www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


Trawers. System parametrów 1. Opis ogólny Konfiguracja programu (licencja) Ogólne (cały program) Systemy (poszczególne moduły) Operatorzy Urządzenia. Terminale i urządzenia wyjściowe 2. Konfiguracja programu (licencja) 3. Parametry ogólne 4. Parametry systemów 5. Parametry operatorów 6. Urządzenia 7. Funkcje użytkowe Wzorce dokumentów i etykiet Raporty i analizy Alerty. Raporty AutoRun. Procesy automatyczne Uprawnienia. Bezpieczeństwo 8. Uwarunkowania 9. Tematy powiązane 1. Opis ogólny Parametry dopasowują standardowy program Trawers, do szczególnych i unikalnych warunków środowiska eksploatowania oraz potrzeb użytkowych, w tym, przede wszystkim, potrzeb wspomagania kluczowych procesów biznesowych. Dostosowanie do potrzeb firm W programie Trawers są grupy parametrów: * Konfiguracje (licencja) Konfiguracja programu * Ogólne (cały program) Parametry ogólne programu * Systemy (poszczególne moduły) Parametry systemów * Operatorzy Parametry operatorów * Urządzenia. Terminale i urządzenia wyjściowe Urządzenia wyjściowe 2. Konfiguracja programu (licencja) Konfiguracja zależy od obecności systemów i cech w konkretnej instalacji. Np. AD KB MG NA ZA ZO C3. Parametry te ustalane są przez producenta oprogramowania Tres Centrum Oprogramowania. Konfiguracja programu Konfiguracja zapisana jest w pliku: licencja.txt (klucz licencyjny) Warunki licencji 3. Parametry ogólne (cały program Trawers) Parametry ogólne sterują pracą całego programu. Ustawienia tych parametrów obowiązują wszystkich operatorów. Grupy parametrów ogólnych: 01xx parametry systemów 02xx parametry systemów 08xx parametry logu Parametry ogólne programu 4. Parametry systemów (poszczególne moduły) Parametry sterują pracą poszczególnych systemów. Ustawienia tych parametrów obowiązują wszystkich operatorów Parametry systemów 5. Parametry operatorów Ustawienia tych parametrów obowiązują poszczególnych operatorów Grupy parametrów operatorów: 05xx parametry systemów 06xx parametry systemów 07xx parametry systemów 11xx powiadomienia, alerty, prawa Parametry operatorów Dodatkowe ustawienia obowiązujące poszczególnych operatorów: Parametry pracy operatorów Preferencje operatorów Dodatkowe parametry operatorów: Menu własne operatorów Warunki (filtry) operatorów 6. Urządzenia. Terminale i urządzenia wyjściowe Parametry sterują pracą poszczególnych urządzeń: terminali urządzeń wyjściowych. Urządzenia wyjściowe Wzorce dokumentów i etykiet Instalowanie programu Zmienne środowiskowe 7. Funkcje użytkowe Funkcje programu można dostosować do potrzeb i wymagań użytkowników. Można redagować zawartość i wygląd dokumentów i etykiet Wzorce dokumentów i etykie Można definiować zawartość i postać zestawień Raporty i analizy Można wysyłać raporty tworzone przez mechanizm alertów Alerty i raportowanie Można automatycznie wywoływać funkcje użytkowe programu AutoRun Procesy automatyczne Można budować system uprawnień dostępu do funkcji i obiektów programu Bezpieczeństwo. Mechanizmy 8. Uwarunkowania Wartości (ustawienia) parametrów odczytywane są podczas logowania się do programu. Dlatego po zmianie parametrów należy zalogować się powtórnie. Zmiany parametrów można obserwować w kronice operacji (log) Kronika operacji (log) 9. Tematy powiązane Dostosowanie do potrzeb firm Konfiguracja programu Tabela operatorów Raporty i analizy Wzorce dokumentów i etykie Alerty i raportowanie Bezpieczeństwo. Mechanizmy Kronika operacji (log) Warunki licencji


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies