamy do wdrożenia można wypełnić danymi branżowymi odpowiednimi dla różnych profili działalności firm handlowych, usługowych i produkcyjnych. Dane branżowe. Profile firm 8. Tematy powiązane Wprowadzanie danych początkowych Proces wdrożenia Dane branżowe. Profile firm Tabele. Słowniki Tabele. Dane stałe Tabele dekretacji Urządzenia wyjściowe System parametrów Param systemów Param ogólne 01xx ... Param operat 05xx ... Parametry logu


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies