www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


Preferencje operatorów 1. Opis ogólny 2. Hasło operatora 3. Język menu i komunikatów programu 4. Kolory elementów ekranu 5. Kolory wyróżnień Opis (tabela) Sugerowane kolory wyróżnień 6. Definicje polskich liter 7. Adres e-mail, telefon operatora 8. Rozmiary ekranu i czcionki w Windows 9. Powiększenie rozmiarów ekranu w Linux 10. Ostatnie wybory operatora 11. Tematy powiązane 1. Opis ogólny To są wskaźniki określające preferencje operatora. Mogą być zmieniane przez zainteresowanego operatora. Preferencje należy odróżnić od: Parametry pracy, które ustalane są przez administratora i nie mogą być zmieniane przez operatora. Parametry pracy operatorów Parametry pracy dla operatora ustala i zmienia administrator. Preferencje operatora ustala i zmienia sam operator. Preferencje operatorów Hasło operatora Język menu i komunikatów programu Kolory elementów ekranu Kolory wyróżnień Definicje polskich liter Adres e-mail, telefon Rozmiary ekranu i czcionki w Windows Rozmiary ekranu i czcionki w Linux 2. Hasło operatora Pierwsze hasło operatora wpisuje administrator podczas dopisywania operatora do tabeli operatorów (użytkowników). Hasło można zmienić w funkcji: Zmiana hasła. Operator sam może zmienić swoje hasło, ale musi podać poprzednie. Administrator może zmienić hasło operatora bez podawania poprzedniego. Bezpieczeństwo. Mechanizmy Program wymusza zmianę hasła po upływie dni ważności hasła. Reguły kontroli ważności, w tym liczbę dni ważności oraz zasady budowy haseł ustala się w parametrach AD. Parametry AD 3. Język menu i komunikatów programu Operator może komunikować się z programem w języku polskim (PL), angielskim (EN) i niemieckim (DE). Obecnie w językach obcych (EN i DE) wyświetlane są komunikaty i menu programu. To oznacza, że na tych samych danych, jednocześnie, jeden użytkownik może pracować z polskim interfejsem, inny z niemieckim a jeszcze inny z angielskim. Dane są te same, jedynie nazwy menu, opisy ekranów i komunikaty są w różnych językach. Wielo-języczność Patrz też: Menu własne operatora 4. Kolory elementów ekranu Można zmienić kolory każdego detalu następujących elementów ekranu: menu, okien danych, komunikatów, okien decyzyjnych, list wyboru i tła ekranu. Podczas dobierania kolorów elementów, widać element przykładowy, na którym widać wprowadzane zmiany. Poprzez kolory tła ekranu można rozróżnić pracę na danych >żywych< i na danych szkoleniowych (przykładowych). Użytkownicy Trawers dla Linux mogą dostosować wygląd poszczególnych kolorów. Putty > window > colours 5. Kolory wyróżnień Opis (tabela) Wyróżnianie (en: Emphasis, Redline, Redlining, ...) to prezentowanie informacji w sposób bardziej czytelny, wyrazisty. Wyróżnienie informacji jest narzędziem (środkiem) komunikacji programu z użytkownikiem (operatorem). Komunikacja w Trawers W programie Trawers można wyróżnić kolorami informacje wyświetlane na ekranie. Np. można wyświetlić na czerwono nazwę odbiorcy, który nie zapłacił za faktury. Kolory wyróżnień ustala się w: * AD > Trawers > Operatorzy i role > Operatorzy > Preferencje operatorów [AD_PPO10] Kolory będą widoczne po ponownym zalogowaniu operatora. * F12 Menu wewnętrzne > Dodatkowe > Kolory wyróżnień Tylko dla bieżącego operatora. Zmiany są aktywne od razu. Trzeba ew. tylko odświeżyć listę indeksów lub kontrahentów -- Kolory wyróżnień na liście F2. Op [AA] ------------------------------ [#] ----------------------------------------------- --Kolor-- Priorytet 01 Odbiorcy na liście F2, gdy Saldo > 0.00 Wzór 1 02 Odbiorcy na liście F2, gdy Zablokowany = T Wzór 1 03 KIM: na liście F2 Ilość w mag < norMin KSOM Wzór 1 04 KIM: brak karty KIM w wybranym magazynie Wzór 2 05 KIM: Kategoria [0] Wzór 3 06 KIM: jest kod KIK powiązany z kartą KIM Wzór 1 ------------------------------------------------------------------------ F7-zmień --> ustalenie kolorów: [T] Tło [Z] Znak (napis) | o--- [T] wybór koloru tła | o--- [Z] wybór koloru znaków napisu W definicji wyróżnienia podaje się: * Aktywność [ ] - definicja aktywna [#] - definicja nie aktywne * Kolor wyróżnienia Tło Znak * Priorytet [1] - najwyższy [9] - najniższy Jednocześnie może wystąpić wiele informacji, np. indeks ma kategorię [0] i ilość będzie mniejsza niż norma w KSOM. Kolor wyróżnienia będzie wybrany zgodnie z podanym priorytetem. Sugerowane kolory wyróżnień Podano sugerowane ustawienia kolorów. Te kolory ustalane są domyślnie nowo-dopisywanym operatorom. 01 Odbiorcy na liście F2, gdy Saldo > 0.00 ----------------------------------------------- ------------------------- Tło = [Jasny biały] Znak = [Jasny czerwony] ------------------------- 02 Odbiorcy na liście F2, gdy Zablokowany = T ----------------------------------------------- ------------------------- Tło = [Jasny biały] Znak = [Biały] ------------------------- 03 KIM: ilość na liście wyboru < norMin KSOM --------------------------------------------- ------------------------- Tło = [Jasny biały] Znak = [Jasny czerwony] ------------------------- 04 KIM: brak karty KIM w wybranym magazynie -------------------------------------------- ------------------------- Tło = [Jasny biały] Znak = [Biały] ------------------------- 05 KIM: Kategoria [0] --------------------------------------------- ------------------------- Tło = [Jasny biały] Znak = [Biały] ------------------------- 6. Definicje polskich liter W parametrach aktywnego operatora podaje się standard kodowania polskich znaków używany: * w urządzeniach rodzaju Plik PRN i Plik TXT * w tekstowym systemie wydruków, w wydruku na drukarkę Na platformie Linux stosowany jest standard: ISO-8859-2 Na platformie Windows standard można wybrać. Kodowanie polskich znaków 7. Adres e-mail, telefon operatora Adres e-mail, telefon i nazwisko operatora wystawiającego dokument można umieścić na wzorcu np. zamówienia zakupu. W e-mailach wysyłanych pocztą elektroniczną adres e-mailowy operatora podawany jest w polu: Od (Adres) o-- tres / Wysłane -----------------------------------------o | Od: Adam Abacki | | Adres: aabacki@tres.pl | | Do: | | Adres: biuro@normaxex.com | | Data: 20xx.04.10 Wt 10:17:05 Odbiorca: Normax Sp.z o.o. | o-----------------------------------------------------------o Operator może ustalić treść stopki, tj. tekstu wstawianego u dołu (w stopce) każdego wysyłanego e-maila. Np. Pozdrowienie, imię i nazwisko, pieczątkę firmy. E-mail Wbudowana poczta TrEmail Patrz też: Tabela operatorów 8. Rozmiary ekranu i czcionki w Windows NOTE: Dotyczy pracy na platformie Windows: Trawers-W Czcionka dla okna Windows Standardowym typem czcionki dla trybu okna, jest: Terminal o wysokości 20 i szerokości 10. Jeśli pracujemy w dużej rozdzielczości, to można zmienić czcionkę na np. Courier New 24 12 Czcionka dla pełnego ekranu Windows Standardowym typem czcionki dla trybu pełnego ekranu jest Lucida Console o wysokości 28 i szerokości 12. Zalecane czcionki: --------------------------------------------- Rozdzielczość Czcionka ------------- --------- 640 x 480 Terminal 10 10 800 x 600 Courier New 20 10 1024 x 768 Lucida Console 28 12 1280 x 1024 Lucida Console 38 15 --------------------------------------------- 9. Powiększenie rozmiarów ekranu w Linux NOTE: Dotyczy pracy na platformie Linux: Trawers-X Rozmiary ekranu i czcionki na platformie Linux definiuje się w programie PuTTY. Parametry: Windows: Columns: 80 Rows: 25 When window is resized [ ] Change the number of rows and columns [ ] Change the size of the font Można 'rozciągnąć' ekran (resized). To spowoduje zwiększenie ilości wierszy i kolumn podczas maksymalizacji lub zmiany rozmiaru okna. Np. ekran może mieć 120 kolumn. NOTE: Cześć funkcji programu dopasowuje się do szerszego ekranu. Np. zestawienia można oglądać na szerszym ekranie, także niektóre zestawienia tabelaryczne mogą zawierać więcej kolumn niż 80. Trawers. Linux i Windows 10. Ostatnie wybory operatora Można zapamiętać wartości danych, parametry i inne opcje wybrane przez operatora podczas wykonywania niektórych funkcji, np. podczas tworzenia zestawień. Parametry wybrane przez operatora zostają zapamiętane i odtworzone podczas następnego wykonania tej funkcji programu. Ostatnie wybory operatorów Jest to kolejna metoda personalizacji tj. przystosowania programu do indywidualnych oczekiwań i preferencji poszczególnych operatorów. 11. Tematy powiązane Tabela operatorów Menu własne operatora Parametry pracy Ostatnie wybory operatorów System parametrów Komunikacja w Trawers Bezpieczeństwo. Mechanizmy E-mail Wbudowana poczta TrEmail


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies