www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


Przeniesienie danych z innego programu (Na przykładzie Platinum ERA --> Trawers) 1. Opis ogólny 1.1. Potrzeba 1.2. Założenia 1.3. Dane źrodłowe 1.4. Dane docelowe 1.5. Narzędzia 2. Przeniesienie danych 2.1. Przygotować środowisko dla nowej firmy 2.2. Przygotować pliki .DBF z .XLS 2.3. Przygotowanie zbioru OBCY.DBF (z kartami indeksów) 2.4. Przygotowanie zbioru MM0801FI.DBF (dokument przychodu) 2.5. Sprawdzić poprawność przeniesienia danych 3. Tematy powiązane 1. Opis ogólny Firma X zdecydowała się na wdrożenie programu Trawers. Dotychczas korzystała z systemu Platinum ERA. Powstała potrzeba przeniesienia danych. Ustalono: * Automatyczne przeniesienie kart i stanów magazynowych * Ręczne wprowadzenie kart kontrahentów gdyż wymagają weryfikacji i uporządkowania. System Platinum ERA ma możliwość eksportu danych w formacie arkusza Excel. Pod koniec roku przeprowadzono inwentaryzację. Jej wynik zapisano w arkuszu Excela. Stał się podstawą do przeniesienia danych. 1.1. Potrzeba * Przenieść karty oraz stany magazynowe do MG. * Ceny sprzedaży pobrać z cennika. 1.2. Założenia * zachować partie dla wyceny FIFO * połączyć partie L/F z tą samą ceną * nadać nowe numery indeksom * magazyn: 91 * grupa : 91 * symbol operacji dla przychodu: [BO / ] (bez dekretu) * stawki PTU: 23, 8, 5 1.3. Dane źrodłowe * arkusz z inwentaryzacji INWENT.XLS * arkusz cennika CENNIK.XLS 1.4. Dane docelowe * kartoteka magazynowa KSOM * zbiór dokumentów * zbiór cen LIFO/FIFO Dane docelowe zostaną wypełnione na podstawie zbiorów pobranych w funkcjach: MG > Pomocnicze > Funkcje Dodatkowe > 2 Pobieranie kart magazynowych ze zbioru zewnetrznego / 1 Ze zbioru w formacie MG: ..\obcy.dbf 3 Pobieranie dokumentow z: \MGINOUT\MMrrmmff.DBF 1.5. Narzędzia * MS Excel * dbuw.exe * Vim * programy pomocnicze (pisane w xHarbour) 2. Przeniesienie danych 2.1. Przygotować środowisko dla nowej firmy * utworzyć nowe zbiory dla firmy: FI * dopisać stawki PTU: 01-23%, 02-8%, 03-5% * dopisać magazyny (91), grupy (91), odmiany, wyrozniki * dopisać symbole operacji w MG: BO / * otworzyć okres 20xx/01 2.2. Przygotować pliki .DBF z .XLS * INWENT.XLS * usunąć niepotrzebne kolumny * ustawić formatowanie komorek liczbowych: ceny: 2 miejsca dziesiętne ilości: 3 miejsca dziesiętne * zapisać jako DBF * CENNIK.XLS * usunać niepotrzebne kolumny * ustawić formatowanie komórek liczbowych: ceny: 2 miejsca dziesiętne ilości: 3 miejsca dziesiętne * zapisać jako CSV * usunąć puste wiersze (Vim) * wczytać do Excela i zapisać jako DBF 2.3. Przygotowanie zbioru OBCY.DBF (z kartami indeksów) * skopiować INWENT.DBF do KARTY.DBF pomijając duplikaty (partie) (DUPLIKATY.EXE) * do KARTY.DBF pod DBU dodać pole SPCENA1 i SPCENA4 * w KARTY.DBF i CENNIK.DBF zrobić upper na polu INDEKS * do KARTY.DBF dopisać ceny z cennika CENNIK.DBF (relacja na polu INDEKS; CENY.EXE) * w KARTY.DBF nadać nowe indeksy (pod DBU) - schemat nowych indeksow: 91-nnnnnnn gdzie nnnnnnn - numer kolejny indeksu (replace indeks with recno()) * sprawdzić unikalność nazw w KARTY.DBF * dopisać pole NRPTU C 2 i wypelnić je wg stawki (01-22%,02-7%,03-3%) * dopisać nowe indeksy do INWENT.DBF z KARTY.DBF (relacja przez stary indeks; INDEKSY.EXE) * pod DBU zapisać KARTY.DBF jako SDF KARTY.TXT * dopisać w MG wzorcową kartę indeksu, w której wszystkie pola będą wypełnione tak jak w importowanych kartach * skopiować MG00GLFI.DBF jako OBCY.DBF * skopiować OBCY.DBF jako zbior tekstowy SDF OBCY.TXT * powielić rekord w OBCY.TXT tyle razy ile jest kart w KARTY.DBF * włączyć zawartość KARTY.TXT do OBCY.TXT (Vim) * wczytać OBCY.TXT do OBCY.DBF (DBU: append) * w MG wykonać funkcję pobierania kart z OBCY.DBF 2.4. Przygotowanie zbioru MM0801FI.DBF (dokument przychodu) * zarejestrować w MG wzorcowy dokument przychodu, w którym wszystkie pola będą wypelnione tak jak w importowanym dokumencie * skopiować INWENT.DBF do MM0801FI.DBF z laczeniem partii z ta sama cena (program: PARTIE.EXE) * w MM0801FI.DBF wypełnić brakujące pola na podstawie wzorcowego dokumentu z MG0801FI.DBF * wykonać funkcje pobierania dokumentow z MMrrmmff.DBF 2.5. Sprawdzic poprawnosc przeniesienia danych W opisanym przypadku powstała różnica w wartości magazynu: 0.002%. Wyniknęła ona z zaokrągleń powstałych po zsumowaniu partii z tą samą ceną. 3. Tematy powiązane Proces wdrożenia SUIT Przewodnik wdrożeniowy


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies