Baza wiedzy Trawers 5

Wydanie z 2018.12.14
Pokaż wszystkie opisy
 1. Hasła alfabetycznie
 2. Szybki start
  1. Kronika zmian (2018 - 2012)
  2. O kronice zmian
  3. Poznawanie programu Trawers
  4. Gdzie szukać informacji ?
  5. Jak szukać informacji ?
  6. Blog
  7. Biuletyny informacyjne
  8. Pokaż: http://trawers.tres.pl
  9. Pokaż: http://www.tres.pl
 3. Ogólnie o programie
  1. Ogólny opis
  2. Dlaczego ? Korzyści
  3. Dla kogo ? Profile firm
  4. Ceny licencji i aktualizacji
  5. Jak kupić i wdrożyć ?
  6. Polityka aktualizacji
  7. Trawers 4 i 5
  8. Trawers 6 GUI
   1. Trawers6 GUI a 5. Różnice
   2. Tryb tekstowy i graficzny. Opis
   3. Tryb tekstowy i graficzny. Porównanie
  9. Produkty i usługi Partnerów
  10. Autorzy i współpracownicy
 4. Funkcjonalność programu
  1. Konfiguracja programu
  2. Procesy gospodarcze
  3. Dokumenty transakcyjne
  4. Procesy automatyczne
  5. Na jakie pytania odpowiada ?
  6. Trawers. Słownik pojęć
  7. Trawers. Galeria rysunków
  8. Dostosowanie programu do firm
 5. Używanie programu
  1. Hasła alfabetycznie
  2. Opis ogólny
  3. Marketing i CRM
   1. Rozwiązania CRM dla marketingu
   2. Zarządzanie bazą odbiorców
   3. Osoby do kontaktu
   4. Adresy wysyłkowe odbiorców
   5. Etapy w cyklu sprzedaży. Lejek
   6. RK Rynek Kontakty. Używanie
   7. Statystyki działań marketingowych
   8. RZ Projekty Zadania. Używanie
   9. E-maile w kontaktach
   10. Zgoda na otrzymywanie e-maili
   11. W Tres: Jak wysłać biuletyny ?
   12. W Tres: Jak wysłać e-maile ?
   13. W Tres: Jak wysłać zapytania o zgodę ?
  4. Sprzedaż
   1. Realizacja zamówień sprzedaży
   2. Dokumenty sprzedaży
   3. Cenniki sprzedaży i zakupu
   4. Przedpłaty. Faktury zaliczkowe
   5. Zestawy sprzedażne
   6. PTU (VAT) Rejestry
   7. Kartoteka rozrachunków
   8. Drukarki fiskalne. Fiskalizacja
   9. Sprzedaż detaliczna
   10. Sprzedaż usług
   11. Potwierdzanie zamówień sprzedaży
   12. Upusty od cen sprzedaży i zakupu
   13. Kontrola marży. Wzory, zestawienia
   14. Koszt szacunkowy przychodu
   15. Prowizje sprzedawców
   16. Honoraria autorskie
   17. Limity kredytowe
   18. Historia klienta
   19. NA Sprzedaż, należności: Dok użytkowa
  5. Dystrybucja
   1. System dystrybucji
   2. Zarządzanie wysyłkami [SD][LD]
   3. Wysyłka, organizacja i dokumenty
   4. Trasy przewozowe
   5. Panel planowania wydań
   6. RA Zdalny dostęp odbiorców
   7. DropShipment Dostawy bezpośrednie
   8. Traceability Śledzenie drogi
   9. QA System kontroli jakości
   10. Opakowania asortymentu
   11. Opakowania zwrotne
   12. KGO Koszty Gospodarowania Odpadami
   13. SE Serwisowanie produktów
   14. SK Skup i sprzedaż surowców (zboża)
   15. Statystyki kartotek handlowych
   16. Kody warunków dostawy wg Incoterms
   17. Układanie paczek na paletach w 3D
  6. Zaopatrzenie
   1. System zaopatrzenia
   2. Zarządzanie bazą dostawców
   3. Kartoteka cen dostawców (oferty)
   4. Wybór i ocena dostawców
   5. Kontrakty zakupu i sprzedaży
   6. RA Zdalny dostęp dostawców (beta)
   7. ZA Tworzenie zamówień zakupu
   8. Akceptowanie zamówień zakupu
   9. Potwierdzanie zamówień zakupu
   10. Wzory obliczania potrzeb zakupu
   11. Generowanie dok przesunięć MM
  7. Zakupy
   1. Realizacja zamówień zakupu
   2. Dokumenty zakupu
   3. Faktury zakupu a dostawy ZO
   4. Wycena przychodu z zakupu
   5. Odchylenia od cen zakupu
   6. Kartoteka rozrachunków
   7. PTU (VAT) Rejestry
   8. Faktury VAT RR Rolnik Ryczałtowy
   9. PTU (VAT) naliczony. Rejestrowanie
   10. Zakupy nie-magazynowe (koszty)
   11. Zakupy magazynowe
   12. Ile sprzedano z tej faktury zakupu ?
   13. ZO Zakupy, zobowiązania: Dok użytkowa
  8. Płatności
   1. Zarządzanie płatnościami
   2. Dokumenty płatności
   3. Metody płatności
   4. Nadpłaty i kompensaty
   5. Kasy i rachunki bankowe
   6. Rachunki bankowe (konta) NRB
   7. Zaliczki pracownicze
   8. Preliminarz płatności
   9. Odsetki, noty odsetkowe
   10. Kursy walut
   11. Tworzenie przelewów bankowych
   12. Pobieranie wyciągów z plików CSV
   13. E-Płatności
   14. KB Obrót pieniężny: Dok użytkowa
   15. KC Emisja przelewów: Dok użytkowa
  9. Kartoteki indeksów
   1. KIM Kartoteka indeksów
   2. KIZ Kartoteka zamienników
   3. KID Kartoteka kodów
   4. KIM Tabele dodatkowe
   5. LOT/SER Numerowanie partii
   6. LOT/SER Zastosowania
   7. Rodzaje indeksów asortymentu
   8. Jednostki miary i przeliczniki
   9. Indeksy nie-magazynowe
  10. Zapasy magazynowe
   1. Zarządzanie zapasami
   2. Dokumenty magazynowe
   3. Tabela magazynów
   4. Status dok magazynowych [ ][v]
   5. Metody wyceny zapasów F/L/S/E/D/W
   6. Formuły. Wartości zapasów
   7. Waga (masa) asortymentu
   8. Zwroty do i z magazynu
   9. Odchylenia w wycenie zapasów
   10. Zapasy w depozycie
   11. Zapasy: dostępność, rezerwacje
   12. Raporty stanu i obrotów zapasów
   13. Zapasy: normy i wskaźniki
   14. Wskaźniki obrotu zapasami
   15. Klasyfikacje ABC
   16. Terminy ważności zapasów
   17. Prognozy rozchodu zapasów
   18. Inwentaryzacja zapasów magazynowych
   19. Inwentaryzacja on-line
   20. MG Gospodarka magazynowa: Dok użytkowa
  11. WMS Miejsca składowania
   1. WMS Miejsca składowania Opis
   2. WMS Miejsca składowania Przykład
   3. WMS Miejsca składowania Inwentaryzacja
   4. WMS Miejsca składowania Kody kreskowe
  12. Rachunkowość 1 - ogólnie
   1. Organizacja ksiąg rachunkowych
   2. Księga główna i księgi pomocnicze
   3. Zapisy w księgach pomocniczych i w KG
   4. Dokumenty poleceń księgowania
   5. Pobieranie poleceń księgowania w KG
   6. Zgodność ksiąg pomocniczych z KG
   7. Tabele dekretacji
   8. Rodzaje dekretacji i maski
   9. Warunki (filtry) dekretacji
   10. Trawers a ustawa o rachunkowości
   11. Przyjęte zasady rachunkowości (zarys)
   12. Za co księgowi cenią Księgę Główną ?
  13. Rachunkowość 2 - szczegóły
   1. Plan kont KG Księga Główna
   2. Znaki maskujące w symbolu konta
   3. KG Argumenty formuł obliczeniowych
   4. KE Analizy w MS Excel Opis ogólny
   5. KE Analizy w MS Excel Opis (pdf)
   6. Różnice kursowe okresowe i operacyjne
   7. Sprawozdania skonsolidowane
   8. Kartoteka rozrachunków
   9. Dekretowanie faktur sprzedaży
   10. Dekretowanie operacji magazynowych
   11. Faktoring
   12. Tabela zleceń (obiektów kosztowych)
   13. Korekta kwot PTU
   14. PTU Centralizacja rozliczeń
   15. PTU metodą kasową (mały podatnik)
   16. KG Księga Główna: Dok użytkowa
   17. ST Środki Trwałe: Dok użytkowa
   18. PL Płace i Kadry: Dok użytkowa
   19. KP Książka KPR: Dok użytkowa
  14. Organizacyjne
   1. Wielo-firmowość
   2. Wielo-oddziałowość
   3. Wielo-walutowość
   4. Wielo-języczność
   5. Okresy obliczeniowe
   6. Rok obrotowy przesunięty
   7. Przetwarzanie dokumentów
   8. RefNo Numery referencyjne dokumentów
   9. Tabela stawek PTU (VAT)
   10. Rozliczanie PTU przez nabywcę [RC]
   11. TaxFree Zwrot PTU dla podróżnych
   12. Kalendarze
   13. Drzewa projektów (planów)
  15. Kody kreskowe
   1. Kody kreskowe Opis ogólny
   2. Kody kreskowe Zastosowania
   3. Etykiety GS1-128 Zastosowania
  16. Menu F12. Klawisze. Mysz. Memo
   1. Menu wewnętrzne F12
   2. Klawisze. Mysz. Memo i Remark
   3. Kalkulator numeryczny
 6. e-Trawers EDI XML SOA e-mail
  1. e-Trawers - opis ogólny
  2. Integracja z internetem
   1. Integracja z internetem Opis ogólny
   2. Publikowanie dokumentów na www
   3. Sklep internetowy oscTrawers
   4. Sklep internetowy oscTrawers (pdf)
   5. WOE Zamówienia internetowe
   6. eLinker Integrator z PrestaShop
  3. e-faktury, e-archiwum
  4. e-deklaracje XML
  5. JPK Jednolity Plik Kontrolny
  6. EDI Dokumenty sprzedaży i zakupu
   1. EDI Opis ogólny
   2. EDI Dokumenty sprzedaży
   3. EDI Dokumenty zakupu
   4. EDI Stosowane oznaczenia
   5. EDI Tezy wykładu
  7. SOA Integracja danych API
   1. SOA Opis ogólny
   2. SOA Architektura wymiany danych
   3. SOA Funkcje OutBound i InBound
   4. SOA Przykłady rozwiązań
   5. SOA Serwer internetowy
   6. SOA Przykłady i ćwiczenia
   7. SOA Programy w Python i PHP
  8. E-mail Wbudowana poczta TrEmail
  9. E-mail Używanie poczty TrEmail
  10. E-mail Wysyłanie faktur
  11. E-mail Wysyłanie seryjnie
 7. Raporty i analizy
  1. Raporty i analizy
  2. Query. Formuły. Oznaczanie rekordów
   1. Jak szukać w zbiorach danych ?
   2. Query. Zapytania wg warunków
   3. Formuły i wzory obliczeniowe
   4. Globalne oznaczanie rekordów
   5. Wysyłanie danych do Excela (CSV,KE)
  3. Raport o stanie firmy
  4. Zestawienia tabelaryczne
  5. Wskaźniki należności i zobowiązań
  6. Raport o odbiorcy/dostawcy wg NIP
  7. RaportyXML
  8. Raporty i formuły PM
  9. Raporty w Crystal Reports
  10. Sprzedaż i zakupy w różnych układach
  11. Sprzedaż i zakupy w wielu wymiarach
  12. Sumaryczne dane roczne
  13. Raporty CrossTab
  14. Raporty PivotTab
  15. Intrastat. Dane do deklaracji
  16. JPK Jednolity Plik Kontrolny
  17. Zestawienia kontrolne
  18. Raporty z przetwarzania: trRaporty
  19. Raportowanie automatyczne
   1. Raportowanie automatyczne Opis
   2. Raportowanie do TZMO Toruń
   3. Raportowanie do systemu EBI
 8. MRP/ERP Produkcja
  1. Hasła alfabetycznie
  2. Produkcja 1 - ogólnie
   1. Podstawowe moduły produkcyjne
   2. Opis systemu produkcji
   3. Zarządzanie produkcją
   4. Strategie produkcyjne w Trawersie
   5. Korzyści, trudności, czynniki sukcesu
   6. Produkcja usług i projekty
   7. Trawers w firmie produkcyjnej
   8. Użytkownicy. Firmy produkcyjne
   9. Trawers ERP/MRPII dla produkcji
  3. Produkcja 2 - kartoteki i tabele
   1. Dokumenty transakcyjne w produkcji
   2. BOM Struktury produktu
   3. BOM Zestawienia
   4. BOM Pobieranie z CSV, zapis do CSV
   5. BOM Konfigurator produktu
   6. Procesy technologiczne RO
   7. Procesy technologiczne, z CSV, do CSV
   8. Kartoteka zleceń produkcyjnych
   9. Cykl przetwarzania zleceń
   10. Panel sterowania zleceniami
   11. Stanowiska pracy
   12. Rozkład czasu pracy stanowisk
   13. Wzorniki operacji
   14. Opisy technologiczne
  4. Produkcja 3 - MRP, planowanie
   1. MRP Planowanie potrzeb
   2. MRP Parametry sterujące
   3. MRP Tworzenie zleceń
   4. MRP Tworzenie zamówień zakupu
   5. MRP Prognozy sprzedaży
   6. MRP w praktyce. Produkcja na magazyn
   7. MRP w praktyce. Produkcja na zamówienie
   8. Bufory. Wskaźniki zasobów
   9. SH Harmonogramowanie produkcji
   10. Planner. Wizualizacja projektów
  5. Produkcja 4 - realizacja
   1. Specyfikacja materiałowa
   2. Specyfikacja operacji
   3. Rejestrowanie produkcji
   4. Rejestrowanie produkcji. Parametry
   5. SF Rejestrowanie Shop Floor Control
   6. Rejestrowanie operacji. Czy konieczne ?
   7. Przychód z produkcji JiT Backflush
   8. Panele operacji
   9. Dni realizacji (en: Lead Time)
   10. Operacje obce. Koopercja
   11. Obróbka obca. Inny asortyment
   12. Odpady materiałów i braki
   13. Arkusze i zwoje
  6. Produkcja 5 - koszty
   1. Rachunkowość firm produkcyjnych
   2. Koszty w systemie produkcji
   3. Obliczanie kosztów normatywnych
   4. Obliczanie kosztów pośrednich
   5. Obliczanie kosztów operacji
   6. Wycena przychodu z produkcji
   7. Kalkulacja kosztów wytworzenia
   8. Koszty produkcji na przykładach
  7. Produkcja 6 - raporty
   1. Raporty o wykonanych operacjach
   2. Raporty o wytworzonych produktach
   3. JC Raporty
   4. Statystyki kartotek produkcyjnych
   5. Wykorzystanie kart pracy w PL
  8. Produkcja 7 - scenariusze
   1. 40. Ile kosztuje produkt skonfigurowany ?
   2. 50. Kiedy otrzymam wyrób ?
   3. 60. Produkcja na zamówienie. Potrzeby materiałowe
   4. 65. Wykonanie usługi na zamówienie klienta
   5. 70. Produkcja na zamówienie. Zasoby stanowisk
 9. Administrowanie programem
  1. Hasła alfabetycznie
  2. Opis ogólny
  3. Rola administratora Trawers
  4. Instalowanie i aktualizacje
   1. Instalowanie programu
   2. Aktualizacja programu
   3. Trawers6 GUI Instalowanie
   4. Migracja Trawers 4 --> 5
   5. Migracja Trawers -W Windows --> -X Linux
   6. Migracja Trawers -L > -X
   7. Migracja Trawers -E > -W
   8. Katalog: ftp.tres.pl
   9. Identyfikacja Trawers
  5. Urządzenia wyjściowe. Wydruki
   1. Drukowanie
   2. Urządzenia wyjściowe
   3. Właściwości urządzeń wyjściowych
    1. Właściwości urządzeń wyjściowych
    2. Właściwości: Win32
    3. Właściwości: CUPS
    4. Właściwości: Email
    5. Właściwości: Plik HTML
    6. Właściwości: Plik PDF
    7. Właściwości: Plik TXT
    8. Właściwości: Plik PRN
    9. Urządzenie: Polecenie Przykłady
   4. Użycie urządzeń wyjściowych
   5. Drukarki fiskalne Aspekty techniczne
   6. Wagi elektroniczne
   7. Wysyłanie i odbieranie faxów
   8. Przygotowanie IT do drukowania
   9. Terminal przenośny HandHeld
  6. Parametryzacja
   1. System parametrów
   2. Parametry ogólne 01xx 02xx 08xx
   3. Parametry systemów
    1. Parametry wszystkich systemów
    2. Parametry systemu AD
    3. Parametry systemu BM
    4. Parametry systemu KB
    5. Parametry systemu KC
    6. Parametry systemu KG
    7. Parametry systemu MG
    8. Parametry systemu MI
    9. Parametry systemu MR
    10. Parametry systemu NA
    11. Parametry systemu PM
    12. Parametry systemu RK
    13. Parametry systemu RO
    14. Parametry systemu ST
    15. Parametry systemu ZA
    16. Parametry systemu ZO
    17. Parametry systemu ZP
   4. Numerowanie dokumentów i kartotek
   5. Schematy numerowania
  7. Wzorce dokumentów i etykiet
   1. Wzorce dokumentów i etykiet
   2. Wzorce dokumentów Przykłady
   3. Wzorce etykiet Przykłady
   4. Wzorce Pobieranie z ftp
   5. Wzorce Dokumenty wg wzorców
   6. Wzorce Znaki sterujące wydrukiem
   7. Wzorce Kaskadowe i składane
   8. Wzorce etykiet. LibreOffice
   9. Wzorce Budowanie wzorców (pdf)
  8. AutoRun Procesy automatyczne
  9. Wymiana danych (export, import)
   1. Wymiana danych z innymi programami
   2. CSV Zapisywanie plików
   3. CSV Opis ogólny. Tabela def CSV
   4. CSV Pobieranie plików Krok po kroku
   5. CSV Pola plików
   6. Pobieranie danych. Karty wzorcowe
   7. Formaty plików wymiany
   8. Wysyłanie danych do Excela (CSV,KE)
   9. Przenoszenie danych do baz SQL
   10. Dane dla Qlik
  10. Operatorzy (użytkownicy)
   1. Tabela operatorów
   2. Param operat 05xx 06xx 07xx 11xx
   3. Parametry pracy operatorów
   4. Preferencje operatorów
   5. Ostatnie wybory operatorów
   6. Menu własne operatora
   7. Warunki (filtry) operatorów
  11. Zarządzanie zbiorami danych
   1. Zarządzanie bazą danych
   2. Wyłączny dostęp do bazy danych
   3. Zarządzanie plikami
   4. Globalne zmiany pól w bazie danych
   5. Zbiory okresowe
   6. Statystyki zbiorów danych
   7. Windows czyta z Linuxa
   8. DBU: Dokumentacja użytkowa
  12. Pliki załączników
  13. Funkcje pomocnicze i serwisowe
  14. Bezpieczeństwo, uprawnienia
   1. Bezpieczeństwo. Mechanizmy
   2. Uprawnienia oparte na rolach
   3. Uprawnienia oparte na numerach poziomów
   4. Prezentacja uprawnień
   5. Autoryzowanie transakcji
   6. Bezpieczeństwo. Wielo-oddziałowość
  15. Sesje, kronika operacji (log)
   1. Zarządzanie sesjami
   2. Kronika operacji (log)
  16. Alerty i powiadomienia
   1. Alerty i raportowanie
   2. Powiadomienia, wiadomości
  17. Problemy i potrzeby
   1. Zgłoszenia serwisowe
    1. Zgłoszenie problemu
    2. Zgłoszenie potrzeby
    3. O zgłaszaniu problemów i potrzeb
   2. Diagnozowanie i usuwanie problemów
  18. Dług technologiczny
 10. Opisy techniczne
  1. Platformy systemowe
  2. Bazy danych i technologia
  3. Linux i Windows Wymagania techniczne
  4. Linux i Windows Koszty instalacji IT
  5. Połączenia zdalne z programem Trawers
  6. Trawers jako usługa (SaaS)
  7. Trawers na wirtualnym serwerze
  8. Utrzymanie instalacji IT
  9. Słownik danych. Opis ogólny
  10. Zawartość tabel stałych
  11. Symbole specjalne
  12. Podstawowe dane techniczne
  13. Synteza mowy TTS Text-To-Speech
  14. Struktura katalogów
  15. Zmienne środowiskowe
  16. Błędy operacji plikowych
  17. Składnia wyrażeń filtrujących
  18. Formaty, wyrażenia regularne
  19. Kodowanie polskich znaków
 11. Wdrażanie programu
  1. Proces wdrożenia
  2. Samodzielne wdrożenie
  3. SUIT Przewodnik wdrożeniowy
  4. Kroki wdrożenia Lista kontrolna
  5. Drzewa projektów (planów)
  6. Wprowadzanie danych początkowych
  7. Dane branżowe. Profile firm
  8. Dane standardowe
  9. Przeniesienie z innego programu
  10. Scenariusze
   1. FIL_tr15_aha
   2. FIL_tr15_ahb
   3. FIL_tr15_ahc
  11. Analiza przed-wdrożeniowa
   1. Analiza: cele, zakres i forma
   2. Ankieta: Moduły handlowe i usługowe
   3. Ankieta: Moduły produkcyjne i handlowe
 12. Przykłady wdrożeń
  1. Handel i usługi
   1. Firma handlowa wielo-oddziałowa
   2. Sprzedaż hurtowa i detaliczna
   3. Dystrybucja artykułów FMCG
   4. Przetwórstwo i sprzedaż ryb
   5. Wytwarzanie i sprzedaż nabiału
   6. Sprzedaż oddziałowa i usługi
  2. Produkcja
   1. Produkcja pojazdów (motoryzacja)
   2. Konfigurowanie pojazdów (motoryzacja)
   3. Produkcja materiałów spawalniczych
   4. Doświadczenia z branży motoryzacyjnej
   5. Produkcja obuwia
   6. Doświadczenia z branży morskiej
   7. Produkcja okuć meblowych
   8. Produkcja spożywcza, kosmetyczna
   9. Trawers w firmach produkcyjnych
  3. Inne branże
   1. W sektorze publicznym
   2. Opinie Partnerów
  4. W szczegółach
   1. Adresy wysyłkowe. W praktyce
   2. Zaopatrzenie oddziałów. W praktyce
   3. Sprzedaż w oddziale
   4. Sprzedaż detaliczna
   5. Płatności u dostawcy programów
   6. WMS Miejsca składowania w magazynie
   7. Koszty produkcji na przykładach
   8. SOA Przykłady rozwiązań
   9. RK Rynek Kontakty. Używanie
   10. Wzorce dokumentów Przykłady
   11. Wzorce etykiet Przykłady
   12. Księgowość w firmie wielooddziałowej (pdf)
  5. Szablon opisu wdrożenia
 13. Poznawanie programu, Jazda Próbna
  1. TJP Trawers Jazda Próbna
  2. TJP w firmie produkcyjnej
  3. TJP komunikacja w systemie RZ
  4. TJP Zdalna prezentacja
  5. TJP Prezentacja
  6. Produkcja Scenariusz prezentacji
 14. Scenariusze procesów
  1. Scenariusze procesów
  2. 10 Sprzedaż na fakturę
  3. 14 Sprzedaż na paragon
  4. 17 Depozyt dostawcy. Sprzedaż z [D]
  5. 30 Zamówienie, wydanie, fakturowanie
  6. 35 Zaliczka, faktura sprzedaży
  7. 37 Zamówienie, wydanie LOT/SER, fakturowanie
  8. 15 Sprzedaż via Allegro
  9. 20 Zakup, sprzedaż, zapłaty
  10. 25 Zaliczka, faktura zakupu
  11. 39 Zamówienie zakupu wg zam sprzedaży
 15. Usługi firmy Tres
  1. Usługi Tres. Opis ogólny
  2. Aktualizacja i konsultacje e-mailowe
  3. Serwis i konsulting
  4. Nadzór autorski
  5. Konsultacje wdrożeniowe
  6. Szkolenia
   1. Oferta
   2. Kurs 1: Podstawy
   3. Kurs 3: Sprzedaż
   4. Kurs 4: Zakupy
  7. Analiza przedwdrożeniowa
  8. Konsultacje specjalistyczne
  9. Dotacje UE
  10. RI Rozwiązania indywidualne
  11. Co zawiera specyfikacja programu ?
  12. Klauzula poufności
  13. Warunki licencji
  14. Tres jako Administrator Danych Osobowych (RODO)
  15. Spotkania z Użytkownikami i Partnerami
   1. Opis ogólny: cele i formuła
   2. Sobieszewo 2018
   3. Sobieszewo 2017
   4. Rzucewo 2016
   5. Rzucewo 2015
   6. Sobieszewo 2013
   7. Sobieszewo 2012
   8. Sobieszewo 2011
   9. Sobieszewo 2010
   10. Minione spotkania: 2000 - 2010
  16. O firmie Tres
 16. Partnerzy
  1. Produkty i usługi Partnerów
  2. Lista Partnerów
  3. Współpraca z Partnerami
 17. Przetargi i zamówienia
  1. Program: Portal B2B
  2. Opracowanie: Rach firm produkcyjnych
 18. Współpraca z Uczelniami
 19. Publikacje
  1. ERP to nie przywilej a konieczność
  2. System ERP czy Twoja firma jest na to gotowa?
  3. 5 powodów, dla których warto wdrożyć ERP
 20. Rekrutacja
  1. Potrzeby kadrowe. Rekrutacja
  2. Projektant-Programista Aplikacji ERP
  3. Konsultant sprzedaży ERP
  4. Konsultant wdrożeń ERP
  5. Redaktor treści internetowych
 21. Descripción del programa Trawers
  1. Los procesos económicos del programa Trawers
 22. About Tres CO
  1. About Tres CO
 23. About Trawers ERP
  1. General description of Trawers ERP
  2. Reasons why you need Trawers
  3. License and update prices
  4. Important questions answered in Trawers
  5. Profiles of companies which use our software
  6. Trawers configuration
  7. Trawers package systems
  8. Trawers as a service
  9. Software updating policy
  10. License terms and conditions
  11. How to purchase and implement Trawers
  12. Business processes in Trawers
 24. User's Guide
  1. Customer Base Management
  2. Contact Persons
  3. Customer Ship-To addresses
  4. Stages in a sales process
  5. How to use the Contact Manager ?
  6. Control over task fulfillment
  7. Using e-mail for contacts with clients
  8. Processing of sales orders
  9. Sales transactions
  10. Trawers ERP for manufacturing