www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


Wzorce dokumentów i etykiet 1. Opis ogólny 1.1 Wzorce wydruków. Opis ogólny 1.2 Dokumenty w programie Trawers 1.3 Definicja wzorca 1.4 Plik wzorca w formacie XML 1.5 Uprawnienia i wzorce obowiązujące 1.6 Wzorce aktywne i nieaktywne 2. Elementy wzorca 2.1 Opis ogólny 2.2 Rodzaj linii [T][P][D]... 2.3 Pole danych 2.4 Ramka 2.5 Funkcje sterujące 2.6 Bloki danych 2.7 Wstawianie elementów graficznych 3. Tabele pól dla wzorców 4. Problemy i ich rozwiązywanie 5. Tematy powiązane 1. Opis ogólny 1.1 Wzorce wydruków. Opis ogólny Wzorce wydruków w programie Trawers, to autorskie rozwiązanie, które umożliwia zdefiniowanie treści i wyglądu dokumentów. Wzorzec wydruku tworzy się na podstawie wprowadzanych tekstów, wstawianych elementów graficznych i wbudowanych funkcji formatujących. Wzorzec wypełniaa się polami ze słownika bazy danych. Każdy dokument może mieć wiele wzorców wydruku. Dokumenty można drukować pojedynczo, seryjnie lub automatycznie: na drukarkę, do pliku, można wysyłać e-mailem. Funkcje formatujące wzorce: * wstawianie plików, np. grafiki (logo, zdjęcia), inne dokumenty * pobieranie i dołączanie plików załączników * dodawanie kolejnych dokumentów do kolejki wydruku (wydruki kaskadowe) * drukowanie warunkowe Wzorce Formatowanie wydruków. Funkcje Przykładowe wzorce dostępne na ftp: Wzorce Pobieranie z ftp * dokument sprzedaży: zamówienie, faktura * oferta sprzedaży ze zdjęciami produktów * faktura w języku angielskim * warunkowo: faktura w języku angielskim dla kontrahenta zagranicznego, a w języku polskim dla kontrahenta polskiego * faktura sprzedaży z kaskadowym wydrukiem certyfikatu * faktura sprzedaży z informacją o saldzie rozrachunków * faktura sprzedaży z informacją o punktach w programie lojalnościowym dla kontrahentów, którzy do niego należą * dokumenty magazynowe * dokument rozchodu (WZ) na podstawie zamówienia sprzedaży * dokument rozchodu bez informacji o cenach * dokument dostawy w formie wydruku etykiet z kodami kreskowymi * zlecenie produkcyjne * stan realizacji zamówienia sprzedaży * etykiety paletowe na podstawie zlecenia produkcyjnego * etykiety GS-128 na podstawie przychodu z produkcji * dokumentacja warsztatowa * podsumowanie ilości dla asortymentu z LOT/SER i umieszczenie na wydruku faktury * list przewozowy CMR * bilans ksiegowy * wezwanie do zapłaty w języku niemieckim 1.2 Dokumenty w programie Trawers Dokument, to jest świadectwo jakiegoś zjawiska. W systemie informatycznym dokumentem można nazwać wydruk zawierający uporządkowane informacje pobierane z bazy danych i wysyłane na urządzenie wyjściowe. Urządzenia wyjściowe W programie Trawers można wydrukować: Wydruki standardowe * Zestawienia i dokumenty w układzie standardowym, tj. o ustalonej zawartości (treści) i ustalonym formacie, np. Stany magazynowe, Obroty kont. Wiele zestawień w module NZ > Analizy, zestawienia, to wydruki standardowe. Raporty i analizy * Na wydrukach standardowych można umieścić notatkę. Notatka, to jest tekst w formacie memo, wpisany na ekranie. Program wydrukuje notatkę w nagłówku dokumentu standardowego. Opisy i notatki. Memo i Remark Wydruki wg wzorców * Dokumenty wg wzorców, tj. o zmiennej, definiowanej zawartości (treści) i definiowanym formacie, np. faktury sprzedaży, zamówienia zakupu. Wzorce dokumentów Przykłady Szczególnym rodzajem dokumentów wg wzorców są etykiety, np. etykiety logistyczne, na których informacje zapisane są kodem kreskowym (Etykiety GS1). Wzorce etykiet Przykłady Kolejnym rodzajem dokumentów, które można tworzyć wykorzystując edytor wzorców są treści e-maili. E-maile można wysyłać pojedyńczo i seryjnie do wyselekcjonowanych kontrahentów. E-mail Używanie poczty TrEmail Dokumenty wg wzorców, to są zwykle dokumenty przekazywane kontrahentom, np. faktury sprzedaży, dokumenty wydania z magazynu, dokumenty przewozowe (listy przewozowe), zamówienia zakupu, potwierdzenia zleceń produkcyjnych, cenniki sprzedaży, itp. Dokumenty sprzedaży Dokumenty zakupu Wzorzec dokumentu Wzorzec to jest definicja zawartości i formy dokumentu. Zawiera teksty (opisy) np. nazwa dokumentu oraz specjalistyczne funkcje ustalające format dokumentu, np. ramki i elementy graficzne oraz pola z baz danych, np. wartość sprzedaży. Edytor wzorców (en: Print Format Editor) Edytor wzorców to jest zestaw funkcji programu ukierunkowany na redagowanie treści i wyglądu (formatu) wzorca. Ma proste funkcje wprowadzania i edycji tekstów oraz zaawansowane funkcje umieszczania wartości z pól bazy danych i funkcji sterujących układem danych. Edytor służy do budowania wzorca dokumentu lub etykiety z elementów skladowych: tekstów i opisów, pol danych i znaków sterujacych wydrukiem. Instrukcja budowania wzorców: Budowanie wzorców (pdf) https://trawers.tres.pl/Trawers_Wzorce.pdf Opis funkcji wprowadzania i edycji tekstów i umieszczania wartości z baz danych: Wzorce Funkcje sterujące wydrukiem Gotowe wzorce Wiele gotowych wzorców dokumentów znajduje się w katalogu: https://ftp.tres.pl/ Wzorce Pobieranie z ftp Wzorce te można dostosowywać dowolnie do swoich potrzeb. Można to zrobić przy pomocy edytora wzorców. Dostosowanie wzorców do swoich potrzeb można wykonać samodzielnie lub zlecić specjalistom u Partnerów firmy Tres lub specjalistom w firmie Tres. Komunikacja w programie Trawers Komunikacja to tworzenie, przesyłanie i przechowywanie treści (informacji). W programie Trawers treść informacji (komunikacji) można definiować jako wzorce dokumentów i etykiet. Komunikacja Dokumenty elektroniczne Dokumenty elektroniczne, to są dokumenty tworzone, przeglądane i przesyłane jako pliki elektroniczne. Można je wysyłać do kontrahentów i otrzymywać od kontrahentów. Przepisy pozwalają stosować dokumenty elektroniczne w miejsce papierowych. E-faktury, e-archiwum 1.3 Definicja wzorca Wzorzec, to definicja oczekiwanej postaci dokumentu, np. faktury, WZ-tu lub etykiety, np. etykiety na palety, towary lub etykiety adresowe. Przykłady definicji są na http: Wzorce Pobieranie z ftp i w tym opisie: Wzorce dokumentów Przykłady Definicje wzorców wykorzystywane są podczas wysyłania dokumentu na urządzenie zewnętrzne (wyjściowe), np. na drukarkę, jako e-mail, na ekran. Urządzenia wyjściowe. Wydruki Przykłady wydruków wg wzorców: Wzorce dokumentów Przykłady Faktura Faktura Oferta Oferta Dokumentacja warsztatowa Dokumentacja warsztatowa Dokumentacja warsztatowa Cenniki sprzedaży Cennik Etykiety asortymentu Item label Wzorzec łączy w sobie dowolne opisy i elementy graficzne, np. logo firmy i dane pochodzące z bazy danych, np. nagłówków i pozycji faktur sprzedaży. Definicja wzorca składa się z wartości pól z bazy danych, np. adres odbiorcy, pól wypełnianych przez program, np. kwot do zapłaty oraz funkcji np. wstawienie logo, kod kreskowy EAN 128. Etykiety zamówionego asortymentu Etykiety naklejane na paczki wysyłane z fabryki mebli tapicerowanych Etykiety asortymentu 1.4 Plik wzorca w formacie XML Opisy (teksty), elementy graficzne oraz oznaczenie pól danych (maski) znajdują się w pliku wzorca. Pliki wzorcow znajduja sie w katalogu \trwzorce\ff ff - symbol firmy Struktura katalogow Plik wzorca, np. na_fa_faktura_sprzedazy.xml, to plik w formacie XML, w którym zapisane są dane wzorca (system, typ, symbol, nazwa) oraz definicja oczekiwanej postaci dokumentu (treść). Nazwa pliku wzorca -------------------- <xx>_<rr>_<opis>.xml -------------------- gdzie: <xx> - symbol systemu, np. na <rr> - rodzaj dokumentu, np. fa <opis> - dowolny tekst opisujacy wzorzec, np. faktura_sprzedazy --------------------------- na_fa_faktura_sprzedazy.xml --------------------------- Do definiowania wzorców, tj. wypełniania treścią pliku XML, służy specjalizowany edytor tekstowy (en: Print format editor, Document Designer). Edytor pracuje w trybie tekstowym (konsolowym). Podczas redagowania wzorca do jego treści można wczytać plik zewnętrzny (.txt) utworzony dowolnym edytorem tekstowym, np. Notepad. Wczytaną treść można uzupełnić niezbędnymi elementami: Rodzaj linii, Pola danych, Funkcje. W pakiecie dystrybucyjnym programu Trawers są wzorce najczęściej używanych dokumentów, np. faktur sprzedaży, wezwań do zapłaty, PIT-ów itp. Wzorce dokumentów są także na ftp ------------------ https://ftp.tres.pl/ ------------------ w katalogu: \wzorce Wzorce Pobieranie z ftp Wzorce te można dopasować do własnych potrzeb. Pola danych Najważniejszym elementem wzorca są pola danych (en: Merge fields). Pola te, umieszczone w treści wzorca, tworzą tzw. maski. Pola dla wzorców. Systemy. Opis Mogą być pobierane bezpośrednio z bazy danych, np. miasto z kartoteki odbiorców lub budowane (obliczane) w programie, np. kwota PTU (VAT). Pola danych (maski) w treści wzorca są wyróżnione specjalnymi znakami. Początek i koniec maski zaznaczone są znakiem [ş] Wzorzec (z maskami) o------------------------------------------------o | Odbiorca: | | ş------ Nazwa odbiorcy/dostawcy ---------ş | <--- maska (nazwa kontrahenta) | ş----- Nazwa towaru ---ş | <--- maska (nazwa asortymentu) | ş-- Ilosc ---ş şJmş | <--- maski (ilość i Jednostka miary) o--------------------- o ------------------------o | | | v Wydruk wg w/w wzorca o--------------------------------------------o | Odbiorca: | <--- stały tekst [Odbiorca] | Firma Przykładowa Produkcyjno-Handlowa | <--- pobierane z karty odbiorcy | Czajnik z gwizdkiem CG10 | <--- pobierane z karty asortymentu | 100 Szt | <--- pobierane z faktury sprzedaży o--------------------------------------------o Pola danych, które można umieścic w treści wzorca, znajdują się w tabelach pól dla wzorców. Z tych tabel przenoszone są do pliku wzorca. Poszczególne systemy mają oddzielne tabele z polami dla wzorców: Pola dla wzorców. Systemy. Opis Pola dla wzorców NA Pola dla wzorców MG ... itd. Zawartość tabel można przeglądać także bezpośrednio w programie, funkcji: Pola danych dla wzorców, w poszczególnych systemach, np. NA > Tabele > Pola danych dla wzorców [NA_TWZ20] 1.5 Uprawnienia i wzorce obowiązujące Każdy dokument może mieć wiele wzorców. Np. mogą istnieć wzorce faktur krajowych i faktur eksportowych. Operatorom można przydzielić uprawnienia do wzorców dokumentów. Operator może wybrać i drukować tylko te dokumenty (dokumenty wg wzorców), do których ma uprawnienia. Wzorce uporządkowane są następująco: System, np. NA Sprzedaż Rodzaj dokumentu, np. [FA] Faktura sprzedaży Symbol wzorca , np. [PROFOPDF] PRO FORMA (PDF) [LKKOPYTR] Kopia faktury [LKGRAFTR] Faktura graficznie Dodatkowo, można oznaczyć [*] wzorce domyślne, tj. te które program podpowiada do wydruku. Uprawnienia operatorów 1.6 Wzorce aktywne i nieaktywne Wzorzec może być: [ ] Aktywny [#] Nieaktywny Drukować można tylko wzorce aktywne. Jako nieaktywne warto oznaczyć wzorce, których treść trzeba poprawić. Wzorce nieużywane można usunąć lub zabrać do nich uprawnienia operatorom. Jako [ ] i [#] wzorce oznacza się w tabeli wzorców: F7-aktywny [ ][#] AD > Trawers > Tabele. Wzorce > Wzorce dokumentów [AD_TAT20] 2. Elementy wzorca 2.1 Opis ogólny Definicja wzorca zbudowana jest z następujących elementów: o---------- Element -----------o | 1 Rodzaj linii | | 2 Pola danych | | 3 Ramki | | 4 Funkcje | o------------------------------o 1. Rodzaj linii Organizują strukturę dokumentu. Wskazują obszar nagłówka, stopki i pozycji. Np. [T], [P], [D] 2. Pola danych Są to wartości pochodzące z bazy danych lub obliczane w programie. Polem danych jest np. numer dokumentu lub nazwa płatnika. Pola danych pobierane są z tabeli pól i wpisywne do wzorca jako maski, np. ş---- Firma--miasto ----ş 3. Ramki Znaki stosowane do budowania tabelek i ramek na wzorcach 4. Funkcje Pozwalają wstawiać elementy graficzne, np. logo firmy, wpisywać wyniki obliczeń arytmetycznych, budować wydruki kaskadowe itp. (patrz opis poniżej) 2.2 Rodzaj linii Rodzaje linii definiują strukturę dokumentu. Wskazują obszar nagłówka i stopki, które drukowane są jeden raz oraz miejsce pozycji dokumentu, które drukowane są wiele razy, tyle ile jest pozycji dokumentu. Rodzaje pozycji faktur sprzedaży o---------------------------------------o | T - tekst drukowany jeden raz | | S - tekst drukowany na każdej stronie | | P - pozycja sprzedaży | | O - pozycja opakowań zwrotnych | | D - pozycja opisu | | R - rozliczenie zaliczki | | # - linia komentarza | o---------------------------------------o Można wydzielić obszar nagłówka [T] i pozycji [P]. Można wskazać linie powielane na kolejnych stronach [S], itd. Znak rodzaju linii (T, S, P, D, ... itp.) wprowadzany jest w 1-szej kolumnie każdej linii wzorca dokumentu. Znak ten określa charakter i funkcję linii Znak rodzaju linii nie jest drukowany. Lista dostępnych znaków rodzaju może być inna w różnych dokumentach Program sprawdza układ i kolejność rodzajów pozycji na wzorcu. * Pierwszy znak linii wzorca musi wskazywać rodzaj linii, np. [T] * Niektóre rodzaje linii mogą wystąpić tylko raz na wzorcu. Może być ich kilka, ale jedna po drugiej. Są to rodzaje wskazujące pozycje dokumentu [P], np. pozycje sprzedaży na fakturze sprzedaży. Na fakturze pozycji może być wiele. Ale muszą być w jednej grupie. * Maska pola musi być ograniczona znakiem początkowym i końcowym. Cała maska musi mieścić się w jednej linii. Błędne zapisy program sygnalizuje komunikatem, np. --------------------------------------- Błąd składniowy w linii: 34 Niewłaściwy rodzaj linii --------------------------------------- Szczególnym rodzajem linii jest [#] Linia komentarza. Pozwala opisać przeznaczenie wzorca, wyjaśnić szczegóły techniczne definicji itp. Poniżej podajemy rodzaje linii i ich funkcje we wzorcach: Rodzaj linii: [T] Służy do umieszczania opisów, ramek oraz danych z nagłówka dokumentu W tej linii umieszcza się też stopki dokumentu, np. podsumowania, np. sprzedaż netto wg różnych stawek PTU na fakturze Rodzaj linii: [S] Linia drukowana na każdej stronie, zawiera podstawowe informacje, np. nazwa i numer dokumentu, data lub kolejny numer strony Rodzaj linii: [P] Linia drukowana tyle razy, ile pozycji posiada dokument. Zawiera dane odczytywane z pozycji dokumentu. Jeśli na wzorcu umieści się 2 linie rodzaju [P], to oznacza, że każda pozycja drukowana będzie w 2-ch liniach Rodzaj linii: [O] Zawiera a) dane odczytywane z pozycji opakowań zwrotnych dokumentów sprzedaży NA i zakupu ZO b) dane opisu technologicznego operacji w ZP Rodzaj linii: [D] Zawiera a) dane z pozycji dodatkowego opisu dokumentów sprzedaży NA i dokumentów zakupu ZO b) dane z pozycji dodatkowego opisu operacji w ZP NOTE: Rodzaj [D] musi być bezpośrednio po pozycji [P]. Rodzaj linii: [K] Zawiera dane pozycji korygowanej (Było) na fakturze sprzedaży NA Rodzaj linii: [Z] Zawiera linie dodatkowego opisu karty zlecenia w ZP Rodzaj linii: [R] Zawiera a) dane ze specyfikacji operacji zlecenia produkcyjnego w ZP lub b) dane rozliczenia zaliczki na fakturze sprzedaży NA (końcowej) Rodzaj linii: [B] Zawiera dane ze specyfikacji materiałowej zlecenia produkcyjnego w ZP Rodzaj linii: [#] linia komentarza Dowolny komentarz, np. wyjaśnienie budowy wzorca dokumentu. Widoczny tylko podczas redagowania wzorca. Pomijany na wydruku 2.3 Pole danych Wartości pochodzące z bazy danych lub obliczane w programie, które umieszcza się na wzorcu. Polem danych jest np. numer dokumentu lub nazwa płatnika. Pola danych powiązane są z rodzajami linni, np. nazwa płatnika w nagłówku (T) a nazwa sprzedawanego asortymentu, w pozycji (P) Pola wpisuje się do wzorca jako maski, np. ş---- Firma--miasto ----ş Definicje pól zapisane są w tabeli pól dla wzorców (opis jest dalej). Pola danych można przekształcać przy użyciu funkcji sterujących. Wzorce Sterowanie wydrukami. Funkcje 2.4 Ramka Znaki stosowane do budowania tabelek i ramek na wzorcach. Pozwala na tworzenie tabelek i obramowań tekstu. 2.5 Funkcje sterujące Służą do wyróżnienia fragmentów dokumentów poprzez zmianę koloru, kroju i rozmiaru czcionki. Pozwalają też na wstawianie grafiki np. logo firmy. Przy pomocy funkcji można także zmieniać strukturę wydruku, np. pomijać linie (tCofnijWiersz), wykonywać obliczenia, itp. Funkcje pozwalają drukować wiele powiązanych ze sobą dokumentów (wydruki kaskadowe), drukować kod kreskowy, wysyłać e-mailem wydruki dokumentów, np. ofert sprzedaży razem ze wskazanym plikiem (załącznikiem) zawierającym np. aktualny katalog wyrobów. Wzorce Kaskadowe i składane Wzorce dokumentów Wzorce etykiet Funkcje wpisuje się do pliku wzorca klawiszem F2-t{} lub wybiera z listy wyboru: F3-element > Funkcje > Specjalne Funkcje zostały szczegółowo opisane w oddzielnym dokumencie: Wzorce Formatowanie wydruków. Funkcje 2.6 Bloki danych Służą do wstawiania dodatkowych informacji bezpośrednio podczas drukowania. Przykładem bloku danych jest zestawienie faktur dotychczas wystawionych kontrahentowi, które jest automatycznie dołączane na koniec wydruku każdej faktury. Blok danych wywoływany jest specjalnym kodem umieszczonym na wzorcu faktury, np. [oFVDEVELOP] (skrót od: Deweloper budowlany) Bloki danych [oFVDEVELOP] Kronika poprzednich faktur (developer budowlany) [oDEKRET] Pieczątka dekretacyjna [oWYNIKIQA] Wyniki testów kontroli jakości QA [oOPCJEZAM] Opcje zamówionego produktu (zapisane w zam sprzedaży) [QRPay] Pole na wzorcu: s-- qr platnosc --s Linia polecenia przelewu płatności zapisana w kodzie 2-wymiarowym 2D (QR) Zawiera dane zapisane zgodnie z rekomendacją Związku Banków Polskich. Dane QRPay można użyć w metodzie Skanuj i Płać przy użyciu urządzeń mobilnych. Kod zawiera: id odbiorcy nr rachunku odbiorcy kwota nazwa odbiorcy tytuł płatności (RefNo) Warunki: - forma płatności przelew [P] - wypełniony nr rachunku firmy/oddziału w polu: s--------- Rachunek - numer -----------s) - kwota > 0.00 NOTE: Dodatkowe informacje można także wstawić do wydruku przy użyciu funkcji. Np. funkcje tRekord, tKontakt, tSłownie, itp. Funkcje sterujące wydrukiem wg wzorca 2.7 Wstawianie elementów graficznych W dokumentach można umieścić elementy graficzne. Służy do tego funkcja: ţWstawObraz{} Elementy graficzne mogą znajdować się w internecie: ţWstawObraz{https://www.tres.pl/themes/tres/assets/images/logo.png} Funkcja: tWstawObraz pozwala umieścić w tle wydruku np. grafikę papieru firmowego. Funkcja: tPrzezroczystość pozwala wstawić znak wodny (en: Digital watermark) tj. obraz graficzny nałożony na inny obraz graficzny. Wzorce Formatowanie wydruków. Funkcje 2.8 Drukowanie kodów kreskowych Kod kreskowy można umieścić na wszystkich dokumentach i etykietach, których postać można definiować (wg wzorców), np. na fakturach sprzprzedaży, zamówieniach, specyfikacji wysyłki, dokumentach rozchodu itp. Wzorce dokumentów Przykłady Wzorce etykiet Przykłady Także pojedyńcze kody, np. kody kreskowe identyfikujące pracowników, asortyment, miejsca składowania, itp. można drukować z użyciem mechanizmu wzorców. Kody kreskowe umieszcza się na wzorcach przy pomocy funkcji: EAN 13 - ţEan13{ean13;[grubość kreski];[wysokość]} EAN 128 - ţEan128{tekst;[grubość kreski];[wysokość]} DataMatrix - ţDataMatrix{şIndeks towaru şşNumer partii şş-- Ilosc ---ş;} QR Code - ţQR{https://www.tres.pl/produkty/ş---EAN13---ş; 50;} Wzorce Formatowanie wydruków. Funkcje 3. Tabele pól dla wzorców Aby ułatwić redagowanie wzorca, wszystkie pola danych (maski) zostały zgromadzone w tabelach pól dla wzorców. Oddzielne tabele znajduja się w poszczególnych systemach (modułach) i zawierają pola tam stosowane. Pola dla wzorców. Systemy. Opis Pola dla wzorców MG Np. w systemie MG są pola: magazyn, ilość rozchodu, miejsce składowania, itp. Takie pola można umieszczać na dokumentach w systemie MG. Pola (maski) zapisane są w tabelach, w poszczególnych systemach, np. MG > Tabele > Pola danych dla wzorców [MG_TWZ20] Tabele pól dla wzorców stanowią integralną część programu Trawers ERP. Program wypełnia zawartość tabel podczas tworzenia bazy danych i aktualizuje podczas instalowania nowych wydań. Aktualizacja programu Pola systemowe i własne Wiersze w tabeli pól dla wzorców mają status: --- [ ] Pole systemowe, które można powielić i następnie zmienić [N] Pole systemowe, którego nie można powielić [U] Pole własne użytkownika, tj. [ ] --> [U] --- Od statusu: [ ][N][U] zależy jak będą traktowane podczas instalowania nowych wydań programu. Nowe wydania programu wprowadzają zmiany w tabeli pól dla wzorców. Najczęściej dopisuje się nowe pola, rzadziej zmienia i usuwa istniejące. Pola systemowe [ ] i [N] program może zmienić podczas aktualizacji. Pola [U] pozostają bez zmian [U] Pola własne użytkownika, to pola systemowe, powielone i dopasowane do indywidualnych potrzeb. Pola własne buduje się najczęściej po to, aby umieścić wiecej informacji w linii pozycji, np. na fakturze sprzedaży. Można np. zmienić szerokość pola: nazwa towaru z 50 do 30 znaków, lub format ceny sprzedaży, z 9 999 999 999.99 na 9 999.99 Pola własne użytkownika, zostają zachowane podczas aktualizacji, tj. w procesie dostosowania danych do potrzeb nowego wydania programu. Aktualizowane są tylko pola systemowe. Np. dopisywane są nowe pola niezbędne do wydruku nowych dokumentów lub nowe pola, które dodano do bazy danych. NOTE: Aby umożliwić łatwe przekazywanie wzorców dokumentów innym użytkownikom programu Trawers, warto używać tylko pól systemowych - nie używać pól własnych [U]. Ew. formatowanie uzyskać stosując funkcje sterujące wydrukiem. Do formatowania służą: tFormatDaty, tFormatLiczby i tFragment (pola znakowe, napisy). Przykład pola w tabeli pól dla wzorców o-- Definicja pola dla wzorca -----------------------------------o | | | Pole: Firma - miasto Nr: 0004 PID: FI0005 | | | | Typ: Znakowe(25) Zmienna: ZMIASTO | | | | Nazwa: Firma - miasto | | | | Format: 25 zn. | | | | Maska: ş---- Firma--miasto ----ş | | | | Notka: Pole odczytywane z kartoteki podczas drukowania | | | | prlinia: TS pdokum: 11111111111111111111 Dnia 2012.09.18 AA | o----------------------------------------------------------------o Definicja pola zawiera wiele oznaczeń technicznych, których nie trzeba poznawać podczas normalnej, codziennej pracy. Wiedza o oznaczeniach i roli poszczególnych pól przydatna jest jednak podczas prac serwisowych, np. wyjaśniania dlaczego na wydruku faktury wg wzorca nie ma oczekiwanych informacji. Nr: 0004 PID: FI0005 Unikatny identyfikator pola Typ: Znakowe(25) Pola mogą być znakowe, liczbowe (numeryczne), daty i opisowe (memo) W nawiasie podana jest liczba znaków Zmienna: ZMIASTO Nazwa zmiennej programowej, z której drukowana jest zawartość Maska: ş---- Firma--miasto ----ş Maska (en: Token) wskazuje miejsce, w którym wydrukowana będzie zawartość pola (zmiennej). Liczba znaków maski wskazuje wielkość pola. Notka: Dodatkowe wyjaśnienie prlinia: TS Wskazuje rodzaje linni [T S P D, itp], w których pole można wydrukować. pdokum: 11111111111111111111 Wskazuje rodzaje wzorców, np. FA FK FI, itp. (kolejne [1] wskazują na rodzaje) Dnia 20xx.09.18 AA Ostatnia zmiana definicji pola, dzień i operator. 4. Problemy i ich rozwiązywanie * Objaw: W miejscu masek drukują się pytajniki, np. Nazwa towaru [??????????] Przyczyna: Maska jest błędna lub nieaktywana Rada: Wybrać inną maskę z tabeli pól dla wzorców * Objaw: Wydruk jest zamazany, poszczególne znaki nachodzą na siebie Przyczyna: Nieodpowiednia czcionka Rada: Zmniejszyć czcionkę w ustawieniach urządzenia wyjściowego Tak aby cały wydruk mieścił się na szerokości strony * Objaw: Używany wzorzec nie odpowiada już naszym obecnym potrzebom. Nie mamy możliwości aby zmieniać wzorce do naszych potrzeb Co robic ? Rada: * Przejrzeć katalog (repozytorium) wzorcow: ftp.tres.pl/wzorce/ Katalog jest ciągle uzupełniany. Może jest już tam odpowiedni wzorzec * Zlecić zmianę wzorca specjalistom u Partnera firmy Tres wrtnerzy i Konsultanci * Zlecić zmianę wzorca specjalistom w firmie Tres tres@tres.pl 5. Tematy powiązane Wzorce Formatowanie wydruków. Funkcje Wzorce dokumentów Przykłady Wzorce etykiet Przykłady Wzorce Pobieranie z ftp Publikowanie na WWW Wzorce Kaskadowe i składane Uprawnienia operatorów E-faktury, e-archiwum Aktualizacja programu Wzorce Wykaz dokumentów Pola dla wzorców. Systemy. Opis E-mail Używanie poczty TrEmail Patrz też: Budowanie wzorców (pdf) https://trawers.tres.pl/Trawers_Wzorce.pdf


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies