www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


Samodzielne wdrożenie programu Trawers 1. Opis ogólny 2. Warunki samodzielnego wdrożenia 3. Scenariusze 4. Tematy powiązane 1. Opis ogólny Samodzielne wdrożenie programu jest możliwe i zalecane. Program Trawers nie jest trudny. Ma prostą, logiczną architekturę. Konfiguracja programu Jest wiele opisów, szablonów i narzędzi pomocniczych. Wprowadzanie danych początkowych Dane branżowe. Profile firm Korzyści Osoby z wnętrza firmy: * Znają procesy w niej zachodzące i trafniej wybiorą do stosowania funkcje programu Trawers ERP. * Przeniosą zdobytą wiedzę i umiejętności do innych użytkowników programu * Przejmą nadzór nad użytkowaniem programu jako Administratorzy Trawers ERP Zmniejszenie kosztów wdrożenia. Nie trzeba angażować kosztownych, zewnętrznych specjalistów i konsultantów. Plan wdrożenia W opracowaniu planu wdrożenia oraz w koordynacji prac może pomóc przewodnik SUIT. SUIT Przewodnik wdrożeniowy 2. Warunki samodzielnego wdrożenia * Osoby wdrażające mają ogólna wiedzę i umiejętność używania programów do zarządzania firmą * Jest osoba znająca zasady rachunkowości i praktykę ksiegowości Organizacja ksiąg rachunkowych * W przedsiębiorstwach produkcyjnych jest osoba zaznajomiona z problemami struktur wyrobów (BOM), technologii wytwarzania, operacji, stanowisk roboczych, MRP i planowania prac produkcyjnych Opis systemu produkcji * Zapewniona jest pomoc w utrzymaniu infrastruktury komputerowej Utrzymanie instalacji IT * Jest osoba, która zostanie Kierownikiem Projektu i otrzyma szerokie kompetencje do stworzenia i kierowania zespołem wdrożeniowym. Po zakończeniu wdrożenia Kierownik Projektu przejmie rolę: Opiekun programu Trawers (en: Key User) Zadania administratora Trawers * Kierownictwo firmy zapewnia zasoby (czas, ludzi, sprzęt) niezbędny do przeprowadzenia wdrożenia Proces wdrożenia Można także skorzystać z konsultacji i szkoleń specjalistów z firmy Tres oraz wiedzy i doświadczenia Partnerów. Usługi firmy Tres 3. Scenariusze Scenariusze podstawowych procesów w programie. Pomocne podczas szkoleń. Scenariusze procesów 4. Tematy powiązane Proces wdrożenia SUIT Przewodnik wdrożeniowy Wprowadzanie danych początkowych Kroki wdrożenia. Lista kontrolna TJP Trawers Jazda Próbna Drzewa projektów Scenariusze procesów


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies