www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


Potrzeby kadrowe. Rekrutacja 1. Stanowiska pracy 2. Współpracownicy 3. Miejsce pracy 4. Zgłoszenia 5. Patrz też 1. Stanowiska pracy Utrzymywanie przekazu internetowego nt. programu Trawers ERP Redaktor treści internetowych Utrzymywanie kontaktu z użytkownikami programu. Pomoc serwisowa. Prace techniczne Konsultant ERP Rozwijanie programu Trawers ERP. Prace projektowo-programowe Projektant-Programista Aplikacji ERP 2. Współpracownicy Zakres prac Poszukujemy współpracowników do prac: - konsultacje merytoryczne dla nas i naszych klientów - szkolenia nt. zastosowania programu Trawers - wdrożenia programu (zdalne) - tworzenie opisów (rozbudowa Bazy Wiedzy) - redagowanie wzorców dokumentów - definiowanie raportów RaportyXML - definiowanie alertów - programowanie aplikacji internetowych 3. Miejsce pracy Praca zdalna (zadaniowa), dorywcza Doświadczenia z czasu pandemii, gdy wiele przedsiębiorstw i instytucji umożliwiło prace zdalne, pozwoliły sformułować nowe podejście do kwestii podziału czasu na pracę zawodową i czas prywatny. W kwestii łączenia lub rozdzielenia życia zawodowago od życia prywatnego wypracowano dwa podejścia: * Work-life balance * Work-life integration Work-life balance Dotychczasowe, rekomendowane podejście, stawiało nacisk na oddzielenie czasu pracy od czasu prywatnego i znalezienie 'zdrowej' równowagi (balansu) między obowiązkami zawodowymi i karierą a czasem prywatnym. Work-life integration To nowe podejście, które zachęca do połączenia w spójną całość obu elementów: życia zawodowego i prywatnego. Zakłada, że nie ma niezgodności (sprzeczności) między oboma elementami i oba powinnych współgrać, wzajemnie się harmonijnie dopełniać, tworząc całość. Podejście: Work-life integration pozwala na bardziej precyzyjnie wskazanie linii podziału między pracą a życiem prywatnym posługując się miarą 'godziny pracy'. Współpraca z firmą Tres w trybie pracy zdalnej (zadaniowej) jest możliwa przy umiejętnym połączeniu aktualnej pracy zawodowej i życia prywatnego. 4. Zgłoszenia Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: rekrutacja@tres.pl 5. Patrz też Tres. Projekty, Przetargi Opracowanie: Customer Experience Partnerzy i Konsultanci Produkty i usługi Partnerów


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies