Baza wiedzy Trawers ERP

Wydanie z 2023.09.30
Pokaż wszystkie opisy
 1. Nowości i zmiany (2023 - 2015)
 2. Biuletyny informacyjne
 3. Terminologia alfabetycznie
 4. Szybki start
  1. Poznawanie Trawers ERP
  2. Szukanie informacji o Trawers ERP
  3. Pytania i odpowiedzi. ChatGPT
  4. Instalowanie i utrzymanie
  5. Baza wiedzy: https://trawers.tres.pl
  6. Portal Tres: https://www.tres.pl
 5. Trawers ERP. Ogólnie
  1. Ogólny opis programu Trawers
  2. Dlaczego Trawers. Korzyści
  3. Profile firm. Użytkownicy
  4. Rozwiązania specjalistyczne
  5. Trawers ERP. Opis marketingowy
  6. Ceny licencji programu
  7. Jak kupić i wdrożyć ?
  8. Polityka aktualizacji
  9. Trawers 6 GUI
   1. Interfejs tekstowy TUI i graficzny GUI
   2. Trawers6 GUI a Trawers5 TUI. Różnice
  10. Partnerzy i Konsultanci
  11. Produkty i usługi Partnerów
  12. Autorzy i Współpracownicy
 6. Trawers ERP. Funkcjonalność
  1. Konfiguracja programu
  2. Procesy gospodarcze
  3. Dokumenty transakcyjne
  4. Procesy automatyczne
  5. Przedsiębiorstwo cyfrowe
  6. Na jakie pytania odpowiada
  7. Dostosowanie do potrzeb firm
  8. Trawers. Treść oferty
  9. Trawers ERP. Baza Wiedzy
  10. Słownik pojęć
  11. Skróty i akronimy
  12. Galeria rysunków
  13. Pytania i Odpowiedzi
  14. Podręcznik (.pdf w archiwum)
 7. _______________________________________
 8. Systemy AD KB MG NA...
  1. Opis ogólny
  2. AD Administracja. F12. Klawisze. Memo
   1. System AD Administracja
   2. F12 Menu wewnętrzne
   3. Klawisze. Mysz. Ekrany. Dialog
   4. Opisy i notatki. Memo i Remark
   5. Kalkulator numeryczny
  3. Marketing i CRM
   1. Rozwiązania CRM i marketing
   2. Zarządzanie bazą odbiorców
   3. Osoby do kontaktu
   4. Adresy wysyłkowe odbiorców
   5. Etapy w cyklu sprzedaży. Lejek
   6. Kampanie handlowe. Adresaci
   7. Kampanie handlowe. Oznaczanie
   8. Notatki CRM
   9. Partnerzy handlowi. Dealerzy
   10. RK Rynek Kontakty
   11. RZ Projekty Zadania
   12. Statystyki działań marketingowych
   13. Historia klienta
   14. E-mail Używanie poczty TrEmail
   15. W Tres: Jak wysłać biuletyny ?
   16. W Tres: Jak wysłać e-maile ?
  4. Sprzedaż
   1. Realizacja zamówień sprzedaży
   2. Cykl przetwarzania zam sprzedaży
   3. Dokumenty sprzedaży
   4. Cenniki sprzedaży
   5. Przedpłaty. Faktury zaliczkowe
   6. Zestawy sprzedażne
   7. PTU (VAT) Rejestry
   8. Rozrachunki z kontrahentami
   9. Drukarki fiskalne. Fiskalizacja
   10. Sprzedaż detaliczna
   11. Sprzedaż nie-magazynowa
   12. Upusty od cen sprzedaży i zakupu
   13. Kontrola marży. Wzory, zestawienia
   14. Koszt szacunkowy sprzedaży
   15. Prowizje sprzedawców
   16. Program punktowy. Lojalnościowy
   17. Honoraria autorskie
   18. Limity kredytowe
   19. Parametry systemu NA
   20. Kolejność pozycji na wydrukach
   21. NA Sprzedaż, należności: Dok użytkowa
  5. Dystrybucja
   1. System dystrybucji
   2. Zarządzanie wysyłkami [SD][LD]
   3. Wysyłka, organizacja i dokumenty
   4. Kompletacja w sprzedaży [d][k]
   5. Produkty wariantowe. Wytwarzanie i sprzedaż
   6. Produkty wariantowe. Zamówienia sprzedaży
   7. Sprzedaż w formule subskrypcji
   8. Trasy przewozowe
   9. RA Zdalny dostęp odbiorców
   10. Traceability Śledzenie drogi
   11. Panel planowania wydań
   12. DropShipment Dostawy bezpośrednie
   13. Statystyki kartotek handlowych
  6. Zaopatrzenie
   1. System zaopatrzenia
   2. Zarządzanie bazą dostawców
   3. Kartoteka cen dostawców (oferty)
   4. Katalogi cen dostawców
   5. Cenniki zakupu
   6. Wybór i ocena dostawców
   7. Prognozy rozchodu zapasów
   8. RA Zdalny dostęp dostawców (beta)
   9. ZA Tworzenie zamówień zakupu
   10. Wzory obliczania potrzeb zakupu
   11. MRP Firmy handlowe i usługowe
   12. Generowanie dok przesunięć MM
  7. Zakupy
   1. Realizacja zamówień zakupu
   2. Cykl przetwarzania zam zakupu
   3. Dokumenty zakupu
   4. Przyjęcie dostawy do magazynu
   5. Faktury zakupu a dostawy ZO
   6. Wycena przychodu z zakupu
   7. Odchylenia od cen zakupu
   8. Zakupy nie-magazynowe. Koszty
   9. Rozrachunki z kontrahentami
   10. Zaliczki, faktury zakupu
   11. PTU (VAT) Rejestry
   12. Ile sprzedano z tej faktury zakupu ?
   13. Parametry systemu ZO
   14. Parametry systemu ZA
   15. ZO Zakupy, zobowiązania: Dok użytkowa
  8. Płatności
   1. Zarządzanie płatnościami
   2. Dokumenty płatności
   3. Metody płatności [G][L][P]...
   4. Rozrachunki z kontrahentami
   5. Nadpłaty i kompensaty
   6. Wskaźniki należności i zobowiązań
   7. MPP Płatność podzielona. Split Payment
   8. Kasy i rachunki bankowe
   9. Rachunki bankowe (konta) NRB
   10. Przelewy elektroniczne. Tworzenie
   11. Pobieranie wyciągów z plików CSV
   12. E-Płatności
   13. Zaliczki pracownicze w KB
   14. Preliminarz płatności
   15. Odsetki, noty odsetkowe
   16. TK Kursy walut
   17. Różnice kursowe okresowe i operacyjne
   18. Parametry systemu KB
   19. KB Obrót pieniężny: Dok użytkowa
   20. KC Emisja przelewów: Dok użytkowa
  9. Serwis
   1. Serwisowanie. Opis ogólny
   2. SE Serwisowanie. Kartoteki Dokumenty
   3. SE Serwisowanie. Serwis_NA
   4. SE Serwisowanie. Serwis_ZP
   5. SE Serwisowanie. Serwis_BM
   6. Parametry systemu SE
   7. Komunikacja w dziale serwisowym
   8. SE Serwisowanie. Na danych Demo
   9. SE Serwisowanie. Serwis_FL
   10. SE Ciągniki i maszyny rolnicze
  10. Kontrola jakości
   1. QA System kontroli jakości
   2. QA_1 Kontrola jakości. Zlecenia
   3. QA_2 Kontrola jakości. Transakcje
   4. QA_3 Zapasy w kontroli jakości
   5. QA Ceny zależne od jakości
  11. Kartoteki indeksów
   1. KIM Kartoteka indeksów
   2. KIM Tabele powiązane
   3. KIM Tabela atrybutów
   4. KIZ Kartoteka zamienników
   5. KID Kartoteka kodów dodatkowych
   6. LOT/SER Numerowanie partii
   7. LOT/SER Zastosowania
   8. KIM Rodzaje indeksów asortymentu
   9. Jednostki miary i przeliczniki
   10. KIM Indeksy nie-magazynowe
  12. Zapasy magazynowe
   1. Zarządzanie zapasami
   2. Dokumenty magazynowe
   3. Metody wyceny zapasów F/L/S/E/D/W
   4. Formuły. Wartości zapasów
   5. Status dok magazyn [ ][v]
   6. Waga (masa) asortymentu
   7. Zwroty do i z magazynu
   8. Odchylenia w wycenie zapasów
   9. Zapasy w depozycie
   10. Magazyny. Automatyzacja
   11. Zapasy: dostępność, rezerwacje
   12. Zapasy: normy i wskaźniki
   13. Zapasy: wskaźniki obrotu
   14. Zapasy: terminy ważności
   15. Raporty stanu i obrotów zapasów
   16. Inwentaryzacja zapasów magazynowych
   17. Inwentaryzacja on-line
   18. Parametry systemu MG
   19. MG Gospodarka magazynowa: Dok użytkowa
  13. Magazyny. Organizacja
   1. Tabela magazynów
   2. Magazyny. Automatyzacja
   3. Parametry systemu MG
   4. WMS Miejsca składowania Opis
   5. WMS Miejsca składowania Przykład
   6. WMS Miejsca składowania Inwentaryzacja
   7. WMS Miejsca składowania Kody kreskowe
   8. WMS Miejsca składowania Oferty Partnerów
  14. Opakowania
   1. Opakowania asortymentu
   2. Opakowania zwrotne. Salda
   3. Opakowania zwrotne. Dokumenty
   4. Opakowania. Materiały. Obliczenia
   5. Opakowania. Palety
   6. KGO Koszty Gospodarowania Odpadami
   7. Układanie paczek na paletach w 3D
  15. Skup i sprzedaż surowców
   1. SK Skup i sprzedaż surowców
   2. SK Skup. Jak poznać moduł ?
  16. Organizacyjne
   1. Wielo-firmowość
   2. Wielo-oddziałowość
   3. Wielo-walutowość
   4. Wielo-języczność
   5. Dokumenty. Przetwarzanie transakcji
   6. Dokumenty. RefNo Numery referencyjne
   7. Dokumenty. Numerowanie
   8. Dokumenty. Tabele serii
   9. Numerowanie kartotek
   10. Numerowanie. Schematy
   11. Tabele. Słowniki
   12. Tabele. Dane stałe
   13. Kody warunków dostawy wg Incoterms
   14. Drzewa projektów (planów)
  17. Komunikacja. Dokumentacja DMS
   1. Komunikacja w Trawers ERP
   2. Komunikacja w dziale serwisowym
   3. Komunikacja. Przykłady
   4. Zarządzanie dokumentami DMS
   5. Zarządzanie dokumentami DMS Case
   6. RZ Projekty Zadania
   7. Przedsiębiorstwo cyfrowe
  18. Okresy. Kalendarze. Terminy. Czas pracy
   1. Okresy obliczeniowe
   2. Rok obrotowy przesunięty
   3. Kalendarze. Daty. Okresy
   4. Kalendarz ERP. GUI
   5. Terminarze. Harmonogramy
   6. Czas pracy. Terminy. Koszty pracy
  19. Kody kreskowe. GS1-128. Moduł DC
   1. Kody kreskowe Opis ogólny
   2. Kody kreskowe Zastosowania
   3. Kody kreskowe w handlu. Przykłady
   4. GS1-128 Zastosowania. Etykiety
   5. DC Data Collection. Skanery
  20. Finanse 1 - ogólnie
   1. Organizacja ksiąg rachunkowych
   2. Księga główna i księgi pomocnicze
   3. Zapisy w księgach pomocniczych i w KG
   4. Sprawozdania finansowe
   5. KG Dokumenty księgowe
   6. Dokumenty poleceń księgowania
   7. Pobieranie poleceń księgowania w KG
   8. Zgodność ksiąg pomocniczych z KG
   9. Trawers a ustawa o rachunkowości
   10. Przyjęte zasady rachunkowości (zarys)
   11. Za co księgowi cenią Księgę Główną ?
  21. Finanse 2 - szczegóły
   1. Plan kont KG Księga Główna
   2. Zestawienia w KG Księga Główna
   3. Znaki maskujące w symbolu konta
   4. KE Analizy w MS Excel Opis ogólny
   5. KE Analizy w MS Excel Opis (pdf)
   6. AutomatyKG. Automaty księgowe
   7. FormułyKG. Formuły i zestawienia
   8. FormułyKG i AutomatyKG. Argumenty
   9. Parametry systemu KG
   10. Budżet kont
   11. Rozrachunki z kontrahentami
   12. Faktoring
   13. KG Księga Główna: Dok użytkowa
  22. Finanse 3 - dekretacje
   1. System dekretacji
   2. Tabele dekretacji
   3. Rodzaje dekretacji i maski
   4. Warunki (filtry) dekretacji
   5. Tabela zleceń ZZZZZZ i Q12
   6. Dekretowanie. Zakupy nie-magazynowe
   7. Dekretowanie. Zakupy magazynowe
   8. Dekretowanie. Sprzedaż magazynowa
   9. Dekretowanie. Dokumenty magazynowe
  23. Finanse 4 - PTU (VAT) JPK
   1. PTU (VAT) Opis ogólny
   2. PTU (VAT) Tabela stawek
   3. PTU (VAT) Rejestry
   4. Faktury VAT RR Rolnik Ryczałtowy
   5. PTU (VAT) naliczony. Rejestrowanie
   6. PTU Rozliczanie przez nabywcę [RC]
   7. TaxFree Zwrot PTU dla podróżnych
   8. PTU (VAT) Korekta kwot
   9. PTU (VAT) Centralizacja rozliczeń
   10. PTU (VAT) Metoda kasowa
   11. PTU (VAT) Współczynniki odliczenia
   12. JPK Jednolity Plik Kontrolny 2021 2022
   13. JPK Jednolity Plik Kontrolny 2020
  24. Finanse 5 - Systemy: PL PPK ST KP
   1. PL Płace i Kadry: Dok użytkowa
   2. PL Płace i Kadry: Dok Aneksy: 1-20
   3. PL Płace i Kadry: Dok Aneksy:21-25
   4. PL Pracownicze Plany Kapitałowe PPK
   5. PL Kartoteka osobowa pracowników
   6. PL Płace Średnie wynagrodzenie
   7. ST Środki Trwałe: Dok użytkowa
   8. KP Książka KPR: Dok użytkowa
   9. PA Rozliczanie projektów (projekt)
 9. Raporty i analizy
  1. Raporty i analizy
  2. Raport o stanie firmy
  3. KPI. Miary, wskaźniki efektywności
  4. Generatory raportów
  5. RaportyXML Generator w PM
  6. Zestawienia tabelaryczne
  7. Kostki OLAP (wykresy, wizualizacja)
  8. Wyszukiwanie w bazie danych
  9. Query. Filtry. Oznaczanie. Formuły
   1. Query. Zapytania wg warunków
   2. Warunki (filtry). Opis ogólny
   3. Oznaczanie rekordów [*]
   4. Formuły i wzory obliczeniowe
   5. Klasyfikacje ABC. Kategorie
  10. RaportyPM i FormułyPM
  11. Sprzedaż i zakupy. Układy i wymiary
   1. Sprzedaż i zakupy w różnych układach
   2. Sprzedaż i zakupy w wielu wymiarach
   3. Wskaźniki należności i zobowiązań
   4. Raport o odbiorcy/dostawcy wg NIP
   5. Intrastat. Dane do deklaracji
  12. Sumaryczne dane roczne
  13. Raporty TrCrossTab
  14. Raporty TrPivotTab
  15. JPK Jednolity Plik Kontrolny 2021 2022
  16. Zestawienia kontrolne
  17. TrRaporty. Raporty z przetwarzania
  18. Statystyki danych
   1. Statystyki zbiorów danych
   2. Statystyki kartotek handlowych
   3. Statystyki działań marketingowych
   4. Statystyki kartotek produkcyjnych
  19. Raportowanie automatyczne
  20. Trawers. Uczenie maszynowe
  21. Raporty specjalistyczne
   1. Raporty specjalistyczne
   2. Raportowanie do systemu EBI
   3. Raportowanie do TZMO Toruń
   4. Raporty w Crystal Reports
 10. e-Trawers EDI SOA e-mail
  1. e-Trawers. Gospodarka elektroniczna
  2. Internet. Integracje
   1. Integracja z internetem. Rozwiązania
   2. Integracja z internetem. Google
   3. Integracja z internetem. B2B.B2C.D2C
   4. Publikowanie dokumentów na www
   5. Sklep internetowy oscTrawers
   6. Sklep internetowy oscTrawers (pdf)
   7. WOE Zamówienia internetowe
   8. eLinker Integrator z PrestaShop
  3. BaseLinker. Integracje
  4. Produkty wariantowe
   1. Produkty wariantowe. BaseLinker
   2. Produkty wariantowe. Web Configurator
  5. e-faktury, e-archiwum
  6. e-deklaracje XML
  7. EDI Dokumenty sprzedaży i zakupu
   1. EDI Elektroniczna wymiana dok
   2. EDI Dokumenty sprzedaży
   3. EDI Dokumenty zakupu
   4. EDI Stosowane oznaczenia
   5. EDI Trawers A i B. Wymiana dok
   6. EDI Wielo-oddziałowość
   7. EDI Tezy wykładu
  8. SOA Integracja danych API
   1. SOA Opis ogólny
   2. SOA Architektura wymiany danych
   3. SOA Funkcje OutBound i InBound
   4. SOA Przykłady rozwiązań
   5. SOA Serwer internetowy
   6. SOA Przykłady i ćwiczenia
   7. SOA Programy w Python i PHP
   8. SOA Internet rzeczy. Trawers_IoT
  9. TrEmail Wbudowana poczta
   1. E-mail Wbudowana poczta TrEmail
   2. E-mail Używanie poczty TrEmail
   3. E-mail W kontaktach
   4. E-mail Wysyłanie faktur
   5. E-mail Seryjne wysyłanie
   6. E-maile z załącznikami
 11. _______________________________________
 12. MRP/ERP Produkcja
  1. Terminologia alfabetycznie
  2. Produkcja 1 - ogólnie
   1. Trawers ERP Produkcja
   2. Produkcja. Podstawowe moduły
   3. Produkcja. Podstawowe funkcje
   4. Zarządzanie produkcją
   5. Typy produkcji w Trawers ERP
   6. Produkcja procesowa 1
   7. Produkcja procesowa 2
   8. Produkcja ERP. Korzyści/problemy
   9. Realizacja usług i projekty
   10. Trawers w firmie produkcyjnej
   11. Użytkownicy. Firmy produkcyjne
   12. ANSI/ISA-95 Powiązanie z ERP
   13. Trawers ERP/MRPII dla produkcji
  3. Produkcja 2 - kartoteki i tabele
   1. ZP Dokumenty w produkcji
   2. BOM Struktury produktu
   3. BOM Zestawienia
   4. BOM Konfigurator produktu 1
   5. BOM Konfigurator produktu 2
   6. BOM Fantomy
   7. BOM Pobieranie z CSV, zapis do CSV
   8. RO Procesy technologiczne
   9. Procesy technologiczne z CSV, do CSV
   10. RO Stanowiska pracy
   11. RO Rozkład czasu pracy stanowisk
   12. RO Wzorniki operacji
   13. RO Opisy technologiczne
   14. Parametry systemu BM
   15. Parametry systemu MR
   16. Parametry systemu RO
   17. Parametry systemu ZP
  4. Produkcja 3 - MRP, planowanie
   1. MRP Planowanie potrzeb
   2. MRP Parametry sterujące
   3. MRP Tworzenie zleceń
   4. MRP Tworzenie zamówień zakupu
   5. MRP Prognozy potrzeb
   6. MRP Firmy handlowe i usługowe
   7. MRP w praktyce. Produkcja na magazyn
   8. MRP w praktyce. Produkcja na zamówienie
   9. MRP Samodzielny moduł
   10. MRP TrybMTO Tworzenie zleceń
   11. Dni realizacji (en: Lead Time)
   12. Bufory. Wskaźniki zasobów
   13. Kanban. Uzupełnienie MRP
   14. Parametry systemu MR
   15. SH Harmonogramowanie operacji
   16. Planner. Wizualizacja projektów
  5. Produkcja 4 - realizacja
   1. ZP Kartoteka zleceń produkcyjnych
   2. Cykl przetwarzania zleceń
   3. Panel sterujący zleceniami
   4. ZP Specyfikacja materiałowa
   5. ZP Specyfikacja operacji
   6. Rejestrowanie przebiegu produkcji
   7. Rejestrowanie produkcji. Parametry
   8. SF Shop Floor Control
   9. Parametry systemu ZP
   10. Wycena przychodu z produkcji
   11. Przychód z produkcji JiT Backflush
   12. Panele wykonywanych operacji
   13. Operacje obce. Koopercja
   14. Obróbka obca. Inny asortyment
   15. Odpady materiałów i braki
   16. Arkusze i zwoje
   17. Rejestrowanie operacji. Czy konieczne ?
  6. Produkcja 5 - koszty
   1. Rachunkowość firm produkcyjnych
   2. Koszty w systemie produkcji
   3. Obliczanie kosztów normatywnych
   4. Obliczanie kosztów pośrednich
   5. Obliczanie kosztów operacji
   6. Kalkulacja. Koszty wytworzenia
   7. Kalkulacja. Dokument wyceny
   8. Koszty produkcji na przykładach
  7. Produkcja 6 - raporty
   1. Produkcja. Raporty i analizy
   2. Raporty o wykonanych operacjach
   3. Raporty o wytworzonych produktach
   4. JC Raporty. Koszty zleceń
   5. Statystyki kartotek produkcyjnych
   6. Wykorzystanie kart pracy ZP w PL
  8. Produkcja 7 - scenariusze
   1. Produkcja Scenariusz prezentacji
   2. 40. Ile kosztuje produkt skonfigurowany ?
   3. 50. Kiedy otrzymam wyrób ?
   4. 60. Produkcja na zamówienie. Potrzeby materiałowe
   5. 62. Produkcja na zamówienie. Logistycznie
   6. 65. Wykonanie usługi na zamówienie klienta
   7. 70. Produkcja na zamówienie. Zasoby stanowisk
   8. 80. Zestawy mebli. Wytwarzanie i dystrybucja
 13. _______________________________________
 14. Administrowanie
  1. Opis ogólny
  2. Zadania administratora Trawers
  3. Instalowanie i aktualizacje
   1. Instalowanie
   2. Aktualizacja
   3. Identyfikacja programu Trawers
   4. Trawers6 GUI Instalowanie
   5. Migracja Trawers -W Windows --> -X Linux
   6. Migracja Trawers -X Linux --> -W Windows
   7. Katalog: ftp.tres.pl
   8. Zmienne środowiskowe
   9. Kodowanie polskich znaków
   10. O nowościach i zmianach
  4. Urządzenia wyjściowe. Wydruki
   1. Drukowanie
   2. Urządzenia wyjściowe
   3. Właściwości urządzeń wyjściowych
    1. Właściwości urządzeń wyjściowych
    2. Właściwości: Win32
    3. Właściwości: CUPS
    4. Właściwości: Email
    5. Właściwości: Plik HTML
    6. Właściwości: Plik PDF
    7. Właściwości: Plik TXT
    8. Właściwości: Plik PRN
   4. Urządzenie wyjściowe. [Polecenie]
   5. Użycie urządzeń wyjściowych
   6. Drukarki fiskalne Aspekty techniczne
   7. Wagi elektroniczne
   8. Wysyłanie i odbieranie faxów
   9. Podpis graficzny
   10. Przygotowanie IT do drukowania
   11. Terminal przenośny HandHeld
  5. Parametryzacja
   1. Trawers. Parametry. Opis
   2. Trawers. Parametry. Wg modułów
   3. Parametry ogólne 01xx 02xx 03xx ...
   4. Parametry systemów
    1. Parametry systemów (zbiorczo)
    2. Parametry systemu AD Administracja
    3. Parametry systemu BM Struktury produktów BOM
    4. Parametry systemu DC Data collection
    5. Parametry systemu JP Jednolity plik kontrolny
    6. Parametry systemu KB Obrót pieniężny
    7. Parametry systemu KC Emisja przelewów
    8. Parametry systemu KG Księga główna
    9. Parametry systemu MG Gospodarka magazynowa
    10. Parametry systemu MI Cenniki, inwentaryzacja
    11. Parametry systemu MR Potrzeby materiałowe
    12. Parametry systemu NA Sprzedaż, należności
    13. Parametry systemu PL Płace, kadry
    14. Parametry systemu PM Raporty i statystyki
    15. Parametry systemu RK Rynek Kontakty
    16. Parametry systemu RO Technologia wytwarzania
    17. Parametry systemu SE Serwisowanie produktów
    18. Parametry systemu SK Skup i sprzedaż surowców
    19. Parametry systemu ST Środki trwałe
    20. Parametry systemu ZA Zamówienia zakupu
    21. Parametry systemu ZO Zakupy, zobowiązania
    22. Parametry systemu ZP Zlecenia produkcyjne
  6. Wzorce dokumentów i etykiet
   1. System wzorców dokumentów i etykiet
   2. Wzorce dokumentów Przykłady
   3. Wzorce etykiet Przykłady
   4. Wzorce Pobieranie z ftp
   5. Wzorce Wykaz dokumentów
   6. Wzorce Funkcje TrExt
   7. Wzorce Kaskadowe i składane
   8. Wzorce etykiet. LibreOffice
   9. Wzorce Budowanie wzorców (pdf)
   10. Pola dla wzorców dokumentów i etykiet
    1. Pola dla wzorców. Systemy. Opis
    2. Pola dla wzorców BM
    3. Pola dla wzorców KC
    4. Pola dla wzorców KG
    5. Pola dla wzorców MG
    6. Pola dla wzorców MI
    7. Pola dla wzorców NA
    8. Pola dla wzorców PL
    9. Pola dla wzorców QA
    10. Pola dla wzorców RK
    11. Pola dla wzorców SE
    12. Pola dla wzorców ZA
    13. Pola dla wzorców ZO
    14. Pola dla wzorców ZP
  7. AutoRun Procesy automatyczne
  8. Symulacje procesów
  9. Wymiana danych (export, import, CSV)
   1. Wymiana danych z innymi programami
   2. Wymiana danych Rekomendowane kanały
   3. Integracja, synchronizacja danych
   4. CSV Tabela def CSV. Przykłady
   5. CSV Pobieranie plików Krok po kroku
   6. CSV Zapisywanie plików
   7. CSV Pola plików w systemach
   8. Pobieranie danych. Karty wzorcowe
   9. Formaty plików wymiany
   10. Wymiana danych (CSV,KE). Excel
   11. Przenoszenie danych do baz SQL
   12. Dane dla Qlik
  10. Operatorzy (użytkownicy)
   1. Tabela operatorów
   2. Operatorzy. Personalizacja
   3. Parametry pracy operatorów
   4. Preferencje operatorów
   5. Param operat 05xx 06xx 07xx 11xx
   6. Ostatnie wybory operatorów
   7. Menu własne operatorów
   8. Warunki (filtry) operatorów
  11. Zarządzanie zbiorami danych
   1. Baza danych. Zarządzanie bazą
   2. Wyłączny dostęp do bazy danych
   3. Zarządzanie plikami
   4. Baza danych. Przywracanie systemu
   5. Globalne zmiany pól w bazie danych
   6. Zbiory danych okresowych
   7. Archiwum danych
   8. Windows czyta z Linuxa
   9. DBU: Dokumentacja użytkowa
  12. Pliki załączników
  13. Komponenty technologiczne
  14. Bezpieczeństwo, uprawnienia
   1. Bezpieczeństwo. Mechanizmy
   2. Uprawnienia operatorów (role)
   3. Uprawnienia operatorów (poziomy)
   4. Prezentacja uprawnień
   5. Autoryzowanie transakcji
   6. Bezpieczeństwo. Wielo-oddziałowość
   7. Bezpieczeństwo danych. Pytania
  15. Sesje, kronika operacji (log)
   1. Zarządzanie sesjami
   2. Log. Kronika operacji i zmian
  16. Alerty, powiadomienia, wiadomości
   1. Alerty i raportowanie. Opis
   2. Alerty. Przykłady. Wbudowane
   3. Alerty. Przykłady. Definiowanie
   4. Alerty. Możliwości rozbudowy
   5. Powiadomienia, zdarzenia
   6. Wiadomości. Wysyłanie. Konwersacja
  17. Problemy. Diagnozy. Zgłoszenia
   1. Diagnozowanie i usuwanie problemów
   2. Weryfikacja spójności danych
   3. Zgłoszenie problemu
   4. Zgłoszenie uwag i potrzeb
   5. O zgłaszaniu problemów i potrzeb
  18. Funkcje pomocnicze i serwisowe
  19. Dług technologiczny
 15. Opisy techniczne
  1. Trawers. Platformy systemowe
  2. Bazy danych i technologia
  3. Trawers. Linux i Windows
  4. Linux i Windows Koszty instalacji
  5. Trawers. Praca zdalna
  6. Utrzymanie instalacji IT
  7. Trawers w chmurze AWS - Linux
  8. Trawers w chmurze AWS - Windows
  9. Baza danych. Słownik. Opis
  10. Podstawowe dane techniczne
  11. Funkcje w menu [IdProces]
   1. Menu systemów (zbiorczo)
   2. Menu systemu AD Administracja
   3. Menu systemu BM Struktury produktów BOM
   4. Menu systemu DC Data collection
   5. Menu systemu JC Raporty. Koszty zleceń
   6. Menu systemu JP Jednolity plik kontrolny
   7. Menu systemu KB Obrót pieniężny
   8. Menu systemu KC Emisja przelewów
   9. Menu systemu KG Księga główna
   10. Menu systemu MG Gospodarka magazynowa
   11. Menu systemu MI Cenniki, inwentaryzacja
   12. Menu systemu MR Potrzeby materiałowe
   13. Menu systemu NA Sprzedaż, należności
   14. Menu systemu NZ Analizy, zestawienia
   15. Menu systemu PL Płace, kadry
   16. Menu systemu PM Raporty i statystyki
   17. Menu systemu QA Kontrola jakości
   18. Menu systemu RA Zdalny dostęp
   19. Menu systemu RK Rynek Kontakty
   20. Menu systemu RO Technologia wytwarzania
   21. Menu systemu RZ Projekty Zadania
   22. Menu systemu SE Serwisowanie produktów
   23. Menu systemu SF Shop floor control
   24. Menu systemu SH Harmonogramowanie
   25. Menu systemu SK Skup i sprzedaż surowców
   26. Menu systemu ST Środki trwałe
   27. Menu systemu TK Kursy walut
   28. Menu systemu TR Sterowanie Tr6 (GUI)
   29. Menu systemu ZA Zamówienia zakupu
   30. Menu systemu ZO Zakupy, zobowiązania
   31. Menu systemu ZP Zlecenia produkcyjne
  12. Synteza mowy TTS Text-To-Speech
  13. Struktura katalogów
  14. Komunikaty błędów systemowych
  15. Warunki (filtry). Składnia wyrażeń
  16. Formaty daty, czasu, liczb
  17. Wyrażenia regularne (regex)
  18. Baza wiedzy. Jak budować ?
 16. _______________________________________
 17. Wdrażanie
  1. Proces wdrożenia
  2. Kroki wdrożenia Lista kontrolna
  3. Moduły. Lista kontrolna
  4. Wdrażanie. Organizacja i zadania
  5. Wprowadzanie danych początkowych
  6. Dane standardowe
  7. Migracja danych. Funkcje usługowe
  8. Przeniesienie z innego programu
  9. Dane branżowe. Profile firm
  10. SUIT Przewodnik wdrożeniowy
  11. Samodzielne wdrożenie
  12. Drzewa projektów (planów)
  13. Analiza przed-wdrożeniowa
   1. Analiza: cele, zakres i forma
   2. Ankieta: Moduły handlowe i usługowe
   3. Ankieta: Moduły produkcyjne i handlowe
  14. Jazda Próbna. Poznawanie programu
   1. TJP Trawers Jazda Próbna
   2. TJP w firmie produkcyjnej
   3. TJP komunikacja w systemie RZ
   4. Trawers Zdalna prezentacja
   5. Trawers Prezentacja
   6. Trawers Treść oferty
 18. Przykłady wdrożeń
  1. Trawers ERP. Wdrożenia
  2. Handel i usługi
   1. Firma handlowa wielo-oddziałowa
   2. Sprzedaż hurtowa i detaliczna
   3. Wydawca książek. Dystrybucja
   4. Dystrybucja artykułów FMCG
   5. Przetwórstwo i sprzedaż ryb
   6. Wytwarzanie i sprzedaż nabiału
   7. Sprzedaż oddziałowa i usługi
   8. Sprzedaż hurtowa
   9. Sprzedaż hurtowa i usługi GS SCH
   10. Handel detaliczny. POS
  3. Produkcja
   1. Produkcja pojazdów (motoryzacja)
   2. Konfigurowanie pojazdów (motoryzacja)
   3. Produkcja. Materiały spawalnicze
   4. Ciągniki i ich komponenty
   5. Produkcja obuwia
   6. Produkcja kabin sanitarnych
   7. Produkcja okuć meblowych
   8. Produkcja okuć meblowych - aneks
   9. Produkcja procesowa 1
   10. Trawers w firmach produkcyjnych
   11. Produkcja filtrów CNG LPG Certools
  4. Inne branże
   1. W sektorze publicznym
  5. W szczegółach
   1. Akcyza. Ewidencja elektroniczna
   2. Adresy wysyłkowe. W praktyce
   3. Zaopatrzenie oddziałów. W praktyce
   4. Sprzedaż w oddziale
   5. Sprzedaż detaliczna
   6. Płatności u dostawcy programów
   7. WMS Miejsca składowania w magazynie
   8. Koszty produkcji na przykładach
   9. SOA Przykłady rozwiązań
   10. RK Rynek Kontakty
   11. Wzorce dokumentów Przykłady
   12. Wzorce etykiet Przykłady
   13. Księgowość w firmie wielooddziałowej (pdf)
  6. Opinie Partnerów
  7. Opinie Użytkowników
  8. Szablon opisu wdrożenia
 19. Scenariusze procesów
  1. Scenariusze procesów
  2. 10 Sprzedaż na fakturę
  3. 12 Proces ofertowania
  4. 14 Sprzedaż na paragon
  5. 15 Sprzedaż via Allegro
  6. 17 Depozyt dostawcy. Sprzedaż z [D]
  7. 20 Zakup, sprzedaż, zapłaty
  8. 25 Zaliczki, faktury zakupu
  9. 30 Zamówienie, wydanie, fakturowanie
  10. 35 Zaliczka, faktura sprzedaży. Usługa
  11. 36 Zaliczka, faktura sprzedaży. Towar
  12. 37 Zamówienie, wydanie LOT/SER, fakturowanie
  13. 39 Zamówienie zakupu wg zam sprzedaży
  14. Zestawy mebli. Wytwarzanie i dystrybucja
  15. Zakup. Faktury zakupu z CSV
 20. _______________________________________
 21. Tres. Firma i usługi
  1. Usługi Tres. Opis ogólny
  2. Aktualizacja i konsultacje e-mailowe
  3. Serwis i konsulting
  4. Konsultacje specjalistyczne
  5. Konsultacje wdrożeniowe
  6. RI Rozwiązania indywidualne
  7. Co zawiera specyfikacja ?
  8. Kursy szkoleniowe
   1. Kursy szkoleniowe. Oferta
   2. Kurs: Podstawy
   3. Kurs: Sprzedaż
   4. Kurs: Zakupy
  9. Fundacja Tres
  10. Klauzula poufności
  11. Warunki licencji
  12. O firmie Tres
  13. Tres. R&D Badania i rozwój
  14. Tres. R&D Otwartość na innowacje
  15. Tres a RODO
 22. Tres. Projekty, Przetargi
  1. Tres. Projekty, Przetargi
  2. Opracowanie: Customer Experience
  3. Opracowanie: Rach firm produkcyjnych
  4. Opracowanie: Poradnik PL Płace
  5. Projekt: Katalogi dostawców
  6. Program: Portal B2B dla produkcji
 23. Społeczność
  1. Spotkania z Użytkownikami i Partnerami
   1. Opis ogólny: cele i formuła
   2. Toruń 2019
   3. Sobieszewo 2018
   4. Sobieszewo 2017
   5. Rzucewo 2016
   6. Rzucewo 2015
   7. Sobieszewo 2013
   8. Sobieszewo 2012
   9. Sobieszewo 2011
   10. Sobieszewo 2010
   11. Minione spotkania: 2000 - 2010
  2. Ankieta Trawers ERP. Usługa SaaS
  3. Ankieta TR Kierunki rozwoju
  4. Ankieta Komunikaty EDI
  5. Ankieta Integracja z e-commerce
  6. Ankieta WO Wielo-oddziałowość
  7. Ankieta PL Płace Kadry
  8. Publikacje
   1. Seradex: Indeksowanie asortymentu
   2. Seradex: Inwentaryzacja zapasów
   3. ERP to nie przywilej a konieczność
   4. System ERP. Czy firma jest gotowa ?
   5. 5 powodów, aby wdrożyć ERP
  9. Biuletyny informacyjne
  10. Biuletyny archiwalne
  11. Ogłoszenia firmy Tres
 24. Partnerzy. Konsultanci. Współpraca
  1. Partnerzy VAR ISV
  2. Konsultanci. Specjaliści
  3. Produkty i usługi Partnerów
   1. Produkty i usługi Partnerów
   2. Serwer Terminali OTC Winflector
   3. Serwery wirtualne i kolokacja (3S)
   4. Zasoby serwerów (hosting)
   5. Szkolenia i projekty ERP/MRP
   6. Edito Sklep internetowy i B2B
   7. eSale Aplikacja mobilna
   8. Gemini Aplikacja mobilna
   9. PWSK Narzędziownia
   10. Golem OEE Zbieranie danych prod
  4. Współpraca z Uczelniami
  5. Współpraca z firmami szkoleniowymi
 25. Rekrutacja
  1. Potrzeby kadrowe. Rekrutacja
  2. Redaktor treści internetowych
  3. Konsultant ERP
  4. Projektant-Programista ERP
  5. Researcher-Analityk
 26. _______________________________________
 27. Descripción del Trawers
  1. Los procesos económicos del programa Trawers
 28. About Trawers ERP
  1. General description of Trawers ERP
  2. Reasons why you need Trawers
  3. Important questions answered in Trawers
  4. Profiles of companies which use our software
  5. Trawers configuration
  6. Trawers package systems
  7. Software updating policy
  8. How to purchase and implement Trawers
  9. Business processes in Trawers
 29. User's Guide
  1. Customer Base Management
  2. Contact Persons
  3. Customer Ship-To addresses
  4. Stages in a sales process
  5. How to use the Contact Manager ?
  6. Control over task fulfillment
  7. Using e-mail for contacts with clients
  8. Processing of sales orders
  9. Sales transactions
  10. Trawers ERP for manufacturing
 30. About Tres CO
  1. About Tres CO
 31. About Trawers ERP (RU)
  1. General description of Trawers ERP (RU)