www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


Usługi firmy Tres Motto Information Is Free - you have to know People Are Not - you have to pay Trawers ERP Podstawową działalnością firmy Tres Centrum Oprogramowania jest produkcja programu Trawers i sprzedaż licencji na jego użytkowanie i aktualizację. Program Trawers Procesy gospodarcze Koncentrujemy się na tworzeniu oprogramowania. Wypracowaliśmy sprawny warsztat który umożliwia tworzenie stabilnych rozwiązań programowych wzbogacających program Trawers i tworzenie powiązanych z nim funkcji specjalistycznych. RI Rozwiązania indywidualne Rozwiązania funkcjonalne w programie Trawers ERP, narzędzia pomocnicze, towarzyszące opisy (Baza Wiedzy) dają możliwość samodzielnego wdrożenia. Przy zaangażowaniu przyszłych Użytkowników, pod nadzorem Kierownika Projektu można poznać program Trawers ERP, wprowadzić dane początkowe, rozpocząć i kontynuować użytkowanie. Samodzielne wdrożenie Można skorzystać z pomocy Partnerów i zespołu firmy Tres Centrum Oprogramowania. Usługi instalowania programu, wdrożenia i serwisowania świadczą Partnerzy i Współpracownicy. Partnerzy i Konsultanci Na życzenie użytkowników programu oraz w uzasadnionych przypadkach, np. nowe moduły, nowe lub zmienione funkcjonalności, wymienione niżej usługi świadczą członkowe zespołu Tres. Usługi w ramach opłaty licencyjnej (abonament) Zakres konsultacji i polityka serwisowa firmy Tres wobec użytkowników i związane z tym opłaty licencyjne, zakłada, że w ramach opłaty abonamentowej (licencja i odnowienie licencji) usługa organicza się do krótkich konsultacji (wyłącznie e-mailowych) dla jednej osoby - Opiekuna programu. Krótkie konsultacje polegają na wskazaniu (opisaniu) rozwiązań zastosowanych w programie i ew. wskazanie miejsca dodatkowych opisów - link do odpowiednego artykułu w Bazie Wiedzy. Dodatkowe prace, np. czas poświecony na analizę zgłoszonych potrzeb i problemów, wskazanie metod postępowania oraz ew. zmiana i rozbudowa programu, wymagają dodatkowych opłat. Usługi Tres. Zakres Które usługi w ramach opłaty licencyjnej (A) a które dodatkowo płatne (B) ? W ramach Dodatkowa Świadczenie licencji umowa (A) (B) ------------------------------------------------------ Baza wiedzy on-line Tak Tak Pobieranie programu Tak Tak Dostęp do nowych wydań Tak Tak Automatyczna aktualizacja Tak Tak Ile osób do kontaktu (key user) 1 wg umowy Godziny dostępu dni robocze wg umowy 10-14 Zgłoszenie potrzeby e-mail Tak Tak telef Nie Tak Zgłoszenie problemu (1) e-mail Tak Tak telef Nie Tak Czas reakcji (2) priorytet 1 Wysoki 6 godz 1 godz priorytet 2 Średni 2 dni 6 godz priorytet 3 Niski 5 dni 2 dni --------------------------------------------------------------- (1) Zgłoszenia wg: Zgłoszenie problemu Uwagi i potrzeby (2) Priorytet: nadaje Tres (A) wg umowy (B) Szkolenia, konsultacje, wdrożenia: na podstawie oddzielnej umowy Usługi. Opis * Udostępnienie najnowszych wydań programu (aktualizacja) Dostęp do najnowszych wydań programu. Zgodnie z polityką aktualizacji. Polityka aktualizacji Aktualizacja programu Odpowiedzi na zapytania e-mailowe Konsultacje e-mailowe * Przyjmowanie zgłoszeń o problemach i potrzebach W ramach konsultacji i podczas realizacji usług serwisowych. Zgłoszenie problemu Uwagi i potrzeby * Wyjaśnienia i porady Dostęp do zasobów: dokumentacje, opisy, przykłady Odpowiedzi na zapytania e-mailowe Konsultacje e-mailowe * Usługi serwisowe Konsultacje specjalistyczne Serwis i konsulting * Opieka nad wdrożeniem Konsultacje wdrożeniowe * Asysta konsultantów podczas próbnego użytkowania programu TJP Trawers Jazda Próbna * Rozbudowa programu wg potrzeb użytkowników RI Rozwiązania indywidualne * Asysta specjalistów Konsultacje specjalistyczne * Szkolenia Kurs szkoleniowy. Oferta * Program udostępniany zdalnie Platformy systemowe NOTE: Utrzymanie instalacji IT Firma Tres nie zajmuje się instalowaniem i serwisowaniem systemów komputerowych (IT) tj. sprzętem komputerowym i programami systemowymi. Tym zajmuja sie informatycy, administratorzy i serwisanci instalacji IT. Utrzymanie instalacji IT


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies