Baza wiedzy Trawers ERP

Wydanie z 2022.01.28
Pokaż wszystkie opisy
 1. Nowości i zmiany (2021 - 2015)
 2. Biuletyny informacyjne
 3. Terminologia alfabetycznie
 4. Pytania i Odpowiedzi
 5. Szybki start
  1. Poznawanie Trawers ERP
  2. Szukanie informacji o programie
  3. Baza wiedzy: https://trawers.tres.pl
  4. Portal Tres: https://www.tres.pl
 6. Trawers ERP. Ogólnie
  1. Ogólny opis programu Trawers
  2. Dlaczego Trawers. Korzyści
  3. Profile firm. Użytkownicy
  4. Rozwiązania specjalistyczne
  5. Cena licencji programu
  6. Jak kupić i wdrożyć ?
  7. Polityka aktualizacji
  8. Trawers 6 GUI
   1. Interfejs tekstowy TUI i graficzny GUI
   2. Trawers6 GUI a Trawers5 TUI. Różnice
  9. Partnerzy i Konsultanci
  10. Produkty i usługi Partnerów
  11. Autorzy i Współpracownicy
 7. Funkcjonalność
  1. Konfiguracja
  2. Procesy gospodarcze
  3. Dokumenty transakcyjne
  4. Procesy automatyczne
  5. Na jakie pytania odpowiada
  6. Dostosowanie do potrzeb firm
  7. Baza wiedzy. Trawers ERP
  8. Słownik pojęć
  9. Skróty i akronimy
  10. Galeria rysunków
 8. _______________________________________
 9. Systemy AD KB MG NA...
  1. Opis ogólny
  2. AD Administracja
  3. Marketing i CRM
   1. Rozwiązania CRM i marketing
   2. Zarządzanie bazą odbiorców
   3. Osoby do kontaktu
   4. Adresy wysyłkowe odbiorców
   5. Etapy w cyklu sprzedaży. Lejek
   6. Kampanie handlowe
   7. Notatki CRM
   8. Partnerzy handlowi
   9. Komunikacja w Trawers
   10. Komunikacja w dziale serwisowym
   11. RK Rynek Kontakty
   12. Statystyki działań marketingowych
   13. Historia klienta
   14. RZ Projekty Zadania
   15. E-mail Używanie poczty TrEmail
   16. W Tres: Jak wysłać biuletyny ?
   17. W Tres: Jak wysłać e-maile ?
  4. Sprzedaż
   1. Realizacja zamówień sprzedaży
   2. Cykl przetwarzania zam sprzedaży
   3. Dokumenty sprzedaży
   4. Cenniki sprzedaży
   5. Przedpłaty. Faktury zaliczkowe
   6. Zestawy sprzedażne
   7. PTU (VAT) Rejestry
   8. Rozrachunki z kontrahentami
   9. Drukarki fiskalne. Fiskalizacja
   10. Sprzedaż detaliczna
   11. Sprzedaż nie-magazynowa
   12. Upusty od cen sprzedaży i zakupu
   13. Kontrola marży. Wzory, zestawienia
   14. Koszt szacunkowy sprzedaży
   15. Prowizje sprzedawców
   16. Program punktowy. Lojalnościowy
   17. Honoraria autorskie
   18. Limity kredytowe
   19. Parametry systemu NA
   20. Kolejność pozycji na wydrukach
   21. NA Sprzedaż, należności: Dok użytkowa
  5. Dystrybucja
   1. System dystrybucji
   2. Zarządzanie wysyłkami [SD][LD]
   3. Wysyłka, organizacja i dokumenty
   4. Kompletacja [d][k]
   5. Trasy przewozowe
   6. RA Zdalny dostęp odbiorców
   7. Traceability Śledzenie drogi
   8. QA System kontroli jakości
   9. QA Zapasy w kontroli jakości
   10. QA Ceny zależne od jakości
   11. Panel planowania wydań
   12. DropShipment Dostawy bezpośrednie
   13. Opakowania asortymentu
   14. Opakowania zwrotne. Salda
   15. Opakowania zwrotne. Dokumenty
   16. KGO Koszty Gospodarowania Odpadami
   17. SK Skup i sprzedaż surowców (zboża)
   18. Statystyki kartotek handlowych
   19. Kody warunków dostawy wg Incoterms
   20. Układanie paczek na paletach w 3D
  6. Zaopatrzenie
   1. System zaopatrzenia
   2. Zarządzanie bazą dostawców
   3. Kartoteka cen dostawców (oferty)
   4. Katalogi cen dostawców
   5. Cenniki zakupu
   6. Wybór i ocena dostawców
   7. Prognozy rozchodu zapasów
   8. RA Zdalny dostęp dostawców (beta)
   9. ZA Tworzenie zamówień zakupu
   10. Wzory obliczania potrzeb zakupu
   11. Generowanie dok przesunięć MM
  7. Zakupy
   1. Realizacja zamówień zakupu
   2. Cykl przetwarzania zam zakupu
   3. Dokumenty zakupu
   4. Przyjęcie dostawy do magazynu
   5. Faktury zakupu a dostawy ZO
   6. Wycena przychodu z zakupu
   7. Odchylenia od cen zakupu
   8. Zakupy nie-magazynowe. Koszty
   9. Rozrachunki z kontrahentami
   10. Zaliczki, faktury zakupu
   11. PTU (VAT) Rejestry
   12. Ile sprzedano z tej faktury zakupu ?
   13. Parametry systemu ZO
   14. ZO Zakupy, zobowiązania: Dok użytkowa
  8. Płatności
   1. Zarządzanie płatnościami
   2. Dokumenty płatności
   3. Metody płatności
   4. Płatność podzielona. Split Payment
   5. Nadpłaty i kompensaty
   6. Wskaźniki należności i zobowiązań
   7. Kasy i rachunki bankowe
   8. Rachunki bankowe (konta) NRB
   9. Zaliczki pracownicze w KB
   10. Preliminarz płatności
   11. Odsetki, noty odsetkowe
   12. Kursy walut
   13. Parametry systemu KB
   14. Przelewy elektroniczne. Tworzenie
   15. Pobieranie wyciągów z plików CSV
   16. E-Płatności
   17. KB Obrót pieniężny: Dok użytkowa
   18. KC Emisja przelewów: Dok użytkowa
  9. Serwis
   1. SE Serwisowanie. Opis ogólny
   2. SE Serwisowanie. Serwis_NA
   3. SE Serwisowanie. Serwis_ZP
   4. SE Serwisowanie. Serwis_BM
   5. SE Serwisowanie. Serwis_FL
   6. SE Ciągniki i maszyny rolnicze
  10. Kartoteki indeksów
   1. KIM Kartoteka indeksów
   2. KIM Tabele powiązane
   3. KIZ Kartoteka zamienników
   4. KID Kartoteka kodów
   5. LOT/SER Numerowanie partii
   6. LOT/SER Zastosowania
   7. Rodzaje indeksów asortymentu
   8. Jednostki miary i przeliczniki
   9. Indeksy nie-magazynowe
  11. Zapasy magazynowe
   1. Zarządzanie zapasami
   2. Dokumenty magazynowe
   3. Tabela magazynów
   4. Metody wyceny zapasów F/L/S/E/D/W
   5. Formuły. Wartości zapasów
   6. Status dok magazyn [ ][v]
   7. Waga (masa) asortymentu
   8. Zwroty do i z magazynu
   9. Odchylenia w wycenie zapasów
   10. Zapasy w depozycie
   11. Magazyny. Automatyzacja
   12. Zapasy: dostępność, rezerwacje
   13. Zapasy: normy i wskaźniki
   14. Zapasy: wskaźniki obrotu
   15. Zapasy: terminy ważności
   16. Raporty stanu i obrotów zapasów
   17. Inwentaryzacja zapasów magazynowych
   18. Inwentaryzacja on-line
   19. Parametry systemu MG
   20. MG Gospodarka magazynowa: Dok użytkowa
  12. Miejsca składowania
   1. WMS Miejsca składowania Opis
   2. WMS Miejsca składowania Przykład
   3. WMS Miejsca składowania Inwentaryzacja
   4. WMS Miejsca składowania Kody kreskowe
   5. Magazyny. Automatyzacja
  13. Finanse 1 - ogólnie
   1. Organizacja ksiąg rachunkowych
   2. Księga główna i księgi pomocnicze
   3. Zapisy w księgach pomocniczych i w KG
   4. Sprawozdania finansowe
   5. Dokumenty księgowe
   6. Dokumenty poleceń księgowania
   7. Pobieranie poleceń księgowania w KG
   8. Zgodność ksiąg pomocniczych z KG
   9. Trawers a ustawa o rachunkowości
   10. Przyjęte zasady rachunkowości (zarys)
   11. Za co księgowi cenią Księgę Główną ?
  14. Finanse 2 - szczegóły
   1. Plan kont KG Księga Główna
   2. Zestawienia w KG Księga Główna
   3. Znaki maskujące w symbolu konta
   4. KE Analizy w MS Excel Opis ogólny
   5. KE Analizy w MS Excel Opis (pdf)
   6. Różnice kursowe okresowe i operacyjne
   7. AutomatyKG. Automaty księgowe
   8. FormułyKG. Formuły i zestawienia
   9. FormułyKG i AutomatyKG. Argumenty
   10. Parametry systemu KG
   11. Budżet kont
   12. Rozrachunki z kontrahentami
   13. Faktoring
   14. KG Księga Główna: Dok użytkowa
  15. Finanse 3 - dekretacje
   1. Tabele dekretacji
   2. Rodzaje dekretacji i maski
   3. Warunki (filtry) dekretacji
   4. Tabela zleceń ZZZZZZ i Q12
   5. Zakupy nie-magazynowe. Dekretowanie
   6. Zakupy magazynowe. Dekretowanie
   7. Sprzedaż magazynowa. Dekretowanie
   8. Dokumenty magazynowe. Dekretowanie
  16. Finanse 4 - PTU (VAT) JPK
   1. PTU (VAT) Opis ogólny
   2. PTU (VAT) Tabela stawek
   3. PTU (VAT) Rejestry
   4. Faktury VAT RR Rolnik Ryczałtowy
   5. PTU (VAT) naliczony. Rejestrowanie
   6. Rozliczanie PTU przez nabywcę [RC]
   7. TaxFree Zwrot PTU dla podróżnych
   8. PTU (VAT) Korekta kwot
   9. PTU (VAT) Centralizacja rozliczeń
   10. PTU (VAT) Metoda kasowa
   11. PTU (VAT) Współczynniki PTU
   12. JPK Jednolity Plik Kontrolny 2021
   13. JPK Jednolity Plik Kontrolny 2020
  17. Finanse 5 - Systemy: PL PPK ST KP
   1. PL Płace i Kadry: Dok użytkowa
   2. PL Płace i Kadry: Dok Aneksy
   3. PL Pracownicze Plany Kapitałowe PPK
   4. PL Kartoteka osobowa pracowników
   5. ST Środki Trwałe: Dok użytkowa
   6. KP Książka KPR: Dok użytkowa
   7. PA Rozliczanie projektów (projekt)
  18. Organizacyjne
   1. Wielo-firmowość
   2. Wielo-oddziałowość
   3. Wielo-walutowość
   4. Wielo-języczność
   5. Okresy obliczeniowe
   6. Rok obrotowy przesunięty
   7. Przetwarzanie dokumentów
   8. Zarządzanie dokumentami DMS
   9. RefNo Numery referencyjne dokumentów
   10. Numerowanie dokumentów i kartotek
   11. Numerowanie. Schematy
   12. Tabele. Słowniki
   13. Tabele. Dane stałe
   14. Kalendarze
   15. Kalendarz ERP
   16. Terminarze. Harmonogramy
   17. Drzewa projektów (planów)
  19. Kody kreskowe. GS1-128. Moduł DC
   1. Kody kreskowe Opis ogólny
   2. Kody kreskowe Zastosowania
   3. Etykiety GS1-128 Zastosowania
   4. DC Data Collection
  20. Menu F12. Klawisze. Mysz. Memo
   1. F12 Menu wewnętrzne
   2. Klawisze. Mysz. Ekrany. Dialog
   3. Opisy i notatki. Memo i Remark
   4. Kalkulator numeryczny
 10. Raporty i analizy
  1. Raporty i analizy
  2. Raport o stanie firmy
  3. KPI. Miary, wskaźniki efektywności
  4. Generatory raportów
  5. RaportyXML Generator w PM
  6. Zestawienia tabelaryczne
  7. Kostki OLAP (wykresy, wizualizacja)
  8. Wyszukiwanie w bazie danych
  9. Query. Filtry. Oznaczanie. Formuły
   1. Query. Zapytania wg warunków
   2. Filtry (warunki)
   3. Oznaczanie rekordów
   4. Formuły i wzory obliczeniowe
   5. Klasyfikacje ABC. Kategorie
  10. RaportyPM i formuły
  11. Sprzedaż i zakupy. Układy i wymiary
   1. Sprzedaż i zakupy w różnych układach
   2. Sprzedaż i zakupy w wielu wymiarach
   3. Wskaźniki należności i zobowiązań
   4. Raport o odbiorcy/dostawcy wg NIP
   5. Intrastat. Dane do deklaracji
  12. Sumaryczne dane roczne
  13. Raporty TrCrossTab
  14. Raporty TrPivotTab
  15. JPK Jednolity Plik Kontrolny 2021
  16. Zestawienia kontrolne
  17. TrRaporty. Raporty z przetwarzania
  18. Statystyki danych
   1. Statystyki zbiorów danych
   2. Statystyki kartotek handlowych
   3. Statystyki działań marketingowych
   4. Statystyki kartotek produkcyjnych
  19. Raportowanie automatyczne
  20. Raporty specjalistyczne
   1. Raporty specjalistyczne. Opis
   2. Raportowanie do systemu EBI
   3. Raportowanie do TZMO Toruń
   4. Raporty w Crystal Reports
 11. e-Trawers EDI SOA e-mail
  1. e-Trawers. Gospodarka elektroniczna
  2. Integracja z internetem
   1. Integracja z internetem. Rozwiązania
   2. Integracja z internetem. Google
   3. Integracja z internetem. Sklepy
   4. Publikowanie dokumentów na www
   5. Sklep internetowy oscTrawers
   6. Sklep internetowy oscTrawers (pdf)
   7. WOE Zamówienia internetowe
   8. eLinker Integrator z PrestaShop
   9. Integracja z BaseLinker
  3. e-faktury, e-archiwum
  4. e-deklaracje XML
  5. EDI Dokumenty sprzedaży i zakupu
   1. EDI Elektroniczna wymiana dok
   2. EDI Dokumenty sprzedaży
   3. EDI Dokumenty zakupu
   4. EDI Stosowane oznaczenia
   5. EDI Trawers A i B. Wymiana dok
   6. EDI Wielo-oddziałowość
   7. EDI Tezy wykładu
  6. SOA Integracja danych API
   1. SOA Opis ogólny
   2. SOA Architektura wymiany danych
   3. SOA Funkcje OutBound i InBound
   4. SOA Przykłady rozwiązań
   5. SOA Serwer internetowy
   6. SOA Przykłady i ćwiczenia
   7. SOA Programy w Python i PHP
   8. SOA Internet rzeczy. Trawers_IoT
  7. TrEmail Wbudowana poczta
   1. E-mail Wbudowana poczta TrEmail
   2. E-mail Używanie poczty TrEmail
   3. E-mail W kontaktach
   4. E-mail Wysyłanie faktur
   5. E-mail Seryjne wysyłanie
 12. _______________________________________
 13. MRP/ERP Produkcja
  1. Terminologia alfabetycznie
  2. Produkcja 1 - ogólnie
   1. Trawers ERP Produkcja
   2. Produkcja. Podstawowe moduły
   3. Produkcja. Podstawowe funkcje
   4. Zarządzanie produkcją
   5. Strategie produkcyjne w Trawersie
   6. Produkcja ERP. Korzyści/problemy
   7. Produkcja usług i projekty
   8. Trawers w firmie produkcyjnej
   9. Użytkownicy. Firmy produkcyjne
   10. ANSI/ISA-95 Powiązanie z ERP
   11. Trawers ERP/MRPII dla produkcji
  3. Produkcja 2 - kartoteki i tabele
   1. Dokumenty w produkcji
   2. BOM Struktury produktu
   3. BOM Zestawienia
   4. BOM Pobieranie z CSV, zapis do CSV
   5. BOM Konfigurator produktu
   6. BOM Fantomy
   7. Procesy technologiczne RO
   8. Procesy technologiczne z CSV, do CSV
   9. Stanowiska pracy
   10. Rozkład czasu pracy stanowisk
   11. Wzorniki operacji
   12. Opisy technologiczne
   13. Parametry systemu BM
   14. Parametry systemu MR
   15. Parametry systemu RO
   16. Parametry systemu ZP
  4. Produkcja 3 - MRP, planowanie
   1. MRP Planowanie potrzeb
   2. MRP Parametry sterujące
   3. MRP Tworzenie zleceń
   4. MRP Tworzenie zamówień zakupu
   5. MRP Prognozy potrzeb
   6. MRP w praktyce. Produkcja na magazyn
   7. MRP w praktyce. Produkcja na zamówienie
   8. Dni realizacji (en: Lead Time)
   9. Bufory. Wskaźniki zasobów
   10. Kanban. Uzupełnienie MRP
   11. Parametry systemu MR
   12. SH Harmonogramowanie operacji
   13. Planner. Wizualizacja projektów
  5. Produkcja 4 - realizacja
   1. Kartoteka zleceń produkcyjnych
   2. Cykl przetwarzania zleceń
   3. Panel sterowania zleceniami
   4. Specyfikacja materiałowa
   5. Specyfikacja operacji
   6. Rejestrowanie produkcji
   7. Rejestrowanie produkcji. Parametry
   8. SF Shop Floor Control
   9. Parametry systemu ZP
   10. Wycena przychodu z produkcji
   11. Przychód z produkcji JiT Backflush
   12. Panele wykonywanych operacji
   13. Operacje obce. Koopercja
   14. Obróbka obca. Inny asortyment
   15. Odpady materiałów i braki
   16. Arkusze i zwoje
   17. Rejestrowanie operacji. Czy konieczne ?
  6. Produkcja 5 - koszty
   1. Rachunkowość firm produkcyjnych
   2. Koszty w systemie produkcji
   3. Obliczanie kosztów normatywnych
   4. Obliczanie kosztów pośrednich
   5. Obliczanie kosztów operacji
   6. Kalkulacja kosztów wytworzenia
   7. Kalkulacja. Dokument wyceny
   8. Koszty produkcji na przykładach
  7. Produkcja 6 - raporty
   1. Produkcja. Raporty i analizy
   2. Raporty o wykonanych operacjach
   3. Raporty o wytworzonych produktach
   4. JC Raporty. Koszty zleceń
   5. Statystyki kartotek produkcyjnych
   6. Wykorzystanie kart pracy ZP w PL
  8. Produkcja 7 - scenariusze
   1. Produkcja Scenariusz prezentacji
   2. 40. Ile kosztuje produkt skonfigurowany ?
   3. 50. Kiedy otrzymam wyrób ?
   4. 60. Produkcja na zamówienie. Potrzeby materiałowe
   5. 62. Produkcja na zamówienie. Logistycznie
   6. 65. Wykonanie usługi na zamówienie klienta
   7. 70. Produkcja na zamówienie. Zasoby stanowisk
 14. _______________________________________
 15. Administrowanie
  1. Opis ogólny
  2. Zadania administratora Trawers
  3. Instalowanie i aktualizacje
   1. Instalowanie
   2. Aktualizacja
   3. Identyfikacja programu Trawers
   4. Trawers6 GUI Instalowanie
   5. Migracja Trawers -W Windows --> -X Linux
   6. Migracja Trawers -X Linux --> -W Windows
   7. Trawers 4 --> 5. Migracja
   8. Katalog: ftp.tres.pl
   9. Zmienne środowiskowe
   10. Kodowanie polskich znaków
   11. O nowościach i zmianach
  4. Urządzenia wyjściowe. Wydruki
   1. Drukowanie
   2. Urządzenia wyjściowe
   3. Właściwości urządzeń wyjściowych
    1. Właściwości urządzeń wyjściowych
    2. Właściwości: Win32
    3. Właściwości: CUPS
    4. Właściwości: Email
    5. Właściwości: Plik HTML
    6. Właściwości: Plik PDF
    7. Właściwości: Plik TXT
    8. Właściwości: Plik PRN
   4. Urządzenie wyjściowe. [Polecenie]
   5. Użycie urządzeń wyjściowych
   6. Drukarki fiskalne Aspekty techniczne
   7. Wagi elektroniczne
   8. Wysyłanie i odbieranie faxów
   9. Podpis graficzny
   10. Przygotowanie IT do drukowania
   11. Terminal przenośny HandHeld
  5. Parametryzacja
   1. Trawers. Parametry. Opis
   2. Trawers. Parametry. Wg modułów
   3. Parametry ogólne 01xx 02xx 08xx
   4. Parametry systemów
    1. Parametry systemów (zbiorczo)
    2. Parametry systemu AD
    3. Parametry systemu BM
    4. Parametry systemu JP
    5. Parametry systemu KB
    6. Parametry systemu KC
    7. Parametry systemu KG
    8. Parametry systemu MG
    9. Parametry systemu MI
    10. Parametry systemu MR
    11. Parametry systemu NA
    12. Parametry systemu PL
    13. Parametry systemu PM
    14. Parametry systemu RK
    15. Parametry systemu RO
    16. Parametry systemu SE
    17. Parametry systemu ST
    18. Parametry systemu ZA
    19. Parametry systemu ZO
    20. Parametry systemu ZP
  6. Wzorce dokumentów i etykiet
   1. Wzorce dokumentów i etykiet
   2. Wzorce dokumentów Przykłady
   3. Wzorce etykiet Przykłady
   4. Wzorce Pobieranie z ftp
   5. Wzorce Wykaz dokumentów
   6. Wzorce Formatowanie wydruków. Funkcje
   7. Wzorce Kaskadowe i składane
   8. Wzorce etykiet. LibreOffice
   9. Wzorce Budowanie wzorców (pdf)
   10. Pola dla wzorców dokumentów i etykiet
    1. Pola dla wzorców. Systemy. Opis
    2. Pola dla wzorców BM
    3. Pola dla wzorców KC
    4. Pola dla wzorców KG
    5. Pola dla wzorców MG
    6. Pola dla wzorców MI
    7. Pola dla wzorców NA
    8. Pola dla wzorców PL
    9. Pola dla wzorców RK
    10. Pola dla wzorców SE
    11. Pola dla wzorców ZA
    12. Pola dla wzorców ZO
    13. Pola dla wzorców ZP
  7. AutoRun Procesy automatyczne
  8. Symulacje procesów
  9. Wymiana danych (export, import, CSV)
   1. Wymiana danych z innymi programami
   2. CSV Tabela def CSV. Przykłady
   3. CSV Pobieranie plików Krok po kroku
   4. CSV Zapisywanie plików
   5. CSV Pola plików
   6. Pobieranie danych. Karty wzorcowe
   7. Formaty plików wymiany
   8. Wysyłanie danych do Excela (CSV,KE)
   9. Przenoszenie danych do baz SQL
   10. Dane dla Qlik
  10. Operatorzy (użytkownicy)
   1. Tabela operatorów
   2. Operatorzy. Personalizacja
   3. Parametry pracy operatorów
   4. Preferencje operatorów
   5. Param operat 05xx 06xx 07xx 11xx
   6. Ostatnie wybory operatorów
   7. Menu własne operatora
   8. Warunki (filtry) operatorów
  11. Zarządzanie zbiorami danych
   1. Baza danych. Zarządzanie bazą
   2. Wyłączny dostęp do bazy danych
   3. Zarządzanie plikami
   4. Baza danych. Przywracanie systemu
   5. Globalne zmiany pól w bazie danych
   6. Zbiory danych okresowych
   7. Archiwum danych
   8. Windows czyta z Linuxa
   9. DBU: Dokumentacja użytkowa
  12. Pliki załączników
  13. Bezpieczeństwo, uprawnienia
   1. Bezpieczeństwo. Mechanizmy
   2. Uprawnienia operatorów (role)
   3. Uprawnienia operatorów (poziomy)
   4. Prezentacja uprawnień
   5. Autoryzowanie transakcji
   6. Bezpieczeństwo. Wielo-oddziałowość
   7. Bezpieczeństwo danych. Pytania
  14. Sesje, kronika operacji (log)
   1. Zarządzanie sesjami
   2. Kronika operacji (log)
  15. Alerty i powiadomienia
   1. Alerty i raportowanie. Opis
   2. Alerty i raportowanie. Przykłady
   3. Powiadomienia, zdarzenia
   4. Wysyłanie wiadomości
  16. Problemy. Diagnozy. Zgłoszenia
   1. Diagnozowanie i usuwanie problemów
   2. Weryfikacja spójności danych
   3. Zgłoszenie problemu
   4. Zgłoszenie potrzeby
   5. O zgłaszaniu problemów i potrzeb
  17. Funkcje pomocnicze i serwisowe
  18. Dług technologiczny
 16. Opisy techniczne
  1. Platformy systemowe
  2. Bazy danych i technologia
  3. Trawers. Linux i Windows
  4. Linux i Windows Koszty instalacji IT
  5. Praca zdalna z programem Trawers
  6. Utrzymanie instalacji IT
  7. Trawers w chmurze AWS - Linux
  8. Trawers w chmurze AWS - Windows
  9. Baza danych. Słownik. Opis
  10. Podstawowe dane techniczne
  11. Synteza mowy TTS Text-To-Speech
  12. Struktura katalogów
  13. Komunikaty błędów systemowych
  14. Składnia wyrażeń filtrujących
  15. Formaty daty, czasu, liczb
  16. Wyrażenia regularne (regex)
 17. _______________________________________
 18. Wdrażanie
  1. Proces wdrożenia
  2. Kroki wdrożenia Lista kontrolna
  3. Moduły. Lista kontrolna
  4. Wdrażanie. Organizacja i zadania
  5. Wprowadzanie danych początkowych
  6. Dane standardowe
  7. Przeniesienie z innego programu
  8. Dane branżowe. Profile firm
  9. SUIT Przewodnik wdrożeniowy
  10. Samodzielne wdrożenie
  11. Drzewa projektów (planów)
  12. Analiza przed-wdrożeniowa
   1. Analiza: cele, zakres i forma
   2. Ankieta: Moduły handlowe i usługowe
   3. Ankieta: Moduły produkcyjne i handlowe
  13. Jazda Próbna. Poznawanie programu
   1. TJP Trawers Jazda Próbna
   2. TJP w firmie produkcyjnej
   3. TJP komunikacja w systemie RZ
   4. Trawers Zdalna prezentacja
   5. Trawers Prezentacja
   6. Trawers Treść oferty
 19. Przykłady wdrożeń
  1. Trawers ERP. Wdrożenia
  2. Handel i usługi
   1. Firma handlowa wielo-oddziałowa
   2. Sprzedaż hurtowa i detaliczna
   3. Dystrybucja artykułów FMCG
   4. Przetwórstwo i sprzedaż ryb
   5. Wytwarzanie i sprzedaż nabiału
   6. Sprzedaż oddziałowa i usługi
   7. Sprzedaż hurtowa Marlin
   8. Sprzedaż hurtowa i usługi GS SCH
  3. Produkcja
   1. Produkcja pojazdów (motoryzacja)
   2. Konfigurowanie pojazdów (motoryzacja)
   3. Produkcja materiałów spawalniczych
   4. Ciągniki i ich komponenty
   5. Produkcja obuwia
   6. Produkcja kabin sanitarnych
   7. Produkcja okuć meblowych
   8. Produkcja okuć meblowych - aneks
   9. Produkcja spożywcza, kosmetyczna
   10. Trawers w firmach produkcyjnych
   11. Produkcja filtrów CNG LPG Certools
  4. Inne branże
   1. W sektorze publicznym
   2. Opinie Partnerów
  5. W szczegółach
   1. Akcyza. Ewidencja elektroniczna
   2. Kody kreskowe w handlu. Przykłady
   3. Adresy wysyłkowe. W praktyce
   4. Zaopatrzenie oddziałów. W praktyce
   5. Sprzedaż w oddziale
   6. Sprzedaż detaliczna
   7. Płatności u dostawcy programów
   8. WMS Miejsca składowania w magazynie
   9. Koszty produkcji na przykładach
   10. SOA Przykłady rozwiązań
   11. RK Rynek Kontakty
   12. Wzorce dokumentów Przykłady
   13. Wzorce etykiet Przykłady
   14. Księgowość w firmie wielooddziałowej (pdf)
  6. Szablon opisu wdrożenia
 20. Scenariusze procesów
  1. Scenariusze procesów
  2. 10 Sprzedaż na fakturę
  3. 14 Sprzedaż na paragon
  4. 17 Depozyt dostawcy. Sprzedaż z [D]
  5. 30 Zamówienie, wydanie, fakturowanie
  6. 35 Zaliczka, faktura sprzedaży
  7. 37 Zamówienie, wydanie LOT/SER, fakturowanie
  8. 15 Sprzedaż via Allegro
  9. 20 Zakup, sprzedaż, zapłaty
  10. 25 Zaliczki, faktury zakupu
  11. 39 Zamówienie zakupu wg zam sprzedaży
 21. _______________________________________
 22. Tres. Firma i usługi
  1. Usługi Tres. Opis ogólny
  2. Aktualizacja i konsultacje e-mailowe
  3. Serwis i konsulting
  4. Konsultacje specjalistyczne
  5. Konsultacje wdrożeniowe
  6. RI Rozwiązania indywidualne
  7. Co zawiera specyfikacja ?
  8. Kursy szkoleniowe
   1. Kursy szkoleniowe. Oferta
   2. Kurs: Podstawy
   3. Kurs: Sprzedaż
   4. Kurs: Zakupy
  9. Klauzula poufności
  10. Warunki licencji
  11. O firmie Tres
  12. Tres a RODO
 23. Tres. Projekty, Przetargi
  1. Opracowanie: Customer Experience
  2. Opracowanie: Rach firm produkcyjnych
  3. Opracowanie: Poradnik PL Płace
  4. Projekt: Katalogi dostawców
  5. Program: Portal B2B dla produkcji
 24. Społeczność
  1. Spotkania z Użytkownikami i Partnerami
   1. Opis ogólny: cele i formuła
   2. Toruń 2019
   3. Sobieszewo 2018
   4. Sobieszewo 2017
   5. Rzucewo 2016
   6. Rzucewo 2015
   7. Sobieszewo 2013
   8. Sobieszewo 2012
   9. Sobieszewo 2011
   10. Sobieszewo 2010
   11. Minione spotkania: 2000 - 2010
  2. Ankieta Trawers ERP. Usługa SaaS
  3. Ankieta TR Kierunki rozwoju
  4. Ankieta Komunikaty EDI
  5. Ankieta Integracja z e-commerce
  6. Ankieta WO Wielo-oddziałowość
  7. Ankieta PL Płace Kadry
  8. Publikacje
   1. Seradex: Indeksowanie asortymentu
   2. Seradex: Inwentaryzacja zapasów
   3. ERP to nie przywilej a konieczność
   4. System ERP. Czy firma jest gotowa ?
   5. 5 powodów, aby wdrożyć ERP
  9. Biuletyny informacyjne
  10. Biuletyny archiwalne
 25. Partnerzy
  1. Partnerzy i Konsultanci
  2. Produkty i usługi Partnerów
   1. Produkty i usługi Partnerów
   2. Serwer Terminali OTC Winflector
   3. Serwery wirtualne i kolokacja (3S)
   4. Zasoby serwerów (hosting)
   5. Szkolenia i projekty ERP/MRP
   6. Edito Sklep internetowy i B2B
   7. eSale Aplikacja mobilna
   8. Gemini Aplikacja mobilna
   9. PWSK Narzędziownia
   10. Golem OEE Zbieranie danych prod
  3. Współpraca z Partnerami
  4. Współpraca z Uczelniami
 26. Rekrutacja
  1. Potrzeby kadrowe. Rekrutacja
  2. Projektant-Programista Aplikacji ERP
  3. Konsultant sprzedaży ERP
  4. Konsultant wdrożeń ERP
  5. Redaktor treści internetowych
 27. _______________________________________
 28. Descripción del Trawers
  1. Los procesos económicos del programa Trawers
 29. About Trawers ERP
  1. General description of Trawers ERP
  2. Reasons why you need Trawers
  3. Important questions answered in Trawers
  4. Profiles of companies which use our software
  5. Trawers configuration
  6. Trawers package systems
  7. Software updating policy
  8. How to purchase and implement Trawers
  9. Business processes in Trawers
 30. User's Guide
  1. Customer Base Management
  2. Contact Persons
  3. Customer Ship-To addresses
  4. Stages in a sales process
  5. How to use the Contact Manager ?
  6. Control over task fulfillment
  7. Using e-mail for contacts with clients
  8. Processing of sales orders
  9. Sales transactions
  10. Trawers ERP for manufacturing
 31. About Tres CO
  1. About Tres CO
 32. About Trawers ERP (RU)
  1. General description of Trawers ERP (RU)