www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


Platformy systemowe 1. Opis ogólny 2. Trawers na platformie Linux (serwer Linux) 3. Trawers na platformie Windows (serwer Windows) 4. Tryb terminalowy 5. Praca w sieci 5.1 Linux PuTTY X2Go 5.2 Windows 5.3 Trawers w przeglądarce 5.4 Trawers na HandHeld 5.5 Trawers na Tablecie 6. Wydajność i bezpieczeństwo 7. Hosting, Outsourcing, SaaS, Trawers w chmurze Hosting IBM Linux on System z Amazon EC2 Trawers w chmurze AWS Usługa SaaS 8. Tematy powiązane 1. Opis ogólny Trawers jest w kilku odmianach różniących się technologią wytworzenia i charakterystyką środowiska użytkowania. Różne mogą być: * Platforma systemu operacyjnego serwera i stacji roboczych: Windows / Linux * Topologia sieci: sieć rozległa WAN / sieć lokalna LAN * Platforma bazodanowa: bazy xBase Bazy danych Ogólny zbiór wymagań dla poszczególnych odmian podany jest na końcu tego opisu. Zakres funkcjonalny jest taki sam u wszystkich odmian. Ew. drobne różnice wynikają z uwarunkowań technologicznych i sprzętowych. Podstawowe odmiany: Odmiana Technologia Użytkowanie ------ ----------- ----------- TR-X xHB Linux Sieć rozległa TR-W xHB Windows Sieć lokalna TR-T xHB Windows Terminal Sieć rozległa TR-Z xHB zLinux Sieć rozległa Tam, gdzie mowa o systemie Windows, chodzi o: 7/8/10 i wersje serwerowe: 2012/2016/2019. Bez: Millenium, 98, XP Dla każdej odmiany utworzony jest jeden plik wykonywalny (binary). Program wykonywany jest bezpośrednio na docelowej maszynie. Nie są stosowane maszyny wirtualne ani kody pośrednie. Kompilacja i linkowanie wykonywane są przy pomocy kompilatora języka C dedykowanego dla maszyny docelowej. Taka technologia zapewnia wydajność i szybkość przetwarzania niespotykaną przy użyciu innych technologii. Identyfikacja Trawers ERP 2. Trawers na platformie Linux (serwer Linux) Odmiany programu na platformie Linux TR-X 64 bit ----------- Serwer: Linux 64 bit Klient: Linux, Windows (także 98) (PuTTY) Baza: xBase Exe: 64 bit Siec: LAN, WAN Komp.: Harbour.org Ekrany: tekstowe / graficzne (Gtk3 >= 3.22) Wydruki: tekstowe / graficzne (Gtk3 >= 3.22) 3. Trawers na platformie Windows (serwer Windows) Odmiany programu na platformie Windows TR-W ---- Serwer: Windows Klient: Windows Baza: xBase Exe: 32 bit Siec: LAN Komp.: Harbour.org Ekrany: tekstowe / graficzne (Gtk3 >= 3.22) Wydruki: tekstowe / graficzne 4. Tryb terminalowy Praca w trybie terminalowym oznacza, że program Trawers zainstalowany jest na serwerze a użytkownik zdalnie, ze swojej stacji roboczej (terminala) pracuje na tym programie. Praca w trybie terminalowym Całość przetwarzania wykonywana jest na serwerze. Zbiory danych znajdują się cały czas wyłącznie na serwerze. Nie są transmitowane do stacji roboczych. Przez to także same dane są bezpieczniejsze. Nie ma ryzyka przechwycenia transmitowanych danych Na stacji roboczej (terminalu) tylko wyświetlane są ekrany i pobierane są znaki z klawiatury. Cechy takiego rozwiązania: * Duża szybkość pracy także w sieci rozległej (WAN) * Bezpieczeństwo przetwarzania danych, wszystkie dane zgromadzone i przetwarzane są na serwerze a terminal tylko wyświetla ekrany Zanik zasilania terminala lub zerwanie połączenia z serwerem nie ma wpływu na kompletność i poprawność zgromadzonych danych. * Wymagany jest wydajny serwer a mogą być słabe stacje robocze * Scentralizowane serwisowanie (m.in. aktualizacje, kopie danych) Całe oprogramowanie jest na serwerze. To eliminuje konieczność czasochłonnej i kosztownej aktualizacji oprogramowania na komputerach lokalnych. Aktualizacja (en: Upgrade) sprowadza się do wymiany jednego pliku .exe Aktualizacja programu Linux Praca terminalowa jest naturalna dla systemu Linux. Na stacji roboczej wymagany jest jedynie program, który umożliwi zdalną pracę, np. PuTTY. Windows System Windows również umożliwia pracę w trybie terminalowym. Realizowane jest to poprzez rozwiązania wbudowane w ten system, oraz przez rozwiązania zewnętrzne, np. Winflector. Serwer terminali Winflector 5. Praca w sieci Program Trawers jest aplikacją, która pracuje w trybie terminalowym. Aby uruchomić program na stacjach roboczych należy zapewnić dostęp do programu zainstalowanego na serwerze, na którym odbywa się przetwarzanie. 5.1 Linux Do pracy zdalnej w sieci lokalnej i rozleglej na platformie Linux należy wykorzystać protokół komunikacyjny SSH. Na serwerze, czyli komputerze który będzie udostępniał program Trawers należy zainstalować serwer SSH. Na stacjach roboczych zainstalować klienta terminalowego dla serwera SSH. Zdalnie można pracować na każdym systemie: Windows, Linux, Mac, Android, itd., który posiada klienta dla serwera SSH. Najbardziej znanym klientem dla systemu operacyjnego Windows jest program PuTTY Protokół SSH zapewnia: * Autoryzacje komputerów i użytkowników * Szyfrowanie przesyłanych danych PuTTY Emulator terminala PuTTY zapewnia podstawowy dostęp do programu Trawers. Umożliwia pracę z interfejsem znakowym. Schowek systemowy nie jest zintegrowany. Kopiowanie tekstu jest możliwe w obrębie widocznego fragmentu ekranu. Drukowanie na lokalnej drukarce wymaga użycia dodatkowych narzędzi. Zaletą jest bardzo niskie zapotrzebowanie na przepustowość łącza internetowego. PuTTY pozwala na pracę wielu osób przy prędkościach internetu poniżej 1Mbit/s. Umożliwia zdalną pracę w miejscach gdzie nie są dostępne łącza szerokopasmowe a jedynie np. połączenie GPRS. Konfigurując PuTTY należy pamiętać o włączeniu kompresji co znacznie poprawia jakość pracy. X2Go X2Go oferuje większe możliwości od PuTTY. Pozwala na pracę w Trawers z interfejsem graficznym i znakowym. Oferuje podstawową integrację schowka umożliwiającą kopiowanie i wklejanie tekstu. Ma wbudowny mechanizm przesyłania plików. Umożliwia zapisywanie i odczytywanie plików na stacji roboczej. To pozwala np. załączyć plik do e-maila lub zapisać wydruk na Pendrive. X2Go obsługuje drukowanie na lokalnej drukarce i transmisję dźwięku. X2Go umożliwia zdalną pracę przy niskich prędkościach łącza internetowego. Wybierając metodę kompresji warto wybrać format png, który zapewnia lepszą jakość wyświetlania tekstu. Szczegóły podano w dokumentacji programu X2GO. Patrz też: Konfiguracja programu X2GO: Trawers. Linux i Windows 5.2 Windows Do pracy w sieci lokalnej i rozleglej (Internet) na platformie Windows należy użyć mechanizmów zdalnego dostępu wbudowanych w serwer Windows (zdalny pulpit) lub rozwiązań dostawców zewnętrznych np. Winflector Serwer terminali Winflector 5.3 Trawers w przeglądarce Program Trawers nie jest aplikacją internetową (en: Web Application) tzn. nie można go wprost uruchomić w przeglądarce WWW Można jednak skorzystać z rozwiązań umożliwiających uruchomienie aplikacji na dowolnej platformie, także w przeglądarce np. Citrix XenApp W przeglądarce internetowej można uruchomić Trawers za pośrednictwem programu OTC Winflector. Serwer Terminali OTC Winflector 5.4 Trawers na HandHeld Trawers pracuje na bezprzewodowym, przenośnym terminalu ze skanerem kodu kreskowego HandHeld Motorola Przykładowy ekran Czytanie kodów QR Terminal HandHeld 5.5 Trawers na Tablecie Trawers działa na tablecie, np. tablet przemysły Casio V-T/N500 z systemem Android. Zastosowane konfiguracje: Odmiana -L (Linux) i klient terminala SSH, np. JuiceSSH (odpowiednik PuTTY dla Windows) Odmiana -W (Windows) i program Winflector dla Android, 2X Client Serwer Terminali OTC Winflector Casio 1 Casio 2 Casio 3 P. Jak używać klawiatury na tablecie z Androidem ? O. Warto zainstalować na urządzeniu mobilnym klawiaturę, na której są dostępne klawisze funkcyjne: F1, F2, itd. Klawisze i mysz Terminal JuiceSSH doświetla klawiaturę ze strzałkami, Esc i klawiszami F1-F12 Można też przełączyć klawiaturę programową na taką z funkcją czytania kodów kreskowych (wada: brak obsługi dotyku) Klient OTC Winflector dla Androida wyświetla własną pełną klawiaturę i pozwala przemieszczać się dotykowo Winflector pozwala pracować z Trawers-W lub PuTTY i Trawers-X 6. Wydajność i bezpieczeństwo Doświadczenia z użytkowania wskazują, że program doskonale sprawdza się w wymagających warunkach eksploatacyjnych. Zapewniona jest praca ciagła: 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Nieograniczona jest liczba przetwarzanych dokumentów i dowolna liczba zapisów w kartotekach. Przykłady z konkretnych instalacji: (na platformie Linux) 1. Pozycji w kartotece indeksowej KIM : 284 400 rekordów 2. Pozycji w kartotece magazynowej KSOM: 538 198 rekordów 3. Pozycji sprzedaży miesięcznie : 840 329 rekordów wystawianych przez 48 sprzedawców w 14 oddziałach w różnych miastach (praca na terminalach z centralną bazą danych) 4. Pozycji w kartotece indeksów KID : 258 155 rekordów 5. Pozycji w kartotece rozrachunków : 8 707 510 rekordów 6. Pozycji w kartotece odbiorców : 70 500 rekordów 7. Hosting, Outsourcing, SaaS, Trawers w chmurze Hosting Trawers może pracować na serwerze znajdującym się w siedzibie firmy lub u dostawcy usług obliczeniowych w Data Center (en: Hosting) IBM Linux on System z Trawers może pracować w środowisku zLinux, tj. na wirtualnym serwerze, pracującym na maszynach IBM Linux on System z Dla użytkowników Trawersa jest to okazja eksploatowania programu na zewnętrznych serwerach. A dla firm oferujących moce obliczeniowe na mainframe IBM System z9 i IBM zSeries, okazja do dodatkowych dochodów poprzez udostępnienie mocy obliczeniowych. Amazon EC2 Trawers w chmurze AWS Trawers może także być 'przetwarzany w chmurze' (wirtualizacja) (en: Cloud Computing). Taką usługę oferuje np. Amazon EC2 Program zainstalowany jest na wirtualnym serwerze usługodawcy, a praca na systemach odbywa się w trybie zdalnego dostępu. Przy przetwarzaniu w chmurze płaci się za czas (godziny) wykorzystania zasobów tj. pamięci dyskowych oraz procesor. Opłata zależna jest też od wielkości zasobu (instance). Amazon EC2 oferuje 3 różne instance. Korzyści pracy w chmurze: * Nie trzeba posiadać własnego sprzętu (serwera) oraz dbać o jego bezpieczeństwo i stan techniczny * Nie trzeba zatrudniać specjalistów IT * Można dowolnie zwiększać zasoby: bazy danych i procesy obliczeniowe (en: Scalability) * Ogólnie: niższe koszty użytkowania (en: Lower Total Cost of Ownership (TCO)) Przetwarzanie programu Trawers można rozpocząć praktycznie natychmiast, konfigurując parametry dostępu przez internet. Instalowanie w chmurze - Linux Trawers w chmurze AWS - Linux Instalowanie w chmurze - Windows Trawers w chmurze AWS - Windows Usługa SaaS Trawers może być przetwarzany w Data Center i oferowany jako usługa (SaaS) Program Trawers jako usługa, to użytkowanie programu na zewnętrznych serwerach, to zewnętrzna obsługa serwisowa, zawnętrzna aktualizacja i pielęgnacja programu. Korzyści dla użytkownika: eliminacja kosztów infrastruktury i kosztów personelu serwisowego. Gdzie może być serwer ? * W siedzibie firmy, użytkownika programu * U dostawcy usług na serwerach mikrokomuterowych (Data Center) * U dostawcy usług na komputerach Main Frame, np. IBM z Linux on System z * Na serwerze wirtualnym. w chmurze, np. Amazon EC2 8. Tematy powiązane Trawers. Linux i Windows Linux i Windows Koszty instalacji IT Serwer Terminali OTC Winflector Przygotowanie IT do drukowania Utrzymanie instalacji IT Identyfikacja Trawers ERP


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies