www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


Partnerzy: VAR, ISV. Konsultanci 1. Opis ogólny 2. Partnerzy ISV. Niezależni producenci oprogramowania Produkty i uługi Partnerów Produkty i usługi Partnerów 3. Konsultanci. Specjaliści Konsultanci. Specjaliści Konsultanci merytoryczni Konsultanci technologiczni 4. Partnerzy VAR Integratorzy rozwiązań informatycznych Dane tele-adresowe i specjalizacje Partnerów 5. Tematy powiązane 1. Opis ogólny Dane tele-adresowe i specjalizacje Partnerów i Konsultantów firmy Tres. NOTE: Specjalizacje wymieniono wg deklaracji Partnerów i Konsultantów. 2. Partnerzy ISV. Niezależni producenci oprogramowania ISV Independent Software Vendor Partner ISV Partner ISV oferuje produkty, które współpracują z programem Trawers ERP Patrz szczegóły: Produkty i usługi Partnerów 3. Konsultanci. Specjaliści Konsultanci, to specjaliści, praktycy w wymienionych dziedzinach. Użytkowników programu Trawers oczekujących porad lub pomocy prosimy o bezpośrednie kontaktowanie się z konsultantami i ustalenie zakresu, warunków organizacyjnych i warunków finansowych pomocy. Konsultanci merytoryczni Księgowość Płace, PIT, PPK Patrz szczegóły: Konsultanci. Specjaliści Konsultanci technologiczni OS Linux OS Windows MS Excel Patrz szczegóły: Konsultanci. Specjaliści 4. Partnerzy VAR. Integratorzy rozwiązań informatycznych Partnerzy integracyjni. VAR Value Added Reseller Partner VAR * Partner nabywa od Tres licencję programu Trawers przeznaczoną dla Końcowego Użytkownika (KU) * Odsprzedaje KU licencję programu Trawers * Wykonuje usługi na rzecz KU na własne ryzyko i własny rachunek * Pośredniczy w komunikacji między KU a Tres * Tres nie konkuruje z Partnerem VAR * Rozpoczęcie i zakończenie współpracy Partnera VAR z Tres następuje na podstawie deklaracji złożonej przez strony. (lista wg kodów pocztowych) * TechniComm Jarosław Jastrzębowski 11-015 Olsztynek * KOMP-EL PHU Rafał Ziętek 16-100 Sokółka * APEX S.C Helena Holon i Piotr Holon 40-067 Katowice * Maria Dolna - Biuro rachunkowe 63-400 Ostrów Wielkopolski * Roman Kozak Zakład Usług Informatycznych 47-400 Racibórz * Przedsiębiorstwo Informatyczne Sirocco Robert Grządka 63-700 Krotoszyn * Sandor Piotr Samol 64-120 Krzemieniewo * OpenIT 77-300 Człuchów * MARCO Andrzej Piotrzkowski 80-384 Gdańsk * F.H.U. KIM Michał Maczkowski 81-589 Gdynia * MARCO PPU Mirosław Przyłucki 83-032 Pszczółki * Agencja Usługowa Fart - Krzysztof Czajka 83-110 Tczew * MF SERVICE Franciszek Pobłocki 83-300 Kartuzy * PADKOM Piotr Adamczak 87-100 Toruń *************************************************************************** TechniComm Jarosław Jastrzębowski ul. Wędkarska 2/15 11-015 Olsztynek tel. 501-429-426 jarek@technicomm.pl Usługi techniczne ----------------- [x] Administracja IT Windows [x] Administracja IT Linux [x] Administracja programem Trawers [x] Migracja: Trawers -W Windows --> -X Linux [x] Migracja: Inny program --> Trawers [x] Nadzór nad użytkowaniem programu Trawers [x] Tworzenie raportów np. w Crystal Reports [x] Tworzenie połączeń z innymi programami (usługi SOA) Wdrożenia i konsultacje w obszarach programu Trawers ---------------------------------------------------- [x] Marketing i sprzedaż [x] Dystrybucja i usługi [x] Magazyn z miejscami składowania [x] Rachunkowość firm dystrybucyjnych i usługowych [x] Rachunkowość firm produkcyjnych [x] Płace i kadry Inne usługi ----------- [x] Integracja Trawersa z innymi systemami [x] Translacja i przenoszenie danych z innych systemów (np. zamówienia z innych systemów do Trawersa) [x] Pomoc przy wymianie danych w różnych formatach (txt, csv, xls, xml, inne) [x] Naprawa baz danych *************************************************************************** KOMP-EL PHU Rafał Ziętek ul. Białostocka 110/2 16-100 Sokółka tel. 888 777 901 biuro@informatyka.az.pl Usługi techniczne ----------------- [x] Administracja IT Windows [x] Administracja programem Trawers [x] Migracja: Inny program --> Trawers [x] Nadzór nad użytkowaniem programu Trawers Wdrożenia i konsultacje w obszarach programu Trawers ---------------------------------------------------- [x] Marketing i sprzedaż [x] Dystrybucja i usługi [x] Magazyn z miejscami składowania [x] Rachunkowość firm dystrybucyjnych i usługowych Inne usługi ----------- [x] Prezentacje programu Trawers - w siedzibie klienta [x] Zaawansowane analizy danych Trawersa w Excelu z użyciem języka VBA [x] Szkolenia pracowników z obsługi pakietu Office i OpenOffice [x] Prowadzenie zewnętrznej obsługi księgowej firm - księgowość pełna i uproszczona - z wykorzystaniem danych z modułów handlowych klienta (NA, ZO) [x] Doradztwo informatyczno - rachunkowe w zakresie optymalnego wykorzystania programu Trawers prowadzone przez osoby o wykształceniu i doświadczeniu księgowo-informatycznym [x] Sprzedaż i serwis kas fiskalnych *************************************************************************** APEX S.C Helena Holon i Piotr Holon ul. Mikołowska 20 B/4 40-067 Katowice tel. (32) 251-09-19 biuro@apexsc.pl www.apexsc.pl Usługi techniczne ----------------- [x] Administracja IT Windows [x] Administracja IT Linux [x] Administracja programem Trawers [x] Migracja: Trawers -W Windows --> -X Linux [x] Migracja: Inny program --> Trawers [x] Nadzór nad użytkowaniem programu Trawers Wdrożenia i konsultacje w obszarach programu Trawers ---------------------------------------------------- [x] Marketing i sprzedaż [x] Dystrybucja i usługi [x] Magazyn z miejscami składowania [x] Rachunkowość firm dystrybucyjnych i usługowych [x] Rachunkowość firm produkcyjnych [x] Płace i kadry Inne usługi ----------- [x] Prezentacje programu Trawers - w siedzibie klienta [x] Sprzedaż i serwisowanie sprzętu IT [x] Sprzedaż i serwisowanie urządzeń fiskalnych [x] Usługi związane z podpisem elektronicznym *************************************************************************** *************************************************************************** Maria Dolna - Biuro rachunkowe 63-400 Ostrów Wielkopolski tel.519 166 781 e-mail: maria@fczccz.eu NIP: 6221012565 Usługi techniczne ----------------- [x] Administracja IT Windows [x] Administracja programem Trawers [x] Nadzór nad użytkowaniem programu Trawers [x] Tworzenie wzorców dokumentów Wdrożenia i konsultacje w obszarach programu Trawers ---------------------------------------------------- [x] Marketing i sprzedaż [x] Dystrybucja i usługi [x] Magazyn z miejscami składowania [x] Rachunkowość firm dystrybucyjnych i usługowych [x] Rachunkowość firm produkcyjnych [x] Płace i kadry [x] Organizacja produkcji Inne usługi ----------- [x] Asysta w TJP Trawers Jazda Próbna [x] Prezentacje programu Trawers - zdalnie [x] Prezentacje programu Trawers - w siedzibie klienta [x] Usługi biura rachunkowego na programie Trawers *************************************************************************** Roman Kozak Zakład Usług Informatycznych 47-400 Racibórz tel.0608-385-311 e-mail: romkozak@ka.onet.pl Usługi techniczne ----------------- [x] Administracja IT Windows [x] Administracja programem Trawers [x] Nadzór nad użytkowaniem programu Trawers Wdrożenia i konsultacje w obszarach programu Trawers ---------------------------------------------------- [x] Dystrybucja i usługi [x] Rachunkowość firm dystrybucyjnych i usługowych [x] Rachunkowość firm produkcyjnych Inne usługi ----------- [x] Prezentacje programu Trawers - zdalnie [x] Prezentacje programu Trawers - w siedzibie klienta Specjalizacja: [x] Rachunkowość jednostek / zakładów budżetowych *************************************************************************** Przedsiębiorstwo Informatyczne Sirocco Robert Grządka ul. Łąkowa 25 63-700 Krotoszyn tel. 602-705-542, 625-014-554 e-mail: robert@sirocco.com.pl www.sirocco.com.pl Usługi techniczne ----------------- [x] Administracja IT Windows [x] Administracja IT Linux [x] Administracja programem Trawers [x] Migracja: Trawers -W Windows --> -X Linux [x] Migracja: Inny program --> Trawers [x] Nadzór nad użytkowaniem programu Trawers Wdrożenia i konsultacje w obszarach programu Trawers ---------------------------------------------------- [x] Marketing i sprzedaż [x] Dystrybucja i usługi [x] Magazyn z miejscami składowania [x] Rachunkowość firm dystrybucyjnych i usługowych [x] Płace i kadry Inne usługi ----------- [x] Data Center [x] Prezentacje programu Trawers - zdalnie [x] Prezentacje programu Trawers - w siedzibie klienta [x] Integracja i wymiana danych pomiędzy Trawersem i innymi systemami *************************************************************************** Sandor Piotr Samol ul. Wiejska 182 64-120 Krzemieniewo tel. +48 725 557 777 www.sandor.pl biuro@sandor.com.pl Usługi techniczne ----------------- [x] Administracja IT Windows [x] Administracja IT Linux [x] Administracja programem Trawers [x] Nadzór nad użytkowaniem programu Trawers *************************************************************************** OpenIT os. Witosa 18/7 77-300 Człuchów www.openit.pl p.adamcio@o-it.pl Usługi techniczne ----------------- [x] Administracja IT Windows [x] Administracja IT Linux [x] Utrzymanie instalacji IT [x] Tworzenie połączeń z innymi programami (usługi SOA) Inne usługi ----------- [x] Data Center, SaaS, hosting [x] Tworzenie oprogramowania do współpracy z Trawers ERP [x] OpenPrint - aplikacja do wydruków terminalowych [x] Zarządzanie wydrukami terminalowymi Trawers ERP [x] Trawers Tools Komunikacja sklepu Prestashop z Trawers ERP *************************************************************************** MARCO Andrzej Piotrzkowski ul. Mściwoja 4 80-384 Gdańsk tel. 601-621-996 marcoap@gd.onet.pl Usługi techniczne ----------------- [x] Administracja IT Windows [x] Administracja programem Trawers [x] Migracja: Trawers -W Windows --> -X Linux [x] Migracja: Inny program --> Trawers [x] Nadzór nad użytkowaniem programu Trawers [x] Tworzenie wzorców dokumentów (TUI) [x] Tworzenie połączeń z innymi programami (usługi SOA) w tym: ze sklepem internetowym cStore cStore Wdrożenia i konsultacje w obszarach programu Trawers ---------------------------------------------------- [x] Marketing i sprzedaż [x] Dystrybucja i usługi Inne usługi ----------- [x] Prezentacje programu Trawers - w siedzibie klienta [x] Tworzenie dedykowanych programów rozszerzających zakres funkcjonalny Trawersa [x] Tworzenie dodatkowych zestawień i raportów w programie zewnętrznym *************************************************************************** F.H.U. KIM Michał Maczkowski ul. Pokrzywowa 8 81-589 Gdynia tel. 600-311-195 michal@kimgdynia.pl Usługi techniczne ----------------- [x] Administracja IT Windows [x] Administracja IT Linux [x] Administracja programem Trawers [x] Migracja: Trawers -W Windows --> -X Linux [x] Migracja: Inny program --> Trawers [x] Nadzór nad użytkowaniem programu Trawers Wdrożenia i konsultacje w obszarach programu Trawers ---------------------------------------------------- [x] Marketing i sprzedaż [x] Dystrybucja i usługi [x] Rachunkowość firm dystrybucyjnych i usługowych [x] Płace i kadry Inne usługi ----------- [x] Prezentacje programu Trawers - zdalnie [x] Prezentacje programu Trawers - w siedzibie klienta [x] Tworzenie stron internetowych [x] Serwis sprzętu komputerowego *************************************************************************** MARCO PPU Mirosław Przyłucki ul. Lipowa 22/3 83-032 Pszczółki tel. 501-503-881 m.przylucki@protonmail.com Usługi techniczne ----------------- [x] Administracja IT Linux [x] Administracja programem Trawers [x] Migracja: Trawers -W Windows --> -X Linux [x] Migracja: Inny program --> Trawers [x] Nadzór nad użytkowaniem programu Trawers Wdrożenia i konsultacje w obszarach programu Trawers ---------------------------------------------------- [x] Marketing i sprzedaż [x] Dystrybucja i usługi [x] Magazyn z miejscami składowania [x] Rachunkowość firm dystrybucyjnych i usługowych [x] Redagowanie wzorców dokumentów [x] Definiowanie raportów RaportyXML Inne usługi ----------- [x] Dobór i sprzedaż sprzętu komputerowego [x] Konfiguracja sieci w małych grupach roboczych (do 15 stanowisk) *************************************************************************** Krzysztof Czajka Krzysztof Czajka Firma: Agencja Usługowa Fart - Krzysztof Czajka Al. Solidarności 19 83-110 Tczew tel. 603-708-958 krzysztof.czajka@fart.gda.pl Oferta Fart Usługi techniczne ----------------- [x] Administracja IT Linux Dystrybucje: RedHat CentOS Debian Ubuntu Terminale dla Trawers ERP w tym: na miniaturowym komputerze Raspberry Pi [x] Aktualizacje oprogramowania Trawers ERP [x] Migracja: Trawers -W Windows --> -X Linux [x] Nadzór nad utrzymaniem programu Trawers [x] Tworzenie połączeń z innymi programami (usługi SOA) Inne usługi ----------- [x] Data Center [x] Hosting Trawers ERP [x] Nadzór nad poprawnością działania serwera [x] Serwery WWW, poczty, bazy danych [x] Rozwiązania wysokiej niezawodności - 'high availability' [x] Wykorzystanie rozwiązań OpenSource w firmie [x] Rozwiązywanie problemów wydajnościowych serwerów i sieci LAN i WAN [x] Tworzenie oprogramowania dedykowanego pod potrzeby klienta [x] Aplikacje mobilne i rozwiązania IoT [x] Monitor wydruków dla Trawers ERP Monitor wydruków dla Trawers ERP MF SERVICE Franciszek Pobłocki ul. Klonowa 16 83-300 Kartuzy tel. 0602-755-691 polkar@biznet.pl Usługi techniczne ----------------- [x] Administracja IT Windows [x] Administracja programem Trawers [x] Migracja: Inny program --> Trawers [x] Nadzór nad użytkowaniem programu Trawers Wdrożenia i konsultacje w obszarach programu Trawers ---------------------------------------------------- [x] Marketing i sprzedaż [x] Magazyn z miejscami składowania [x] Rachunkowość firm dystrybucyjnych i usługowych [x] Rachunkowość firm produkcyjnych [x] Organizacja produkcji Inne usługi ----------- [x] Projektowanie i wykonawstwo sieci komputerowych [x] Administrowanie sieci komputerowych [x] Projektowanie stron www [x] Sprzedaż sprzętu komputerowego i oprogramowania [x] Doradztwo sprzętowo-programowe [x] Naprawy sprzętu komputerowego *************************************************************************** PADKOM Piotr Adamczak ul. Św. Jozefa 7c/18 87-100 Toruń tel. 607-944-657 padam@padkom.pl Usługi techniczne ----------------- [x] Administracja IT Windows [x] Administracja IT Linux [x] Administracja programem Trawers [x] Migracja: Trawers -W Windows --> -X Linux [x] Migracja: Inny program --> Trawers [x] Nadzór nad użytkowaniem programu Trawers Wdrożenia i konsultacje w obszarach programu Trawers ---------------------------------------------------- [x] Marketing i sprzedaż [x] Dystrybucja i usługi [x] Magazyn z miejscami składowania [x] Rachunkowość firm dystrybucyjnych i usługowych [x] Rachunkowość firm produkcyjnych [x] Organizacja produkcji Inne usługi ----------- [x] Administrowanie sieci komputerowych [x] Sprzedaż sprzętu komputerowego i oprogramowania [x] Doradztwo sprzętowo-programowe [x] Naprawy sprzętu komputerowego *************************************************************************** NOTE: Specjalizacje wymieniono wg deklaracji Partnerów *************************************************************************** 5. Tematy powiązane Konsultanci. Specjaliści Produkty i usługi Partnerów Spotkania z Użytkownikami i Partnerami Usługi firmy Tres Biuletyny informacyjne Potrzeby kadrowe. Rekrutacja Researcher-Analityk Tres. Projekty, Przetargi Ogólny opis programu Trawers Szukanie informacji o programie


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies