www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


Produkty i usługi Partnerów 1. Oferta Partnerów Serwer Terminali Winflector Trawers a sklepy internetowe Aplikacje mobilne Magazyn WMS 2. Rynek dla produktów i usług Partnerów Usługi Programy współpracujące Zakup rozwiązań specjalistycznych 3. Integracja z Trawers ERP Funkcjonalność Model danych Dostosowanie do zmian 4. Pomoc techniczna i marketingowa Pomoc techniczna Pomoc marketingowa 5. Partnerzy i Konsultanci Lista współpracowników 6. Tematy powiązane 1. Oferta Partnerów Zestawienie produktów i usług oferowanych przez Partnerów. * Serwer terminali OTC Winflector Serwer terminali OTC Winflector umożliwia pracę w trybie terminalowym z programem Trawers ERP w środowisku Windows (Trawers ERP -W) Serwer Terminali OTC Winflector * OpenIT. Zarządzanie wydrukami terminalowymi OpenPrint firmy OpenIT Człuchów, to aplikacja do wydruków terminalowych. Zbudowana w architekturze klient-serwer. Serwer wysyła wydruki do terminala (klienta) wykorzystując protokół TCP. Zarządzanie wydrukami terminalowymi Trawers ERP * OpenIT. Trawers a PrestaShop Moduł firmy OpenIT Człuchów wymienia dane między programem Trawers i sklepem internetowym Prestashop Integracja z internetem * cStore Sklep internetowy zintegrowany z Trawers ERP Automatyczna synchronizacja danych z/do programu magazynowego. Integracja obejmuje pobieranie informacji do sklepu o produktach, zdjęciach, stanach magazynowych, cenach oraz zamówień do programu magazynowego. cStore * Integracja Trawers ERP z Qlik Sense Firma ESBI zajmuje się integracją programu Trawers ERP z platformą Qlik Sense (platforma BI Bussines Intelligence). W zakres usług wchodzi import danych z Trawersa oraz przygotowanie analiz na podstawie tych danych. Qlik i Trawers. Wprowadzanie Qlik. Analizy sprzedaży * 3S. Udostępnienie zasobów S3 Data Center 3S Data Center to grupa firm z branży telekomunikacyjnej. Posiada własną infrastrukturę światłowodową oraz największe na Śląsku Centrum Danych. Oferuje: * Kolokacja * Dzierżawa serwera wirtualnego Serwery wirtualne i kolokacja (3S) * Szkolenia ERP/MRP Wprowadzenie programu Trawers ERP do przedsiębiorstwa warto poprzedzić szkoleniami i projektami z obszaru ERP/MRP (pojęcia, procesy, metody optymalizacji, itp.) J.Ruchniewicz, M.Dziurdzia prowadzą szkolenia i coaching w obszarze planowania i zarządzania procesami łańcucha dostaw z praktycznymi problemami firm produkcyjno-handlowych. Firma oferuje także projekty doskonalenia produktywności procesów. Szkolenia i projekty ERP/MRP * Edito B2B B2C Edito.ecommerce to elastyczna aplikacja wykorzystywana w sektorze B2C (sklepy internetowe w sprzedaży detalicznej) oraz B2B (sklepy internetowe w sprzedaży hurtowej, aplikacje sprzedażowe pomiędzy firmami, pasaże handlowe itd.) Edito Sklep internetowy i B2B * Aplikacja mobilna Gemini (MobileBox) Gemini to system wspomagania pracy przedstawicieli handlowych przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych (smartfonów oraz tabletów) z systemem Android Gemini Aplikacja mobilna * Aplikacja mobilna eSale eSale to system wspomagania pracy przedstawicieli handlowych przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych (smartfonów oraz tabletów) z systemem Android lub Windows Mobile eSale Aplikacja mobilna * PWSK Narzędziownia Narzędziownia to program do obsługi magazynu narzędzi. Służy do ilościowej i wartościowej ewidencji: narzędzi, oprzyrządowania, materiałów, środków trwałych, wyrobów i magazynów depozytowych PWSK Narzędziownia * Golem OEE Program Golem OEE zbiera dane produkcyjne w czasie rzeczywistym, bezpośrednio z maszyn produkcyjnych. Program gromadzi dane w bazie, z której inne programy mogą pobierać np. ilości wykonanych wyrobów i czasy pracy maszyn Golem OEE Zbieranie danych produkcyjnych * eLinker Trawers a PrestaShop eLinker to zewnętrzny synchronizator umożliwiający wymianę danych między sklepem PrestaShop a serwerem Trawers ERP. Import danych jest obustronny, a synchronizacja ręczna lub automatyczna. eLinker Integrator z PrestaShop * CBIS. System Zarządzania Magazynem CbisWMS System zarządzania magazynem wysokiego składowania lub małym magazynem. CbisWMS (Warehouse Management System) umożliwia przyspieszenie pracy przy kompletowaniu zamówień CBIS Computer-Bis Dobrosław Wolanowski 820200 Kwidzyn, Rozpędziny 10c WMS Miejsca składowania. Oferty Partnerów * InfoFast Handel detaliczny. POS System InfoFast zarządza sieciami sklepów. Sieci: od kilku do nawet 250 podmiotów. System InfoFast współpracuje z programem Trawers ERP firmy Tres. Program Trawers ERP przekazuje do InfoFast dane o 'zatowarowaniu' sklepów a odbiera dane o sprzedaży detalicznej. Ewidencja magazynowa, ewidencja księgowa, sprawozdawczość podatkowa (JPK) odbywa się w programie Trawers ERP. Handel detaliczny. POS NOTE: Firma Tres nie weryfikuje prezentowanych rozwiązań. 2. Rynek dla produktów i usług Partnerów Trawers ERP jest programem standardowym, tzn. jest tylko jedna postać (exe) programu w ramach wersji (wersje: [5][6]). Standardowa jest także funkcjonalność. Dopasowanie do potrzeb konkretnej firmy (użytkowników) programu uzyskuje się poprzez konfigurowanie i parametryzowanie. Architektura programu System parametrów Jest także możliwość tworzenia programów współpracujących. Wymiana danych z innymi programami Tu pojawia się pole dla aktywności Partnerów. Na usługi i produkty Partnerów. W dalszej części podano przykłady produktów i usług oferowanych przez Partnerów. Formy współpracy: * Usługi * Programy Usługi Parametryzacja i konfiguracja wymaga wiedzy specjalistycznej. Tu powstają szanse rynkowe dla Partnerów oferujących usługi wdrożenia i nadzoru nad użytkowaniem programu. [v] Administracja IT Windows [v] Administracja IT Linux Utrzymanie instalacji IT [v] Administracja programem Trawers Administrator programu Trawers [v] Migracja: Inny program --> Trawers [v] Nadzór nad użytkowaniem programu Trawers [v] Tworzenie wzorców dokumentów Wzorce dokumentów i etykiet [v] Tworzenie alertów Alerty i raportowanie [v] Tworzenie raportów Raporty i analizy [v] Tworzenie połączeń z innymi programami (usługi SOA, CSV) SOA Architektura wymiany danych Wymiana danych z innymi programami [v] Diagnozowanie i usuwanie problemów Diagnozowanie i usuwanie problemów Programy współpracujące W wielu przypadkach, specyficznych potrzeb użytkowników nie można zapewnić poprzez parametryzacje. Trzeba dodać nowe, rozbudowane funkcje Tu pojawiają się szanse rynkowe dla Partnerów oferujących wykonanie zewnętrznych programów współpracujących z Trawers ERP. Programy wykonane na potrzeby jednego lub kilku użytkowników mogą trafić na szerszy rynek użytkowników programu Trawers (Trawers MarketPlace) Zachęcamy Partnerów do umieszczania oferty programów na portalu: [www.tres.pl] Trawers. Baza wiedzy Zakup rozwiązań specjalistycznych Wielu obecnie aktywnych Partnerów oraz Partnerów potencjalnych ma bogate doświadczenie we wdrażaniu specjalistycznych rozwiązań informatycznych. Specjalistycznych, tj. wykraczających poza standardowe funkcjonalnością ERP. i wspomagające komputerowo ważne dla przedsiębiorstw obszary - bez których firma traci przewagę konkurencyjną. Jesteśmy zainteresowani zakupieniem takich rozwiązań w każdej postaci: jako projekty, jako kod programu, jako usługa wdrożenia u naszych klientów jako usluga konsultacji (przekazanie wiedzy i doswiadczeń. Prosimy o ew. sformułowanie oferty merytorycznej i organizacyjnej. 3. Integracja z Trawers ERP Programy zewnętrzne mogą integrować się z Trawers ERP w obszarach funkcjonalnych i w obszarze modelu danych. W procesie integrowania należy zapewnić mechanizm dostosowywania rozwiązań do zmieniających się potrzeb użytkowych i zmian technologicznych. Wymiana danych z innymi programami Funkcjonalność Programy zewnętrzne wzbogacają funkcjonalność programu Trawers. Najczęsciej dodatkowe funkcje wynikają z oczekiwań konkretnych klientów. Warto przygotować te funkcje tak, aby przekazać je także innym użytkownikom programu Trawers ERP. Procesy gospodarcze Architektura programu Model danych Programy zewnętrzne wymieniają dane (pobierają i wpisują) z programem Trawers ERP. Warto aby rola i struktura danych była spójna. Warto zadbać o zgodność danych i jednolite procedury kontroli (walidacji) poprawności danych. Baza danych. Słownik Wymiana danych z innymi programami Dostosowanie do zmian (elastyczność) Największym wyzwaniem, które stoi przed autorami rozwiązań jest zapewnienie poprawnosci integracji w warunkach zmian funkcji i modelu danych. Nowe wydania programów powinny bez problemów realizować już obecne funkcje (kompatybilność). Zapewniają to mechanizmy wbudowane do programu Trawers: Usługi SOA Trawers traktowany jest przez programy zewnętrzne jako czarna skrzynka (en: Black Box). Zmiany wewnętrzne nie wpływają na interfejsy wymiany z programami zewnętrznymi. SOA Integracja danych API 4. Pomoc techniczna i marketingowa Firma Tres udziala pomocy Partnerom. Pomoc techniczna [v] Dostęp do wiedzy o wewnętrzych rozwiązaniach: dane i algorytmy Baza danych. Słownik. Opis [v] Okresowe szkolenia zdalne i stacjonarne Kursy szkoleniowe. Oferta [v] Udostępnianie programu w wersjach demo, wersjach testowych i próbnych Poznawanie Trawers ERP [v] Konsultacje nt. wybranych zagadnień merytorycznych Pomoc marketingowa [v] Informacja o produktach i usługach Partnerów na portalu firmy Tres [v] Informacja w cyklicznych biuletynach [v] Umożliwienie prezentacji na corocznych spotkaniach w Sobieszewie Coroczne spotkania 5. Partnerzy i Konsultanci Dane tele-adresowe i specjalizacje Partnerów firmy Tres Centrum Oprogramowania świadczących usługi powiązane z programem Trawers ERP. NOTE: Specjalizacje wymieniono wg deklaracji poszczególnych Partnerów. Partnerzy i Konsultanci 6. Tematy powiązane Procesy gospodarcze Platformy systemowe Wymiana danych z innymi programami SOA Integracja danych API Partnerzy i Konsultanci


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies