Baza wiedzy Trawers ERP

Wydanie z 2024.07.17
Pokaż wszystkie opisy
 1. Nowości i zmiany (2024 - 2015)
 2. Nowości i zmiany wg tagów
 3. Biuletyny informacyjne
 4. Terminologia alfabetycznie
 5. Szybki start
  1. Poznawanie Trawers ERP
  2. Szukanie informacji o Trawers ERP
  3. Instalowanie i utrzymanie
  4. Baza wiedzy: https://trawers.tres.pl
  5. Portal Tres: https://www.tres.pl
  6. ChatGPT. Tres i Trawers ERP
  7. ChatGPT. Chatbot. Opis ogólny
  8. ChatGPT. Pytania i odpowiedzi
 6. Trawers ERP. Ogólnie
  1. Trawers ERP. Opis ogólny
  2. Dlaczego Trawers ERP. Korzyści
  3. Profile firm. Użytkownicy
  4. Rozwiązania specjalistyczne
  5. Ceny licencji programu
  6. Jak kupić i wdrożyć ?
  7. Polityka aktualizacji
  8. Trawers6 GUI Trawers5 TUI
   1. Interfejs tekstowy TUI i graficzny GUI
   2. Trawers6 GUI a Trawers5 TUI. Różnice
  9. Partnerzy i Konsultanci
  10. Produkty i usługi Partnerów
  11. Autorzy i Współpracownicy
  12. Trawers ERP. Opis marketingowy
 7. Trawers ERP. Funkcjonalność
  1. Architektura programu
  2. Procesy gospodarcze
  3. Dokumenty transakcyjne
  4. Trawers ERP. Baza Wiedzy
  5. Na jakie pytania odpowiada
  6. Trawers. Treść oferty
  7. Słownik pojęć
  8. Skróty i akronimy
  9. Galeria rysunków
  10. Trawers7 ERP Cloud. Galeria
  11. Pytania i Odpowiedzi
  12. Podręcznik (.pdf w archiwum)
 8. Trawers ERP. Organizacja. Technika
  1. Automatyzacje w Trawers ERP
  2. Automatyczne procesy biznesowe
  3. Trawers. Standard. Dostosowanie
  4. Komponenty technologiczne
  5. Przedsiębiorstwo cyfrowe
  6. TrawersAI. Sztuczna inteligencja w ERP
 9. _______________________________________
 10. Systemy AD KB MG NA...
  1. Opis ogólny
  2. AD Administracja. F12. Klawisze. Memo
   1. System AD Administracja
   2. F12 Menu wewnętrzne
   3. Klawisze. Mysz. Ekrany. Dialog
   4. Opisy i notatki. Memo i Remark
   5. Kalkulator numeryczny
  3. Marketing i CRM
   1. Rozwiązania CRM i marketing
   2. Zarządzanie bazą odbiorców
   3. Osoby do kontaktu
   4. Adresy wysyłkowe odbiorców
   5. Cykl sprzedaży. PUSH. Lejek
   6. Cykl sprzedaży. PULL. Content
   7. Kampanie handlowe. Adresaci
   8. Kampanie handlowe. Oznaczanie
   9. Notatki CRM
   10. Partnerzy handlowi i serwisowi
   11. RK Rynek Kontakty
   12. RZ Projekty Zadania. Praca zespołowa
   13. RZ Projekty Zadania. W Tres
   14. Statystyki działań marketingowych
   15. Historia klienta
   16. E-mail Używanie poczty TrEmail
   17. W Tres: Jak wysłać biuletyny ?
   18. W Tres: Jak wysłać e-maile ?
  4. Sprzedaż
   1. Realizacja zamówień sprzedaży
   2. Cykl przetwarzania zam sprzedaży
   3. Dokumenty sprzedaży
   4. Cenniki sprzedaży
   5. Przedpłaty. Faktury zaliczkowe
   6. Zestawy sprzedażne
   7. PTU (VAT) Rejestry
   8. Rozrachunki z kontrahentami
   9. Drukarki fiskalne. Fiskalizacja
   10. Sprzedaż detaliczna
   11. Sprzedaż nie-magazynowa
   12. Upusty od cen sprzedaży i zakupu
   13. Kontrola marży. Wzory, zestawienia
   14. Koszt szacunkowy sprzedaży
   15. Program punktowy. Lojalnościowy
   16. Honoraria autorskie
   17. Limity kredytowe
   18. Parametry systemu NA
   19. Kolejność pozycji na wydrukach
   20. NA Sprzedaż, należności: Dok użytkowa
  5. Dystrybucja
   1. System dystrybucji
   2. Zarządzanie wysyłkami [SD][LD]
   3. Wysyłka, organizacja i dokumenty
   4. Kompletacja w sprzedaży [d][k]
   5. Produkty wariantowe. Wytwarzanie i sprzedaż
   6. Produkty wariantowe. Zamówienia sprzedaży
   7. Sprzedaż w formule subskrypcji
   8. Handlowcy. Prowizje handlowców
   9. Handlowcy. Zespoły handlowców
   10. Trasy przewozowe
   11. RA Zdalny dostęp odbiorców
   12. Traceability Śledzenie drogi
   13. Panel planowania wydań
   14. DropShipment Dostawy bezpośrednie
   15. Statystyki kartotek handlowych
  6. Zaopatrzenie
   1. System zaopatrzenia
   2. Zarządzanie bazą dostawców
   3. Kartoteka cen dostawców (oferty)
   4. Katalogi cen dostawców
   5. Cenniki zakupu
   6. Wybór i ocena dostawców
   7. Prognozy rozchodu zapasów
   8. ZA Tworzenie zamówień zakupu
   9. ZA Wzory obliczania potrzeb zakupu
   10. MRP Firmy handlowe i usługowe
   11. RA Zdalny dostęp dostawców (beta)
  7. Zakupy
   1. Realizacja zamówień zakupu
   2. Cykl przetwarzania zam zakupu
   3. Dokumenty zakupu
   4. Przyjęcie dostawy do magazynu
   5. Zakup. Faktury zakupu z CSV
   6. Faktury zakupu a dostawy w ZO
   7. Wycena przychodu z zakupu
   8. Odchylenia od cen zakupu
   9. Zakupy nie-magazynowe. Koszty
   10. Rozrachunki z kontrahentami
   11. Zaliczki, faktury zakupu
   12. PTU (VAT) Rejestry
   13. Ile sprzedano z tej faktury zakupu ?
   14. Parametry systemu ZO
   15. Parametry systemu ZA
   16. ZO Zakupy, zobowiązania: Dok użytkowa
  8. Płatności
   1. Zarządzanie płatnościami
   2. Dokumenty płatności
   3. Metody płatności [G][L][P]...
   4. Rozrachunki z kontrahentami
   5. Nadpłaty i kompensaty
   6. Wskaźniki należności i zobowiązań
   7. MPP Płatność podzielona. Split Payment
   8. Kasy i rachunki bankowe
   9. Rachunki bankowe (konta) NRB
   10. Przelewy elektroniczne. Tworzenie
   11. KC Emisja przelewów bankowych
   12. Pobieranie wyciągów z plików CSV
   13. E-Płatności
   14. Zaliczki pracownicze w KB
   15. Preliminarz płatności
   16. Odsetki, noty odsetkowe
   17. TK Kursy walut
   18. Różnice kursowe okresowe i operacyjne
   19. Parametry systemu KB
   20. KB Obrót pieniężny: Dok użytkowa
  9. Serwis
   1. Serwisowanie. Opis ogólny
   2. SE Serwisowanie. Kartoteki Dokumenty
   3. SE Serwisowanie. Serwis_NA
   4. SE Serwisowanie. Serwis_ZP
   5. SE Serwisowanie. Serwis_BM
   6. SE Wizyty serwisowe
   7. SE Przeglądy techniczne
   8. Parametry systemu SE
   9. Komunikacja w dziale serwisowym
   10. SE Serwisowanie. Na danych Demo
   11. SE Serwisowanie. Serwis_FL
   12. SE Ciągniki i maszyny rolnicze
  10. Kontrola jakości
   1. QA System kontroli jakości
   2. QA_1 Kontrola jakości. Zlecenia
   3. QA_2 Kontrola jakości. Transakcje
   4. QA_3 Zapasy w kontroli jakości
   5. QA Ceny skupu zależne od jakości
  11. Kartoteki indeksów
   1. KIM Kartoteka indeksów
   2. KIM Tabele powiązane
   3. KIM Tabela atrybutów
   4. KIZ Kartoteka zamienników
   5. KID Kartoteka kodów dodatkowych
   6. LOT/SER Numerowanie partii
   7. LOT/SER Zastosowania
   8. KIM Rodzaje indeksów asortymentu
   9. Jednostki miary i przeliczniki
   10. KIM Indeksy nie-magazynowe
  12. Zapasy magazynowe
   1. Zarządzanie zapasami
   2. Dokumenty magazynowe
   3. Metody wyceny zapasów F/L/S/E/D/W
   4. Formuły. Wartości zapasów
   5. Status dok magazyn [ ][v]
   6. Generowanie dok przesunięć MM
   7. Waga (masa) asortymentu
   8. Zwroty do i z magazynu
   9. Odchylenia w wycenie zapasów
   10. Zapasy w depozycie
   11. Zapasy: dostępność, rezerwacje
   12. Zapasy: normy i wskaźniki
   13. Zapasy: wskaźniki obrotu
   14. Zapasy: terminy ważności
   15. Raporty stanu i obrotów zapasów
   16. Inwentaryzacja zapasów magazynowych
   17. Inwentaryzacja on-line
   18. Parametry systemu MG
   19. MG Gospodarka magazynowa: Dok użytkowa
  13. Magazyny. Organizacja
   1. Tabela magazynów
   2. Magazyny. Automatyzacja
   3. Parametry systemu MG
   4. WMS Miejsca składowania Opis
   5. WMS Miejsca składowania Przykład
   6. WMS Miejsca składowania Inwentaryzacja
   7. WMS Miejsca składowania Kody kreskowe
   8. WMS Miejsca składowania Oferty Partnerów
  14. Opakowania
   1. Opakowania asortymentu
   2. Opakowania zwrotne. Salda opakowań
   3. Opakowania zwrotne. Dokumenty
   4. Opakowania. Materiały. Obliczenia
   5. Opakowania. Palety
   6. KGO Koszty Gospodarowania Odpadami
   7. Układanie paczek na paletach w 3D
  15. Skup i sprzedaż surowców
   1. SK Skup i sprzedaż surowców
   2. SK Skup. Jak poznać system ?
   3. SK Skup. Zestawienia i raporty
  16. Tematy organizacyjne
   1. Wielo-firmowość
   2. Wielo-oddziałowość
   3. Wielo-walutowość
   4. Wielo-języczność
   5. Dokumenty. Przetwarzanie transakcji
   6. Dokumenty. RefNo Numery referencyjne
   7. Dokumenty. Numerowanie
   8. Dokumenty. Serie dokumentów
   9. Numerowanie. Kartoteki. Dokumenty
   10. Numerowanie. Schematy
   11. Tabele. Słowniki
   12. Tabele. Dane stałe
   13. Kody warunków dostawy wg Incoterms
   14. Drzewa projektów (planów)
  17. Komunikacja. Dokumentacja DMS
   1. Komunikacja w Trawers ERP
   2. Komunikacja w dziale serwisowym
   3. Komunikacja. Przykłady
   4. Zarządzanie dokumentami DMS
   5. Zarządzanie dokumentami DMS Case
   6. RZ Projekty Zadania
   7. Przedsiębiorstwo cyfrowe
  18. Okresy. Kalendarze. Terminy. Czas pracy
   1. Okresy obliczeniowe
   2. Rok obrotowy przesunięty
   3. Kalendarze. Daty. Okresy
   4. Kalendarz ERP. GUI
   5. Terminarze. Harmonogramy
   6. Czas pracy. Terminy. Koszty pracy
  19. Kody kreskowe. GS1-128. Moduł DC
   1. Kody kreskowe Opis ogólny
   2. Kody kreskowe Zastosowania
   3. Kody kreskowe w handlu. Przykłady
   4. GS1-128 Zastosowania. Etykiety
   5. DC Data Collection. Skanery
  20. Finanse 1 - ogólnie
   1. Organizacja ksiąg rachunkowych
   2. Księga główna i księgi pomocnicze
   3. Zapisy w księgach pomocniczych i w KG
   4. Sprawozdania finansowe
   5. KG Dokumenty księgowe
   6. Dokumenty poleceń księgowania
   7. Pobieranie poleceń księgowania w KG
   8. Zgodność ksiąg pomocniczych z KG
   9. Przepływ dokumentów do KG
   10. Trawers a ustawa o rachunkowości
   11. Przyjęte zasady rachunkowości (zarys)
   12. Za co księgowi cenią Księgę Główną ?
   13. Biura rachunkowe i Trawers ERP
  21. Finanse 2 - szczegóły
   1. Plan kont KG Księga Główna
   2. Zestawienia w KG Księga Główna
   3. Znaki maskujące w symbolu konta
   4. KE Analizy w MS Excel Opis ogólny
   5. KE Analizy w MS Excel Opis (pdf)
   6. AutomatyKG. Automaty księgowe
   7. FormułyKG. Formuły i zestawienia
   8. FormułyKG i AutomatyKG. Argumenty
   9. Parametry systemu KG
   10. Budżet kont
   11. Rozrachunki z kontrahentami
   12. Faktoring
   13. KG Księga Główna: Dok użytkowa
  22. Finanse 3 - dekretacje
   1. System dekretacji
   2. Tabele dekretacji księgowych
   3. Rodzaje dekretacji i maski
   4. Warunki (filtry) dekretacji
   5. Dekretacje ZZZZZZ i Q12
   6. Dekretowanie. Zakupy nie-magazynowe
   7. Dekretowanie. Zakupy magazynowe
   8. Dekretowanie. Sprzedaż magazynowa
   9. Dekretowanie. Dokumenty magazynowe
  23. Finanse 4 - PTU (VAT) JPK KSeF
   1. PTU (VAT) Opis ogólny
   2. PTU (VAT) Tabela stawek
   3. PTU (VAT) Rejestry
   4. Faktury VAT RR Rolnik Ryczałtowy
   5. PTU (VAT) naliczony. Rejestrowanie
   6. PTU Rozliczanie przez nabywcę [RC]
   7. TaxFree Zwrot PTU dla podróżnych
   8. PTU (VAT) Korekta kwot
   9. PTU (VAT) Centralizacja rozliczeń
   10. PTU (VAT) Metoda kasowa
   11. PTU (VAT) Współczynniki odliczenia
   12. JPK Jednolity Plik Kontrolny 2021 2022
   13. JPK Jednolity Plik Kontrolny 2020
  24. Finanse 5 - Systemy: PL PPK ST KP
   1. PL Płace i Kadry: Dok użytkowa
   2. PL Płace i Kadry: Dok Aneksy: 1-20
   3. PL Płace i Kadry: Dok Aneksy:21-25
   4. PL Pracownicze Plany Kapitałowe PPK
   5. PL Kartoteka osobowa pracowników
   6. PL Płace Średnie wynagrodzenie
   7. ST Środki Trwałe: Dok użytkowa
   8. PA Rozliczanie projektów (draft)
 11. Raporty i analizy
  1. Raporty i analizy
  2. Raport o stanie finansów firmy
  3. KPI. Miary, wskaźniki efektywności
  4. Generatory raportów. Analizy. OLAP
   1. Generatory raportów. Analizy BI
   2. RaportyXML Generator w PM
   3. RaportyPM i FormułyPM
   4. Raporty TrCrossTab
   5. Raporty TrPivotTab
   6. Kostki OLAP. Wykresy. Wizualizacje
  5. Qlik. Analizy. Raporty
   1. Qlik. Analizy. Raporty
   2. Qlik i Trawers. Wprowadzenie.
   3. Qlik. Analizy sprzedaży.
  6. Zestawienia tabelaryczne_1
  7. Zestawienia tabelaryczne_2
  8. Wyszukiwanie w bazie danych
  9. Query. Filtry. Formuły. ABC. [*]
   1. Query. Zapytania wg warunków
   2. Warunki (filtry). Opis ogólny
   3. Oznaczanie rekordów [*]
   4. Formuły i wzory obliczeniowe
   5. Klasyfikacje ABC. Kategorie
  10. Sprzedaż i zakupy. Układy i wymiary
   1. Sprzedaż i zakupy w różnych układach
   2. Sprzedaż i zakupy w wielu wymiarach
   3. Wskaźniki należności i zobowiązań
   4. Raport o odbiorcy/dostawcy wg NIP
   5. Intrastat. Dane do deklaracji
  11. Sumaryczne dane roczne
  12. JPK Jednolity Plik Kontrolny 2021 2022
  13. Zestawienia kontrolne
  14. TrRaporty. Raporty z przetwarzania
  15. Statystyki danych
   1. Baza danych. Statystyki
   2. Statystyki kartotek handlowych
   3. Statystyki prac w marketingu i serwisie
   4. Statystyki kartotek ZP SE
  16. Raportowanie automatyczne
  17. Trawers. Uczenie maszynowe
  18. Raporty specjalistyczne
   1. Raporty specjalistyczne
   2. Raportowanie do systemu EBI
   3. Raportowanie do TZMO Toruń
   4. Raporty w Crystal Reports
 12. e-Trawers EDI SOA e-mail
  1. e-Trawers. Gospodarka elektroniczna
  2. Internet. Integracje
   1. Integracja z internetem. Rozwiązania
   2. Integracja z internetem. Google
   3. Integracja z internetem. B2B.B2C.D2C
   4. Publikowanie dokumentów na www
   5. Sklep internetowy oscTrawers
   6. Sklep internetowy oscTrawers (pdf)
   7. WOE Zamówienia internetowe
   8. eLinker Integrator z PrestaShop
  3. BaseLinker. Trawers ERP
   1. BaseLinker. Integracje
   2. BaseLinker. Produkty wariantowe
   3. ChatGPT. BaseLinker i Trawers ERP
  4. Produkty wariantowe. Konfigurator
  5. e-faktury, e-archiwum
   1. e-faktury, e-archiwum. Ogólnie
   2. e-faktury, e-archiwum. Szczegóły
   3. e-archiwum. Dokumenty. Duplikaty
  6. e-deklaracje podatkowe XML
  7. EDI Dokumenty sprzedaży i zakupu
   1. EDI Elektroniczna wymiana dok
   2. EDI Dokumenty sprzedaży
   3. EDI Dokumenty zakupu
   4. EDI Stosowane oznaczenia
   5. EDI Trawers A i B. Wymiana dok
   6. EDI Wielo-oddziałowość
   7. EDI Tezy wykładu
  8. SOA Integracja danych API
   1. SOA Usługi internetowe. Opis
   2. SOA Architektura wymiany danych
   3. SOA Funkcje OutBound i InBound
   4. SOA Przykłady rozwiązań
   5. SOA Serwer internetowy
   6. SOA Przykłady i ćwiczenia
   7. SOA Programy w Python i PHP
   8. SOA Internet rzeczy. Trawers_IoT
  9. TrEmail Wbudowana poczta
   1. E-mail Wbudowana poczta TrEmail
   2. E-mail Używanie poczty TrEmail
   3. E-mail AutoResponder
   4. E-mail Kontakty z kontrahentami
   5. E-mail Wysyłanie dok sprzedaży
   6. E-mail Wysyłanie seryjne
   7. E-maile z załącznikami
 13. _______________________________________
 14. MRP/ERP Produkcja i usługi
  1. Terminologia alfabetycznie
  2. Produkcja 1 - ogólnie
   1. Trawers ERP Produkcja
   2. Produkcja. Podstawowe moduły
   3. Produkcja. Podstawowe funkcje
   4. Zarządzanie produkcją
   5. Typy produkcji w Trawers ERP
   6. Produkcja procesowa 1. Ogólnie
   7. Produkcja procesowa 2. Spawalnicze
   8. Produkcja ERP. Korzyści/problemy
   9. Realizacja usług i projekty
   10. Trawers w firmie produkcyjnej
   11. Użytkownicy. Firmy produkcyjne
   12. ANSI/ISA-95 Powiązanie z ERP
   13. Trawers ERP/MRPII dla produkcji
  3. Produkcja 2 - kartoteki i tabele
   1. ZP Dokumenty w produkcji
   2. BOM Struktury produktu
   3. BOM Zestawienia
   4. BOM Konfigurator produktu 1
   5. BOM Konfigurator produktu 2
   6. BOM Fantomy
   7. BOM Pobieranie z CSV, zapis do CSV
   8. RO Procesy technologiczne
   9. Procesy technologiczne z CSV, do CSV
   10. RO Stanowiska pracy
   11. RO Rozkład czasu pracy stanowisk
   12. RO Wzorniki operacji
   13. RO Opisy technologiczne
   14. Parametry systemu BM
   15. Parametry systemu MR
   16. Parametry systemu RO
   17. Parametry systemu ZP
  4. Produkcja 3 - MRP, planowanie
   1. MRP Planowanie potrzeb
   2. MRP Parametry sterujące
   3. MRP Tworzenie zleceń
   4. MRP Tworzenie zamówień zakupu
   5. MRP Prognozy potrzeb
   6. MRP Firmy handlowe i usługowe
   7. MRP w praktyce. Produkcja na magazyn
   8. MRP w praktyce. Produkcja na zamówienie
   9. MRP Samodzielny moduł
   10. MRP TrybMTO Tworzenie zleceń
   11. Dni realizacji (en: Lead Time)
   12. Bufory. Wskaźniki zasobów
   13. Kanban. Uzupełnienie MRP
   14. Parametry systemu MR
   15. SH Harmonogramowanie operacji
   16. Planner. Wizualizacja projektów
  5. Produkcja 4 - realizacja
   1. ZP Kartoteka zleceń produkcyjnych
   2. Cykl przetwarzania zleceń
   3. Panel sterujący zleceniami
   4. ZP Specyfikacja materiałowa
   5. ZP Specyfikacja operacji
   6. Rejestrowanie operacji 1
   7. Rejestrowanie operacji 2
   8. Rejestrowanie operacji. Parametry
   9. SF Shop Floor Control
   10. Parametry systemu ZP
   11. Przychód z produkcji JiT Backflush
   12. Panele wykonywanych operacji
   13. Operacje obce. Koopercja
   14. Obróbka obca. Inny asortyment
   15. Odpady materiałów i braki
   16. Arkusze i zwoje
   17. Rejestrowanie operacji. Czy konieczne ?
  6. Produkcja 5 - koszty
   1. Rachunkowość firm produkcyjnych
   2. Koszty w procesie wytwarzania
   3. Obliczanie kosztów normatywnych
   4. Obliczanie kosztów pośrednich
   5. Obliczanie kosztów operacji
   6. Kalkulacja. Koszty wytworzenia
   7. Kalkulacja. Dokument wyceny
   8. Koszty produkcji na przykładach
   9. Wycena przychodu wyrobu
   10. Wycena realizacji usługi
  7. Produkcja 6 - raporty
   1. Produkcja. Raporty i analizy
   2. Raporty o wykonanych operacjach
   3. Raporty o wytworzonych produktach
   4. JC Raporty. Koszty zleceń
   5. Statystyki kartotek ZP
   6. Wykorzystanie kart pracy ZP w PL
  8. Produkcja 7 - scenariusze
   1. Produkcja Scenariusz prezentacji
   2. 40. Ile kosztuje produkt skonfigurowany ?
   3. 50. Kiedy otrzymam wyrób ?
   4. 60. Produkcja na zamówienie. Potrzeby materiałowe
   5. 62. Produkcja na zamówienie. Logistycznie
   6. 70. Produkcja na zamówienie. Zasoby stanowisk
   7. 80. Zestawy mebli. Wytwarzanie i dystrybucja
  9. Usługi 1 - scenariusze
   1. Serwis. Serwisowanie pojazdu
   2. 65. Wykonanie usługi na zamówienie
   3. Usługi Scenariusz prezentacji
   4. Serwis. Usługi serwisowe na danych DEMO
  10. Usługi 2 - raporty
   1. Usługi. Raporty i analizy
   2. Statystyki prac w marketingu i serwisie
   3. Statystyki kartotek ZP SE
 15. _______________________________________
 16. Administrowanie
  1. Opis ogólny
  2. Zadania administratora Trawers
  3. Instalowanie i aktualizacje
   1. Instalowanie
   2. Aktualizacja
   3. Identyfikacja programu Trawers
   4. Trawers6 GUI Instalowanie
   5. Migracja Trawers -W Windows --> -X Linux
   6. Migracja Trawers -X Linux --> -W Windows
   7. Katalog: ftp.tres.pl
   8. Zmienne środowiskowe
   9. Kodowanie polskich znaków
   10. O nowościach i zmianach
  4. Urządzenia wyjściowe. Wydruki
   1. Drukowanie
   2. Urządzenia wyjściowe
   3. Właściwości urządzeń wyjściowych
    1. Właściwości urządzeń wyjściowych
    2. Właściwości: Win32
    3. Właściwości: CUPS
    4. Właściwości: Email
    5. Właściwości: Plik HTML
    6. Właściwości: Plik PDF
    7. Właściwości: Plik TXT
    8. Właściwości: Plik PRN
   4. Urządzenie wyjściowe. [Polecenie]
   5. Użycie urządzeń wyjściowych
   6. Drukarki fiskalne Aspekty techniczne
   7. Wagi elektroniczne
   8. Wysyłanie i odbieranie faxów
   9. Podpis graficzny
   10. Przygotowanie IT do drukowania
   11. Terminal przenośny HandHeld
  5. Parametryzacja
   1. Trawers. Parametry. Opis
   2. Trawers. Parametry. Wg modułów
   3. Parametry ogólne 01xx 02xx 03xx
   4. Parametry kroniki 08xx (log)
   5. Parametry systemów
    1. Parametry systemów (zbiorczo)
    2. Parametry systemu AD Administracja
    3. Parametry systemu BM Struktury produktów BOM
    4. Parametry systemu DC Data collection
    5. Parametry systemu JP Jednolity plik kontrolny
    6. Parametry systemu KB Obrót pieniężny
    7. Parametry systemu KC Emisja przelewów
    8. Parametry systemu KG Księga główna
    9. Parametry systemu MG Gospodarka magazynowa
    10. Parametry systemu MI Cenniki, inwentaryzacja
    11. Parametry systemu MR Potrzeby materiałowe
    12. Parametry systemu NA Sprzedaż, należności
    13. Parametry systemu PL Płace, kadry
    14. Parametry systemu PM Raporty i statystyki
    15. Parametry systemu RK Rynek Kontakty
    16. Parametry systemu RO Technologia wytwarzania
    17. Parametry systemu SE Serwisowanie produktów
    18. Parametry systemu SK Skup i sprzedaż surowców
    19. Parametry systemu ST Środki trwałe
    20. Parametry systemu ZA Zamówienia zakupu
    21. Parametry systemu ZO Zakupy, zobowiązania
    22. Parametry systemu ZP Zlecenia produkcyjne
  6. Wzorce dokumentów i etykiet
   1. System wzorców dokumentów i etykiet
   2. Wzorce. Elementy budowy
   3. Wzorce dokumentów Przykłady
   4. Wzorce etykiet Przykłady
   5. Wzorce Pobieranie z ftp
   6. Wzorce Wykaz dokumentów
   7. Wzorce Funkcje TrExtLang
   8. Wzorce Kaskadowe i składane
   9. Wzorce etykiet. LibreOffice
   10. Wzorce Budowanie wzorców (pdf)
   11. Pola dla wzorców dokumentów i etykiet
    1. Pola dla wzorców. Systemy. Opis
    2. Pola dla wzorców BM
    3. Pola dla wzorców KC
    4. Pola dla wzorców KG
    5. Pola dla wzorców MG
    6. Pola dla wzorców MI
    7. Pola dla wzorców NA
    8. Pola dla wzorców PL
    9. Pola dla wzorców QA
    10. Pola dla wzorców RK
    11. Pola dla wzorców SE
    12. Pola dla wzorców ZA
    13. Pola dla wzorców ZO
    14. Pola dla wzorców ZP
  7. AutoRun Procesy automatyczne
  8. Symulacje procesów
  9. Wymiana danych (export, import, CSV)
   1. Wymiana danych z innymi programami
   2. Wymiana danych Rekomendowane kanały
   3. Integracja, synchronizacja danych
   4. CSV Tabela defnicji CSV
   5. CSV Pliki. Przykłady. Zastosowania
   6. CSV Pobieranie plików Krok po kroku
   7. CSV Zapisywanie plików
   8. CSV Pola do definicji plików
   9. Pobieranie danych. Karty wzorcowe
   10. Formaty plików wymiany
   11. Wymiana danych (CSV,KE). Excel
   12. Przenoszenie danych do baz SQL
  10. Operatorzy (użytkownicy)
   1. Tabela operatorów
   2. Operatorzy. Personalizacja
   3. Parametry pracy operatorów
   4. Preferencje operatorów
   5. Param operat 05xx 06xx 07xx 09xx
   6. Ostatnie wybory operatorów
   7. Menu własne operatorów
   8. Warunki (filtry) operatorów
  11. Zarządzanie zbiorami danych
   1. Baza danych. Zarządzanie bazą
   2. Wyłączny dostęp do bazy danych
   3. Zarządzanie plikami
   4. Baza danych. Przywracanie systemu
   5. Globalne zmiany pól w bazie danych
   6. Zbiory danych okresowych
   7. Archiwum danych
   8. Windows czyta z Linuxa
   9. DBU: Dokumentacja użytkowa
  12. Pliki załączników. Dokumenty
  13. Bezpieczeństwo, uprawnienia
   1. Bezpieczeństwo. Mechanizmy
   2. Uprawnienia operatorów (role)
   3. Uprawnienia operatorów (poziomy)
   4. Prezentacja uprawnień
   5. Autoryzowanie transakcji
   6. Bezpieczeństwo. Wielo-oddziałowość
   7. Bezpieczeństwo danych. Pytania
  14. Sesje, kronika operacji (log)
   1. Zarządzanie sesjami
   2. Log. Kronika operacji i zmian
  15. Alerty, powiadomienia, wiadomości
   1. Alerty i raportowanie. Opis
   2. Alerty. Przykłady. Wbudowane
   3. Alerty. Przykłady. Definiowanie
   4. Alerty. Możliwości rozbudowy
   5. Powiadomienia, zdarzenia
   6. Wiadomości. Wysyłanie. Konwersacja
  16. Problemy. Diagnozy. Zgłoszenia
   1. Diagnozowanie i usuwanie problemów
   2. Weryfikacja spójności danych
   3. Trawers. Zgłoszenie problemu
   4. Trawers. Zgłoszenie uwag i potrzeb
   5. O zgłaszaniu problemów i potrzeb
   6. Dług technologiczny
  17. Funkcje pomocnicze i serwisowe
 17. Opisy techniczne
  1. Trawers. Platformy systemowe
  2. Bazy danych i technologia
  3. Trawers. Linux i Windows
  4. Utrzymanie instalacji IT
  5. Bazy danych i technologia
  6. Trawers w chmurze AWS - Linux
  7. Trawers w chmurze AWS - Windows
  8. Baza danych. Słownik. Opis
  9. Podstawowe dane techniczne
  10. Funkcje w menu [IdProces]
   1. Menu systemów (zbiorczo)
   2. Menu systemu AD Administracja
   3. Menu systemu BM Struktury produktów BOM
   4. Menu systemu DC Data collection
   5. Menu systemu JC Raporty. Koszty zleceń
   6. Menu systemu JP Jednolity plik kontrolny
   7. Menu systemu KB Obrót pieniężny
   8. Menu systemu KC Emisja przelewów
   9. Menu systemu KG Księga główna
   10. Menu systemu MG Gospodarka magazynowa
   11. Menu systemu MI Cenniki, inwentaryzacja
   12. Menu systemu MR Potrzeby materiałowe
   13. Menu systemu NA Sprzedaż, należności
   14. Menu systemu NZ Analizy, zestawienia
   15. Menu systemu PL Płace, kadry
   16. Menu systemu PM Raporty i statystyki
   17. Menu systemu QA Kontrola jakości
   18. Menu systemu RA Zdalny dostęp
   19. Menu systemu RK Rynek Kontakty
   20. Menu systemu RO Technologia wytwarzania
   21. Menu systemu RZ Projekty Zadania
   22. Menu systemu SE Serwisowanie produktów
   23. Menu systemu SF Shop floor control
   24. Menu systemu SH Harmonogramowanie
   25. Menu systemu SK Skup i sprzedaż surowców
   26. Menu systemu ST Środki trwałe
   27. Menu systemu TK Kursy walut
   28. Menu systemu TR Sterowanie Tr6 (GUI)
   29. Menu systemu ZA Zamówienia zakupu
   30. Menu systemu ZO Zakupy, zobowiązania
   31. Menu systemu ZP Zlecenia produkcyjne
  11. Struktura katalogów
  12. Warunki (filtry). Składnia wyrażeń
  13. Formaty daty, czasu, liczb
  14. Wyrażenia regularne (regex)
  15. Komunikaty błędów systemowych
  16. Baza wiedzy. Jak budować ?
  17. Linux i Windows Koszty instalacji
  18. Trawers. Praca zdalna
  19. Synteza mowy TTS Text-To-Speech
 18. _______________________________________
 19. Wdrażanie
  1. Analiza przed-wdrożeniowa
   1. Analiza: cele, zakres i forma
   2. Ankieta: Moduły handlowe i usługowe
   3. Ankieta: Moduły produkcyjne i handlowe
  2. Proces wdrożenia
  3. Kroki wdrożenia Lista kontrolna
  4. Moduły. Lista kontrolna
  5. Wdrażanie. Organizacja i zadania
  6. Wprowadzanie danych początkowych
  7. Dane początkowe. Standardowe
  8. Dane początkowe. Branżowe
  9. Migracja danych. Funkcje usługowe
  10. Przeniesienie z innego programu
  11. SUIT Przewodnik wdrożeniowy
  12. Samodzielne wdrożenie
  13. Drzewa projektów (planów)
  14. Jazda Próbna. Poznawanie programu
   1. TJP Trawers Jazda Próbna
   2. TJP w firmie produkcyjnej
   3. TJP komunikacja w systemie RZ
   4. Trawers Zdalna prezentacja
   5. Trawers Prezentacja
   6. Trawers Treść oferty
 20. Przykładowe wdrożenia
  1. Trawers ERP. Przykładowe wdrożenia
  2. Handel, usługi, serwis
   1. Firma handlowa wielo-oddziałowa
   2. Sprzedaż hurtowa i detaliczna
   3. Wydawca książek. Dystrybucja
   4. Sprzedaż oddziałowa i serwis
   5. Dystrybucja artykułów FMCG
   6. Przetwórstwo i sprzedaż ryb
   7. Wytwarzanie i sprzedaż nabiału
   8. Sprzedaż oddziałowa i usługi
   9. Sprzedaż hurtowa
   10. Sprzedaż hurtowa i usługi GS SCH
   11. Handel detaliczny. POS
  3. Produkcja
   1. Produkcja pojazdów (motoryzacja)
   2. Konfigurowanie pojazdów (motoryzacja)
   3. Produkcja. Materiały spawalnicze
   4. Ciągniki i ich komponenty
   5. Produkcja obuwia
   6. Wydawca książek. Produkcja Dystrybucja
   7. Produkcja kabin sanitarnych
   8. Produkcja okuć meblowych
   9. Produkcja okuć meblowych - aneks
   10. Produkcja procesowa 1. Ogólnie
   11. Produkcja procesowa 2. Spawalnicze
   12. Produkcja filtrów CNG LPG Certools
   13. Trawers w firmach produkcyjnych
  4. Inne branże
   1. W sektorze publicznym
  5. W szczegółach
   1. Trawers ERP w fulfillment
   2. Akcyza. Ewidencja elektroniczna
   3. Adresy wysyłkowe. W praktyce
   4. Zaopatrzenie oddziałów. W praktyce
   5. Sprzedaż w oddziale
   6. Sprzedaż detaliczna
   7. Płatności u dostawcy programów
   8. WMS Miejsca składowania w magazynie
   9. Koszty produkcji na przykładach
   10. SOA Przykłady rozwiązań
   11. RK Rynek Kontakty
   12. Wzorce dokumentów Przykłady
   13. Wzorce etykiet Przykłady
   14. Księgowość w firmie wielooddziałowej (pdf)
  6. Opinie Partnerów
  7. Opinie Użytkowników
  8. Szablon opisu wdrożenia
 21. Scenariusze procesów
  1. Scenariusze procesów
  2. 10 Sprzedaż na fakturę
  3. 12 Oferty sprzedaży. Realizacja ofert
  4. 14 Sprzedaż na paragon
  5. 15 Sprzedaż via Allegro
  6. 17 Depozyt dostawcy. Sprzedaż z [D]
  7. 20 Zakup, sprzedaż, zapłaty
  8. 25 Zaliczki, faktury zakupu
  9. 30 Zamówienie, wydanie, fakturowanie
  10. 35 Zaliczka, faktura sprzedaży. Usługa
  11. 36 Zaliczka, faktura sprzedaży. Towar
  12. 37 Zamówienie, wydanie LOT/SER, fakturowanie
  13. 39 Zamówienie zakupu wg zam sprzedaży
  14. Zestawy mebli. Wytwarzanie i dystrybucja
  15. Zakup. Faktury zakupu z CSV
  16. Serwis. Raporty i zestawienia
 22. _______________________________________
 23. Tres. Firma i usługi
  1. Usługi Tres. Opis ogólny
  2. Aktualizacje i konsultacje e-mailowe
  3. Serwis i konsulting
  4. Konsultacje specjalistyczne
  5. Konsultacje wdrożeniowe
  6. Audyt użytkowania Trawers ERP
  7. RI Rozwiązania indywidualne
  8. Co zawiera specyfikacja ?
  9. Kursy szkoleniowe
   1. Kursy szkoleniowe. Oferta
   2. Kurs: Podstawy
   3. Kurs: Sprzedaż
   4. Kurs: Zakupy
  10. Fundacja Tres
  11. Klauzula poufności
  12. Warunki licencji
  13. O firmie Tres
  14. Tres. R&D Badania i rozwój
  15. Tres. R&D Otwartość na innowacje
  16. Tres a RODO
 24. Tres. Projekty, Przetargi
  1. Tres. Projekty, Przetargi
  2. Opracowanie: Customer Experience
  3. Opracowanie: Rach firm produkcyjnych
  4. Opracowanie: Poradnik PL Płace
  5. Projekt: Katalogi dostawców
  6. Program: Portal B2B dla produkcji
 25. Społeczność
  1. Spotkania z Użytkownikami i Partnerami
   1. Opis ogólny: cele i formuła
   2. Toruń 2019
   3. Sobieszewo 2018
   4. Sobieszewo 2017
   5. Rzucewo 2016
   6. Rzucewo 2015
   7. Sobieszewo 2012
   8. Sobieszewo 2011
   9. Sobieszewo 2010
   10. Minione spotkania: 2000 - 2010
  2. Ankieta Trawers ERP. Usługa SaaS
  3. Ankieta TR Kierunki rozwoju
  4. Ankieta Komunikaty EDI
  5. Ankieta Integracja z e-commerce
  6. Ankieta WO Wielo-oddziałowość
  7. Ankieta PL Płace Kadry
  8. Publikacje
   1. Seradex: Indeksowanie asortymentu
   2. Seradex: Inwentaryzacja zapasów
   3. ERP to nie przywilej a konieczność
   4. System ERP. Czy firma jest gotowa ?
   5. 5 powodów, aby wdrożyć ERP
  9. Biuletyny informacyjne
  10. Biuletyny archiwalne
  11. Ogłoszenia firmy Tres
 26. Partnerzy. Konsultanci. Współpraca
  1. Partnerzy. Integratorzy
  2. Konsultanci. Specjaliści
  3. Produkty i usługi Partnerów
   1. Produkty i usługi Partnerów
   2. Serwer Terminali OTC Winflector
   3. Serwery wirtualne i kolokacja (3S)
   4. Zasoby serwerów (hosting)
   5. Szkolenia i projekty ERP/MRP
   6. Edito Sklep internetowy i B2B
   7. eSale Aplikacja mobilna
   8. Gemini Aplikacja mobilna
   9. PWSK Narzędziownia
   10. Golem OEE Zbieranie danych prod
  4. Współpraca z Uczelniami
  5. Współpraca z firmami szkoleniowymi
 27. Rekrutacja
  1. Potrzeby kadrowe. Rekrutacja
  2. Redaktor treści internetowych
  3. Konsultant ERP
  4. Projektant-Programista ERP
  5. Researcher-Analityk
 28. _______________________________________
 29. Descripción del Trawers
  1. Los procesos económicos del programa Trawers
 30. About Trawers ERP
  1. General description of Trawers ERP
  2. Reasons why you need Trawers
  3. Important questions answered in Trawers
  4. Profiles of companies which use our software
  5. Trawers configuration
  6. Trawers package systems
  7. Software updating policy
  8. How to purchase and implement Trawers
  9. Business processes in Trawers
 31. User's Guide
  1. Customer Base Management
  2. Contact Persons
  3. Customer Ship-To addresses
  4. Stages in a sales process
  5. How to use the Contact Manager ?
  6. Control over task fulfillment
  7. Using e-mail for contacts with clients
  8. Processing of sales orders
  9. Sales transactions
  10. Trawers ERP for manufacturing
 32. About Tres CO
  1. About Tres CO
 33. About Trawers ERP (RU)
  1. General description of Trawers ERP (RU)