www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


Praca zdalna z programem Trawers 1. Opis ogólny 2. Dlaczego zdalnie ? 3. Skąd można pracować ? 4. Jakie urządzenia ? 5. Czy bezpiecznie ? 6. Gdzie jest serwer ? 7. Elementy stosowane przy zdalnym dostępie 8. Moduły zdalnego dostępu 9. Tematy powiązane 1. Opis ogólny Zdalny dostęp (en: Remote access), to jest możliwość dostępu do zasobów systemu informatycznego z miejsc odległych od miejsca jego lokalizacji. Dostęp zapewniają łącza teletransmisyjne oraz narzędzia sprzętowe i rozwiązania programowe. Program Trawers umożliwia pracę zdalną użytkownikom, pracowników firm oraz ich partnerom biznesowym, odbiorcom i dostawcom. 2. Dlaczego zdalnie ? * Bezpośredni dostęp do danych firmowych, bez potrzeby instalowania oprogramowania pośredniego do przesyłania i synchronizacji danych * Taki sam model pracy w terenie i w siedzibie firmy - oszczędza się na szkoleniu pracowników * Niższe koszty: nie potrzeba dodatkowego sprzętu, np. na serwery pośrednie, nie potrzeba dodatkowego oprogramowania * Większa stabilność i niezawodność rozwiązania: nie ma dodatkowych elementów - kolejnych miejsc potencjalnych awarii 3. Skąd można pracować ? * Z domu i z podróży * Pracownicy firmy, klienci i dostawcy * Z siedziby klienta: rejestracja zamówienia, analiza kroniki klienta * Z siedziby dostawcy towarów i materiałów * Ze sklepu detalicznego * Z siedziby firmy Tres lub firmy Partnera w celu zdalnego serwisu * Z oddziału własnej firmy Wielo-oddziałowość * Z oddziału innej, zewnętrznej firmy, np. sieci sklepów 4. Jakie urządzenia ? * Komputer stacjonarny * Laptop * Netbook * Tablet, np. Motion Tablet ze skanerem kodu kreskowego * Tablet przemysłowy Casio V-T/N500 z systemem Android * HandHeld, np. CipherLab 9700 z systemem Windows CE 6.0 lub Android 6.0 Platformy systemowe 5. Czy bezpiecznie ? * Połączenia szyfrowane * Hasła logowania * System uprawnień do funkcji, obiektów systemów, kartotek Mechanizmy bezpieczeństwa * Logowanie tylko w oznaczonych dniach i godzinach 6. Gdzie jest serwer ? * W siedzibie firmy * U dostawcy usług na serwerach mikrokomuterowych (Data Center) * U dostawcy usług na komputerach Main Frame, np. IBM z Linux on System z Platformy systemowe * Na serwerze wirtualnym, w chmurze, np. Amazon EC2 (Amazon AWS) Trawers w chmurze AWS - Linux Trawers w chmurze AWS - Windows 7. Elementy stosowane przy zdalnym dostępie Podczas budowania reguł zdalnego dostępu, dla użytkowników 'własnych' i 'obcych' np. klientów składających zamówienia, można wykorzystać następujące elementy obecne w programie: * Platforma systemu operacyjnego: Linux lub Windows Platformy systemowe * Program terminala: PuTTY w systemie Linux Trawers. Linux i Windows * Program X2Go w systemie Linux Trawers. Linux i Windows * Program Winflector w systemie Windows Winflector. Serwer Terminali OTC * Hasła powiązane z operatorami (użytkownikami) zabezpieczające przed nieautoryzowanym dostępem * System uprawnień użytkowników do funkcji, obiektów systemowych, kartotek, zakładek i poszczególnych kart w kartotekach np. pokazuj tylko asortyment z grupy: Tkaniny, nie pokazuj kartotek kontrahentów ani żadnych danych transakcyjnych. Bezpieczeństwo. Mechanizmy * Menu własne użytkownika, np. w menu może być tylko jedna pozycja: Rejestracja zamówień sprzedaży i menu wewnętrzne F12 * Dodatkowe parametry, np. nie pokazuj cen zakupu, nie zmieni ceny sprzedaży pobranej z cennika kontraktowego, nie zmieniu upustu itp. System parametrów 8. Moduły zdalnego dostępu Przy zdalnym dostępie, szczególnie z siedziby innych firm: klientów lub dostawców, wykorzystuje się zwykle tylko część funkcji programu Trawers. Funkcje najczęsciej stosowane zdalnie zgromadzono w specjalizowane moduły: * DC Data Collection Rejestracja terminalem danych transakcyjnych. DC Data Collection to moduł programu Trawers, przeznaczony do szybkiego rejestrowania dokumentów (danych transakcyjnych) przy zastosowaniu czytników kodów kreskowych (skanerów). Można rejestrować dokumenty magazynowe, sprzedaży, zakupu i transakcje na terminalach produkcyjnych. DC Data Collection * RA Zdalny dostęp odbiorców Rozwiązanie funkcjonalne i organizacyjne, które zapewnia korzystanie z programu Trawers przez pracowników firm zewnętrznych, kontrahentów i partnerów biznesowych przedsiębiorstwa - głównego użytkownika programu Trawers. RA Zdalny dostęp odbiorców * RA Zdalny dostęp dostawców Pracownicy, np. handlowcy w siedzibie dostawców, logują się bezpośrednio do bazy programu Trawers swoich klientów i przeglądają zapasy (stany magazynowe) asortymentu, którego są dostawcami i za który odpowiadają. RA Zdalny dostęp dostawców 9. Tematy powiązane Platformy systemowe Instalowanie programu Winflector. Serwer Terminali OTC RA Zdalny dostęp odbiorców RA Zdalny dostęp dostawców DC Data Collection Wielo-oddziałowość


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies