www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


Pojęcia zebrane
A
ABC Kategorie. Klasyfikacje
ABC Koszty działań
ADR Ładunki niebezpieczne
ANSI/ISA-95 Powiązanie z ERP
Administrator IT
Administrator Trawers
Adresy odbiorców
Akceptowanie zamówień sprzedaży
Akceptowanie zamówień zakupu
Akcyza. Ewidencja elektroniczna
Aktualizacja programu
Aktywny, Nieaktywny
Alerty i raportowanie
Amortyzacyjna stawka
Archiwum danych
Archiwum dokumentów (e-archiwum)
Argumenty wzorów (formuł)
Arkusze i zwoje. Zapasy i produkcja
Asortyment Waga
Asortyment magazynowy
Asortyment nie-magazynowy
Atrybuty (cechy) asortymentu
Auto-wydanie materiałów
AutoRun Procesy automatyczne
AutomatyKG
Automatyczne procesy
Automatyzacja. Magazyny
Autonumerowanie
Autoresponder (e-mail)
Autoryzowanie transakcji
Awizo dostawy EDI DESADV

B
B2B Business to Business
BOM Fantomy
BOM Konfiguracja. Warianty
BOM Pobieranie z CSV, zapis do CSV
BOM Struktury produktu
BOM Zestawienia
Backflushing (przychód z produkcji)
Banki i kasy (urządzenia)
Banki. Tabela banków
BarKod. Kod kreskowy
BaseLinker. Sprzedaż internetowa
Baza danych. Statystyki
Baza danych. Słownik
Baza danych. Zarządzanie
Baza wiedzy. Jak budować
Baza wiedzy. Jak szukać informacji
Beta. Wersja programu
Bezpieczeństwo. Mechanizmy
Bilans księgowy
BinKSOM Lokalizacja wg KSOM
BinLoc Lokalizacja wg KMS
Biuletyny informacyjne. Wieści
Blokada dostępu (sesje)
Bloki danych na wydrukach
Blokowanie kart, obiektów
Braki i odpady
Brygada (zespół)
Budżet kont
Bufory. Wskaźniki zasobów
Błędy plików

C
CMR List przewozowy
CRM Karta wizyty handlowej
CRM Projekty Zadania
CRM Rozwiązania
CRM Rynek Kontakty (RK)
CRM Statystyki
CRM Zastosowanie
CSV Format pliku
CSV Pobieranie danych
CSV Pola plików
CSV Wyciągi bankowe
CSV Wymiana plików
CSV Zapisywanie plików
CUPS Drukarka w Linux
Cechy i opcje
Cena ewidencyjna (standardowa)
Cena zakupu. Odchylenia
Cenniki dostawców (oferty)
Cenniki sprzedaży
Cenniki zakupu
Clock In Clock Out
Content Marketing
Cyfrowy bliźniak (Digital Twin)
Cykl przetw zam sprzedaży
Cykl przetw zam zakupu
Cykl przetwarzania zleceń
Czas jedn operacji (Tj)
Czas pracy. Terminy. Koszty pracy
Czas przyg-zakoń (Tpz)
cut & paste

D
DC Data Collection
Dane branżowe
Dane przykładowe (demo)
Dane standardowe
Dekretacja (warunki, filtry)
Dekretacja Grupy TGD
Dekretacja Rodzaje i maski
Dekretacja Tabele
Dekretacja ZZZZZZ i Q12
Dekretacja sprzedaży
Dekretacyjna pieczątka
Demo. Wersja programu
Demontaż wyrobu (en: Disassembly)
Depozyty dostawcy
Depozyty u odbiorcy
Dni realizacji (en: Lead Time)
Dni wolne (oznaczone)
Dokumenty elektroniczne
Dokumenty księgowe
Dokumenty magazynowe
Dokumenty produkcyjne
Dokumenty płatności
Dokumenty sprzedaży
Dokumenty transakcyjne
Dokumenty wg wzorców
Dokumenty wyceny
Dokumenty wysyłki
Dokumenty zakupu
Dokumenty ładunkowe
Dokumenty. Numerowanie
Dokumenty. Przetwarzanie
Dokumenty. Zarządzanie
Dostawcy (kontrahenci)
Dostawcy. Wybór i ocena
Dostawy (do magazynu)
Dostawy bezpośrednie
Dostawy oczekujące
Dostawy. Kontrola dostaw
Drukarki fiskalne
Drukowanie. Ogólnie
Drukowanie. Przygotowanie IT
Drukowanie. Urządzenia wyjściowe
Drzewo grup asortymentu
Drzewo kont księgowych
Drzewo projektu
Drzewo struktury BOM
Duplikaty dokumentów
Duplikaty faktur sprzedaży
Dystrybucja
Dziennik główny. Księgowość
Dzienniki pomocnicze. Księgowość
Dzień roboczy

E
EAN 128 (GS1-128)
EAN 13 (EAN/UCC-13, GTIN-13)
EDI Administrator EDI
EDI Dokumenty sprzedaży
EDI Dokumenty zakupu
EDI Elektroniczna wymiana dok
EDI Oznaczenia
EDI Trawers A i B. Wymiana dokumentów
EDI WebEDI
EDI Zastosowanie w Trawers
Envelo.pl Usługi Poczty Polskiej
Etykiety (wydruki)
Etykiety logistyczne
Etykiety transferowe, paletowe
Excel. Wymiana danych
e-Płatności
e-Sprawozdania
e-Trawers. Gospodarka elektroniczna
e-archiwum, e-faktury
e-deklaracje XML
e-faktury, e-archiwum
e-mail Adres osoby do kontaktu
e-mail Biuletyn
e-mail Poczta elektroniczna
e-mail Używanie
e-mail Wysyłanie faktur

F
F12 Menu wewnętrzne
FEFO First-to-Expire First-Out
Faktoring
Faktury VAT RR
Faktury oczekujące
Faktury sprzedaży
Faktury zakupu
Faktury zaliczkowe (przedpłaty)
Fantomy
Fax
Filtry (warunki)
Firma (baza danych firmy)
Fiskalizacja sprzedaży
Formaty danych: XML, CSV, PDF
Formaty daty, czasu, liczb
Formuły obliczeniowe
FormułyBM
FormułyKG
FormułyMI
FormułyPM
Funkcje serwisowe i pomocnicze
ftp Katalog

G
GS1 Etykiety GS1-128
GUS Jednostki administracyjne Polski
Galeria rysunków
Google
Grupy asortymentu
Grupy kontrahentów
Gwarancji karta

H
HandHeld mobilny
Harmonogramowanie operacji
Hasła logowania
Historia kontrahenta
Honoraria autorskie
Hurtownia Danych

I
IdProces (proces programu)
Incoterms
Indeksy KIM Grupy
Indeksy KIM magazynowe
Indeksy KIM niemagazynowe
Indeksy dostawcy (obce)
Indeksy odbiorcy (obce)
Inne programy (wywoływanie)
Instalacja IT
Integracja. Wymiana danych
Internet rzeczy. Trawers_IoT
Internet. Integracja
Intrastat. Dane do deklaracji
Inwentaryzacja
Inwentaryzacja ciągła
Inwentaryzacja on-line

J
JPK Jednolity Plik Kontrolny
Jakości kontrola
Jazda próbna TJP
Jednostki miary
Język menu i komunikatów

K
KG Księga Główna KG
KG Plan Kont
KG Polecenia księgowania
KGO Koszt Gospodarowania Odpadami
KID. Kody dodatkowe
KIK Kody komplementarne
KIM Kartoteka indeksów
KIZ Zamienniki indeksów
KPiR
KSOM Karta magazynowa
Kalendarz ERP. GUI
Kalendarz produkcyjny
Kalendarze
Kalendarze. Terminy
Kalkulacja kosztów wytworzenia
Kalkulacja. Dokument wyceny
Kalkulator numeryczny
Kalkulator walutowy
Kampanie handlowe
Kanban. Uzupełnienie MRP
Kartoteka dostawów
Kartoteka kas
Kartoteka odbiorców
Kartoteka partii LOT/SER
Kartoteka pracowników
Kartoteka zleceń produkcyjnych
Karty płatnicze (metody płatności)
Karty wzorcowe (import danych)
Kastomizacja programu Trawers
Kasy i banki (urządzenia)
Katalog wymiany danych
Katalogi programu Trawers
Klasyfikacja ABC
Klawisze i mysz
Kod dostawy wg Incoterms
Kod kreskowy
Kod wagowy
Kody kreskowe, zastosowanie
Kody u odbiorców
Kolory elementów ekranu
Kolory wyróżnień
Kompensaty (rozrachunki)
Kompetencje osób
Kompletacja [d][k]
Kompletacja wysyłki
Komponenty BOM
Komunikacja (chat, konwersacja)
Komunikacja w Trawers (ogólnie)
Komunikacja w serwisie
Konfiguracja Trawers ERP
Konfigurator produktu
Konsygnacja (depozyty)
Konta KG Maski
Konta KG Plan kont
Konta budżet
Kontrakty w sprzedaży
Kontrakty w zakupach
Kontrola jakości
Kontroling (finanse)
Kooperacja z dostawcami
Kopiuj Wklej (Linux)
Korespondencja (komunikacja)
Koszt szacunkowy sprzedaży
Koszt własny sprzedaży
Koszty działalności firmy
Koszty normatywne
Koszty operacji produkcyjnych
Koszty pośrednie
Koszty w systemie produkcji
Koszty wytworzenia
Koszyk sprzedaży
Kronika operacji (log)
Kronika zdarzeń (Event)
Księga Główna
Księgi pomocnicze
Księgi rachunkowe
Księgowość. Zestawienia
Kursy szkoleniowe. Oferta
Kursy walut
kim Patrz KIM
ksom Patrz: KSOM

L
LOT/SER Numerowanie
LOT/SER Zastosowania
Lejek sprzedaży
Licencja (na Trawers)
Liczniki urządzeń
Limity kredytowe
Linux System operacyjny
List przewozowy CMR
Lista kontrolna
Lista wyboru
Log. Kronika operacji
Logowanie do programu
Lojalnościowy program
Lokalizacje w magazynie

M
MPN Manufacturer Product Number
MPP Płatność podzielona Split Payment
MRP Parametry KIM
MRP Planowanie
MRP Prognozy potrzeb
MRP Tworzenie zamówień zakupów
MRP Tworzenie zleceń produkcyjnych
MRP na magazyn - przykład
MRP na zamówienie - przykład
Magazynowe MM (generowanie)
Magazynowe dokumenty
Magazynowe zwroty
Magazyny Tabela
Magazyny depozytowe
Magazyny. Automatyzacja
Mapowanie. Definicje CSV
Marszruta produkcyjna
Marże sprzedaży
Maszyny na stanowiskach
Memo (opisy i notatki)
Menu wewnętrzne F12
Miejsca składowania
Migracja Trawers W -> X
Migracja Trawers X -> W
Mobilne systemy sprzedaży
Mobilny magazynier
Montaż wyrobu (en: Assembly)
Mysz (Linux)

N
NIP Numer Identyfikacji Podatkowej
Nadpłaty (rozrachunki)
Nadwyżka (inwentaryzacja)
Należności. Kartoteka
Należności. Wskaźniki
Narzuty (koszty)
Narzędzia
Niedobór (inwentaryzacja)
Niedobór (produkcja)
Normy i wskaźniki zapasów
Notatki CRM
Notatnik (funkcja) Opisy i notatki
Noty (należności)
Noty (zobowiązania)
Nowości i zmiany
Numerowanie (schematy)
Numerowanie dokumentów
Numerowanie kartotek

O
OLAP. Kostki
Obliczanie kosztów normatywnych
Obróbka obca
Odbiorcy (kontrahenci)
Odchylenia od cen zakupu
Odchylenia w wycenie zapasów
Oddział firmy
Odpady i braki
Odsetki, noty odsetkowe
Odwrotne obciążenie (RC)
Ogłoszenia firmy Tres
Okresy obliczeniowe
Opakowania asortymentu. Ogólnie
Opakowania zwrotne. Dokumenty
Opakowania zwrotne. Salda
Opakowania. Materiały opakowaniowe
Opakowania. Palety
Operacje produkcyjne
Operatory relacji (Query)
Operatorzy. Menu własne
Operatorzy. Ostatnie wybory
Operatorzy. Param 05xx 06xx 07xx 11xx
Operatorzy. Preferencje
Operatorzy. Tabela
Operatorzy. Uprawnienia
Operatorzy. Warunki/filtry
Opisy technologiczne
Organizacja. Firmy
Organizacja. Oddziały
Osoby do kontaktu
Oznaczanie [*] rekordów

P
PIT Podatek dochodowy
PPK Pracownicze Plany Kapitałowe
PTU (VAT) Biała lista
PTU (VAT) Centralizacja rozliczeń
PTU (VAT) Korekta kwot
PTU (VAT) Matryca stawek
PTU (VAT) Metoda kasowa
PTU (VAT) Naliczony
PTU (VAT) Rejestry
PTU (VAT) Split Payment MPP
PTU (VAT) Stawki
PTU (VAT) Współczynniki PTU
Panel sterowania zleceniami prod
Panel wykonywanych operacji
Panel. Informacja o marży
Panel. Kalkulacja marży (ceny)
Panel. Kontrola limitów kredytowych
Panel. Planowanie wydań
Panel. Realizacja zam sprzedaży
Panel. Sterowanie serwisem
Paragonowa sprzedaż
Paragony fiskalne
Parametry ogólne 01xx 02xx 08xx
Parametry operat 05xx 06xx 07xx 11xx
Parametry systemów
Personalizacja programu
Pieczątka dekretacyjna
Pieniężne środki
Planowanie potrzeb materiałowych
Platformy systemowe
Pliki CSV
Pliki wymiany danych
Pliki załączników
Podpis graficzny
Pojazd dostawcy surowca
Pojazd przewoźnika
Pojęcia. Słownik
Polecenia księgowania
Polecenia księgowania. Pobieranie
Polski Ład 2022
Potrącenia od cen
Potwierdzanie zamówień sprzedaży
Potwierdzanie zamówień zakupu
Powiadomienia, zdarzenia
Praca zdalna z Trawers
Praca zespołowa w Trawers
Procesy technologiczne RO
Produkcja ERP. Korzyści/problemy
Produkcja usług
Produkcja w toku
Profile firm handlowych i usługowych
Profile firm produkcyjnych
Profiler. Analizator programu
Prognozy potrzeb MRP
Prognozy rozchodu zapasów
Projekty Zadania
Prowizje sprzedawców
Przelewy elektroniczne. Tworzenie
Przeliczniki jednostek miar
Przestoje stanowisk pracy
Przeszacowanie zapasów
Przewodnik warsztatowy
Przychód z produkcji
Przychód z zakupu
Przywracanie systemu Trawers
Publikowanie na www
Punktowy program (lojalnościowy)
Pytania i Odpowiedzi PiO
Płace i Kadry PL
Płatności
Płatności Dokumenty
Płatności Metody
Płatności Preliminarz
Płatność podzielona MPP Split payment
putty (terminal Linux)

Q
QA System kontroli jakości
QA Zapasy w kontroli jakości
Qlik
QlikView
Query. Zapytania wg warunków

R
RA Zdalny dostęp Self Service
RK Rynek Kontakty. Partnerzy handlowi
RODO Ochrona danych osobowych
RODO Tres Administrator danych
Rachunek wyników
Rachunek wyników Wg dok źródłowych
Rachunki bankowe
Rachunkowość firm produkcyjnych
Rachunkowość. Zarys instrukcji
Raport o kontrahencie
Raport o operacjach
Raport o produktach
Raport o stanie firmy
Raportowanie automatyczne
Raporty Crystal Reports
Raporty TrCrossTab
Raporty TrPivotTab. Tabele przestawne
Raporty do Asseco EBI
Raporty do TZMO S.A.
Raporty i analizy
Raporty o wykonanych operacjach
Raporty o wytworzonych produktach
Raporty wielowymiarowe
Raporty z przetwarzania
RaportyXML Generator w PM
RefNo Numery referencyjne
Rejestrowanie przebiegu produkcji
Rekordy Dopisane w dniach ...
Rekordy Oznaczanie [*]
Remark (notatka)
Restart programu
Reverse Charge (RC)
Rezerwacje zapasów
Robocizna (rejestracja)
Robocizna (stawki)
Rok obrotowy przesunięty
Role (uprawnienia)
Rozchody - prognoza
Rozdysponowanie nadpłat
Rozkład czasu pracy stanowisk
Rozliczenie zakupu
Rozrachunki z kontrahentami
Rozrachunki. Statusy
Różnice kursowe

S
SE Serwisowanie. Maszyny i urządzenia
SE Serwisowanie. Opis ogólny
SE Serwisowanie. Zamówienia serwisowe
SE Serwisowanie. Zlecenia serwisowe
SOA Aplikacje
SOA Architektura
SOA Funkcje OutBound i InBound
SOA Opis ogólny
SOA Przykłady
SOA Serwer
SOA Ćwiczenia
SQL - przenoszenie danych
SUIT Przewodnik wdrożeniowy
Samba Windows czyta z Linuxa
Samo-pomoc (komunikacja)
Scenariusze procesów. Przykłady
Schematy numerowania
Serie dokumentów
Serwer terminali
Serwisowanie produktów
Sesje programu (IdProces)
Sklepy internetowe
Skróty i akronimy
Skup zboża (surowców)
Specyfikacja (założenia) programu
Specyfikacja materiałowa
Specyfikacja operacji
Split Payment MPP Płatność podzielona
Spotkania, konferencje
Sprawozdania finansowe
Sprzedawcy. Prowizje
Sprzedaż - dokumenty
Sprzedaż - etapy
Sprzedaż - fiskalizacja
Sprzedaż detaliczna
Sprzedaż nie-magazynowa
Sprzedaż utracona
Stanowiska Czas pracy
Stanowiska obciążenie
Stanowiska pracy
Statystyki kartotek handlowych
Statystyki kartotek produkcyjnych
Statystyki marketingowe
Statystyki zbiorów danych
Strategie (typy) produkcji
Sumaryczne dane roczne
SuperUser
Symulacje procesów
Synchronizacja danych
System Emisja Przelewów KC
System KE. Analizy w MS Excel
System Kursy Walut TK
System Magazynowy MG
System Obrót Pieniężny KB
System Produkcji
System Produkcji - moduły
System Raportów JC
System Raportów PM
System Sprzedaży NA
System Wzorców i Etykiet
System Zakupy ZO
System dystrybucji
System kontroli jakości QA
System zaopatrzenia
Szacunkowy koszt
Szeroki ekran w PuTTY
Szkolenia Trawers ERP
Szukanie informacji o programie
Szukanie w bazie danych
Słownik pojęć
Słowniki. Tabele

T
Tabela przestawna TrPivotTab
Tabelarycznie (raporty)
Tabele. Dane stałe
Tabele. Słowniki
TaxFree
Technologia RO
Technologia RO CSV
Termin płatności
Termin ważności asortymentu
Terminal (stacja robocza)
Terminarze. Harmonogramy
Testy jakości
Text-To-Speech TTS
TrEmail Poczta elektroniczna
TrError.log
TrRaporty Raporty z przetwarzania
Traceability. Śledzenie drogi
Transakcje (dokumenty)
Trasy przewozowe
Trawers Baza Wiedzy Tworzenie
Trawers Cena licencji programu
Trawers Dane standardowe
Trawers Dane techniczne
Trawers Dostosowanie do firm
Trawers GUI a TUI
Trawers Identyfikacja
Trawers Instalowanie
Trawers Komponenty technologiczne
Trawers Konfiguracja
Trawers Menu systemów
Trawers Opis ogólny
Trawers Potrzeby
Trawers Poznawanie
Trawers Prezentacja on-line
Trawers Procesy biznesowe
Trawers Produkcja ERP/MRP
Trawers Produkcja wsadowa
Trawers Przywracanie systemu
Trawers Rozwiązania branżowe
Trawers Rozwiązania indywidualne
Trawers Rozwiązania specjalistyczne
Trawers Service Desk
Trawers Systemy
Trawers Warunki licencji
Trawers Wdrożenia
Trawers w chmurze AWS - Linux
Trawers w chmurze AWS - Windows
Trawers w firmie produkcyjnej
Trawers6 GUI
Trawers6 GUI Instalowanie
Tres. Facebook
Tres. Oferta usług
Tres. Produkty i usługi partnerów

U
US Urzędy skarbowe
Ubytki, braki, odpady
Uprawnienia. Poziomy
Uprawnienia. Prezentacja
Uprawnienia. Role
Upusty od cen sprzedaży i zakupu
Urządzenia wyjściowe
Urządzenia wyjściowe. Użycie
Urządzenia wyjściowe. [Polecenie]
Urządzenia wyjściowe. właściwości
Ustawa o rachunkowości
Usługi (pozycje nie-magazynowe)
Uzysk z produkcji
Użytkownicy. Firmy produkcyjne

W
WIP Produkcja w toku
WMS Miejsca Składowania Inwentaryzacja
WMS Miejsca Składowania Opis
WMS Miejsca Składowania Przykład
WOE Zamówienia internetowe
Waga (masa) asortymentu
Wagi elektroniczne
Waluty obce
Warianty produktu
Wdrażanie programu Dane początkowe
Wdrażanie programu Kroki
Weryfikacja spójności danych
Wiadomości
Wiekowanie rozrachunków
Wiekowanie zapasów
Wielo-firmowość
Wielo-języczność
Wielo-odziałowość
Wielo-walutowość
Windows System operacyjny
Wpłaty i wypłaty
Wskaźniki należności/zobowiązań
Wskaźniki obrotu zapasami
Wskaźniki stanu zapasów
Wycena przychodu z produkcji
Wycena przychodu z zakupu
Wycena zapasów - metody
Wyciągi bankowe
Wydruki
Wykresy Kostka OLAP
Wymiana danych z innymi programami
Wynagrodzenia. Obliczanie
Wyrażenia filtrujące
Wyrażenia regularne. Regex
Wysyłka do odbiorców [SD][LD]
Wysyłka, kompletacja [d][k]
Wyszukiwanie Query
Wyszukiwanie w bazie danych
Wzorce dokumentów i etykiet
Wzorce kaskadowe i składane
Wzorce. Funkcje TrExt
Wzorce. Pobieranie z ftp
Wzorce. Pola dla wzorców
Wzorce. Przykłady dokumentów
Wzorce. Przykłady etykiet
Wzorce. Wykaz dokumentów
Wzorniki operacji

X
XML Formaty plików

Z
ZUS. Fundusze. Składki
Zabiegi
Zadania Projekty CRM
Zakupy magazynowe
Zakupy niemagazynowe (koszty)
Zakupy. Dokumenty
Zaliczki pracownicze w KB
Zaliczki. Faktury zakupu w ZO
Zaliczki. Faktury zaliczkowe w NA
Zamienniki asortymentu
Zamykanie dokumentów (transakcji)
Zamykanie okresów obliczeniowych
Zamówienia sprzedaży
Zamówienia sprzedaży. Cykl przetwarz
Zamówienia zakupu. Cykl przetwarzania
Zamówienia zakupu. Realizacja
Zamówienia zakupu. Tworzenie w MR
Zamówienia zakupu. Tworzenie w ZA
Zamówienia zakupu. Wzory obliczeń
Zaokrąglenia w wycenie zapasów
Zaopatrzenie (zakupy)
Zapasy Inwentaryzacja
Zapasy Metody wyceny
Zapasy Zarządzanie
Zapasy magazynowe. Dostępność
Zapasy magazynowe. Rezerwacje
Zapasy w kontroli jakości
Zapasy. Formuły obliczeń
Zapasy. Odchylenia
Zapasy. Raporty
Zapasy. Rezerwacje
Zapasy. Termin ważności
Zapasy. Wskaźniki
Zapasy. Zarządzanie
Zarządzanie plikami
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie zapasami
Zatrzaski (daty dokumentów)
Zatwierdzanie dokumentów
Załączniki (pliki, url)
Zbiory danych okresowych
Zdalny dostęp dostawców
Zdalny dostęp odbiorców
Zdarzenia systemowe
Zespoły sprzedawców
Zestawienia finansowe
Zestawienia kontrolne
Zestawienia sumaryczne roczne
Zestawienia tabelarycznie
Zestawienia w różnych układach
Zestawy sprzedażne
Zlecenia produkcyjne
Zlecenia. Etapy przetwarzania
Zlecenia. Kartoteka
Zlecenia. Panel sterowania
Zmiany robocze
Zmienne środowiskowe
Znaki maskujące w kontach KG
Zobowiązania Rozrachunki
Zobowiązania. Wskaźniki
Zobowiązania. Zapłaty
Zużycie materiału
Zwroty do i z magazynu

Ś
Ślad rewizyjny. Księgowość
Środki pieniężne
Środki trwałe ST

 


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies