www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


Konsultacje wdrożeniowe 1. Analiza przedwdrożeniowa 2. Pakiety usług konsultacji 3. Szczególy realizacji 4. Tematy powiązane 1. Analiza przedwdrożeniowa Analiza (audyt) pozwala ocenić czy program Trawers może efektywanie pracować w firmie potencjalnego użytkownika. I jakie (i dlaczego) mogą być problemy w skutecznym wdrożeniu programu. Obecnie zmienia się charakter prac związanych z oprogramowaniem Dawniej: * Obszar technologiczny, instalacja, uruchomienie * Odpowiedź na pytanie: Czy program zadziała ? Teraz: * Obszar biznesowy. Zmiana organizacji procesów w wyniku zastosowania narzędzi IT. * Odpowiedź na pytanie: Do czego chcemy użyć i czy się sprawdzi ? Dlatego przed zakupem (wybór, zakup, wdrożenie) oczekuje się wykonania analizy i prognozowania (przewidywania) skutków wdrożenia oprogramowania. Firma Tres oferuje analizę i opracowanie przewidywanych skutków wdrożenia. Zakres * ustalanie celowości i możliwości wdrożenia programu Trawers * ustalenie zakresu ew. prac przygotowawczych Forma E-mail, tel, wizyta w siedzibie użytkownika, praca zdalna TJP Patrz też: Analiza: cele, zakres i forma Ankieta: Moduły handlowe i usługowe Ankieta: Moduły produkcyjne i handlowe 2. Pakiety usług konsultacji Pakiety konsultacji wdrożeniowych: 13, 25 i 40-dniowy. Każdy obejmuje: a) Wizyta w siedzibie użytkownika b) Opracowanie planu wdrożenia c) Asysta podczas wdrożenia i szkolenia Zakładając pełne zaangażowanie przedstawicieli użytkownika, można szybko rozpocząć użytkowanie programu. Patrz też: SUIT Przewodnik wdrożeniowy 1. 13 dni --------- * 2 dni wizyty przed-wdrożeniowe w siedzibie użytkownika * Opracowanie planu wdrożenia * 11 dni asysty zdalnej we wdrożeniu i szkoleniu w promocyjnej cenie w tym, do 2 dni wizyt 2. 25 dni --------- * 3 dni wizyty przed-wdrożeniowe w siedzibie użytkownika * Opracowanie planu wdrożenia * 22 dni asysty zdalnej we wdrożeniu i szkoleniu w promocyjnej cenie w tym, do 4 dni wizyt 3. 40 dni ---------- * 5 dni wizyt przed-wdrożeniowych w siedzibie użytkownika * Opracowanie planu wdrożenia * 35 dni asysty zdalnej we wdrożeniu i szkoleniu w promocyjnej cenie w tym, do 7 dni wizyt 3. Szczególy realizacji * Dni wdrożeniowe, to zwykle nie będą kolejne dni kalendarzowe, lecz dni w których konieczna jest pomoc konsultanta * Wybór pakietu konsultacji zależy od branży, np. firmy handlowe, usługowe, produkcyjne, konfiguracji programu, np. z modułem księgowym lub bez oraz od stopnia przygotowania kadry użytkownika do wdrożenia. * W każdym wariancie zakłada się pełne zaangażowanie przestawicieli użytkownika pod kierunkiem Kierownika Projektu (en: Project Manager) Kierownik Projektu wyznaczony jest przez Zarząd Firmy i przed nim odpowiada za powodzenie wdrożenia. Zadaniem Kierownika jest przydzielanie zadań innym współpracownikom i kontrola ich realizacji w planowanym terminie. Należy zaakcentować rolę Kierownika Projektu, który musi otrzymać od Zarządu Firmy najwyższe kompetencje pozwalające kierować innymi uczestnikami wdrożenia. Jednocześnie, niezbędne jest pozyskanie współpracowników do współpracy. Najlepiej zrobić to, poprzez szkolenia i pokazywanie korzyści dla firmy i dla nich osobiście, jakie odniosą po wdrożeniu nowego systemu. * Oferta konsultacji wdrożeniowych nie obejmuje systemu: PL Płace i Kadry Konsultacji takich mogą udzielić Autoryzowani Partnerzy * Konsultant angażowany jest na caly dzień. Nie przewiduje sie dzielenia jednego dnia wizyty konsultanta na wiele dni kontraktowych. Dzień pracy konsultanta, to 8 godzin lub mniej, gdy cel wizyty został zrealizowany w krótszym czasie (łącznie z dojazdem, gdy nie ma noclegu). * Po wykonaniu każdego etapu wystawiana jest faktura sprzedaży za wykonane prace. * Usługa konsultacji wdrożeniowych zostaje zakończona (przerwana) po upływie jednego roku od dnia rozpoczęcia. Niezależnie czy wykorzystano wszystkie dni. 4. Tematy powiązane Proces wdrożenia Kroki wdrożenia. Lista kontrolna Dostosowanie do potrzeb firm SUIT Przewodnik wdrożeniowy Usługi firmy Tres Opis ogólny


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies