www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


Redaktor treści internetowych 1. Opis stanowiska 2. Wymagane umiejętności / doświadczenie / wykształcenie 3. Pożądane umiejętności 4. Wynagrodzenie 5. Miejsce pracy 6. Trawers. Program ERP. Charakterystyka produktu 7. Content Marketing 8. Tematy powiązane 1. Opis stanowiska Redaktor(ka) treści internetowych (en: Content Editor) tworzy i redaguje opisy publikowane w internecie na portalu Tres (www.tres.pl) i na portalach specjalistycznych. Cele publikacji * Marketing treści (en: Content Marketing) (patrz też niżej). Pozyskiwanie klientów poprzez publikowanie atrakcyjnych i przydatnych treści. Poprzez zainteresowanie treścią kierowanie uwagi potencjalnych klientów na oferowany produkt: Trawers ERP i usługi firmy Tres. * Inbound Marketing. Powiązany z Content Marketing, tj. kierowanie zainteresowania potencjalnych klientów na oferowany produkt. Obejmuje publikowanie treści oraz takie działania w internecie, które powodują zainteresowanie produktem i firmą (en: Attract Traffic). Aby potencjalni klienci sami znaleźli to, czego szukają. * Self-Service. Rozwój metod, narzędzi i treści, które dostarczą użytkownikom programu Trawers ERP odpowiedzi na pytania, wskażą sposoby rozwiązywania problemów, podpowiedzą najlepsze praktyki i metody postępowania. Bez potrzeby bezpośredniego angażowania inżynierów i konsultantów firmy Tres. * Edukowanie decydentów, aby posiedli pełniejszą wiedzę konieczną przy podejmowaniu decyzji dot. zakupu licencji programu ERP i usług IT. Treści * Opisy wdrożeń programu Trawers ERP w różnych branżach * Opisy rozwiązań ogólnych i specjalistycznych w programie Trawers ERP * Opisy wybranych zagadnień merytorycznych * Biuletyny (en: Newsletters) * Polecane imprezy, szkolenia książki, publikacje, ogłoszenia Portale * Portal firmy Tres www.tres.pl * Portal firmy Tres - Baza wiedzy * Portale edukacyjne dot. zastosowań oprogramowania ERP * Serwisy społecznościowe (merytoryczne) * Blogi specjalistyczne * Prezentacje multimedialne Adresaci * Firmy, obecni użytkownicy programu Trawers ERP * Firmy, potencjalni użytkownicy * Firmy, obecni i potencjalni partnerzy firmy Tres * Pracownicy uczelni ekonomicznych i technicznych * Liderzy opinii, influencerzy Redaktor(ka) treści internetowych zadania wykonuje pod ogólnym nadzorem, lecz oczekiwana jest duża samodzielność i niezależność w ustalaniu sposobu realizacji zadań. Przy realizacji zadań, odpowiedzialny/a jest za: * Redagowanie opisów, informacji, elementów dokumentacji, poradników materiałów szkoleniowych, biuletynów, itp. przeznaczonych do publikacji w internecie, w tym opisów i filmów szkoleniowych (e-learning) 2. Wymagane umiejętności / doświadczenie / wykształcenie Idealny(a) kandydat(ka) posiada: * Doświadczenie w tworzeniu i redagowaniu treści internetowych, szczególnie technicznych Doświadczenie udokumentowane przykładami * Doświadczenie w samodzielnej pracy, jedynie pod ogólnym nadzorem * Doskonałą umiejętność komunikowania się w mowie i piśmie * Bardzo dobrą znajomość języka angielskiego 3. Pożądane umiejętności * Praktyka w użytkowaniu programow informatycznych ERP w przedsiębiorstwach * Praktyczną znajomość narzędzi CRM i zarządzania dokumentami * Dobrą znajomość drugiego języka obcego, np. hiszpańskiego, niemieckiego 4. Wynagrodzenie Wynagrodzenie zawiera dwa elementy: element stały oraz zmienny: premia uznaniowa w przypadku szczególnych osiągnięć W początkowym okresie wynagrodzenie tylko zadaniowe. 5. Miejsce pracy * Praca zdalna (zadaniowa) * Praca w siedzibie firmy Tres * Forma mieszana: częściowo w siedzibie firmy, częściowo zdalna Zgłoszenia na adres: rekrutacja@tres.pl 6. Trawers. Program ERP. Charakterystyka produktu Marketing treści (en: Content Markenting) i Inbound Marketing powinien wypracować kanały (scieżki) przekazu ujmujące złożoność produktu (opis niżej) oraz różne role potencjalnych klientów. Adresaci przekazu treści * Kierownictwo przedsiębiorstwa [D] * Administrator systemów informatycznych [D] * Użytkownik, analityk i decydent [D] W różnych działach i funkcjach przedsiębiorstwa * Użytkownik, operator [D] [D] Uczestniczy w procesie wyboru programu Różne kompetencje, różne oczekiwania Treści przekazu Program ERP, to jest złożona konstrukcja, którą można poznawać na wielu poziomach: * pojęcia i zawartość informacyjna * struktura: elementy składowe i ich powiązania * sposoby użycia * procesy wewnętrzne - inicjowane przez użytkowników programu - inicjowane automatycznie * korzyści dla organizacji * korzyści dla użytkowników * obawy przed wprowadzeniem do użytkowania * metody wprowadzenia do użytkowania (wdrożenie) * poznawanie: szkolenia, samo-kształcenie * kompetencje i specjalizacje użytkowników i administratorów * utrzymanie w sprawności - aktualizowanie do nowych wydań - dostosowanie do otoczenia, np. systemy operacyjne, urządzenia - usuwanie problemów - unikanie zagrożeń * porównanie z innymi programami 7. Content Marketing Content Marketing. Marketing treści. Pozyskiwanie klientów poprzez publikowanie atrakcyjnych i przydatnych treści. Poprzez zainteresowanie treścią kieruje się uwagę potencjalnych klientów na oferowane produkty i usługi. Z pojęciem: Content Marketing powiązane jest pojęcie: Inbound Marketing (marketing przychodzący) (Pull). Takie działania, które umożliwiają odbiorcom samodzielne dotarcie do treści przekazu handlowego. Inbound Marketing przeciwstawia się Outbound Marketing (wychodzący) (Push) polegający na wysyłaniu, często nachalnych i niepożądanych, treści do odbiorców. Metoda Inbound Marketing: 5 kroków (Pete Caputa) 1. Attract Traffic (Przyciągnięcie, Zwabienie) Pozyskanie wizytujących 2. Convert Visitors to Leads Zamiana wizytujących na zainteresowanych 3. Convert Leads to Sales Zamiana zainteresowanych na klientów 4. Turn Customers into Repeat Higher Margin Customers Utrzymanie klientów z wysoką marżą. Spowodowanie, że będą rzecznikami produktu 5. Analyze for Continuous Improvement Ocena i optymalizacja działań 8. Tematy powiązane Poznawanie Trawers ERP Szukanie informacji o programie Trawers ERP. Ogólny opis Procesy gospodarcze Konfiguracja programu Trawers ERP. Wdrożenia Profile firm. Użytkownicy Opisy dla użytkowników


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies