www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


Serwis i konsulting 1. Zakres usługi 2. Forma 3. Cena 4. Warunki i zastrzeżenia 1. Zakres usługi * Odpowiedzi na pytania, które wymagają analizy konkretnych przypadków, znajdowania rozwiązań, wyjaśnienia, itp. * W odpowiedzi: szczegółowe opisanie kolejnych kroków postępowania * Konsultacje wymagające wiedzy specjalistycznej, będącej w obszarze kompetencji Tres. Np. z obszaru rachunkowości, rozliczeń podatkowych, zarządzania produkcją, organizacji i optymalizacji procesów biznesowych, gospodarki magazynowej, wymiany dokumentów elektronicznych EDI, usług SOA. * Redagowanie dokumentów wg wzorców * Definiowanie raportów * Poprawianie danych po awariach i pomyłkach operatorskich * Audyt i diagnozowanie spójności i poprawności danych przy wykorzystaniu metod i technik zastosowanych (wbudowanych) w programie * Audyt i ocena wykorzystania metod i technik zastosowanych (wbudowanych) w programie w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych 2. Forma * E-mail Zapytania, zgłoszenia problemów i potrzeb prosimy wysyłać na adres: serwis@tres.pl * Telefon inicjowany przez Tres (rozmowa ze specjalistami informatykami) w godz 10-14 w dni robocze * Dostęp zdalny do instalacji programu u klienta * Tele-konferencja 3. Cena Pre-paid, zależy od rzeczywistej pracochłonności Gdy usługa wymaga znacznej pracochłonności, to może być kupiona w pakietach po 5 godzin wg aktualnego cennika usług firmy Tres NOTE: Zgłoszenia problemów i potrzeb prosimy inicjować e-mailem wg poniższych reguł: Zgłaszanie problemów Zgłaszanie potrzeb Usługi firmy Tres Opis ogólny 4. Warunki i zastrzeżenia * Dot. instalacji IT. Usługa nie obejmuje obszaru utrzymania instalacji IT Utrzymanie instalacji IT * Dot. systemu rachunkowości. Usługa nie obejmuje obszaru regulowanego przez ustawę o rachunkowości. W szczególności weryfikacji i nadzoru nad przyjętymi zasadami rachunkowości i sposobami prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera. Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą. Kierownik jednostki decyduje o dopuszczeniu do stosowania programu i organizuje sposoby zapewniania bezpieczeństwa danych i programów komputerowych. Przyjęte zasady rachunkowości (zarys) Użytkownik programu bierze odpowiedzialność za rezultaty wynikające z użycia programu. * Dot. poprawności danych i bezpieczeństwa danych Usługa audytu i oceny wykorzystania metod i technik zastosowanych (wbudowanych) w programie. W szczególności: - czy uprawnienia (na poziomie ról) nadane operatorom zapewniają realizację polityki bezpieczeństwa określoną przez kierownictwo - ustalenie częstości nieuprawnionych logowań - wnioski z analizy zestawień kontrolnych - audyt czynności wykonywanych przez Administratora programu Trawers (en: Key User) Zadania administratora Trawers Nie obejmuje metod i technik stosowanych w otoczeniu programu. Np. sejfy, klucze sprzętowe, szyfrowanie zapisów na dysku, szyfrowanie transmisji, hasła na poziomie systemu operacyjnego, komunikacja z internetem. Nie obejmuje tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych z kopii. Utrzymanie instalacji IT Ogólnie: Tres świadczy usługi o charakterze konsultacyjnym, m.in. dostarczając wiedzy i wskazując możliwe drogi rozwiązania zgłoszonych problemów. W szczególności Tres nie bierze na siebie odpowiedzialności za poprawność i bezpieczeństwo danych Użytkownika, zleceniodawcy usług serwisowych. * Konsultacje mogą być udzielane wielu osobom, nie tylko Opiekunowi Programu Trawers.


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies