www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


MRP/ERP Produkcja. Patrz też: Terminologia > Pojęcia zebrane
A
ANSI/ISA-95 Powiązanie z ERP
Arkusze i zwoje. Zapasy i produkcja
Auto-wydanie materiałów

B
BOM Fantomy
BOM Konfiguracja. Warianty
BOM Pobieranie z CSV, zapis do CSV
BOM Struktury produktu
BOM Zestawienia
Backflushing (przychód z produkcji)
Braki i odpady
Brygada (zespół)
Bufory. Wskaźniki zasobów

C
Cechy i opcje produktów
Clock In Clock Out
Cykl przetwarzania zleceń ZP
Czas jedn operacji (Tj)
Czas przyg-zakoń (Tpz)

D
Dni realizacji (en: Lead Time)
Dokumenty produkcyjne
Drzewo struktury BOM
Dystrybucja
Dzień roboczy w kalendarzu

F
Fantomy. Pozycje w BOM

H
Harmonogramowanie operacji

K
Kalendarz produkcyjny
Kalkulacja kosztów wytworzenia
Kalkulacja. Dokument wyceny
Kartoteka partii LOT/SER
Kartoteka zleceń produkcyjnych
Klauzula poufności
Kody kreskowe, zastosowanie
Komponenty BOM
Kontrola jakości
Kooperacja z dostawcami
Koszty normatywne
Koszty operacji produkcyjnych
Koszty pośrednie
Koszty w systemie produkcji
Koszty wytworzenia
Księga Główna
Księgi pomocnicze
Księgowość. Zestawienia

M
MRP Firmy handlowe i usługowe
MRP Na magazyn - przykład
MRP Na zamówienie - przykład
MRP Parametry KIM
MRP Planowanie
MRP Prognozy potrzeb
MRP Tworzenie zamówień zakupów
MRP Tworzenie zleceń produkcyjnych
Marszruta produkcyjna
Maszyny na stanowiskach

N
Narzuty (koszty)
Narzędzia w produkcji
Niedobór (produkcja)

O
Obliczanie kosztów normatywnych
Obróbka obca
Odpady i braki
Operacje produkcyjne
Opisy technologiczne

P
Panel. Operacje produkcyjne
Panel. Zlecenia produkcyjne
Planowanie potrzeb materiałowych
Procesy technologiczne RO
Produkcja ERP. Korzyści/problemy
Produkcja w toku WIP
Produkty wariantowe. Zam sprzedaży
Prognozy rozchodu zapasów
Przestoje stanowisk pracy
Przewodnik warsztatowy
Przychód z produkcji

R
Rachunkowość firm produkcyjnych
Raporty o wykonanych operacjach
Raporty o wytworzonych produktach
Realizacja usług i projekty
Rejestrowanie przebiegu produkcji
Robocizna (rejestracja)
Robocizna (stawki)
Rozkład czasu pracy stanowisk

S
Serwisowanie produktów
Specyfikacja (założenia) programu
Specyfikacja materiałowa
Specyfikacja operacji
Stanowiska Czas pracy
Stanowiska obciążenie
Stanowiska pracy
Strategie (typy) produkcji
System Produkcji
System Produkcji - moduły
System Raportów JC
System kontroli jakości QA

T
Technologia RO
Technologia RO CSV
Transakcje (dokumenty)
Trasy przewozowe
Trawers w firmie produkcyjnej

U
Ubytki, braki, odpady
Uzysk z produkcji
Użytkownicy. Firmy produkcyjne

W
WIP Produkcja w toku
WMS Miejsca Składowania Opis
Wycena przychodu z produkcji
Wzorniki operacji

Z
Zabiegi
Zapasy Inwentaryzacja
Zapasy Metody wyceny
Zapasy Zarządzanie
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie zapasami
Zlecenia ZP. Etapy przetwarzania
Zlecenia ZP. Kartoteka
Zlecenia ZP. Panel sterowania
Zmiany robocze
Zużycie materiału (koszty)

 


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies