www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


Wielo-języczność 1. Opis ogólny 2. Interfejs programu 3. Dokumenty w językach obcych 4. Nazwy asortymentu, kont, tabel 5. Przykłady tłumaczeń 6. Tematy powiązane 1. Opis ogólny Firmy działają ponad granicami krajów. Mają oddziały lub przedstawicielstwa w krajach o różnych systemach prawno-finansowych, różnych walutach z użytkownikami programu posługującymi się różnymi językami Program Trawers może być stosowany w firmach międzynarodowych. W programie można przetwarzać dokumenty w różnych walutach Wielo-walutowość Można tworzyć formaty dokumentów i raporty zgodnie z lokalnymi wymaganiami Wzorce dokumentów i etykiet Można komunikować się z programem w różnych językach. Preferencje operatorów 2. Interfejs programu * Operator może komunikować się z programem w języku polskim (PL), angielskim (EN) i niemieckim (DE) W wersji tekstowej (Trawers5) w językach obcych (EN i DE) wyświetlane są komunikaty i menu programu. W wersji graficznej (Trawers6 GUI) w językach obcych (EN i DE) wyświetlane są komunikaty, menu i część opisów ekranów (formatek). To oznacza, że na tych samych danych, jednocześnie, jeden użytkownik może pracować z polskim interfejsem, inny z niemieckim a jeszcze inny z angielskim. Dane są te same, jedynie nazwy menu, opisy ekranów i komunikaty są w różnych jezykach. Można ustalić domyślny język z jakim uruchamiany jest program. o---------------------------------------------------------------o | Proszę wybrać język instalacji i danych wzorcowych | | Please select a language of installation and template data | | | | [PL] Polski | | [EN] English | o---------------------------------------------------------------o Preferencje operatorów 3. Dokumenty w językach obcych * Drukowanie dokumentów, np. faktur w językach obcych Wygląd i treść dokumentów (w tym przypadku jezyk treści), można definiować przy pomocy mechanizmu wzorców dokumentów. Wzorce dokumentów * Drukowanie na dkumentach sprzedaży liczb słownie, np. [PL] 765.00 SiedemsetSześćdziesiątPięćZŁ.ZeroGR. [EN] 893.80 Eight hundred Ninety-Three and 80/100ths Wzorce dokumentów 4. Nazwy asortymentu, kont, tabel * Posługiwanie się obcojęzycznymi nazwami asortymentu. Nazwy towarów i usług w językach obcych, można zapisywać w kartotece indeksów dodatkowych KID Kartoteka KID Można skorzystać z 16-tu pól dodatkowego opisu karty indeksu KIM Nazwy w językach obcych zapisać w ustalonych wierszach opisu Np. 14. w języku angielskim 16. w języku niemieckim Kartoteka indeksów KIM Drukować odpowiednią nazwę w zależności od symbolu języka kontrahenta (pole: Jezyk w karcie kontrahenta: odbiorcy i dostawcy) * W planie kont w systemie KG Księga Główna, jest pole nazwy konta, w którym można wpisać nazwę konta w języku obcym. Nazwa w języku obcym (tłumaczenie) pojawi się na pierwszym planie (w liście wyboru F2), gdy operator komunikuje się z programem w języku obcym, tj. [EN] angielskim, [DE] niemieckim * W kartach kontrahentów: odbiorców i dostawców podaje się symbol języka, np. EN English, DE German, CS Czech Można użyć do sterowania tekstami umieszczanymi na dokumentach. Wzorce dokumentów * Wersja demonstracyjna programu zawiera dane wzorcowe w języku polskim (PL) oraz angielskim (EN) Dane branżowe: [UF] Upholstered Furniture Dane branżowe. Profile firm 2. Przykłady 2.1 Tłumaczenie jednostek miar (zastosowano tRejestr a) Definicja wzorca wydruku (fragment) ------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- T ţpara={pair} | T ţszt={each} o rejestr, słownik tłumaczący T ţlt={ltr } | T T------------------------------------------------------------------ T---Nazwa------------------------- % T -----Ilośc---- j.m. -------cena------- upust --- T------------------------------------------------------------------ P- Nazwa towaru -----------------ş P ş-- Ilosc(jz)ş ţşJzş ş-Cena w zlotych-ş şRbt T-------------------------------- ----o---- ----------------------- | Polecenie zamiany Jm wg rejestru ---o (aby nie tłumaczyć: P ţsJSs={sJSs}) b) Przykład wydruku wg wzorca ----------------------------- ------------------------------------------------------------------- ---Nazwa------------------------- % -----Ilośc---- j.m. -------cena------- upust --- ------------------------------------------------------------------- Bejca indygo 100.000 ltr 3.80 5.00 Poduszka sofy 2.000 each 12.00 0.00 --------------------------------- -o-- ---------------------------- | Rezultat tłumaczenia wg rejestru --o 3. Tematy powiązane Wzorce dokumentów Preferencje operatorów Dane branżowe. Profile firm


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies