www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści


Nowości i zmiany (2024 - 2015) O nowościach i zmianach 27.05.2024 ---------- Załączniki. Pliki. Url. Dokumenty Umożliwiono powiązanie plików załączników z dokumentami w KB. Rejestry kasowe i rejestry bankowe. Do rejestrów bankowych można załączyć, np. skany wyciągów bankowych. Pliki załączników Dokumenty płatności Patrz też: Trawers ERP. Przedsiębiorstwo cyfrowe 14.05.2024 SK ---------- Moduł: SK Skup i sprzedaż surowców (zboża) Dostawy skupu: SK > Skup > Dostawy skupu [SK_DSK20 ] Teraz z dostawami można powiązać także zwroty: - powiązane z dok MG [RO] - nie powiązane z dok MG Menu w F2: 1 Zmiana rodzaju dostawy 2 Zwroty do dostawy SK Skup i sprzedaż surowców 17.04.2024 Baza Wiedzy ---------- ChatGPT o Trawers ERP W artykułach zgromadzonych na stronach: Baza Wiedzy Trawers ERP są informacje o programie Trawers ERP i o firmie Tres CO. Artykuły powstawały przez wiele lat i są ciągle rozwijane. Obecnie nie mają uporządkowanej struktury. Dlatego poprosiliśmy ChatGPT o uporządkowanie zgromadzonych informacji, w formie odpowiedzi na kilka podstawowych pytań. Tutaj publikujemy odpowiedzi ChatGPT: ChatGPT. Tres i Trawers ERP 08.04.2024 PL ---------- PL: Wynagrodzenie prokurenta Umożliwiono obliczanie wynagrodzenia osoby pełniącej funkcję prokurenta na podstawie uchwały o powołaniu oraz równocześnie zatrudnionej na umowę o pracę. Patrz szczegóły: 26. ANEKS_26: Wynagrodzenie prokurenta PL Płace i Kadry: Aneksy do dokumentacji: 21-26 05.04.2024 KP ---------- Usunięcie systemu KP z programu Trawers ERP W dniu 2 maja 2024 planujemy usunąć z programu Trawers ERP funkcje systemu KP KPiR Książka Przychodów i Rozchodów. Program Trawers ERP, wydania po 2 maja 2024 nie będzie zawierał systemu KP. 28.03.2024 ZO ---------- ZO: [DA] Dokument dostawy Na podstawie komunikatu EDI [INVOICE] w systemie ZO Zakupy można utworzyć dokument [DA] Dostawa ZO. ZO > Dostawy magazynowe > EDI INVOICE -> dostawa [DA] [ZO_DEDI4] (konwersja) Dokumenty zakupu EDI Dokumenty zakupu 28.03.2024 NA ---------- Zamykanie [Z] zamówień sprzedaży Podczas zamykania zamówienia sprzedaży, teraz można dopisać: - Numer faktury powiązanej z tym zamówieniem a wystawionej na innego kontrahenta (clInvoice) - Opis przyczyny zamknięcia zamówienia (clDesc) Patrz też: Tabela: Przyczyny zamknięcia zamówień NA > Tabele > Przyczyny zamknięcia zamówień [NA_TPZ10] Realizacja zamówień sprzedaży 26.03.2024 Trawers ---------- Automatyzacje w programie Trawers ERP Automatyzacja to jest wykonywanie czynności (funkcji, zadań) realizujących cele przedsiębiorstwa przez oprogramowanie, tu: program Trawers ERP. Korzyści automatyzacji * Uwolnienie specjalistów od wykonywania powtarzalnych, rutynowych prac Specjaliści mogą skoncentrować się na realizacji zadań najważniejszych dla firmy * Skrócenie czasu realizacji zadań, np. procesy długotrwałe mogą być wykonywane w nocy * Możliwość przetwarzania wielkich ilości danych z dużą dokładnością * Zmniejszenie ryzyka pomyłek i błędnych danych (człowiek jest najsłabszym ogniwem w systemach IT) Patrz też: Automatyczne procesy biznesowe W programie Trawers ERP jest wiele automatyzmów, tj. rozwiązań które usprawniają realizacje poszczególnych funkcji w programie. Patrz opis rozwiązań dot. funkcji użytkowych i funkcji technicznych: Automatyzacje w Trawers ERP 18.03.2024 MG ---------- Przeglądanie (podglądanie) dokumentów magazynowych Teraz można przeglądać (podglądać: F2-pokaż) treść dokumentów magazynowych podczas przewijania listy zawierającej nagłówki dokumentów. Do przeglądania wykorzystano mechanizm RefNo. RefNo - Numery referencyjne, to są numery jednoznacznie identyfikujące dokumenty w bazie danych programu Trawers. Patrz opis zastosowań numeracji RefNo: Dokumenty. RefNo Numery referencyjne Patrz też: Wyszukiwanie w bazie danych 05.03.2024 TK ---------- Pobieranie kursów walut z NBP Od 01.03.2024 obowiązuje nowy sposób komunikacji z NBP. Informacja na stronie NBP Konieczna jest aktualizacja programu Trawers ERP do najnowszego wydania. Kursy walut 29.02.2024 SK ---------- Moduł: SK Skup i sprzedaż surowców (zboża) FOR Fundusz Ochrony Rolnictwa Dodano zestawienie: ZO > Okresowe > Opłaty na FOR [ZO_ZRZ14] Zestawienie prezentuje dane dla deklaracji kwartalnej KOWR: Deklaracja o wysokości naliczonych wpłat na FOR Fundusz Ochrony Rolnictwa Przed wywołaniem funkcji, która tworzy zestawienie, należy wpisać niezbędne dane do kartotek i zbioru parametrów: - do parametrów ZO - do kart KIM - do kart dostawców - do pozycji faktur zakupu Szczegółowy opis jest w: Zestawienie: Opłaty na FOR Fundusz Ochrony Rolnictwa SK Skup i sprzedaż surowców 27.02.2024 NA ---------- Zestawienie: Skuteczność ofertowania Utworzono raporty dotyczące procesu realizacji ofert sprzedaży. Realizacja ofert, to tworzenie zamówień sprzedaży na podstawie wysłanych ofert. Teraz można zobaczyć, na które oferty i o jakiej wartości zareagowali klienci i złożyli zamówienia. Można analizować skuteczność ofertowania, tj. obliczać liczbę i wartość ofert zrealizowanych i ofert utraconych (niezrealizowanych). NA > Oferty > Zestawienia > Skuteczność ofertowania [NA_ZOF30] Program oblicza współczynnik konwersji (%), tj. wartość zamówiona / wartość oferowana. Oferty sprzedaży. Realizacja ofert Dokumenty sprzedaży 13.02.2024 PL ---------- Zestawienia: Wynagrodzenia w roku oraz Składki ZUS w roku - Dodano możliwość wyboru zakresu miesięcy - Do wyboru pracowników zastosowano mechanizm Query PL Płace i Kadry: Dok użytkowa Zapytania wg warunków Query 08.02.2024 NA ZO ---------- Tabela: Zespoły handlowców - sprzedawców i kupców Rozbudowano tabelę: Zespoły handlowców: AD > Tabele > Stawki prowizji > Zespoły handlowców [AD_TZS10] NOTE: Poprzednia nazwa: Zespoły sprzedawców. Teraz w tabeli, oprócz zespołów sprzedawców, można budować zespoły kupców: kupujących towary i usługi w systemie ZO. W dokumentach zakupu można rejestrować ich zakupy: kwoty i asortyment. Można tworzyć raporty (zestawienia): Kto kupił, co kupił i za ile. NOTE: Poprzednio, do nagłówka dokumentów zakupu, można było wpisać symbol osoby z kartoteki: KB > Kartoteka osób > Osoba w KB [KB_KOS10] Teraz z tabeli Zespoły handlowców (Rola [K] Kupiec) Jeżeli jest potrzeba zachowania zgodność symboli: Osoby w KB i Kupiec z tabeli Zespoły handlowców, to sugerujemy, aby do tabeli Zespoły handlowców wpisać takie same symbole jakie dotychczas stosowano. NOTE: Zmiany dotyczą tylko systemu ZO. W systemie NA nic się nie zmieniło. Rejestruje się sprzedaż i oblicza prowizje, tak jak dotychczas. Patrz też parametry: 0205 Handlowiec z kart pracowników 0206 Sprzedał: musi być wypełnione 0216 Kupił: musi być wypełnione Param 01xx 02xx 03xx Patrz szczegóły: Handlowcy. Zespoły handlowców Handlowcy. Prowizje handlowców 30.01.2024 KSeF ---------- Krajowy System e-Faktur (KSeF) Ministerstwo Finansów przesunęło termin obowiązkowego stosowania KSeF. System nie wejdzie w życie w 2024 roku. Ministerstwo zleciło audyt. Krajowy System e-Faktur (KSeF) W związku z tym wstrzymujemy prace na KSeF do czasu przedstawienia przez Ministerstwo nowych specyfikacji dotyczących struktur plików oraz zasad ich przesyłania. 29.01.2024 SOA [Stock] ---------- Funkcje SOA (API) Teraz funkcja Stock zwraca także nazwę indeksu KIM [name] SOA Funkcje OutBound i InBound 26.01.2024 Trawers ERP ---------- Blog. Skup i sprzedaż surowców Zachęcamy do zapoznania się z blogiem na temat skupu i sprzedaży surowców w branży rolniczej. W blogu znajdują się informacje na temat specjalizowanego rozwiązania informatycznego. Systemu SK, który jest zintegrowany z pozostały systemami funkcjonalnymi programu Trawers ERP: ZO Zakupy, MG Gospodarka Magazynowa, NA Sprzedaż, KB Płatności, ML Miejsca Składowania. Skup i sprzedaż surowców (blog) 10.01.2024 AD ---------- Zatrzaski w dokumentach transakcyjnych Zatrzaski pozwalają kontrolować daty rejestrowania dokumentów aby zapewnić właściwą chronologię transakcji. Teraz zatrzaski można ustawiać także w parametrach pracy operatora. Dotychczas tylko w parametrach systemu AD. Zatrzaski operatora są nadrzędne wobec ustawień w parametrach AD. Parametry pracy operatorów 10.01.2024 RZ ---------- Uprawnienia do projektów w RZ Dodano uprawnienia do projektów w systemie RZ Projekty. Zadania. Po wgraniu nowego wydania programu należy nadać operatorom uprawnienia do projektów. NOTE: Kontrolę uprawnień można wyłączyć: [1] 0334 Uprawnienia nie są sprawdzane Szczegóły patrz: RZ Projekty Zadania. Praca zespołowa Uprawnienia operatorów (role) 27.12.2023 PL ---------- Dodano obsługę PIT-4R(13) Udostępniono wzorzec: pl_z3_pit4r13w.xml - wydruk deklaracji PIT-4R(13) Wzorce należy pobrać z ftp w PL > Tabele > Wzorce Wzorce Pobieranie z ftp Nowe wzorce przetwarza Trawers: wydanie utworzone po 27.12.2023 Formularze interaktywne MF 22.12.2023 MG ---------- MG > Dokumenty MM Przesunięcia magazynowe > Akceptacja Rozdzielono uprawienia i odpowiedzialność operatorów do dokumentu MM. Dokument MM to dwa rekordy: RM(-) Rozchód i PM(+) Przychód. Aby rozdzielić uprawnienia do rekordów, wprowadzono wskaźnik: Akceptacja oraz, powiązane ze wskaźnikiem, reguły zatwierdzania. Patrz szczegółowe opisy: Dokumenty magazynowe punkt: 4.3 Przesunięcie MM NOTE: W przedsiębiorstwach, w których nie ma potrzeby rozdzielenia uprawnień do dokumentów MM, prosimy nadać operatorom rejestrującym dokumenty MM, uprawnienia do funkcji (nowe, dodatkowe funkcje): MG > Dokumenty > Przesunięcia MM > Akceptowanie RM PM > Akceptowanie RM (Rozchód) [MG_DMM1J] Akceptowanie PM (Przychód) [MG_DMM1K] 06.12.2023 NZ ---------- NZ > Analizy sprzedaży - wg Sprzedawców Rozbudowano zestawienie: NZ > Sprzedaż lat/m-cy (tabelarycznie) [NZ_ZSR50] Dodano kryterium sumowania: Sprzedawcy (zespoły sprzedawców) Zestawienie korzysta ze zbioru danych sumarycznych. Sumaryczne dane roczne Teraz można przeglądać sprzedaż wg sprzedawców (zespołów sprzedawców). Przypominamy, że w dokumentach sprzedaży zapisuje się oznaczenia operatorów (wystawców dokumentów) oraz sprzedawców (wg tabeli zespołów sprzedawców). W zależności od organizacji pracy w przedsiębiorstwie, sprzedawcą może być operator (wystawca dokumentu) lub inna osoba, na konto której zalicza się sprzedaż. Patrz szczegóły: Handlowcy. Prowizje handlowców 30.11.2023 CSV ---------- Definicje CSV - Pobieranie z CSV Dodano możliwość odszukiwania podciągów zgrupowanych przez nawiasy przy użyciu wyrażeń regularnych w polach z pliku CSV. Przykładem użycia może być odszukanie nr NIP w treści przelewu MPP. Patrz szczegóły: CSV Opis ogólny. Tabela def CSV 22.11.2023 SE, ZP ---------- Realizacja i rozliczanie usług Rozbudowaliśmy opis zastosowania programu Trawers do planowania, realizacji i rozliczania usług. Program można zastosować we wszystkich tych obszarach działalności przedsiębiorstw i instytucji, w których wykonuje się usługi wymagające wykonania prac (czynności) i użycia materiałów (części). W opisie przedstawiono kolejne kroki zastosowania programu Trawers ERP. Pokazano, na przykładzie, metody kalkulowania kosztów usług i ostatecznej wyceny końcowej. Zestawienia analityczne prezentują opłacalność usług (marże). Patrz szczegóły: Wycena realizacji usługi 07.11.2023 Tres, Trawers ---------- Rozwój programu Trawers ERP Szanowni Państwo W marcu i lipcu 2023 pytaliśmy Państwa o potrzeby rozbudowy funkcjonalnej Trawers ERP. Otrzymaliśmy kilkadziesiąt propozycji. Oczekiwane były, przede wszystkim, usprawnienia w codziennym użytkowaniu. Wiele z nich zrealizowalismy od razu - patrz opis zmian... W ostatnim czasie znacząco rozwinęliśmy moduł: SE Serwisowanie produktów. Dodaliśmy funkcje kalendarza (planowanie wizyt i wyjazdów). Dodaliśmy możliwość planowania potrzeb materiałowych (części potrzebnych do serwisowania). Planowania i realizacji czynności (prac serwisowych). Jest możliwość badania rentowności prac serwisowych. W kontekscie rodzaju usług, wydajności pracowników (serwisantów), rodzaju maszyn i urządzeń. Moduł SE Serwisowanie produktów można zastosować we wszystkich tych obszarach przedsiębiorstw i instytucji, które świadczą usługi wymagające wykonania prac (czynności) i użycia materiałów (części). Np. utrzymanie w sprawności własnego i obcego parku maszynowego. Konserwacji pomieszczeń, lokali, obiektów użytkowych. Wszelkich innych usług, np. mycia okien, sprzątania, konserwacji zieleni, itp. Patrz opisy: SE Serwisowanie. Serwis_ZP Serwisowanie. Opis ogólny Realizacja usług i projekty Prosimy o kolejne zgłoszenia. Także związane z zastąpieniem używanych programów zewnętrznych funkcjami wbudowanymi do programu Trawers ERP. Prosimy także o propozycje i potrzeby wykorzystania modułu: SE Serwisowanie produktów. Pozdrawiamy, Zespół Tres CO 30.10.2023 KB ---------- Pobieranie wyciągów z plików CSV [KB_DBA11] [KB_DBA14] Rozbudowano definicję pliku CSV. Dodano opcjonalne pole 'Typ komunikatu 111(uzn) / 222(obc) [TYPKOM]' Pole używane jest w wyciągach pobieranych z iPKO Biznes Elixir. Określa rodzaj transakcji: 222 - obciążenie naszego rachunku [Ma] 111 - uznanie naszego rachunku [Wn] Kwoty podawane są bez znaku +/- Jeżeli pole [Typ komunikatu] nie występuje w pliku CSV, to rodzaj transakcji określany jest przez znak kwoty: kwota ujemna --> obciążenie [Ma] kwota dodatnia --> uznanie [Wn] Pobieranie wyciągów z plików CSV 20.10.2023 QA ---------- Moduł kontroli jakości asortymentu QA1_Zlecenia W module kontroli jakości QA1_Zlecenia umożliwiono rejestrowanie wyników testów w pozycjach zlecenia testów QA. Zarejestrowane wyniki definiują rezultat testu: [0] Test pozytywny Gdy wyniki wszystkich testów (testów może być wiele) mieszczą się w wyznaczonym zakresie: Min - Max [9] Test negatywny Gdy wynik, co najmniej jednego testu, (testów może byc wiele) nie mieści się w wyznaczonym zakresie: Min - Max Te wskaźniki wpływają na kolejne etapy przetwarzania (procesy) związane z testowanym asortymentem. Standardowa procedura jest taka, że asortyment z wynikiem: [9] Test negatywny nie może podlegać operacjom magazynowym. Np. nie można wydawać odbiorcom (sprzedawać), nie można wydawać na produkcję. Patrz szczegóły: QA_1 Kontrola jakości. Zlecenia Patrz też: Kontrola jakości asortymentu (Karty LOT/SER) LOT/SER Zastosowania 20.10.2023 AD ---------- Warunki (filtry) operatora Warunki (filtry) służą do ograniczenia praw dostępu do rekordów w kartotekach oraz określają inne cechy list wyboru, np. jakie informacje doświetlać. Warunki (filtry) umożliwiają zawężenie (ograniczenie) widoczności rekordów. Teraz warunki dostępu operatora do kartoteki KIM rozbudowano o pole: Odmiana. Warunki (filtry) operatorów 12.10.2023 SOA [CustomerUpdate] [VendorUpdate] ---------- Funkcje SOA (API) Do katalogu usług SOA (WebServices, API) dodano funkcje: CustomerUpdate - Karta odbiorcy NA Korekta VendorUpdate - Karta dostawcy ZO Korekta SOA Funkcje OutBound i InBound 05.10.2023 MG, ZO ---------- Kartoteka KID. Kody dodatkowe indeksów Podając kody KID można odszukać indeksy asortymentu KIM. KID-y, to mogą to być oznaczenia stosowane przez dostawców, producentów i klientów. Rozbudowano opisy sytuacji, w których wskazane i przydatne jest użycie KID. Opisano użycie kodów KID w plikach CSV dostarczanych przez dostawcę. Program Trawers ERP może użyć pliki CSV z KID do utworzenia faktury zakupu w ZO. KID Kartoteka kodów Zakup. Faktury zakupu z CSV 27.09.2023 ZP ---------- Specyfikacja materiałowa i specyfikacja operacji zleceń Rozbudowano przeglądanie specyfikacji o kolejne widoki. Specyfikacja materiałowa zlecenia: teraz można przeglądać komponenty produktu (usługi) wg numeru operacji (pozycji procesu), w których zastosowany będzie komponent (materiał). ZP Specyfikacja materiałowa Specyfikacja operacji zlecenia: teraz można zobaczyć jaki komponent (materiał) będzie zastosowany we wskazanej operacji (pozycji procesu). ZP Specyfikacja operacji Trawers ERP w firmach usługowych NOTE: Przypominamy, że moduły o nazwie: Produkcyjne mają skuteczne zastosowanie w firmach, w których działalność na charakter usługowy. Np. w firmach świadczących usługi serwisowe. Szczególnie przydatne, gdy usługi wymagają wykorzystania wielu materiałów (komponentów) i obejmują wiele czynności (operacji). Przykład: przedsiębiorstwa serwisujące maszyny i urządzenia rolnicze. Także usługi montażowe, konserwacyjne, itp. W programie Trawers ERP można planować, wyceniać, realizować i rozliczać usługi. Patrz opisy: SE Serwisowanie. Serwis_ZP Serwisowanie. Opis ogólny Realizacja usług i projekty 25.09.2023 AD NA ---------- Upusty (%) od cen sprzedaży Tabela upustów od asortymentu > Korekta [AD_TTU20]. Teraz można wprowadzić zmiany % w wielu pozycjach tabeli. Zmiana globalna. Jako warunki zawężające (filtr) można podać: * symbol jednej tabeli lub symbole wielu tabel * wskazać typ grupy: [G/A] * wskazać pozycje grup Można określić metodę zmiany % upustu: [*] mnożenie o podaną liczbę [/] dzielenie przez podaną liczbę [+] dodanie podanej liczby Upusty od cen sprzedaży i zakupu Funkcja przydatna przy częstych zmianach cen sprzedaży. Łatwiej można zmienić % upustu, np. w poszczególnych grupach asortymentu niż wiele cen w cennikach sprzedaży. 07.09.2023 NA ---------- Należności. Wydruk faktury sprzedaży w locie W funkcji: NA > Stan należności > Stany bieżące [NA_ZRO10] Przeglądanie rachunków nierozliczonych, w zakładce (F2-cd.) > Wydruk faktury wg wzorca Rozrachunki z kontrahentami 07.09.2023 KG ------------- Zestawienia w KG Księga Główna Parametr (opcja) zestawienia: Obroty: Zaksięgowane / Wszystkie (K/W) Można domyślnie ustawić na [K] lub [W]. Wartość domyślna zależy od parametru: 0313 0313 [ ] [W] Wszystkie 0313 [1] [K] Zaksięgowane Zestawienia w KG Księga Główna 29.08.2023 ZP RO ---------- Operacje produkcyjne i usługowe Dodano znacznik [ ] Aktywna do operacji w: RO Wzornik operacji RO Proces technologiczny ZP Specyfikacja operacji Oznaczenie [#] umożliwia wyłączenie operacji z przetwarzania. Przydatne np. do oznaczenia operacji alternatywnych jako nieaktywne w bieżących procesach produkcyjnych. Procesy technologiczne RO 28.08.2023 ZP ---------- Numerowanie specyfikacji materiałowej zlecenia Teraz można określić numer pozycji specyfikacji materiałowej zlecenia w ZP. Umożliwia to m.in. dopisanie kilka razy tego samego indeksu materiału do specyfikacji. Specyfikacja materiałowa Przydatne, gdy ten sam materiał stosuje się na różnych etapach produkcji. W wielu operacjach, na różnych stanowiskach. NOTE: Po wgraniu nowego wydania programu, należy: 1) wykonać weryfikację z poprawianiem w ZP 2) wykonać funkcję ZP > Pomocnicze > Gospodarka zbiorami > > Ustalenie poz spec mater dla arch [ZP_PGZ9B] 21.08.2023 Trawers ERP ---------- ChatGPT Zachęcamy do skorzystania z ChatGPT. Program (aplikacja) daje nową jakość w dostępie do informacji nt. rozwiązań funkcjonalnych zastosowanych w programie Trawers ERP. ChatGPT korzysta z rozbudowanej Bazy Wiedzy (ponad 820 artykułów). I, dodatkowo, wyszukuje powiązane informacje w zasobach internetu. Jednocześnie prosimy o informację zwrotną od Państwa (po zastosowaniu ChatGPT) o jakie informacje korzystnie byłoby uzupełnić Bazę Wiedzy, aby była ona bardziej pomocna w Państwa pracy z Trawers ERP i z ChatGPT. Tu podajemy przykłady pytań i odpowiedzi udzielone przez ChatGPT: Pytania i odpowiedzi. ChatGPT 16.08.2023 NA ZO ---------- Preliminarz zapłat Rozbudowano funkcje, które tworzą zestawienia: Planowane zapłaty należności [NA_ZRO60] i zapłaty zobowiązań [ZO_ZRO60] w układzie terminów zapłat. Dodano możliwość przedstawienia planowanych zapłat w układzie wg kontrahentów: odbiorców [NA_ZRO61] i dostawców [ZO_ZRO61]. Preliminarz płatności Teraz można wybierać płatności zobowiązań do realizacji, nie tylko te, które są terminowe lecz wybierać zapłaty dla tych kontrahentów, na których nam bardziej zależy. 02.08.2023 NA ZO ---------- Uprawnienia do zatwierdzania dokumentów sprzedaży i zakupu Uprawienia do zatwierdzania poszczególnych rodzajów dokumentów sprzedaży i zakupu. Umożliwiono rozdzielenie uprawnień operatorów do rejestrowania i zatwierdzania rodzajów dokumentów sprzedaży (NA) i zakupu (ZO). Dokumenty można zatwierdzać 'w locie', dlatego do ustalania uprawnień wprowadzono dodatkowe funkcje w menu, tzw. funkcje pozorne. Szczegóły. Patrz opis mechanizmu uprawnień: Uprawnienia operatorów (role) Opis: Nadawanie uprawnień: Funkcja pozorna 31.07.2023 KC ---------- Przelewy elektroniczne. Tworzenie Rozbudowano funkcje redagowania utworzonych przelewów przed wysłaniem do banku. Dodano: * Zmiana daty. Program umożliwia zmianę tylko pola: Data płatności Teraz nie trzeba przechodzić przez wszystkie pola przelewu. * Zmiana daty na: Poniedziałek. Stosowane w firmach, w których przelewy zleca się do wykonania w poniedziałki. Program proponuje wstawienie (zmianę) daty przelewu na pierwszy poniedziałek przypadający po dacie aktualnie zapisanej. Przelewy elektroniczne. Tworzenie 24.07.2023 TK ---------- Tabela kursów walut Dodano 2 funkcje: 1. Zapisywanie kursów z tabeli do pliku CSV [TK_PAK10] 2. Archiwizowanie kursów walut [TK_PZB40] Program przenosi wskazane kursy (rekordy) do pliku archiwalnego w formacie .CSV. Przeniesione kursy usuwa z tabeli kursów. Zmniejsza rozmiar tabeli. TK Kursy walut Archiwum danych 12.07.2023 NZ, Alerty ---------- Kolejne alerty NZ > Analizy sprzedaży > Raporty w wielu wymiarach [NZ_ZDM10] Raport w formie tabeli przestawnej pozwala na analizę danych w ponad 50 wymiarach X i Y. Teraz można zapamiętywać parametry wywołania raportów. Przydatne, aby zdefiniować i zapamiętać układ raportów wykonywanych okresowo. Ostatnie wybory operatorów Sprzedaż i zakupy w wielu wymiarach Raporty można wysyłać okresowo na wskazane adresy e-mailowe. Można wysyłać automatycznie w trybie AutoRun w funkcji: Alerty Patrz opis: Alerty. Przykłady. Definiowanie Zastosowanie funkcji: AutoRun, Alerty, TrEmail, Zestawienia tabelaryczne, to jest jeszcze jeden przykład wykorzystania zaawansowanej technologii programu Trawers ERP - Komponenty technologiczne. Komponenty technologiczne 21.06.2023 KSeF ---------- Krajowy System e-Faktur (KSeF) Od 1 lipca 2024 r. obowiązkowe będzie przesyłanie faktur ustrukturyzowanych za pomocą systemu KSeF. W programie Trawers obsługa współpracy z KSeF dostępna będzie odpowiednio wcześniej. Aktualnie temat jest opracowywany pod kątem nowej struktury logicznej FA(2). Krajowy System e-Faktur (KSeF) 21.07.2023 Tres, Trawers ---------- Rozwój programu Trawers ERP Szanowni Państwo W marcu 2023 pytaliśmy Państwa o potrzeby rozbudowy funkcjonalnej programu Trawers ERP. Otrzymalismy kilkadziesiąt propozycji. Oczekiwane były, przede wszystkim, usprawnienia w codziennym użytkowaniu programu. Wiele z nich zrealizowalismy od razu - patrz opis zmian... Wiele było propozycji znacznej rozbudowy funkcjonalnej, np. mechanizmów optymalnego rozmieszczania asortymentu w opakowaniach, na paletach i przestrzeniach ładunkowych samochodów. Albo zarządzania sprzętem i narzędziami używanymi podczas serwisów wyjazdowych. Realizacja takich funkcji, wymaga znacznych nakładow na prace projektowe i programowe. Te potrzeby, i podobne, zapisujemy do realizacji w miare wolnych zasobów i kolejnych zgłoszeń. Prosimy o kolejne zgłoszenia. Także związane z zastąpieniem używanych programów zewnętrznych funkcjami wbudowanymi do programu Trawers ERP. Pozdrawiam, Jerzy Dworzecki 21.06.2023 TR ---------- GUI > Produkcja > Panel sterujący zleceniami W panelu dodano możliwość skanowania kodów kreskowych: - produktów - numerów zleceń - numerów zamówień - numerów obcych zamówień Funkcja umożliwia zeskanowanie kilku/kilkunastu kodów i przefiltrowanie listy zleceń produkcyjnych w realizacji. Na przefiltrowanych zleceniach można wykonywać operacje masowe, np: - otwieranie zleceń - wydanie materiałów - przychód produktów - zamykanie zleceń Kody kreskowe. Zastosowania 21.06.2023 MG ---------- Norma. Nowe pole w opisie asortymentu Do kart KSOM/LOT/SER dodano 8 znakowe pole: Norma Wartość pola można pobrać z tabeli norm. Funkcja: MG > Tabele > Normy KSOM/LOT/SER [MG_TNL10] Oznaczenia norm można umieścić na fakturach, listach przewozowych, itp. Rozwiązanie umożliwia zapisanie norm branżowych, np. towarzystw klasyfikacyjnych, które dopuszczają wyroby do sprzedaży. KIM Tabele powiązane 13.06.2023 Firma Tres --------------------- Tres. Firma R&D Badawczo-rozwojowa Z przyjemnością i dumą zawiadamiamy, że Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że firma Tres, rozwijając produkt, program Trawers ERP, prowadzi prace badawczo-rozwojowe (R&B). Analizowano następujące aspekty (obszary, właściwości): * Powiększanie zasobów wiedzy * Wykorzystanie zasobów wiedzy * Nowe odkrycia * Oryginalność działalności * Innowacyjność rozwiązań * Planowanie i systematyczna realizacja * Niepewność wyniku końcowego. Ryzyko projektów * Wykorzystanie zdobytego doświadczenia We wszystkich tych punktach uzyskaliśmy oceny pozytywne. Tres. Firma R&D. Badania i rozwój 06.06.2023 Trawers ERP ---------- Numery referencyjne RefNo Numery referencyjne RefNo, to są numery jednoznacznie identyfikujące dokumenty w bazie danych programu Trawers. Identyfikacja dokumentów polega na nadaniu każdemu dokumentowi unikalnego symbolu. Wg numeru RefNo można wyszukać i zidentyfikować każdy dokument transakcyjny. Teraz można identyfikować wg RefNo dokumenty w systemach: KG Księga Główna i ST Środki Trwałe. Dotychczas w: MG NA QA ZA ZO ZP i w RZ. RefNo Numery referencyjne dokumentów 05.06.2023 SK ---------- Moduł: SK Skup i sprzedaż surowców (zboża) Teraz z jedną pozycją dokumentu zakupu można powiązać wiele dostaw skupu. Można wskazać jaka część dostawy skupu realizuje zakup. SK Skup i sprzedaż surowców 29.05.2023 NA ---------- O rekompensatach za koszty windykacji Rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwoty 40, 70 lub 100 euro. Na wydruku odsetek należnych: [NA_ZOS40] i wydruku odsetek potencjalnych: [NA_ZOS30], można umieścić wartości rekompensat. Program oblicza kwoty rekompensat na podstawie: [FA] Faktura sprzedaży z wartościami dodatnimi ( > 0.00). Kwotami wykazanymi na wydrukach można obciążyć kontrahentów. Odsetki, noty odsetkowe 24.05.2023 MG ---------- Nowy raport: EDI INVRPT Raport EDI o zapasach magazynowych 'głównego' dostawcy [MG_PDO55]. Dodano raport EDI INVRPT. Ten komunikat: INVRPT informuje dostawcę o stanie naszych zapasów magazynowych. Tych zapasów (tego asortymentu), którego ten dostawca jest 'głównym dostawcą'. Symbol głównego dostawcy podany jest w karcie indeksu KIM asortymentu. Informacje w raporcie mogą być sygnałem dla dostawcy, aby uzupełnił 'swoje' zapasy w naszym magazynie. Raporty i analizy EDI Elektroniczna wymiana dok 17.05.2023 AD ---------- Serie dokumentów. Uprawnienia Uprawnienia operatorów. Dodano uprawnienia do: Serie dokumentów. Po wgraniu nowego wydania programu należy nadać uprawnienia do: Serie dokumentów. Kontrolę uprawnień można wyłączyć: [1] 0312 Nie wymag upraw do Serie dokumentów. Serie dokumentów Uprawnienia operatorów 16.05.2023 NZ ---------- Raporty Crosstab. Uprawnienia Uprawnienia operatorów. Dodano uprawnienia do: Raporty Crosstab. Po wgraniu nowego wydania programu należy nadać uprawnienia do: Raporty Crosstab. Kontrolę uprawnień można wyłączyć: [1] 0311 Nie wymag upraw do Raporty Crosstab. Raporty TrCrossTab Uprawnienia operatorów 08.05.2023 NA ---------- Autoryzowanie transakcji. Sprzedaż poniżej marży minimum Teraz, gdy sprzedaż jest poniżej minimum marży, klucz: NA_DFAxx_002, to program zapisuje symbol operatora autoryzującego (kierownika), który pobrał hasło. Symbol operatora zapisuje w pozycji dokumentu sprzedaży. Ten symbol operatora autoryzującego można zobaczyć: * NZ > Przekrojowe > Sprzedaż poniżej marży [NZ_ZPM20] * NA > Sprzedaż > Zestawienia > Dokumenty. Tabelarycznie [NA_ZDC10] * NA > Sprzedaż > Faktura sprzedaży > Pozycja > Zakładka: Znaczące daty Autoryzowanie transakcji 05.05.2023 MI ---------- Etykiety asortymentu z kodami kreskowymi i cenami Usprawniono drukowanie etykiet. Teraz można drukować etykiety z aktualnymi cenami sprzedaży, np. jako przywieszki na półki w magazynie, na asortyment który aktualnie jest na stanie w magazynie. Dotychczas - etykiety na cały asortyment, wszystkie indeksy w kartotece magazynowej. Patrz: przykłady etykiet samo-przylepnych (4x10) na arkuszach A4 i opis metody drukowania: MI > Cenniki > [Rodzaj] > F4 > Dokument wg wzorca Wzorce etykiet. Przykłady 17.04.2023 NA ---------- Nowe kolory wyróżnień Kolory wyróżnień: NA: Niezrealizowane pozycje zamówień sprzedaży Dodano możliwość ustalania koloru wyróżnienia niezrealizowanych pozycji zamówienia sprzedaży. Kolory wyróżnień można ustalać: * Menu wewnętrzne operatora: F12 > Dodatkowe > Kolory wyróżnień * AD > Trawers > Operatorzy i role > Operatorzy > Preferencje operatorów Preferencje operatorów 14.04.2023 MG ---------- Ąsortyment. Pola memo Kartoteki KSOM/KLOT/KSER: * Dodano Opis (memo) * Dodano parametr ogólny 0303: [ ] Pokaż menu i pozwól wybrać Opis (remark) lub Opis (memo) [1] Pokaż Opis (remark) [2] Pokaż Opis (memo) Parametry ogólne 01xx 02xx 03xx 07.04.2023 SOA [SalesInvoice] ---------- Funkcje SOA (API) Usługa SOA: 4.7 Faktura sprzed NA Dopisanie SalesInvoice Rozbudowano o parametry umożliwiające powiązanie faktury z zamówieniem sprzedaży: - numer zam sprzedaży salesOrderNumber [można pominąć] - numer poz zam sprzed salesOrderLineNumber [można pominąć] - data zam sprzedaży salesOrderDate [można pominąć] SOA Funkcje OutBound i InBound 06.04.2023 NA ---------- Wystawianie faktur w walucie, np. EUR. W obecnych czasach, gdy ceny ulegają zmianom, trzeba często aktualizować cenniki sprzedaży. Dodatkowa praca dochodzi gdy prowadzi się cenniki w wielu walutach. Aby uprościć procedury, w programie Trawers ERP umożliwiono wystawianie faktur w walutach obcych wg jednego cennika, cennika w PLN. Parametr 0132 [2] pozwala wybrać z cennika cenę w PLN a program automatycznie przelicza na cenę w walucie wg kursu pobranego w nagłówku dokumentu sprzedaży. Parametry ogólne 01xx 02xx ... 06.04.2023 NA MG ---------- Numerowanie dokumentów w NA, ZO i MG. Numerowanie automatyczne. Dotychczas automatyczne numerowanie włączał jeden parametr: 0730 [1]. Włączał jednocześnie w obu systemach, w NA i MG. Teraz rozdzielono parametry: 0730 [1] Numerowanie w NA 0736 [1] Numerowanie w ZO 0740 [1] Numerowanie w MG Dodatkowo, umożliwiono wybór serii numerowania. Serie podaje się w tabelach serii - oddzielnie dla każdego rodzaju dokumentu. Teraz można nadać oddzielne serie w ramach rodzajów dokumentów. Gdy jest jedna seria, to program wybierze automatycznie, gdy jest wiele serii, to operator może wybrać jedną serię sposród wielu. Szczegóły: Numerowanie dokumentów 04.04.2023 CSV ---------- Definicje CSV - Pobieranie z CSV Dodano możliwość wstępnej transformacji pola z pliku CSV przed zapisaniem go do bazy danych. - usunięcie spacji - pobranie fragmentu pola, np. trzy pierwsze znaki, dwa znaki od pozycji 5 - usunięcie fragmentu pola, np. dwa ostatnie znaki, trzy pierwsze, cztery od pozycji 2 - usunięcie spacji w uzyskanym fragmencie CSV Opis ogólny. Tabela def CSV 15.03.2023 RK ---------- Kampanie marketingowe i handlowe. Rozbudowano funkcje planowania, realizacji i oceny skutków kampanii. Dodano funkcje tworzenia (także automatycznie) listy adresatów kampani. Adresaci kampanii, to odbiorcy (klienci) i osoby do kontaktu u tych odbiorców. Każdą kampanię budowaną i realizowaną w programie Trawers można skierować do różnych odbiorców i różnych osób do kontaktu u tych odbiorców. Z kampanią można powiązać produkty (towary i usługi), gdy celem kampanii jest, np. promocja konkretnego asortymentu. Można automatycznie generować adresatów kampanii: odbiorcy i osoby. Program generuje adresatów przy wykorzystaniu dotychczasowych rezultatów działań handlowych firmy, tj. wystawionych faktur sprzedaży. Funkcja: RK > Kampanie > Ponowienie oferty [RK_TEM90]. Kampanie handlowe. Adresaci 06.03.2023 PL ---------- Teraz dane z karty pracownika dotyczące ustaleń dla danego roku (koszty uzysk.przych., PIT-2, stawki PIT, zwolnienia z PIT itp. są zapisywane w tabeli rocznej. Podczas aktualizacji program dostosowuje tabele do nowej postaci. Zmiana wynika z konieczności uwzględnienia danych roku 2021 w liczeniu hipotetycznej zaliczki do obniżenia składki zdrowotnej. PL Płace i Kadry: Dok użytkowa 03.03.2023 Tres, Trawers ---------- Rozwój programu Trawers ERP. Szanowni Państwo. Aktualnie opracowujemy plany rozwoju programu Trawers ERP. Prosimy opisać Państwa potrzeby. Mogą być nawet najbardziej 'odlotowe'. Nie boimy się wyzwań. Prosimy pisać na adres: tres@tres.pl 15.02.2023 SOA [OrderNew] ---------- Usługa: 4.2 Zam sprzedaży NA Dopisanie [OrderNew] Rozbudowano o parametry umożliwiające pobranie cech i opcji produktów wariantowych, tj. konfigurację zamawianego asortymentu. Parametry: (<feature>) - cecha (nazwa atrybutu) name - opcja (wartość) value SOA Funkcje OutBound i InBound Przygotowano przykłady: pliki XML, które pozwalają ćwiczyć wywołania funkcji (usług) SOA na danych przykładowych: MT Meble Tapicerowane. Tu przykład: Zamówienie sprzedaży (features) In [OrderNew] SOA Przykłady i ćwiczenia Patrz też: Zarządzanie wariantowością produktów Produkty wariantowe. Wytwarzanie i sprzedaż 14.02.2023 NA ---------- Pobieranie zamówień sprzedaży z pliku XML. Dodano funkcję: NA > Zamówienia sprzedaży > Pobieranie zamówień z XML (SOA) [NA_DXML1] Pozwala wczytać zamówienia sprzedaży, które przekazuje, np. aplikacja internetowa BaseLinker. Plik XML ma strukturę taką jak w funkcji (usłudze) SOA: [OrderNew]. Integracja z BaseLinker 02.02.2023 PL ---------- Zaktualizowano deklaracje ubezpieczeniowe ZUS XML do wersji 2.19 (KEDU_5_4) PL Płace i Kadry: Dok użytkowa 31.01.2023 Tres, Trawers ---------- Rekrutacja Poszukujemy współpracowników do prac: (prace zdalne, dorywcze, możliwość stałego zatrudnienia) - konsultacje merytoryczne dla nas i naszych klientów - szkolenia nt. zastosowania programu Trawers - wdrożenia programu (zdalne) - tworzenie opisów (rozbudowa Bazy Wiedzy) - programowanie aplikacji internetowych - programowanie aplikacji mobilnych - rozwój oprogramowania Trawers ERP Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: rekrutacja@tres.pl Patrz też: Potrzeby kadrowe 31.01.2023 MG ---------- Parametry MG / Kolory wyróżnień Dodano możliwość ustalania koloru wyróżnienia na liście wyboru indeksów KIM, które zalegają w bieżącym (aktywnym) magazynie. Liczbę dni zalegania podaje się w parametrach MG: Dni zalegania (Domyślnie: 180) Liczbę dni zalegania program sprawdza tak samo jak na zestawieniu: MG > Zapasy > Analizy zapasów. Wydruk > Zalegające w KSOM [MG_ZSW84] Kolory wyróżnień można ustalać w: * menu wewnętrznym operatora: F12 > Dodatkowe > Kolory wyróżnień * AD > Trawers > Operatorzy i role > Operatorzy > Preferencje operatorów Preferencje operatorów Parametry MG Gospodarka magazynowa 27.01.2023 PL ---------- PL > Tabele > Źródła przychodu [PL_TZP10] Teraz źródła przychodu są zapisywane w tabeli rocznej. Dla każdego roku można zapisać tylko faktycznie używane źródła. Podczas aktualizacji program dostosowuje tabelę do nowej postaci. Zmiana wynika z konieczności uwzględnienia danych roku 2021 w liczeniu hipotetycznej zaliczki do obniżenia składki zdrowotnej. PL Płace i Kadry: Dok użytkowa 18.01.2023 PL ---------- PIT-4R Uwzględniono zwiększone wynagrodzenie płatnika pobierającego zaliczki: 0.6 % w okresie 07/2022 do 12/2023 0.3 % w pozostałych okresach 17.01.2023 PL ---------- PIT-11(29) zmieniono domyślne obliczenia danych dla PIT, aby lepiej były dostosowane do sytuacji, gdy oznaczono parametr PL: Rozporządzenie z 7.1.2022 ? [T] pl_p2_pit1129d.xml - obliczanie danych dla PIT-11(29) Wzorce należy pobrać z ftp w PL > Tabele > Wzorce Wzorce obieranie z ftp 12.01.2023 AD ---------- Tabela firm/oddziałów: Zwiększono liczbę rachunków bankowych do 16. Rachunki są teraz w dwóch grupach: Rachunki bankowe 1 (1-8) Rachunki bankowe 2 (A-H) Rachunki bankowe (konta) 12.01.2023 Trawers ---------- Wyłączny dostęp do bazy danych. Zmieniono zasady wyłącznego dostępu do bazy danych (en: Exclusive). Usunięto przywileje użytkownika (administratora) SuperUser. SuperUser mógł mieć dostęp do bazy danych także wtedy, gdy pracowali inni użytkownicy wykonując funkcje wymagające wyłącznego dostępu. Przywileje SuperUsera powinni otrzymać administratorzy świadomi skutków dostępu do danych w takich okolicznościach. W praktyce, w wielu firmach użytkujących program Trawers przywileje takie otrzymywali zwykli użytkownicy wykonując funkcje, które mogły powodować (i powodowały) bądź nieokreślone zapisy (poprawiane w weryfikacjach) bądź uszkodzenia danych (wymagające pobrania z kopii). Dlatego usunięto przywileje SuperUsera. Patrz zasady dostępu do bazy danych: Wyłączny dostęp do bazy danych 11.01.2023 PL ---------- Dodano: PL > Tabele > Limity zwolnień PIT Podczas aktualizacji pusta tabela jest wypełniania danymi 2023-2019. PL Płace i Kadry: Dok użytkowa 10.01.2023 PL ---------- Uwzględniono zmiany od 01/2023 powiązane z PIT-2(9): a) kwota zmniejszająca podatek - teraz uwzględniana także m.in. dla umów zlecenia i o dzieło - wartość kwoty jest łączna dla wszystkich źródeł b) pobieranie/niepobieranie zaliczek - teraz parametr dotyczy wszystkich źródeł przychodu Szczegółowy opis jest w ANEKS_25: PL Płace i Kadry: Aneksy do dokumentacji: 21-25 04.01.2023 PL ---------- Dodano limity ulg dla roku 2023 (85528) Poprawiono wyliczanie pól P_56 i P_57 we wzorcu: pl_p2_pit1129d.xml - obliczanie danych dla PIT-11(29) Wzorce należy pobrać z ftp w PL > Tabele > Wzorce Wzorce Pobieranie z ftp 03.01.2023 PL ---------- PIT-4R(12): Zmieniono zapis do XML wg schemy v3-0E z e-deklaracji https://www.podatki.gov.pl/media/8888/pit-4r-12-_v3-0e.pdf Na stronie MF widnieje tylko poprzednia wersja schemy: https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/dokumentacja-it/struktury-dokumentow-xml/#pit PIT-4R(12)_v1-0E* 02.01.2023 PL ---------- PIT-11(29): Poprawiono zapis do XML PL Płace i Kadry: Aneksy do dokumentacji: 21-25 29.12.2022 SOA Order ---------- Usługę: 4.1 Zam sprzedaży NA Dopisanie [Order] rozbudowano o parametry umożliwiające identyfikacje odbiorcy: - numer NIP taxId [można pominąć] - kraj NIP countryCodeTax [można pominąć] gdy nie podano, system przyjmuje PL - email email [można pominąć] SOA Funkcje OutBound i InBound 27.12.2022 PL ---------- AD > Tabele > Stawki podatku PIT [AD_TPD10] [AD_TPD20] Poprawiono zapisywanie Kosztów Uzyskania Przychodu. Ważne przy zamykaniu roku w PL: Okresowe > Dane następnego roku. Pracownicy [PL_OZM70] 22.12.2022 Trawers -W ---------- Aktualizacja wersji -W (Windows) do najnowszego wydania wymaga, aby: - odinstalować dodatek trmingw32 w systemie Windows w: Panelu sterowania > Zainstalowane aplikacje - pobrać i zainstalować aktualne wydanie dodatku trmingw32 ze strony: https://ftp.tres.pl/dodatki-windows/trmingw32.exe Jeżeli plik licencja.txt jest w c:\Trawers\dane\adtres\licencja.txt to podczas instalacji należy wskazać katalog c:\Trawers 16.12.2022 PL ---------- Dodano obsługę PIT-11(29) Udostępniono wzorce: pl_p2_pit1129d.xml - obliczanie danych dla PIT-11(29) pl_p2_pit1129w.xml - wydruk deklaracji PIT-11(29) Wzorce należy pobrać z ftp w PL > Tabele > Wzorce Wzorce Pobieranie z ftp Opis nt deklaracji PIT-11(29) jest w ANEKS_24: PL Płace i Kadry: Aneksy do dokumentacji: 21-25 Formularze interaktywne MF 06.12.2022 PL ---------- PL > Zestawienia > Zestawienie średnich wynagrodzeń [PL_ZSR10] Dodano możliwość zapisania obliczonych średnich do kartoteki pracowników. Dodano nową średnią SREDNIAC jako średnią chorobową liczoną w PL_ZSR10. Średnia ta dostępna jest dla formuł i wzorów składników płacowych. W parametrach PL dodano parametr [Liczyć ?] który ustala, czy liczyć i zapisywać średnie podczas zamknięcia okresu. [T] Zapisywać średnie dla wynagrodzeń przy zamknięciu m-ca [PL_OZM10] [N] Nie zapisywać przy zamknięciu miesiąca. Zapisać w zestawieniu [PL_ZSR10] Aby skorzystać ze średniej SREDNIAC należy utworzyć nowy składnik płacowy i we wzorze wybrać: SREDNIAC Zestawienie średnich wynagrodzeń PL Płace i Kadry: Aneksy do dokumentacji: 21-25 28.11.2022 ---------- Dodano parametr: 0322 Przeglądaj pliki na serwerze [1] Użytkownicy mogą uruchamiać na serwerze aplikacje do przeglądania plików. [ ] Blokada możliwości uruchomienia na serwerze aplikacji do przeglądania plików: załączników, wydruków, zestawień tabelarycznych. Użytkownicy mogą zapisać plik do katalogu /trinout i otworzyć plik lokalnie. Parametry ogólne 01xx 02xx 03xx 23.11.2022 NA ---------- Sprzedaż przez partnerów dla odbiorców końcowych. W programie wprowadzono możliwość rejestrowania sprzedaży za pośrednictwem partnerów (pośredników, dealerów). Partner (odbiorca, płatnik) sprzedaje dla odbiorcy końcowego (EndUser). Gdy płatnikiem jest partner, to w nagłówku dokumentu sprzedaży podaje się jego symbol, a w pozycji dokumentu (pole: EndUser) wpisuje się symbol odbiorcy końcowego. Patrz: Sprzedaż. Partnerzy. Odbiorcy końcowi Partnerzy handlowi. Dealerzy 04.11.2022 NA ---------- Przepisywanie oferty sprzedaży do zamówienia sprzedaży. Teraz program blokuje możliwość przepisania po terminie ważności oferty. Parametr 0107 [1] zdejmuje blokadę. Parametry ogólne 01xx 02xx 03xx 03.11.2022 ZO ---------- Wczytanie faktur zakupu z plików CSV. Dodano funkcję: ZO > Faktury zakupu > Dopisywanie > Pobieranie z pliku CSV [ZO_DFA11] Umożliwia wczytanie wielo-pozycyjnych faktur zakupu na podstawie danych pobranych z plików CSV. Funkcja przydatna, gdy dane do faktury zakupu tworzy się z wielu dokumentów otrzymanych od dostawcy, np. Invoice (faktura wartościowo), Packing List (lista pakowa), dokument SAD, faktura od przewoźnika, itd. Patrz: Scenariusz rejestracji faktury zakupu z pliku CSV. Zakup. Faktury zakupu z CSV 02.11.2022 NA ---------- Wystawianie not odsetkowych. Dodano funkcję: NA > Należności > Odsetki > Noty odsetkowe.Seryjnie.Jeden odb. [NA_DOS60] Umożliwia wystawianie wielo-pozycyjnych not odsetkowych wskazanym odbiorcom. Program oblicza kwoty należnych odsetek i dopisuje kolejne pozycje noty. Utworzony dokument można wydrukować wg wzorca rodzaju: [FN] Nota odsetkowa. Funkcja przyśpiesza wystawianie not, gdy wskazany odbiorca ma wiele rachunków zapłaconych po terminie płatności. Odsetki, noty odsetkowe 02.11.2022 NA ------------- Faktury sprzedaży. DKS% Dodatkowe koszty sprzedaży. Kontrola marży. Dodatkowy koszt sprzedaży można zapisać w pozycji faktury i zmniejszyć marżę. Procent DKS% do obliczeń program pobiera z karty adresu odbiorcy oraz z tabeli grup indeksów KIM. Dotychczas tylko z karty adresu. Do obliczeń bierze sumę procentów, np. 3% + 8% = 11% Kontrola marży. Wzory, zestawienia 25.10.2022 Tres, Trawers ---------- Rekrutacja Poszukujemy współpracowników do prac: (prace zdalne, dorywcze, możliwość stałego zatrudnienia) - konsultacje merytoryczne dla nas i naszych klientów - szkolenia nt. zastosowania programu Trawers - wdrożenia programu (zdalne) - tworzenie opisów (rozbudowa Bazy Wiedzy) - programowanie aplikacji internetowych - programowanie aplikacji mobilnych Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: rekrutacja@tres.pl Patrz też: Potrzeby kadrowe 25.10.2022 NA ZO ---------- Status podatnika VAT. Teraz podczas dopisywania karty kontrahenta z GUS, po pobraniu danych program dodatkowo sprawdzi status podatnika VAT na Portalu Podatkowym MF. Kartoteki odbiorców i dostawców 25.10.2022 SOA Alerty ---------- Udostępniono nowy zestaw alertów na https://ftp.tres.pl/alerty/ * naakc1.xml * naakc2.xml * naakc3.xml Alerty i raportowanie Umożliwia automatyczne akceptowanie zamówień sprzedaży: - zamówienia do kwoty netto 1000 PLN są automatycznie akceptowane - zamówienia o kwocie netto powyżej 1000 PLN są wysyłane do akceptacji do adresata alertu. Alert zawiera pytanie: Czy akceptować ? [T\N] Cykl przetwarzania zamówień sprzedaży Dla potrzeb alertów dodano nowe funkcje SOA: AcceptSaleSorder - Akceptacja zamówień sprzedaży AcceptPurchaseOrder - Akceptacja zamówień zakupu SOA Funkcje OutBound i InBound 14.10.2022 PL ---------- PL > Pomocnicze > Parametry PPK Teraz można wskazać domyślny katalog in/out dla PPK: [P] ../trtres/trppk/<firma>/ppkinout (domyślnie) [T] ../trtres/trinout/<operator> PPK Pracownicze Plany Kapitałowe 22.09.2022 ---------- Dot. Zarządzanie dokumentami Planujemy rozbudowę funkcji zarządzania dokumentami. Tj. tworzenie (rejestrowanie), porządkowanie, przesyłanie i przechowywanie treści dokumentów w różnych formatach (doc, pdf, txt, itp.) i na różnych nośnikach (papierowe, magnetyczne, optyczne, itp.). Zarządzanie dokumentami DMS Obecnie w programie Trawers są już następujące funkcjonalności: * Dokumenty transakcyjne: faktury, magazynowe, zakupu, produkcyjne, księgowe Przetwarzanie dokumentów * Pliki załączników Pliki załączników * E-maile TrEmail Wbudowana poczta elektroniczna * Archiwum dokumentów transakcyjnych (zapis automatyczny) Archiwum danych Patrz też: Komunikacja w Trawers ERP Przedsiębiorstwo cyfrowe Planujemy rozbudować funkcjonalność zarządzania dokumentami. Dlatego zwracamy się do Państwa z pytaniami: * Których w/w funkcji używają Państwo w swoich firmach ? * Jakich funkcji brakuje ? * Jak, Panstwa zdaniem, rozwijać tę funkcjonalność: a) Rozwijać w ramach programu Trawers ? b) Integrować Trawers z którymś popularnym programem specjalistycznym (którym) ? Prosimy podzielić się z nami swoimi przemyśleniami Proszę pisac na adres: tres@tres.pl Dziękujemy, Zespół Tres 05.09.2022 SOA Alerty ---------- Udostępniono nowy alert na https://ftp.tres.pl/alerty/ * zamykanie_zlecen_prod_ZP.xml Alerty i raportowanie Umożliwia automatyczne zamknięcie zleceń produkcyjnych, które zostały wykonane w całości. Cykl przetwarzania zleceń Korzysta z nowej funkcji SOA: WOCLose - Zlecenia prod ZP Zamykanie SOA Funkcje OutBound i InBound 31.08.2022 MG ---------- Dodano możliwość wydruku kartoteki KIM wg wzorców: MG > Kartoteki > Kartoteka indeksów KIM > Wydruk > Wg wzorca [MG_KKI46] Opis jest w p. 2. KIM. Gromadzone informacje > Wydruki z kartoteki KIM KIM Kartoteka indeksów 31.08.2022 SOA ---------- Do katalogu usług SOA (WebServices, API) dodano funkcje: PrintPurchaseOrder - Wydruk zamówienia zakupu PurchaseOrderNew - Dopisanie zamówienia zakupu Dodano parametr: Zapis opisu (memo) do pozycji zamówienia SOA Funkcje OutBound i InBound 04.08.2022 NA ---------- Sprawdzanie statusu VAT podatnika. Od 29.07.2022 Ministerstwo Finansów wyłączyło usługę sprawdzania statusu VAT podatników. Pozostawiło jedynie możliwość ręcznego sprawdzania na portalu: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka W związku z tym w programie Trawers zmieniono funkcję sprawdzania statusu VAT. Teraz funkcja korzysta z API udostępnionego przez KAS. https://www.gov.pl/web/kas/api-wykazu-podatnikow-vat To API ma jednak ograniczenie do 10 zapytań w ciągu dnia. PTU (VAT) Opis ogólny 04.08.2022 MG ---------- Karta KSOM/KLOT/KSER Dodano możliwość korekty w locie miejsca lokalizacji w magazynie (wg BinKSOM). Zakładka kart, F2-cd: Miejsce wg KSOM (dla karty KSOM) Miejsce wg KLOT (dla karty KLOT) Miejsce wg KSER (dla karty KSER) Operator zmieni miejsce, gdy ma uprawnienia do korekty kart KSOM/KLOT/KSER. Zarządzanie zapasami WMS Miejsca składowania Opis 02.08.2022 AD ---------- Tabela upustów od asortymentu [AD_TTU10] W polu: Upust dodano: F2-kalkulacja marży. Upusty od cen sprzedaży i zakupu 22.07.2022 NA ZO KB ---------- Dodano parametr 0717 Może anulować rozliczenie rach [1] Ten operator może anulować rozliczenie rozrachunku, który został całkowicie rozliczony (może od-rozliczyć rozrachunek) Rozrachunki z kontrahentami [ ] Nie może anulować rozliczenia rozrachunku Param operat 05xx 06xx 07xx 15.07.2022 ZA ---------- ZA > Zamówienia > Tworzenie zapytań i zamówień Dodano możliwość kopiowania zamówień sprzedaży do zamówień zakupu. ZA Tworzenie zamówień zakupu 12.07.2022 PL ---------- Dodano zestawienie tabelaryczne: PL > Listy płac > Wydruki/Zestawienia > Listy płac wg warunków 11.07.2022 NA ---------- Tabela upustów od cen sprzedaży. Opisano zastosowanie dodatkowych kolumn w tabeli upustów podczas analizy cen sprzedaży. W sytuacji, gdy często zmieniają się ceny zakupu (koszty), to dopasowanie cen sprzedaży łatwiej wykonać zmieniając % upustu niż ciągle przeliczać ceny sprzedaży w cennikach. Wiecej informacji w opisie > Dodatkowe kolumny w tabeli upustów. Upusty od cen sprzedaży Cenniki sprzedaży 04.07.2022 MG ---------- Parametry MG. Domyślne w KIM Dodano Kod GTU (dla JPK) Gdy podano [??], to podczas dopisywania karty KIM program wymusi na operatorze wybór wartości [01] - [13] lub zmianę na wartość pustą [ ] (nie dotyczy). Parametry MG Gospodarka magazynowa 24.06.2022 PL ---------- Dodano zmiany wprowadzone przez Polski Ład 2.0 obowiązujące od 07/2022. Przed aktualizacją należy zatwierdzić wynagrodzenia wypłacane w 06/2022 Szczegółowy opis jest w: ANEKS 23: Polski Ład 2.0 od 07/2022 PL Dokumentacja. Aneksy: 21-25 09.06.2022 Trawers ---------- Rozbudowano moduły prezentacji statystyk baz danych (ogólnie) i statystyk danych w poszczególnych systemach. Statystyki prezentują wielkość, strukturę i dynamikę rozbudowy podstawowych zbiorów danych: kartotek, okresowych zbiorów dokumentów oraz tabel pomocniczych. Porównanie rozmiarów (wielkości) poszczególnych kartotek i zbiorów dokumentów (transakcji) ułatwia analizę i ocenę funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pozwala określić kierunki usprawnień oraz pozwala wychwycić nieprawidłowości. Statystyki zbiorów danych Statystyki kartotek handlowych Statystyki działań marketingowych 24.05.2022 Trawers ---------- Przedsiębiorstwa cyfrowe, to są organizacje w których używa się technologii informatycznych w całej działalności, we wszystkich obszarach aktywności. Trawers ERP umożliwia i wspiera przedsiębiorstwa cyfrowe. W programie działają mechanizmy, które analizują, kierują i przetwarzają cyfrowo wszystkie dane oraz informacje z całej organizacji. Tu opisano mechanizmy cyfrowe: Przedsiębiorstwo cyfrowe Prosimy o zgłaszanie kolejnych, oczekiwanych technik i metod cyfryzacji do wbudowania do programu Trawers. Na adres: tres@tres.pl 23.05.2022 TK ---------- Dostosowano pobieranie kursów walut z NBP do nowych parametrów usługi. Kursy walut 13.05.2022 RZ ---------- Usprawniono pracę z zadaniami w module RZ. Ujednolicono działanie klawiszy funkcyjnych w RZ z innymi modułami. Umożliwiono oglądanie większego zakresu informacji o zadaniach w trybie pełnoekranowym (większym niż 80x25). Klawisze. Mysz. Ekrany. Dialog Należy na nowo nadać uprawnienia do pozycji opracowania zadań w menu RZ. RZ Projekty Zadania. Praca zespołowa 10.05.2022 BM ---------- Kalkulacja kosztów i marży. Funkcje kalkulacji pozwalają na szybkie obliczenie kosztów wytworzenia produktu: magazynowego (wyrobów) i nie-magazynowego (usług). Można obliczać koszty wytworzenia pojedyńczych produktów (wyrobów) oraz produktów znajdujących się w dokumentach sprzedaży: zamówieniach i fakturach. Można obliczyć marżę możliwą do uzyskania z produktów w zamówieniach i fakturach. Funkcje kalkulacji są w systemie BM Struktury produktów [BM_OKK10]. Kalkulacja kosztów wytworzenia Firmy handlowe i usługowe mogą zakupić tylko system BM. Nie trzeba włączać do konfiguracji pozostałych systemów produkcyjnych. Konfiguracja programu 04.05.2022 MG, BM ---------- Wskaźniki zapasów magazynowych. Dodano wskaźnik: Średnie ceny zakupu: wg ceny z faktury i wg wartości nabycia. Obliczone na podstawie faktur zakupu z okresu od.. do... [MG_ZSC10] [Śr-F] [Śr-N] Zapasy: normy i wskaźniki Wskaźniki można zastosować jako podstawy wyceny materiałów podczas kalkulacji kosztów wytworzenia produktów i kosztów pozycji ofert i zamówień. Kalkulacja kosztów wytworzenia 22.04.2022 QA ---------- Rozbudowano system QA Kontrola jakości o: Plany testów Zlecenia kontroli jakości Wydruki zleceń kontroli jakości są tworzone w mechanizmie wydruków wg wzorców. Pozwala to wydrukować dokumenty, np. certyfikaty kontroli jakości wg wzorów wymaganych przez normy. QA System kontroli jakości Trawers5 -X na Linux 64 bit 22.04.2022 ---------- Planowane zakończenie wsparcia dla architektury 32 bit wersji Trawers 5 dla systemu Linux. Od 2022.07.01 wersja Trawers5 -X (Linux) 32 bit nie będzie wspierana - nie będzie świadczona usługa krótkich konsultacji e-mailowych - nie będzie publikacji nowych wydań (aktualizacji) Prosimy przenieść instalacje na architekturę 64 bit. Co to oznacza ? Jeśli mają Państwo serwer z 64 bitowym systemem operacyjnym Linux, to wystarczy sprawdzić czy są spełnione wymagania dot bibliotek. Tu opis: Trawers. Linux i Windows Wystarczy wgrać .exe 64 bitowe: https://ftp.tres.pl/aktualizacje-linux/tr5/tr5x64.zip Jeżeli Linux na serwerze jest 32 bitowy, to trzeba zainstalować 64 bitowy system operacyjny Linux na serwerze. Przenieść instalację tzn. skopiować katalog z danymi, przenieść inne elementy, np. serwer wydruków, katalogi sieciowe, drukarki fiskalne, ... Następnie wgrać 64 bitowe exe Trawersa: https://ftp.tres.pl/aktualizacje-linux/tr5/tr5x64.zip Baza danych oraz algorytmy obliczeniowe są takie same w Trawers 32 i 64 bitowy. Obowiązuje ten sam klucz licencyjny: licencja.txt Instalowanie 21.04.2022 MG ---------- Rozbudowano zestawienia (raporty) ze zbioru danych sumarycznych MG MG > Zapasy > Analizy obrotów > Obroty lat/m-cy (tabelarycznie) [MG_ZZR50] Teraz można przeglądać dynamikę (zmiany w czasie) obrotów magazynowych (przychodów, rozchodów i zwrotów) w latach i miesiącach. Dane tabelaryczne można przesłać do arkusza, np. Excel Sumaryczne zapisy roczne 15.04.2022 Trawers ---------- Komponenty technologiczne: AutoRun, Alert, Funkcje TrExt, Urządzenia wyjściowe, Pliki załączników, TrEmail, SOA (API), Komunikaty EDI, CSV. Zebrano w jednym dokumencie opisy wymienionych komponentów i podano przykłady możliwych złożeń komponentów, tj. przekazywania danych od komponentu do komponentu w celu utworzenia wielo-funkcyjnego ciągu procesu. Np. AutoRun wykonuje Alert, który wysyła e-mailem wezwania do zapłaty do klientów. Komponenty i ich złożenia może wykorzystywać zaawansowany użytkownik programu Trawers. Nie jest potrzebna znajomość języków programowania. Komponenty technologiczne 05.04.2022 NA ---------- Cenniki sprzedaży w różnych walutach Dodano parametr 0132 Wybór w innej walucie [2] Podczas rejestrowania dokumentów sprzedaży w walucie, np. sprzedaż w EUR, program pokazuje także ceny w cennikach nominowanych w PLN. Automatycznie przelicza na walutę wg kursu pobranego w nagłówku rejestrowanego dokumentu. Cenniki sprzedaży 23.03.2022 PM ---------- Uprawnienia: Dodano uprawnienia do RaportyXML. Po wgraniu nowego wydania programu należy nadać uprawnienia do RaportyXML. Kontrolę uprawnień można wyłączyć: [1] 0129 Nie wymag upraw do RaportyXML. Raporty XML Generator raportów w PM Uprawnienia operatorów 21.03.2022 Tres, Trawers ---------- Rekrutacja Poszukujemy współpracowników do prac: (prace zdalne, dorywcze) - konsultacje merytoryczne dla nas i naszych klientów - szkolenia nt. zastosowania programu Trawers - wdrożenia programu (zdalne) - tworzenie opisów (rozbudowa Bazy Wiedzy) Trawers. Baza Wiedzy - programowanie aplikacji internetowych Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: rekrutacja@tres.pl Patrz też: Potrzeby kadrowe 18.03.2022 PL ---------- Dotyczy rozporządzenia z 7.1.2022 Rozporządzenie zostało przeniesione na poziom ustawy. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000558/O/D20220558.pdf W programie uwzględniono zmianę wprowadzoną przez ustawę: Art.53a pkt 9 Teraz każdy podatnik może złożyć wniosek o niestosowanie mechanizmu przedłużania terminów poboru i wpłaty zaliczek na PIT. Nie ma już wymogu niezłożenia PIT-2. W programie pozostawiono nazwę: 'Rozporządzenie z 7.1.2022' PL Dokumentacja. Aneksy: 21-25 15.03.2022 ---------- Zmiana wymagań techniczne dla wersji Trawers6 GUI -X. Trawers6 GUI dla Linux do pracy wymaga zainstalowanej biblioteki WebKitGtk dla Gtk 3 Nowe wymagania: Biblioteka WebKitGtk : API 2 dla Gtk 3 Dotychczasowe wymagania: Biblioteka WebKitGtk : API 1 dla Gtk 2 Biblioteka WebKitGtk dla Gtk 3 jest standardowo dostępna w dystrybucjach spełniających wymagania programu Trawers -X 64bit. Zależnie od dystrybucji pakiet z biblioteką libwebkit2gtk-4.0.so może przyjmować różne nazwy: W Centos 7 i starszych Fedorach biblioteka jest w pakiecie webkitgtk4.x86_64 W Centos 8 i nowych Fedorach pakiet nazywa się webkit2gtk3.x86_64 Aby sprawdzić, czy Państwa dystrybucja spełnia w/w wymagania można wykonać np. polecenia (dla Centos 7): $ rpm -q webkitgtk4 webkitgtk4-2.28.2-3.el7.x86_64 lub $ rpm -q webkit2gtk3 webkit2gtk3-2.30.2.fc30.x86_64 Użytkownicy wersji Windows nie muszą aktualizować bibliotek. Środowisko uruchamiania programu Trawers zawiera nowe biblioteki. Wymagania techniczne 15.03.2022 ---------- Zmiana wymagań technicznych dla wersji -X 64bit. Trawers dla Linux 64 bit do pracy wymaga zainstalowanych bibliotek GTK w wersji 3.22 Nowe wymagania: Wersja biblioteki Gtk3 : 3.22 Dotychczasowe wymagania: Wersja biblioteki Gtk2 : 2.10.13 Biblioteka GTK 3 jest standardowo dostępna w dystrybucjach spełniających wymagania programu Trawers -X 64bit. Aby sprawdzić, czy Państwa dystrybucja spełnia w/w wymagania można wykonać np. polecenia (dla Centos 7): $ rpm -q gtk3 gtk3-3.22.30-6.el7.x86_64 Użytkownicy wersji Windows nie muszą aktualizować bibliotek. Środowisko uruchamiania programu Trawers zawiera nowe biblioteki. Wymagania techniczne 10.03.2022 JPK ---------- Dodano zapis raportu JPK_FA(4). Obowiązuje od 01.04.2022 JPK Jednolity Plik Kontrolny 24.02.2022 PL ---------- Dodano obsługę rozporządzenia z 7.1.2022 oraz narastające liczenie ulgi dla klasy średniej. Przed aktualizacją należy zapoznać się z opisem ANEKS 22: PL Dokumentacja. Aneksy: 21-25 10.02.2022 MG ---------- Dodano zestawienia materiałów opakowaniowych. MG > Okresowe > Opakowania. Obliczenia Opakowania. Materiały. Obliczenia 10.02.2022 ZA ---------- Dodano funkcje opracowania propozycji scalonych operatorów. ZA > Potrzeby > Opracowanie propozycji scalonych ZA Tworzenie zamówień zakupu 07.02.2022 JPK -------------- Nowa wersja JPK_V7(2) od 01/2022 Dodano nowe pola w części deklaracyjnej: - P_540 Zwrot na rachunek VAT (15 dni) ? - P_560 Zwrot na rach. rozliczeniowy (40 dni) ? - P_660 Operator interfejsu elektronicznego? W części ewidencyjnej: - dodano procedury: WSTO_EE i IED - usunięto procedury: MPP, SW i EE - dodano: TerminPlatnosci, DataZaplaty dla korekty podstawy opodatkowania JPK Jednolity Plik Kontrolny 20.01.2022 PL ---------- PIT-11(27) za 2021 Poprawiono wypełnianie pola 80 dla zwolnienia z PIT dla młodych. Teraz program umieszcza hipotetyczną wartość odliczanej składki FUZ 7.75% Poprzednio wstawiał zero. PL Dokumentacja. Aneksy 14.01.2022 ZA ---------- Zamówienia zakupu. Dodano parametr, który wskazuje regułę podpowiadania terminu realizacji na zamówieniach zakupu. [1] Termin wg oferty [2] Termin wg KIM [3] Pusty (użytkownik musi podać) Parametry systemu ZA 29.12.2021 PL ---------- Poprawiono kontrolę limitu zwolnienia z PIT pracowników do 26 r.ż. oraz dla pozostałych ulg wprowadzonych przez Polski Ład. 21.12.2021 PL ---------- Dodano zmiany wprowadzone przez Polski Ład obowiązujące od 01/2022. Szczegółowy opis jest w: ANEKS 21: Polski Ład od 01/2022 PL Dokumentacja. Aneksy 15.12.2021 MI ---------- Inwentaryzacja w magazynach Dodano układ wydruku wg miejsc składowania do wybranych zestawień: Wydruk arkuszy spisowych Wydruk stanów spisanych Różnice pozycji zaktualizowanych Poprzednia inwentaryzacja Inwentaryzacja zapasów magazynowych 09.12.2021 SOA ---------- Do katalogu usług SOA (WebServices, API) dodano funkcje: PurchaseProposalNew - Dopisanie propozycji zakupu PurchaseProposalUpdate - Korekta propozycji zakupu PurchaseProposalDelete - Usunięcie propozycji zakupu SOA Funkcje OutBound i InBound 09.12.2021 NA ---------- Rozbudowano pozycję dokumentu: zamówienia sprzedaży o Tryb realizacji: [E] Express (najwyższy priorytet) [T] Tydzień (średni priorytet) [S] Stock (niski priorytet - na magazyn) Wyznacza priorytet realizacji zamówienia. Realizacja zamówień sprzedaży 08.12.2021 PL ---------- Tabela Stawek ZUS - teraz stawki ustala się dla każdego roku indywidualnie. Podczas aktualizacji program przypisze istniejące stawki do bieżącego roku. PL Płace i Kadry: Dok użytkowa 01.12.2021 SOA ---------- Do katalogu usług SOA (WebServices, API) dodano funkcje: PackageGetByKey - Rodzaj opakowania wg symbolu Rozbudowano odpowiedzi funkcji: ProductsRequest ProductsFind ProductGetByKey ProductFamilyList Zwracają teraz także pola KIM dotyczące opakowań: <packageKey> - symbol rodzaju opakowania --> PackageGetByKey <packageWidth> - szerokość opakowania <packageLength> - długość opakowania <packageHeight> - wysokość opakowania <salesConversionFactor> - przelicznik JmS miary sprzedaży <standardPackQuantity> - liczba paczek dla JmS <unitsPerPallet> - ilość na palecie SOA Funkcje OutBound i InBound Informacje o rozmiarach opakowań i wadze asortymentu można wykorzystać w zewnętrznych aplikacjach internetowych do obliczenia kosztów transportu. Do obliczeń można wykorzystać taryfy kurierów (przewoźników). 29.11.2021 PL ---------- Dodano obsługę PIT-11(27) oraz PIT-4R(12) Udostępniono wzorce: pl_p2_pit1127d.xml - obliczanie danych dla PIT-11(27) pl_p2_pit1127w.xml - wydruk deklaracji PIT-11(27) pl_z3_pit4r12w.xml - wydruk deklaracji PIT-4R(12) Wzorce należy pobrać z ftp w PL > Tabele > Wzorce Wzorce Pobieranie z ftp Nowe wzorce przetwarza Trawers: wydanie utworzone po 07.12.2021 Opis obsługi deklaracji PIT jest w: 6.20 ANEKS 20: Deklaracje PIT od 01/2021 PL Dokumentacja. Aneksy Formularze interaktywne MF 24.11.2021 SOA ---------- Do katalogu usług SOA (WebServices, API) dodano funkcje: ComplementaryProducts - Kody komplementarne KIK ProductFammilyList - Indeksy KIM wg rodziny ProductFamilyGetByKey - Rodzina wg symbolu ProductGroupsTree - Drzewo grup indeksów ProductGroupAttachments - Załączniki grupy indeksów ProductGroupAttachmentGetByKey - Pobranie załącznika grupy FamilyAttachments - Załączniki karty Rodzina FamilyAttachmentGetByKey - Pobranie załącznika Rodziny Do funkcji ProductsFind dodano parametr <family> SOA Funkcje OutBound i InBound 22.11.2021 MG ---------- MG > Tabele > Rodziny * Teraz nazwa Rodziny może mieć max 100 znaków. * Dodano F3-indeksy do obsługi listy indeksów powiązanych z Rodziną. Indeksy KIM można powiązać z Rodziną w karcie KIM lub w karcie Rodziny. 15.11.2021 NA ---------- Wydruki rozrachunków w dniu: Wg dokumentów. Sumy w walutach [NA_ZRO70] Dodano możliwość wyszczególnienia adresów odbiorcy (Wysłać do). Rozrachunki z kontrahentami 09.11.2021 ---------- Umożliwiono powiązanie plików załączników z grupami indeksów. Pliki załączników 26.10.2021 ---------- Umożliwiono powiązanie plików załączników z kartami rodzin indeksów. Pliki załączników 25.10.2021 NZ ---------- Netto z faktur zapłaconych 2. Dodano ujęcie tabelaryczne. NZ > Analizy sprzedaży > Zestawienia z faktur zapłaconych: > Netto z faktur zapłaconych 2 [NZ_ZDS43] Zestawienie można także przesłać w formacie CSV do Excela: Wysyłanie danych do Excela 22.10.2021 ZA ---------- Tworzenie zamówień zakupu, dodano parametr operatora: 0508 Zaopatrzenie: pokaż sprzedaż (w okresach) Gdy znany dostawca (funkcje rejestrowania zaopatrzenia), to na liście wyboru karty KIM pozwala obejrzeć sumę sprzedaży indeksu za okres: [1] 7 dni [2] 14 dni [3] 21 dni [4] 30 dni Kwoty widać na szerokim ekranie. Param operat 05xx 06xx 07xx 11xx 11.10.2021 NA MG SK ---------- Dodano obsługę wag elektronicznych: Mierniki wagowe Rinstrum R300 i R400. Wagi elektroniczne 08.10.2021 ---------- Funkcja sterującą wydrukiem ţWstawObraz{} może umieszczać grafiki znajdujące się w Internecie. ţWstawObraz{https://www.tres.pl/themes/tres/assets/images/logo.png} Funkcje TrExt 06.10.2021 ZA ZO ---------- Wydruki kaskadowe. Dodano możliwość drukowania kaskadowo dokumentów w systemie ZA i ZO Wzorce kaskadowe i składane Trawers w chmurze 04.10.2021 Trawers w chmurze ---------- Trawers można instalować i użytkować w chmurze. Opisano instalowanie na serwerach AWS Amazon Web Services. Trawers w chmurze AWS - Linux Trawers w chmurze AWS - Windows Trawers w chmurze to nie tylko jednorazowe zainstalowanie, lecz przede wszystkim, bieżące zarządzanie infrastrukturą techniczną i konserwacja programu: podłączanie urządzeń, wykonywanie kopii zapasowych, zapewnienie ciągłości dostępu do programu, dostarczanie kopii testowych (en: SandBox), itp. Takie obowiązki i zadania przejmują dostawcy usługi. Wyspecjalizowane firmy. Zwracamy się do Państwa z pytaniami: * Czy już użytkują Państwo Trawers w chmurze ? * Kto (jaka firma) zajmuje się instalowaniem i utrzymaniem pracy w chmurze ? * Czy znają Państwo firmy, które zajmują się usługami w chmurze, które można polecić innym użytkownikom programu Trawers ? PS: niektóre zagadnienia związane z użytkowaniem w chmurze opisano tu: Ankieta Trawers ERP. Usługa SaaS 04.10.2021 ---------- Przypominamy, że w dniu 31.12.2021 tekstowy system drukowania zostanie wyłączony. W graficznym systemie można utworzyć wszystkie wydruki, takie jak w systemie tekstowym. Także na drukarkach znakowych (matrycowych). Prosimy pytać gdy wystąpią trudności w przejściu na system graficznym. Urządzenia wyjściowe 1. Graficzny system drukowania. Zawiera znaki pisarskie i elementy graficzne. System jest aktywny gdy parametr 0614 [ ] (nie jest oznaczony). 2. Tekstowy system drukowania. Zawiera tylko znaki pisarskie. Nie ma grafiki. System jest aktywny gdy parametr 0614 [1] (jest oznaczony) 15.09.2021 NA ---------- Dodano funkcje seryjnego wysyłania faktur korygujących e-mailem: E-mail. Analogicznie do faktur sprzedaży. Wysyłanie dokumentów seryjnie 03.09.2021 SE ---------- Dodano nowy model serwisowy Serwis_NA, który bazuje na zamówieniach sprzedaży oznaczonych jako serwisowe [S]. Program Trawers został rozbudowany o możliwość: - wyróżnienia zamówień sprzedaży typu [S] Serwisowe - powiązania wizyt serwisantów (pracowników) z zamówieniem sprzedaży - planowania wizyt w kalendarzu - automatycznego powiadamiania e-mailem serwisantów (pracowników) o nowych wizytach SE Serwisowanie. Serwis_NA 26.08.2021 SOA ---------- Dodano parametry wyjściowe do funkcji SOA: Indeks wg symbolu [ProductGetByKey] Parametry: Rodzina (Family) i Atrybuty indeksu (Features) Program może przekazać dane o asortymencie i jego atrybutach do aplikacji internetowych, np. sklepów internetowych lub portali B2B. W sklepie internetowym można wskazać atrybuty asortymentu, np. kolor i rozmiar i przekazać zamówienie do NA System sprzedaży. SOA Funkcje OutBound i InBound 10.08.2021 MI ---------- Ceny a marże [MI_PWC10] [MI_PWC20] [MI_PWC30] Rozbudowano zestawienia, które sprawdzają czy ceny w cennikach pozwalają uzyskać oczekiwaną marżę. Teraz: - do porównań można wybierać indeksy z KIM i z KSOM, np. indeksy ze stanami - można wskazywać cenniki, np. katalogowy i dla magazynu - można podać na ekranie % marży (dotychczas tylko marża minimalna w tabeli grup) Cenniki sprzedaży 22.07.2021 NA ---------- NA > Inf podsumowująca VAT-UE [NA_ZRS41] Dodano obsługę deklaracji VAT-UE(5) Program przygotowuje dane dla części C, D i E. Dane dla części F (call-off stock - procedura magazynu konsygnacyjnego znajdującego się na terytorium innego państwa UE) można do deklaracji wpisać ręcznie na podstawie oddzielnie prowadzonej ewidencji. 12.07.2021 JPK MPP ------------------ Zmiany w JPK_VAT (JPK_V7) od 07/2021 Zmieniono sposób wypełniania procedur MPP i SW w deklaracji XML JPK_V7. * deklaracje za okres 07/2021 i późniejsze: - nie oznacza MPP i SW w pliku XML (ale pokazuje w rejestrach i raportach) * deklaracje za okresy do 06/2021 włącznie: - oznacza MPP i SW w pliku XML wg dokumentów (jak dotychczas) Pozostałe zmiany w JPK wprowadzone przez Rząd od 07/2021 nie wymagają obecnie zmian w programie Trawers. Zmiany będą wprowadzane w okolicach 12/2021, gdy zostanie ogłoszona nowa struktura XML JPK_V7. JPK Jednolity Plik Kontrolny 09.07.2021 NA ---------- Kod pocztowy klienta indywidualnego. Po zakończeniu rejestracji dokumentu sprzedaży: FP Paragon lub FA Faktura dla odbiorcy indywidualnego (anonimowego) do nagłówka dokumentu sprzedawca może wpisać kod pocztowy. Kod pozwala zorientować się skąd docierają klienci. Można utworzyć raport, np. Sprzedaż w wielu wymiarach [NZ_ZDM10] z miarą: KOD POCZTOWY DOK. Dane w raporcie mogą zasugerować otwarcie oddziałów (sklepów) w kolejnych lokalizacjach. Sprzedaż detaliczna 01.07.2021 Alerty ---------- Udostępniono nowy alert: * Informacja_dla_kierownika_10.xml Alert wysyła do kierownika sprzedaży (grupa kontrahenta = [10]) e-maila z informacją o zaległych należnościach w postaci pliku PDF. Alert można pobrać z https://ftp.tres.pl/alerty Opis alertu: E-mail do kierownika sprzedaży o opóźnionych płatnościach 29.06.2021 MG ------------- Kartoteka Partii/Serii Dodano przeglądanie partii i serii wg numerów LOT/SER MG > Zapasy > Przeglądanie LOT [MG_ZLS10] MG > Zapasy > Przeglądanie SER [MG_ZLS20] LOT/SER Numerowanie partii 24.06.2021 ---------- Komunikaty EDI. Planujemy przebudowę programu Trawers, w tej części, która organizuje przetwarzanie komunikatów EDI. Publikujemy ankietę, którą prosimy wypełnić: Ankieta Komunikaty EDI 15.06.2021 PM ---------- RaportyXML. Dodano raport prezentujący faktury sprzedaży z towarami objętymi akcyzą o kodzie CN 2701 (węgiel): 000001_Akcyza_ewidencja_elektroniczna.xml Raport mozna pobrać z ftp w funkcji: PM > Raporty XML > Definicje raportów > Pobieranie definicji z ftp.tres.pl Kod PCN podaje się w kartotece KIM na zakładce: Sprzedaż->Kod PCN Dla potrzeb raportowania przyjęto, że klienci, dla których sprzedaż jest objęta akcyzą, mają wypełnione w kartotece pole: M.org = [40] Raporty specjalistyczne. Opis 14.06.2021 MG ---------- Numerowanie partii LOT/SER Zmieniono miejsce wskaźnika, który zapewniał, że numery LOT/SER są unikalne w całej firmie. Konkretny numer LOT/SER nie może być taki sam ani w innym indeksie ani w innym magazynie. Było: parametr 0122 [ ] Obejmuje wszystkie karty LOT/SER Jest: pole w KIM Unikalność LOT/SER [T]/[N] Obejmuje konkretny asortyment. LOT/SER Numerowanie partii 24.05.2021 RA NA ZO ---------- Osoby do kontaktu NA/ZO. Zwiększono poziom bezpieczeństwa przechowywanych haseł zdalnego dostępu. Dodatkowo, hasło może teraz mieć do 30 znaków. Bezpieczeństwo. Mechanizmy RA Zdalny dostęp odbiorców 18.05.2021 ---------- Zwiększono poziom bezpieczeństwa przechowywanych haseł operatorów. Dodatkowo, hasło operatora może teraz mieć do 30 znaków. Bezpieczeństwo. Mechanizmy 12.05.2021 DC ------------- Moduł DC Data Collection. Rejestracja i przeglądanie danych terminalem i smartfonem. Moduł rozbudowano: * MG > Stany magazynowe. Przeglądanie stanu zapasów magazynowych * MI > Ceny katalogowe. Przeglądanie katalogowych cen asortymentu DC Data Collection 12.05.2021 RK, AD ----------------- Kontakt [RK] można wydrukować za pomocą wzorca. Wydruk kontaktu za pomocą wzorca daje możliwość jego zapisu w formacie Icalendar. https://ftp.tres.pl/wzorce/tr5i6 -> rk_ko_icalendar.xml Pliki Icalendar wysłane mailem tworzą wydarzenie, które można zapisać np. w kalendarzu Google. Rozwiązanie można wykonać w alercie. Dzięki temu użytkownik będzie na bieżąco informowany o swoich kontaktach. Wysyłanie kontaktów w formacie Icalendar 05.05.2021 PM ---------- RaportyXML: Dodano opcję: Wyszczególnić sumy ? [T] Wyszczególnić podsumy w osobnych liniach. Działanie jak dotychczas. [N] Drukować podsumy w jednej linii. Opcja pozwala na ujęcie w jednej linii sumowanych pól oraz wartości podsum. Przydatne, gdy chcemy wydrukować listę faktur w formie: Numer_faktury Data_sprzedaży Wartość_sprzedaży (suma pozycji) Raporty XML Generator raportów w PM 20.04.2021 CSV ---------- Definicje plików CSV oraz Zapis zestawień tabelarycznych do CSV Dodano parametr CSV: [Znacznik pól tekstowych] Dodano format: [2] Dla Arkuszy Google [Znacznik pól tekstowych] (np. apostrof) pozwala intepretować pola znakowe jako tekst a nie jako liczby czy daty, np. symbole kontrahentów, grup, czy indeksów KIM. "'100001" - zostanie przez Arkusz Google odczytane jako tekst 100001 "100001" - zostanie przez Arkusz Google odczytane jako liczba 100001 CSV Opis ogólny. Tabela def CSV 14.04.2021 ---------- Dodano możliwość wysyłania plików CSV do aplikacji Google Arkusze. Arkusze Google (en: Google Sheets) to internetowa aplikacja, która pozwala tworzyć i formatować arkusze kalkulacyjne. Podobnie jak Excel i OpenOffice. Działa dla zestawień z możliwością zapisu do CSV (tabelarycznych). Rozwiązanie można wykorzystać również w alertach. Pliki CSV wysyła się urządzeniem wyjściowym (wydruk) rodzaju [Polecenie]. Urządzenia wyjściowe. [Polecenie] 14.04.2021 PL ---------- Dopisywanie karty pracownika / kandydata: Dodano menu: [1] Wpisz od nowa [2] Skopiuj z innej karty PL Płace i Kadry: Dok użytkowa 08.04.2021 NA ZO ---------- Wydruki rozrachunków w dniu: Wg dokumentów. Sumy w walutach Dodano podsumy dla poszczególnych walut. Rozrachunki z kontrahentami 07.04.2021 ---------- Przenoszenie danych do baz SQL [AD_PGZ92] 1. Teraz w parametrach Autorun zapisywana jest nazwa wyborów operatora w parametrze [WYBORY_OPERATORA]. Dzięki temu można przenosić do SQL np. tylko wybrane [*] zbiory. 2. Poprawiono nazwy parametrów Autorun procesu AD_PGZ92 Proces AD_PGZ92 należy usunąć z tabeli AutoRun i dopisać ponownie. Ostatnie wybory operatorów Przenoszenie danych do baz SQL 06.04.2021 ---------- Umożliwiono powiązanie plików załączników z kartami atrybutów (cech) indeksów. Można np. załączyć zdjęcie krzesła w kolorze zielonym. Pliki załączników 30.03.2021 ---------- Dodano pola: ModTime zawierające datę i czas zapisu danych. Aktualizacja do nowego wydania może trwać dłużej niż zwykle, ponieważ konieczna jest aktualizacja wszystkich zbiorów danych. 10.03.2021 JP ---------- Menu JP > Dokumenty JPK_V7 rozdzielono na: Dopisywanie / Korekta / Usuwanie i Przeglądanie Pozwala to precyzyjniej ustalić uprawnienia operatorów. JPK Jednolity Plik Kontrolny 02.03.2021 JP ---------- Parametry JP Dodano parametr [Zaokrąglenie kwot Deklaracji] [Z] Do pełnych złotych (domyślnie) [G] Do groszy Opcja zaokrąglenia do groszy [G] jest przeznaczona dla jednostek podrzędnych, które nie wysyłają JPK_V7 bezpośrednio, ale przekazują dane do jednostki nadrzędnej. JPK Jednolity Plik Kontrolny 26.02.2021 MG ---------- Raporty specjalistyczne. Raport dealera do producenta. Dodano raport, który wysyła dealer (firma użytkująca Trawers) do producenta sprzedawanego asortymentu, np. maszyny i urządzenia rolnicze. Raport informuje producenta o aktualnych stanach magazynowych i bieżącej sprzedaży w porównaniu do sprzedaży z lat poprzednich. MG > Zapasy > Obroty mag w okresach. DMS [MG_ZOB48] Raporty specjalistyczne 22.02.2021 NA ---------- NA > Inf podsumowująca VAT-UE [NA_ZRS41] Zmieniono mechanizm generowania informacji podsumowującej VAT-UE. Teraz do zestawienia brane są tylko dokumenty, na których oznaczono PTU należny, wg oznaczeń dla JPK: - część C - [09] WDT (dok NA) - część D - [11] WNT (dok ZO) - część E - [03] Świadczenie usług poza PL (dok NA z UE) Dzięki wprowadzonym zmianom deklaracja VAT-UE jest zgodna z plikiem JPK_V7. 17.02.2021 Trawers -W ---------- Aktualizacja wersji -W (Windows) do najnowszego wydania wymaga, aby: - zainstalować pakiet: https://ftp.tres.pl/dodatki-windows/trmingw32.exe w katalogu c:\trawers\mingw32 - sprawdzić, czy systemowa zmienna PATH wskazuje na c:\trawers\mingw32\bin - utworzyć katalog {TRAWERS}/bin gdzie {TRAWERS} to katalog instalacyjny Trawersa, np. c:\trawers\dane - wkopiować do {TRAWERS}/bin pliki exe i bibliotekę harbour-32-20210414.dll Gdy używany jest OTC Winflector, to: - zmienną PATH należy ustawić na serwerze - zmienna PATH musi być ustawiona w grupie [Zmienne systemowe] a nie w grupie [Zmienne dla konta użytkownika] Dokładny opis jak od tego wydania przeprowadzać aktualizację jest na stronie: Trawers. Aktualizacja 15.02.2021 JC ---------- Dodano zestawienie: JC > Materiały > Materiały na produkcji w toku. Na dzień [JC_ZMA11] Zestawienie umożliwia analizę materiałów na produkcji w toku na zadany dzień. Koszty w systemie produkcji 15.02.2021 ---------- Usunięto oznaczenie [UE] dla kraju [GB] Wielka Brytania. Transakcje z Wielką Brytanią nie będą ujmowane w Informacji podsumowującej VAT-UE oraz nie będą oznaczane jako WNT/WDT w pliku JPK_V7. 04.02.2021 PL ---------- Parametry PL Dodano nazwy stawek wynagrodzeń: PL > Pomocnicze > Parametry > Nazwy stawek wynagrodzeń Nazwy te są doświetlane: * w karcie pracownika w zakładce [Stawki wynagrodzeń] * w definicji składnika płacowego na liście wyboru stawki Kartoteka pracowników: Rozbudowano zakładkę [Kredyty / Składki] Dla pożyczki dodano: Opis, datę udzielenia, datę spłaty oraz kwotę pożyczki. Teraz przy dopisywaniu lub przenoszeniu składnika dotyczącego raty/składki program podpowiada kwotę z karty pracownika. Szczegółowy opis jest w p.5.1.1 > 3. Kredyty / Składki PL Płace i Kadry: Dok użytkowa 03.02.2021 ---------- Obecnie drukować można stosując dwa systemy drukowania: 1. Graficzny system drukowania. Zawiera znaki pisarskie i elementy graficzne. System jest aktywny gdy parametr 0614 [ ] (nie jest oznaczony). 2. Tekstowy system drukowania. Zawiera tylko znaki pisarskie. Nie ma grafiki. System jest aktywny gdy parametr 0614 [1] (jest oznaczony) Informujemy, że w dniu 31.12.2021 tekstowy system drukowania zostanie wyłączony. W graficznym systemie można utworzyć wszystkie wydruki, takie jak w systemie tekstowym. Także na drukarkach znakowych (matrycowych). Prosimy pytać gdy wystąpią trudności w przejściu na system graficzny. Urządzenia wyjściowe 26.01.2021 PL ---------- Deklaracje PIT: * PIT-11: Dodano zapis oznaczonych [*] jako pojedynczych plików XML * PIT-4R: poprawiono obliczenia wiersza C.1 * PIT-4R: Dodano wydruk PIT-4R wg wzorca: [Z3] pl_z3_pit4r11w.xml PL > Płace > Deklaracje PIT-4R > F2-cd > Wydruk wg wzorca Wzorzec należy pobrać z ftp w PL > Tabele > Wzorce Wzorce Pobieranie z ftp 21.01.2021 PL ---------- Deklaracje PIT: - Dodano wydruk uzasadnienia przyczyn korekty - NIP jest bez kresek drukowany i zapisywany do pliku XML - PIT-11 ujmuje pracowników zwolnionych w roku, za który jest deklaracja - PIT-11 pole P_66 zaokrągla do groszy (było do pełnych złotych) Szczegółowy opis nowej obsługi deklaracji PIT jest w: 6.20 ANEKS 20: Deklaracje PIT od 01/2021 PL Płace i Kadry: Dok użytkowa 14.01.2021 PL ---------- Dodano obsługę PIT-11(26) oraz PIT-4R(11) Zmieniono sposób obsługi deklaracji PIT-11 i PIT-4R. Teraz dane dla PIT są obliczane i zapisywane trwale w bazie danych. Można je korygować a następnie drukować wg wzorca i zapisywać jako XML. Szczegółowy opis jest w: 6.20 ANEKS 20: Nowa obsługa deklaracji PIT-11 i PIT-4R PL Płace i Kadry: Dok użytkowa 12.01.2021 PL ---------- Dodano źródła przychodu: [000038] Praktyki absolwenckie [000039] Staż uczniowski Źródła te będą wykazywane w PIT-11(27) za 2021 rok. Do kartoteki pracownika (dane podstawowe) dodano pola wymagane przez PIT-11: * Obowiązek podatkowy [Obow.pod] [1] nieograniczony obowiązek podatkowy [2] ograniczony obowiązek podatkowy * Zagraniczny numer identyfikacyjny [Zagraniczny:ID] * Rodzaj numeru identyfikacyjnego [Zagraniczny:ID Rodzaj] * Kraj wydania numeru identyfikacyjnego [Zagraniczny:ID Kraj] PL Płace i Kadry: Dok użytkowa 11.01.2020 MG, CSV ---------- Dodano: Pobieranie atrybutów (cech) indeksów KIM z plików CSV. Funkcja pozwala wczytać plik CSV zawierający wiele cech do jednego KIM. CSV Opis ogólny. Tabela def CSV KIM Kartoteka indeksów 11.01.2021 MG ---------- Dodano metodę generowanie dokumentów przesunięć MM: (5) Wg zamówienia sprzedaży Generowanie dokumentów przesunięć MM 15.12.2020 AD PL ---------- 1. Pliki załączników można powiązać także z kartami pracowników 2. Pliki załączników kartotek, np. kart pracowników, kart kontrahentów można załączyć (podpiąć) do dokumentów, np. faktur wysyłanych e-mailami. Funkcja: ţZałączniki{..} Pliki załączników 14.12.2020 ---------- Kartoteka pracowników. Teraz można określić rolę pracownika: Magazynier. Kartoteka pracowników > Role w organizacji Magazynier może być wybrany jako: Osoba, na dokumencie magazynowym. Tabela operatorów 09.12.2020 ---------- MPP: Mechanizm Podzielonej Płatności. * NA Faktury sprzedaży Podczas dopisywania kolejnych pozycji faktury sprzedaży, program Trawers automatycznie oznaczy Typ płatności [P] Płatność podzielona, w sytuacji gdy wartość zarejestrowanych pozycji przekroczy 15 tys PLN i na fakturze znajduje się asortyment podlegający MPP. Dotychczas program tylko blokował wydruk, operator musiał oznaczyć fakturę ręcznie. * KB Kartoteka rachunków bankowych Dodano nowe oznaczenie: Rachunek VAT T/N (ostatnia kolumna) * KB Rejestr bankowy Podczas rejestrowania pozycji rejestrów bankowych w PLN umożliwiono wybór Rodzaju zapłaty: [B] Brutto [N] Netto [P] PTU także dla faktur nie podlegających Mechanizmowi Podzielonej Płatności. W praktyce oznacza to rozdzielenie Typu płatności określanego na fakturze od Rodzaju zapłaty określanego w pozycji rejestru bankowego. Umożliwia to śledzenie, czy dokonano zapłaty PTU dla potrzeb rozliczenia podatku należnego z tytułu tzw. złych długów, dla każdej faktury, także nie podlegającej MPP. Płatność podzielona. Split Payment 03.12.2020 PL ---------- Kartoteka pracowników i kandydatów. Teraz pole Grupa jest wybierane z tabeli: Grupy zaszeregowania pracowników. AD > Trawers > Tabele.Słowniki > Zarządzanie kadrami Podczas aktualizacji program wypełni tabelę grup pracowników na podstawie zapisów w kartotekach pracowników i kandydatów. PL Płace i Kadry: Dok użytkowa 02.12.2020 ---------- Opisano, jak w programie Trawers skorzystać z usług platformy internetowej Poczty Polskiej envelo.pl Platforma envelo.pl oferuje usługę drukowania, kopertowania i wysyłania listów pocztą tradycyjną i elektronicznie. Wymiana danych z innymi programami 25.11.2020 NA ZO ---------- Pliki załączników można powiązać także z kartami odbiorców i dostawców. Pliki załączników 23.11.2020 AD ---------- Tabela Firm i Oddziałów Teraz adres email może mieć 65 znaków. Wielo-firmowość 20.11.2020 AD ---------- Parametry AD Teraz można wskazać jak długo program ma zachować punkty przywracania (snapshot). [Zachowaj punkty przywracania] Program zachowa punkty przywracania dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne zgodnie z ustalonym schematem. Parametry AD 19.11.2020 NA JP ---------- Rejestr sprzedaży oraz Dokumenty JPK_V7 Dokumenty typu [FP]: * kwoty są ujmowane na wydruku rejestru i w ewidencji w nawiasach (...) * kwoty nie wchodzą do podsumowań, sum kontrolnych ani deklaracji JPK Jednolity Plik Kontrolny 19.11.2020 ZO ---------- Faktury zakupu VAT_RR i MK Teraz na wydruku rejestru zakupów prezentowane są numery zapłat. Faktury VAT RR Rolnik Ryczałtowy 18.11.2020 AD ---------- Tabela Firm i Oddziałów Teraz nazwa firmy i oddziału może mieć 240 znaków. Takie jest ograniczenie raportu JPK_V7. Długą nazwę można zmieniać w polu nazwy oraz w zakładce: F2 > Długa nazwa Wielo-firmowość 18.11.2020 JP ---------- Dokumenty JPK_V7: Dodano wydruk Urzędowego Potwierdzenia Odbioru w wersji UPO(7) JPK Jednolity Plik Kontrolny 16.11.2020 NA ---------- Rejestr sprzedaży: Dodano filtrowanie wg GTU PTU (VAT) Opis ogólny 16.11.2020 ZO JP ---------- Rejestr zakupów: Dodano opcję [P] do warunku: Ujmij: Wszystkie, Odliczane / waRunkowo, Bez odliczeń ... (W/P/O/R/B) [W] Wszystkie dokumenty * [P] PTU Odliczany bezpośrednio [T] i warunkowo [W] [O] PTU Odliczany bezpośrednio [T] [R] PTU Odliczany warunkowo [W] [B] PTU nie odliczany [N] Opcja [P] jest wybrana domyślnie dla rejestru zakupów i JPK_V7. PTU (VAT) Opis ogólny 09.11.2020 ZO ---------- Faktury zakupu RR. Teraz uwzględniane są współczynniki PTU odliczanego warunkowo. Faktury VAT RR Rolnik Ryczałtowy 05.11.2020 JP ---------- Parametry JP Teraz można wskazać domyślny katalog in/out dla JPK [J] ../trtres/trinout/trjpk/<firma>/jpkinout [T] ../trtres/trinout/<operator> JPK Jednolity Plik Kontrolny 02.11.2020 PL ---------- PPK Pracownicze Plany Kapitałowe * PL > Płace > Składki PPK [PL_ZPK10] Teraz funkcja uwzględnia okres wypłaty wynagrodzenia (zgodnie z aktualnymi objaśnieniami PFR) Poprzednio: okres naliczenia wynagrodzenia. * Teraz składki PPK mogą być naliczane już w miesiącu przystąpienia. Program nie sprawdza daty przystąpienia. Składki PPK są naliczane, gdy: Jest w PPK=[T] i Składki: Normalne=[T] lub Postojowe=[T/U/P] PPK Pracownicze Plany Kapitałowe 29.10.2020 JP ---------- JPK Jednolity Plik Kontrolny Dodano obsługę dokumentów JPK_V7 w systemie JP. Szczegóły są w opisie JPK p.3.6 JPK Jednolity Plik Kontrolny 28.10.2020 PL ---------- Parametry PPK: Można wskazać, które dane uczestników będą przekazywane: Płeć, Data urodzenia, Dokument tożsamości Wersja specyfikacji PPK: 2.00 z dnia 2020.08.03 PPK Pracownicze Plany Kapitałowe 23.10.2020 NZ ---------- Zestawienia i raporty w programie Trawers rozbudowano o graficzną wizualizację - PivotTable.js Sprzedaż i zakupy w wielu wymiarach Sumaryczne dane roczne 08.10.2020 MG, CSV ---------- Dodano: Pobieranie kodów KIZ (zamienniki indeksów) z plików CSV. Funkcja pozwala wczytać plik CSV zawierający wiele kodów KIZ do jednego KIM. CSV Opis ogólny. Tabela def CSV KIZ Kartoteka zamienników 07.10.2020 ZO ---------- MPP: Mechanizm podzielonej płatności. Program informuje o braku oznaczenia faktury zakupu: [P] Płatność podzielona, gdy * wartość brutto faktury >= 15 tys * faktura obejmuje wybrane towary i usługi Dotychczas kontrola była przeprowadzana tylko dla dokumentów sprzedaży. Płatność podzielona. Split Payment 06.10.2020 MG ---------- Dekretacja automatyczna wg KIM (TGD). Program automatycznie wybiera lub podpowiada symbol dekretacji w powiązaniu z kartą indeksu KIM. Rozbudowano o dokumenty MG: [PR] Przychód [RO] Rozchód [Z1] Zwrot do magazynu [Z2] Zwrot z magazynu [RM]/[PM] Przesunięcie Tabele dekretacji 25.09.2020 ---------- JPK Jednolity Plik Kontrolny W związku z wprowadzeniem JPK_V7 od 10/2020 zalecana jest aktualizacja programu do najnowszego wydania. JPK Jednolity Plik Kontrolny 21.09.2020 ---------- JPK Jednolity Plik Kontrolny Dodano: * Oznaczenie na karcie kontrahenta: Powiązany ? * Typ dokumentu sprzedaży: Faktura do paragonu (FP) JPK Jednolity Plik Kontrolny 18.09.2020 ---------- Dodano możliwość ustalania koloru wyróżnienia na liście wyboru indeksów KIM, które mają dowiązanie kart KIK: Kody komplementarne (dowiązane). Kolory wyróżnień można ustalać w: * menu wewnętrznym operatora: F12 > Dodatkowe > Kolory wyróżnień * AD > Trawers > Operatorzy i role > Operatorzy > Preferencje operatorów Preferencje operatorów Podczas wystawiania faktur, można podowiedzieć operatorowi, że warto zaproponować klientowi produkt dowiązany. KIM Tabele powiązane 16.09.2020 NA ---------- Ustalanie cen sprzedaży na dokumentach Dodano parametr operatora: 0724 [1] Podpowiada najniższą cenę z aktualnych cenników [ ] Podpowiada cenę wg hierarchii (metoda domyślna) Cenniki sprzedaży 08.09.2020 MG, CSV ---------- Dodano: Pobieranie kodów KID z plików CSV. Funkcja pozwala wczytać plik CSV zawierający wiele kodów KID do jednego KIM. CSV Opis ogólny. Tabela def CSV KID Kartoteka kodów 02.09.2020 RK ---------- Kontakty: dodano możliwość akceptowania kontaktów. Operator (przełożony) może zaakceptować planowane kontakty innego operatora (podwładnego). RK Rynek Kontakty 19.08.2020 ST ---------- Karty środków trwałych. W funkcji dopisywania kart ST można teraz skopiować dane z innej karty: 1. Wpisz od nowa 2. Skopiuj z innej karty ST Środki Trwałe: Dokumentacja użytkowa 18.08.2020 NA ZO ---------- Uprawnienia do: Karta kontrahenta (odbiorca / dostawca) > Zakładka: Dane finansowe Teraz: Operator może przeglądać lecz nie może korygować Operator może przeglądać i korygować Było: Operator a) miał prawo do zakładki (przeglądać i korygować) b) nie miał prawa do zakładki Uprawnienia operatorów (role) 27.07.2020 SE ---------- System SE Serwisowanie produktów Dodano moduł: Urządzenia (beta). Umożliwia planowanie i ewidencję realizacji prac serwisowych maszyn i urządzeń. SE Serwisowanie maszyn i urządzeń 22.07.2020 ---------- Trawers w chmurze Trawers może być przetwarzany w chmurze (wirtualizacja) (en: Cloud Computing) Taką usługę oferuje np. Amazon EC2 Procedury instalacji w chmurze: Trawers w chmurze AWS - Linux Trawers w chmurze AWS - Windows 16.07.2020 DC ---------- Moduł DC Data Collection. Rejestracja terminalem danych transakcyjnych. Moduł rozbudowano: * MG > Przychód > Przychód (bez zamówienia) * MG > Rozchód > Rozchód (bez zamówienia) * Parametry: Ilość na dokumencie DC ? Pytać: Czy zapisać ? DC Data Collection 10.07.2020 ---------- Dokumenty księgowe i polecenia księgowania. Pozycje dokumentów księgowych i poleceń teraz mają max. 99999 pozycji (5 cyfr). Dotychczas pozycje mogły mieć max. 9999 pozycji, tzn. numery mogły być 4 cyfrowe. Program wykona funkcję: Aktualizacja bazy danych, sprawdzi liczbę pozycji i ew. rozbuduje z 4 do 5-cyfrowych pozycji. Parametry systemu KG 01.07.2020 ---------- Planowane zakończenie wsparcia dla architektury 32 bit wersji Trawers 6 GUI dla systemu Linux. Od 2021.01.01 wersja Trawers 6 GUI odmiana -X (Linux) 32 bit nie będzie wspierana - nie będzie świadczona usługa krótkich konsultacji e-mailowych - nie będzie publikacji nowych wydań (aktualizacji) Prosimy przenieść instalacje na architekturę 64 bit. 30.06.2020 PL ---------- Zaktualizowano deklaracje ubezpieczeniowe ZUS XML do wersji 2.10 (KEDU_5_2) PL Płace i Kadry: Dok użytkowa 24.06.2020 PL ---------- Dodano moduł PPK do systemu PL Płace, kadry PPK Pracownicze Plany Kapitałowe NOTE: Na potrzeby PPK wprowadzono kilka zmian w karcie pracownika. Należy zapoznać się z ww. opisem: 9. Zmiany w karcie pracownika 23.06.2020 AD ---------- JPK Jednolity Plik Kontrolny Funkcje obsługi JPK przeniesiono do oddzielnego (nowego) systemu JP. Użytkownicy modułów handlowych NA i ZO otrzymają system JP w ramach abonamentu. Po aktualizacji programu Trawers zawierającej w/w funkcjonalność, należy sprawdzić czy parametry systemu JP, określające stawki PTU zostały poprawnie wypełnione. Opis parametrów: JPK Jednolity Plik Kontrolny p. 3.7 08.06.2020 QA ---------- System: QA Kontrola jakości Dodano funkcje, które dopisują dane przykładowe: Symbole testów, Kody wartości, tabele potrąceń, zestawy testów do istniejącej instalacji programu Trawers. Dane przykładowe ułatwiają poznawanie systemu kontroli jakości w firmach handlowych i firmach produkcyjnych. QA System kontroli jakości 05.06.2020 NA ZO ---------- Dodano parametry: 0610 Koryguje nagłówek zatw dok NA 0616 Koryguje nagłówek zatw dok ZO Teraz tylko uprawniony operator skoryguje nagłówek zatwierdzonego dokumentu NA i ZO. Param operat 05xx 06xx 07xx 01.06.2020 MI ---------- Cenniki > Aktualne ceny. Tabelarycznie [MI_ZCN40] Dodano kolumnę [ZKCENA]: Koszt szacunkowy (wg parametru NA) Dane z tabeli można przenieść do arkusza, np. Excela (plik CSV lub XLS). W arkuszu można porównywać marże poszczególnych asortymentów (SPCENA1 (-) ZKCENA). Koszt szacunkowy: Parametry NA Cenniki sprzedaży 29.05.2020 ---------- Rejestr zakupów VAT Rejestr sprzedaży VAT Zmieniono układ rejestrów VAT. Teraz zawierają dodatkowo: - oznaczenie typów dokumentów wg JPK_V7 - oznaczenie procedur wg JPK_V7 - podsumowanie wartości każdej faktury wg rodzaju transkacji PTU należny / naliczony Zmiany wymuszone zostały przez JPK_V7. Aktualny termin obowiązywania JPK_V7 to 10/2020 (pierwotnie 07/2020) JPK Jednolity Plik Kontrolny 29.05.2020 BM ---------- Dodano [ES] Dokument wyceny Funkcja umożliwia utworzenie dokumentu wyceny zawierającego kalkulacje kosztów wytworzenia produktu. Dokument wyceny można powiązać z zamówieniem sprzedaży. Przygotowano przykładowy wzorzec: bm_es_wycena_01.xml Dokument wyceny: Kalkulacja kosztów wytworzenia 25.05.2020 ---------- Przypominamy o ankiecie nt. wielo-oddziałowości. Na odpowiedzi czekamy do końca maja 2020. Treść ankiety: Wielo-oddziałowość. Ankieta 20.05.2020 RK ---------- Wysyłanie i odbieranie e-maili. Adresy e-maili, na które można wysyłać i z których można odbierać pocztę elektroniczną podaje się w kartach osób do kontaktu. Teraz adresy e-mail mogą się powtarzać. Można podać takie same adresy w kartach wielu osób i u różnych kontrahentów. Dotychczas adresy nie mogły się powtarzać (musiały być unikalne). Reguły wysyłania i odbierania e-maili w powiązaniu z osobami do kontaktu i kontrahentami opisano tu: Osoby do kontaktu 06.05.2020 ---------- Przetwarzanie odebranych e-maili. Odbieranie e-maili w programie Trawers, to proces wykonywany automatycznie. Składa się z etapów. W ramach poszczególnych etapów program wykonuje dodatkowe funkcje: porządkuje, segreguje i przetwarza odebrane e-maile. Opisano etapy w procesie odbierania e-maili. Dodatkowo, podano przykłady alertów stosowanych w firmie Tres do automatycznego przetwarzania e-maili. E-mail Używanie poczty TrEmail 24.04.2020 ST ---------- Kartoteka: Środki Trawałe. Do karty środka dodano pole opisowe typu: memo. Można tworzyć opisy o praktycznie dowolnej długości. Opisy: Memo i Remark 21.04.2020 ---------- Ankieta nt. wielo-oddziałowości. Skierowana jest do tych Użytkowników programu Trawers, którzy planują lub wykorzystują wielo-oddziałowość. Rozważamy przebudowę programu. Potrzebujemy informacji, które właściwości Państwo wykorzystują. Zmiany planujemy wprowadzić od 01 września 2020. Treść ankiety: Wielo-oddziałowość. Ankieta Na wypełnioną ankietę czekamy do 30 maja 2020. Prosimy przysłać e-mailem na adres: tres@tres.pl 07.04.2020 ZO ---------- Udostępniono nowy wzorzec dokumentu: [RZ] Zobowiązania zaległe Nazwa wzorca: ZALEGLBN Zaległe Brutto, netto, VAT Nazwa pliku : zo_rz_zaleglebnv.xml Wzorce Pobieranie z ftp 06.04.2020 KC ---------- Tworzenie propozycji przelewu wypłat dla dostawców. Teraz faktury obce (zobowiązania) można wybierać z kartoteki: [D] wg Dostawców [N] wg Numerów własnych [T] wg Terminów wymagalności <--- nowa opcja, teraz domyślna Przelewy elektroniczne. Tworzenie 27.03.2020 ---------- Rozbudowano obsługę: Notatki CRM. Teraz można precyzyjniej ustalać warunki wyboru i pokazywania notatek. Zbiór notatek ma nową strukturę i nazwę. Podczas aktualizacji notatki z dotychczasowego zbioru są jednorazowo wpisywane do nowego. Po aktualizacji proszę zweryfikować, czy warunki wyboru i pokazywania dopisanych notatek są zgodne z oczekiwanymi. Notatki CRM 19.03.2020 JPK ---------- JPK_VAT (JPK_V7) z deklaracją (od 04/2020) JPK_VAT7M i JPK_VAT7K. Umożliwiono rejestrację danych potrzebnych do nowego raportu JPK_VAT: - typ dokumentu - oznaczenia procedur - Kody GTU dla JPK NOTE: trzeba wpisać do kart indeksów KIM - rodzaj transakcji dla PTU należnego i naliczonego Nowe wydanie programu umożliwia rejestrowanie danych sprzedaży i zakupów. Trzeba użyć nowe wydanie programu, aby rejestrować te dane. Dane będą wykorzystane podczas drukowania JPK_VAT z deklaracją. Funkcje drukujące dostarczymy w późniejszym terminie. Obecnie chodzi tylko o prawidłowe wypełnienie danych źródłowych, dokumentów sprzedaży i zakupu. Pierwotnie planowano, że za m-c 04/2020 lecz będzie przesunięcie na inny okres. JPK Jednolity Plik Kontrolny 16.03.2020 Wybory operatorów i Alerty ---------- Umożliwiono zapamiętywanie parametrów funkcji zestawień, jako wyborów operatora. Podczas następnego wykonania funkcji operator może wybrać zapamiętane parametry (opcje). Zapamiętane opcje może też wczytać Alert i wykonać automatycznie wskazaną funkcję. Funkcje: NZ [NZ_ZDS10] Dynamika sprzedaży NA [NA_DZM58] Zamówienia > Niedobór asortymentu ZO [ZO_ZRO60] Planowane zapłaty zobowiązań Możliwość zapamiętywania i wybierania można wyłączyć. Param operatora 0739. Ostatnie wybory operatorów Alerty i powiadomienia 12.03.2020 NA ---------- Dot. sprzedaży detalicznej. Przypominamy, że nie wolno przepisywać zatwierdzonego paragonu do faktury. Dlatego przed rozpoczęciem wystawia dokumentu sprzedaży należy zapytać klienta czy chce fakturę czy paragon. Sprzedaż detaliczna 06.03.2020 MG ---------- Dot. stawki PTU (VAT) Tabela kodów CN (PCN) zastępuje tabelę PKWiU. Stawki PTU powiązane są z PCN. W programie Trawers: * Nr PTU zgodny z WIS wpisać do tabeli: Kody CN (PCN) [MG_TCN10] * W karcie KIM wpisać: Kod PCN (wybrać z tabeli) Program pozwoli wstawić do KIM nr PTU wg tabeli PCN PTU (VAT) Opis ogólny 05.03.2020 Alerty ---------- Dodano typy adresatów: [Q] Operator w karcie odbiorcy ... (operator odpowiedzialny za odbiorcę) [Y] Operator w karcie magazynu ... (operator odpowiedzialny za magazyn) [W] Wystawił ... (operator wystawiający dokument) Alerty i powiadomienia 25.02.2020 AD ---------- Biała lista podatników VAT - plik płaski. Dodano funkcję AutoRun [AD_PBL10] pobierającą plik płaski z wykazem podatników VAT i weryfikującą rachunki bankowe dostawców i odbiorców. Umożliwia automatyczną weryfikację wszystkich rachunków bankowych i aktualizację statusu VAT kontrahentów. PTU (VAT) Opis ogólny Procesy AutoRun 17.02.2020 PM ---------- RaportyXML: Rozbudowano definicje (wzory) pól własnych używanych w obliczeniach. Dodano argument: PM_KosztStruktury(), który zwraca koszt struktury z karty indeksu KIM. Raporty XML Generator raportów w PM 05.02.2020 KC ---------- Biała lista podatników VAT. Przelewy elektroniczne w formacie: Elixir-O iPKO Biznes [15] Dodano numer NIP w szczegółach płatności dla przelewów zwykłych (nie Split Payment). Umożliwi to weryfikację rachunków kontrahentów z Białą Listą podczas importu przelewów w bankowości elektronicznej. Obsługiwane przez: Bank PKO BP. NOTE: Dodanie numeru NIP powoduje, że treść przelewu podana w KC jest skracana o 20 znaków. PTU (VAT) Opis ogólny 04.02.2020 JPK NA ---------- Dokumenty NA. Dodano pole: Numer obcy faktury (pole: FNumerNA). Nr przydatny np. podczas samofakturowania lub rejestracji faktur wystawionych w innych programach (w biurze rachunkowym). Numer można podać, w dodatkowym oknie, dla faktur sprzedaży i faktur korygujących. Nr pobierany jest, gdy oznaczono parametr: 0138 [1] Pobierz n-ry dodatkowe dok NA Numer obcy: - jest widoczny w menu F2 faktury: Dokument. N-ry dodatkowe - jest drukowany w rejestrze sprzedaży - jest wstawiany w JPK_VAT (gdy podany) JPK Jednolity Plik Kontrolny PTU (VAT) Rejestry 31.01.2020 ---------- Teraz nowe wersje programu Trawers udostępniane są na stronie: https://ftp.tres.pl Nie ma publicznego katalogu ftp. Katalog ftp.tres.pl 30.01.2020 PL ---------- Rozdzielono i dodano nowe źródła przychodu: a) Rozdzielono źródło 000001: Było: 000001 Wyn. i zas.wypł.przez org.zat Jest: 000001 Wyn.ze stos.służb/spółdz/nakł. 000030 Zasiłki wypł.przez zakład prac b) Rozdzielono źródło 000013: Było: 000013 Umowy zlecenia i o dzieło Jest: 000013 Umowy zlecenia pow. 200zł Art.13 ust.8 000031 Umowy o dzieło Art.13 ust.8 000032 Umowy zlecenia do 200zł Art.13 ust.8, art.30 ust.1 pkt 5a c) Dodano nowe źródła przychodów: 000033 Um.o zarz./Kontr.menedż. Art.13 ust.9 000034 Um.aktywizacyjna 000035 Stypendium Art.21.1.40b Podział źródeł jest konieczny ze względu na deklarację PIT-11. Należy skorygować lub dopisać nowe składniki płacowe, aby były powiązane z nowymi źródłami przychodu. Listy płac za styczeń powinny już zawierać składniki z nowymi źródłami przychodu. Szczegółową procedurę opisuje ANEKS 18: 6.18 ANEKS 18: Zmiana źródeł przychodu od 01/2020 PL Płace i Kadry: Dok użytkowa 29.01.2020 NA ---------- Paragony sprzedaży. Dodano param: 0234 [ ] Wymusza podanie NIP na wystawianym paragonie. Dokumenty sprzedaży 20.01.2020 PL ---------- 1.Teraz rodzaj kosztów uzyskania przychodu [1,2,3,4,5] podaje się na karcie pracownika w zakładce: [Koszty. Ulgi. Stawki PIT] Pole wstawiane jest do p.28 PIT-11(25) Należy ręcznie uzupełnić karty pracowników. 2.Udostępniono nowe deklaracje PIT w formacie XML PIT-11(25) PIT-4R(9) e-deklaracje XML Formularze interaktywne MF Nowy wzorzec PIT umieszczono w katalogu /wzorce PIT-11(25) nazwa wzorca: pl_p2_pit11_25.xml Wzorce Pobieranie z ftp UWAGA 1. Wzorzec PIT-11(25) wymaga dodatkowych plików graficznych. Plik te są na ftp w katalogu /wzorce: pit11_25_1.bmp pit11_25_2.bmp pit11_25_3.bmp pit11_25_4.bmp Pliki te należy ręcznie wgrać do katalogu ../trtres/trwzorce UWAGA 2. PIT-11(25) za rok 2019 wprowadza duże zmiany w zakresie raportowanych danych. Dlatego należy zapoznać się z opisem: 6.17 ANEKS 17: Dane dla PIT-11(25) PL Płace i Kadry: Dok użytkowa 17.12.2019 AD ---------- Do tabeli firm dodano: Nr BDO Baza Danych Odpadowych. Nr BDO można umieścić na wzorcu faktury. Do drukarek fiskalnych nr BDO wprowadza serwisant. Wielo-firmowość 17.12.2019 ZP ---------- Dodano nowy wzorzec etykiety logistycznej GS1, do dokumentu przychodu z produkcji: zp_pr_etykieta_logistyczna_gs1.xml Wzorce Pobieranie z ftp 16.12.2019 RK ---------- Rozbudowano funkcje: Kampanie handlowe. Teraz dla każdej kampanii tworzy się odrębne tabele adresatów (en: Marketing Lists) Kampanie handlowe 10.12.2019 JPK ---------- Umożliwiono zapis danych JPK_VAT(3) do pliku XML e-deklaracji VAT-7(20). JPK Jednolity Plik Kontrolny e-deklaracje XML Formularze interaktywne MF 05.12.2019 NA ---------- Korekta podatku PTU (Ulga na złe długi) NA > Okresowe > Rejestr sprzedazy > Korekta m-ca PTU Dodano możliwość określenia daty: Wycofania PTU Uznania wierzytelności za nieściągalną Korekta kwot PTU 04.12.2019 JPK ---------- Dodano zapis raportu JPK_FA(3). Obowiązuje od 2019.11.01 JPK Jednolity Plik Kontrolny 02.12.2019 ---------- Rozbudowano wzorce wydruków. Dodano funkcje zapisującą plik wydruku do e-archiwum ţZapiszWarchiwum{[nazwa][;katalog]} Funkcje TrExt e-faktury, e-archiwum 29.11.2019 NA5 ---------- Paragony. Dodano możliwość wydruku NIP-u nabywcy na drukarkach NOVITUS. Zmieniono nazewnictwo typów drukarek fiskalnych. Teraz wybiera się protokół. Poprzednio model. Drukarki fiskalne. Aspekty techniczne 27.11.2019 NA, ZA ---------- Zamówienia zakupu i sprzedaży. Teraz zamówienia mogą mieć następujące statusy: [A] Akceptowane [P] Potwierdzone [R] odRzucone [Z] Zamknięte Nadawanie kolejno statusów porządkuje proces przetwarzania zamówień. NOTE: Prosimy zauważyć, że zamówienia trzeba akceptować [A] aby je dalej przetwarzać. Ten wymóg można wyłączyć: 0131 [1] Akceptacja nie jest wymagana. Cykl przetwarzania zam zakupu Cykl przetwarzania zam sprzedaży Utworzono: Panel realizacji zamówień sprzedaży. Panel [NA_OCP00] pokazuje procentowo zaawansowanie realizacji zamówień i dodatkowo, umożliwia wykonywanie w jednym miejscu (w panelu) działań, które odnoszą się do zamówień i powiązanych z nimi dokumentów i funkcji. Cykl przetwarzania zam sprzedaży 18.11.2019 NA ---------- Status podatnika VAT. Teraz na karcie kontrahenta można ustalić status podatnika VAT: [T] Czynny podatnik VAT [N] Nie jest czynnym podatnikiem VAT Można także podać datę sprawdzenia tego statusu (tylko informacyjnie). Status podatnika obecnie wpływa na Rejestr sprzedaży VAT (Metoda kasowa) [NA_ZRS11] PTU (VAT) Opis ogólny PTU metodą kasową (mały podatnik) 18.11.2019 NA ---------- Parametr: 0214 Nie musi być MPP Split Payment Dodano wybór: [3] Wymagane [P] dla każdej faktury > 15 tys Wszystkie faktury > 15 tys, dla odbiorców z wypełnionym NIP w karcie oznaczyć jako: [P] Płatność podzielona Param 01xx 02xx 08xx 15.11.2019 NA ---------- Parametr: 0709 Nie zmieni terminu płatności Rozszerzono zakres działania. Teraz, gdy [1] to operator nie zmieni także Dni płatności w karcie odbiorcy. Param operat 05xx 06xx 07xx 31.10.2019 NA, ZO ---------- Rachunki bankowe z Białej Listy. Biała lista VAT, to elektroniczny wykaz podmiotów VAT. Zawiera identyfikacje podmiotu, np. nr PTU oraz numery rachunków bankowych podmiotu. Teraz w programie Trawers można sprawdzić status VAT podatnika o podanym numerze NIP i pobrać numery jego rachunków bankowych. Funkcja jest w zakładce karty odbiorcy i karty dostawcy > Rachunki bankowe. PTU (VAT) Opis ogólny 30.10.2019 RK ---------- Kontakty na osi czasu. Prezentuje ilość kontaktów operatorów z wybranymi lub wszystkimi kontrahentami. Ilości kontaktów można pokazywać w przedziałach czasu (en: Time Bucket): Dziennie, Tygodniowo, Miesięcznie i Kwartalnie. Zestawienie pozwala ocenić działania marketingowe i handlowe prowadzone w firmie. RK Rynek Kontakty 30.10.2019 Trawers5 ---------- Udostępniono nowy alert na https://ftp.tres.pl/alerty/ * Wezwanie_do_zaplaty_z_zapisem_statusu.xml Umożliwia wysłanie wezwania do zapłaty z jednoczesnym zapisem statusu rozrachunku: [2] Wezwano do zapłaty Alerty i raportowanie Rozrachunki z kontrahentami 30.10.2019 ZA, CSV ---------- Pobieranie zamówień zakupu z plików CSV. Przebudowano (uproszczono) definicje plików CSV. Funkcja pozwala wczytać jeden plik CSV zawierający zamówienia wielu dostawców. CSV Opis ogólny. Tabela def CSV 29.10.2019 PL ---------- Nowe stawki podatku PIT od 10/2019: 17% zamiast 18% Wprowadzono nowe tabele i funkcje, które umożliwiają obliczanie podatku wg nowych stawek. Opis w ANEKS 15: Nowe stawki podatku PIT od 10/2019 PL Płace i Kadry: Dok użytkowa 24.10.2019 MG ---------- Dodano tabelę: Rodzina. Dotychczas pole rodzina w kartotece KIM było opisowe. Można wypełnić tabelę rodzin na podstawie dotychczasowych zapisów w kartach KIM: Funkcja: MG > Rodziny > Wypełnienie tabeli Rodzin wg KIM 23.10.2019 SOA ---------- Do funkcji pobierania zamówień sprzedaży <Orders> i <OrdersGet> dodano parametr <changeSince> Teraz można pobrać tylko zamówienia zmienione po wskazanej dacie i godzinie SOA Funkcje OutBound i InBound 22.10.2019 MG ---------- Zestawy sprzedażne Dodano funkcję automatycznego tworzenia dokumentów kompletacji zestawu sprzedażnego dla indeksów rodzaju [Pw] Produkt wytwarzany MG > Przychody > Wg def zestawu [PR]+[RO] Zestawy sprzedażne 22.10.2019 NA ---------- Dodano parametr 0711 NA F8 Zapłać+Zatw+Fis paragon Umożliwia zapłatę, zatwierdzenie i fiskalizację paragonu jednym klawiszem. Param operat 05xx 06xx 07xx 21.10.2019 PL ---------- Ulga podatkowa dla osób do 26 lat Wprowadzono nowe mechanizmy obliczeniowe, które ułatwiają uwzględnienie ulgi w obliczeniach wynagrodzeń i pochodnych (podatki). Opis w ANEKS 6: Ulga podatkowa dla osób do 26 lat PL Płace i Kadry: Dok użytkowa 10.10.2019 NA ---------- Rozbudowano możliwości raportowania w menu wewnętrznym F12. Dodano zestawienia (w zależności od kontekstu): Kronika sprzedaży: Odbiorca Odbiorca+Indeks Odbiorca+Indeks+Mag Odbiorca+Grupa Indeks F12 Menu wewnętrzne 08.10.2019 NA ---------- Obowiązkowy Split Payment. Dodano funkcję umożliwiającą globalne oznaczenie kart KIM: MPP Płatność podzielona = [T] dla kart, w których R Charge = [T] MG > Pomocnicze > Gospodarka zbiorami 01.10.2019 SOA ---------- Dodano funkcję usuwania niezatwierdzonych dokumentów: [FA] Faktura sprzedaży <salesInvoiceDelete> [PR] Przychód do magazynu <inventoryReceiptDelete> [RO] Rozchód z magazynu <inventoryIssueDelete> [RM][PM] Przesunięcie MM <inventoryMovementDelete> [ZL] Zamówienie sprzedaży <orderDelete> [OF] Oferta sprzedaży <offerDelete> Dodatkowo, funkcje SOA rejestrujące wymienione dokumenty, w przypadku niepowodzenia usuwają częściowo wprowadzony dokument. SOA Funkcje OutBound i InBound 01.10.2019 ST ---------- Wydruk Arkusz spisowy ASN Dodano możliwość wydruku arkuszy spisowych wg osób odpowiedzialnych. ST Środki Trwałe: Dok użytkowa 26.09.2019 ---------- System RK Rynek Kontakty. Partnerzy handlowi. Dodano grupę funkcji, które ułatwiają zarządzanie partnerami: * ustalanie kompetencji partnerów * ocena kompetencji, w skali 0...6 * ranking partnerów Partnerzy handlowi 18.09.2019 ---------- Dodano parametr 0132 NA Wybór ceny w innej walucie [1] Podczas rejestrowania dokumentów sprzedaży w PLN pokaż ceny z aktualnych cenników w innych walutach. 17.09.2019 PM ---------- Wydruki kaskadowe. Dodano możliwość drukowania kaskadowo RaportyXML w systemie PM Wydruki kaskadowe i składane Funkcje TrExt 16.09.2019 ---------- Rozbudowano wzorce wydruków. Dodano funkcje przygotowujące i załączające inny wydruk: ţZałączWydrukPdf{} ţZałączWydrukHtml{} ţZałączWydrukTxt{} Umożliwiają np. załączenie do e-maila z fakturą zestawienia nieuregulowanych należności, listu przewozowego lub zestawienia ładunku wg PCN. Funkcje TrExt 11.09.2019 ZA, CSV ---------- Pobieranie cen dostawców (ofert) z plików CSV. Rozbudowano definicje plików CSV. Dodano pole: NIP dostawcy. To pozwala wczytać jeden plik CSV zawierający oferty wielu dostawców. Takie pliki można pobrać z platformy internetowej: Platforma zakupowa (en: Buy Side Marketplace). Coraz powszechniej stosowana metoda poszukiwania najlepszych ofert zaopatrzeniowych. Kartoteka cen dostawców (oferty) ZA Tworzenie zamówień zakupu 10.09.2019 SOA ---------- Dodano parametr: <templateKey>. Podczas dopisywania nowych kart w funkcjach SOA (API) można podać symbol karty wzorcowej w parametrze: <templateKey>. Program pobierze dane domyślne ze wskazanej karty. Dowolnej istniejącej karty. Parametr podaje się podczas dopisywania kart KIM [ProductNew], kart odbiorców [CustomerNew] i kart dostawców [VendorNew]. Dotychczas symbol karty wzorcowej (tylko jednej) podawano w parametrach systemów MG, NA,ZO. SOA Funkcje OutBound i InBound 27.08.2019 MG, MI ---------- Teraz można zmienić metodę wyceny w kartach KIM z: [L/F] na: [W] dla indeksów z numeracją LOT/SER. Metody wyceny zapasów 27.08.2019 NA5 ---------- Paragony. Dodano możliwość wydruku NIP-u nabywcy. Szczegóły są w 'Drukować NIP nabywcy' w opisie: Drukarki fiskalne. Aspekty techniczne 26.08.2019 JPK ---------- Ministerstwo Finansów zmieniło klucz do szyfrowania JPK. W programie Trawers zaktualizowano certyfikat klucza publicznego wg wymagań MF. Nowy certyfikat obowiązuje od 23.08.2019 Proszę pobrać i używać aktualne wydanie programu Trawers. Komunikat MF JPK Jednolity Plik Kontrolny 08.08.2019 ---------- Uprawnienia: Dodano uprawnienia do grup załączników. Kontrola jest aktywna, gdy uprawnienia oparte są na rolach 0240=[1]. Po wgraniu nowego wydania programu należy nadać uprawnienia do grup załączników. Pliki załączników Uprawnienia operatorów 26.07.2019 NA ---------- Obowiązkowy Split Payment. Od 1 listopada 2019 obowiązuje stosowanie MPP: Mechanizm podzielonej płatności (Split Payment) (odpowiedni napis na fakturze), gdy: * wartość brutto faktury >= 15 tys * faktura obejmuje wybrane towary i usługi Program Trawers wymusza oznaczenie faktury: [P] Płatność podzielona, i w konsekwencji wymagany napis na fakturze, gdy faktura spełnia podane warunki. Płatność podzielona. Split Payment 15.07.2019 MG ---------- Wyszukiwanie indeksów KIM wg atrybutów (cech). Cechy charakteryzujące asortyment, np. kolor spodni, rozmiar butów, rodzaj materiału, zwykle zapisuje się (koduje) w umówiony sposób w symbolu lub nazwie indeksu (rozmiarówka). Aby wyszukać odpowiednie np. obuwie wg indeksu operator programu musi znać położenie i znaczenie poszczególnych znaków w indeksie. Aby ułatwić wyszukiwanie, utworzono dodatkowy zbiór: Tabela atrybutów (cech). W tabeli definiuje się powiązanie indeksów z atrybutami asortymentu. Teraz można wyszukiwać i przeglądać indeksy o wskazanych atrybutach (cechach). MG > Kartoteki > Przeglądanie wg atrybutów [MG_KKI75] i w F12 Menu wewnętrzne. KIM Kartoteka indeksów 09.07.2019 NA ---------- Drukarki fiskalne. Dodano obsługę nowej matrycy stawek PTU obowiązującej od 01.08.2019 Link Stawka A: stawka podstawowa 23% Stawka B: stawka obniżona 8% Stawka C: stawka obniżona 5% Stawka D: stawka obniżona 0% Stawka E: zwolnienie od podatku Stawka F: pozostałe Stawka G: pozostałe NOTE W programie należy zmienić parametry drukarek fiskalnych. Wpisać nową matrycę. (powiązanie stawek PTU w programie, z ich odpowiednikami w drukarce fiskalnej). Szczegóły podano w p. 3.3: Drukarki fiskalne. Aspekty techniczne 09.07.2019 KB ---------- Pobieranie wyciągów z plików CSV. Rozbudowano procedurę pobierania. Dodano funkcję: Pobieranie z pliku CSV Automat [KB_DBA14] Funkcja pobiera pozycję wyciągu z pliku CSV. Wstępnie dopasowuje: operacja, kontrahent, dokument rozliczany. Dane zapisuje w zbiorze tymczasowym. Dane te można korygować, i na koniec, zapisać w rejestrze bankowym KB. Pobieranie wyciągów z plików CSV 08.07.2019 KB ---------- Rozdysponowanie nadpłat. Usprawniono rozliczanie. Dodano 2 funkcje. 1. Gdy w rejestrze bankowym jest wiele pozycji: Do rozliczenia, to można je wyodrębnić i rozdysponować na pozycje wymagające rozliczenia. KB > Dokumenty > Rejestr bankowy > Rejestr. Rozdysponowanie [KB_DBA13] 2. Nadpłatę można rozdysponować w locie, bezpośrednio po zakończeniu rejestrowania faktury sprzedaży. F8-Zapłata o---------- Zapłata ----------o | 1 Wpłata do kasy | | 2 Rozdysponowanie nadpłaty | o-----------------------------o Nadpłaty i kompensaty 05.07.2019 ST ---------- Środki trwałe wg grup. Teraz można wydrukować arkusze spisowe ASN, karty, listę oraz etykiety środków trwałych wg grup. 04.07.2019 ---------- Dodano parametr 0539 Zamknie dok [RO] Rozchód z MG [1] Ten operator zamknie dok [RO] Rozchód z magazynu [ ] Operator nie ma możliwości zamknięcia dok rozchodu. Pozwala uniknąć sytuacji, w której nieuprawniony operator wystawia dok rozchodu, zamyka i nie wystawia faktury. 02.07.2019 SOA ---------- Połączono urządzenie techniczne (mikrokontroler i sensor odległości) z programem Trawers via funkcje SOA. Jest to prototypowy, demonstracyjny przykład zastosowania internetu rzeczy IoT (en: Internet of Things). Połączenie programu Trawers z urządzeniem technicznym przez Internet. Prosimy o kontakt: tres@tres.pl firmy zainteresowane połączeniem swoich urządzeń z programem Trawers. Trawers IoT by SOA 25.06.2019 MG, NA ---------- Rozbudowano obliczanie kategorii ABC. * ABC Zapasy magazynowe: dodano kategorię: Udział w łącznym zysku Asortyment z katagorią A, to indeksy dające największą masę zysku w okresie od.. do.. * ABC Odbiorcy: dodano kategorię: Udział w łącznym zysku Odbiorcy z katagorią A, to odbiorcy dający największą masę zysku w okresie od.. do.. * ABC Dostawcy: dodano kategorie: Udział w łącznych zakupach w okresie od.. do.. Klasyfikacje (kategorie) ABC 19.06.2019 ---------- Przypominamy: Od 2020.01.01 wersja Trawers4 nie będzie wspierana tj: - nie będzie świadczona usługa krótkich konsultacji e-mailowych - nie będzie publikacji nowych wydań (aktualizacji) - nie będzie systemu KR i KP w konfiguracji Prosimy migrować do wersji Trawers5 18.06.2019 JPK ---------- Dodano zapis raportu JPK_FA(2). Obowiązuje od 2019.07.01 JPK Jednolity Plik Kontrolny 12.06.2019 NA ZO 5 ---------- Wydruki należności w dniu: Potwierdzenie sald i Wezwanie do zapłaty. Teraz w kolumnie Zapłaty kwoty podawane są bez znaku (-). Rozrachunki z kontrahentami 07.06.2019 NA 5 ---------- Seryjne e-maile z wezwaniami do zapłaty. Można decydować do kogo wysyłać. Program przygotowuje listę dłużników. Pyta operatora do kogo wysłać a kogo pominąć. Wykorzystano mechanizm alertów. Przykłady definicji alertów są na ftp. ftp://ftp.tres.pl/alerty/ Więcej szczegółów jest w opisie alertów. Alerty 07.06.2019 Trawers ---------- Dodano funkcję pobierania nowego wydania programu. AD > Trawers > Konfiguracja i tabele > Pobranie nowego wydania z ftp 07.06.2019 Trawers ---------- W funkcji przeglądania wzorców wydruku dodano możliwość zapisu wzorca w katalogu trinout oraz możliwość wysłania wzorca na adres serwis@tres.pl Funkcja ułatwi konsultacje dotyczące stosowania wzorców wydruków. 06.06.2019 ---------- O konferencji w nowej formule 31 maja 2019 w Toruniu odbyło się spotkanie Użytkowników programu, Partnerów i przedstawicieli Tres. Spotkanie (konferencja) odbyła się w nowej formule. Nowością było zaproszenie użytkowników programu do przedstawienia swoich przedsiębiorstw i opisania miejsca programu Trawers ERP w ich funkcjonowaniu. Krótkie podsumowanie spotkania jest tu: Toruń 2019 Konferencja Kolejne materiały pokonferencyjne i wnioski dot. rozwoju programu Trawers będziemy publikować w Bazie Wiedzy i w e-mailach adresowanych do Państwa. Dziękujemy wszystkim, słuchaczom i prelegentom za udział. Zespół Tres. 04.06.2019 Trawers ---------- Zbiory z polami ADDDATE i CHGDATE (Data dopisania i data modyfikacji). Dodano pola typu Data: ADDDATD i CHGDATD. Pola typu Data łatwiej użyć w: Query, RaportyXML, Alert i w KE (Excel) W polach AddDatD i ChgDatD są zapisywane te same daty co w AddDate i ChgDate. Bezpieczeństwo. Mechanizmy Zapytania wg warunków Query Alerty RaportyXML Wysyłanie danych do Excela 21.05.2019 NA5 ---------- Upusty od cen sprzedaży. Rozbudowano tabelę: Upusty od asortymentu: - dodano możliwość podawania % upustu przy sprzedaży asortymentu należącego do [A] Grupa asortymentowa (towarowa). Dotychczas tylko do [G] Grupa upustowa. - dodano wyszukiwanie pozycji tabeli (grup i indeksów) - dodano podgląd cen indeksu w cenniku sprzedaży - dodano nazwę tabeli - możliwość skopiowania tabel upustów IWGU do upustów wg asortymentu Upusty od cen sprzedaży i zakupu 17.05.2019 MI5 ---------- Cenniki sprzedaży. Rozbudowano funkcję: MI > Cenniki > Aktualne ceny asortymentu [MI_OC370]. Jest to zestawienie cen wskazanego asortymentu we wszystkich cennikach. Teraz ceny można zmieniać. Jest to wygodna metoda zmiany ceny asortymentu we wszystkich cennikach, w których asortyment występuje. Cenniki sprzedaży 16.05.2019 NA5 ---------- Program punktowy (lojalnościowy) Rozbudowano program punktowy. Teraz można naliczać i odliczać (konsumować) punkty lojalnościowe podczas sprzedaży. Przeliczniki punktów są w tabeli punktów lojalnościowych. Więcej: Program punktowy i kupony w: Program punktowy. Lojalnościowy 15.05.2019 TR5 ---------- Dodano zbiór (tabelę): Notatki CRM. Można w nim zapisać treści ustaleń z klientami, szczegóły kampanii marketingowych, informacje o promocjach. Stąd nazwa: Notatki CRM (relacje z klientami: marketing i sprzedaż). Treści zapisane w tym zbiorze program wyświetla (filtruje) wg kontekstu, tj. w zależności od danych aktualnie wybranych przez operatorów. Notatki CRM 14.05.2019 MG ---------- Obliczanie norm zapasów magazynowych (min i max). Teraz program oblicza odchylenie standardowe średniego rozchodu. Wartość odchylenia można uwzględnić podczas obliczania norm min i max. Zapasy: normy i wskaźniki 08.05.2019 AD ---------- AD > Tabele > Banki Dodano możliwość pobrania aktualnej tabeli banków z portalu NBP Rachunki bankowe (konta) 26.04.2019 ZP ---------- ZP > Specyfikacja materiałowa zlecenia Teraz można utworzyć specyfikacje wg innego zlecenia będącego w archiwum. Dotychczas wg innego zlecenia w kartotece bieżącej. Specyfikacja materiałowa zlecenia 04.04.2019 MG ---------- Drzewa grup indeksów. Drzewa grup można zbudować wskazując grupy nadrzędne (wierzchołek drzewa) i grupy podrzędne (gałęzie drzewa). Drzewo grup można wykorzystać do ustalania zawartości list wyboru z kartoteki KIM. Można tak ustalić drzewo grup, aby na liście wyboru znalazły się indeksy z grupy nadrzędnej ale także indeksy z grup podrzędnych. Zaleta: gdy jest wiele grup, to nie trzeba sprawdzać dostępności asortymentu w każdej grupie. Wystarczy podać grupę nadrzędną a program pokaże wszystkie indeksy należące do grupy nadrzędnej i grup podrzednych. Opis rozwiązania i przykłady: Zarządzenie zapasami (Drzewa grup i param 0612) 03.04.2019 MI ---------- Miejsce w magazynie (lokalizacja) a spis inwentaryzacyjny. Teraz można wpisać oznaczenie miejsca w magazynie (lokalizacje) do kart KSOM bezpośrednio podczas rejestrowania danych spisanych. Parametr systemu MI. Parametry systemu MI Inwentaryzacja zapasów magazynowych 28.03.2019 SK ---------- Moduł: SK Skup i sprzedaż surowców (zboża). Funkcje modułu przeniesiono z systemu: MG > Kartoteki do systemu: SK Skup i sprzedaż surowców (zboża) (nowy system w konfiguracji). Użytkownicy modułu otrzymają nowy plik licencyjny: licencja.txt z SK w konfiguracji. Po wgraniu nowego wydania programu należy nadać uprawnienia do systemu SK oraz wypełnić parametry SK: symbol dekretacji i schemat numerowania. SK Skup i sprzedaż surowców 28.03.2019 Tr5 ---------- Dodano obsługę komunikatu EDI ORDRSP Potwierdzenie zamówienia: NA: EDI Potwierdzenie zamówienia ORDRSP EDI Dokumenty sprzedaży EDI Elektroniczna wymiana dokumentów 21.03.2019 NA5 ZO5 ------------------ Dodano parametry: [1] 0125 Pozwól sprzedawać usł obce [Uo] Do dokumentów sprzedaży można wpisywać indeksy KIM oznaczone jako [Uo][06] Usługa obca (a nie tylko [Uw][07] Usługa własna) Przydatne gdy firma daną usługę i sprzedaje i kupuje, np. [Transport] [1] 0126 Pozwól kupować usł własne [Uw] Do dokumentów zakupu można wpisywać indeksy KIM oznaczone jako [Uw][07] Usługa własna (a nie tylko [Uo][06] Usługa obca) Rodzaje indeksów asortymentu 19.03.2019 PL ---------- Ankieta nt. modułu PL Płace Kadry. Adresowana jest do tych użytkowników programu Trawers, którzy maja w konfiguracji moduł PL. Rozważamy dalsze losy modułu PL. Czy rozwijać, czy zaprzestać rozwoju? Państwa opinia pozwoli nam podjąć decyzję. Dobrą dla Państwa i dla nas. Treść ankiety: Ankieta PL Na wypełnioną ankietę czekamy do 30 kwietnia 2019. Prosimy przysłać e-mailem na adres: tres@tres.pl 18.03.2019 NA5 MG5 ---------- Indeks u odbiorcy (obcy). W nawiązaniu do informacji z 12.03.2019: W procesie aktualizacji zbiorów program przepisuje indeksy obce z cenników w MI do MG > Kartoteki > Kody u odbiorców. Po przepisaniu usuwa indeksy z cenników. Nie nadpisuje. Jeżeli indeks jest w cennikach w kilku walutach to przepisze pierwszy. 14.03.2019 NA5 ---------- Pieczątka dekretacyjna. Teraz pieczątkę można umieszczać w NA na wydruku noty odsetkowej wg wzorca [FN] Nota odsetkowa. Tabele dekretacji 12.03.2019 NA5 MG5 ---------- Indeks u odbiorcy (obcy). Dodano kartotekę MG > Kartoteki > Kody u odbiorców [MG_KOD1A] Zbiór: 078 Zawiera oznaczenia asortymentu używane przez odbiorców (indeksy obce). Stosowane w programie, gdy odbiorca (kupujący) oczekuje umieszczenia na wydrukach dokumentów MG i NA i w komunikatach EDI jego oznaczenia asortymentu. Dotychczas takie oznaczenie można było zapisać w pozycji cenników kontraktowych. (cenniki odbiorców). Teraz usunięto te oznaczenia z cenników. Zastąpiono je oznaczeniem (kodem) w nowej kartotece. KIM Tabele powiązane 27.02.2019 NA5 ---------- Dodano nowy, bardziej zwarty, wzorzec Noty odsetkowej: na_fn_tres0202.xml Wzorce Pobieranie z ftp 19.02.2019 MI5 ---------- Kopiowanie cenników. Teraz można kopiować także pozycje cenników archiwalnych. Cenniki sprzedaży 14.02.2019 TR5 ---------- Tabela współczynników PTU Dodano możliwość określenia współczynników odliczenia podatku rejestrowanego jako [W] Odliczany warunkowo w zakupach. Przebudowano wygląd rejestru zakupów. Przydatne podczas rejestrowanie w ZO faktur zakupu paliwa i części do samochodów. PTU (VAT) Współczynniki PTU 08.02.2019 MI5 MG5 ---------- Indeks odbiorcy (obcy). Dodano kartotekę MG > Kartoteki > Kody u odbiorców. Zawiera oznaczenia asortymentu używane przez odbiorców (indeksy obce). Stosowane w programie, gdy odbiorca (kupujący) oczekuje umieszczenia na dokumentach jego oznaczenia asortymentu. Obecnie takie oznaczenie można było zapisać w pozycji cenników kontraktowych (cenniki odbiorców). Planujemy usunąć te oznaczenia z cenników. Zastąpić je oznaczeniem (kodem) w nowej kartotece. Prosimy o informacje: czy i jak używają obecnie Państwo oznaczeń w cennikach. Opisy pozwolą nam na utworzenie procedur migracji do nowego rozwiązania. Na opisy na adres: tres@tres.pl czekamy do 28 lutego 2019. 07.02.2019 TR5 ---------- Płatność podzielona (Split Payment) Rozdzielono kwoty Netto, PTU, Brutto na zestawieniach: Planowane wpłaty i wypłaty. Płatność podzielona. Split Payment 31.01.2019 TR5 ---------- Warunki (filtry) operatorów Dodano filtr: Poprzednie sprzedaże Filtr pokazuje indeksy KIM, które zostały kupione przez odbiorcę w ostatnich 3, 6 lub 12 miesiącach. Warunki (filtry) operatorów 14.01.2019 NA5/ZO5 ---------- Zestawienie: PTU do wycofania / przywrócenia Dodano możliwość wskazania ilości dni przeterminowania wierzytelności. 11.01.2019 KG ---------- Sprawozdania finansowe. Rozbudowano opis dot. tworzenia sprawozdań finansowych w KG. * Bilans księgowy * Rachunek Zysków i Strat (Rachunek wyników) * Zestawienie zmian w kapitale * Rachunek przepływów pieniężnych Otrzymane kwoty mogą posłużyć do utworzenia e-sprawozdań. Sprawozdania finansowe 08.01.2019 PL ---------- Udostępniono nowe deklaracje PIT w formacie XML PIT-11(24) PIT-4R(8) PIT-4R(7) e-deklaracje XML Formularze interaktywne MF Nowy wzorzec PIT umieszczono w katalogu /wzorce PIT-11(24) nazwa wzorca: pl_p2_pit11_24.xml Wzorce Pobieranie z ftp 27.12.2018 MG ---------- MG > Zestawienia Wysyłkowe > Statystyki kompletacji Zestawienie prezentuje stan realizacji kompletacji w układzie wg operatorów (można porównywać wydajność poszczególnych osób) i w układzie wg dokumentów. Zawiera dane: ilość dokumentów, ilość skompletowanych pozycji, waga asortymentu. Wysyłka, organizacja i dokumenty 13.12.2018 Tr5 ---------- Dokument EDI: Zamówienie zakupu Teraz można ustalić adresy lokalizacji ILN pozycji zamówienia: [1] z kart magazynów (domyślnie) [2] z karty firmy/oddziału Ustala się w karcie dostawcy w zakładce [Profil EDI dostawcy] EDI Dokumenty zakupu 12.12.2018 KG ---------- Obroty konta. Dodano ujęcie tabelaryczne. KG > Zestawienia > Obroty konta > Tabelarycznie [KG_ZKO1A] Zestawienie można także przesłać w formacie CSV do Excela: Wysyłanie danych do Excela 05.12.2018 ---------- Załączniki: Dodatkowe odsyłacze. Teraz, jako odsyłacze (linki), można podać numery RefNo, które identyfikują dokumenty transakcyjne w bazie danych. Pliki załączników RefNo Numery referencyjne 27.11.2018 KG ---------- Zestawienia, dodatkowy wybór: Typy kont Dodano możliwość wskazania typów kont, które mają być ujęte na zestawieniach. Plan kont KG Księga Główna 26.11.2018 Tr5 ---------- Dodano obsługę (beta) komunikatu EDI DESADV Awizo dostawy: NA: zapisanie wysyłki [SD] jako EDI DESADV ZO: wczytanie DESADV jako [DA] DESADV EDI Dokumenty zakupu EDI Elektroniczna wymiana dokumentów Do katalogu usług SOA (WebServices, API) dodano: * Awizo dostawy EDI Dopisanie Document-DespatchAdvice [DESADV] Funkcje SOA 19.11.2018 Tr5 ---------- Do katalogu usług SOA (WebServices, API) dodano: * Wiadomość - Zapisanie [MessageNew] : Wysyła wiadomość do operatorów Funkcje SOA 16.11.2018 NA5 ZO5 ---------- Płatność podzielona (en: Split Payment). Dodano zestawienia prezentujące rozrachunki nierozliczone i rozliczone z podzieloną płatnością. Oddzielnie kwoty netto i oddzielnie kwoty PTU. Płatność podzielona. Split Payment 06.11.2018 ---------- Od 2020.01.01 wersja Trawers4 nie będzie wspierana tj: - nie będzie świadczona usługa krótkich konsultacji e-mailowych - nie będzie publikacji nowych wydań (aktualizacji) - nie będzie systemu KR i KP w konfiguracji Prosimy migrować do wersji Trawers5 31.10.2018 MG5 ---------- Obliczanie średniego rozchodu w KIM / KSOM. Umożliwiono automatyczne wywołanie obliczeń w mechanizmie Autorun. Procesy AutoRun Funkcja umożliwia także obliczenie norm zapasów: minumum i maksimum. Normy i wskaźniki zapasów 29.10.2018 ---------- Dodano parametr 0537 Pobierze do kompletacji [k] [1] Ten operator pobierze zamówienie do kompletacji, tzn. może oznaczyć zamówienie sprzedaży jako pobrane [k] [ ] Nie pobierze Wysyłka, organizacja i dokumenty Parametry operatorów 05xx 06xx ... 27.10.2018 MG5 ---------- Obroty magazynowe. Dodano ujęcie tabelaryczne. MG > Zapasy > Obroty magazynowe > Obroty magazynowe w okresie - tabelarycznie [MG_ZOB45] 27.10.2018 NA5 ---------- Dodano opisy typu Memo do not uznaniowych i obciążeniowych w NA. (F2-cd) Wprowadzanie opisów typu Memo objaśnione jest w: Klawisze. Mysz. Opisy Memo i Remark 25.10.2018 MG5 ---------- Teraz pobiera znaki symbolu Q12 także w MG Więcej o znakach Q12 w opisie parametru 0140 (przydatne w jednostkach budżetowych) Parametry ogólne 01xx 02xx 08xx 24.10.2018 MG5 ---------- MG > Zapasy > Zapasy bieżące [MG_ZSW10,MG_ZSW20,MG_ZSW30] Dodano możliwość wydruku cen partii LIFO/FIFO 16.10.2018 NA ZO ---------- Rozbudowano parametry 0533 i 0534, które wymuszają wypełnienie pola: NIP Dodano regułę [2] [2] Nie musi wpisywać NIP dla zagranicznego. Musi dla [PL] [1] Nie musi wpisywać NIP [ ] Musi wpisać NIP (domyślnie) Parametry operatorów 05xx 06xx ... 03.10.2018 NA ---------- Dodano możliwość wydruku potwierdzonych zamówień sprzedaży: NA > Zamówienia > Potwierdzanie zamówień [NA_DSP10] Klawisz F4-drukuj 02.10.2018 JPK (Linux) ------------- Dodano sprawdzanie zgodności plików XML JPK_VAT ze schematem XSD. Sprawdzanie wykonywane jest: a) automatycznie: - po wygenerowaniu raportu JPK_VAT - przy dodawaniu pliku do wysyłki JPK_VAT b) ręcznie: - F2-cd w wysyłce JPK_VAT JPK Jednolity Plik Kontrolny 27.09.2018 NA ------------- Rozbudowano parametry NA: SOA, CSV prefix symbolu odbiorcy. Program w funkcji importu karty odbiorcy podpowie prefix symbolu z parametrów. Kartom importowanym przez SOA i CSV, które nie mają ustalonego symbolu, program nada kolejne wolne symbole rozpoczynające się od podanego prefixu. Np. II -> II0001, II0002, II0003,... Parametry NA 21.09.2018 ---------- Dodano tabelę: Klasyfikacja PKD. Program automatycznie dopisuje kod PKD do tabeli podczas pobierania danych kontrahenta z Bazy internetowej GUS. Dopisuje kod PKD wskazany jako: 'przeważająca działalność' (kontrahent może mieć kilka kodów PKD w bazie GUS) Kod PKD można wpisać do karty kontrahenta i wykorzystać do wyszukiwania wg Query. 12.09.2018 ZP ---------- Dodano funkcje ZP > Dokumenty 2 > Wykonane operacje Kontrola [ZP_DRO21] Funkcja przydatna podczas pracy z wieloma dokumentami. Gdy trzeba dotrzeć do operacji znając numer zlecenia, numer pracownika, nr terminala (operator) lub datę rozpoczęcia rejestracji. Rejestrowanie przebiegu produkcji 28.08.2018 Trawers 5 ---------- Dekretacja automatyczna wg KIM (TGD). Dodano kolejną metodę automatyzującą dekretacje: podpowiadanie i wybieranie symboli dekretacji. Metoda zmniejsza liczbę opcji wybieranych przez operatora. Zmniejsza liczbę pomyłek operatorskich. Program automatycznie wybiera lub podpowiada symbol dekretacji w powiązaniu z kartą indeksu KIM. Podczas sprzedaży lub zakupu towaru lub usługi. Zastosowano: TGD Tabela Grup Dekretacji. Opis w p. 11 w dokumencie: Tabele dekretacji 24.08.2018 KC 5 ---------- Płatność podzielona (en: Split Payment). Formaty: VideoTel II i VideoTel NRB teraz zapisują także przelewy Split Payment. Płatność podzielona. Split Payment Przelewy elektroniczne. Tworzenie 08.08.2018 JPK ZO5 ---------- Dokumenty ZO. Dodano pole: Numer SAD/PZC. Numer ten można podać dla faktur i faktur korygujących dostawcy spoza UE. (w dodatkowym oknie). Numer SAD/PZC jest widoczny w menu F2 faktury: Dokument Nr-y dodatkowe. Numer SAD/PZC jest drukowany w rejestrze zakupu / sprzedaży i wstawiany w JPK_VAT, zgodnie z wytycznymi MF. (w JPK_VAT poprzednio był tam numer obcy faktury dostawcy: FNUMER). JPK Jednolity Plik Kontrolny PTU (VAT) Rejestry 03.08.2018 JPK ---------- Umożliwiono zapis danych JPK_VAT(3) do pliku XML e-deklaracji VAT-7(18). JPK Jednolity Plik Kontrolny e-deklaracje XML Formularze interaktywne MF 26.07.2018 ZO 5 ---------- Rozbudowano parametr ZO: Sprawdź cenę z zamówienia [T][N] Teraz program sprawdza (porównuje) cenę na dokumencie zakupu i na dokumencie przychodu. Dotychczas tylko na dokumencie zakupu. Parametry ZO 20.07.2018 NA 5 ---------- Nowa tabela: Przyczyny zamknięcia zamówień NA > Tabele > Przyczyny zamknięcia zamówień Program pyta o przyczynę podczas zamykania pozycji zamówienia sprzedaży. Dodano zestawienie tabelaryczne przyczyn zamknięcia pozycji zamówień sprzedaży. Pokazuje ilość pozycji zamkniętych, np. z powodu braków w magazynie oraz ich wartość (sprzedaż utraconą). 12.07.2018 ZO ---------- Rejestr zakupów VAT - zestawienie standardowe: Teraz informacja o dokumencie prezentowana jest w dwóch liniach. Linia 1: Nasz dokument: numer i data zarejestrowania. Linia 2: Faktura obca: data wystawienia, data otrzymania oraz pełny numer. PTU (VAT) Rejestry Standardowy wydruk faktur zakupu w ZO 5: Teraz w kolumnie [Wystawiona] jest data wystawienia faktury przez dostawcę. Dotychczas w kolumnie [Z dnia] była data zarejestrowania naszego dokumentu. Dokumenty zakupu 06.07.2018 Trawers ---------- Dodano możliwość włączenia wydruku dwustronnego (dupleks) w konfiguracji urządzenia wyjściowego rodzaju win32 i cups Właściwości urządzeń wyjściowych 03.07.2018 KC 5 ---------- Płatność podzielona (en: Split Payment). Do formatu Multicash dodano zapis przelewów typu Split Payment. Płatność podzielona. Split Payment 28.06.2018 Trawers 5 ---------- Dodano obsługę: Płatność podzielona (en: Split Payment). p.8 w Zarządzanie płatnościami NOTE: Tylko Trawers5 i Trawers6 GUI 28.06.2018 ZA ---------- Tworzenie propozycji zamówień zakupu. Podczas przetwarzania wg KIM można użyć zmiennych zawierających wskaźniki sumy zapasów we wszystkich magazynach. Wzory obliczania potrzeb zakupu 14.06.2018 NA ZO ---------- Dokumenty sprzedaży i zakupu - tabelarycznie. Dodano kolumnę NIP. Zestawienia tabelaryczne 06.06.2018 RK ---------- Dot. kontaktów handlowych i etapów w cyklu sprzedaży. Działania handlowe powinny być zorganizowane i mierzalne. Sprawdzonym narzędziem szybkiej oceny stanu aktywności handlowców i ich skuteczności jest lejek sprzedaży (en: Sales pipelines, Sales funnel). Teraz, kontakty rejestrowane w systemie RK Rynek Kontakty, program automatycznie łączy z etapami w cyklu sprzedaży. To pozwala analizować skuteczność prac handlowców. Np. Ile e-maili wysłał operator [DD] do klientów będących na etapie wstępnego zbierania ofert. Etapy w cyklu sprzedaży. Lejek 05.06.2018 ZP5 ---------- Dodano raport: Produkcja w toku (WIP Work in Process) wg dokumentów, dostępny w karcie zlecenia F2-cd.->Koszty->F10-WIP Umożliwiono korektę kosztów planowanych: Dodatkowych operacji (specyfikacja operacji) Dodatkowych zlecenia (kartoteka zleceń) 01.06.2018 ZO5 ---------- Teraz można wybrać cenę zakupu z listy. Dokument zakupu (zamówienie, faktura). W polu: Cena zakupu można zobaczyć panel cen zakupu F2-ceny, tj. możliwe źródła cen zakupu, np. Ostatnia cena zakupu System zaopatrzenia 29.05.2018 Trawers ---------- Umożliwiono umieszczenie notatki w nagłówku wydruku standardowego F5-notatka Drukowanie 29.05.2018 Trawers5 ---------- Rozbudowano wzorce wydruków. Dodano funkcje ţRaport{} i ţRaportCSV{} eksportujące RaportyXML z systemu PM W połączeniu z ţTreśćPliku{} i funkcją ţCSV{} pozwalają drukować zawartość raportu i przetwarzać raport w systemie alertów. Funkcje TrExt Alerty 29.05.2018 TR ---------- Rozbudowano warunki (filtr) dekretacji: - dodano filtrowanie wg rodzaju dokumentu dla NA i ZO Warunki (filtry) dekretacji 28.05.2018 PM 5 ---------- RaportyXML Teraz dla zbiorów okresowych i rocznych można ustalić okres względem bieżącego w chwili wykonania raportu. Ustalenie okresu względem bieżącego usuwa konieczność każdorazowego podawania okresu podczas wykonania raportu oraz umożliwia wykorzystanie raportu w procesach automatycznych. RaportyXML Generator raportów w PM 28.05.2018 NA 5 ---------- Sprzedaż detaliczna. Teraz w F8-zapłata program podpowiada kwotę pozostałą do zapłaty. Ułatwia to rejestrowanie zapłat częściowo gotówką [G] i kartą płatniczą [L]. Sprzedaż detaliczna 25.05.2018 ZO 5 ---------- Faktury zakupu RR. Teraz program automatycznie podpowiada stawkę zryczałtowanego zwrotu PTU [R]. Faktury VAT RR Rolnik Ryczałtowy 24.05.2018 NA 5 ---------- Umożliwiono rejestrowanie większej ilości dokumentów w zbiorach: NA Oferty sprzedaży NA Zamówienia sprzedaży Np. przy schemacie [!!!NNN] dla jednego prefiksu [!!!] można nadać 46 655 numerów Uzyskano to poprzez zmianę metody ustalania kolejnego numeru dokumentu. Dotychczas: do numeracji stosowano tylko cyfry, [9] to był ostatni znak. Teraz : do numeracji można stosować cyfry i litery (alfanumeryki) [Z] to jest ostatni znak Nowy schemat numeracji: [!!!NNN] stosuje cyfry i litery w kolejnych numerach dokumentów 5AA001 ... 5AA009 5AA00A ... 5AA00Z 5AA010 ... 5AA01Z ... 5AAZZZ Zmianę schematu warto także uwzględnić w tabeli serii dokumentów NA (oferty i zamówienia). Wstawić maskę: [%N%] Numerowanie dokumentów 22.05.2018 JPK ---------- Wysyłka JPK. Dodano podgląd F2-cd pliku JPK_VAT w układzie dla deklaracji VAT-7: wydruk, tabela i e-deklaracja JPK Jednolity Plik Kontrolny 21.05.2018 NA 5 ---------- Dodano klawisz ^F7-zamknij wszystkie pozycje zamówienia 11.05.2018 JPK ---------- Dodano możliwość scalania raportów JPK_VAT. Opis jest w p.3.1.15: JPK Jednolity Plik Kontrolny 11.05.2018 Trawers5 ---------- Uprawnienia. Domyślne symbole dekretacji. Teraz: Program podpowie tylko oznaczone [*] symbole dekretacji. Poprzednio: Gdy nie oznaczono [*] żadnego symbolu dekretacji program podpowiadał pierwszy dostępny symbol, także wtedy, gdy dostępnych było wiele symboli. Oznaczenie [*] ustala się w funkcji nadawania uprawnień dla operatorów i ról. Po wgraniu aktualizacji należy sprawdzić oznaczenie domyślnych symboli dekretacji - w szczególności dla procesów wykonywanych automatycznie (SOA, Autorun). Uprawnienia operatorów 10.05.2018 Trawers5 ---------- Opisano 2-gi model tworzenia i przetwarzania zestawów sprzedażnych. Teraz: Można tworzyć: zestaw magazynowy i nie-magazynowy Poprzednio: Tylko: zestaw nie-magazynowy Zestawy sprzedażne 09.05.2018 Trawers5 ---------- Rozbudowano wzorce wydruków. Dodano funkcje pozwalające odszukać zapis w bazie danych: TR_INDEKS1, TR_INDEKS1_REG W połączeniu z funkcją TR_REKORD pozwalają drukować zawartość baz danych. Funkcje TrExt 02.05.2018 MG5 ---------- Udostępniono funkcję: MG > Kartoteki > Salda opakowań własnych (beta) Umożliwia zarządzanie opakowaniami zwrotnymi własnymi z kaucją i bez kaucji. Opakowania zwrotne p. 5 20.04.2018 Trawers ---------- Rozbudowano parametr 0120 Osobne katalogi xxInOut Teraz mogą być 3 stany: [2] Katalogami wymiany plików są podkatalogi operatorów w katalogu TrInOut np. TrInOut\AA, TrInOut\PZ, itp. [1] Katalogami wymiany plików są podkatalogi systemów np. NAInOut, MGInOut, itp. [ ] Katalogiem wymiany jest jeden wspólny katalog: TrInOut Teraz można ustawić [2] i zapewnić, że operator ma dostęp tylko do swoich plików poprzez odebranie uprawnień do katalogów innych użytkowników systemu operacyjnego. Parametry ogólne 01xx 02xx 08xx 16.04.2018 Trawers ---------- Dodano funkcję dla wzorców dokumentów. Powtórzenie ţPowtórz{ilość;tekst} ţPowtórz{} drukuje tekst podaną ilość razy. Umożliwia tworzenie pętli programowych. Umożliwia drukowanie etykiet na opakowania na podstawie pozycji dokumentu. Funkcje TrExt 11.04.2018 Trawers ---------- Wzorce wydruków, zmieniono działanie znaku ţCentruj{} - wyrównanie do środka. Teraz program prawidłowo przesuwa kursor za pole wyrównania, tak samo jak funkcje ţJustuj, ţDoLewej, ţDoPrawej. Dotychczas kursor zostawał za tekstem. Zmiana pozwala tworzyć szpaltę tekstu wyśrodkowanego. Trzeba sprawdzić i ewentualnie poprawić używane wzorce wydruku. Korekty wymagają konstrukcje w których tekst jest rozmieszczony względem tekstu środkowanego, np: ţCentruj{Indeks;30}tX{+20}ţCentruj{Nazwa;60} można zmienić na: ţCentruj{Indeks;30}ţCentruj{Nazwa;60} Funkcje TrExt 03.04.2018 Trawers ---------- Zestawienia tabelaryczne, dodano klawisz K-Query. Teraz przeglądając dowolne zestawienie tabelaryczne np. dokumenty tabelarycznie można filtrować dane przy użyciu Query. Zapytania wg warunków Query 20.03.2018 NA5 ZO5 ---------- Dodano wybór wg Query w zestawieniach: NA > Należności w dniu... > Wg dokumentów ZO > Zobowiązania w dniu... > Wg dokumentów Rozrachunki 14.03.2018 ZO5 ---------- * Termin płatności faktury zakupu ZO Program informuje, że wyznaczony termin przypada na dzień wolny od pracy i proponuje najbliższy dzień roboczy (art. 115 k.c.) * Dotyczy faktur RR. Dodano parametr 0226 [1] pozwalający ujmować w rejestrze zakupu i JPK_VAT tylko zapłaty terminowe. Faktury VAT RR Rolnik Ryczałtowy Parametry ogólne 01xx 02xx 08xx 01.03.2018 ---------- 25 maja 2018 roku wchodzi w życie RODO (GDPR). Dotyczy ochrony danych osobowych. W programie Trawers mogą być gromadzone dane osób fizycznych objęte RODO (#RODO). Mechanizmy bezpieczeństwa w programie pomagają realizować wymagania ochrony danych. Bezpieczeństwo. Mechanizmy p. 11 22.02.2018 PL ---------- Nowy wzorzec PIT umieszczono w katalogu /wzorce PIT-4r(07) nazwa wzorca: pl_z3_pit4r_07.xml Dodano nowe pola dla wzorca PIT-4r(07). Wzorce Pobieranie z ftp 20.02.2018 Trawers ---------- Drukowanie. Zmieniono sposób automatycznego nadawania nazw plikom wydruków. gdy wybrano: <nazwa nadana przez program> Teraz: nazwa jest opisowa, np. ZAMÓWIENIE SPRZEDAŻY [ZL].pdf Było: losowa, np. aa8etg5h.pdf Teraz nazwa może zawierać spacje oraz polskie znaki. Konieczne może być dostosowanie skryptów drukujących, aby ujmowały nazwę ze spacjami, np. cat "$1" zamiast: cat $1 Aktualną wersję standardowego skryptu wydruku dla Putty (Trawers dla Linux) można pobrać z: https://ftp.tres.pl/dodatki-linux/skrypty/wydruk.putty 14.02.2018 NA5 ---------- Dodano kontrolę. Teraz, podczas dopisywania pierwszego dokumentu o danym symbolu system zapyta: Czy wprowadzić dokument z nowym symbolem [XX] ? Gdzie [XX] to prefix dokumentu np FA dla numeracji FA0001, FA0002, ... Schematy numerowania 07.02.2018 NA5 ---------- QRPay Skanuj i płać Na dokumentach sprzedaży można umieścić kod kreskowy 2D QR Code, który zawiera dane pozwalające odbiorcy (klientowi) utworzyć polecenie przelewu korzystając z telefonu komórkowego (aplikacja: Skanuj i płać) Na dokumencie sprzedaży trzeba umieścić blok danych: QRPay Program wydrukuje kod 2D zgodny z rekomendacją Związku Banków Polskich. Wzorce dokumentów i etykiet Kody kreskowe 23.01.2018 TR5 ---------- Rozbudowano parametr 0608 [2] Teraz operator może wybierać kontrahenta od razu: wg symbolu, wg nazwy, wg Nip Dotychczas: wg symbolu i wg nazwy. Wybór wg Nip-u przydatny jest szczególnie podczas tworzenia bazy odbiorców / dostawców w trakcie wdrożenia, w powiązaniu z funkcją pobierania danych kontrahantów z GUS. Parametry operatorów 05xx 06xx ... 18.01.2018 MG5 ---------- Nowa tabela: Klasy energetyczne EEIndex. Oznaczenie klasy można wpisać do kart KIM i wydrukować na etykietach i dokumentach. 17.01.2018 NA5 ZO5 ---------- Intrastat: - Dodano: Identyfikator VAT kontrahenta (odbiorcy zagranicznego) dla deklaracji [INTRASTAT Wywóz] - Dodano zestawienia danych dla Intrastat dla programu ist@t2 Dane tabelaryczne można zapisać jako CSV i pobrać w programie ist@t2. Intrastat. Dane do deklaracji 15.01.2018 Tr5 ---------- Mechanizm podzielonej płatności (en: Split Payment) będzie w programie Trawers5 i Trawers6 od 1 lipca 2018. 09.01.2018 ST ---------- Teraz można zmienić numer grupy środka trwałego. Od 01/2018 wprowadza się nową klasyfikację środków trwałych. Np. maszyna drukarska teraz jest: 12xxx będzie: 13xxx W programie ST klasyfikacja zobrazowana jest w numerze grupy. Dlatego w karcie ST i wszystkich zbiorach powiązanych (w okresach otwartych) można wpisać inny numer niż był dotychczas. Zmienia się tylko numer, stawki pozostają te same. NOTE: Po wgraniu nowego wydania programu, prosimy wykonać weryfikację w ST. 08.01.2018 MG5 ---------- Zestawienie: MG > Zapasy > Obroty magazynowe > > Obroty i stany początkowe Dodano filtrowanie wg grupy towarowej. 05.01.2018 NZ5 ---------- Zestawienie: Analizy sprzedaży > Zestawienia z faktur zapłaconych: > Netto z faktur zapłaconych 1 Dodano warunek: Pozycje: Wszystkie, Towary, Usługi Raporty i analizy 04.01.2018 MG5 NA5 ---------- Przewóz ładunków niebezpiecznych Na dokumentach [SD] Wysyłka i [LD] Załadunek można umieścić numery ADR tj. oznaczenia ładunków niebezpiecznych. Zarządzanie wysyłkami 28.12.2017 MI5 ---------- Dodano możliwość wczytywania pozycji cennika sprzedaży z CSV Cennik: F2-cd > 4 Pobierz ceny z pliku CSV Cenniki sprzedaży 19.12.2017 JPK ---------- Teraz raporty JPK zapisywane są w katalogu trtres/trjpk/<FIRMA>/jpkinout Poprzednio były w trtres/trinout Dodano obsługę raportu JPK_VAT(3). Raport JPK_VAT(3) obowiązuje dla deklaracji składanych za 01/2018 i nowszych. Raport JPK_VAT(3) odpowiada deklaracji VAT-7(17). W JPK_VAT(3): - umożliwiono przekazanie do urzędu adresu email w celu ułatwienia komunikacji - zmieniono Cel złożenia: [0]-pierwotna wersja, [1]..[9]-nr kolejnej korekty Opis zmian jest w p.3.1.13: JPK Jednolity Plik Kontrolny 18.12.2017 ST --------- Zmieniono układ danych w poleceniach księgowania w zestawieniu: Wg Dokumentów źródłowych Obecnie w kolumnie [Ro] Rodzaj dokumentu są znaki [??] Aby uzyskać znaczące dane, to proszę wykonać: Weryfikacja > Ponownie utworzyc = [T] Dokumenty poleceń księgowania 08.12.2017 NA5 ---------- Dodano możliwość przejścia do wybranej pozycji dokumentu: ^F10/P-pozycja Aktywne podczas korekty oferty, zamówienia, faktury i faktury powtarzalnej. Dokumenty sprzedaży 30.11.2017 NA5 ZO5 ---------- Dodano zestawienia należności i zobowiązań wg statusu rozrachunków: NA > Należności > Analizy należności > Należności wg statusów ZO > Zobowiązania > Analizy zobowiązań > Zobowiązania wg statusów Dostępne także w: NA > Należności > Stan należności > F10-Nierozliczone/Rozliczone > F2 ZO > Zobowiązania > Stan zobowiązań > F10-Nierozliczone/Rozliczone > F2 Rozrachunki 29.11.2017 MG5 ---------- Dodano funkcję MG > Kartoteki > Oznaczanie kart KIM wg stanów KIM Kartoteka indeksów 24.11.2017 SE5 ---------- SE Serwisowanie produktu. Zmieniono terminologię (nazwy). Nie zmieniono funkcji programu. Teraz: Dokument: Kontrakt [OB] określa termin i warunki umowy zawartej z klientem, bez precyzowania, że oznacza gwarancję na produkt. Było: Kontrakt [OB] jednoznacznie oznaczał gwarancję SE Serwisowanie produktów 24.11.2017 MG5 ---------- Zestawienia: MG > Zapasy > Analizy zapasów Tabelarycznie Dodano kolumny: Grupa, IloscRazem i WartoscRazem: Zapasy bieżące w KSOM Zapasy dostępne w KSOM Zalegające w KSOM Średnie rozchody dzienne z KSOM Prognoza rozchodu z KSOM na 180 dni Zestawienie: MG > Zapasy > Analizy zapasów Tabelarycznie Dodano kolumnę: Grupa: Nie ma w innym magazynie Zestawienia tabelaryczne 23.11.2017 TR ---------- Rozbudowano warunki (filtr) dekretacji: - dodano filtrowanie wg znacznika RC z pozycji dokumentu - dodano przeglądanie tabelaryczne warunków Warunki (filtry) dekretacji 21.11.2017 ZA5 ---------- ZA > Zamówienia > Ceny zakupu a ceny z zamówień Tabelarycznie przedstawiono różnice: ceny na zamówieniu a ceny na fakturze zakupu NOTE: Teraz można zabronić rejestrowania faktur zakupu, gdy cena odbiega od ceny na zamówieniu zakupu. Można podać procent (%) tolerowanej różnicy. Wybór dostawców 10.11.2017 NZ ---------- Dodano wartość: Średnia cena sprzedaży / zakupu, na zestawieniach NZ > Sprzedaż lat/m-cy (tabelarycznie) / wg asortymentu NZ > Zakupy lat/m-cy (tabelarycznie) / wg asortymentu NZ > W wielu wymiarach (nowa miara) Sumaryczne zapisy roczne 09.11.2017 NZ ---------- Rozbudowano zestawienie: Prowizje od sprzedaży Teraz są dwa warianty liczenia: od sumy sprzedaży i od pozycji dokumentów. Handlowcy. Zespoły 03.11.2017 ZP5 ---------- Do katalogu usług SOA (WebServices, API) dodano: * Dok rozchodu materiałów ZP Dopisanie WOIssue * Dok przychodu produktu ZP Dopisanie WOReceipt * Dok przychodu odpadów ZP Dopisanie WOReceiptWaste * Dok zwrotu materiałów z produkcji ZP Dopisanie WOReturnToStock * Dok zwrot produktu na produkcje ZP Dopisanie WOReturnToShopFloor * Dok anulowania operacji ZP Dopisanie WOCancelingOperation 31.10.2017 TR5 ---------- Rozbudowano mechanizm wysyłania i odbierania dokumentów w formacie EDI Umożliwiono bezpośrednią wymianę faktur między firmami, które (obie) użytkują program Trawers. Opis w p. 7. Trawers w firmach EDI Elektroniczna wymiana dokumentów 26.10.2017 NA5 ---------- Zamówienie sprzedaży > zakładka: Dokument Podsumowanie kwot Dodano linię: [ZL] Do realizacji. Zawiera wartość zamówienia, która pozostała do realizacji. Dokumenty sprzedaży 12.10.2017 TR5 ---------- Umożliwiono kopiowanie menu innego operatora. Menu własne operatora 05.10.2017 TR5 ---------- Raporty JPK. Usunięto wysyłkę testową. Miała charakter tymczasowy i techniczny. Teraz jest tylko wysyłka ostateczna. Do podpisu przekazywany jest tylko jeden plik: jpk_wysylka.xml JPK Jednolity Plik Kontrolny 03.10.2017 PL ---------- Dane firmy płatnika przeniesiono z: PL > Pomocnicze do karty firmy w: AD > Tabela firm Dane są potrzebne dla raportów JPK oraz dla e-deklaracji. Funkcja aktualizacji przepisuje dane firmy płatnika z PL do AD. e-Deklaracje XML JPK Jednolity Plik Kontrolny 01.10.2017 NA ---------- Dodano zestawienie: Faktury zaliczkowe do rozliczenia Pokazuje listę wszystkich faktur zaliczkowych [FZ] pozostałych do rozliczenia. 27.09.2017 PM ---------- RaportyXML: Rozbudowano definicje (wzory) pól własnych używanych w obliczeniach. Dodano argument: PM_MGWartosc(), który oblicza bieżącą wartość zapasów magazynowych Raporty XML Generator raportów w PM 26.09.2017 PL ---------- Teraz Kartoteka pracowników dostępna jest zawsze. Gdy w licencji jest system PL, to w: PL > Pracownicy Gdy nie ma PL, to w: AD > Trawers Dodatkowo, Kartoteka stanowisk pracowników została przeniesiona z PL > Tabele do AD > Trawers > Tabele. Słowniki 22.09.2017 MR ---------- Rozbudowano parametryzację obliczeń MRP dot. uwzględniania prognoz rozchodu. Tylko aktualne prognozy ? [T/N] Obniżyć prognozy o zamówienia ? [T/N] Dodano zestawienie: Prognozy na osi czasu i ATP Parametry systemu MR MRP Planowanie potrzeb 20.09.2017 NA5 ---------- Dodano zestawienie: NA > Zamówienia > Ocena dostaw Prezentuje ocenę nas, jako dostawców, wg kryteriów terminowości i kompletności. 12.09.2017 QA ---------- System kontroli jakości QA > Zestawienie wyników testów Dodano prezentacja danych w układzie tabelarycznym. Dane można następnie zapisać w pliku CSV i wysłać do arkusza np. do Excela. QA System kontroli jakości 06.09.2017 QA ---------- System kontroli jakości QA Dodano kolejny rodzaj potrącenia: [P] Poniżej i powyżej normy QA System kontroli jakości 28.08.2017 MG5 ---------- Parametry MG Dodano wskaźniki, które zakładki trzeba wypełnić podczas dopisywania nowej kart KIM Parametry systemu MG 24.08.2017 TR6 ---------- Umożliwiono dodanie funkcji do menu operatora prawym klawiszem myszy Menu własne operatora 07.08.2017 TR6 ---------- Teraz można wywołać funkcję wpisując id proces w głównym oknie aplikacji np. Kartoteka KIM: MG_KKI Id proces można odczytać po uruchomieniu funkcji w lewym dolnym rogu ekranu, np. [MG_KKI00] Zmiana umożliwia szybkie wywoływanie często używanych funkcji oraz ułatwia komunikację między pracownikami. Zlecając wywołanie funkcji, zamiast ścieżki w menu można przekazać id proces 01.08.2017 MG5 ---------- Kody MPN u producentów Możliwość wyboru indeksu KIM wg kodu MPN producenta (klawisz F7) Możliwość wydruku kodu MPN na wzorcach NA,ZO,MG,ZA Pola: Pozycja - kod MPN u producenta wskazanego w KIM Pozycja - nazwa MPN u producenta wskazanego w KIM Do katalogu usług SOA (WebServices, API) dodano: * Dodanie kodu MPN * Usunięcie kodu MPN 01.08.2017 SH ---------- Zestawienie: SH > Harmonogram stanowisk - możliwość przeglądania w formie tabelarycznej - zmiana układu wydruku wg produktów, rodzin - filtrowanie zestawienia wg jednostki organizacyjnej Umożliwiono automatyczne wywołanie harmonogramowania: SH > Obliczenia Finite SH > Zasoby nieograniczone (Infinite) SH > Lead time scheduling Procesy AutoRun 21.07.2017 NA5 ---------- Ceny sprzedaży katalogowe / dla magazynów Rozbudowa - klawisz Tab-wg, zmiana układu przeglądania, wg: indeksu, nazwy, kodu KID, kodu MPN, ... - klawisz /-szukaj, zawężenie listy wyboru - koszyk sprzedaży z możliwością utworzenia zamówienia sprzedaży Funkcja: Koszyk sprzedaży jest przydatna, gdy trzeba ustalić wartość sprzedaży bez podawania konkretnego klienta (odbiorcy). 21.07.2017 MG5 ---------- Parametry MG Domyślne wartości JJ, KK, XX i symbol opakowania dla kart KIM. Możliwość wskazania, które zakładki karty KIM mają być wypełnione podczas dopisywania. 21.07.2017 ZO ---------- Dodano parametr operatora 0535 Zmieni RC, gdy dopisuje w ZO [1] Ten operator ustala znacznik [RC] podczas dopisywania pozycji dokumentu ZO. Program podpowiada [RC] wg reguł, ale operator może zmienić. Może zmienić [RC] podczas korekty pozycji. [ ] Nie ustala znacznika [RC] podczas dopisywania. Program podpowiada [RC] wg reguł i operator nie może zmienić podczas dopisywania. Może zmienić [RC] podczas korekty pozycji. Parametry operatorów 05xx 06xx ... 21.07.2017 RO5 ---------- Dodano parametr karty operacji (wzornika operacji, pozycji procesu technologicznego i pozycji specyfikacji operacji): ------------ Produkc T/N ------------ [T] Operacja produkcyjna [N] Prace dodatkowe, kody postojowe, itp Operacje oznaczone jako prace dodatkowe nie będą aktualizowały specyfikacji operacji pod względem wykonanej ilości, ilości przepracowanych godzin i kosztów. 12.07.2017 MG5 ---------- Do kartoteki KIM dodano opis Memo (opis dowolnej długości) Wprowadzanie opisów typu Memo objaśnione jest w: Klawisze. Mysz. Opisy Memo i Remark 12.07.2017 ZP5 ---------- Wydruki kaskadowe. Dodano możliwość drukowania kaskadowo dokumentów i specyfikacji w systemie ZP5 Wydruki kaskadowe i składane 12.07.2017 NA5 ---------- Faktury korygujące, ponowna korekta faktury Jeśli zaistnieje konieczność ponownego poprawienia faktury, do której wystawiono już fakturę korygującą, to: - program poinformuje, że pozycja faktury była już korygowana i wyświetli historię korekt (raport) - uwzględni wartości wcześniejszych korekt, obliczając wartości pozycji 'było' - pokaże ekran kalkulacji kolejnej korekty z: - wartościami faktury pierwotnej - sumą dotychczasowych korekt - pozycją - było - pozycją - jest 07.07.2017 RO5 ---------- Zmieniono parametr karty operacji (wzornika operacji, pozycji procesu technologicznego i pozycji specyfikacji operacji): Jest: Czas wykonania [1] Normatywny [2] Wg StarT i EndT [3] Wpisywany ręcznie Było: Normatywny czas wykonania [T] Czas normatywny operacji wg karty operacji [N] Czas rejestrowany (wpisywany do pozycji dok [KR]) Podczas aktualizacji program automatycznie zmienia opcje: [T] -> [1] [N] -> [2] użytkownicy wpisujący ręcznie ilość godzin pracy w pozycji dok wykonania operacji [KR] muszą ustawić opcje [3] w kartach operacji. 27.06.2017 ---------- Dodano makro systemowe: TR_SLOWNIE Pozwoli zapisać słownie każdą wartość, która jest w tabeli pól dla wzorców, np. kwota pozostała do zapłaty. Funkcje TrExt 22.06.2017 ---------- Zmieniono parametry, które wymuszają wypełnienie pola: NIP Jest: param operatora: 0533 [1] Nie musi wpisywać NIP-u odbiorcy [ ] Musi wpisywać (domyślnie) 0534 j.w. u dostawcy Parametry operatorów 05xx 06xx ... 07.06.2017 TR5 ---------- Rozbudowano metodę wybierania indeksu z kartoteki KIM: Jest: F2/3-wybór indeksu, Tab-nazwy, F5-BarKod, F6-KID Było: F2/3-wybór indeksu, Tab-nazwy KIM Kartoteka indeksów 30.05.2017 NA ---------- W oknie Ostatnia Sprzedaż (param 0509) teraz pokazuje także ilość. Parametry operatorów 05xx 06xx ... 29.05.2017 TR5 ---------- Rozbudowano parametr 0607 Operator teraz może wybierać pozycję z kartoteki KIM od razu: wg indeksu, wg nazwy, wg BarKod lub wg KID. Dotychczas: wg indeksu i wg nazwy. Parametry operatorów 05xx 06xx ... 24.05.2017 MG5 ---------- Opracowano koncepcję i wykonano prototyp (beta) funkcji do ilościowej ewidencji opakowań zwrotnych. Opakowania zwrotne p. 5 Zainteresowanych rozwojem funkcji prosimy o kontakt: tres@tres.pl 24.05.2017 MG5 ---------- Opracowano koncepcję i wykonano prototyp (beta) funkcji do sprzedaży z magazynów depozytowych [D] Sprzedaż z magazynu depozytowego Zainteresowanych rozwojem funkcji prosimy o kontakt: tres@tres.pl 22.05.2017 MG5 ---------- Na karcie KIM/KSOM dodano pola: Cena i data ostatniego zakupu. Pola te wypełniane są tylko przez transakcje zakupu, w odróżnieniu od pól Cena i data ostatniego przychodu, które aktualizowane są także przez inne transakcje. Normy i wskaźniki zapasów 21.05.2017 TR5 ---------- Parametr NA: Metoda ustalenia kosztu szacunkowego Nr metody [1][2][3][4][5][6][7] można wpisać bezpośrednio do kart KIM. Gdy wpisano, to metoda w KIM jest nadrzędna wobec metody w parametrach NA. Parametry NA 19.05.2017 TR5 ---------- Dodano tabelaryczne zestawienie VAT-UE Umożliwiono zapis deklaracji VAT-UE(4) w formacie XML systemu e-Deklaracje Plik XML z deklaracją można zapisać po utworzeniu zestawienia: Informacja podsumowująca w obrocie krajowym VAT-UE NA > Okresowe > Inf podsumowująca VAT-UE (F5-eDeklaracje) Plik XML można wczytać w formularzu interaktywnym PDF systemu e-Deklaracje tak jak e-deklaracje PIT. e-deklaracje XML Formularze interaktywne MF 12.05.2017 TR ---------- Dodano parametr operatora 0531 [1] Zmieni cenę ewidencyjną Parametry operatorów 05xx 06xx ... 10.05.2017 NA ---------- Fiskalizacja. Teraz program zmieni nazwę wysyłaną do drukarki fiskalnej. Na ostatnich znakach nazwy doda nr stawki PTU, np: 'Towar handlowy ' <-- stawka zwykła [01] 'Towar handlowy |98' <-- stawka 98 odwrotne obciążenie 'Towar handlowy |03' <-- stawka 03 sprzedaż dla odbiorcy z grupy PTU [EX] Zmiana nazwy nastąpi, gdy w pozycji sprzedaży będzie nr stawki PTU inny niż zapisany w KIM (KSOM MG4). Dotyczy to tylko sytuacji, gdy nr stawki PTU został zmieniony automatycznie przez mechanizm matrycy PTU, czyli gdy: - odbiorca należy do grupy PTU [RC] i pozycja sprzedaży ma wskaźnik [RC]=[T] - odbiorca należy do grupy [EX] i stawka PTU towaru w KIM (KSOM MG4) jest inna niż [03] Zmiana nazwy nie dotyczy sytuacji, gdy operator zmienił stawkę podpowiadaną domyślnie z karty towaru, np. podając [98], gdy kontrahent należy do grupy PTU [PL] a towar w KIM ma stawkę [01] W karcie KIM asortymentu należy podawać stawkę PTU zwykłą, np. [01] Stawka specjalna [98]/[03] zostanie wstawiona do pozycji sprzedaży automatycznie, gdy będzie taka potrzeba. Rozliczanie podatku PTU przez nabywcę 09.05.2017 TR5 ---------- Rozbudowano warunki (filtr) dekretacji: - dodano filtrowanie wg grupy PTU kontrahenta - dodano filtrowanie wg kraju kontrahenta: wg listy i/lub wg kategorii Krajowy/Unijny/Inny Grupa PTU oraz kraj kontrahenta są pobierane z karty a nie z dokumentu. - dodano przeglądanie warunków F5/F6 - dodano szybki wybór/korektę warunku z karty dekretu (F10) Warunki (filtry) dekretacji 05.05.2017 TR5 ---------- Raporty JPK. Dodano wydruk UPO w AD > Finanse Jednolity Plik Kontrolny > 6 JPK Wysyłka > F2-cd JPK Jednolity Plik Kontrolny 27.04.2017 NA ~--------- Zmieniono param operatora 1128 Zapyta czy drukować dok sprzedaży w NA Teraz: [ ] Zapyta czy drukować [1] Drukuje bez pytania [2] Nie drukuje 27.04.2017 ZP --------- Program zapamiętuje, że drukowano dokumentację warsztatową [DW] w ZP Podczas próby kolejnego wydruku informuje kto, kiedy i na jakim urządzeniu wykonał pierwszy wydruk Param operatora 1131: [ ] Zapyta czy drukować [1] Drukuje bez pytania [2] Nie drukuje NOTE: Parametr będzie aktywny w zleceniach (kartach zleceń) dopisanych po aktulizacji programu (wymianie .exe) 21.04.2017 TR ---------- Usprawniono proces aktualizacji. Teraz program aktualizuje tylko zbiory wymagające aktualizacji struktury i/lub zawartości. Aktualizacja jest dwuetapowa: 1) program analizuje zbiory i pokazuje raport z listą zbiorów wymagających aktualizacji 2) po zatwierdzeniu wykonuje aktualizację zbiorów Aktualizacja 20.04.2017 NA5 ---------- Rejestracja faktury zaliczkowej. Dodano podgląd zamówienia związanego z fakturą zaliczkową: F3-zamówienie Przedpłaty. Faktury zaliczkowe 19.04.2017 NA5 ---------- Dodano wydruk i zestawienie tabelaryczne: Dokumenty wg warunków. w NA > Sprzedaż > Zestawienia Pozwala przeglądać dokumenty (sumy) z dowolnego okresu czasu wg różnych kryteriów. Zawiera podsumowania wg walut i PLN. 05.04.2017 NA5 ---------- Zamówienia sprzedaży. Dodano możliwość określenia typu zamówienia: [Z] zamówienie Zewnętrzne (od klientów) [W] zamówienie Wewnętrzne (własne) Rozróżnienie dla potrzeb zestawień: * Listy wysyłkowe wg zamówień 04.04.2017 NA5 ---------- Dodano parametr operatora 0529 Zakończy paragon bez zapłaty. Gdy oznaczony [1] to operator może zakończyć paragon fiskalny bez rejestrowania zapłaty. Parametry operatorów 05xx 06xx ... 31.03.2017 ZO5 ---------- Ustalanie upustów od dostawców. Dodano regułę: [7] Upust o % wg oferty dostawcy Dotychczas % upustu zapisany w ofercie dostawcy był wykorzystywany tylko podczas tworzenia propozycji zamówień zakupu i w MRP. Teraz także podczas tworzenia zamówień zakupu. Upusty od cen sprzedaży i zakupu 30.03.2017 NA5 ZO5 ---------- Dopisywanie/korekta karty odbiorcy/dostawcy. Teraz program automatycznie dopisuje pierwszy adres kontrahenta. Adres zawiera dane adresowe podane w karcie kontrahenta. Adresy wysyłkowe odbiorców 29.03.2017 RA ---------- W systemie zdalnego dostępu RA, dodano funkcję: ZP Wykonanie operacji 2 15.03.2017 ZA5 ---------- Tworzenie propozycji zamówień zakupu. Dodano regułę wyboru dostawcy: [8] Główny dostawca z karty KSOM / KIM ZA Tworzenie zamówień zakupu 15.03.2017 BM MI5 ---------- BM > BOM > Obliczanie kosztu materiałów MI5 > Cenniki > Katalogowe ... Promocyjne > Obliczenia Dodano regułę wyboru dostawcy, gdy formuła zawiera argumenty powiązane z dostawcą, np. ceny z oferty dostawcy. Domyślnie: główny dostawca z karty KIM. W raporcie z obliczeń umieszczane są dodatkowo: - symbol wybranego dostawcy - info, gdy nie wypełniony symbol dostawcy - info, gdy brak karty dostawcy - info, gdy brak oferty dostawcy na dany asortyment Formuły i wzory obliczeniowe Wartości zapasów w formułach obliczeniowych Obliczanie kosztów normatywnych produktów 14.03.2017 ZP5 ---------- Udostępniono nowy wzorzec dokumentu: [ZP] Zlecenie - etykieta GS1-128 Etykiety GS1-128 28.02.2017 NA5 ---------- W informacji podsumowującej VAT-27 rozdzielono pozycje magazynowe od usług. Program wypełnia sekcje C i D w pliku XML dla eDeklaracji. 22.02.2017 NA5 ---------- Umożliwiono zapis deklaracji VAT-27(2) w formacie XML. Usunięto VAT-27K(1). Plik XML z deklaracją można zapisać po utworzeniu zestawienia: Informacja podsumowująca w obrocie krajowym VAT-27 NA > Okresowe > Inf podsumowująca VAT-27 (F5-eDeklaracje) Plik XML można wczytać w formularzu interaktywnym PDF systemu e-Deklaracje tak jak e-deklaracje PIT. e-deklaracje XML Formularze interaktywne MF Rozliczanie podatku PTU przez nabywcę 21.02.2017 Trawers ---------- Umożliwiono pobranie danych kontrahenta z Bazy Internetowej Regon (BIR1) GUS. Rejestrację nowego kontrahenta można rozpocząć od wprowadzenia NIP. Program automatycznie uzupełni nazwę i adres. W istniejących kartach można podejrzeć aktualny adres w BIR. Można też przywołać stronę www BIR w celu uzyskania szczegółowego raportu o kontrahencie. 20.02.2017 TR5 ---------- Raport JPK_VAT(2). Dodano możliwość wstawienia pozycji zbiorczej sprzedaży paragonowej. JPK Jednolity Plik Kontrolny 17.02.2017 NA5 ---------- Dodano grupę funkcji o nazwie: Zarządzanie wysyłkami Funkcje te umożliwiają kompletowanie asortymentu do wysyłki. Pozwalają tworzyć dokumenty [SD] Dokument wysyłki i [LD] Dokument załadunku (nowe rodzaje dokumentów) Na ich podstawie można emitować dokumenty: Nota wysyłkowa, Specyfikacja wysyłki, List przewozowy, CMR, itd. Funkcje przydatne w przedsiębiorstwach, które w sposób zorganizowany zajmują się wysyłką wytworzonych wyrobów i towarów handlowych Zarządzanie wysyłkami 16.02.2017 TR5 ---------- Nadawanie uprawnień do symboli dekretacji. Teraz, po dopisaniu dekretu operator zobaczy menu, które pozwoli nadać uprawnienia do tego dekretu dla roli, operatora oraz wybranych ról i operatorów. Menu pokaże się, gdy są uprawnienia oparte na rolach 0240=[1] oraz, gdy operator może nadawać uprawnienia do obiektu: Symbol dekretacji. Uprawnienia operatorów 14.02.2017 NA5 ---------- Przepisywanie Ofert sprzedaży do Zamówień [OF] --> [ZL] Teraz podaje się numer, datę i termin realizacji zamówienia. Dokumenty sprzedaży 13.02.2017 TR5 ---------- Tabela zleceń w AD. Teraz, podczas wyboru symbolu zlecenia dla dekretacji, program pokazuje i pozwala wybrać tylko zlecenia otwarte [O]. Tabela zleceń (obiektów kosztowych) Tabele dekretacji 08.02.2017 ZA5 ---------- Opracowanie propozycji zamówień zakupu. Dodano wydruk wg różnych układów oraz przeglądanie tabelaryczne. ZA Tworzenie zamówień zakupu 03.02.2017 BM ---------- Umożliwiono automatyczne wywołanie obliczeń kosztów normatywnych: BM > Obliczanie kosztu materiałów BM > Obliczanie kosztów normatywnych produktów Należy pamiętać o wywołaniu obliczeń w powyższej kolejności, tak aby proces liczenia kosztów produktów uwzględnił zmiany kosztów materiałów. Procesy AutoRun Obliczanie kosztów normatywnych 27.01.2017 KP ---------- Moduł KP Księga przychodów i rozchodów Od 01.01.2017 jest wymagana zmiana kolumn księgi KPiR (dodanie kolumny 16). Ze względu na to, że koncentrujemy się na rozwoju programu z księgami handlowymi (moduł KG Księga Główna), informujemy, że nie dodajemy kolumny 16. System KP pozostaje w konfiguracji programu Trawers, ale nie będzie rozwijany i nie będzie serwisowany. 27.01.2017 NZ ---------- Rozbudowano: Raport o stanie firmy Raport prezentuje sumaryczne dane podstawowych kategorii ekonomicznych przedsiębiorstwa. Dodano: - wartość niefakturowanych przychodów do zamówień zakupu - salda poszczególnych kas i rachunków bankowych - wiekowanie należności i zobowiązań Raport o stanie firmy 26.01.2017 NA ZO ---------- Rozbudowano zestawienia: NA > Należności > Należności w dniu... > Salda odbiorców ZO > Zobowiązania > Zobowiązania w dniu... > Salda dostawców Dodano parametr wydruku, który pomija salda zerowe. Rozrachunki 23.01.2017 RK ---------- Zmieniono typ i sposób rejestracji opisu kontaktu: Jest: Memo (opis dowolnej długości) Było: Remark (16 linii po 64 znaki) Wprowadzanie opisów typu Memo objaśnione jest w: Klawisze. Mysz. Opisy Memo i Remark NOTE: Można (nie trzeba) zmodyfikować wzorce wydruków RK [KW]-Karta wizyty, które używały pól dla wzorców: 'Kontakt planowany - Dodatkowy opis 01' ... 'Kontakt planowany - Dodatkowy opis 15' Program wypełnia te pola wg zawartości opisu Memo (pierwsze 15 linii). Można zamienić te pola, na jedno pole opisu Memo: 'Kontakt planowany - Dodatkowy opis (memo)' 17.01.2017 ZO5 ---------- Dodano parametr operatora 0528 Kupuje zawsze usługi. Gdy oznaczony [1] to podczas rejestracji faktury i zamówienia zakupu program domyślnie ustali rodzaj pozycji: Zakup usług. Parametry operatorów 05xx 06xx ... 16.01.2017 Trawers5 ---------- Rozbudowano wzorce wydruków. Dodano funkcje pozwalające odczytać dowolny zapis z bazy danych: TR_REKORD Makro TR_REKORD pozwala drukować zawartość pola, które jest w bazie danych ale nie umieszczono go w tabeli pól wzorców. Dodatkowo dodano funkcje używające TR_REKORD do odczytu kartotek: TR_KIM, TR_KSOM, TR_ODBIORCA, TR_DOSTAWCA, TR_MAG, TR_GRUPA, TR_JM, TR_OPAK, TR_GMINA, TR_POWIAT, TR_WOJEWODZTWO Funkcje TrExt 10.01.2017 Trawers5 ---------- Dot. centralizacji rozliczeń PTU (VAT) Przepisy tzw. ustawy centralizacyjnej wymagają, aby jednostki samorządu terytorialnego (JST) dokonywały rozliczeń PTU (VAT) w imieniu podległych jej jednostek organizacyjnych: jednostek i zakładów budżetowych (JO). P. Jakie są rozwiązania w programie Trawers, które zapewniają realizację wymagań ustawy ? O. Rozwiązania opisano w dokumencie: Centralizacja rozliczeń PTU 05.01.2017 ZO5 ---------- Dodano param 0527 [2] Gdy ten operator rejestruje dokumenty zakupu, to program wymusza pobranie danych z pola: Numer zamówienia Pozwala to na kontrolę, aby faktury zawsze były wystawiane do zamówień zakupu W sprzedaży --> param 0623 [2] Realizacja zamówień zakupu 04.01.2017 TR5 ---------- Dodano możliwość ustalanie koloru wyróżnienia na liście wyboru dla indeksów KIM z kategorią [0]. Kolory wyróżnień można teraz ustalać w: * menu wewnętrznym operatora: F12 > Dodatkowe > Kolory wyróżnień * AD > Trawers > Operatorzy i role > Operatorzy > Preferencje operatorów Preferencje operatorów 02.01.2017 ZA5 ---------- Opracowanie propozycji zamówień zakupu. Dodano sortowanie wg grup. ZA Tworzenie zamówień zakupu 28.12.2016 TR5 ---------- Dodano obsługę raportu JPK_VAT(2). Raport JPK_VAT(2) odpowiada deklaracji VAT-7(17). Umożliwiono zapis danych JPK_VAT(2) do pliku XML e-deklaracji VAT-7(17). Zapis pliku dostępny jest w zestawieniu: AD > Finanse > Jednolity Plik Kontrolny > JPK_VAT > F4 - drukuj Plik XML można wczytać w formularzu interaktywnym PDF systemu e-Deklaracje tak jak e-deklaracje PIT. e-deklaracje XML Formularze interaktywne MF JPK Jednolity Plik Kontrolny 22.12.2016 NA5 ---------- Umożliwiono automatyczne dopisywanie pozycji KGO Koszty Gospodarowania Odpadami Po zapisaniu pozycji sprzedaży, np. Lampa ledowa, program sam dopisze pozycje usługi o indeksie: [.KGO-NA ] Koszty Gospodarowania Odpadami NA Trzeba oznaczyć parametr operatora 0526 [1] i odpowiednio przygotować karty KIM KGO Koszty Gospodarowania odpadami 22.12.2016 ZO5 ---------- Zwiększono długość pola: Numer faktury zakupu (obcy) z 18 znaków do 64 znaków. Zmiana umożliwia rejestrowanie pełnych oznaczeń dokumentów. Zwiększyła się długość pola na wydruku wg wzorca. Należy sprawdzić wzorce wydruków, w których to pole było wykorzystane. 07.12.2016 NA5 ---------- Udostępniono nowy wzorzec dokumentu: [RZ] Należności zaległe Nazwa wzorca: TRESRZ01 Zaległe Brutto, netto, VAT Nazwa pliku : na_rz_zaleglebnv.xml Wzorce Pobieranie z ftp 01.12.2016 NA5 ---------- Umożliwiono zapis deklaracji VAT-27(1) i VAT-27K(1) w formacie XML. Zapis pliku dostępny jest w zestawieniu: Informacja podsumowująca w obrocie krajowym VAT-27 NA > Okresowe > Inf podsumowująca VAT-27 (F5 - eDeklaracje) Plik XML można wczytać w formularzu interaktywnym PDF systemu e-Deklaracje tak jak e-deklaracje PIT. e-deklaracje XML Formularze interaktywne MF Rozliczanie podatku PTU przez nabywcę 28.11.2016 TR5 ---------- Wysyłka raportu JPK_VAT: teraz program tworzy dwa dokumenty wysyłki: jpk_wysylka.xml - dla wysyłki ostatecznej (na serwer produkcyjny Ministerstwa jpk_wysylka_test.xml - dla wysyłki testowej (na serwer testowy Ministerstwa Dokumenty zawierają te same informacje. Różnią się tylko sposobem szyfrowania. Są osobne klucze publiczne Ministerstwa dla wysyłki testowej i ostatecznej. Oba pliki trzeba podpisać cyfrowo. JPK Jednolity Plik Kontrolny 25.11.2016 NA5 ---------- Nowa funkcja pobierania zamówień sprzedaży z pliku CSV. Zastępuje dotychczasową, nierozwijaną funkcję. W pliku CSV muszą koniecznie być: - symbol odbiorcy - indeks lub kod produktu - ilość Pozostałe dane zostaną przyjęte domyślnie na podstawie zapisów w kartotekach. Użytkownicy poprzedniej funkcji muszą ponownie utworzyć tabele definicji pliku CSV lub korzystać z funkcji pobierania zamówień z pliku DBF. Wymiana danych z innymi programami 24.11.2016 MG5 ---------- Rozbudowano zestawienie MG > Zapasy > Obroty magazynowe > Obroty wg zleceń Dodano: - Query - zapamiętywanie ostatnich wyborów operatora - wydruk samych podsumowań D/I/S - możliwość wydruku bez legendy Preferencje operatorów 22.11.2016 ZO5 ---------- Dodano drugi kurs waluty na fakturze zakupu dla potrzeb obliczenia podstawy PTU. Ekran wyceny zakupu udostępniono dla wszystkich faktur walutowych. Wycena przychodu z zakupu 21.11.2016 TR5 ---------- Teraz do archiwum można przenosić zamówienia także z miesięcy otwartych. (Do poprzedniego miesiąca włącznie). Zbiory danych okresowych 07.11.2016 TR5 ---------- Do menu głównego AD dodano pozycję CRM. Tam znajdują się teraz systemy RK i RZ. Przeniesiono tabele i słowniki z: AD > Tabele do: AD > Trawers > Tabele.Słowniki. 04.11.2016 RK ---------- W menu Kronika kontaktów dodano kolejne warianty przeglądania kontaktów. 27.10.2016 TR5 ---------- Raport JPK_VAT: dodano kopiowanie definicji JPK_VAT Teraz w dopisywaniu warunku F8-dopisz są trzy opcje: [1] Dopisz definicję standardową [2] Dopisz definicję pustą [3] Kopiuj z innej definicji JPK Jednolity Plik Kontrolny 26.10.2016 ZO5 ---------- Dodano parametr 0525: Usuń symbol dostawcy z ekranu Gdy oznaczony [1], to przy wprowadzeniu kolejnego dokumentu zakupu system ZO usunie z ekranu poprzedni symbol dosawcy Parametry operatorów 05xx 06xx ... 21.10.2016 NA5 ---------- Przepisywanie faktur powtarzalnych [AU] do faktur sprzedaży [FA] dodano wybór: Wszystkie / Pozycja po pozycji 14.10.2016 Trawers ---------- Teraz będzie tylko jedna tabela województw (wg GUS). Dotychczas były dwie: wg GUS i jako tabela symboli (cech) kontrahentów. Jeżeli tabela GUS nie jest wypełniona, to można ją wypełnić w funkcji: AD > Tabele > Podział terytorialny > Dopisywanie jednostek GUS z pliku: gminy.txt Plik można pobrać z ftp 14.10.2016 NA5 ---------- Wystawianie faktury korygującej: pozycję korygująca trzeba skojarzyć z pozycją korygowaną (pierwotną). Teraz pozycję pierwotną można wyszukać wg indeksu lub nazwy asortymentu (F3-szukaj). Dotychczas trzeba było przeglądać pozycje (F2) 14.10.2016 MI5 ---------- Wydruk cennika wg wzorca: dodano układ: wg Grup KIM. MI > Cenniki > .. > F4 Udostępniono przykładowy wzorzec cennika w układzie wg grup KIM: ftp.tres.pl/wzorce/mi_ce_wg_grup.xml Wzorce Pobieranie z ftp Cenniki sprzedaży 13.10.2016 TR5 ---------- Raport JPK_VAT: dodano wydruk danych w układzie deklaracji VAT-7(17) JPK Jednolity Plik Kontrolny 06.10.2016 NA5 ---------- Teraz na wydruku Należności w dniu... > Wezwanie do zapłaty drukowana jest długa nazwa kontrahenta (gdy wypełniona). Teraz w adresie ujęte są pola z karty kontrahenta: ulica, nr domu i nr lokalu. 30.09.2016 NA5 ---------- Dodano parametr operatora 0524 [1] Nie usunie pozycji zamówienia sprzedaży NA Parametr pozwala zablokować możliwość usuwania pozycji. Operator nie może usunąć pozycji zamówienia sprzedaży w trybie korekty, może na etapie dopisywania zamówienia. Potrzebne aby: - nie pozostał nadmiar towaru w magazynie kupionego na potrzeby usuniętej pozycji - widzieć pozycje zamówień niezrealizowane z różnych względów (oglądać sprzedaż utraconą) Zamiast usuwać pozycję, operator musi zamknąć [Z] pozycję. Parametry operatorów 05xx 06xx ... 28.09.2016 MG5 ---------- Teraz pole MIEJSCE w kartotekach KSOM/LOT/SER ma długość 18 znaków. Do wzorców MG dodano pole: Miejsce z KSOM 19.09.2016 Trawers dla Linux 64 bit ---------- Wydano wersję 64 bitową programu Trawers dla Linux. Nazwy plików dotyczących wersji 64 bit oznaczone są sufiksem 64: Paczki: tr4x64.tgz, tr5x64.tgz, tr6x64.tgz Programy exe: tr4x64.exe, tr5x64.exe, tr6x64.exe Instalatory demo: trawers4x64.zip trawers5x64.zip trawers6x64.zip Podczas aktualizacji do wersji 64 bit należy zwrócić uwagę na prawidłowe umieszczenie nowej 64 bitowej biblioteki libharbour.so (aktualnie: libharbour.so.3.0.20160810) Zwykle w katalogu /usr/lib64 w odróżnieniu od bibliotek 32 bitowych umieszczanych w /usr/lib/ Aktualizacja programu Wersja 64 bitowa ma inne wymagania niż wersja 32 bitowa. Jeżeli serwer spełnia wymagania wersji 64 bit to można aktualizować do tej wersji. Należy skorygować nazwy exe w użytych skryptach. Wymagania dla poszczególnych wersji zebrane są w opisie: Wymagania techniczne Wersja 32 bitowa nadal jest udostępniana. Wersje 32 64 bit są w pełni zgodne funkcjonalnie. Możliwa jest równoczesna praca Trawers 32 bit i 64 bit. 08.09.2016 NA ZO ---------- Usunięto z menu programów NA i ZO funkcje: Korekta kosztów i PTU Wprowadzona przepisami podatkowymi w 2013 została uchylona. Nie spełniła swojej funkcji. Przestała obowiązywać 1 stycznia 2016 roku Korekta kosztów i PTU 08.09.2016 Trawers5 ---------- Udostępniono przykładowe alerty na https://ftp.tres.pl/alerty/ * Faktoring_dla_BPH.xml * Informacja_o_naleznosciach.xml * Sprzedaż-przelew_ponad_10.000.xml * Termin_ważności_karty_LOT.xml * Termin_ważności_karty_SER.xml Alerty 16.08.2016 KB5 ---------- Teraz pobiera znaki Q12 także w KB Więcej o znakach Q12 w opisie parametru 0140 (przydatne w jednostkach budżetowych) Parametry ogólne 01xx 02xx 08xx 16.08.2016 Trawers dla Linux ---------- W związku z rozwojem technologicznym programu Trawers oraz planowanym wydaniem wersji 64 bitowej kończymy wsparcie dla wersji Trawers -X bez GTK (bez CUPS). Wersja -X bez GTK będzie udostępniana na żądanie jedynie do końca 2016 roku. Wymagania dla wersji z GTK (32bit i 64bit) zebrane są w opisie: Wymagania techniczne Zmieniono nazwę paczki dystrybucyjnej z tr5x_cups.tgz na tr5x.tgz 12.08.2016 NA ---------- NA > Okresowe > Rejestr sprzedazy vat (kasowo) Dodano Query na pozycje dokumentów. 12.08.2016 NZ ---------- NZ > Analizy sprzedaży > Prowizje i premie sprzedawców > Obliczanie prowizji Dodano Query na indeksy z KIM. 02.08.2016 ZO5 ---------- Zmieniono ekran: Wycena zakupu Teraz obliczenia wartości nabycia do magazynu i podstawy naliczenia PTU są pokazane w dwóch kolumnach. Dla faktur importowych (spoza UE) użytkownik może wprowadzić wartość celną i wchodzi ona do podstawy naliczenia PTU, natomiast w cenie nabycia jest uwzgledniana wartość netto z faktury. Wycena przychodu z zakupu 26.07.2016 NA5 ---------- Dodano dokument: FN Nota odsetkowa (dotychczas rolę noty odsetkowej spełniał dokument FO Nota obciążeniowa) Wzorzec noty odsetkowej umieszczono w katalogu /wzorce na ftp Odsetki, noty odsetkowe 21.07.2016 Tr5 ---------- Dodano funkcję wysyłania elektronicznie raportów JPK JPK Jednolity Plik Kontrolny 19.07.2016 ZO5 ---------- Dodano parametr operatora 0523, który pozwala zablokować zakup, gdy cena zakupu jest wyższa niż ostatni zakup do tego magazynu. Parametry operatorów 05xx 06xx ... 07.07.2016 MG5 NA5 ---------- Dodano pola dla wzorców dokumentów MG5 i NA5: Opisy dodatkowe (remark) KSOM 06.07.2016 ZP5 Dodano możliwość otwarcia zleceń zamkniętych. Zmiana statusu zlecenia z [Z] Zamknięte na [O] Otwarte . Otworzyć można te zlecenia, które zostały zamknięte w okresach otwartych. 06.07.2016 NA5 ---------- Nowe wzorce podwydruków umieszczono w katalogu /wzorce na ftp Zestawienie wagi wg kodów PCN, nazwa wzorca: na_fa_zest-pcn.xml Zestawienie opłat KGO wg indeksów, nazwa wzorca: na_fa_zest-kgo.xml Wzorce te można wykorzystać do dodania wybranego podsumowania na fakturze poprzez mechanizm wydruków kaskadowych. 05.07.2016 BM ---------- Odpady w wycenie kosztów normatywnych. Teraz podczas obliczania kosztów normatywnych i kalkulacji kosztów wytworzenia można obniżyć koszty wyrobu o koszty (cenę) odpadów. Odpady materiałów i braki 04.07.2016 ---------- Dodano parametr pracy operatora: Blokuj nieaktywną sesję po ... minutach Jest to kolejny mechanizm zwiększający bezpieczeństwo użytkowania programu Trawers. Daje dodatkową ochronę przed nieuprawnionym dostępem. Opis i przykład zastosowania: Blokuj nieaktywną sesję Parametry pracy operatorów 30.06.2016 Tr5 ---------- Dodano funkcje tworzenia raportów JPK: AD > Finanse > JPK Jednolity Plik Kontrolny W opisie zawarte są m.in. uwagi nt wymagań co do sposobu wypełniania danych dla JPK JPK Jednolity Plik Kontrolny 23.06.2016 NA5 ---------- Rozbudowano param 0601, 0701, 0705, 0707 Nie zmieni ceny sprzedaży Dodano: [2] Wybierze cenę z cennika Operator nie może wpisać ceny ręcznie ale może wybrać z cennika. Parametr 0729 pozwala na zmianę ceny w cenniku. Parametry operatorów 05xx 06xx ... 18.06.2016 Tr5 ---------- Do katalogu usług SOA (WebServices, API) dodano: * Usunięcie adresu odbiorcy * Usunięcie adresu dostawcy Funkcje SOA 16.06.2016 Tr5 ---------- Do katalogu usług SOA (WebServices, API) dodano: * Dopisanie adresu odbiorcy * Dopisanie adresu dostawcy * Korygowanie adresu odbiorcy * Korygowanie adresu dostawcy * Usunięcie pozycji cennika Funkcje SOA 15.06.2016 NA5 ---------- Rozbudowano param 0628 Sprzeda poniżej marży minimum Dodano: [3] Sprzeda po autoryzacji (po podaniu hasła) 13.06.2016 ZA5 ---------- Ekran: Propozycja zamówień zakupu. Dodano wiersz: Razem wartość pozycji oznaczonych [*] Pokazuje wartość zamówienia. Można zmieniać listę zamawianego asortymentu aby uzyskać np. tzw. minimum logistyczne tj. min. wartość zamówienia zakupu akceptowaną przez dostawcę ZA Tworzenie zamówień zakupu 09.06.2016 Trawers ---------- Zmieniono format wyświetlania liczb. Teraz separatorem grupującym jest spacja [ ] zamiast przecinka [,] Np. format 9,999,999.999 zmieniono na 9 999 999.999 Zmiana dotyczy ekranów, zestawień i standardowych pól dla wzorców. Ew. należy dostosować własne definicje pól dla wzorców i ich maski użyte we wzorcach wydruków 01.06.2016 MI5 ---------- Zmiany cen w cennikach. Dodano funkcje: Globalna, tabelaryczna zmiana cen Cenniki sprzedaży 19.05.2016 Trawers ---------- Na potrzeby JPK Jednolity Plik Kontrolny: * przeniesiono Tabelę Urzędów Skarbowych z PL do AD > Tabele * do karty firmy dodano pole [Urząd skarbowy] (proszę wykonać: AD > Trawers > Globalna gospodarka zbiorami > Aktualizacja bazy danych) JPK Jednolity Plik Kontrolny 17.05.2016 MG4 MG5 ---------- Dodano tabele kodów PCN. Potrzebne dla Intrastat Aktualna tabela jest w https://ftp.tres.pl/tabele/pcn.txt Intrastat 17.05.2016 ZO5 ---------- Dodano parametr operatora 0522, który pozwala zablokować zakup, gdy cena zakupu jest zbyt wysoka. Parametry operatorów 05xx 06xx ... 28.04.2016 Trawers ---------- W menu wewnętrznym F12 dodano funkcję: F12 > Dodatkowe > Parametry odczytane Tam można oglądać (i drukować) odczytane ustawienia parametrów ogólnych i operatora. Ustawienia odczytane, to są ustawienia tych parametrów, które program uwzględnił od chwili wybrania funkcji przez operatora do chwili wywołania F12. F12 > Parametry odczytane - pozwala zorientować się, które parametry i ich ustawienia mają wpływ na zachowanie programu w danym kontekście przetwarzania Menu wewnętrzne F12 26.04.2016 KC ---------- Dodano możliwość wyboru list płac, na podstawie których zostaną utworzone propozycje przelewów wypłat dla pracowników. 26.04.2016 NA5 ---------- Nowe pola dla wzorców dokumentów: [SR] Stan należności [RZ] Należności zaległe Pozwalają na wyodrębnienie z kwot należności wartości netto i wartości PTU. 04.04.2016 ZP ---------- Dot. dokumentów: Wykonanie operacji (także na terminalu) Teraz program zapisze datę i numer zmiany (en: Shift), na której została wykonana operacja. Na raportach pokazujących wykonane operacje lista operacji zostanie pokazana wg dat i wg numerów zmian. Po aktualizacji trzeba: 1. Ustalić 3 zmiany w kalendarzu używanym w systemie ZP. W funkcji AD > Tabele > Kalendarze 2. Wykonać weryfikację w systemie ZP, tak aby program ustalił numery zmian w obecnych dokumentach. 14.03.2016 NA ZO ---------- Dot. dokumentów EDI INVOIC Teraz program zapisuje faktury sprzedaży EDI i czyta faktury zakupu EDI zgodnie ze specyfikacją: ECOD XML INVOIC wersja 7.58 (poprzednio: 7.49) Teraz można przetwarzać faktury EDI, na których występuje stawka PTU (VAT) RC Reverse Charge (odwrotne obciążenie) EDI Opis ogólny 09.03.2016 Trawers4 ---------- W funkcji wyboru pola dla wzorca, dodano sortowanie pól oraz wyszukiwanie F3 09.03.2016 NA ZO ---------- W kartotece odbiorców i dostawców rozdzielono pola: Kraj Kraj 1 - dla potrzeb identyfikacji NIP i Intrastat Kraj 2 - dla potrzeb danych tele-adresowych Kraj 2 pole dodane, podczas aktualizacji, program wpisuje: Kraj 1 Np. Firma Derma-Obuwie ma NIP [PL] ale siedziba jest w Irlandii Kraj [PL] NIP [111-111-1-11] Adres [IE]-[LK ] Irlandia, Limerick Kod [V94 CTH7 ] Abbeyfeale Killarney Road 09.03.2016 Trawers4/5 ---------- Rozbudowano: * kartoteka odbiorców i dostawców * tabela firm i oddziałów firm Dodano oznaczenia administracyjne wg GUS: województwa, powiaty, gminy i nazwy urzędów pocztowych Oznaczenia te można wpisać do bazy danych programu w funkcji: AD > Tabele > Podział terytorialny > Dopisywanie jednostek GUS Dodane pola potrzebne są dla: JPK Jednolity Plik Kontrolny 25.02.2016 TR5 ---------- Rozbudowano wzorce wydruków. Dodano funkcje pozwalające zapisać kontakt planowany i zrealizowany: TR_KONTAKT i TR_KONTAKT_OK Funkcje TrExt 16.02.2016 NA5 ---------- Dot. konfiguratora produktu - Na wydruku zamówienia sprzedaży można umieścić listę wybranych opcji produktu (en: Configured String) - Parametr operatora 0521 [1] pozwala ustalać opcje produktu w locie, bezpośrednio po dopisaniu pozycji zamówienia. Dotychczas dopiero po zapisaniu wszystkich pozycji. Konfiguracje produktu 16.02.2016 NA5 ---------- Dodano funkcję: NA > Zamówienia > Zestawienia > Planowane wydania - tabelarycznie Otrzymane dane można zapisać w formacie CSV Zestawienia tabelaryczne 16.02.2016 BM ---------- Dodano funkcje przenoszenia struktur produktów BOM do archiwum (w formacie CSV) BOM Struktury produktów 16.02.2016 RO ---------- Dodano funkcje przenoszenia definicji technologii RO do archiwum (w formacie CSV) Procesy technologiczne RO 16.02.2016 Trawers ---------- Alerty Dodano typ adresata: [P] Przedstawiciel handlowy Adresaci typu [P] otrzymają tylko informacje dotyczącą kontrahentów, dla których są przedstawicielami handlowymi. Alerty i powiadomienia 29.01.2016 Trawers ---------- Dodano funkcję dla wzorców dokumentów. Okno dialogowe ţOkno{...} Funkcja ţOkno{} wyświetla okno dialogowe podczas wydruku i umożliwia pobranie parametrów od operatora. Umożliwia też przerwanie wydruku. Funkcje TrExt 15.01.2016 PL ---------- Udostępniono nowe deklaracje PIT w formacie XML PIT-11(23) PIT-11Z(23) PIT-11Z(22) PIT-40(22) PIT-4R(6) Teraz podczas zapisu do XML można wybrać wersję deklaracji. 11.01.2016 PL ---------- Nowe wzorce PIT umieszczono w katalogu /wzorce PIT-11(23) nazwa wzorca: pl_p2_pit11_23.xml PIT-4r(06) nazwa wzorca: pl_z3_pit4r_06.xml Wzorce Pobieranie z ftp 22.12.2015 Tr 5 ---------- Do katalogu usług SOA (WebServices, API) dodano polecenie wstawienia do bazy danych: Dokument przychodu do magazynu Funkcje SOA 22.12.2015 JC ---------- Dodano zestawienie: JC > Koszty > Koszty zsumowane wg zakresu Zestawienie umożliwia analizę kosztów zleceń z wyszczególnieniem operacji, operacji obcych i materiałów zsumowanych wg wybranego zakresu, np. symbolu projektu czy numeru zamówienia. 21.12.2015 NA5 MG5 ---------- Wydawanie z magazynu do zamówienia sprzedaży wg scenariusza: 2.2 Zamówienie -> fakturowanie w NA Dodano funkcje usprawniające proces wydawania: Kompletacja zamówienia Zamówienie otrzymuje stany: [d] Gotowe do kompletacji i [k] Pobrane do kompletacji Wysyłka, organizacja i dokumenty 17.12.2015 MG5 ---------- Kartoteka zamienników KIZ Dodano symbol magazynu powiązanego Gdy symbol jest podany, to program wyświetla zamienniki powiązane z magazynem bieżącym (aktualnie wybranym) Kartoteka zamienników KIZ 17.12.2015 MI5 ---------- Cenniki sprzedaży Dodano tabelaryczne zestawienie cen sprzedaży: Aktualne ceny 2 - tabelarycznie Ceny można przeglądać w różnych układach. Można zapisywać do CSV Parametry wybrane przez operatora zostają zapamiętane i odtworzone podczas następnego wykonania programu Ceny sprzedaży i zakupu 17.12.2015 MI5 ---------- Parametry systemu MI: Jak ustalić cenę przychodu, gdy wystąpi nadwyżka Dodano wskaźnik: [S] Cenę przychodu pobrać z karty magazynowej KSOM Dotychczas [T] pobrać z KIM i [N] podać ręcznie Inwentaryzacja zapasów magazynowych 03.12.2015 PL ---------- Nowe wzorce PIT umieszczono w katalogu /wzorce PIT-40(21) nazwa wzorca: pl_p3_pit40_21.xml PIT-40(22) nazwa wzorca: pl_p3_pit40_22.xml Wzorce Pobieranie z ftp 30.11.2015 ZO5 ---------- Faktury zakupu w walutach obcych: Teraz można korygować kurs walut w niezatwierdzonych fakturach zakupu 30.11.2015 ZA5 ---------- Realizacja zamówień zakupu: Teraz można przepisywać zamówienia zakupu (także walutowe) do faktur zakupu Realizacja zamówień zakupu 20.11.2015 ZA5 ---------- Zapytania ofertowe RFQ do dostawców: * Teraz można przepisywać do zamówień zakupu * Teraz można kopiować i wysyłać do innych dostawców 17.11.2015 MI5 ---------- Wydruk cennika wg wzorca: dodano układ wydruku wg indeksów KIM, wg nazw KIM i kodów KID. Dotychczas tylko wg pozycji cennika. Wydruk wg KIM i KID zawiera wszystkie rekordy z KIM i KID, nawet gdy nie występują w cenniku. Takie pozycje mają cenę 0.00 16.11.2015 MG5 ---------- Dodano kartotekę: Kody MPN u producentów Zawiera asortyment produkowany przez wskazanych producentów Podaje się: * indeks KIM (nasz) * symbol producenta (z kartoteki dostawców) * indeks u producenta (obcy) * nazwa u producenta (obca) Indeks KIM można wyszukać podając indeks u producenta: (klawisz: /-szukaj, odpowiednik: F3-szukaj) 05.11.2015 MI5 ---------- Inwentaryzacja Teraz podczas rejestracji danych spisanych operator nie może przeglądać kart KIM i nie widzi ilości w magazynie. Więcej w opisie parametru operatora: 0515 04.11.2015 NA5 ---------- Do tabeli pól dla wzorców dokumentów NA (zamówień, faktur, not), dodano: e-mail i telefon operatora, który wystawił dokument. Pola te można umieszczać na drukowanych dokumentach. 03.11.2015 MG5 ---------- Teraz, podczas wywoływania funkcji z poziomu F2-menu karty KIM są sprawdzane uprawnienia do odpowiednich funkcji. Dokładny opis funkcji jest pod klawiszem F10-info 18.10.2015 Trawers ---------- Teraz numery rachunków bankowych można zapisywać w schematach: IBAN, IBAN(PL) lub dowolnie, np. [I] IBAN : IE29 AIBK 9311 5212 3456 78 [P] IBAN(PL): 27 1140 2004 0000 3002 0135 5387 (bez kodu PL) [ ] Dowolny : 123-4567890-99 Dodano parametr AD: Format rachunków bankowych [1] Scalony (Nowy) [ ] Łączony (Dotychczasowy) Format [1] jest wymagany dla Trawers6 Jest dodatkowa funkcja, która zmienia zapisy rachunków w kartotekach Parametry AD 16.10.2015 NA5/MI5 ---------- Zestawienia Ceny sprzedaży katalogowe i Ceny sprzedaży dla magazynu Dodano wybór ceny ostatniego przychodu/zakupu z KIM/KSOM 13.10.2015 ST ---------- Zestawienia wartościowe ST, np. Wartość środków na dzień Dodano warunek Query 12.10.2015 KG ---------- KG > zestawienia > Stany i obroty > Tabelarycznie Do tabeli dodano kolumny podsumowania: Razem Wn, Razem Ma i Razem saldo 24.09.2015 Trawers5 ---------- Wyszukiwanie indeksów asortymentu Rozszerzono obszar wyszukiwania indeksu asortymentu w funkcji: F3-szukaj Dodano wyszukiwanie wg pól: ean13 (kod kreskowy) i kod KID Dotychczas wg indeksu i nazwy Wyszukiwanie w bazie danych 02.09.2015 Trawers5 ---------- Rozbudowano informację o tym, że dokument sprzedaży był już drukowany Teraz program pisze: (kto drukował, kiedy, na jakie urządzenie i wg którego wzorca) -------------------------------------------------------- [FA] FA0001/10/15 Dokument już drukował/a: AA 20xx.10.12 na: PDF000 Wydruk do PDF -------------------------------------------------------- Użycie urządzeń wyjściowych 21.08.2015 ZO 5 ---------- Teraz, także w rejestrze zakupów VAT w ZO, można wyróżnić pozycje zakupów: Wszystkie, tylko reverse Charge, Bez rCharge (W/C/B) 06.08.2015 MI 5 ---------- Obliczanie cen w cenniku wg formuł. Teraz, w definicji formuł można użyć argument: Obliczana cena. Zastosowanie: Wartość obliczanej ceny, np. Cena netto 2 można zwiększyć o 10% 23.07.2015 NZ 5 ---------- Rozbudowano zestawienia (raporty) ze zbioru danych sumarycznych NA i ZO Teraz można przeglądać dynamikę (zmiany w czasie) sprzedaży i zakupu w latach i miesiącach Można uzyskać ranking (rosnąco i malejąco) ilości i wartości sprzedaży i zakupów Dane tabelaryczne można przesłać do arkusza, np. Excel Sumaryczne zapisy roczne 01.07.2015 AD ---------- Rozbudowano system haseł. Dodano opcję: [1] Rozbudowana kontrola haseł * Ustala się minimalną i maksymalną liczbę dni ważności hasła * Można kontrolować historię haseł * Ustala się minimalną długość hasła * Hasło musi zawierać znaki ze wszystkich grup: * małe litery : abcdefghijklmnopqrstuvwxyz * duże litery : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ * cyfry : 1234567890 * znaki specjalne: !@#$%^&*()_+-=[]{}\|;:,.<>/?`~' Parametry AD 19.06.2015 NA 5 ---------- Dodano zestawienie: Informacja podsumowująca w obrocie krajowym VAT-27 NA > Okresowe > Informacja podsumowująca VAT-27 Zestawienie tabelaryczne: Informacja podsumowująca VAT-27 zawiera sprzedaż krajową (Kraj = PL) ze wskaźnikiem [RC] Rozliczanie podatku PTU przez nabywcę 17.06.2015 NZ ---------- Dodano zestawienia: NZ->Sprzedaż m-ca/roku tabelarycznie NZ->Zakupy m-ca/roku tabelarycznie Sumaryczne zapisy roczne 12.06.2015 TK ---------- Do tabeli kursów można pobrać kursy automatycznie ze strony internetowej NBP. Teraz można pobrać także tabele C (kursy kupna i sprzedaży walut). Dotychczas pobierano tylko tabele A (kursy srednie). Obie tabele mają ten sam numer porządkowy, np. 15A109 15C109 01.06.2015 NA5,ZO5 ---------- Rozbudowano kartotekę odbiorców i dostawców. Teraz podczas dopisywania i korekty pyta, czy wymagany jest NIP. [T] NIP jest wymagany => ustawia Fiskalizować=[N] [N] NIP nie jest wymagany => ustawia Fiskalizować=[T] (odbiorca indywidualny) Podczas dopisywania karty ustawia też pole Fiskalizować. Zarządzanie bazą odbiorców 28.05.2015 NA5 ---------- Rozbudowano kartotekę adresów wysyłkowych odbiorców. Dodano długą nazwę adresu. Można ją umieścić na wzorcach wydruków systemu NA. Adresy wysyłkowe odbiorców 27.05.2015 TR5 ---------- Rozbudowano wzorce wydruków. Dodano funkcje odczytujące z cennika cenę sprzedaży lub zakupu: TR_CENA_SPR i TR_CENA_ZAK Funkcje TrExt 22.05.2015 NA5 ---------- Zestawienia: Zamówienia do realizacji i Zamówienia zrealizowane: Rozbudowano warunki wyboru. Teraz dla każdego układu wydruku można wybrać kontrahentów i indeksy KIM wg zakresu oraz wg Query. 20.05.2015 NA5 ---------- Dodano param operatora 0512 [1] Podczas rejestrowania pozycji faktury sprzedaży i zamówienia program wyświetla liste zarejestrowanych pozycji w górnej części ekranu (analogicznie jak dla paragonu) 14.04.2015 KB5 ---------- Dodano zestawienie: KB > Dokumenty > Dokumenty do zatwierdzenia 14.04.2015 TR5 ---------- Rozbudowano menu wewnętrzne F12: - w menu [Sprzedaż] dodano zestawienia dla odbiorcy/indeksu/mag - w menu [Zakupy] dodano zestawienia dla dostawcy/indeksu/mag 14.04.2015 NZ ---------- Rozbudowano zestawienia Kronika faktur sprzedaży/marży - dodano warunek Query dla dokumentów i Indeksów - dodano sortowanie wg Ilości i Wartości - dodano magazyn Rozbudowano zestawienie Kronika faktur zakupu - dodano magazyn 14.04.2015 NA5 ZO5 ---------- Teraz podczas rejestracji pozycji faktury/zamówienia/oferty sprzedaży i faktury zakupu klawisz F10 wywołuje kartę KSOM aby szybciej oglądać dane indeksu w kontekście magazynu (na karcie KSOM jest F10-KIM) 14.04.2015 MG5 ---------- - Dodano możliwość blokowania kart KSOM/LOT/SER. Dotychczas tylko KIM. - w kartach KIM/KSOM rozbudowano i ujednolicono F2-cd > Kronika dokumentów 10.04.2015 ZA5 ---------- Rozbudowano funkcję pobierania cen dostawców z plików CSV. ZA > Oferty > Pobieranie cen dostawców z CSV Teraz dostępne są dwie opcje: - aktualizacja cen w kartotece dostawców, bez dopisywania nowych indeksów - dopisywanie nowych ofert, plik CSV musi wtedy zawierać mapowanie nasz indeks (z KIM) <--> indeks dostawcy (obcy) 09.04.2015 NA5 ---------- Dodano funkcję przepisywania pozycji wielu zamówień do jednej faktury. NA > Sprzedaż > Faktury sprzedaży > Wiele zamówień sprzedaży -> faktura Umożliwia przepisanie pozycji z wybranych zamówień, których oddział, adres wysyłki i waluta są takie same jak na tworzonej fakurze. 24.03.2015 Odmiana -X (Linux) ---------- Teraz Trawers -X tworzy pliki z uprawnieniami -rw-rw---- Dotychczas: -rw-rw-rw- Użytkownicy programu Trawers w systemie Linux muszą należeć do tej samej grupy podstawowej, np. trawers W przypadku niespełnienia tego warunku program zgłosi błąd dostępu do pliku. Trzeba zmienić grupę użytkowników na np. trawers i zmienić właściciela plików w katalogach programu Trawers poleceniem chown. 24.03.2015 TR5 ---------- Rozbudowano parametr 0612. Teraz może podpowiadać ostatnio wybraną grupę: [2] Wybiera grupę indeksu. Program podpowiada ostatnio wybraną [1] Wybiera grupę indeksu [0] Nie wybiera grupy indeksu Parametry operatorów 24.03.2015 PL ---------- Teraz przy zapisie do XML deklaracji-korekty PIT program pobiera treść uzasadnienia przyczyn korekty. Zawiera załącznik ORD-ZU(2). 19.03.2015 NA5 ZA5 ---------- Funkcję seryjnego usuwania zamówień zastąpiono funkcją przenoszenia zamówień do zbiorów archiwalnych. Umożliwia to zachowanie historii zamówień sprzedaży i zamówień zakupu przy jednoczesnym ograniczeniu wielkości zbioru zamówień bieżących (do realizacji). 12.03.2015 NA5 ---------- W systemie NA dodano zastawienie (raport) Kronika należności w okresach. Pozwala analizować należności: salda, zaległości i obroty kontrahentów w kolejnych okresach tak aby śledzić ich zmianę w czasie. 12.03.2015 NZ5 ---------- Rozbudowano raport NZ Sprzedaż w różnych układach o możliwość określenia warunku Query na karcie KIM i karcie kontrahenta. Rozbudowano raport NZ W wielu wymiarach o wymiar TYDZIEN+ROK 06.03.2015 NA5 ZO5 ---------- Parametry operatorów sterujące prawem do przeglądania i korygowania dokumentów. Teraz są oddzielne parametry dla dokumentów sprzedaży NA i dokumentów zakupu ZO. Dotychczas parametry były wspólne dla dokumentów NA i ZO. Parametry 0617 i 0619 (prawo do własnych dokumentów) teraz obejmują tylko dokumenty sprzedaży NA. Nowe parametry 0510 i 0511 obejmują dokumenty zakupu ZO. Prosimy ew. oznaczyć [1] te nowe parametry. Parametry operatorów 24.02.2015 PL ---------- Teraz przy wydruku/zapisie deklaracji PIT program pyta o Cel złożenia deklaracji i ustala pole Informacji o Kosztach Uzyskania Przychodów. * na ekranie wydruku/zapisu deklaracji PIT dodano pytanie: Cel złożenia deklaracji: 1-złożenie, 2-korekta * dodano dwa pola dla wzorców PL: * [L] Cel złożenia deklaracji (1-złożenie, 2-korekta) * [K] Koszty Uzyskania Przychodów (1,2,3,4) Obecnie może być tylko 1 lub 3 Należy aktualizować Tabelę pól dla wzorców PL * udostępniono zaktualizowane wzorce PIT-11(21) i PIT-40(20) zawierają nowe pola Cel[L] i Koszty[K] i automatycznie oznaczają odpowiednie pola PIT-11(A6,D24) i PIT-40(A6,E24) * udostępniono nowy wzorzec PIT-11(22) za rok 2015 zawiera nowe pola Cel[L] i Koszty[K] * umożliwiono zapis deklaracji PIT-11(22) w formacie XML * w deklaracjach PIT XML wypełniane są pola Cel złożenia i Informacja o Kosztach Uzyskania Przychodów 24.02.2015 MG5 ---------- Karta KIM. Warunki (filtry) operatorów. Dodano parametr: Dostawca. Pozwala przefiltrowac karty KIM wg symbolu oraz nazwy głównego dostawcy zapisanego w karcie KIM Warunki (filtry) operatorów 23.02.2015 NA5 ---------- Działaniem parametru 0118 Zamówienie na dowolną ilość zostały objęte funkcje: * Przepisywanie ofert na zamówienia sprzedaży * Otwieranie zamkniętego zamówienia sprzedaży [Z] -> [N] Sprawdzenie, czy w magazynie jest dostępna ilość pozostała do realizacji Podczas kopiowania dokumentów sprzedaży: * Jest możliwość zamknięcia kopiowanego dokumentu * Jest możliwość przeliczenia ceny netto - brutto gdy kopiowanie między odbiorcami o różnym rodzaju ceny 22.01.2015 PL ---------- Stawki ZUS Umożliwiono wpisywanie tabel stawek ZUS o symbolach literowych A,B,C, ... Teraz można zdefiniować więcej niż 10 tabel. 14.01.2015 NA5 ---------- Na wzorcu faktury sprzedaży korygującej można teraz umieścić pole EAN z KIM. 09.01.2015 NZ MG ---------- Dodano podgląd faktury w Kronice dokumentów sprzedaży i marży Lata wcześniejsze NOTE: Nowości i zmiany z roku 2014 i lat wcześniejszych są w oddzielnym opisie. Na życzenie możemy udostępnić. Oprogramowanie Trawers rozwijane jest od 1990 roku


www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści

Polityka prywatności Ustawienia Cookies