www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


Rozwiązania specjalistyczne i branżowe 0. Opis ogólny Rozwiązania specjalistyczne Rozwiązania branżowe Rozwiązania Partnerów 1. Zboża, nawozy, Pasze 2. Przesunięty rok obrotowy 3. Przygotowanie wysyłki na trasy. Dokumenty przewozowe 4. Realizacja zamówień sprzedaży w trybie [d][k] 5. Kontrola dostaw w trybie [d][k] 6. Programy lojalnościowe 7. Wymiana dokumentów EDI 8. Wytwarzanie produktów wariantowych (konfigurowanych) 9. Patrz też ... 10. Tematy powiązane 0. Opis ogólny Możliwości programu Trawers wykraczają poza tradycyjne zastosowania standardowego systemu ERP. W programie jest wiele unikalnych rozwiązań, które stanowią integralną składową zintegrowanego programu. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom specjalistycznym, program obsługuje wiele procesów bez korzystania z zewnętrznych aplikacji. Rozwiązania specjalistyczne Gotowe rozwiązania dla przedsiębiorstw stosujących własne, specjalistyczne rozwiązania biznesowe i techniczne. Magazyny depozytowe, konsygnacyjne WMS magazyn wysokiego składowania Magazyn bez dokumentów (wszystkie zapisy elektroniczne) Inwentaryzacja on-line Optymalizacja załadunku LOT, SER, Traceability Skup i sprzedaż surowców, np. zbóż Etykiety GS1 (czytanie i drukowanie) Zarządzanie zapasami Konfigurator wersji wyrobu Kalkulacja kosztów wytworzenia Kontrola jakości surowców i wyrobów Shop floor control Rejestrowanie produkcji. Zespoły pracowników Zarządzanie produkcją wg metodyki APICS Produkcja. Podstawowe moduły Użytkowanie na serwerach wirtualnych (w Data Center) Wymiana dokumentów EDI z sieciami handlowymi Wymiana danych z programami zewnętrznymi via SOA (API, WebServices) Zdalny dostęp kontrahentów Powiązanie z aplikacjami internetowymi Adresy wysyłkowe (obsługa podmiotów o rozproszonej architekturze). Trasy przewozowe API (SOA) interfejs do wymiany danych z innymi programami Użytkowanie na serwerach wirtualnych (w Data Center) Wymiana dokumentów EDI z sieciami handlowymi Wymiana danych z innymi programami Alerty i powiadomienia Procesy automatyczne Workflow e-Faktury i e-Archiwum Wbudowany procesor e-maili Menu własne operatora Logi, kronika aktywności użytkowników Magazyn bez dokumentów (wszystkie zapisy elektroniczne) e-Trawers - opis ogólny Raporty specjalistyczne DMS Zarządzanie siecią dealerską Raporty specjalistyczne Etykiety GS1 (czytanie i drukowanie) Czytanie i drukowanie kodów kreskowych, także QR Code Etykiety GS1-128 Zastosowania Redagowana postać dokumentów (wzorce) Wydruki kaskadowe i składane Wzorce dokumentów i etykiet Formuły arytmetyczne i logiczne we wzorcach wydruków Funkcje TrExt Jawna baza danych opisana w słowniku Baza danych. Słownik. System bezpieczeństwa chroniący dostęp do funkcji i danych Przesunięty rok obrotowy Menu własne operatora SUIT Przewodnik wdrożeniowy Bezpieczeństwo. Mechanizmy Rozwiązania branżowe Gotowe rozwiązania dla potrzeb branż: Sprzedaż hurtowa - wielooddziałowe hurtownie materiałów instalacyjnych maszyn rolniczych, książek, środków czystości i ochrony roślin (system kontroli uprawnień) Jednostki budżetowe (plany budżetowe: dochody i wydatki) (klasyfikacje budżetowe: działy, rozdziały, paragrafy) Przemysł rolno-spożywczy - producenci pasz, spółdzielnie mleczarskie (zaopatrzenie gospodarstw, faktury RR, skup zbóż, dystrybucja wg tras Przedsiębiorstwa komunalne (automatyczne fakturowanie, faktury powtarzalne) Działalność developerska (developerskie faktury sprzedaży) Patrz też: Firmy. Użytkownicy programu Produkcja ciągników (m.in. konfigurator produktów, specyficzna organizacja produkcji) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (obsługa palet, wydruk etykiet, magazyn z miejscami składowania) Produkcja konstrukcji metalowych (rejestrowanie operacji na stanowiskach, planowanie potrzeb materiałowych Produkcja elementów metalowych (wycena produkcji po koszcie rzeczywistym) Produkcja obuwia (wiele typów i rozmiarów obuwia) Produkcja zestawów meblowych (produkcja długich serii wyrobów) Produkcja kabin sanitarnych (rozbudowane struktury wyrobów BOM z wykorzystaniem cech i opcji (warianty) Patrz też: Firmy produkcyjne Rozwiązania Partnerów Sklepy internetowe (WebStore): cStore, PrestaShop, Edito Aplikacje mobilne: Gemini, eSale System Zarządzania Magazynem CBIS WMS Szkolenia ERP/MRP Usługi wdrożenia, serwisowania i nadzoru nad użytkowaniem Trawers ERP Patrz szczegóły: Oferta Partnerów 1. Zboża, nawozy, Pasze Przedsiębiorstwo zajmuje się skupem zbóż konsumpcyjnych oraz paszowych. Skupowane plany podlegają ocenie jakościowej. Od jakości zależą ceny skupu. Plony składowane są w magazynach jako zapasy własne (już zakupione) lub w depozycie. SK Skup i sprzedaż surowców (zboża) QA System kontroli jakości Zapasy w depozycie 2. Przesunięty rok obrotowy Przedsiębiorstwo w Polsce, jest częścią szwedzkiej grupy Addtech AB. Specyfika branży (produkcja spawanych konstrukcji stalowych i słupów energetycznych) powoduje, że rok obrotowy w systemie rachunkowości firmy rozpoczyna się w kwietniu a kończy w marcu następnego roku kalendazowego. Rok obrotowy przesunięty 3. Przygotowanie wysyłki na trasy. Dokumenty przewozowe Przedsiębiorstwo wysyła wytworzone konstrukcje stalowe do krajów skandynawskich. Jedna wysyłka (ładunek) często zawiera produkty wytworzone na podstawie wielu zamówień od różnych odbiorców. Konieczne jest zgrupowanie produktów przeznaczonych do rozładunku u adresatów leżących na tej samej trasie. Trzeba także utworzyć międzynarodowy list przewozowy CMR. Zarządzanie wysyłkami [SD][LD] Trasy przewozowe 4. Realizacja zamówień sprzedaży w trybie [d][k] Podstawową czynnością podczas realizacji zamówień sprzedaży jest kompletacja, tj. przygotowanie asortymentu do wysyłki: pobranie z miejsc składowania i złożenie w polu odkladczym, z którego nastąpi jego wysyłka. W przyjętym rozwiązaniu proces kompletacji zamówienia rozpoczyna się w dziale handlowym. Handlowiec oznacza zamówienie [d] Gotowe do kompletacji. Magazynier wybrane zamówienie oznacza swoimi inicjałami, symbolem [k] Pobrane do kompletacji i przystępuje do pobierania asortymentu z miejsc składowania. Rozwiązano problem śledzenia stanu realizacji zamówień i dostarczono odpowiedzi na podstawowe pytania: jakie są losy zamówienia i który magazynier je kompletuje. Dodatkowo uzyskano możliwość oceny wydajności pracy magazynierów. Wysyłka, organizacja i dokumenty Realizacja zamówień sprzedaży 5. Kontrola dostaw w trybie [d][k] Grupa funkcji w systemie ZO i MG do zarządzania przyjmowaniem do magazynu asortymentu zamówionego u dostawców. Wykonanie w dwóch krokach: [d][k] [d] Gotowe do kontroli [k] Pobrane do kontroli Patrz opis kolejnych kroków: Przyjęcie dostawy do magazynu 6. Programy lojalnościowe W programie Trawers: * można klientom naliczać punkty wg tabeli za zakupione towary i usługi (program zwiększa i zmniejsza liczbę punktów) * można tworzyć zestawienia z liczbą zgromadzonych punktów * można drukować (lub wysyłać e-mailem) kupony z liczbą punktów * można drukować (lub wysyłać e-mailem) kod rabatowy (en: Discount code) Program punktowy. Lojalnościowy 7. Wymiana dokumentów EDI Przedsiębiorstwo ABC wytwarza zestawy mebli kuchennych i łazienkowych. Meble wysyła głównie do sieci handlowych w 10 krajach. Sieci handlowe wymagają elektronicznej dokumentacji handlowej i finansowej. Wymiana dokumentów EDI w programie Trawers: * Firma ABC <-- otrzymuje zamówienie sprzedaży: ORDER * Firma ABC --> wysyła potwierdzenie zamówienia: ORDRSP * Firma ABC --> wysyła awizo dostawy: DESADV * Firma ABC --> wysyła fakturę sprzedaży: INVOICE Patrz szczegóły: EDI Elektroniczna wymiana dok EDI Dokumenty sprzedaży EDI Dokumenty zakupu 8. Wytwarzanie produktów wariantowych (konfigurowanych) Rozwój handlu internetowego powoduje, że zwiększa się liczba odbiorców (klientów), którzy oczekują możliwości konfigurowania produktów zgodnie ze swoimi oczekiwaniami. System konfiguracji produktu jest stosowany, gdy przedsiebiorstwo produkuje wyroby o zbliżonej strukturze materiałowej lecz zróżnicowanych szczegółach w poszczególnych elementach. Są to wyroby konfigurowalne (wariantowe). W programie Trawers są moduły, które umożliwiają budowanie wariantowej struktury wyrobów, kalkulację kosztów, wytwarzanie, magazynowanie i sprzedaż. W takim modelu produkcji, buduje się uniwersalną strukturę wyrobu BOM. W definicji ujmuje się wszystkie możliwe warianty (opcje) różniących się elementów. Patrz szczegóły: Produkty wariantowe. Wytwarzanie i sprzedaż Definicje wariantów można pobierać z aplikacji internetowych: BaseLinker. Produkty wariantowe 9. Patrz też... * Etykiety logistyczne Kody kreskowe Zastosowania * Honoraria autorskie Honoraria autorskie * Notatki CRM Notatki CRM * Różny asortyment, wiele punktów sprzedaży Wielo-oddziałowość * Programy lojalnościowe Program punktowy. Lojalnościowy * Arkusze i zwoje Arkusze i zwoje * Zespoły pracowników SF Shop Floor Control. Zespoły 10. Tematy powiązane Profile użytkownikow TR Produkcja Poznawanie programu. Jazda próbna Scenariusze procesów Architektura programu Produkty wariantowe. Wytwarzanie i sprzedaż BaseLinker. Produkty wariantowe


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies