www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


System wzorców dokumentów i etykiet 1. Opis ogólny 1.1 System wzorców. Opis ogólny 1.2 Dokumenty w programie Trawers 1.3 Definicja wzorca 1.4 Plik wzorca w formacie XML 1.5 Uprawnienia i wzorce obowiązujące 1.6 Wzorce aktywne i nieaktywne 1.7 Publikowanie dokumentów na WWW 2. Elementy budowy wzorca Rodzaj linii [T][P][D]... Pole danych Ramka Funkcje TrExt Bloki danych Elementy graficzne 3. Tabele pól dla wzorców 4. Problemy i ich rozwiązywanie 5. Dobre praktyki Pierwsze kroki. Dopisywanie ręcznie Pierwsze kroki. Pobieranie z ftp Symbole i nazwy wzorców Kopiowanie przed zmianami Częsta kontrola poprawności Dane testowe Redagowanie wzorca 6. Tematy powiązane 1. Opis ogólny 1.1 System wzorców. Opis ogólny System wzorców dokumentów i etykiet (en: Template system) w programie Trawers, to autorskie rozwiązanie, które umożliwia zdefiniowanie treści i wyglądu dokumentów i etykiet przed wysłaniem na urządzenie wyjściowe. Urządzenia wyjściowe System umożliwia połączenie definicji wzorca z bazą danych w celu utworzenia dokumentów i etykiet o oczekiwanej zawartości informacyjnej i postaci (wyglądu). Przykłady utworzonych dokumentów i etykiet: Wzorce dokumentów Przykłady Wzorce etykiet Przykłady System wzorców. Przepływ danych o----------------------o o----------------------o | Definicje wzorców | | Dane ze zbiorów | | (en: Template | | (en: Data) | o---------o------------o o---------o------------o | (1) (2) | | | v v o--------------v------------o (3) | | v Generator dokumentów wg wzorców (en: Template Engine) V | (4) | v o------------------------o | Dokumenty | | (en: Result Documents) | o------------------------o (1) Definicje wzorców Zawiera teksty (opisy) np. nazwa dokumentu oraz specjalistyczne funkcje (TrExt) ustalające format dokumentu, np. ramki i elementy graficzne oraz pola z baz danych, np. wartość sprzedaży. Definicje wzorców zapisuje się w plikach w formacie XML. (2) Dane ze zbiorów We wskazanych miejscach można umieścić dane (pola) z bazy danych. Pola te, umieszczone w treści wzorca, tworzą tzw. maski. Mogą być pobierane bezpośrednio z bazy danych, np. miasto z kartoteki odbiorców lub budowane (obliczane) w programie, np. kwota PTU (VAT). (3) Generator dokumentów Program łączy teksty (opisy) wzorca z wartością masek, wykonuje funkcje TrExt i tworzy ostateczną postać dokumentu, np. fakturę sprzedaży. (4) Dokumenty (rezultaty) Utworzoną ostateczną postać dokumentu można zapisać w pliku, np. PDF, wyświetlić na ekranie i wyprowadzić na urządzenie zewnętrzne, np. na drukarkę. Patrz dalej: Przepływ danych Elementy definicji wzorców Wzorzec dokumentu tworzy się na podstawie wprowadzanych tekstów, wstawianych elementów graficznych i wbudowanych funkcji formatujących. Wzorzec wypełnia się wartościami pól z bazy danych programu Trawers ERP. Każdy dokument może mieć wiele wzorców wydruku. Wzorce Wykaz dokumentów Dokumenty można drukować pojedynczo, seryjnie lub automatycznie na drukarkach, zapisywać do plików, można wysyłać e-mailem. Urządzenia wyjściowe Funkcje TrExt: * wstawianie plików, np. grafiki (logo, zdjęcia), inne dokumenty * pobieranie i dołączanie plików załączników * dodawanie kolejnych dokumentów do kolejki wydruku (wydruki kaskadowe) * drukowanie warunkowe Funkcje TrExt Przykładowe wzorce dostępne na ftp: Wzorce Pobieranie z ftp * dokument sprzedaży: zamówienie, faktura * oferta sprzedaży ze zdjęciami produktów * faktura w języku angielskim * warunkowo: faktura w języku angielskim dla kontrahenta zagranicznego, a w języku polskim dla kontrahenta polskiego * faktura sprzedaży z kaskadowym wydrukiem certyfikatu * faktura sprzedaży z informacją o saldzie rozrachunków * faktura sprzedaży z informacją o punktach w programie lojalnościowym dla kontrahentów, którzy do niego należą * dokumenty magazynowe * dokument rozchodu (WZ) na podstawie zamówienia sprzedaży * dokument rozchodu bez informacji o cenach * dokument dostawy w formie wydruku etykiet z kodami kreskowymi * zlecenie produkcyjne * stan realizacji zamówienia sprzedaży * etykiety paletowe na podstawie zlecenia produkcyjnego * etykiety GS-128 na podstawie przychodu z produkcji * dokumentacja warsztatowa * podsumowanie ilości dla asortymentu z LOT/SER i umieszczenie na wydruku faktury * list przewozowy CMR * bilans ksiegowy * wezwanie do zapłaty w języku niemieckim System wzorców w środowiskach programistycznych Podobnie jak w środowisku programu Trawers ERP, system wzorców dokumentów jest elementem wielu środowisk programistycznych. Wiele ze spotykanych rozwiązań wymaga znajomości konkretnych języków programowania, np. Python, PHP, Java. System wzorców dokumentów i etykiet wbudowany do programu Trawers ERP nie wymaga znajomości jezyków programowania. Template processor En: Template processor, Template Parser, Template-Engine, de: Schablone to jest oprogramowanie zaprojektowane do łączenia definicji wzorców (szablonów) z wartościami z bazy danych w celu utworzenia końcowej postaci dokumentów. Wiele rozwiązań programowych wyspecjalizowano w stronę generowania stron www. Np. Django (język Python), eRuby (Embedded Ruby) (PHP), Smarty (PHP). Patrz: https://en.wikipedia.org/wiki/Template_processor 1.2 Dokumenty w programie Trawers Dokument, to jest świadectwo jakiegoś zjawiska. W systemie informatycznym dokumentem można nazwać wydruk zawierający uporządkowane informacje pobierane z bazy danych i wysyłane na urządzenie wyjściowe. Urządzenia wyjściowe W programie Trawers można wydrukować: Wydruki standardowe * Zestawienia i dokumenty w układzie standardowym, tj. o ustalonej zawartości (treści) i ustalonym formacie, np. Stany magazynowe, Obroty kont. Wiele zestawień w module NZ > Analizy, zestawienia, to wydruki standardowe. Raporty i analizy * Na wydrukach standardowych można umieścić notatkę. Notatka, to jest tekst w formacie memo, wpisany na ekranie. Program wydrukuje notatkę w nagłówku dokumentu standardowego. Opisy i notatki. Memo i Remark Wydruki wg wzorców * Dokumenty wg wzorców, tj. o zmiennej, definiowanej zawartości (treści) i definiowanym formacie, np. faktury sprzedaży, zamówienia zakupu. Wzorce dokumentów Przykłady Szczególnym rodzajem dokumentów wg wzorców są etykiety, np. etykiety logistyczne, na których informacje zapisane są kodem kreskowym (Etykiety GS1). Wzorce etykiet Przykłady Kolejnym rodzajem dokumentów, które można tworzyć wykorzystując edytor wzorców są treści e-maili. E-maile można wysyłać pojedyńczo i seryjnie do wyselekcjonowanych kontrahentów. E-mail Używanie poczty TrEmail Dokumenty wg wzorców, to są zwykle dokumenty przekazywane kontrahentom, np. faktury sprzedaży, dokumenty wydania z magazynu, dokumenty przewozowe (listy przewozowe), zamówienia zakupu, potwierdzenia zleceń produkcyjnych, cenniki sprzedaży, itp. Dokumenty sprzedaży Dokumenty zakupu Wzorzec dokumentu Wzorzec to jest definicja zawartości i formy dokumentu. Zawiera teksty (opisy) np. nazwa dokumentu oraz specjalistyczne funkcje ustalające format dokumentu, np. ramki i elementy graficzne oraz pola z baz danych, np. wartość sprzedaży. Definicje wzorców zapisane są w plikach w formacie XML. Wzorce buduje się przy użyciu specjalistycznego edytora: Edytor wzorców dokumentów. Edytor wzorców dokumentów (en: Print Format Editor) Edytor wzorców to jest zestaw funkcji programu ukierunkowany na redagowanie treści i wyglądu (formatu) wzorca. Ma proste funkcje wprowadzania i edycji tekstów oraz zaawansowane funkcje umieszczania wartości z pól bazy danych i funkcji sterujących układem danych. Edytor służy do budowania wzorca dokumentu lub etykiety z elementów skladowych: tekstów i opisów, pol danych i znaków sterujacych wydrukiem. Instrukcja budowania wzorców: Budowanie wzorców (pdf) https://trawers.tres.pl/Trawers_Wzorce.pdf Opis funkcji wprowadzania i edycji tekstów i umieszczania wartości z baz danych: Funkcje TrExt Gotowe wzorce Wiele gotowych wzorców dokumentów znajduje się w katalogu: https://ftp.tres.pl/ Wzorce Pobieranie z ftp Wzorce te można dostosowywać dowolnie do swoich potrzeb. Można to zrobić przy pomocy edytora wzorców. Dostosowanie wzorców do swoich potrzeb można wykonać samodzielnie lub zlecić specjalistom u Partnerów firmy Tres lub specjalistom w firmie Tres. Komunikacja w programie Trawers Komunikacja to tworzenie, przesyłanie i przechowywanie treści (informacji). W programie Trawers treść informacji (komunikacji) można definiować jako wzorce dokumentów i etykiet. Komunikacja Dokumenty elektroniczne Dokumenty elektroniczne, to są dokumenty tworzone, przeglądane i przesyłane jako pliki elektroniczne. Można je wysyłać do kontrahentów i otrzymywać od kontrahentów. Przepisy pozwalają stosować dokumenty elektroniczne w miejsce papierowych. E-faktury, e-archiwum 1.3 Definicja wzorca Wzorzec, to definicja oczekiwanej postaci dokumentu, np. faktury, WZ-tu lub etykiety, np. etykiety na palety, towary lub etykiety adresowe. Wzorzec łączy w sobie dowolne opisy i elementy graficzne, np. logo firmy i dane pochodzące z bazy danych, np. nagłówków i pozycji faktur sprzedaży. Definicja wzorca składa się z wartości pól z bazy danych, np. adres odbiorcy, pól wypełnianych przez program, np. kwot do zapłaty oraz funkcji np. wstawienie logo, kod kreskowy EAN 128. Przepływ danych o----------------------o o----------------------o | Definicje wzorców | | Dane ze zbiorów | | Teksty i zmienne | | Kartoteki Tabele | | Pliki .xml | | Zbiory transakcji | o----------------------o o----------------------o (en: Template) (en: Data) | | | | v v o--------------v------------o | | v Generowanie dokumentów wg wzorców Wypełnianie masek danymi ze zbiorów (en: Template Engine) V | | v Proces drukowania dokumentów (en: Result Documents) | | | v o----------o---------o---------o---------o---------o | | | | | | v v v v v v o-------o o-------o o-------o o-------o o-------o o-------o | Win32 | | CUPS | | Email | | Ekran | | Polec | | Plik | | | | | | | | | | enie | | HTML | | | | | | Email | | | | | | PDF | | | | | | PDF | | | | Port | | TXT | o-------o o-------o o-------o o-------o o-------o o-------o Urządzenia wyjściowe (en: Output Devices) Przykłady dokumentów wg wzorców Przykłady definicji są na http: Wzorce Pobieranie z ftp i w tym opisie: Wzorce dokumentów Przykłady Definicje wzorców wykorzystywane są podczas wysyłania dokumentu na urządzenie zewnętrzne (wyjściowe), np. na drukarkę, jako e-mail, na ekran. Drukowanie Urządzenia wyjściowe. Wydruki Przykłady wydruków wg wzorców: Wzorce dokumentów Przykłady Faktura Faktura Oferta Oferta Dokumentacja warsztatowa Dokumentacja warsztatowa Dokumentacja warsztatowa Cenniki sprzedaży Cennik Etykiety asortymentu Item label Etykiety zamówionego asortymentu Etykiety naklejane na paczki wysyłane z fabryki mebli tapicerowanych Etykiety asortymentu 1.4 Plik wzorca w formacie XML Opisy (teksty), elementy graficzne oraz oznaczenie pól danych (maski) znajdują się w pliku wzorca. Pliki wzorcow znajduja sie w katalogu \trwzorce\ff ff - symbol firmy Struktura katalogow Plik wzorca, np. na_fa_faktura_sprzedazy.xml, to plik w formacie XML, w którym zapisane są dane wzorca (system, typ, symbol, nazwa) oraz definicja oczekiwanej postaci dokumentu (treść). Nazwa pliku wzorca -------------------- <xx>_<rr>_<opis>.xml -------------------- gdzie: <xx> - symbol systemu, np. na <rr> - rodzaj dokumentu, np. fa <opis> - dowolny tekst opisujacy wzorzec, np. faktura_sprzedazy --------------------------- na_fa_faktura_sprzedazy.xml --------------------------- Do definiowania wzorców, tj. wypełniania treścią pliku XML, służy specjalizowany edytor tekstowy (en: Print format editor, Document Designer). Edytor pracuje w trybie tekstowym (konsolowym). Podczas redagowania wzorca do jego treści można wczytać plik zewnętrzny (.txt) utworzony dowolnym edytorem tekstowym, np. Notepad. Wczytaną treść można uzupełnić niezbędnymi elementami: Rodzaj linii, Pola danych, Funkcje. W pakiecie dystrybucyjnym programu Trawers są wzorce najczęściej używanych dokumentów, np. faktur sprzedaży, wezwań do zapłaty, PIT-ów itp. Wzorce dokumentów są także na ftp ------------------ https://ftp.tres.pl/ ------------------ w katalogu: \wzorce Wzorce Pobieranie z ftp Wzorce te można dopasować do własnych potrzeb. Pola danych Najważniejszym elementem wzorca są pola danych (en: Merge fields, Data source). Pola te, umieszczone w treści wzorca, tworzą tzw. maski. Pola dla wzorców. Systemy. Opis Mogą być pobierane bezpośrednio z bazy danych, np. miasto z kartoteki odbiorców lub budowane (obliczane) w programie, np. kwota PTU (VAT). Pola danych (maski) w treści wzorca są wyróżnione specjalnymi znakami. Początek i koniec maski zaznaczone są znakiem [ş] Wzorzec (z maskami) o------------------------------------------------o | Odbiorca: | | ş------ Nazwa odbiorcy/dostawcy ---------ş | <--- maska (nazwa kontrahenta) | ş----- Nazwa towaru ---ş | <--- maska (nazwa asortymentu) | ş-- Ilosc ---ş şJmş | <--- maski (ilość i Jednostka miary) o--------------------- o ------------------------o | | | v Wydruk wg w/w wzorca o--------------------------------------------o | Odbiorca: | <--- stały tekst [Odbiorca] | Firma Przykładowa Produkcyjno-Handlowa | <--- pobierane z karty odbiorcy | Czajnik z gwizdkiem CG10 | <--- pobierane z karty asortymentu | 100 Szt | <--- pobierane z faktury sprzedaży o--------------------------------------------o Pola danych, które można umieścić w treści wzorca, znajdują się w tabelach pól dla wzorców. Z tych tabel przenosi się je do pliku xml, w którym jest definicja dokumentu (wzorzec dokumentu). Poszczególne systemy mają oddzielne tabele z polami dla wzorców: Pola dla wzorców. Systemy. Opis Pola dla wzorców NA Pola dla wzorców MG ... itd. Zawartość tabel można przeglądać także bezpośrednio w programie, funkcji: Pola danych dla wzorców, w poszczególnych systemach, np. NA > Tabele > Pola danych dla wzorców [NA_TWZ20] 1.5 Uprawnienia i wzorce obowiązujące Każdy dokument może mieć wiele wzorców. Np. mogą istnieć wzorce faktur krajowych i faktur eksportowych. Operatorom można przydzielić uprawnienia do wzorców dokumentów. Operator może wybrać i drukować tylko te dokumenty (dokumenty wg wzorców), do których ma uprawnienia. Wzorce uporządkowane są następująco: System, np. NA Sprzedaż Rodzaj dokumentu, np. [FA] Faktura sprzedaży Symbol wzorca , np. [PROFOPDF] PRO FORMA (PDF) [LKKOPYTR] Kopia faktury [LKGRAFTR] Faktura graficznie Dodatkowo, można oznaczyć [*] wzorce domyślne, tj. te które program podpowiada do wydruku. Uprawnienia operatorów 1.6 Wzorce aktywne i nieaktywne Wzorzec może być: [ ] Aktywny [#] Nieaktywny Drukować można tylko wzorce aktywne. Jako nieaktywne warto oznaczyć wzorce, których treść trzeba poprawić. Wzorce nieużywane można usunąć lub zabrać do nich uprawnienia operatorom. Jako [ ] i [#] wzorce oznacza się w tabeli wzorców: F7-aktywny [ ][#] AD > Trawers > Tabele. Wzorce > Wzorce dokumentów [AD_TAT20] ----------------------------------------------------------------------------- Sys Rodz Symbol * --- Nazwa -------------------- ---- Zmieniono ---- Op - NA ZL ZAM-USŁ1 Zamówienie (ogólne) 2020.03.03 11:13:51 ET NA ZL ZAM-USŁ2 Zamówienie na przedłużenie lic 2020.04.15 11:27:38 ET #NA ZL ZAMAPPRO Zam na prace analityczno-projt 2024.01.03 12:17:31 FS #NA ZL ZAMOPPTR Zamówienie na prace programowe 2019.06.16 09:05:07 FS NA ZL ZAMROZB1 Zamówienie na rozb. bez wyboru 2020.03.03 11:13:13 ET ----------------------------------------------------------------------------- ^ | [ ] Aktywany [#] Nieaktywny 1.7 Publikowanie dokumentów na WWW Publikowanie dokumentów z programu Trawers na WWW, polega na wysyłaniu utworzonych plików wydrukowych do serwera WWW. Można publikować wszystkie dokumenty, które redaguje się wg mechanizmu wzorców, np. cenniki sprzedaży, oferty, zamówienia, faktury, stany rozrachunków, dokumenty wysyłkowe, np. CMR, listy ładunkowe itd. Publikowanie na WWW 2. Elementy budowy wzorca Definicja wzorca zbudowana jest z następujących elementów: o---------- Element -----------o | 1 Rodzaj linii | | 2 Pola danych | | 3 Ramki | | 4 Funkcje | o------------------------------o 1. Rodzaj linii Organizują strukturę dokumentu. Wskazują obszar nagłówka, stopki i pozycji. Np. [T], [P], [D] 2. Pola danych Są to wartości pochodzące z bazy danych lub obliczane w programie. Polem danych jest np. numer dokumentu lub nazwa płatnika. Pola danych pobierane są z tabeli pól i wpisywne do wzorca jako maski, np. ş---- Firma--miasto ----ş 3. Ramki Znaki stosowane do budowania tabelek i ramek na wzorcach 4. Funkcje Pozwalają wstawiać elementy graficzne, np. logo firmy, wpisywać wyniki obliczeń arytmetycznych, budować wydruki kaskadowe itp. (patrz opis poniżej) Patrz szczegóły: Wzorce. Elementy budowy 3. Tabele pól dla wzorców Tabele pól Aby ułatwić redagowanie wzorca, wiele pól danych (masek) zostało zgromadzone w tabelach pól dla wzorców. Oddzielne tabele znajduja się w poszczególnych systemach (modułach) i zawierają pola tam stosowane. Pola dla wzorców. Systemy. Opis Pola dla wzorców MG Np. w systemie MG są pola: magazyn, ilość rozchodu, miejsce składowania, itp. Takie pola można umieszczać na dokumentach w systemie MG. Pola (maski) zapisane są w tabelach, w poszczególnych systemach, np. MG > Tabele > Pola danych dla wzorców [MG_TWZ20] Tabele pól dla wzorców stanowią integralną część programu Trawers ERP. Program wypełnia zawartość tabel podczas tworzenia bazy danych i aktualizuje podczas instalowania nowych wydań. Aktualizacja programu Funkcje TrExt Dodatkowe pola potrzebne do budowy wzorców, można pobrać bezpośrednio z rekordów bazy danych. Służą do tego funkcje pobierania danych TrExt, np. tKIM{} Pobranie karty KIM do tabeli. Patrz opis: Wzorce Funkcje TrExt Pola systemowe i własne Program Trawers jest rozbudowywany. Powstają nowe wydania. W kolejnych wydaniach mogą być także zmiany pól, które umieszcza się na wzorcach dokumentów. W procesie aktualizacji program tworzy od nowa tabele pól dla wzorców. Może się zdarzyć, że użytkownik programu wprowadził zmiany w tabeli pól. Nie chce utracić tych zmian po zaktualizowaniu programu do nowego wydania. Dlatego pola mają statusy. Wyróżnia się te, których program nie zmieni podczas aktualizowania do nowego wydania. Wiersze w tabeli pól dla wzorców mają status: --- [ ] Pole systemowe, które można powielić i następnie zmienić [N] Pole systemowe, którego nie można powielić [U] Pole własne użytkownika, tj. [ ] --> [U] --- Od statusu: [ ][N][U] zależy jak będą traktowane podczas instalowania nowych wydań programu. Nowe wydania programu wprowadzają zmiany w tabeli pól dla wzorców. Najczęściej dopisuje się nowe pola, rzadziej zmienia i usuwa istniejące. Pola systemowe [ ] i [N] program może zmienić podczas aktualizacji. Pola [U] pozostają bez zmian [U] Pola własne użytkownika, to pola systemowe, powielone (skopiowane) i dopasowane do indywidualnych potrzeb. W definicjach pól własnych można zmienić formaty i maski. Zwykle zmniejsza się liczbę znaków. Zmiennne, z których program pobiera dane, pozostają te same co w definicjach pól systemowych. Pola własne buduje się najczęściej po to, aby umieścić wiecej informacji w linii pozycji dokumentu, np. na fakturze sprzedaży. Można np. zmienić szerokość pola: nazwa towaru z 50 do 30 znaków, lub format ceny sprzedaży, z [9 999 999 999.99] na [9 999.99]. Pola własne użytkownika, zostają zachowane podczas aktualizacji, tj. w procesie dostosowania danych do potrzeb nowego wydania programu. Aktualizowane są tylko pola systemowe. Np. dopisywane są nowe pola niezbędne do wydruku nowych dokumentów lub nowe pola, które dodano do bazy danych. NOTE: Aby umożliwić łatwe przekazywanie wzorców dokumentów innym użytkownikom programu Trawers, warto używać tylko pól systemowych - nie używać pól własnych [U]. NOTE: Formatowanie, np. zmniejszenie liczby znaków, uzyskać stosując funkcje TrExt. Do formatowania służą: ţFormatDaty{}, ţFormatLiczby{} i ţFragment{} (pola znakowe, napisy). Przykład definicji pola w tabeli pól dla wzorców o-- Definicja pola dla wzorca -----------------------------------o | | | Pole: Firma - miasto Nr: 0004 PID: FI0005 | <-- Identyfikator pola | Status [ ] | | Typ: Znakowe(25) Zmienna: ZMIASTO | <-- Typ, Nazwa zmiennej z danymi | | | Nazwa: Firma - miasto | <-- Nazwa (opis) | | | Format: 25 zn. | <-- Format | | | Maska: ş---- Firma--miasto ----ş | <-- Maska | | | Notka: Pole odczytywane z kartoteki podczas drukowania | | | | prlinia: TS pdokum: 11111111111111111111 Dnia 2012.09.18 AA | <-- Rodzaj linii, Symbol wzorca o----------------------------------------------------------------o Definicja pola zawiera wiele oznaczeń technicznych, których nie trzeba poznawać podczas normalnej, codziennej pracy. Wiedza o oznaczeniach i roli poszczególnych pól przydatna jest jednak podczas prac serwisowych, np. wyjaśniania dlaczego na wydruku faktury wg wzorca nie ma oczekiwanych informacji. Nr: 0004 PID: FI0005 Unikatny identyfikator pola Typ: Znakowe(25) Pola mogą być znakowe, liczbowe (numeryczne), daty i opisowe (memo) W nawiasie podana jest liczba znaków Zmienna: ZMIASTO Nazwa zmiennej programowej, z której drukowana jest zawartość Maska: ş---- Firma--miasto ----ş Maska (en: Token) wskazuje miejsce, w którym wydrukowana będzie zawartość pola (zmiennej). Liczba znaków maski wskazuje wielkość pola. Notka: Dodatkowe wyjaśnienie prlinia: TS Wskazuje rodzaje linni [T S P D, itp], w których pole można wydrukować. pdokum: 11111111111111111111 Wskazuje rodzaje wzorców, np. FA FK FI, itp. (kolejne [1] wskazują na rodzaje) Dnia 20xx.09.18 AA Ostatnia zmiana definicji pola, dzień i operator. 4. Problemy i ich rozwiązywanie * Objaw: W miejscu masek drukują się pytajniki, np. Nazwa towaru [??????????] Przyczyna: Maska jest błędna lub nieaktywana Rada: Wybrać inną maskę z tabeli pól dla wzorców * Objaw: Wydruk jest zamazany, poszczególne znaki nachodzą na siebie Przyczyna: Nieodpowiednia czcionka Rada: Zmniejszyć czcionkę w ustawieniach urządzenia wyjściowego Tak aby cały wydruk mieścił się na szerokości strony * Objaw: Używany wzorzec nie odpowiada już naszym obecnym potrzebom. Nie mamy możliwości aby zmieniać wzorce do naszych potrzeb. Jak dostosować wzorzec do oczekiwanej postaci? Rada: * Przejrzeć katalog (repozytorium) wzorcow: ftp.tres.pl/wzorce/ Katalog jest ciągle uzupełniany. Może jest już tam odpowiedni wzorzec * Zlecić zmianę wzorca specjalistom u Partnera firmy Tres Partnerzy i Konsultanci * Zlecić zmianę wzorca specjalistom w firmie Tres tres@tres.pl 5. Dobre praktyki Pierwsze kroki. Dopisywanie ręcznie Definicja wzorca dokumentu, to plik tekstowy (xml) z tekstem (opisami) oraz polami danych (maskami). Na miejsce masek program podczas emisji wydruku wstawia wartości z bazy danych, np. nazwę i adres kontrahenta lub wartości obliczone w programie, np. podsumowanie kwot PTU (VAT) na fakturze sprzedaży. Definiowanie wzorca: * Przygotować plik tekstowy, np. w notatniku z treścią dokumentu, np. faktura sprzedaży o nazwie: FA_VAT01.txt * Plik umieścić w katalogu wymiany programu Trawers, w /trtres/trInOut * W funkcji: Wzorce dokumentów > Dopisywanie > Redagowanie ręczne - Wybrać rodzaj dokumentu, np. FA Faktura sprzedaży - Nadać symbol i nazwę, np. FA_VAT01 FA_VAT01 Standardowe Program otworzy ekran: Edytor wzorców - Wczytać plik: FA_VAT01.txt - Dopisać: Rodzaje linii, Pola danych, Funkcje TrExt Pierwsze kroki. Pobieranie z ftp W katalogu ftp.tres.pl jest kilkaset przykładowych wzorców dokumentów i etykiet stosowanych w poszczególnych systemach programu Trawers ERP. Są to wzorce standardowe. Tworzą typowe, najczęściej oczekiwane wydruki dokumentów i etykiet, np. faktur, dokumentów magazynowych, itp. W funkcji: Wzorce dokumentów > Dopisywanie > Pobieranie pliku z ftp.tres.pl można wczytać wzorzec standardowy i skorygować do oczekiwanej zawartości i wyglądu. Wzorce Pobieranie z ftp Symbole i nazwy wzorców Wzorcom nadawać symbole i nazwy znaczące, aby można było łatwo zidentyfikować dokument, którego dotyczy i jakie ma cechy wyróżniające. Np. (przykłady wzorców w katalogu ftp) o------ Symbol systemu, np. NA | | o--- Rodzaj wzorca, np. System: NA Rodzaj: FA Faktura sprzedaży | | v v kg_zk_tres_rach_wynikow.xml KG Rachunek wyników mg_nw_listatowarowa.xml MG Lista asortymentu na_fa_duplikat_faktury_graf.xml NA Duplikat faktury sprzedaży na_fz_faktura_zaliczkowa_graf.xml NA Faktura zaliczkowa na_rz_wezwanie_do_zaplaty_3.xml NA Wezwanie do zapłaty zp_dw_dokumentacja_warsztatow.xml ZP Dokumentacja warsztatowa Kopiowanie przed zmianami Przed rozpoczęciem modyfikacji (redagowania) wzorca warto skopiować wzorzec źródłowy i pracować na kopii. Praca na oryginale to ryzyko utraty stosowanego wzorca. Częsta kontrola poprawności Podczas budowania lub modyfikowania wzorca etapami kontrolować poprawność. Wyświetlać lub drukować rezultat definicji wzorca. Np. po dodaniu lub zmianie każdej sekcji: nagłówka, pozycji, stopki. Częsta kontrola pozwala na szybsze wykrycie ew. problemów i błędów w definicji. Dane testowe Przygotować dane do testowania poprawności wzorca. Kolejne wersje definicji wzorca sprawdzać na tych samych danych testowych. Np. wielo-pozycyjna faktura sprzedaży lub dokument dostawy do magazynu. Redagowanie wzorca. Kolejne kroki Na przykładzie wzorca faktury sprzedaży: (wstawianie pola: BDO Nr firmy w rejestrze BDO) * NA > Tabele > Wzorce dokumentów > Korekta [NA_TPL30] * Wybrać rodzaj wzorca: [FA] Faktury sprzedaży * Wybrać symbol wzorca, np. [FRA_SPRZ] F-ra sprzedaży VAT * W treści wzorca wskazać kursorem miejsce dla pola BDO * Wybrać: Element > Pola danych * W tabeli pól dla wzorców wyszukać pole, które zawiera: BDO Program wskaże: Firma/Oddział - nr w rejestrze BDO Parametry pola: Typ: Znakowe(9) Zmienna: ZFINRBDO Maska: şFir-BDOş prlinia: TS (Tekstowe, Stronicowane) * Wybrać pole, program wpisze maskę: şFir-BDOş do treści wzorca * Zapisać treść wzorca (plik xml): Czy zapisać treść wzorca ? -->T * Zapisać wzorzec do tabeli wzorców: Czy zapisać do tabeli wzorców ? -->T * Faktura sprzedaży drukowana wg zmienionego wzorca będzie miała nr BDO we wskazanym miejscu. Nr BDO program odczyta rekordu aktywnej firmy z tabeli firm. Wielo-firmowość 6. Tematy powiązane Drukowanie Wzorce Funkcje TrExt Wzorce dokumentów Przykłady Wzorce etykiet Przykłady Wzorce Pobieranie z ftp Wzorce Kaskadowe i składane Wzorce Wykaz dokumentów Pola dla wzorców. Systemy. Opis Uprawnienia operatorów E-faktury, e-archiwum Aktualizacja programu E-mail Używanie poczty TrEmail Wielo-firmowość Publikowanie na WWW Patrz też: Budowanie wzorców (pdf) https://trawers.tres.pl/Trawers_Wzorce.pdf


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies