www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


Statystyki kartotek ZP 1. Kartoteki systemu ZP Rozmiary kartotek Rozmiary transakcji 2. Kartoteka indeksów KIM Karty wg rodzajów Karty wg grup Karty wg wyróżników i odmian 3. Kartoteka BOM Komponenty na jednym poziomie Max liczba poziomów 4. Kartoteka technologiczna Liczba operacji 5. Kartoteki SE Serwis 6. Kartoteka zleceń Liczba zleceń, statusy zleceń Jakie wyroby, jakie operacje, jakie stanowiska Zlecenia w archiwum 7. Tematy powiązane 1. Kartoteki systemu ZP ZP > Zlecenia > Statystyki kartotek [ZP_OZK30] Podaje się parametry: * Liczba wystąpień wartości, np. 100 * Dokumenty z okresu 20xx/01 - 20xx/05 Zestawienia pokazują rozmiary kartotek i transakcji. Daja informacje o rozkładzie liczebności, np. wg rodzajów indeksów o strukturze, np. komponentach tworzących BOM, o dynamice (przyrostach), np. liczby zleceń w kolejnych latach Na podstawie przedstawionych danych liczbowych można podejmować decyzje optymalizujące procesy produkcyjne, np. zmiany technologii (operacji) lub struktury wyrobów. 2. Kartoteka indeksów KIM * Liczba kart wg rodzajów indeksów Indeksy KIM 4 903 --------------------------------------------- Pole: MRODZAJ 03 Materiał kupowany 4420 90.1 % 09 Fantom 177 3.6 % 11 Opcja 104 2.1 % 06 Usługa obca 68 1.4 % 07 Usługa własna 52 1.1 % 10 Cecha 48 1.0 % 05 Produkt finalny 34 0.7 % --------------------------------------------- * Liczba kart wg grup indeksów * Liczba kart wg wyróżników indeksów * Liczba kart wg odmian indeksów 3. Kartoteka BOM * Liczba elementów w strukturze wyrobu na jednym poziomie * Max liczba poziomów zagłębień struktur 4. Kartoteka technologiczna * Liczba operacji przy produkcji wyrobu, w porządku malejącym aby wiedzieć jak skomplikowany jest proces produkcyjny 5. Kartoteki SE Serwis ZP > Zlecenia > Statystyki kartotek [ZP_OZK30] Program prezentuje statystyki danych zgromadzonych w systemie: SE Serwisowanie produktów. * Ile jest serwisowanych produktów * Ile jest kart gwarancyjnych * Ile jest komponentów w produktach serwisowanych * Ile jest kart wizyt serwisowych * Ile jest zleceń przeglądów technicznych 6. Kartoteka zleceń Ile zleceń, jaki status ? * Jakie są statusy zleceń, ile jest zleceń otwartych Kartoteka zleceń prod ZP ----------------------------------------- Pole: STATUS Z Zamknięte 172 72.3 % O Otwarte 63 26.5 % N Zarejestrowane 2 0.8 % A Anulowane 1 0.4 % ----------------------------------------- Jakie wyroby, na jakich stanowiskach, jakie komponenty ? * Jakie wyroby najczęściej produkowano (wg zleceń) * Na jakich stanowiskach najczęściej produkowano te wyroby * Przy pomocy jakich maszyn i narzędzi * Jakie były najczęściej używane komponenty (wg specyfikacji materiałowych) Specyfikacje materiałowe --------------------------------------------------------- Pole: COMPONEN T016180 PŁYN DO CHŁODNIC GLIXOL 110 0.5 % T000530 OLEJ NAPĘDOWY EURODISEL 106 0.5 % H004870 REFLEKTOR Z RAMKĄ 103 0.4 % H000150 STACYJKA 6E6.14.00 102 0.4 % U008030 LAMPA KIERUNKOWSKAZÓW L+P 102 0.4 % U000200 PRZERYWACZ KIERUNKOWSKAZÓW 101 0.4 % P008860 POKRYWA GNIAZDA 3T52 99 0.4 % --------------------------------------------------------- Jakie operacje w ZP ? * jakie wykonywano operacje (wg specyfikacji operacji) Specyfikacje operacji ZP ------------------------------------------------------- Pole: SYMOPER 000010 montaż zespołów napędowych 62 10.7 % 000020 montaż instalacji hydraulicznej 62 10.7 % 000030 montaż istalacji pneumatycznej 62 10.7 % 000040 montaż instalacji ekektrycznej 62 10.7 % 000050 montaże dodatkowe i testowanie 62 10.7 % 000060 montaże mechaniczne dodatkow 62 10.7 % 000070 prace malarskie i lakiernicze 62 10.7 % ------------------------------------------------------- Ile transakcji (pozycji dokumentów) ? * Liczba transakcji (pozycji dokumentów), z podziałem na rodzaje operacji, np. rozchody materiałów, karty operacji Dokumenty ZP w 20xx Liczba pozycji dokumentów z podziałem na rodzaje operacji ------------------------------------------------------ Pole: ROPER1 RO Wydanie materiałów na produkcj 19649 95.8 % PR Przyjęcie wyrobu z produkcji 439 2.1 % KR Robocizna bezpośrednia 372 1.8 % Z1 Zwrot materiałów z produkcji 31 0.2 % Z2 Zwrot wyrobu na produkcję 11 0.1 % ---------------------------------------------------- Razem: 20502 100.0 % ------------------------------------------------------ * Liczba pozycji w dokumentach, w porządku malejącym Dokumenty ZP Pozycje --------------------------------- Pole: NODOW RW0024 618 3.0 % RW0001 612 3.0 % RW0029 585 2.9 % RW0002 571 2.8 % RW0022 505 2.5 % RW0039 446 2.2 % RW0030 436 2.1 % --------------------------------- * Liczba transakcji powiązanych ze zleceniami tj. liczba pozycji dokumentów utworzonych do poszczególnych zleceń Dokumenty ZP Pozycje ---------------------------------- Pole: WOPRE 003030 526 2.6 % 004040 511 2.5 % 005050 510 2.5 % 002020 508 2.5 % 004041 499 2.4 % 007065 496 2.4 % 001008 455 2.2 % ---------------------------------- Ile zleceń w archiwum ? * Liczba zleceń w zbiorach archiwalnych, tj. w latach zamkniętych pokazuje przyrost (lub zmniejszenie się) liczby zleceń w latach 7. Tematy powiązane Statystyki danych Statystyki kartotek handlowych Statystyki działań marketingowych Raporty i analizy SE Serwisowanie. Serwis_ZP Produkcja. Podstawowe moduły


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies