www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


Samodzielne wdrożenie programu Trawers ERP 1. Opis ogólny Korzyści Plan wdrożenia 2. Warunki samodzielnego wdrożenia Wiedza i doświadczenia Pomoc firmy Tres i Partnerów 3. Podstawowe kroki 4. Przykłady scenariuszy procesów 5. Tematy powiązane 1. Opis ogólny Samodzielne wdrożenie programu jest możliwe i zalecane. Program Trawers nie jest trudny. Ma prostą, logiczną architekturę. Architektura programu Jest wiele opisów, szablonów i narzędzi pomocniczych. Wprowadzanie danych początkowych Dane branżowe. Profile firm Korzyści Osoby z wnętrza firmy: * Znają procesy w niej zachodzące i trafniej wybiorą do stosowania funkcje programu Trawers ERP. * Przeniosą zdobytą wiedzę i umiejętności do innych użytkowników programu w swojej firmie * Przejmą nadzór nad użytkowaniem programu jako Administratorzy Trawers ERP Zadania administratora Trawers ERP Zmniejszenie kosztów wdrożenia. Nie trzeba angażować kosztownych, zewnętrznych specjalistów i konsultantów. Plan wdrożenia W opracowaniu planu wdrożenia oraz w koordynacji prac może pomóc przewodnik SUIT. SUIT Przewodnik wdrożeniowy Materiały pomocnicze Program Trawers ERP został wdrożony i funkcjonuje w setkach firm w różnych branżach i różnych profilach. Zdobyte doświadczenie pozwoliło opracować materiały, które mogą pomóc wdrożyć program Trawers ERP w kolejnych przedsiębiorstwach. Patrz opisy: Proces wdrożenia Kroki wdrożenia Lista kontrolna Wdrażanie. Organizacja i zadania Szkolenia i materiały edukacyjne Dostępne są materiały szkoleniowe i kursy. Patrz szczegóły: Kursy szkoleniowe. Oferta 2. Warunki samodzielnego wdrożenia Wiedza i doświadczenie * Osoby wdrażające mają ogólna wiedzę i umiejętność używania programów do zarządzania firmą * Jezeli wdrażane są muduły ksiegowe, to jest osoba znająca zasady rachunkowości i praktykę ksiegowości Organizacja ksiąg rachunkowych * W przedsiębiorstwach produkcyjnych jest osoba zaznajomiona z problemami struktur wyrobów (BOM), technologii wytwarzania, operacji, stanowisk roboczych, MRP i planowania prac produkcyjnych Opis systemu produkcji * Zapewniona jest pomoc w utrzymaniu infrastruktury komputerowej Utrzymanie instalacji IT * Jest osoba, która zostanie Kierownikiem Projektu i otrzyma szerokie kompetencje do stworzenia i kierowania zespołem wdrożeniowym. Po zakończeniu wdrożenia Kierownik Projektu przejmie rolę: Opiekun programu Trawers (en: Key User) Zadania administratora Trawers * Kierownictwo firmy zapewnia zasoby (czas, ludzi, sprzęt) niezbędny do przeprowadzenia wdrożenia Proces wdrożenia Pomoc firmy Tres i Partnerów Można także skorzystać z konsultacji i szkoleń specjalistów z firmy Tres oraz wiedzy i doświadczenia Partnerów i Konsultantów. Specjaliści mogą pomóc w opracowaniu planu wdrożenia, który uwzględni unikalne potrzeby i cele biznesowe przedsiębiorstwa. Specjaliści mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów, które mogą wystąpić podczas wdrażania programu. Patrz szczegóły: Usługi firmy Tres Konsultanci. Specjaliści Świadomość zmian Wprowadzenie programu ERP zwykle powoduje zmiany w całej organizacji przedsiębiorstwa. Dlatego ważne jest dokładne planowanie, z udziałem przedstawicieli wszystkich działów. Zespół projektowy powinien utworzyć kanały komunikacyjne, tak aby informacje o planowanych i wykonanych pracach dotarły do wszystkich zainteresowanych W szczególnie złożonych projektach, które powodują duże zmiany w organizacji warto zaangażować specjalistów od zarządzania zmianami. 3. Podstawowe kroki Zespół projektowy * Utworzenie zespołu projektowego (Projekt wdrożenia). Zespół powinien składać się z przedstawicieli różnych obszarów firmy Wyznaczenie Kierownika Projektu Audyt * Wykonanie audytu istniejących rozwiązań informatyczny i przepływów danych. To pozwoli lepiej zrozumieć potrzeby zmian i rozbudowy. Jakość danych * Weryfikacja jakości zgromadzonych danych. Jakość danych jest kluczowa dla skuteczności funkcjonowania programu Harmonogram * Wybranie modułów i ustalenie kolejności wdrożenia Narzędzia i materiały * Zgromadzenie materiałów i narzędzi ułatwiających wdrożenie Realizacja * Realizacja wdrożenia * Weryfikacja i usprawnienia Patrz też: Proces wdrożenia Kroki wdrożenia. Lista kontrolna Wdrażanie. Organizacja i zadania 4. Przykłady scenariuszy procesów Scenariusze podstawowych procesów w programie. Pomocne podczas szkoleń. * Sprzedaż. Zamówienia sprzedaży * Zaliczka, faktura sprzedaży. Usługi * Wykonanie usługi na zamówienie * ... wiele innych Scenariusze procesów 5. Tematy powiązane Proces wdrożenia SUIT Przewodnik wdrożeniowy Wprowadzanie danych początkowych Kroki wdrożenia. Lista kontrolna TJP Trawers Jazda Próbna Drzewa projektów Scenariusze procesów Utrzymanie instalacji IT Zadania administratora Trawers


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies