www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


RA Zdalny dostęp odbiorców 1. Informacje ogólne 2. Funkcje użytkowe 2.1 Przeglądanie stanów magazynowych 2.2 Tworzenie zamówień sprzedaży 2.3 Przeglądanie i drukowanie zamówień 2.4 ZP Rejestracja na terminalu produkcyjnym 3. Architektura programu 4. Bezpieczeństwo 5. Pojęcia 6. Prace przygotowawcze 6.1 W Tres (dostawca programu Trawers) 6.2 U użytkownika programu Trawers Operator wirtualny Funkcje Serwer Program PuTTY 6.3 U odbiorcy (partnera użytkownika programu) 7. Poznawanie funkcji zdalnego dostępu (demo) 8. Warunki licencjonowania 9. Kierunki rozwoju 10. Tematy powiązane 1. Informacje ogólne Zdalny dostęp odbiorców, to rozwiązanie funkcjonalne i organizacyjne, które zapewnia korzystanie z programu Trawers przez pracowników firm zewnętrznych, kontrahentów i partnerów biznesowych przedsiębiorstwa - głównego użytkownika programu Trawers. (en: Customer Self-Service (CSS), Self-Service Customer Application) Pracownicy, np. sprzedawcy w sklepach kontrahentów, logują się bezpośrednio do programu Trawers i przeglądają interesujące ich zapasy (stany magazynowe), swoje należności, poziom wykorzystanego limitu kredytowego. Zakres dostępnych funkcji ustalany jest przez administratora i zarządzany przez mechanizm uprawnień. Na komputerze sprzedawcy instaluje się tylko program do komunikacji, np. PuTTY, X2GO. Całość przetwarzania odbywa się na serwerze z zainstalowanym programem Trawers. To rozwiązanie techniczne zapewnia taką szybkość przetwarzania, jakiej nie uzyska się w aplikacjach internetowych. Firma ALFA Odbiorcy Firmy ALFA Firma w Gdyni Odbiorcy mają zdalny dostęp do firmy ALFA w Gdyni o--------------------o | Odbiorca | o-----<-| w Katowicach | | o--------------------o o-----------------o | | Program Trawers | | o--------------------o | w o--o--<-o-----<-| Odbiorca | | firmie ALFA | | | | w Rzeszowie | o-----------------o ^ | o--------------------o | | | | o--------------------o | | | Odbiorca | | o-----<-| w Olsztynie | | o--------------------o | | v Funkcje użytkowe * Przeglądanie stanu zapasów magazynowych w uprawnionych magazynach * Składanie zamówień sprzedaży * Przeglądanie złożonych zamówień sprzedaży Funkcje techniczne * Logowanie * Zmiana hasła * Menu własne operatora Funkcje użytkowe zapewniające zdalny dostęp zgromadzone są w module RA Zdalny dostęp. Poniżej opisane są poszczególne funkcje. 2. Funkcje użytkowe 2.1 Przeglądanie stanów magazynowych Funkcja umożliwia przeglądanie ilości i cen sprzedaży asortymentu dostępnego w magazynach firmy. Np. sklepy sprzedające części zamienne mogą zaglądać bezpośrednio do stanów magazynowych innych firm współpracujących. Ceny sprzedaży podane są wg standardowej reguły ustalania cen dla odbiorcy. Tak jak na ekranie sprzedaży: F2-wybór indeksu. Tzn. musi być wypełniony co najmniej cennik: [60] Katalogowy Można ustalić ceny indywidualne dla odbiorcy: [30] Kontraktowy. Symbol odbiorcy ustalony jest na podstawie e-maila (logowania). E-mail wskazuje na osobę do kontaktu a osoba powiązana jest z kartą odbiorcy. Osoby do kontaktu W przykładzie poniżej: Gdy operator zaloguje się adresem: hbalko@korbano.pl, to program ustali, że pracuje Halina Balko z firmy [000123] KorBaNo Sp.z o.o. NOTE: W wersji demo programu, podawane są ceny odbiorcy pierwszego w katalogu odbiorców, tj. [000001] 2.2 Tworzenie zamówień sprzedaży Podczas przeglądania zapasów magazynowych można złożyć zamówienie (en: Online Orders). Zamawianie polega na wskazywaniu pozycji asortymentowej i podaniu zamawianej ilości. Aby zamówić wskazany asortyment, należy nacisnąć klawisz: F8-zamawiam. Operator musi mieć uprawnienie do klawisza: F8-zamawiam Uprawnienie do funkcji w systemie RA > F8-zamawiam (zakładka) nadaje się w module uprawnień: Uprawnienia operatorów Program tworzy nagłówek zamówienia i kolejno dopisuje pozycje z zamawianym asortymentem. Każda pozycja zapisywana jest natychmiast w bazie danych programu. Nie przechowuje się żadnych informacji pośrednich na komputerze użytkownika (operatora). Nie ma ryzyka nieuprawnonego dostępu do danych. Cena pobierana jest z cennika wg reguł ustalania cen dla odbiorcy: Cenniki sprzedaży Upust wg reguł ustalania upustów: Upusty od cen sprzedaży Termin zamówienia (w pozycji) ustalany jest wg reguły: [dzień zamówienia + liczba dni] (z parametrów systemu NA) Program numeruje zamówienia wg schematu podanego w tabeli serii dokumentów NA. Np. oznaczony [*] prefiks [%OP%] generuje kolejne numery z symbolem operatora, AA0001 AA0002 AA0003 itd. (aktywny operator, to AA) W nagłówku zamówienia, w polu Uwagi jest napis: Zamówiono zdalnie [RA]. Pozycji zamówienia nie można zdalnie zmieniać ani usuwać. Zamówienie można zdalnie przeglądać i drukować: Lista zamówień: --------------------------------------- Dokument Z dnia Wartość ------------ ---------- --------------- ZA0002/06/xx 20xx.06.28 612.18 PLN AA0001/06/xx 20xx.06.28 321.08 PLN ZA0001/06/xx 20xx.06.28 910.82 PLN 000004/06/xx 20xx.06.23 151.29 PLN --------------------------------------- Szczegóły zamówienia: o-- Zamówienie ----------------------------------------------o | ZA0002/11/xx Data 20xx.11.12 Waluta PLN | o------------------------------------------------------------o |Poz ---- Indeks --- Zamówiono Jm -- Cena Wart brutto | | 1 BEJCA-D 12.000 lt 6.08 89.74 | | 2 KARTON01 3.000 szt 16.20 59.78 | | 3 ZAMEKBL-U 40.000 szt 0.14 6.89 | | 4 LAKIERGM109 4.000 lt 20.25 99.63 | | 5 POLYETER35-50 6.000 m2 29.70 219.19 | | | o------------------------------------------------------------o | Razem 475.23 | o------------------------------------------------------------o 2.3 Przeglądanie i drukowanie zamówień Złożone zamówienia można przeglądać na ekranie i drukować na lokalnej drukarce zainstalowanej przy terminalu: F4-drukuj PDF Program wysyła dokument w formacie PDF z serwera z danymi Trawersa na adres e-mailowy operatora (podany podczas logowania) do jego domyślnej skrzynki [*], np. [moje.zamówienia@firma.com] Zamówienie w PDF można wydrukować na lokalnej drukarce. NOTE: W wersji demo programu, e-mail wysyłany jest na domyślną skrzynkę pocztową aktywnego operatora. 2.4 ZP Rejestracja na terminalu produkcyjnym NOTE: Są to te same funkcja, która są w ZP i SF: Rejestracja dokumentu (2) Pracownik ZP > Dokumenty > Rejestracja operacji [ZP_DRS20] [RA_DRS20] Grupa pracowników SF > Dokumenty > Zespół Rejestr operacji [SF_DKP90] [RA_DKP90] Terminal produkcyjny (3) Pracownik ZP > Dokumenty > Rejestracja operacji [ZP_DRS30] [RA_DRS30] Grupa pracowników Moduł: SF Shop floor control SF > Dokumenty > Zespół Rejestr operacji [SF_DKP91] [RA_DKP91] Funkcje umieszczono w systemie RA ze względu na zasady licencjonowania. Aby obniżyć cenę jednej sesji w sytuacji, gdy operator wykonuje tylko tę jedną funkcję. Tak jest zwykle w przypadku operatorów rejestrujących operacje na terminalach produkcyjnych. Umożliwia przygotowanie, mniejszym nakładem finansowym, terminali do rejestracji wykonanych operacji produkcyjnych. Rejestrowanie przebiegu produkcji Funkcje rejestracji można wywołać na trzy sposoby: * Bezpośrednio z menu modułu RA Pracuje jako operator zalogowany do programu * Z menu własnego operatora wirtualnego Pracuje jako operator wirtualny * Jako proces Autorun --proces=RA_DRS30 (lub RA_DRS20) Pracuje jako operator podany w parametrze uruchomienia programu Autorun Procesy automatyczne 3. Architektura programu RA W rozwiązaniu zintegrowano następujące składniki programu Trawers: * Osoby do kontaktu u odbiorcy (klienta) z adresami e-mail * Tabela operatorów * Menu własne operatorów * Cenniki sprzedaży magazynowe i kontraktowe * Konfiguracja programu, tj. zaznaczanie obecności systemu w kluczu licencyjnym * Mechanizm uprawnień do menu, zakładek i klawiszy funkcyjnych * Kontrola liczby sesji * Wbudowana poczta elektroniczna TrEmail: adres, skrzynka * Tworzenie wydruków w formacie PDF * Wysyłanie wydruków e-mailem * Przeglądanie asortymentu w kartotece magazynowej * Cenniki sprzedaży magazynowe i kontraktowe * Automatyczne nadawanie numerów dokumentom * Pobieranie wartości domyślnych z kartoteki kontrahentów, kartoteki asortymentu KIM. W rezultacie powstał program łatwy do instalowania oraz, co najważniejsze, łatwy do użytkowania przez coraz to nowych operatorów z firm kontrahentów. Operatorzy mogą zdalnie przeglądać zapasy magazynowe i zdalnie składać zamówienia sprzedaży. Operatorzy i ich uprawnienia o----------o o------------o o-----------o |Jan Nowik | |Halina Balko| |Adam Korda | Osoby do kontaktu o----o-----o o-----o------o o-----o-----o u odbiorcy: | | | [000123] KorBaNo Sp.z o.o. o----------------o----------------o | o---o---o | W1 | Operator wirtualny (zdalny) o---o---o [W1] Zapasy i zamówienia | | o---o---o---o---o | | | | | o--------------------------o Menu własne operatora [W1] | Menu operatora W1 | Zawiera funkcje systemu RA | Uprawnienia operatora W1 | tj. przeglądanie zapasów o------------o-------------o i składanie zamówień. | | o-------o-------o Licencja na użytkowanie | Trawers | programu Trawers | System RA | W konfiguracji oznaczono o---------------o system RA na 40 sesji Odbiorca Odbiorca (kontrahent), który ma zdalny dostęp do danych w programie Trawers. Odbiorca: [000123] KorBaNo Sp.z o.o. RA Osoby do kontaktu Osoby do kontaktu w firmie KorBaNo: Jan Nowik, Halina Balko, Adam Korda W karcie osoby do kontaktu należy podać: * w zakładce [Karta osoby]: ------------------------------------------------ Imię i nazwisko: Halina Balko E-mail: hbalko@korbano.pl ------------------------------------------------ * w zakładce [RA Zdalny dostęp]: ------------------------------------------------ E-mail: hbalko@korbano.pl <-- to jednocześnie login użytkownika RA Zdalny dostęp ?: T Halina Balko Jako operator wirtualny: W1 Obecne hasło: ************* <-- użytkownik Nowe hasło: ************* <-- może Powtórz hasło: ************* <-- sam zmienić hasło ------------------------------------------------ Odbiorca (kontrahent zdalny) Gdy operator zaloguje się adresem: hbalko@korbano.pl, to program ustali, że pracuje Halina Balko z firmy [000123] KorBaNo Sp.z o.o. Osoby do kontaktu 4. Bezpieczeństwo Zastosowane rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo danych zgromadzonych w bazie danych, na serwerze głównym. Na komputerach użytkowników (terminalach) nie przechowuje się żadnych danych. Po zakończeniu pracy (wylogowaniu) terminal, np. laptop można odłożyć bez obawy, że nieuprawnione osoby będą miały dostęp do wrażliwych danych. Między komputerami użytkowników (terminalami) przesyłane są tylko zawartości ekranów i kody naciśnietych klawiszy (praca terminalowa). Technologia * System operacyjny Linux * System operacyjny Windows (praca terminalowa) Linux i Windows Wymagania techniczne Platformy systemowe Przesyłane informacje można monitorować i szybko reagować na ew. nadużycia. Mechanizm uprawnień i architektura rozwiązania zapewnia, że operator może oglądać i zapisywać tylko precyzyjnie określone dane. Gdy zmieniają się reguły zdalnego dostępu, np. pracownik kontrahenta odchodzi z firmy, to wystarczy wyłączyć pracownikowi (osoba do kontaktu) prawo zdalnego dostępu: RA Zdalny dostęp [N] 5. Pojęcia Firma (en: Company) Firma, główny użytkownik programu Trawers Login (en: Login) Identyfikator, którym posługuje się użytkownik podczas uruchamiania (wywołania, logowania) programu. W module RA Zdalny dostęp, loginem jest adres e-mail osoby do kontaktu (użytkownika). Tylko jedna osoba do kontaktu może mieć dany adres e-mail. Osoby do kontaktu Magazyn Magazyn, z którego kontrahent zamawia asortyment. Może wybrać magazyny, do których ma uprawnienia. Może wybrać magazyn, w którym jest asortyment, z którego dostawa jest najtańsza. Operator wirtualny (en: Virtual user) Symbol zapisany w tabeli operatorów, który identyfikuje osoby korzystające ze zdalnego dostępu. Może nim być każdy operator w tabeli operatorów, który jest [U] Zwykły użytkownik. Nie jest [A] Administrator. Operator wirtualny znajduje się w tabeli operatorów firmy, ale reprezentuje kontrahenta (en: Represent the partner party). Pojęcie operatora wirtualnego wprowadzono po to, aby wykorzystać możliwość budowania zawężonego, indywidualnego menu, definiowania uprawnień oraz tworzenia filtrów. Może być wielu operatorów wirtualnych. Symbol wpisuje się do karty osoby do kontaktu powiązanej z kontrahentem. Kontrahent, partner biznesowy Przedsiębiorstwo kontrahenta firmy, głównego użytkownika programu Trawers. Może to być klient (kupujący) w firmie, dostawca materiałów i towarów lub każda inna firma współpracująca, której warto dać zdalny dostęp do wybranych funkcjonalności i danych firmy. System RA (Remote Access) System (moduł) w konfiguracji programu Trawers, w którym znajdują się funkcje zdalnego dostępu. System RA można wywołać w trybie Autorun. Należy podać symbol procesu logowania tj. RA_PRA00 lub RA_PRB00 Autorun Procesy automatyczne Zamówienie sprzedaży (en: Sales Order) Zamówienie składane przez operatora kontrahenta. Zapisywane jest bezpośrednio w zbiorze zamówień w Trawersie. Po zapisaniu, nie można zdalnie poprawiać ani usuwać. Zdalny dostęp (en: Remote Access) Tu: korzystanie z programu Trawers przez osoby firm zewnętrznych (en: Partner Remote Access, Third-party Access) 6. Prace przygotowawcze 6.1 W Tres (dostawca programu Trawers) * Przygotować licencje, wskazać [*] system RA, ustalić liczbę sesji RA Wysłać plik licencja.txt i fakturę do firmy, użytkownika programu. 6.2 U użytkownika programu Trawers Operator wirtualny * Utworzyć osobną rolę dla operatorów wirtualnych (odbiorców), np. [WO] Uprawnienia oparatorów * Dopisać operatora wirtualnego, np. [W1] do tabeli operatorów przypisać do roli [WO] * Dać operatorowi [W1] uprawnienie do systemu RA (tylko): Prawa dostępu w systemie: AD Menu: Dystrybucja: RA Zdalny dostęp kontrahentów * Dać operatorowi [W1] uprawnienia do funkcji systemu RA Prawa dostępu w systemie: RA * Dać operatorowi [W1] dostęp do magazynów i ew. do kart KIM * Dać operatorowi wirtualnemu [W1] uprawnienia: - do urządzenia wyjściowego (dla wydruku na ekran, do pliku) * Zbudować menu własne operatora [W1]. W menu mogą być tylko pozycje systemu RA: * W parametrach operatora wirtualnego [W1] wskazać, że pracuje z własnym menu: 0727 Ma własne menu * Dopisać osoby do kontaktu powiązane z odbiorcą w NA: w zakładce [Karta osoby] podać: Email [T] email (login) adres e-mail musi być unikalny w zakładce [RA Zdalny dostęp] podać: RA Zdalny dostęp ? [T] Jako operator wirtualny [W1] Hasło ... Funkcja: Zamówienia sprzedaży Wypełnić tabele, z kórych pobierane są dane dla zamówień sprzedaży: - forma płatności - dni zapłaty - symbole dekretacji Większość danych program pobiera jako domyślne z karty odbiorcy i z karty KIM. Dodatkowo: * NA > Tabele > Serie dokumentów: oznaczyć symbol numeracji zamówień * Uprawnienia: Nadać operatorowi wirtualnemu [W1] uprawnienie do funkcji: RA: F8-zamawiam Nadać operatorowi wirtualnemu [W1] uprawnienia do symboli dekretacji: * WM Sprzedaż z magazynu * WT PTU (VAT) należny Oznaczyć [*] te symbole, które mają być wpisane automatycznie do zamówienia. Zaleca się, aby dekretacje nie zawierały masek, tj. %KK, %JJ, %XX, %ZZZZZZ, %Q. Jeżeli będą maski, to wartości dla nich trzeba będzie podać ręcznie podczas wystawiania faktury do zamówienia. A to zakłóca płynność pracy. Funkcja: Przeglądanie zamówień sprzedaży * Nadać operatorowi wirtualnemu [W1] uprawnienia: - do funkcji: Przeglądanie zamówień - do skrzynki pocztowej - do wzorca wydruku zamówienia sprzedaży * Oznaczyć [*] skrzynki i wzorce Serwer * dodać na serwerze użytkownika, np. 'zdalnyodbiorca' w grupie 'trawers' (grupa 'trawers' to domyślna grupa dla użytkowników i danych Trawersa) * ustawić użytkownikowi 'zdalnyodbiorca' automatyczne uruchamianie programu Trawers z funkcją: RA Logowanie odbiorców: tr5x.exe --firma=FF --operator=W1 --proces=RA_PRA00 gdzie: FF to symbol firmy W1 to symbol operatora wirtualnego Program PuTTY * Przygotować program PuTTY Program PuTTY powinien przygotować administrator IT. Administrator zna architekture IT i umie konfigurować PuTTY. Konfigurację PuTTY można przekazać w formie: * opisowej, tj. instrukcji instalowania i użytkowania * pliku wpisów do rejestru .reg * programu instalującego Forma programu instalującego byłaby najwygodniejsza dla kontrahenta * Przekazać kontrahentowi: * program PuTTY * dane dostępowe: e-mail (login) nie trzeba przekazywać hasła, gdyż pracownik kontrahenta może sam ustalić hasło przy pierwszym logowaniu 6.3 U odbiorcy (partnera użytkownika programu Trawers) * Zainstalować program PuTTY * Przekazać pracownikom dane dostępowe (emaile osób do kontaktu) * Nauczyć jak przeglądać zapasy i składać zamówienia sprzedaży 7. Poznawanie funkcji zdalnego dostępu (demo) W wersji DEMO programu Trawers można zapoznać się z funkcjami zdalnego dostępu kontrahentów. Dystrybucja > ... Zdalny dostęp Odbiorców demo W wersji demo przyjęto uproszczenia: * operator nie musi się logować i nie musi podawać hasła * ceny sprzedaży podpowiadane są z cennika katalogowego pierwszego odbiorcy tj. [000001] * program wysyła e-maile na domyślną skrzynkę pocztową aktywnego operatora 8. Warunki licencjonowania Aby użytkować funkcje zdalnego dostępu, w konfiguracji programu Trawers trzeba oznaczyć [*] system RA Zdany dostęp, w którym są te funkcje. System RA, z funkcjami zdalnego dostępu wyróżniono po to, aby odrębnie ustalać limit liczby sesji (i cenę licencji) podstawowej konfiguracji programu i liczbę sesji zdalnego dostępu. Np. Konfiguracja podstawowa ma limit 30 sesji (AD 30 sesji) Zdalny dostęp przydzieli się 70 kontrahentom (RA 70 sesji) W kluczu licencyjnym będzie zapis: 1. Konfiguracja bazowa (AD, MG, NA, ZO, ...) na 30 sesji, w cenie standardowej za jedną sesję) 2. System RA, na 70 sesji, w cenie niższej niż standardowa cena za jedną sesję Jedna sesja konfiguracji bazowej zostanie wykorzystana przez system RA. Uruchomienie dowolnej liczby sesji RA wymaga jednej wolnej sesji AD. Cena jednej sesji systemu RA jest niższa niż cena jednej sesji w konfiguracji podstawowej. Prosimy pytać o cenę: tres@tres.pl 9. Kierunki rozwoju * Zdalny dostęp dostawców RA Zdalny dostęp dostawców - Przeglądanie stanów magazynowych 'własnych' towarów przez dostawców aby uzupełnić zapasy - Składanie propozycji zamówień zakupu 'na siebie' Zarządzanie zapasami przez dostawcę (en: Vendor Managed Inventory (VMI)) - Przeglądanie statystyk sprzedaży 'własnych' towarów przez dostawców w zakresie kierunków sprzedaży, struktury asortymentu itp. W celu lepszego dopasowania oferty do potrzeb rynku * Wpisywanie zamówień sprzedaży na wyroby konfigurowalne Ustalanie konfiguracji: cech i opcji wyrobu * Przeglądanie zaawansowania produkcji zamówionych wyrobów * Kiedy otrzymam wyrób ? Zapytanie o czas realizacji zlecenia produkcyjnego * Wyodrębnienie funkcji używanych przez handlowców i mobilnych przedstawicieli handlowych * Rejestrowanie zdarzeń na hali produkcyjnej, tj. raportowanie wykonanych operacji i produktów * Pokazywanie należności i innych informacji o kontrahencie * Ujęcie operatorów zdalnych w mechanizmie powiadomień i alarmów * Płatności zdalne 10. Tematy powiązane RA Zdalny dostęp dostawców WOE Zamówienia internetowe Połączenia zdalne Integracja z internetem Rejestrowanie przebiegu produkcji Autorun Procesy automatyczne SOA Integracja danych API Zarządzanie sesjami


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies